Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Mai 2013

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Nyheter Fafo Østforum mai 2013

 

Kronikk: Sosial dumping – virker tiltakene?

Line Eldring

Raden av tiltak i de to første handlingsplanene mot sosial dumping virker best i bransjer der tariffavtalen er allmenngjort, skriver Line Eldring, sosiolog og seniorforsker på Fafo. Det har blitt innvendt at nye reguleringer og inngrep varsles uten at effekten av de forrige er evaluert, men her påpeker hun at Fafo faktisk har evaluert de to første handlingsplanene mot sosial dumping. I kronikken oppsummerer hun konklusjonene fra Fafos evaluering (Fri Fagbevegelse 31.05.13). Les mer

 

Se også: Handlingsplan 3 for et anstendig og seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping (Arbeidsdepartementet, 07.05.13)

Hvordan har de to første handlingsplanene virket? Regjeringens to første handlingsplaner mot sosial dumping har blitt evaluert. Les om, og last ned, Fafo-rapporten fra 2011: Evaluering av tiltak mot sosial dumping

 

Fafo-rapport om bemanningsbransjen

Kristin AlsosRagnhild Steen Jensen2013:20Særlig etter EU-utvidelsen i 2004 har bemanningsbransjen vokst. Forskerne Kristin Alsos og og Ragnhild Steen Jensen ser på gråsonene i bransjen – hvordan forholder aktørene seg til reguleringer som EUs vikarbyrådirektiv, og hvilke muligheter finnes for for tilpasninger og omgåelser? Bestill eller last ned den ferske Fafo-rapporten: Bemanningsbransjens gråsoner.

 

 

- Vi vil også gå etter kundene. Det nytter ikke å skylde på at man ikke vet

Nå skal politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet knuse de omreisende steinleggerne en gang for alle (Dagbladet, 31.05.2013). Les mer

Se også:Steinleggere kidnappet sønnen og kona til to kunder (Dagbladet, 01.06.13)
- Kunder som kjøper «skamløst billig» steinlegging skal tas
(Dagbladet 03.06.13)
- Steinleggerne rekrutterer rom-folk på Oslo S (Dagbladet, 04.06.13)
- Disse bandene truer viktige verdier i det norske samfunnet (Dagbladet, 06.06.13)
Foreslår skattelette for å stoppe steinleggerbander (Dagbladet, 07.06.2013)

 

 

Fellesforbundet anmelder Arbeidstilsynet

Fellesforbundet, distrikt 9, har levert inn en politianmeldelse på Arbeidstilsynet i Aust-Agder. Fagforeningen mener Arbeidstilsynet ikke følger opp graverende brudd på Arbeidsmiljøloven som Fellesforbundet har påvist og tipset tilsynet om (NRK Sørlandet, 31.05.13). Les mer

 

- Kampen mot sosial dumping nytter

For en måned siden varslet norske rørleggere om sosial dumping og grove sikkerhetsbrudd blant utenlandske kolleger på anleggsplassen på Gardermoen. Fagforeningen tok affære. I dag er det klart at Coop og GSE stiller seg bak Revisjonsgruppens beregninger om utestående lønn for de 14 arbeiderne på anleggsplassen på Gardermoen, hvor Coops nye storlager er under oppføring. (LO, 30.05.13) Les mer

Se også: Fikk snitter og kake for varsling om sosial dumping (Fri Fagbevegelse, 13.05.13)

De spanske rørleggerne krever at Coop etterbetaler lønnen - nå (Fri fagbevegelse, 14.05.13)

Coop: – Pengene kommer i løpet av mai (Fri fagbevegelse, 14.05.13)

Arbeidstilsynet vurderer politianmeldelse av spansk underleverandør (Fri fagbevegelse, 14.05.13)

 

Lange dager uten overtidsbetaling for utenlandske arbeidstakere på Fisketorget

«Jose» fra Spania jobbet på Fisketorget i fjor sommer for å forsørge familien sin i hjemlandet. Han jobbet 14 timers dager uten overtidsbetaling. - Et soleklart brudd på Arbeidsmiljøloven, sier Arbeidstilsynet. Marcos Amano, daglig leder ved Stiftelsen Robin Hood Huset, sier at historien til «Jose» ikke er unik. Han synes det er en skremmende utvikling at en del useriøse aktører i Norge utnytter arbeidssøkere fra Europa. (Bergens Tidende, 30.05.13) Les mer

Se også: Utnyttelse og brudd på lover og regler er økende for sesongarbeidskraft fra Sør-Europa (Bergens Tidende, 30.05.13)

Fisketorget i Bergen drukner i billig arbeidskraft (Bergens Tidende, 14.05.13)

 

Boklansering 11. juni: ny bok om sosial dumping

OmslagGyldendal Arbeidsliv inviterer til lansering av boken Sosial dumping. Trues den norske modellen? I boken presenterer tidligere statssekretær i Arbeidsdepartementet Jan-Erik Støstad de viktigste utfordringene ved sosial dumping. Hva er drivkreftene bak? Hvordan har sosial dumping usikre, men viktige samfunnsvirkninger, og hva bør gjøres for å få kontroll på problemet? Arrangementet holdes i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, Oslo, tirsdag 11. juni 2013 kl. 10.30 - 12.00. (Fafo Østforum, 30.05.13) Program og påmelding hos Gyldendal

Les mer om boken "Sosial dumping. Trues den norske modellen?"

 

 

 

- Sosial dumping er nok den største trusselen norske arbeidstakere står ovenfor

Erna Hagensen- Et av de viktigste politiske vedtak på LO-kongressen var, fra mitt synspunkt, kravet om et seriøst arbeidsliv. skriver forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund Erna Hagensen. - Sosial dumping truer ikke bare den enkelte arbeidstaker, men også bedrifter (norske eller utenlandske) med tariffavtaler som forholder seg til norske lønninger og arbeidsvilkår. Jeg er derfor veldig glad for at regjeringen tar kampen mot sosial dumping på alvor, skriver Hagensen. (Norsk Arbeidsmandsforbund, 29.05.13) Les mer

 

 

 

Svensk LO vil kutte i arbeidsinnvandringen

Alle 14 forbund i svensk LO krever en stopp i fri arbeidsinnvandring. De vil at innvandringen fra land utenfor EU skal styres av behov i arbeidsmarkedet. LO peker på at useriøse arbeidsgivere utnytter disse arbeidsinnvandrerne, skriver den svenske avisen Dagens Nyheter. Bakgrunnen for at LO nå vil redusere arbeidsinnvandringen er at to av tre arbeidstillatelser som bevilges, gjelder yrker der konkurransen om jobbene allerede er stor. Det handler om renholdere, bygningsarbeidere og restaurantansatte. (Fri Fagbevegelse, 29.05.13) Les mer

Se også: - LO:s krokodiltårar (Dagens Nyheter, leder, 30.05.13)

Fusk och utnyttjande – om avregleringen av arbetskraftsinvandringen (Svensk LO, 29.05.13)

Last ned: Rapport fra svensk LO

 

Fortsatt allmenngjøring for renhold, men ikke videreføring av helg- og helligdagstillegg

Tariffnemnda har den 23. mai 2013 truffet vedtak om fortsatt allmenngjøring av tariffavtalen for renholdsbedrifter. Tariffnemnda kom imidlertid til at allmenngjøring av tillegg for helg- og helligdagsarbeid ikke skal videreføres. En videreføring av disse tilleggene var etter Tariffnemndas oppfatning ikke nødvendig for å etablere et forsvarlig beskyttelsesnivå på dette området. (NHO Service, 28.05.13) Les mer

Se også: Protokoll for Tariffnemdas møte 23. mai 2013 (Tariffnemda)

Fortsatt allmenngjøring i renhold (Arbeidsmanden, 02.05.13)

 

Lastebileierne krever tiltak mot kabotasjekjøring

Geir A Mo- Kabotasje-situasjonen er prekær og at tiltak må settes i verk snarest, mener adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Kabotasjekjøring er et stort problem i hele Europa, og Finland, Danmark og Nederland har satt i gang konkrete tiltak for å gjøre noe med kabotasjeproblematikken. Mo oppfordrer nå samferdselsminister Marit Arnstad om snarest å innkalle partene i transportnæringen. (Anlegg & Transport, 28.05.13) Les mer

Se også: Finland blir kabotasje-reglenes konge (Tungt, 16.04.13)

 

 

 

Irsk bemanningsselskap granskas for sosial dumping

LogoArbeidstilsynet granskar det irske bemanningsselskapet Atlanco, som leige ut folk til Dalsfjordbru-utbygginga, for sosial dumping. Atlanco har fått frist fram til 1. juli på å svare på mistanken. Det skal blant anna dreie seg om lengda på arbeidsøktene, løn og arbeidskontraktar. (Firda / BT, 28.05.13) Les mer

 

Vil gi arbeidsinnvandrere lavere skatt

Næringslivet vil endre lovverket for å gjøre Norge mer attraktivt for utlendinger. – I Norge har vi troen på at de dyktige arbeidsinnvandrerne kommer hit når vi trenger dem. I realiteten har de andre muligheter og drar for eksempel til Canada, hvor regelverket ønsker arbeidsinnvandrere velkommen, sier Abelia-leder Paul Chaffey, som har vært med på å kartlegge hvordan man kan gjøre Norge til et foretrukket land for kompetanseinnvandring. Gunstige skatteordninger og obligatorisk gratis språkkurs og samfunnskurs er blant forslagene. (Teknisk Ukeblad, 28.05.13) Les mer

 

Egen LO-koordinator på byggeplassen for å hindre sosial dumping

Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) har fått en LO-koordinator på byggeplassen. Vidar Berdalen kommer fra stillingen som LO-koordinator ved utbyggingen av Gardermoen flyplass og vil følge dette prosjektet ut 2014. LO-koordinatoren skal sammen med PNØ`s ledelse bidra til at alle entreprenører, underleverandører og arbeidere følger norske lover og regler, og spesielt i forhold til Allmenngjøringsloven, har dekkende arbeidsavtaler for alle med tariffavtaler på byggeplassen. (Helse Sør-Øst, 27.05.13) Les mer

 

Sosial dumping i beste sendetid

Boye Ullmann, organisasjonsarbeider i Rørleggernes Fagforening i Oslo bruker media for å presse arbeidsgiverne i konfliktsaker. Han mener fagbevegelsen har mye å lære. Paul Bjerke i DeFacto mener fagbevegelsen må bruke media i større grad, også i saker som omhandler sosial dumping. Det er godt stoff for TV og aviser. Folk får sympati med arbeidere som blir utnyttet. (Fr Fagbevegelse, 27.05.13) Les mer

 

Endringer i arbeidsmiljøloven - nye verktøy mot dumping

Snart vedtar Stortinget nye tiltak i kampen mot sosial dumping. Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget har gjort klare endringene i Arbeidsmiljøloven for vedtak i Stortinget. De rødgrønne partiene sikrer flertall for kollektiv søksmålsrett, åpner for bøtelegging av arbeidsgivere som bryter innleiereglene samt en egen deltidsparagraf. Høyresida er i mot den kollektive søksmålsretten. FrP mener den er laget for å gi LO flere medlemmer, mens Høyres Torbjørn Røe Isaksen mener den bryter mot grunnleggende rettsprinsipper. Etter Stortingsbehandlingen 4. juni, kan de nye reglene være gjeldende lov i løpet av få måneder. (Fagbladet, 27.05.13) Les mer

Følg saken på stortinget.no: Endringer i arbeidsmiljøloven mv.

Se også: Høyre vil vrake kollektiv søksmålsrett ved første anledning (Bergens Tidende / NTB, 27.05.13)

Justisdepartementet advarer mot kollektiv søksmålsrett (NHO Service, 08.05.13)

 

Advarer mot utenlandske malersvindlere

Malermester Svein Morten Sørensen advarer folk mot å benytte seg av useriøse firmaer som tilbyr malertjenester uten å ta vare på sine ansatte. Han mener de lave prisene skyldes at firmaene ikke har pensjonsinnskudd, eller at det ikke betales påkrevde skatter og avgifter. – Vi hører om timespriser ned mot 150 kroner – under minstelønn, sier Sørensen. Han mener en naturlig timespris bør ligge på 400-500 kroner dersom firmaet skal kunne dekke lønn, avgifter, materialer og utgifter til lokale og kjøretøy. (Nordlys, 25.05.13) Les mer

 

- Stans ordningen som fremmer sosial dumping

Karin Andersen- Ordningen med Norskregistrerte Utenlandske Foretak (NUF) fremmer sosial dumping, mener SVs Karin Andersen. NUF betyr at man oppretter et selskap i et annet land, men driver forretningsvirksomhet i Norge. - Denne selskapsformen bidrar til at det blir flere useriøse aktører. Vi ser spesielt at NUF-ordningen gjør det lettere å skjule sosial dumping, og at den gjør kontrollen av selskapene vanskeligere, sier Andersen. Hun mener hele ordningen bør fjernes. (SV, 24.05.13) Les mer

Se også svar fra finansminister Sigbjørn Johnsen (Finansdepartementet 06.06.2013)


 

 

- Fritt fram for innleie av arbeidskraft til sjøs

LogoNorske sjøfolk får ikke de samme rettighetene i sin nye arbeidsmiljølov som deres kolleger på land har, i følge regjeringens forslag til den nye skipsarbeidsloven. Sjøfolk er i de fleste tilfeller ansatt i egne bemanningsselskaper og ikke direkte i rederiet. Lovforslaget innebærer at rederiet, gjennom solidaransvaret, vil ha ansvar for arbeidstakerens lønn, feriepenger og lignende rettigheter, men ikke for eksempel for rettighetene knyttet til stillingsvern. – En uforståelig forskjellsbehandling mellom sjø og land, og vi undrer oss over at regjeringen lar et så sentralt punkt bli stående, sier Unio-leder Anders Folkestad. (Unio / Dagens Næringsliv, 24.05.13) Les mer

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 23.05.13) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 07/13

 

NLF-møte om kabotasje, kriminalitet og sosial dumping

- Vi i NLF aksepterer konkurranse, men vi vil konkurrere på like vilkår, sa NLF-direktør Geir Mo da region 1 i Norges Lastebileier-Forbund arrangerte møte med tema ”Kabotasje – en del av et stort problem”. - Transportkjøperne må nå ansvarliggjøres, sa Mo. Finland har nå innført strengere regler for kabotasje. Danmark har økt bøtene for brudd på kabotasje, og økt bevilgningene til kontrollmyndighetene. (Yrkestrafikkforbundet, 23.05.13) Les mer

 

Offer for sosial dumping får full erstatning

LogoIndustri Energi har ført en sak på vegne av to utenlandske malere etter at de ble offer for sosial dumping og på usaklig grunnlagt ble oppsagt. Grimaud Oilfield Services Company er nå dømt til å betale full erstatning for lønnstap, oppreisning og saksomkostninger. - Industri Energi vil forfølge alle saker der sosial dumping avdekkes enten det er på norsk kontinentalsokkel eller på land, sier Industri Energi-advokat Alexander Lindboe. (Industri Energi, 23.05.13) Les mer

 

Renholdsbransjen på Vestlandet under lupen

LogoArbeidstilsynet Vestlandet gjennomførte i mars og april 133 tilsyn hos kjøpere av renholdstjenester i Haugesundregionen. Innkjøpere av renholdstjenester plikter å informere leverandører om reglene og minstelønn for renholdere og påse at disse etterleves. Dette er krav som ble gjort gjeldende ved tariffavtale med renholdsbedrifter i 2011. – Hos 65 prosent av de virksomhetene som vi besøkte var dette ikke på plass og pålegg ble gitt, opplyser Borghild Lekve, regiondirektør i Arbeidstilsynet Vestlandet. (Haugesunds Avis, 22.05.13) Les mer

 

Fafo Østforum seminar 6. juni: Ny handlingsplan mot sosial dumping

Norvald Mo Robert Eriksson Lars M. JohnsenPer MadsenLine EldringAnne Mette ØdegårdRegjeringen la nylig fram sin tredje handlingsplan mot sosial dumping. Hva er innholdet i denne, og hva vil skje ved et eventuelt regjeringsskifte? På Fafo Østforums seminar den 6. juni vil vi også kaste et blikk bakover og se på hvordan de to foregående handlingsplanene mot sosial dumping har virket. Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring vil presentere hovedpunkter fra Fafos evaluering i 2011. Statssekretær Norvald Mo (Ap) i Arbeidsdepartementet og Robert Eriksson (FrP), leder av Stortingets Arbeids- og sosialkomité, vil innlede om den nye tiltakspakken. Ett av de nye tiltakene er å utarbeide et eget bransjeprogram for vegtransport, og vi har derfor invitert partene i transportsektoren til å kommentere den nye planen. Fra Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) kommer 1. nestleder Lars M. Johnsen og fra Norges Lastebileier-Forbund (NLF) kommer forbundsleder Per Madsen. Møteleder er Fafo-forsker Anne Mette Ødegård. Seminaret arrangeres i Fafos lokaler torsdag 6. juni kl 14-16. (Fafo Østforum, 22.05.13) Seminarprogram

Registrering innen 5. juni

Se også: Handlingsplan 3 for et anstendig og seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping (Arbeidsdepartementet, 07.05.13)

Hvordan har de to første handlingsplanene virket? Regjeringens to første handlingsplaner mot sosial dumping har blitt evaluert. Les om, og last ned, Fafo-rapporten fra 2011: Evaluering av tiltak mot sosial dumping

 

Porsgrunn: Arbeidstilsynet er på hogget i forhold til sosial dumping

Et sushi-gatekjøkken har ikke overhold frist med å vise dokumentasjon omkring ansettelsesforholdene, og Arbeidstilsynet varsler nå at de stanser all aktivitet hvis ikke de får de nødvendige tilbakemeldinger seinest 31. mai. - Saken er et utslag av økt årvåkenhet overfor restaurantbransjen og andre bransjer som kan være utsatt for sosial dumping. Andre bransjer som kommer til å merke at tilsynet går offensivt ut er renholds- og byggebransjen, sier saksbehandler Gunn Berit Gjevestad. (Porsgrunn Dagblad, 21.05.13) Les mer

 

Trondheim har passert 180 000 innbyggere - 10 prosent er innvandrere

Arbeidsinnvandringa fra utlandet har vært betydelig i lang tid. Andelen innvandrere i Trondheim er 10 prosent. Innvandrere er definert som personer født i utlandet av utenlandske foreldre. De største gruppene kommer fra Polen, Sverige og Tyskland. (Trondheim kommune, 21.05.13) Les mer

Se også: Viktig arbeidsinnvandring: 2200 polakker i regionen (Trondheimsregionen)

Notatet Arbeidsinnvandring til Trondheimsregionen (04.04.13)

 

Bedriftsforbundet ut mot dumpingtiltak

Regjeringen tråkker over bedriftene for å tilfredsstille LO, mener Bedriftsforbundet. - Tiltakene mot sosial dumping medfører tidkrevende rapporterings- og administrasjonsarbeid, mener administrerende direktør Lars Erik Sletner i Bedriftsforbundet, interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. - Behovet for tiltakene er i liten grad dokumentert. Regjeringen har heller ikke kartlagt effekten av tidligere iverksatte tiltak eller de økonomiske byrdene for næringslivet, sier Sletner. (E24 /NTB, 20.05.13) Les mer

 

Innvandreres bosettingsmønster: Her er «Lille-Pakistan» og «Store-Polen» i Norge

I siste utgave av Samfunnsspeilet skriver forsker i Statistisk sentralbyrå, Even Høydahl, om innvandrernes bosettingsmønster. De gruppene som er mest spredd er i hovedsak nordeuropeere som polakker, litauere og latviere. Innvandrergrupper som bosetter seg mer sentralt er gjerne fra fjernere himmelstrøk. - Med utvidelsen av EU har det vært en kjempestor forandring i innvandringen. Det kommer langt flere enn før, og det er snakk om arbeidsinnvandring. Derfor er det viktigere hvor arbeidsplassene er lokalisert, sier Høydahl til Dagbladet. (Dagbladet, 17.05.13) Les mer

Les artikkelen: Innvandreres bosettingsmønster: Innvandrere i bygd og by (Samfunnsspeilet 2/13, 30.04.13, SSB)

 

Ny artikkel om europeisk arbeidsmobilitet

Line Eldring Jon Horgen FribergFafo-forskerne Line Eldring og Jon Horgen Friberg har skrevet artikkel i årets første utgave av Søkelys på arbeidslivet. Europeisk arbeidsmobilitet: Utfordringer for de nordiske arbeidsmarkedene. Denne artikkelen gir et overblikk over den omfattende arbeidsmigrasjonen fra Øst- og Sentral-Europa til de nordiske landene i kjølvannet av EU-utvidelsene i 2004 og 2007, samt sentrale drivkrefter for strømmene. Basert på undersøkelser av lønns- og arbeidsvilkår for polske arbeidere i Oslo, København og Reykjavik diskuteres i hvilken grad de nordiske arbeidslivsmodellene har vært i stand til å opprettholde minstestandarder i utsatte næringer. (Fafo Østforum, 16.05.13) Abonnement på tidsskriftet kan tegnes her Les sammendrag hos Idunn

 

1400 flere arbeidsledige innvandrere fra EU-land i Øst-Europa

LogoNye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at den registrerte arbeidsledigheten blant bosatte innvandrere i Norge gikk svakt opp fra 6,7 prosent i februar 2012 til 6,8 prosent i februar 2013. I den øvrige befolkningen var det en svak nedgang i arbeidsledigheten, fra 2,1 prosent til 2,0 prosent, i den samme perioden. I absolutte tall var det en økning på 2 430 ledige innvandrere, og gruppen fra EU-land i Øst-Europa har størst økning på omkring 1 400 ledige. (SSB, 16.05.13) Les mer

 

Industri Energi iverksetter boikott av Subsea 7 sitt Singaporeselskap

LogoOSA inspektører ansatt i Industri Energi avdekket at Subsea 7 Singapore utøver sosial dumping på norsk kontinentalsokkel. Dumpingen materialiserer seg ved at Subsea 7 Singapore ansatte utfører arbeid til lønns- og arbeidsvilkår som ligger langt under norske standarder. Industri Energi iverksetter boikott fra og med 7. juni kl. 24. Formålet med boikotten er å oppnå tariffavtale og ordnede lønns og arbeidsforhold på Subsea 7 sine flerbruksfartøyer, som utfører stadig mer og omfattende arbeid på norsk sokkel. (Industri Energi, 16.05.13) Les mer

Se også: Varsler boikott mot bemanningsforetak (Fri Fagbevegelse, 16.05.13)

 

– Arbeidsdepartementet bryter med dommen i verftssaken i Høyesterett

I forrige uke sendte Arbeidsdepartementet (AD) et brev til LO og NHO, som begge har stilt spørsmål ved hvordan de nye reglene for likebehandling av fast ansatte og innleide arbeidere skal praktiseres. Roar Abrahamsen i Fellesforbundet mener at departementet går langt i å skrive at det er uten betydning om det kalles lønn eller tillegg, så lenge arbeideren kommer bra nok ut til at det ikke er forskjellsbehandling. – Det er ganske freidig av departementet å bryte med dommen i verftssaken i Høyesterett på denne måten. Høyesterett understreker veldig tydelig at utenbystillegget er en ulempekompensasjon for den ulempen det er at man må bo borte fra hjemmet. Det kan ikke inngå som en del av lønna, sier Abrahamsen. (Fagbladet, 16.05.13) Les mer

Se også: Allmenngjøring og innleie: Oppklaring av likebehandlingsreglene (NHO, 08.05.13)

Last ned:
Innleie - likebehandlingsprinsippet mht utgiftsdekning og lønn
(Brev fra AD, 06.06.13)
Tolkningsuttalelse - bestemmelse om fravikelighet i allmenngjøringsforskriftene (Tariffnemda, 24.04.13)

 

Nytt prosjekt om et Europa i krise

IllustrasjonForskningsrådet har bevilget 24 millioner kroner gjennom "Europe in Transition" til prosjektet "European Strains". Dette femårige prosjektet skal se på samspillet mellom politikk, økonomisk utvikling og sosial endring med sikte på å forstå den nåværende krisa i Europa og institusjonelle svar. Prosjektet vil også se på hvordan arbeidskraftsmobiliteten i Europa og EUs reguleringer av grenseoverskridende arbeid innvirker på de nasjonale arbeidsmarkedene og institusjonelle reguleringer. Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Jon H. Friberg vil sammen med Stein Evju og internasjonale forskere som Guglielmo Meardi, Maarten Keune og Torsten Schulten bidra til modulen "Multilevel governance of European labour markets: National and European responses" (Flernivåregulering av europeiske arbeidsmarkeder: Nasjonale og europeiske responser). (Fafo Østforum, 16.05.13) Les mer European Strains

 

Civita foreslår au pair for eldre

Civita vil spare penger i kommunene ved å betale «lommepenger» til au pairer for å pleie eldre. Slik kan flere bo lenger hjemme og eldreomsorgen spare millioner av kroner. Til tross for flere tilfeller med sosial dumping, og saker hvor kvinner har blitt betalt 25 kroner i timen for å jobbe i norske hjem, vil Civita teste ut dette i kommunene. - Forslaget bryter med intensjonen ved au pair-ordningen, som er kulturutveksling, og at Civita legger opp til at man skal bruke offentlige penger på sosial dumping, sier Arbeidspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen. (Dagsavisen, 16.05.13) Les mer

 

Neppe friere kabotasje fra 2014

EUs transportkommissær Siim Kallas ønsker en liberalisering av kabotasjereglene, men innser at det vil ta flere år å finne en god løsning. - Det skal gjøres skikkelig og i samråd med alle interessenter. Dette er en komplisert prosess, og det tar tid, sier han. - De nåværende kabotasjerestriksjonene går imot tanken om et felles europeisk marked, som garanterer alle innbyggerne rett til å arbeide, reise og handle fritt. Likevel finnes de på grunn av frykt for mulig utnytting og sosial dumping, sier Kallas. (Anlegg & Transport, 15.05.13) Les mer

Se også: Liberalisering av kabotasjereglene kan bety slutten for norske transportselskaper (Nationen, 07.05.13)
Liberalisering av kabotasje utsatt! (Norsk Transportarbeiderforbund, 15.05.13)

 

NHO Logistikk og Transport går inn for rasering av norsk transportbransje

NHO Logistikk og Transport (NHO LT) har i en høringsuttalelse om et framtidig europeisk transportmarked gått langt i å støtte en liberalisering av kabotasje. – Skulle det gå slik de anbefaler, vil det bety en dramatisk nedbygging av hele den norske transportbransjen, sier leder for YTF Logistikk, Jan Arne Laberget. (Yrkestrafikkforbundet, 15.05.13) Les mer

Se også: Mer om kabotasje (NHO Logistikk og Transport, 10.05.13)

Høringsuttalelse fra NHO LT (NHO Logistikk og Transport, 07.05.13)

 

Hundrevis av Color Line-ansatte kan miste jobben

Fergeselskapet Color Line vurderer å flytte skipene sine over til et annet register, som betyr at billigere arbeidskraft fra utlandet kan komme til å erstatte dagens norske arbeidstakere. – Hvis vi flagges ut er det for at ikke lønnskostnadene skal være så store. Da vil de ta inn utenlandsmannskap som tjener mye mindre enn det gjør vi i dag. Det er jo en type sosial dumping, sier Morten Hannestad, kokk og hovedverneombud på Color Viking. (NRK Vestfold, 15.05.13) Les mer

 

Fisketorget i Bergen drukner i billig arbeidskraft

Fisketorget i Bergen har jobbsøkerne fra hele verden. Den største gruppen er fra Portugal, Spania, Italia, Bulgaria og Polen. - Den enorme pågangen forverrer arbeidssituasjonen til de som jobber på Fisketorget, mener Marcos Amano, daglig leder ved Robin Hood Huset. Arbeidsmarkedet styrer lønningen på Fisketorget. Timelønningene varierer på mellom 105 og 115 kroner. Det er lavere enn fjorårets timelønninger. Det gis ingen tillegg for overtid, helg, kveld eller helligdager. (Bergens Tidende, 14.05.13) Les mer

 

- Kabotasjekjøring bør stoppes

Roger Hansen- Anledningen til å drive kabotasjekjøring i Norge bør suspenderes med umiddelbar virkning til bransjeprogrammet mot sosial dumping innen vegtransport er utarbeidet, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Omfanget av sosial dumping knyttet til kabotasjekjøring både innen godstransport og persontransport, er nå så stort at det er behov for drastiske tiltak, sier Hansen. (NTF, 14.05.13) Les mer

 

 

 

 

NAV: - Arbeidsinnvandringen vil fortsette, tross stigende arbeidsløshet

LogoNAV regner med en liten økning i arbeidsløsheten i år. Årsak: Krisa i Europa påvirker også Norge. Etaten regner med at arbeidsinnvandringen til Norge vil fortsette, tross stigende arbeidsløshet. Årsaken er at det fortsatt er stor mangel på visse typer arbeidskraft her i landet. Det gjelder særlig ingeniører, sivilingeniører, helsepersonell og fagarbeidere innen bygge- og anleggsarbeid. (Fri Fagbevegelse, 14.05.13) Les mer

 

Verftssaken, håndhevingsdirektivet og trygdeeksport blant EU- og EØS-saker som ble presentert for Stortinget

Espen Barth Eide- Det er svært gledelig å kunne konstatere at det er helt i tråd med EØS-retten å ivareta arbeidstakeres rettigheter og motvirke sosial dumping, sa utenriksminister Espen Barth Eide da han i dag redegjorde om viktige EU- og EØS-saker for Stortinget. Han viste da til høyesterettsdommen som i vår fastslo at allmenngjøringsforskriften for skips- og verftsindustrien er forenlig med EØS-retten. - Regjeringen arbeider nå aktivt for at håndhevingdirektivet ikke skal legge begrensninger på våre muligheter til å ha effektive og målrettede tiltak mot sosial dumping, sa Barth Eide. Om trygdeeksport: - Regjeringen er i ferd med å gjennomgå gjeldende bestemmelser om medlemskap i folketrygden og eksport av ytelser gitt i medhold av folketrygdloven, barnetrygdloven og kontantstøtteloven. (Utenriksdepartementet, 14.05.13) Les mer

Se også: Barth Eide lover kamp mot direktiver (Finnmarken, 14.05.13)

 

Europeisk kampanje mot sosial dumping

IllustrasjonI dag 14. mai er Den Europeiske Transportføderasjonens aksjonsdag mot liberalisering i veitransporten. Sjåfører og andre transportarbeidere fra hele Europa vil sende sin protest til EU-kommisjonen. Slagordet er "Nei til ytterligere liberalisering av veitransporten! Stopp sosial dumping!" (Yrkestrafikkforbundet, 14.05.13)

Se også: Road Freight Unions Lobby European Commission over Haulage Cabotage Regulations (Handy Shipping Guide, 14.05.13)

 

 

Storkontroll av omreisende steinleggere og asfaltarbeidere i Os

De fleste er omreisende steinleggere og asfaltarbeidere irer og briter. Og rumenere som jobber for 50 kroner timen. Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og kemneren gjennomførte storkontroll i Os, og de valgte steinleggere som ikke har betalt skatt og moms. 35 huseiere i og rundt Bergen kan trolig vente krav på til sammen rundt en halv million kroner. - Det bør blinke noen varsellamper hos folk når de blir tilbudt arbeidskraft helt tilfeldig. Rumenere er generelt utsatt for sosial dumping, og vår erfaring er at de ansatte i denne typen firmaer ikke kan vise frem ID-kortet som ansatte i anleggsbransjen skal ha, sier seniorinspektør Pål Erdal i Arbeidstilsynet (Bergens Tidende, 13.05.13) Les mer

Se også: Skatt Nord: - Skygg unna useriøse steinleggere (Troms Folkeblad, 24.05.13)

Fikk snitter og kake for varsling om sosial dumping

De norske rørleggerne i Imtech som avdekket at utenlandske kolleger på Coops nye logistikksenter tjener 50 kroner timen, ble i dag hedret med kake av Rørleggernes fagforening i Oslo – en avdeling i Fellesforbundet. Kåre Vangen, bas i Imtech, fikk de spanske rørleggerne til å legge fram timelister og lønnsslipper. (Fri Fagbevegelse, 13.05.13) Les mer

Se også: De spanske rørleggerne krever at Coop etterbetaler lønnen - nå (Fri fagbevegelse, 14.05.13)

Coop: – Pengene kommer i løpet av mai (Fri fagbevegelse, 14.05.13)

Arbeidstilsynet vurderer politianmeldelse av spansk underleverandør (Fri fagbevegelse, 14.05.13)

 

Arnstad: - De norske entreprenørene er ikke diskvalifisert

Marit Arnstad- De norske entreprenørene er ikke diskvalifisert selv om vi ønsker utenlandske aktører velkommen. Det sa samferdselsminister Marit Arnstad da hun innledet et informasjonsmøte for bransjen om kommende NTP (Nasjonal transportplan). Statsråden benyttet nok en gang anledningen til å understreke viktigheten av at det legges til rette for utenlandske aktører i det norske anleggsmarkedet. (Byggeindustrien, 13.05.13) Les mer

Se også: Norske entreprenører får flere utenlandske konkurrenter (Maskinentreprenørenes Forbund, 14.05.13)

 


 

LO vil stengje grensene for kroatar i inntil sju år

- LO har bede regjeringa innføre ei overgangsordning som i inntil sju år stengjer kroatar ute frå Noreg. LO fryktar sosial dumping og ein trussel mot norsk arbeidsliv. NHO avviser ei slik overgangsordning og meiner arbeidslivsmodellen vår toler også kroatar, skriv Vårt Land (papirutg.) i dag. - Stengde grenser vitnar diverre om billeg solidaritet, skriver Vårt Lands debattredaktør Johannes Morken. (13.05.13) Les mer

Se også: Norges Lastebileier-Forbund støtter LOs utspill om en overgangsordning (Anlegg & Transport, 13.05.13)

Se også: Fafo Østforums landrapport om Kroatia

Fafo Østforums landrapporter gir grunnleggende faktainformasjon om de nyeste EU-landene, samt Kroatia som blir medlem til sommeren. Rapportene gir en kort innføring i økonomi, næringsstruktur, arbeidsmarked og om partene i arbeidslivet i hvert enkelt land. Arbeidsledighetstall og andel fagorganiserte er også med i oversikten.  Klikk deg videre til det landet du ønsker å vite mer om: Fafo Østforums landrapporter

 

Sverige 29. mai: Debatt om transportnæringens fremtid

Det svenske TV-programmet Uppdrag Granskning viste store sprekker i transportnæringen. Nå er den svenske debatten om bransjens fremtid i gang. Flagges veitransport ut lik sjøfarten? Kan ikke svenske bedrifter lenger konkurrere med speditører og transportører fra andre land som dumper priser og tvinger sjåførene inn i sosial elendighet? Debatten tas på messen og konferansen Logistik & Transport som arrangeres på Svenska Messan i Göteborg 29. - 30. mai. (Anlegg & Transport, 13.05.13) Les mer

Konferanseprogram Logistik & Transport

Les om - og se - dokumentaren: Svenske veier - utenlandske sjåfører

 

Utlendinger vinner transportkampen

- Det blir aldri noe av en økning i godstransport med jernbane så lenge utenlandske sjåfører får betalt 20 kroner i timen, sier leder Rolf Jørgensen i Norsk Lokomotivmannsforbund. - Med så billig arbeidskraft utkonkurrerer de jernbanen, sier Jørgensen. Han mener utenlandske vogntogførere går for luselønn, og krever norsk nivå på tariffene. (NRK Østfold, 13.05.13) Les mer

 

Foreslår tilsyn med au pairer

Au pair-ordningen er omdiskutert, og kritikerne mener mange unge kvinner fra fattige land blir utnyttet som billig arbeidskraft. Tirsdag la regjeringen fram et forslag til endringer i utlendingsloven, der karanteneordningen inngår. Den sier at vertsfamilier som misbruker au pair-ordningen skal kunne ilegges karantene på ett, to eller fem år. Justisministerens forslag om karanteneordning for vertsfamilier som utnytter au pairer er bra, men ikke nok, mener Atlantis Utveksling. (Dagens Næringsliv / NTB, 10.05.13) Les mer

 

Ny brosjyre fra Arbeidstilsynet om utenlandsk arbeidskraft i landbruket

LogoBrosjyren omhandler ansettelsesvilkår, lønn og arbeidstid. Målgruppen er arbeidsgivere i landbruket og landbruksrelatert virksomhet. (Arbeidstilsynet, 10.05.13) Les mer

Brosjyren kan bestilles eller lastes ned på Arbeidstilsynets hjemmesider.

 

Toprissystem underminerer norsk godsbransje

Leder for YTF Logistikk, Jan Arne Laberget, roper et kraftig varsku: - Mitt inntrykk er at godstransporten nå har et aktivt toprissystem, med en høyere pris for norske biler, og en lavere pris for utenlandske. Det sier seg selv hvem som foretrekkes blant speditørene. (Yrkessjåførforbundet, 10.05.13) Les mer

 

Allmenngjøring og innleie: Oppklaring av likebehandlingsreglene

NHO har bedt Arbeidsdepartementet og Tariffnemda om en avklaring av forholdet mellom likebehandlingsprinsippet og det såkalte utenbystillegget. NHO har nå fått tilbakemelding, og forstår svaret slik: Likebehandling med hensyn til lønn synes å være oppfylt når innleid arbeidstaker mottar minstelønn og utenbystillegg som er tilsvarende eller høyere enn hva den innleide ville fått ved direkte ansettelse hos innleier. (NHO, 08.05.13) Les mer

 

LO-kongressen på kant med EØS-avtalen?

- Dette er det viktigste vedtaket i norsk politikk om EØS, sier leder i Nei til EU, Heming Olaussen om vedtaket LO-kongressen tirsdag fattet om EØS-avtalen. LO-kongressen vedtok enstemmig at norske arbeidslivslover skal være overordnet EØS-regler. Det er i strid med EØS-avtalen. (ABC-nyheter 08.05.13) Les mer


Vegvesenet skjerper antidumpingtiltak

Terje Moe GustavsenVegdirektør Terje Moe Gustavsen skriver i sin blogg «Trygt fram sammen» at sosial dumping er et problem som tas på dypeste alvor, og noe Vegvesenet nå skjerper bestemmelsene mot. Gustavsen skryter i bloggen av EBA og BNL, som har engasjert seg i kampen mot sosial dumping. - Jeg tror vi har mye å hente i en styrket dialog om sosial dumping mellom oss som byggherrer og bransjeorganisasjonene, skriver han. (Byggeindustrien, 08.05.13) Les mer

 

 

 

 

Leder: - Mange av arbeidslivets utfordringer kan bare løses politisk

- Gårsdagens nyhet om allmenngjøring av tariffavtalene til sjøs viser hvordan mange av arbeidslivets utfordringer bare kan løses politisk. Andre land ordner dette ved å lovfeste minstelønn. Det er en langt dårligere løsning enn det norske trepartssamarbeidet, ikke minst fordi minstelønn har en tendens til å bli normert lønn for langt flere enn dem en slik bestemmelse i utgangspunktet skulle beskytte. Den nye LO-ledelsens fremste oppgave er derfor å gjøre sitt for å videreutvikle det viktige trepartssamarbeidet, skriver Stavanger Aftenblad på lederplass. (08.05.13) Les lederen

 

Jussekspert: - LOs vedtak inneber å bryte EØS-avtalen

LO krev at norsk arbeidslivslovgjeving og tariffavtalar skal ha forrang for EU-reglar, og at slik forrang må avklarast med EU. - Vil være å bryte EØS-avtalen, seier Finn Arnesen ved Senter for Europarett. Nei til EU-leiar Heming Olaussen jublar for kravet frå LO. (Nationen, 07.05.13) Les mer

 

EØS-kritisk LO-kongress

- LO krever at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse, heter det i en uttalelse fra LO-kongressen. I tillegg mener LO at ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU regler (LO-Aktuelt, 07.05.13). Les mer

 

Liberalisering av kabotasjereglene kan bety slutten for norske transportselskaper

I dag kan utenlandske transportører utføre opp til tre godstransportturer i løpet av en tidsperiode på syv dager i Norge. Transportformen, som kalles kabotasjekjøring, er i utgangspunktet forbudt i Norge, men tillates via EØS-avtalen. EU-kommisjonen skal nå revidere kabotasjereglene for å få liberalisert reglene fra 2014, og dermed gjøre det enklere for utenlandske transportselskaper å kjøre gods i Norge. (Nationen, 07.05.13) Les mer

 

NHO liker ikke regjeringens nye tiltakspakke mot sosial dumping

Svein OppegaardArbeidsgiverne mener blant annet at ett av tiltakene vil undergrave hele allmenngjøringsordningen. Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO advarer spesielt mot forslaget om å utrede reduserte krav til dokumentasjon ved allmenngjøring. – Nok en gang varsles det nye reguleringer og inngrep uten at effekten av de forrige er evaluert og vurdert, sier Oppegaard. (Fri Fagbevegelse/ ANB-NTB, 07.05.13) Les mer

 


OmslagSe også:

Hvordan har de to første handlingsplanene virket? Regjeringens to første handlingsplaner mot sosial dumping har blitt evaluert. Fafo la på et Fafo Østforum seminar 13. desember 2011 fram rapporten Evaluering av tiltak mot sosial dumping

 

 

 

Handlingsplan 3 for et anstendig og seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping

LogoHandlingsplan 3 mot sosial dumping ble i dag presentert av regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2013. Et styrket organisert arbeidsliv og en mer velfungerende allmenngjøringsordning er blant tiltakene. Dårlige arbeidsforhold gjelder ikke bare arbeidsinnvandrere. Enkelte bransjer preges av mange useriøse virksomheter. Innsatsen for anstendige arbeidsforhold må derfor være bred, skriver regjeringen, og tiltakene knyttes blant annet til skipsfart, offentlig sektor, renhold, uteliv, veitransport, luftfart, inn- og utleie. Handlingsplan 3 bygger videre på de to tidligere handlingsplanene mot sosial dumping fra 2006 og 2008, og følger opp Meld. St. 29 (2010-2011) Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. (Arbeidsdepartementet, 07.05.13) Les mer

Se også:

Styrker sikkerheten for nye i arbeidslivet (Arbeidsdepartementet, pressemelding, 07.05.13)

Samleside for Revidert nasjonalbudsjett 2013 (Finansdepartementet, 07.05.13)

Se noen av kommentarene til tiltakspakken:

- Glad regjeringen endelig setter luftfart på dagsorden (Parat, 07.05.13)

- Reagerer på stadig reguleringsiver (NHO, 07.05.13)

- Bra at innsatsen for å hindre sosial dumping skal høyere opp på dagsordenen (Unio, 07.05.13)

- Kraftige tiltak som er nødvendige i kampen mot sosial dumping (Fellesforbundet, 07.05.13)

- Tiltak som vil gi oss økt gjennomslagskraft (Arbeidstilsynet, 07.05.13)

- Feil å redusere kravet til dokumentasjon ved allmenngjøring (Spekter, 07.05.13)

Leder: Sosial dumping i lufta (Ukeavisen Ledelse, 08.05.13)

Tiltakspakke 3 mot sosial dumping åpner for allmenngjøring i skipsfarten (Norsk Sjømannsforbund, 10.05.13)

- Godt fornøyd med tiltakene som ligger i den nye handlingsplanen (NTL, 22.05.13)

 

Tariffavtalene til sjøs allmenngjøres

Regjeringen legger i morgen fram en tiltakspakke mot sosial dumping. Ett av de sentrale elementene i pakken er allmenngjøring av tariffavtalene til sjøs. - Det vil bety at om filippinere eller andre arbeider på skip som anløper norske havner, da skal de betales i henhold til norsk tariff. Det betyr også at arbeidstidsordninger og pensjonsavtaler skal være de samme som for norske fagorganiserte, sier Steinar Gullvåg, som representerer Arbeiderpartiet i Stortingets arbeids- og sosialkomité. (Stavanger Aftenblad, 06.05.13) Les mer

Kampen for sosial dumping er viktig for den nye LO-lederen

Gerd KristiansenGerd Kristiansen er valgt som ny leder i LO. Hun ser det som LOs viktigste oppgave framover å få flere norske arbeidstakere til å organisere seg. Mål nummer to er å vinne kampen mot sosial dumping, mens mål nummer tre å sørge for et inkluderende arbeidsliv og lav ledighet. (NRK, 06.05.13) Les mer

 

 

 

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 06.05.13) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 06/13

 

Ny tiltakspakke mot sosial dumping

Jens StoltenbergStatsminister Jens Stoltenberg varslet at det kommer nye tiltak mot sosial dumping. - Allmenngjøringsordningen skal gjøres mer effektiv. Arbeidstilsynet skal styrkes. Og vi arbeider med økte strafferammer for brudd på arbeidsmiljøloven og loven om allmenngjøring, forteller statsministeren om den nye handlingsplanen (ABC Nyheter, 05.05.13). Les mer

Les også:

Dumpingtiltak vekker jubel (LO-Aktuelt, 05.05.13)

Stoltenberg lover tiltak i luftfarten (HK-Nytt, 05.05.13)

Sosial dumping truer miljøvennlig godstransport (Norsk transportarbeiderforbund, 05.05.13)

Gangstervirksomhet truer gods på bane (Fri Fagbevegelse, 05.05.13)

Hvordan har de to første handlingsplanene virket? Regjeringens to første handlingsplaner mot sosial dumping har blitt evaluert. Fafo la i 2011 fram rapporten Evaluering av tiltak mot sosial dumping

 

Sosial dumping er big business

Det er store penger å tjene på sosial dumping, særlig i forbindelse med innleie av arbeidskraft. Både Arbeidstilsynet og politiet etterlyser ressurser for å kunne behandle sakene godt nok (NRK Vestfold, 06.05.13). Les mer

 

Hva vet vi om arbeidsmigrasjon?

Jon Erik DølvikJon Horgen FribergLine EldringNorges forskningsråd har gitt ut et temanotat om arbeidsinnvandring, ført i pennen av Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik, Jon Horgen Friberg og Line Eldring. Notatet oppsummerer kunnskapen og forskningen på området.

Her kan du laste ned notatet: Arbeidsmigrasjon til Norge fra Øst- og Sentral-Europa (Forskningsrådet, april 2013)

 

Skanska og Veidekke sier nei til irsk utleiefirma

Det irske utleiefirmaet Atlanco, er uønsket på byggeplassene til Norges to største entreprenører. Selskapet er en del av Atlanco Rimec-konsernet som Den Europeiske Bygg og Trearbeiderføderasjonen advarer mot å bruke. (Byggeindustrien, 03.05.13) Les mer

 

Videreføring av allmenngjøring i bygg 2012-2014

Tariffnemnda vedtok 24. april å videreføre forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge i perioden 2012-14. Tariffnemnda fant at vilkårene for allmenngjøring er til stede og viser til dokumentasjonen av forholdene i bransjen som er lagt fram i LOs begjæring 8. juni 2012 om allmenngjøring. Tariffnemndas vedtak er lagt ut på Tariffnemndas internettside. (Arbeidsdepartementet, 02.05.13)

 

NTL krever reaksjoner etter dumpingsak

Dumpingsaken på Oslo Lufthavn må få konsekvenser for underleverandøren, mener NTL. – Vi er fornøyd med at Avinor nå tar grep for å ordne opp i forhold for de estiske arbeidstakerne, men dette er ikke nok. Stemmer opplysningene, burde det få konsekvenser for kontrakten med leverandørene. Det bør også få konsekvenser for muligheten til framtidige oppdrag, sier forbundsleder John Leirvaag i NTL (Fri fagbevegelse, 03.05.13). Les mer

Les også: Russiske arbeidere jobber for luselønn på Oslo Lufthavn (TV2, 01.05.13)

 

EU kan stoppe norsk antidumping-arbeid

Neste uke legger regjeringen fram en ny handlingsplan mot sosial dumping. Men et nytt EU-direktiv kan spenne beina under norske tiltak. Ordninger vi allerede har i Norge kan bli ulovlige; id-kort på byggeplasser, registreringsplikt for bemanningsbyråer og godkjenningsordning i renholdsbransjen er ikke inkludert i direktivets liste over tillatte kontrollmekanismer. (Dagsavisen, 03.05.13). Les mer

 

Fortsatt allmenngjøring i renhold

Tariffnemnda har vedtatt en fortsatt allmenngjøring av normallønnssatsen i overenskomsten for renhold. Dermed skal alle renholdere i private renholdsbedrifter minst ha 161 kroner og 17 øre i timen fra 1. mai. Knut Bodding i LO sier til Arbeidsmanden at nemnda ikke har gjort noe vedtak om ulempetilleggene, og at dette skal behandles på neste møte i tariffnemnda, 23. mai (Arbeidsmanden, 02.05.13). Les mer

 

Russiske arbeidere jobber for luselønn på Oslo Lufthavn

Flyplassen skal bli dobbelt så stor og utvides med et nytt terminalbygg, Terminal 2. Men de utenlandske bygningsarbeiderne mottar det som etter alt å dømme er ulovlig lav lønn for jobben de gjør: 60 kroner i timen for å utvide Norges nasjonale flyplass. De blir bedt om å lyve når noen spør om lønna deres (TV2, 30.04.13). Les mer

LO-Flåthen: – Bryter alle regler på Gardermoen (TV2, 01.05.13)

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700