Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l November 2013

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum november 2013

Leder: Havnekonflikt fra fortiden

Havn- Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) hevder at striden handler om sosial dumping, men det avvises kategorisk av arbeidsgiverne, skriver Adresseavisa på lederplass. Striden det refereres til er havnekonflikten i Risevika. - I 2013 handler ikke lenger rammeavtalen for havner og terminaler om solidaritet og forsvarlige arbeidsvilkår for bryggearbeidere. Det er ikke slik at det på den ene siden av konflikten står ordnede arbeidsforhold og god betaling, og på den andre et liberalistisk kaos med arbeidstagere som utnyttes. Det fremstår som en kamp der transportarbeiderforbundet prøver å tviholde på makt, skriver avisen. (Adresseavisa, 30.11.13) Les lederen

Se også: Krangler om sjørøveri og sosial dumping i Risavika (NRK Rogaland, 23.10.13)

 

Østeuropeiske vogntogsjåfører har oppsiktsvekkende dårlig arbeidsforhold

TrailerDet europeiske transportarbeiderforbundet, ETF, har gjennom intervjuer av over 1000 vogntogsjåfører fra hovedsakelig Øst-Europa avdekket hvilke arbeidsforhold disse jobber under mens de kjører i Norge og Vest-Europa. Seksti prosent av dem oppgir å tjene 1 euro, vel 8 kroner, per mil de kjører, at de er på jobb konstant i opptil 12 uker i strekk og jobber 11,5 timer hver ukedag i snitt. (TV2, 30.11.13) Les mer

 

 

 

- Trailere fra Øst-Europa overtar veiene. Har verken løftbar boggiaksling eller glattkjøringskurs

Trailer snøFerske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vogntog fra Polen og Baltikum frakter i dag dobbelt så mye last til og fra Norge som for fem år siden. – Nesten ingen av de østeuropeiske vogntogene har boggiaksling som kan løftes slik at man kan øke trykket mot vegbanen og dermed få bedre veggrep, sier Elling Haukebøe, fylkesleder i Troms i Norges Lastebileier-Forbund. Han mener dette forklarer hvorfor det er så mange østeuropeiske bambier på norske vinterveger. En annen forklaring er at østeuropeiske sjåfører ikke har krav om glattkjøringskurs med storbil før de får lappen. (Nordlys, 30.11.13) Les mer

 

Seminar på Litteraturhuset i Oslo 13. desember: Det norske migrasjonslandskapet

Jon Horgen FribergNorsk nettverk for migrasjonsforskning (NMF) holder sitt årlige seminar, dette året med temaet: Det norske migrasjonslandskapet i endring: Trender, debatter og nye utfordringer. Fafo-forsker Jon Horgen Friberg er en av innlederne, og skal snakke om «Arbeidsmigrasjon og fri flyt». Seminaret arrangeres på Litteraturhuset i Oslo fredag 13. desember kl 13.00-15.30. (Fafo Østforum, 29.11.13) Les mer om program og påmelding

 

 

 

 

Kronikk: EFTA presidenten ypper med Høyesterett

LogoEFTA-domstolens president Carl Baudenbacher skal veilede norske domstoler i EØS-rett, men blander seg inn i norske forhold. I etterpåklokskapens lys burde Baudenbacker sende blomster og en vennlig tanke til Høyesterett, som ikke fulgte EFTA-domstolens råd og som med dette forhindret EFTA-domstolen fra å havne i et rettslig uføre som domstolen ikke ville kommet ut av ved egen hjelp, skriver advokat og leder av LOs juridiske avdeling, Atle Sønsteli Johansen i en kronikk om Laval- dommen og EFTA presidentens deltakelse i den politiske debatten. (LO / Klassekampen, 27.11.13) Les kronikken

Se også: Knusende dom mot EU domstolen i Laval saken (LO, 20.11.13)

 

Sverige: ”Stoppa social dumpning med lag”

I Sverige er fagbevegelsen og arbeidsgiverne i transportbransjen enige om at allmenngjøring må til for å hindre sosial dumping i bransjen. Men de svenske politiske partiene verner om den svenske modellen, og vil ikke bruke allmenngjøringsloven. (Lag & Avtal, 14.11.13) Les mer

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

NyhetsbrevFafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 27.11.13) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 15/13

 

 

Eriksson vil kostnadsjustere kontantstøtten

Robert ErikssonOpposisjonen er sterk kritisk til regjeringens økning av kontantstøtten til 6.000 kroner måneden og frykter at det vil føre til trygdeeksport. Nå sier arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) at kontantstøtten vil bli kostnadsjustert så raskt som mulig. En kontantstøtte til en polsk familie kan dermed bli redusert fra 6.000 til rundt 2.200 kroner. (Stavanger Aftenblad, 27.11.13) Les mer

 

 

 

 

Cameron vil deportere tiggere fra andre EU-land

Storbritannia har vært tilhenger av EUs utvidelse og bevegelsesfrihet innad i unionen, men nå ønsker statsminister David Cameron å innføre nye regler for å stoppe folk fra fattige medlemsland fra å flytte til de rikere landene. Cameron vil slå ned på innvandring fra EU, og lover å deportere løsgjengere, redusere utenlandske borgeres rettigheter til trygdeytelser og innføre nye regler for å stoppe masseinnvandring.(VG, 27.11.13) Les mer

 

Gerd Kristiansen gratulerer svensk LO med Lavalseier

Europarådets dom i Lavalsaken bekrefter at også EU domstolen må forholde seg til sosiale rettigheter fremfor økonomiske friheter. EU-domstolen og EFTA domstolen har ikke har lagt like stor vekt på grunnleggende rettigheter, i motsetning til norsk Høyesterett. Sverige må nå endre sin Laval lovgivning takket være at svensk LO og TCO som har brakt denne saken inn for Europarådet. (LO-kontoret i Brussel, 26.11.13) Les mer

Se også: Knusende dom mot EU domstolen i Laval saken (LO, 20.11.13)

Europarådets avgjørelse (Council of Europe, 20.11.13)

 

NHO mener Høyesterett ikke har forstått EØS-avtalen og ber om hjelp fra EU-kommisjonen

LogoNHO vil fortsette kampen for at utenlandske arbeidere ikke skal ha norske lønnsvilkår ved norske verft. Arbeidsgiverne tapte kampen i Høyesterett i mars, men NHO ber nå om at EU-kommisjonen bruker EU-regelverket for å stoppe likebehandling av norske og utenlandske arbeidere. (FriFagbevegelse. 26.11.13) Les mer

 

 

 

 

Statsbygg kutter antall underentreprenører

LogoDen offentlige byggherren følger i fotsporene til flere tungvektere i byggenæringen. Nå blir det maksimalt to nivå av underentrepriser i Statsbyggs prosjekter. Statsbygg er dermed en av flere ledende aktører innenfor byggenæringen som innfører UE-begrensninger for å øke sikkerheten ute på prosjektene og styrke kampen mot sosial dumping og organisert kriminalitet. (Byggeindustrien, 25.11.13) Les mer

 

Menneskehandel i Norge: det kan være vanskelig å skille mellom sosial dumping og tvangsarbeid

Ofre for menneskehandel i Norge øker, men det er vanskelig å si hvor stort omfanget er. I Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel nevnes en rekke ulike former for utnytting, og at ofre kan finnes både som hushjelper og au pairer i private hjem, restauranter, vaskebyråer, bilpleiefirmaer, bygg- og anleggsnæringen, innen jordbruket og i gatesalg. Det påpekes også at det i mange tilfeller kan være vanskelig å skille mellom sosial dumping og tvangsarbeid. (NRK, 24.11.13) Les mer

 

242 asfaltbander er fjernet fra Brønnøysundregisteret

I følge en rapport fra Arbeidstilsynet er de fleste steinleggerfirmaene drevet som norskregistrerte enkeltpersonforetak uten ansatte, men har benyttet polske, litauiske, rumenske og albanske arbeidstakere. Et samarbeid mellom politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten avdekket svart arbeid, sosial dumping, manglende sikkerhet og grov utnytting av arbeidstakere. Samtidig har aksjonene avdekket flere hundre fiktive registreringer i Brønnøysundregisteret. - Vi har oppnådd å få fjernet 242 virksomheter fra Brønnøysundregisteret», sier regiondirektør i Arbeidstilsynet i Oslo, Ørnulf Halmrast. (Dagbladet, 23.11.13) Les mer

Se også: Godt samarbeid forebygger arbeidsmiljøkriminalitet (Arbeidstilsynet, 23.11.13)

 

Gir ut lokalavisa på litauisk

Det bur rundt 50–60 litauarar i Rauma kommune. Åndalsnes Avis i Romsdal synest det er leit at fleire av innbyggjarane ikkje kan lese innhaldet deira. Derfor gir dei ut avisa like så gjerne på litauisk.Inspirasjonen kom frå kollegaene i Vikebladet Vestposten i Ulsteinvik. For to år sidan gav dei ut delar av avisa på polsk for å nå ut til dei mange polske arbeidarane på skipsverfta i området. (NRK Møre og Romsdal, 22.11.13) Les mer

 

Havnene i Tromsø og Mosjøen ut i sympatistreik

Norsk TransportforbundNorsk Transportarbeiderforbund (NTF) har tatt ut havnene i Tromsø og Mosjøen i sympatistreik fra 7. desember til støtte for boikotten av Risavika terminal ved Stavanger. - Vi gikk til boikott av Risavika terminal fordi de nekter å opprette tariffavtale med NTF, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF. - I dag bruker Risavika terminal underbetalte utenlandske sjøfolk til deler av losse- og lastearbeidet, et arbeid som terminalen ikke betaler for. Dette er i strid med både nasjonale og internasjonale avtaler mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Denne formen for sosial dumping er uakseptabelt, sier Hansen. (Norsk Transportarbeiderforbund, 22.11.13) Les mer

Se også: Konflikten ved Oslo Havn kan ramme flytrafikken på Gardermoen (VG, 27.11.13)

 

KrF beskylder Stoltenberg for å drive etnisk tenkning

Hans Olav SyversenKrFs Hans Olav Syversen mener Jens Stoltenberg legger opp til et innvandringspolitisk regnskap når han vil kutte kontantstøtten for å hindre at arbeidsinnvandrere tar den ut av landet. – Hvis vi skal diskutere velferdsytelser etter hvilke etniske grupper som bruker dem, går vi en farlig vei, sier Syversen til DN. – Det er ikke en etnisk, men en integreringspolitisk begrunnelse å være opptatt av tjenester og aktivitet framfor kontantoverføringer, svarer Stoltenberg. (Fagforbundet / Dagens Næringsliv, 22.11.13) Les mer

Se også: Trygdeeksport og kjøkkenbenkpolitikk (Dagens Næringsliv, leder, 23.11.13)

 

 

Brochmann ut mot kontantstøtten

Grete BrochmannRegjeringens budsjettforlik for økning av kontantstøtten og andre familiepolitiske tiltak får hard medfart fra professor Grete Brochmann. - Kontantstøtten er liten i budsjettsammenheng. Men ordningen er viktig i negativ forstand, fordi den kombinerer trygdeeksport med å svekke integrasjonen for innvandrerkvinner. Dette øker også sårbarheten for sosial dumping. Når den norske kontantstøtten blir dobbelt så høy som minstelønnen i Polen, vil flere bli villige til å ta arbeid for svært dårlig betaling, som en inngangsbillett til trygdeytelser som kan livberge familien, sier Brochmann. (Fædrelandsvennen, 22.11.13) Les mer

 

 

VG mener: Stans trygdeeksporten

- Vi er ikke tjent med at polske mødre slutter i jobben sin for å være hjemme med barna med norsk kontantstøtte mens far jobber i Norge. Kontantstøtten bør simpelthen fjernes. For andre ytelser kan vi justere norske satser etter kostnadene i det landet mottagerne oppholder seg, eller gå over til flere tjenester heller enn penger, skriver VG på leder-plass. (VG, 22.11.13) Les mer

Se også: Stoltenberg advarer mot økt trygdeeksport (Dagens Næringsliv NTB, 21.11.13)

 

Regjeringen vil ha EU med mot sosial dumping i luftfarten

Vidar HelgesenSamferdselsministeren skal få EU med på å stoppe usunne arbeidsforhold i luftfarten. Regjeringen ønsker å bruke EØS-avtalen også til selv å ta initiativer. Det fortalte europaminister Vidar Helgesen (H) da han torsdag formiddag holdt sin første halvårlige redegjørelse om europaspørsmål for Stortinget. (ABC Nyheter, 21.11.13) Les mer

 

 

 

 

 

Sveits skal stemme over borgarløn

I framtida kan kvar sveitsiske innbyggjare verte sikra ei årleg grunnløn på over 200.000 norske kroner, utan å arbeide. Sosial dumping er ein av grunnane til at Sveits nå skal stemme over borgarløn, meiner sveitsiske Tatiana Fumasoli er forskar ved ARENA ved Universitetet i Oslo. – I nokre sektorar har lønningane stagnert og i somme tilfelle gått ned. Nokre meiner det skuldast arbeidsinnvandringa, særleg mellom frå folk som dagpendlar frå nabolanda Italia, Frankrike og Tyskland, skriv forskaren i ein e-post. (Framtida, 21.11.13) Les mer

 

Befolkningsendringer 3. kvartal 2013: Størst nettoinnvandring av polske og litauiske statsborgere

LogoNye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at folkeveksten var 2 100 lavere 3. kvartal 2013 enn i samme kvartalet i fjor. 22 800 personer innvandret til Norge, mens 10 300 utvandret. Det gir en nettoinnvandring på 12 500, som er lavere enn det har vært for 3. kvartal de tre siste årene. Polakkene var den klart største gruppen utenlandske statsborgerne som innvandret - nesten dobbelt så mange som hver av de to neste gruppene, svenske og litauiske statsborgere. (SSB, 21.11.13) Les mer

 

Yrkestrafikkforbundet: – Transportkjøperne må ansvarliggjøres

Norske sjåfører utkonkurreres av utenlandske sjåfører med lav lønn, som kjører trailerne med dårlige dekk og uten kjettinger. - En fare for sikkerheten på norske vinterveier, mener Fred Nibe, Yrkestrafikkforbundets regionsleder i Nord-Norge. Nibe ønsker innføring av minstelønn innenfor tariff, og regelendring. – I Finland er det blitt krav til at dem som kjøper transporter, også har ansvar for at sjåførene holder seg til lover og regler i landet de er i. Sånn vil jeg ha det i Norge også, sier Nibe. (NRK Troms og Finnmark, 21.11.13) Les mer

 

Kurs i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo: Hvordan motvirke sosial dumping i offentlige kontrakter?

LogoI desember holder Difi kurs i hvordan motvirke sosial dumping i offentlige kontrakter. Kursene holdes i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo, og er gratis. Målgruppen er innkjøpere, innkjøpsledere og kontraktsforvaltere i offentlig sektor. (Difi / Fafo Østforum, 21.11.13) Les mer

 

 

Stoltenberg advarer mot økt trygdeeksport

Jens StoltenbergJens Stoltenberg er sikker på at mer trygd vil bli sendt ut av landet når regjeringen øker kontantstøtten og beholder skatteklasse to. Kontantstøtten er fra neste år det dobbelte av Polens minstelønn. -Trygdeeksport øker risiko for sosial dumping, fordi det gjør det lettere for utenlandske arbeidstakere å godta lav lønn i Norge når de får en kontantstøtte som i mange tilfeller er like høy som en årslønn i Polen, ser Stoltenberg. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik i Frp er enig i at trygdeeksport er betenkelig, og sier at regjeringen skal se på saken. (Dagens Næringsliv NTB, 21.11.13) Les mer

 

 

 

Arbeidstilsynet satser fortsatt mye på bygg og anlegg

Høy risiko for ulykker og skader, sosial dumping, fysiske, mekaniske og kjemiske farer, mye utenlandsk arbeidskraft og mye innleie er noe av bakgrunnen for at Arbeidstilsynet også i sin satsing i 2014-2015 vil vie bygg- og anleggsbransjen stor oppmerksomhet. ”Tilstandsanalyse i bygg og anlegg” heter rapporten som ligger til grunn for Arbeidstilsynets satsing de to kommende år. (Byggmesteren, 20.11.13) Les mer

Les mer og last ned rapporten "Tilstandsanalyse i bygg og anlegg" (Stami, 13.11.13)

 

Arbeidskriminalitet fremfor vinningsforbrytelser

Arbeidskriminalitet i regi av utlendinger er i ferd med å overta for den vinningskriminaliteten som mange har kommet til Norge for å bedrive. Årsaken er at sosial dumping og kynisk utnyttelse av mennesker er vanskeligere å avsløre. – Utenlandske arbeidere er veldig redde for å miste arbeidet og aksepterer derfor slik dårlig behandling, sier seniorkonsulent Daina Bogdaniene i Arbeidstilsynet til TV2. (Aktuell Sikkerhet / TV2, 20.11.13) Les mer

Se også: Trettebergstuen (Ap): Kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet må fortsette med full styrke (Ap, 21.11.13)

 

YTF ønsker mer kabotasjekontroll og samhandling mellom kontrollvirksomhetene

Kabotasje, som betyr at utenlandske transportører utfører oppdrag i Norge, har blitt en alvorlig trussel mot det norske transportmarkedet. - Strengere regelverk, mer penger til kontrollvirksomhet og bedre samhandling mellom utøvende kontrollvirksomheter må til, sier Svein Furøy, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet (YTF). Men i revidert budsjett er det ikke bevilget mer penger til kabotasjekontroll i 2014, og transport er ikke nevnt som en av de bransjene arbeidstilsynet har som sitt satsningsområde, påpeker Furøy. (YTF, 18.11.13) Les mer

 

Lysbakken mener regjeringen behandler postdirektivet på en korttenkt måte

Audun LysbakkenI morgen skal europaminister Vidar Helgesen (H) møte EUs representanter i EØS-rådet og gi beskjed om at Norge kommer til å trekke reservasjonen mot EUs 3. postdirektiv. SVs Audun Lysbakken reagerer på at Helgesen drar til Brussel før han drar til Stortinget med denne saken. Lysbakken krever svar fra regjeringen om man har tenkt å utrede postdirektivet før man innfører det, og han oppfordrer alle som er opptatt av arbeidstakeres rettigheter, sosial dumping og distriktspolitikk til å mobilisere og få Stortinget til å si nei. (Magasinet Aktuell, 18.11.13) Les mer

Se også: Regjeringen trekker reservasjonen mot postdirektivet (Magasinet Aktuell, 19.11.13)

 

 

Pris til dansk fagforeningstidsskrift for artikkelserie om sosial dumping i Danmark

To journalister i det danske fagforeningstidskriftet Fagbladet 3F har fått den prestisjetunge FUJ-prisen for gravende journalistikk for sin artikkelserie «Rig på løndumping». Artiklene beskriver hvordan danske bakmenn systematisk henter billig arbeidskraft fra fattige land i Øst-Europa. (Fagpressenytt / Fagbladet 3F, 18.11.13) Les mer

 

Oppfordring om boikott ved Risavika og fanemarkering

EL & IT Forbundet støtter boikotten som Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har iverksatt ved Risavika terminalhavn i Stavanger. 27. november holdes det en fanemarkering ved terminalen og forbundet oppfordrer organisasjonen om å delta. Bakgrunnen for NTFs boikott er at terminalen nekter tariffavtale med NTF. I stedet for tariffavtale og organisert arbeidsliv ved terminalen, brukes det underbetalte utenlandske sjøfolk til lossing og lasting. (EL & IT, 18.11.13) Les mer

Se også:

Krangler om sjørøveri og sosial dumping i Risavika (NRK Rogaland, 23.10.13)

- Terminaldirektøren mangler kunnskap om hvordan norsk arbeidsliv er organisert (NTF, 24.10.13)

 

Hver fjerde trailer ble nektet å kjøre videre på norske veier

Ketil Solvik-OlsenSamferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var med da veivesenet sjekket standarden på dekkene til utenlandske trailere som ble stanset på Svinesund. – Vi er nødt til å intensivere kontrollen for å få stanset denne trafikken. Høye bøter gir et signal til utenlandske transportører om at de antakelig blir tatt i Norge og at det koster mye å kjøre videre, sier Solvik-Olsen. (Halden Arbeiderblad, 16.11.13) Les mer

 

 

 

 

Samferdselsministeren deler NTFs bekymring for kabotasje innen gods og turbilnæring

Roger Hansen- Konstruktivt møte, sier forbundsleder Roger Hansen (bildet) i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) etter møtet med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Hansen utdyper: - Samferdselsministeren skal i nær framtid møte representanter for regjeringene i både Sverige, Danmark og Finland for blant annet å diskutere problemene med kabotasje. Solvik-Olsen forsikret oss også om at de prosjektene som Arbeidsdepartementet og Samferdselsdepartementet har startet knyttet til sosial dumping og kabotasje i transportnæringen, skal fortsette. (NTF, 15.11.13) Les mer

 

 

 

Lysark fra Fafo Østforum seminar 14. november: Erfaringer med rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft til Norge

Seminaret ble strømmet. Opptak av sendingen er lagt ut på Pil Fafo-tv

Micheline van RiemsdijkJørn TorstensenLuis NogueiraPetter TeigenTarje BjørgumLine Eldring Det globale kunnskapssamfunnet konkurrerer for å tiltrekke seg de klokeste hodene, og de rekrutterer kunnskapsmigranter for å tilfredsstille kunnskapsbehov. Klarer vi i Norge å tiltrekke oss denne typen arbeidsinnvandrere, og hva slags utfordringer møter arbeidstakerne og bedriftene? På dette seminaret lanserte vi en ny rapport om temaet. (Fafo Østforum, 14.11.13) Pil Last ned lysark fra seminaret

 

Ny Fafo Østforum rapport om rekruttering av høyt kvalifisert arbeidskraft til Norge

Fafo-report 2013:44Rapporten “International talent recruitment to Norway: Opportunities, challenges, and lived experiences of skilled migrants” er forfattet av Micheline van Riemsdijk og Matthew Cook ved Universitetet i Tennessee. Riemsdijk har forsket på rekruttering og migrasjon av høyt kvalifisert arbeidskraft gjennom flere år, med en spesiell interesse for utviklingen og situasjonen i Norge. Prosjektet er finansiert av National Science Foundation i USA, se her for mer informasjon om prosjektet. (Fafo Østforum, 14.11.13)

Les mer om rapporten International talent recruitment to Norway

Last ned nettversjon (pdf 631kb) av rapporten

 

 

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

NyhetsbrevFafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 14.11.13) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 14/13

 

 

Rapport: "Innvandring og forbruk reddet Norge fra krisen"

En intern rapport fra den sveitsiske storbanken UBS søker forklaringer på hvorfor Norge, Sverige og Sveits har klart seg så bra gjennom krisen. Oljen holder ikke som forklaring, men at vi har klart å opprettholde forbruket, blant annet på grunn av innvandringen. Arbeidsinnvandringen til Norge bidrar til å øke forbruket og sikre økonomisk vekst, heter det i rapporten. (Kureren, 13.11.13) Les mer

 

Risikofylt arbeidsmiljø i bygg- og anleggsbransjen

ForsideRisikoen for ulykker er størst i forbindelse med byggearbeid, mens risikoen for dødsulykker størst under anleggsarbeid. Mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter, samt det høye aktivitetsnivået i byggenæringen, skaper dessuten høy risiko for ulovlige lønns- og arbeidsbetingelser. Mangelfulle HMS-rutiner, korte tidsfrister og lange kontraktskjeder på mange arbeidsplasser kan føre til dårlig planlegging og koordinering. Slik beskrives tilstanden i bygg og anlegg i en ny rapport (Stami, 13.11.13) Les mer og last ned rapporten "Tilstandsanalyse i bygg og anlegg"

Se også: Ny rapport viser at bygg- og anleggsbransjen er tre ganger så skadeutsatt som annet næringsliv (VG, 13.11.13)

 

 

Mener Høyesterett bryter med EØS

LO jublet da Høyesterett i mars fastslo at norske lønnsvilkår skal gjelde for alle ansatte på norske verft. Men LO kan ha feiret for tidlig. Nå skal overvåkingsorganet ESA granske Høyesteretts avgjørelse, og se om den er i strid med Norges EØS-avtale med EU (Magasinet for fagorganiserte, 13.11.13). Les mer

Les Høyesterettsdommen (Norges Høyesterett, 05.03.13)

 

Ber folk slutte å bruke kontanter

Trude Tinnlund- Bruk kort, stopp svarte penger, oppfordrer LO-sekretær Trude Tinnlund. En landsomfattende kampanje skal ta et oppgjør med servicesektoren, bilpleie og frisør. - Hvis alle betaler med kort blir det svært mye vanskeligere å drive utenfor lovens grenser. Der det er sosial dumping, finner man ofte også svart arbeid og usikre arbeidsforhold. Samordna kontroller avdekker mye, sier Tinnlund, som har ansvaret i LO for kampen mot svart arbeid samt for arbeidet mot arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping. (E24 /LO-Aktuelt, 12.11.13) Les mer

 

 

 

12.-13.11.2013 Global Mobility Forum 2013: “Globale talenter – kompetansen norske virksomheter trenger?

LogoGlobal Mobility Forum setter fokus på hvordan norske myndigheter, virksomheter og organisasjoner skal nå ut og delta i en stadig mer multikulturell og globalisert virkelighet. Konkurransen om etterspurt kompetanse øker internasjonalt, og på denne konferansen debatteres følgende spørsmål: Klarer Norge å tiltrekke seg, integrere og beholde globale talenter? Hvordan unngå at norske virksomheter går glipp av viktig kompetanse? Konferansen holdes i Ingeniørenes Hus. Program og påmelding

 

 

Artikkel: Er arbeidslivet trygt og godt, eller hardt og brutalt?

Logo- Sosial dumping og brutalisering av arbeidslivet er begreper de fleste i Norge kjenner til. Spesielt sosial dumping er et fenomen det er bred politisk enighet om at er uønsket, dog av forskjellige grunner, skriver Cecilie Bergene i en artikkel - tidligere publisert i Arbeidervern nr. 5. (Arbeidstilsynet, 11.11.13) Les artikkelen

 

 

Veidekke kutter i entreprenørpyramiden for å komme sosial dumping til livs

Veidekke Entreprenør kutter drastisk i entreprenørpyramiden for å komme organisert kriminalitet og sosial dumping til livs. – For å bedre oversikten og hindre at våre prosjekter blir involvert i slik aktivitet, innfører vi bestemmelse om maks to nivåer av underentrepriser, sier administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør AS. (bygg.no, 11.11.13) Les mer

 

Bokanmeldelse: "De osynliga. Om Europas fattiga arbetarklasse"

I boka «De osynliga» gir den svenske journalisten Rebecka Bohlin et bilde av det kapitalistiske Europa som trenger asiater, afrikanere og latinamerikanere som billig arbeidskraft, bare den er midlertidig – og forblir billig. - Det er de ikke-svenske arbeidstakerne som primært er Sveriges nye, fattige arbeidsklasse. Det er her vi finner de fleste som går under betegnelsen «Working poor», de som må ha flere jobber for å overleve. Grunnen kan enten være sosial dumping eller det generelt lave lønnsnivået som vi finner i de bransjer og jobber som arbeidsinnvandrerne må ta – drittjobbene som verken svenskene eller andre lands gamle arbeiderklasse lenger vil ha, skriver Jan-Erik Østlie i anmeldelsen av boken. (Magasinet Aktuell, 08.11.13) Les anmeldelsen

 

- Det offentlige skjønner ikke regelverket rundt bruk av utenlandsk arbeidskraft

- Regelverket rundt utenlandsk arbeidskraft er innviklet og komplisert. Dermed gjøres det mange feil, sa Elin Kvitberg, advokat i KPMG, da hun redegjorde for regelverket på et frokostmøte i Alta Næringsforening. - I en del tilfeller gjøres det ikke godt nok arbeid i forhold til anskaffelsesprosessen. Mange ser bare på prisen, ikke på hva som ligger bak den. Men når noen stiller med et tilbud som er mange millioner lavere enn de andre tilbyderne, bør det ringe en bjelle. For bak den lave summen ligger det ofte sosial dumping, sier advokaten. (Altaposten, 06.11.13) Les mer

 

- Tiltaka mot sosial dumping må ikkje føre til at dei som driv seriøst vert pålagd urimelege byrder

Robert Eriksson Det at eg ikkje hadde høve til å kommentere ein påstand om sosial dumping i Norwegian i media, betyr på ingen måte at eg ikkje meiner at arbeidet mot sosial dumping er viktig, skriver arbeidsminister Robert Eriksson. - Tiltaka må ikkje føre til at dei som driv seriøst vert pålagd urimelege byrder. Derfor vil eg først evaluere dei tiltaka mot sosial dumping som er sett i verk så langt, og vurdere eventuelle nye tiltak, skriver Eriksson. (Stortinget, 06.11.13) Les mer

 

Foto: Thomas Haugersveen

Se også sakene nedenfor:

Vil tvinge Eriksson til å svare om dumping

Den nye arbeidsministeren har nektet å uttale seg om spørsmål om sosial dumping i Norwegian. Nå blir han presset av en fersk stortingsrepresentant. I begrunnelsen til spørsmålet viser Bjørdal til at det er kommet fram alvorlige opplysninger om lønns- og arbeidsvilkåra for thailandske kabinansatte i flyselskapet Norwegian (Fri Fagbevegelse, 31.10.13). Les mer

Se også: Lise Christoffersen (A): - Hva nå, arbeidsminister Eriksson? (NRK Ytring, 30.10.13)

 

 

Gardermoen-utbyggingen: Mer sosial dumping hos bemanningsbyråene

Oslo Lufthavn har funnet prispress og kontrakter som de ansatte ikke forstår i internkontrollen av Gardermoen-utbyggingen. OSL driver tett oppfølging av lønns- og arbeidsforhold i prosjektet, og oppdagelsene kommer som følge av internkontroller, opplyses det i en pressemelding. Forholdene er knyttet til økt bruk av bemanningsbyråer hos entreprenører i utbyggingsentreprisene. (Maleren, 05.11.13) Les mer

 

Jobb gir motivasjon til å lære norsk

I løpet av de siste fem årene er antall innvandrere i Møre og Romsdal doblet, fra 11 000 til 22 000 personer. Med stadig flere arbeidsinnvandrere øker behovet for norskopplæring i fylket. – Gode norskkunnskaper er avgjørende for sikkerheten, sier Jarl Sandnes, fabrikksjef i industribedriften Spenncon. Nå pålegger Spenncon arbeidstakere med innvandrerbakgrunn å følge et norskkurs for å kunne jobbe på fabrikken. Kostnadene ved kurset refunderes av selskapet når man har bestått. (NTB Info, 04.11.13) Les mer

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700