Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Mars 2013

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum mars 2013

 

Vil at Arbeidstilsynet skal øke bruken av uanmeldte tilsyn, spesielt mot utelivsbransjen

Anniken HuitfeldtArbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) vil avdekke useriøsitet og sosial dumping i utelivsbransjen ved å øke bruken av uanmeldte tilsyn. Risikoen for å få Arbeidstilsynet på uanmeldt besøk blir altså større i tiden fremover. - Det er mye ungdom og utenlandske arbeidstakere ansatt i denne bransjen. Det er arbeidstakere det kan være lett å utnytte, sier Huitfeldt. De fleste i bransjen er seriøse aktører, men de useriøse aktørene gjør konkurransesituasjonen vanskelig. (Dagbladet, 31.03.13) Les mer

Foto: Ilja C Hendel

 

 

Mange EU-borgere på desperat jobbjakt i Norge utnyttes grovt

27 millioner EU-borgere er arbeidsløse. Desperate mennesker fra hele Europa strømmer til Norge, men ingen har oversikt over omfanget. Det er mange utnyttes grovt av kyniske arbeidsgivere. Heller ikke her har man oversikt. Useriøse arbeidsgivere lover ulike ting til arbeidstakeren, god lønn, ryddig arbeidstid og annet. Men arbeidstakerne står ofte uten arbeidsavtale. Det slår ut i at de kanskje ikke får lønn, eller lavere lønn enn avtalt. De må kanskje også jobbe mye lenge enn loven tillater, sier Vigleik Juvik, senioringeniør i Arbeidstilsynet Vestlandet. (TV2, 30.03.13) Les mer

 

Politikere positive til Utrops innvandringsregnskap

Positivt, ikke overrasket, nyanserer debatten, tydelige resultater. Det er noen av tilbakemeldingene fra politikerne om Utrops "innvandringsregnskap", som viser at Norge tjener på innvandrere. (Utrop, 26.03.13) Les mer

Se også: Regnskap gir flere reaksjoner (Utrop, 26.03.13)

Ny rapport knuser myten om at innvandrere er en belastning for den norske velferdsstaten (Utrop, 21.03.13)

Last ned rapporten Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping

 

Truer med storstreik mot sosial dumping på norsk sokkel

LogoLO har varslet NHO om at dersom oljeservicegiganten Subsea 7 ikke etterkommer krav om like lønn- og arbeidsvilkår for ansatte på flerbruksfartøy som på norsk sokkel, vil dette føre til at 90 Industri Energi-medlemmer i selskapet blir tatt ut i streik fra 23. april. - Vi vil også sette i verk en betinget sympatiaksjon. Det betyr at flere tusen av våre medlemmer i andre selskaper går i full jobb, men at de nekter å utføre oppgaver som har med Subsea 7 å gjøre, sier Industri Energi-leder Leif Sande. (Stavanger Aftenblad, 26.03.13) Les mer

Se også: Streik kan bli aktuelt (Stavanger Aftenblad, 08.03.13)
Bekymret for sosial dumping på norsk sokkel (Stavanger Aftenblad, 07.03.13)

 

Meninger: - Dette er en klassekamp

- Sosialistisk Ungdom (SU) bør bruke kreftene sine på andre ting enn å ville stenge grensene for arbeidsinnvandrere fra EØS, skriver Bjørn Frøhlich, EØS-innvandrer og medlem av Motmakt. - For en organisasjon som hevder å være sosialistisk, solidarisk, og revolusjonær er dette et påfallende lite solidarisk forslag. SU kunne for eksempel heller brukt kreftene på en kampanje for å få utenlandske arbeidere inn i fagforeningene og dermed inn i den norske arbeiderbevegelsen, skriver han. (Aftenposten, 22.03.13) Les innlegget

Se også: SU vil begrense innvandringen (NRK, 15.03.13)

 

 

Slik skal hun skaffe flere ingeniører

Rigmor AasrudFornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap) la nylig frem stortingsmeldingen om it-politikken. Et sentralt grep blir å dekke inn gapet mellom tilbud og etterspørsel av it-kompetanse. Det betyr at regjeringen skal skaffe flere ingeniører, både gjennom landets egne utdanningsinstitusjoner og med import. To av tiltakene er å følge opp regelverket om arbeidsinnvandring, og særlig kravet til saksbehandlingstid for arbeidsinnvandrere utenfor EØS-området, samt å rekruttere utenlandske studenter til arbeid i Norge. (Teknisk Ukeblad, 22.03.13) Les mer

 

 

 

 

Debatt: Sosial dumping i egen bakgård

- I dagens Askøyværingen presenterer vi historien om Miguel Angel Arroyo Neila. Desperat på jakt etter arbeid, har arkitekten fra Spania takket ja til å komme til Norge for å jobbe som avisbud om natten. Tre måneder etter at han først kom til Askøy, er han tilbake i Spania. Han sier han ikke fikk betalt av sine oppdragsgivere. Dette er ikke en historie om slaveri fra et ukjent land. Dette er en historie om en mann som har levert ut vår egen avis. Til våre egne dører midt på natten, skriver nyhetslederen i Askøyværingen. (22.03.13) Les mer

Se også: Alle næringsaktører bør gå gjennom sine rutiner knyttet til underleverandører (Askøyværingen, 25.03.13)

 

Alle, unntatt Frp, mener at innvandrere er ressurs for Norge

Det var bred enighet om hovedlinjene i norsk integreringspolitikk da Stortinget i dag diskuterte Regjeringens stortingsmelding «En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap». Bare Fremskrittspartiet skiller seg ut som den store kritikeren. Inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen sa at meldingen legger stor vekt på å øke sysselsettingen og norskferdighetene blant innvandrere. Høyre er kritisk til at meldingen i svært liten grad vektlegger de forholdene ved integreringen som berøres av arbeidsinnvandringen til Norge. (nyhetene24.no, 21.03.13) Les mer

 

Ny rapport knuser myten om at innvandrere er en belastning for den norske velferdsstaten

OmslagFrPs Tybring-Gjedde har hevdet at dagens innvandring betyr store netto utgifter til Norge. Terje Strøm, sjefsøkonom i NyAnalyse har på oppdrag fra Utrop gått gjennom tall fra Statistisk sentralbyrå, nasjonalbudsjettene, samt sett nærmere på Brochmann-utvalgets rapport. Strøm finner at innvandrere forbruker mindre av velferdsordningene enn det resten av befolkningen. Og tall fra SSB viser at innvandrere utgjør 2/3 av den sterke sysselsettingsveksten Norge har opplevd de siste årene. Noe av forklaringen bak denne veksten er arbeidsinnvandringen fra EØS-land.  (Utrop, 21.03.13) Les mer

Last ned rapporten Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping

 

 

 

 

Krever at Norge bidrar til å styrke den sosiale dimensjonen i EU

EULO, UNIO og YS krever i et felles brev til norske myndigheter at Norge bidrar til å styrke den sosiale dimensjonen i EU. Norge har lange tradisjoner for sosial dialog, trepartssamarbeid og arbeid mot sosial dumping. Dette er viktige erfaringer som Norge kan ta med seg i dialog med europeiske myndigheter. Dette er særdeles viktig i dag når vi ser utviklingstrekk i flere europeiske land som trekker i motsatt retning. Gjennom EØS-avtalen må Norge være en pådriver for å styrke den sosiale dimensjonen i EU, heter det i brevet. (EL & IT, 20.03.13) Les mer

 

 

Kommentar: En stor seier i en tynn tråd

- Allmenngjøringsordninga kom som et resultat av det norske medlemskapet i EØS i 1993. I praksis har det bare vært i perioden med en rødgrønn regjering at allmenngjøring og Tariffnemndas arbeid har vært på dagsordenen, skriver Torgny Hasås. Han påpeker at allmenngjøring og sosial dumping ikke er nevnt i partiprogrammet til Høyre eller FrP. - Seieren i Høyesterett forutsetter at loven ikke endres. Endres flertallet i den lovgivende forsamlingen, Stortinget, kan også loven endres. Derfor henger seieren i Høyesterett i en tynn tråd, skriver Hasås. (LO-Aktuelt, 20.03.13) Les kommentaren

 

NHO: Flere konflikter mellom Norge og EU

Kurt WeltzienNHO frykter høyere konfliktnivå mellom EU og Norge, etter Høyesteretts avgjørelse i saken om utlendingers lønnsnivå ved norske verft. – Høyesterett går til åpen konfrontasjon med EFTA-domstolen, sier NHO-advokat Kurt Weltzien (bildet). Han og en rekke sentrale aktører fra rettssaken var invitert av Fafo til å oppsummere, to uker etter at Høyesteretts dom falt. Advokat Pål Wennerås hos Regjeringsadvokaten mener verftsdommen er et eksempel på at EØS-regelverket er til fordel for arbeidstakerne, i motsetning til hva mange EØS-kritikere i LO-systemet har argumentert for. (Fri Fagbevegelse, 19.03.13) Les mer

 

Renholdsbransjen er verstingen på svart arbeid

I 2001 beregnet norske myndigheter omfanget av svart arbeid til 11 milliarder kroner. – I virkeligheten er tallet trolig både to og tre ganger så stort, mener Raymond Marthinsen, LO-leder i Larvik. Og renholdsbransjen er verstingen, fastslår Marthinsen, som bør ha gode forutsetninger for å si nettopp det. 40 kvelder i året er han med og arrangerer LO-kafé for utenlandske arbeidere som opplever problematiske arbeidsforhold. – Før var det nesten bare bygningsarbeidere som kom innom. Nå er det folk fra landbruk, transport og renhold – med klar overvekt av de siste, sier Marthinsen. (Østlandsposten, 19.03.13) Les mer

 

Frykter at innleie kamufleres

Over 100 portugisere bygger nå nytt sykehus i Østfold. Nå hevder Fellesforbundet at portugiserne ikke likebehandles med nordmenn på byggeplassen. Ifølge forbundet får ansatte i det portugisiske selskapet Zucotec 35 kroner mindre per time, enn de norske i AF Gruppen. Forbundet hevder dette er den første store saken i Norge der innleide arbeidere ikke likebehandles med fast ansatte. (Magasinett, 18.03.13) Les mer

 

Kommentar: Urovekkende at mange av arbeidssomme arbeidsinnvandrere ikke bevarer arbeidsevnen så lenge

Vi nærmer oss en halv million utlendinger i Norge. Vi trenger flittige hender, og de fleste som kommer hit er arbeidsinnvandrere. De kommer med stor arbeidsevne, men for urovekkende mange går det over. Ny forskning fra Frisch-senteret viser at svært mange faller ut av arbeidsmarkedet. De mest «lønnsomme» er voksne arbeidsinnvandrere, som kommer hit ferdig opplært – og som ikke trenger mange offentlige ytelser. I et livsløpsregnskap er de fleste av oss ulønnsomme, skriver Gunnar Stavrum i en kommentar. (Nettavisen, 18.03.13) Les mer

 

Nett-tv, lysark og manus fra Fafo Østforum seminar 18. mars 2013 om Verftssaken i Høyesterett

Kurt WeltzienLiv ChristiansenJon Erik DølvikLine Eldring Skal utenlandske arbeidere i verftsindustrien med allmenngjort minstelønn også få dekket utgifter til reise, kost og losji og utenbystillegg? Dette var det mest sentrale spørsmålet i saken som åtte skipsverft, med støtte fra NHO og Norsk Industri, i 2009 reiste mot Staten v/Tariffnemnda. Det var knyttet stor spenning til Høyesteretts dom i saken, som kom 5. mars. Staten vant på alle punkter. Høyesterett mener at de allmenngjorte bestemmelsene er i tråd med EØS-avtalen. Dommen kan legge avgjørende premisser for den videre bruken av allmenngjøringsordningen i Norge, og på dette seminaret redegjorde sakens parter for saken, dommen og mulige konsekvenser. (Fafo Østforum, 18.03.13)

Her kan du laste ned lysark og manus

Fafo-tv: Seminaret ble strømmet og vist direkte. Opptak ser du her

Les mer om allmenngjøring på Fafo Østforums temaside Allmenngjøring

Se også: NHO frykter høyere konfliktnivå mellom EU og Norge, etter Høyesterettsdommen (Fri Fagbevegelse, 19.03.13)

 

Ny rapport fra Bygdeforskning: Arbeidsinnvandring i landbruket

Arbeidsinnvandrere utfører stadig mer av arbeidet på norske gårdsbruk. Rundt 17 prosent av brukene benytter innleid, utenlandsk arbeidskraft. Det kommer frem i en ny rapport fra Norsk senter for bygdeforskning. Rapporten ser på trender og utviklingstrekk fra 2004-2012, og gir et anslag på omfanget av innleid utenlandsk arbeidskraft i landbruket, bøndenes holdninger til bruken av arbeidsinnvandrere i sin drift og planer for fremtidig bruk av innleid utenlandsk arbeidskraft. (Statens Landbruksforvaltning, 18.03.13) Les mer

Les mer om, og last ned, rapporten fra Bygdeforskning:
Arbeidsinnvandring i landbruket – Trender og utviklingstrekk 2004–2012

 

Ekstreme lønnsforskjeller blant utenlandske arbeidstakere i Danmark

En ny undersøkelse viser at det er enorme lønnsforskjeller blant utenlandske arbeidstakere i Danmark. Hyppigheten av de ofte ekstremt lave inntektene blant mange av nasjonalitetene skyldes ikke kun lave lønninger, men også at ansettelsesforholdene er ustabile og gir mange perioder uten arbeid og lønn. Virksomheter benytter seg av fleksible medarbeidere som kun får lønn for nettopp det antall timer som arbeidsgiveren har behov for. - Ofte resulterer det i dårlig vilkår i forhold til lønn, ansettelsessikkerhet, arbeidstider og arbeidsmiljø, sier professor Peter Hasle, Center for Industriel Produktion på Aalborg Universitet. Hasle mener vi vil se flere midlertidig ansatte utlendinger i fremtiden. (Ugebrevet A4, 18.03.13) Les mer

 

Katolsk messebok oversettes til nynorsk

Økt arbeidsinnvandring gjør at norske katolikker for første gang får messen sin på nynorsk. Veksten i Den katolske kirke har gitt liv til menigheter i nynorskland og behovet for en egen messebok på målføret har meldt seg. (Dagen, 17.03.13) Les mer

 

Mener «Sekkingstad-modellen» undergraver velferdsstaten

Fiskeribedriften Sekkingstad AS solgte hele utstyrs- og maskinparken til det polske selskapet Norse Productions, som fra 1. januar overtok produksjonen og fabrikklokalet på Skaganeset på fremleie. Dette gjorde Sekkingstad AS på grunn av det nye vikarbyrådirektivet, som skulle sikre alle gjestearbeidere her i landet norske lønns- og arbeidsvilkår. Når de tidligere ansatte i Sekkingstad nå har gått over til å jobbe for et polsk selskap, kan de fortsette med de samme lønningene de hadde før direktivet trådte i kraft. Det vil si at de utenlandske gjestearbeiderne fortsetter med 100 kroner i timen, mens de norske arbeiderne fortsetter med den tarifflønnen de hadde før 1. januar i år. (VestNytt, 16.03.13) Les mer

 

Sosial dumping: Regjeringen gir fagforeningene mer makt

Regjeringen gir fagforeningene rett til å saksøke arbeidsgiverne når de kan være skyldige i ulovlig vikarbruk. Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) understreker at forslaget ikke medfører noen innskrenkning i muligheten til å leie inn arbeidskraft, men skal sørge for at dagens regler følges. - Det skal være lov til å leie inn arbeidskraft for å ta unna konjunkturene, men ikke som erstatning for å ha faste ansatte, sier hun. (Dagsavisen, 16.03.13) Les mer

 

Frykter bruk og kast av polakker

Arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa skyves ut av arbeidsmarkedet i langt større grad enn nordmenn, ifølge forskere ved Frischsenteret. Mange tusen østeuropeere som har kommet til Norge for å jobbe etter EU-utvidelsen i 2004. Nå har forskerne Knut Røed, Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum ved Frischsenteret gjort den første studien av hvordan denne gruppen av innvandrere har klart seg på det norske arbeidsmarkedet. - Vi ser noen foruroligende trekk, selv om det er altfor tidlig å trekke konklusjoner om denne gruppen, sier Knut Røed. (Dagens Næringsliv, 16.03.13) Les mer

 

- Arbeidslivsreglene berører alle de fire frihetene i EU og EØS-området

Lederen i Telemark SV, Rolf Jørn Karlsen, advarer SVs landsmøte mot å vedta at arbeidslivsspørsmål skal tas ut av EØS-avtalen. – Ingen EU-direktiver har så langt bidratt til sosial dumping i Norge. Årsaken til sosial dumping i Norge finner vi i Norge, og ikke i EU. Det dreier seg om useriøse arbeidsgivere mangel på organisering innenfor arbeidsplasser som er direkte berørt, sier Karlsen. (Telemarksavisa / ANB, 15.03.13) Les mer

Se også: SV er villig til å regjere på grunnlag av EØS-avtalen også i kommende periode (ABC Nyheter, 15.03.13)

 

Tiltak mot ulovlig innleie

Anniken HuitfeldtRegjeringen har i dag lagt fram lovforslag som har som formål å forebygge og begrense ulovlig innleie av arbeidskraft. – Selv om arbeidsmiljøet er godt i de fleste norske virksomheter, har vi utfordringer og må hele tiden utvikle nye tiltak for å begrense sosial dumping. Derfor gir vi nå Arbeidstilsynet flere virkemidler for å slå ned på de som bryter lover og regler. Vi vil også gi fagforeningene bedre virkemidler til å spille den viktige rollen de har i dette arbeidet, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt. (Arbeidsdepartementet, 15.03.13) Les mer

Se også: Prop. 83 L (2012-2013) Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid)

Foto: Ilja C Hendel

Se også: Fagforeninger får rett til å saksøke ved ulovlig innleie (Fri Fagbevegelse, 15.03.13)

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abinnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 15.03.13) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 04/13

 

 

Polske håndverkere har bidratt til prisfall på håndverkertjenester

Høy arbeidsinnvandring drar norsk lønns- og prisvekst ned. Det er en av hovedårsakene til at Norges Bank varsler lave renter til 2017. Arbeidsinnvandrere fra Polen har bidratt til å halvere prisen på enkelte håndverkertjenester. Den polske snekkeren Wojciech Josef Dukat kom til Norge for fire år siden. Dukat forteller om et voldsomt prisfall på snekker- og gulvslipingsarbeid i Norge de siste årene. (Dagens Næringsliv, 15.03.13) Les mer

 

SU vil begrense innvandringen

Andreas HalseSosialistisk Ungdom (SU) vil gå til valg på å begrense innvandringen til Norge. – Uforsvarlig med dagens frie import, sier SU-leder Andreas Halse. SU kommer til å bruke Sosialistisk Venstrepartis (SV) landsmøte i helgen til å foreslå at SV skal jobbe for å gå ut av både EØS-avtalen og Schengen. Halse mener fri import av arbeidsinnvandrere kan true norske lønns- og arbeidsvilkår. (NRK, 15.03.13) Les mer

 

 

 

Oppbygd kompetanse forsvinner ut av landet

Mange teknologifag får bare utenlandske søkere til stipendiatstillinger. Etter endt grad forsvinner halvparten av dem ut av landet. NTNU-professor Lise Lyngsnes Randeberg og mener at det må jobbes aktivt med immigrasjonsreglene, slik at de utenlandske kandidatene som vil, kan bli i landet. Hun syns det er vanskelig å slå seg til ro med at kompetansen hun og doktorgradsstipendiatene bygger opp, kan forsvinne ut av landet igjen, og er bekymret for hvordan universitetene vil se ut om tjue år. (Klassekampen, 15.03.13) Les mer

 

Dommen i verftssaken har reist nye juridiske spørsmål om allmenngjøring

I forrige uke falt det en viktig prinsippdom i Høyesterett om allmenngjøring. Dommen i verftssaken har reist nye juridiske spørsmål, og Tariffnemda har derfor bestilt nye, juridiske notater fra Arbeidsdepartementet. Det kan dermed drøye med nye vedtak for verftene, bygg og renhold. Det er berammet fire nye møter i Tariffnemda utover våren. Når avgjørelsene vil bli fattet, er uavklart. (Fagbladet, 14.04.13) Les mer

 

Kommentar: - Ikke bruk unntaksbestemmelsene

- Overenskomst for Renholdsbedrifter mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service ble allmenngjort i september 2011. Arbeidsmandsforbundet har søkt Tariffnemnda om videreføring av allmenngjøring. Tariffnemnda la saken på is i påvente av Høyesterettsdommen om allmenngjøring på verftene. Sterke krefter på arbeidsgiversiden vil ha allmenngjort en lavere lønn enn dagens. NHO vil at Tariffnemnda skal ta i bruk unntakshjemmelen i loven om allmenngjøring, som sier at i særlige tilfeller kan Tariffnemnda fastsette andre lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtalen. - Ikke bruk unntaksbestemmelsene, skriver Ane Børrud i denne kommentaren. (Arbeidsmanden, 13.03.13) Les mer

 

Søreuropeiske jobbsøkere øker mest i Oslo

Jobbinnvandrere fra Sør-Europa er den arbeidsinnvandrergruppen som øker mest i Oslo, ifølge nye befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Men selv om søreuropeerne er den jobbinnvandrergruppen som har størst prosentvis vekst, er det faktiske tallene fortsatt lave. (Dagens Næringsliv, 13.03.13) Les mer

 

9 prosent utanlandske statsborgarar

LogoVed årsskiftet budde det 449 000 utanlandske statsborgarar i Noreg. Dei utgjorde dermed nærare 9 prosent av dei 5 051 000 busette her i landet. Det var talet på polske statsborgarar som auka mest i 2012, slik det har vore kvart år sidan 2004. Litauiske statsborgarar var dei som i tal voks nest mest i 2012, med ein oppgang på 6 700, til 30 700 busette. Svenske statsborgarar, i alt 43 100, utgjorde den nest største gruppa med utanlandsk statsborgarskap her i landet ved årsskiftet (Statistisk sentralbyrå, 13.03.13) Les mer

 

- Utenlandske malere tar oss ikke på pris, men på tid

Lederne i malermesterlaug og -foreninger er bekymret for malerfagets fremtid, med prispress, utenlandsk konkurranse og bedrifter nesten uten fast ansatte. – De svenske firmaene tar oss ikke på kroner og øre; de tar oss på tid. De svenske malerne er der og arbeider dag og natt, og leverer dobbelt så raskt. Når en maler har brukt opp overtidskvoten, reiser han hjem til Sverige og erstattes av en annen, sier Arnulf Bendixen, laugsleder i Bodø. Laugslederen i Kristiansand sier det samme om polske malere. (Maleren, 12.03.13) Les mer

 

Kommentar: - Uenighet om innvandring kan velte et borgerlig samarbeid

Høyre vil ha flere arbeidsinnvandrere. Venstre vil la papirløse jobbe. Mens Fremskrittspartiet vil ha færre "fra den ikke-vestlige kulturkrets". Høyre vil ha et "grønt kort"- og poenglignende system for arbeidsinnvandrere, slik det er tilfelle i USA og Canada. Frp motsetter seg imidlertid dette. I verste fall kan de sterke uenighetene om innvandring og integrering velte et storborgerlig samarbeid, mener kommentarforfatteren Claudio Castello. (Utrop, 12.03.13) Les mer

 

Høyre vil innføre «Blått kort» for å få flere ikke-vestlige arbeidsinnvandrere

- Vi er engstelig for at Norge skal sakke akterut i kampen om de beste hjernene, og derfor må Norge ha større åpning for arbeidsinnvandring utenfor EØS. Vi er mer opptatt av kompetanse enn hvor man kommer fra, sier Trond Helleland (H). Frp steiler. De vil begrense mottak av mennesker fra land utenfor «den vestlige kulturkrets» til Norge. (Aftenposten, 11.03.13) Les mer

Se også: Høyre ønsker en helhetlig endring av arbeidsinnvandringspolitikken (Høyre, 11.03.13)

 

 

Etterlyser tilbakemelding på NLFs tiltaksplan mot sosial dumping i transportbransjen

Norges Lastebileierforbund (NLF) har overlevert samferdselsminister Marit Arnstad en 12 punkts tiltaksplan knyttet til sosial dumping. - Når kan vi forvente at statsråden beslutter hvilke forslag hun vil følge opp og når de blir iverksatt?, spør Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (FrP) i et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren 8. mars. (Stortinget, 11.03.13) Les mer

Se også: Tiltaksplan fra Norsk Lastebileierfobund (Telen, 26.02.13)
Norges Lastebileierforbund beskriver cowboytilstander (Dagsavisen, 23.02.13)
Lastebileierne krever at farlige utenlandske vogntog lukes ut av Vinter-Norge (Hamar Arbeiderblad, 22.02.13)
Skremt av tilstanden i transportbransjen (Fri Fagbevegelse, 22.02.13)

 

Aksjonerte mot steinleggere

Politi, Arbeidstilsynet og Skatteetaten aksjonerte fredag mot utenlandske steinleggere i Ålesund-distriktet. Resultatet av aksjonen kan være reaksjoner mot flere kunder fordi det ikke skal være betalt moms på arbeidet. – Det er flere av kundene som dessverre har betalt kontantbeløp over 10.000 kroner. Da er de underlagt et solidaransvar som gjør at de kan bli nødt til å betale inn manglende merverdiavgift, forteller politibetjent Eivind Klokkersund ved økoteamet til politiet i Ålesund. (Sunnmørsposten, 08.03.13) Les mer

Se også: Advarer mot utenlandske steinleggere (Sunnmørsposten, 05.03.13)

 

Enebolig utleid til tjue polske arbeidere

Huseier på Randaberg leide ut enebolig til tjue polske arbeidere for 300.000 i året. Torsdag kom Arbeidstilsynet på uanmeldt besøk. – Det er absolutt ikke verdig disse arbeidstakerne. De kommer til Norge for å jobbe og blir tilbudt sånne innkvarteringsforhold. Dette vil jeg si er det vi kaller sosial dumping, sier seniorinspektør Else Marie Marvik. - Det er uforsvarlig at det bor så mange mennesker i en så liten bolig, sier branninspektør Rune Håland. Brannvesenet og Arbeidstilsynet har det siste året avdekket en rekke slike boliger som huser arbeidsinnvandrere fra Polen. (NRK Rogaland, 08.03.13) Les mer

 

Streik kan bli aktuelt

Logo Fagforbundet Industri Energi går nå til aksjon for å sikre like lønn- og arbeidsvilkår for ansatte på flerbruksfartøy på norsk sokkel. Industri Energi vil ha tariffavtaler på plass også i utenlandske rekrutteringsfirma med ansatte på norsk sokkel. Streik og sympatiaksjoner kan bli aktuelt. (Stavanger Aftenblad, 08.03.13) Les mer

Se også: Bekymret for sosial dumping på norsk sokkel (Stavanger Aftenblad, 07.03.13)

 

Høyesterettsdom kan også brukes på sjøen

Høyesteretts avgjørelse i den såkalte verftslønn-saken er også aktuell for sjøfart. NHO fikk ikke gjennomslag for kravet om lavere lønn for innleid arbeidskraft. – Dersom vi får den forventede tilgangen til allmenngjøringsloven for skipsfart lang kysten og på sokkelen, er dommen avgjørende for hvor virkningsfull en allmenngjøring av våre overenskomster blir, sier Norsk Sjømannsforbunds forbundsleder Jacqueline Smith i en kommentar til dommen. (Norsk Sjømannsforbund, 07.03.13) Les mer

 

Foreslår at arbeidsgiverne får en større del av ansvaret for godkjenning av arbeidsinnvandrere

Trine Skei GrandeStortingsrepresentantene Trine Skei Grande (bildet) og Borghild Tenden mener det er for vanskelig å få kvalifisert arbeidskraft til Norge, og at det derfor er på tide å gjøre reglene enklere og overlate en større del av ansvaret for godkjenning av arbeidsinnvandrere til arbeidsgiverne. I et representantforslag i Stortinget fremmer Grande og Tenden 8 forslag som de mener vil effektivisere arbeidsinnvandringen gjennom enklere regler, bedre rutiner og raskere saksbehandling. (Stortinget, 07.03.13) Les mer

Se også: Venstre vil gjøre det enklere for kompetent utenlandsk arbeidskraft å søke seg til Norge (Øyene / ANB-NTB, 10.03.13)
- Må bli enklere å få tak i utenlandsk arbeidskraft (Venstre, 13.03.13)

 

 

Høyre-politiker i Hedmark vil ha fri arbeidsinnvandring

- Jeg er for en fri arbeidsinnvandring til Norge og ønsker å oppheve innvandringsstansen. Jeg mener en person fra Kenya bør ha like stor rett til å bo og jobbe i Norge som en fra Sverige har, sier Kristian Tonning Riise, Høyrepolitiker som står på tredjeplass på partiets stortingsliste i Hedmark. (Hamar Arbeiderblad, 07.03.13) Les mer

 

Bekymret for sosial dumping på norsk sokkel

LogoNordmenn jobber på norsk sokkel for oljeservicegiganten Subsea 7 med lønn fra et søsterselskap i Singapore. Klubbleder Stian Øien i Industri Energi er ikke i tvil om at selskapet driver med sosial dumping. - Siden disse fartøyene opereres i internasjonale farvann og flyttes inn og ut av forskjellige geografiske områder, ansettes hovedtyngden av konsernets offshorepersonell på kontrakt med internasjonale betingelser, sier Kommunikasjonssjef Hilde Waaler i Subsea 7. (Stavanger Aftenblad, 07.03.13) Les mer

 

Stadig mer omfattende bruk av uregistrerte arbeidere og svart arbeid

En polsk håndverker mente han tjente 180 000 på tre år. Skatteetaten er uenig, og mener omsetningen var på 4,5 millioner. Et bokettersyn avslørte omfattende svart utbetaling til en rekke arbeidsinnvandrere som aldri var registret som lønnsmottakere i Norge. Momsen som kundene trodde de betalte, beholdt det polske foretaket selv. Stadig flere arbeider svart, og skjuler det ved å rapportere om små prosenter av den faktiske inntjeningen. (NRK Rogaland, 07.03.13) Les mer

 

Leder: - Dersom arbeidsplasser blir for dyre, har de også en tendens til å forsvinne

- Ifølge Dagsavisen åpnet LO-leder Roar Flåthen champagnen da Høyesteretts avgjørelse i striden om allmenngjorte tariffavtaler i verftsindustrien var klar. Det er mulig at han kommer til å få den i halsen, skriver Dagens Næringsliv på lederplass. - Retten slo fast at tilleggene gjelder for alle arbeidstagere, også innleide polakker eller rumenere. Problemet er at EUs vikarbyrådirektiv, slik det praktiseres i verftsindustrien, sier at innleid arbeidskraft også skal ha samme timelønn som fast ansatte. Det kravet finnes ikke i den allmenngjorte tariffavtalen. Dermed kan innleid arbeidskraft fra utlandet bli langt dyrere for arbeidsgiver enn lokalt fast ansatte. (DN, 07.03.13) Les mer

 

- En av de helt åpenbare utfordringene med utenlandsk arbeidskraft handler om HMS

- Vi trenger arbeidsinnvandrerne i Norge. Vi får ikke løst alle våre oppgaver uten dem, men det er også utfordringer ikke minst innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, sier finanspolitisk talskvinne Marianne Marthinsen i Arbeiderpartiet. - Sjansen for å omkomme på arbeid er vesentlig høyere om man er utenlandsk. Mulige årsaker til dette kan være språk, opplæring og kortidsinnleie av arbeidere, mener Marthinsen. (Byggeindustrien, 06.03.13) Les mer

 

Produsentforeningen avviser påstander om sosial dumping

Filmforbundet, fagorganisasjonen for norske filmarbeidere, mener at norske produsenter bidrar til sosial dumping ved å bruke billig utenlandsk arbeidskraft. Leif Holt Jensen, generalsekretær i produsentforeningen, avviser både påstander om sosial dumping og påstander om at norsk filmproduksjon er i ferd med å flagge ut. (Klassekampen, 06.03.13) Les mer

 

Høyesterettsdommen i verftssaken er en milepæl

Fafo-forsker Jon Erik Dølvik mener at dommen fra Høyesterett i verftssaken er en milepæl når det gjelder å sikre arbeidstakerrettigheter, avtalesystemet og et ryddig arbeidsliv.

- Dommen er et eksempel på at det er handlingsrom i EØS-avtalen. Det er også interessant at Høyesterett så klart utøver selvstendig skjønn i forhold til EFTA-domstolen, kommenterer han (Fri Fagbevegelse, 06.03.13). Les mer

 

 

 

 

NHO anker ikke verftssaken inn for ESA

Det er ikke aktuelt å bringe spørsmålet om godtgjøring for utenlandske arbeidere ved norske verft videre, sier direktør Svein Oppegaard i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). På forhånd hadde EFTA-domstolen i Luxembourg, som er øverste organ til å avgjøre hva som er riktig jus i EØS-avtalen, avgitt en rådgivende uttalelse i verftsstriden til Borgarting lagmannsrett. Verken lagmannsretten eller Høyesterett tok EFTA-domstolens mening til følge fullt ut (ABC Nyheter, 06.03.13). Les mer

Staten og LO vant verftssaken

Høyesterett har forkastet anken fra NHO, Norsk Industri og åtte verft i spørsmålet om allmenngjøring av tariffavtaler på norske verft. Dommen fra Høyesterett er enstemmig, og slår fast at utenlandske tilreisende arbeidere skal ha samme arbeids- og lønnsvilkår som norske verftsarbeidere. NHO, Norsk Industri og åtte verft dømmes til å betale saksomkostningene som LO, Fellesforbundet, og Staten ved tariffnemnda har hatt, med til sammen 4.072.866 kroner. (NRK, 05.03.13) Les mer

Høyesterettsdommen (Norges Høyesterett, 05.03.13)
Høyesterett: Allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien (Norsk Lovdata, 06.03.13) (Norsk Lovdata, 06.03.13)

Se også:
Full seier til LO og Fellesforbundet (LO-Aktuelt, 05.03.13)
Høyesterett redder LOs og regjeringens EØS-strategi (Aftenposten, 05.03.13)
- Handler om å behandle arbeiderne som folk, ikke som slaver (NRK Rogaland, 05.03.13)
- Nå kan vi være offensive mot "inntatt på stedet" (Magasinet for fagorganiserte, 05.03.13)
Tillitsvalt i Westcon er glad for utfallet frå Høgsterett (NRK Sogn og Fjordane, 05.03.13)
Rødt: - Uten EØS hadde vi unngått denne ekstra omveien i kampen mot sosial dumping (Fagbladet, 05.03.13)
Kommentar: - God anledning til å gå på offensiven for å allmenngjøre tariffavtaler i flere tariffområder (Fri Fagbevegelse, 06.03.13)

Arbeidsministeren: - Høyesteretts avgjørelse viser at EØS-avtalen gir oss handlingsrom

Anniken Huitfeldt– Jeg er svært glad for en klar og enstemmig dom som gir staten medhold på alle punkter. Høyesteretts dom slår fast at allmenngjøringsordningen er forenlig med EØS-retten og kan opprettholdes fullt ut, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt. - Allmenngjøring av tariffavtaler er et av statens viktigste virkemiddel for å beskytte arbeidstakere, sikre rettferdig konkurranse og å verne om den norske arbeidslivsmodellen, sier Huitfeldt. (Arbeidsdepartementet, 05.03.13) Les mer

NHO: - Tar dommen til etterretning

Stein Lier-Hansen- For arbeidsgiversiden har det vært svært viktig å få domstolens vurdering av den reelle uenigheten som eksisterer om disse spørsmålene. Nå foreligger dommen fra Høyesterett og vi tar den til etterretning, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen (bildet) og direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard. Sammen med verftene vil de studere dommen grundig for å se hvilke føringer dette gir for tariffnemda i fremtiden. (NHO, 05.03.13) Les mer

 

LO-lederen: - NHOs angrep på allmenngjøringsordningen er slått tilbake

Roar Flåthen- Dette er et stort skritt framover i kampen mot sosial dumping, sier LO-leder Roar Flåthen om Høyesteretts dom i verftssaken. - Alle viktige bestemmelser i tariffavtalene vil nå bli gjeldene lov i de allmenngjorte områdene, sier Flåthen, og nevner i tillegg til tariffavtalens minstelønnssatser også arbeidstids- og overtidsbestemmelser, godtgjøring for reise, kost og losji og utenbystillegget. (LO, 05.03.13) Les mer

 

Fafo Østforum seminar mandag 18. mars 2013, kl 13-15. Verftssaken i Høyesterett: Resultater og konsekvenser

Kurt WeltzienLiv ChristiansenJon Erik DølvikLine Eldring Skal utenlandske arbeidere i verftsindustrien med allmenngjort minstelønn også få dekket utgifter til reise, kost og losji og utenbystillegg? Dette var det mest sentrale spørsmålet i saken som åtte skipsverft, med støtte fra NHO og Norsk Industri, i 2009 reiste mot Staten v/Tariffnemnda. Det var knyttet stor spenning til Høyesteretts dom i saken, som kom 5. mars. Staten vant på alle punkter. Høyesterett mener at de allmenngjorte bestemmelsene er i tråd med EØS-avtalen. Dommen kan legge avgjørende premisser for den videre bruken av allmenngjøringsordningen i Norge. Seminaret arrangeres på Fafo mandag 18. mars kl 13.00-15.00. (Fafo Østforum, 05.03.13) Seminarprogram
Registrering innen 15. mars

Les mer om allmenngjøring på Fafo Østforums temaside Allmenngjøring

 

Rekordhøy arbeidsinnvandring driver opp snittet for sysselsetting av innvandrere

Sysselsettingen av innvandrere sett under ett er 62,5 prosent, mot 69,1 prosent på landsbasis i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er store forskjeller mellom innvandrergruppene. Mens 71 prosent av innvandrerne fra EU-land i Øst-Europa er i jobb før de har vært ett år i Norge, og dette tallet stiger mot 80 når botiden nærmer seg ti år, er bildet langt dystrere om man kommer fra Asia eller Afrika. Da er kun henholdsvis 25,1 og 15,8 i jobb i løpet av det første året. (NRK, 05.03.13) Les mer

 

Danmark: Vekstplan hjelper polske håndverkere

Med sin vekstplan vil den danske regjeringen fremskynde bygging og renovering. Det vil sende et uspesifisert antall danske arbeidsplasser i hendene på utenlandske håndverkere. Fagforeningene prøver å sikre at så mange arbeidsplasser som mulig lander i danske hender og presser på for at borettslag og kommuner skal være aktive i kampen mot sosial dumping. (Dansk LOs Ugebrev A1, 05.03.13) Les mer

 

Ekspertene: – Økonomien er ikke avhengig av innvandring

– Jeg vil svare helt kategorisk nei til at vi er avhengige av arbeidsinnvandring, sier forskningsleder Erling Holmøy ved SSB. - Arbeidsinnvandring har vært gunstig for Norge, men her tror jeg det er en forveksling mellom hva som er sterkt ønskelig for Norge isolert sett, og hva som er avhengighet, sier Holmøy. Sjeføkonom Roger Bjørnstad i konsulentfirmaet Pöyry klarer heller ikke å få det til å rime at Norge skal være avhengig av stadig mer arbeids- eller annen innvandring. (NRK, 04.03.13) Les mer

Se også: Tror ikke på myten om at norsk økonomi er avhengig av økt innvandring (NHO, 04.03.13)

 

NHO: Norske bedrifter trenger arbeidsinnvandring

- Norsk næringslivs mulighet til å hente arbeidskraft fra utlandet er positiv. Dette er arbeidstakere bedriftene våre trenger for å fylle ledige jobber og sikre utvikling og vekst i virksomhetene, sier avdelingsdirektør Dag Aarnes i NHO. Samtidig blir arbeidsinnvandringen til Norge, for den enkelte som kommer hit, et sosialt og økonomisk løft. (NHO, 04.03.13) Les mer

 

NHO: – Vi er på grensen av det vi kan tåle av innvandring

Dag AarnesNHO-direktør Dag Aarnes mener norske myndigheter må ta stilling til hvor mye arbeidsinnvandring Norge kan tåle i årene som kommer. Det kommer årlig 50 000 arbeidsinnvandrere fra EØS-området og mellom 20 000 og 30 000 svensker. Det skaper press på boligmarkedet, veier og kollektivtransport. Aarnes er også redd for at den høye innvandringen fra blant annet Sverige og Polen fører til at nordmenn skyves ut av arbeidsmarkedet. (NRK, 04.03.13) Les mer

Se også: Skistua i Hemsedal: - Uten svensk arbeidskraft kan vi ikke åpne (NRK Buskerud, 04.03.13)
Uten innvandrere stopper Haram (NRK, 04.03.13)
- Jobbglade svensker kan aldri bli et problem for det norske samfunnet (Harstad Tidende, 06.03.13)

 

 

Entreprenører lager nye lønnssystemer for å sikre fortsatt lav polakklønn

Petter Vellesen er på krigsstien. Som leder av Oslo Bygningsarbeiderforening i Fellesforbundet hører han om stadig flere entreprenører som ikke vil følge Stortingets vedtak om at innleide skal behandles likt med fast ansatte. (Fagbladet, 04.03.13) Les mer

Se også: BackeGruppen vil lønne polakker lavere enn nordmenn (Fri Fagbevegelse, 01.03.13)

 

NHO Service: - Urimelige påstander om sosial dumping

Fagsjef Even Hagelien i NHO Service, er oppgitt over Agder Fagforenings påstander om sosial dumping innen utleie av personell til bygg og anlegg. - Dette er en type generalisering som ikke er i overensstemmelse med virkeligheten, sier Hagelien til Fædrelandsvennen. (NHO Service, 04.03.13) Les mer

 

Tyske politikere sa ja til nasjonal minstelønn

Førstekammeret i Tysklands nasjonalforsamling har vedtatt å lovfeste en nasjonal minstelønn. Vedtaket er et tilbakeslag for statsminister Angela Merkel, som gikk imot lovforslaget. De konservative regjeringspartiene CDU og CSU og deres høyreliberale koalisjonspartner FDP mener minstelønnen vil føre til alvorlig tap av arbeidsplasser i Tyskland. (Avisen Agder, NTB, 01.03.13) Les mer

Se også: Tysk fagbevegelse jubler for forslag om minstelønn (Fri Fagbevegelse, 04.03.13)

 

BackeGruppen vil lønne polakker lavere enn nordmenn

En rekke store entreprenører i byggebransjen har i vinter presset tillitsvalgte til å underskrive lokale protokoller om egen «polakklønn». BackeGruppen er en av entreprenørene som foreslår et nytt lønnsnivå for ufaglærte uten erfaring fra Skandinavia. I praksis vil dette gjelde alle innleide øst-europeere. Disse skal motta ei lønn som ligger 30-40 kroner lavere enn ufaglærte fra skandinaviske land. Tillitsvalgt Lars Mamen sier blankt nei. (Fri Fagbevegelse, 01.03.13) Les mer

 

Regionale verneombud i renhold fra 1. mars

Tolv regionale verneombud er nå ansatt for bransjene hotell-, restaurant og renhold. De regionale verneombudene tiltrer 1. mars 2013. Det er bygge- og anleggsbransjen og hotell-, restaurant- og renholdsbransjen som er omfattet av dagens ordninger. De regionale verneombudene arbeider for å sikre helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og for å hindre sosial dumping i disse bransjene. (Norsk Arbeidsmandsforbund, 01.03.13) Les mer

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700