Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Juli 2013

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum juli 2013

 

Arbeidsinnvandringen fra Europa øker

Arbeidsinnvandringen fra Europa økte med over 10 prosent i første halvår, viser tall fra Utlendingsdirektoratet. Over 20.000 personer vil ha opphold her, og de fleste kommer til Norge fra Øst-Europa. Åtte av ti gjestearbeidere kommer nå fra Øst-Europa (NRK, 30.07.13). Les mer

Les også: Frykter økt sosial dumping med økt arbeidsinnvandring (Stavanger Aftenblad, 31.07.13)

 

Færre klager på forholdene for sesongarbeidere i landbruket

LogoArbeidstilsynet har mottatt færre klager på lønns- og arbeidsforholdene for sesongarbeidere i landbruket enn tidligere år (Nationen, 30.07.13). Les mer

 

Kronikk: Jeg er snart Oslos eneste norske murer

Er du ung og norsk – ikke velg byggfag, ikke ta fagbrev, anbefaler murer Eirik Kornmo i denne kronikken. Det er titusener av ufaglærte fra Øst-Europa i Oslo – uten erfaring og uten fagbrev – som underbyr norske håndverkere. Dette er grunnen til at norsk ungdom og erfarne fagarbeidere slutter, skriver han (Aftenposten, 23.07.13). Les mer

Les også:

Et nederlag at en murer oppfordrer til å ikke ta fagutdanning (Dagbladet, 24.07.13)

EØS-avtalen gir oss fri flyt av sosial dumping (Dagbladet, 25.07.13)

Faglærte bygningsarbeidere er framtida (Byggeindustrien, 29.07.13)

– Siste faglærte tømrer og maler også (Byggmesteren, 12.08.13)

 

Krise for polske jordbærplukkere

Vanligvis er det nesten 750 utenlandske jordbærplukkere i Valldal om sommeren, men på grunn av den dårlige jordbærsesongen vil det i år kun komme 250. For mange sesongarbeidere er dette helt krise, Mange av jordbærplukkerne er studenter og finansierer studiene sine for et helt år ved å jobbe i Valldal om sommeren NRK Møre og Romsdal, 23.07.13). Les mer

 

Held tilbake betaling for brujobb

Statens vegvesen halder tilbake millionar av kroner i betaling til dansk elektrofirma. Årsaka er at utanlandske elektrikarar skal ha vore underbetalt. Striden står om forståinga av avtaleverket som regulerer timebetaling og diett for rundt 25 elektrikarar frå Polen og Baltikum (Bergens Tidende, 18.07.13). Les mer

 

Zara betalte arbeidere 41 kroner timen

Arbeidstilsynet avdekket alvorlige lovbrudd da de aksjonerte mot klesbutikken Zara i Oslo på onsdag. Arbeiderne jobbet for 41 kroner timen, og hadde ikke nok verneutstyr. – Det vi fant var et tilfelle av grov sosial dumping, og da særlig lønnsforholdene på stedet, sier Erik Beck som er tilsynsleder i Arbeidstilsynet (NRK, Østlandssendingen, 18.07.13). Les mer

Les også: Arbeidstilsynet: «Man behøver ikke å reise til Bangladesh for å finne underbetalte arbeidere. Det holder å reise til Bogstadveien» (Dagbladet, 18.07.13)

Klesgigant kan bli gjort ansvarlig for underbetalte polakker (Dagbladet, 24.07.13)

 

Utenlandske turistbusser utkonkurrerer norske busser

De siste årene har utenlandske turbusselskaper fått øynene opp for den norske sommeren. Den norske bransjen er fortvilet. - Kabotasje er i ferd med å ta knekken på hele bransjen. Norske turbusselskaper kan ikke betale sjåførene 30 kroner i timen, sier Kai Kristoffersen. Han er leder for Nettbuss Travel, Norges største turbussaktør (E24, 11.07.13). Les mer

 

Statoil planlegger å flagge ut norske jobber

Opp mot 1000 norske Statoil-jobber kan bli flagget ut innen 2020 innen sentrale tjenester innenfor IT, byggadministrasjon, HR og finans i Statoils service- og støtteorganisasjon. Det legges ikke skjul på hva som er årsaken. Kostnader skal kuttes (E24/VG, 11.07.13). Les mer

Les også:

Stavanger-ordfører mener Statoil har tilbakeholdt vesentlige opplysninger (Stavanger Aftenblad, 17.07.13)

Ikke overrasket over Statoil-utflagging (Stavanger Aftenblad, 18.07.13)

LO-leder Gerd Kristiansen går kraftig ut mot Statoils planer (E24, 19.07.13)

Statoil-leder kan ikke utelukke mer utflagging (Stavanger Aftenblad, 19.07.13)

Statoil-utflagging kan bli tapsprosjekt (Stavanger Aftenblad, 24.07.13)

Moe velsigner utflagging (Klassekampen, 30.07.13)

Liv Signe Navarsete gir Arbeiderpartiet ansvaret for Statoil-utflagging (Nationen, 31.07.13)

Hevder Statoil prøvde å skjule utflaggingsplaner (Stavanger Aftenblad, 01.08.13)

 

NHO varsler omkamp om tiltakspakker

NHOAdministrerende direktør Kristin Skogen Lund uttaler til ANB at NHO går inn for omkamp rundt regjeringens tiltakspakker mot sosial dumping hvis det blir regjeringsskifte til høsten. – Det har vært et ras av tiltak som har kommet fortløpende uten at man har vurdert effekten av det man allerede har satt i gang, sier hun. - Jeg opplever at man innfører nye tiltak uten at man har sett kritisk på om kostnadene står i stil med effekten av dem (NHO Service, 05.07.13). Les mer

 

Se også: Kronikk: Sosial dumping – virker tiltakene?

Regjeringens to første handlingsplaner mot sosial dumping har blitt evaluert. Les om, og last ned, Fafo-rapporten fra 2011: Evaluering av tiltak mot sosial dumping

 

Nye nettsider om sosial dumping for offentlege oppdragsgjevarar

ArbeidstilsynetFrå 1. juli 2013 fører Arbeidstilsynet tilsyn med korleis offentlege oppdragsgjevarar etterlev forskrift om løns- og arbeidsvilkår i offentlege kontrakter. Difi lanserer no eigne nettsider til hjelp for offentlege oppdragsgjevarar for å hindre sosial dumping (Arbeidstilsynet, 05.07.13). Les mer

 

LOs sjeføkonom advarer mot innvandring

Stein ReegårdLOs sjeføkonom Stein Reegård advarer mot Borten Moes og Giskes lovprising av den økte arbeidsinnvandringen til Norge. - Økonomer, politikere og akademikere merker arbeidsinnvandringen bare gjennom billigere varer, sier LO-toppen. Han mener arbeidsinnvandringen vil føre til skjevere inntektsfordeling i Norge. – Det blir kraftige innslag av lavlønnskonkurranse, uttaler han. – På kort sikt er det slik at pris- og lønnsvekst dempes av den store innvandringen, men det bedrer ikke balansen i arbeidsmarkedet utover dette. Det skyldes at innvandringen skaper et ekstra behov for arbeidskraft som gjør at det går opp i opp. (E24, 05.07.13). Les mer

 

 

Kommentar: Løsdrift i Senterpartiet

Uten våre nye landsmenn stopper Bygde-Norge. Det slår alle eksperter fast. Likevel har Per Olaf Lundteigen og Ola Borten Moe sluppet løs en krangel om arbeidsinnvandringen. Hva så med sakens realiteter —arbeidsinnvandringen? Vi vet at den splitter Sp, men hva koker dette ned til i praksis? Vietnameserne presser de svakeste ut av jordbær-plukke-markedet. Slik er teorien. Men i praksis vil jo ikke nordmenn plukke jordbær (Nationen, 05.07.13). Les mer

Se også: Borten Moe vil ha økt arbeidsinnvandring (Dagens Næringsliv, 02.07.13)

Lundteigen til angrep på Borten Moe (Fædrelandsvennen/NTB 03.07.13)

 

Norske arbeidstakere blir stadig sykere

Sykefraværet blant norske statsborgere øker. Statistikken reddes av den store arbeidsinnvandringen. - Det er dessverre slik at det norske folk blir stadig sykere. Statistikken viser at innvandringen fører til at andelen på helserelaterte ytelser er rundt 1,5 prosentpoeng lavere enn det ellers ville vært, sier spesialrådgiver Baard Meidell Johannesen i NHO (VG, 05.07.13). Les mer

 

Jobbet 97-timersuker på Hardangerbrua

Arbeidstilsynet har avdekket massive brudd på arbeidstidsbestemmelsene for enkelte av arbeidere på Hardangerbrua. Noen har jobbet 97-timersuker og flere 20-timersdager. Bruddene strekker seg over flere år. Svarfristen på pålegget fra Arbeidstilsynet til de involverte partene gikk akkurat ut, og tilsynet har ikke fått behandlet disse ennå. Dermed er det for tidlig å konkludere med om saken vil bli politianmeldt (Byggindustrien, 04.07.13). Les mer


Slik får EØS-borgere norske sosialpenger

De kommer fra Polen, Italia, Ungarn og andre EØS-land, men har ikke jobbet nok til å få arbeidsledighetstrygd. Likevel får de sosialhjelp. NAV-sjefer i Oslo fortviler over reglene som fører til at stadig flere EØS-borgere som ikke kvalifiserer til arbeidsledighetstrygd ved dagpenger, likevel kan få sosialhjelp. I en rekke saker som NAV kommunalt har sagt nei til, har staten ved Fylkesmannen overprøvd avgjørelsen. Nå har byrådet i Oslo skrevet et klagebrev, der de krever en avklaring på hvordan regelverket skal tolkes. (VG, 04.07.13) Les mer

Se også: Sandra Borch: – EØS gjør Norge til trygdekontor (Akershus Amtstidende / ANB, 02.07.13)

 

Kommentar: Sosial dumping og den norske modellen

Hvordan skal man få arbeidsinnvandrere til Norge, i et slikt omfang at det bidrar til å fylle ledige stillinger og gjør at flest mulig får sjansen til å komme til et land der det både er arbeidsplasser og gode lønninger, samtidig som denne arbeidsinnvandringen bidrar til positiv omstilling, økonomisk vekst og et velfungerende arbeidsliv, uten å utkonkurrere norsk arbeidskraft på alle områder? (Minerva, 03.07.13). Les mer

 

Lundteigen til angrep på Borten Moe

per Olaf Lundteigen- Borten Moe gjør et poeng av at han er uenig med LO. Men det er ikke Sps politikk. Det er jeg som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget og det er jeg som har ansvaret for arbeidslivspolitikken til Senterpartiet. Ola Borten Moe stiller ikke til valg i høst, det gjør Per Olaf Lundteigen, sier Lundteigen (Fædrelandsvennen/NTB 03.07.13). Les mer

Se også: Borten Moe vil ha økt arbeidsinnvandring (Dagens Næringsliv, 02.07.13)
Har Borten Moe sovet på jobben? (Fri Fagbevegelse 03.07.13)
Høyres mann i regjering (Fri Fagbevegelse 03.07.13)
Sp-strid om arbeidsinnvandring (Maleren, 03.07.13)

 

 

Olje-partnere på jakt etter jobb

Mens mange rogalandsbedrifter leter etter kompetent arbeidskraft i utlandet, leter mange kompetente utlendinger etter arbeidsgivere i Rogaland. Hver måned arrangerer NAV Eures i Rogaland jobbsøkerkurs på engelsk. Her møter det stadig opp godt utdannede mennesker som sliter med å finne seg en jobb i Stavanger. Samtidig som kompetent arbeidskraft går ledig i Norge, går energiminister Ola Borten Moe ut og oppfordrer til økt arbeidsinnvandring. (Stavanger Aftenblad, 02.07.13) Les mer

 

– EØS gjør Norge til trygdekontor

EØS-innvandrere har etter en lovendring i 2012 fått tilnærmet likestilte rettigheter til trygdeutbetalinger i Norge. – Trygdeutgiftene i Norge vil eksplodere når EØS-innvandrere får nærmest fri tilgang til trygdesystemet i Norge. Både Jens, Erna og Siv snur bevisst ryggen til dette, sier Senterungdommens leder Sandra Borch til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). – Senterpartiet må snart bestemme seg for om de er positive til arbeidsinnvandring eller ikke. Et merkelig utspill med tanke på at partiets nestleder samme dag slår fast at arbeidsinnvandringen som følge av EØS-avtalen er avgjørende for norsk økonomi, kontrer Høyre-nestleder Bent Høie. (Akershus Amtstidende / ANB, 02.07.13) Les mer

Se også: Borten Moe vil ha økt arbeidsinnvandring (Dagens Næringsliv, 02.07.13)

 

Olje-partnere på jakt etter jobb

Mens mange rogalandsbedrifter leter etter kompetent arbeidskraft i utlandet, leter mange kompetente utlendinger etter arbeidsgivere i Rogaland. Hver måned arrangerer NAV Eures i Rogaland jobbsøkerkurs på engelsk. Her møter det stadig opp godt utdannede mennesker som sliter med å finne seg en jobb i Stavanger. - Det er utrolig mye kompetanse fra utlandet som allerede finnes her i regionen, sier kursholder Sasha-Monique Elvik (Stavanger Aftenblad, 02.07.13). Les mer

 

Statsråden på tilsyn i Kristiansand

Fra 1. juli skal Arbeidstilsynet føre tilsyn med at det offentlige etterlever regelverket når de setter ut oppdrag på anbud. – Det er viktig med nye virkemidler i kampen mot sosial dumping, sa arbeidsminister Anniken Huitfeldt da hun besøkte Arbeidstilsynet i Kristiansand 1. juli. Statsråden fikk se byggeprosjektet ”nytt rådhuskvartal”, hvor Kristiansand kommune er byggherre. Nytt rådhuskvartal er et godt eksempel på hvordan en offentlig byggherre skal følge opp regelverket, også hos underleverandørene (Arbeidsdepartementet, 02.07.13). Les mer

 

Aktivitetsplan for bemanningsbransjen

Her er en oversikt over kurs og arrangementer ansatte i en bemanningsbedrift som er medlem i NHO Service kan melde seg på. 5. september blir det arrangert frokostmøte med aktuelle juridiske problemstillinger knyttet til innleie/utleie av personell som tema – solidaransvar, kollektiv søksmålsrett og likebehandlingsprinsippet (NHO Service, 02.07.13). Les mer

 

Borten Moe vil ha økt arbeidsinnvandring

Ola Borten MoeDagens Næringsliv meldte torsdag at alle nye jobber går til innvandrere, og at LO er bekymret for at nye innvandrere presser de svakeste ut av arbeidsmarkedet. Olje- og energiminister Ola Borten Moe mener skepsisen mot at Norge nå er på innvandringstoppen i Europa er «ubegrunnet», «rar» og «teoretisk». Han mener vi trenger arbeidsinnvandringen, og Sp-statsråden er hverken bekymret for sosial dumping eller fortrengning av nordmenn på arbeidsmarkedet. – Vi må slutte å problematisere noe som er et så stort gode for Norge, sier Borten Moe. (Dagens Næringsliv, 02.07.13) Les mer

 

 

 


Debattinnlegg: - Arbeidsmiljøloven gjelder for alle

Liv Tørres Jan Davidsen- Vi kan ikke lenger lukke øynene for at arbeidstakere blir utnyttet på det groveste i det norske arbeidsmarkedet. Arbeidsmiljøloven gjelder for alle, også for dem som oppholder seg ulovlig i landet, skriver Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp og Jan Davidsen, leder av Fagforbundet. - Det bør ringe varselklokker hos noen og enhver når det koster 150 kroner å vaske bilen utvendig og innvendig en lørdagskveld. Den lave prisen skyldes ofte at papirløse arbeidstakere utnyttes som billig arbeidskraft av useriøse arbeidsgivere. Fagbevegelsen og Norsk Folkehjelp mener at det er en selvfølge at vi må hjelpe dem som har det verst. Vi må hindre denne formen for sosial dumping, skriver de i et innlegg i Fri Fagbevegelse (02.07.13) Les innlegget

 

Leger med minoritetsbakgrunn har de samme karrieremulighetene som andre leger

Tidligere forskning har vist at personer fra etniske minoriteter som har høyere utdanning ikke får like karrieremuligheter, at de er mer utsatt for arbeidsledighet, at de oftere har jobber som de er utdanningsmessig overkvalifisert for og at de får lavere lønn. Forsker Ida Drange ved Høgskolen i Oslo og Akershus har undersøkt overgangen fra utdanning til arbeid og den tidlige karrieren til profesjonsutøvere som har etnisk minoritetsbakgrunn, og hennes ferske doktorgradsavhandling viser at leger skiller seg positivt ut i forhold til andre yrkesgrupper. Til sammenligning finner Drange til dels store inntektsforskjeller mellom gruppene i ingeniøryrket. (forskning.no, 02.07.13) Les mer

 

- Bra med nye regler for solidaransvar

Steinar KrogstadFor å sikre at innleide arbeidstakere får de rettigheter de har krav på, ble solidaransvar innført 1. juli 2013. - Bedrifter som allerede sjekker sine leverandører vil ikke få merarbeid av dette. Vi har tro på at solidaransvar vil bidra til at de innleide får lønna de har krav på.  Dette kan også motivere bedrifter til å velge leverandører som er seriøse og som følger norsk lov, forbundssekretær Steinar Krogstad. (Fellesforbundet, 02.07.13) Les mer

Se også:
Hva betyr solidaransvar? (Maleren, 25.06.13)
Solidaransvar - hva innebærer det? (Adecco, 24.06.13)

 

Kommer fra Sørkinahavet for å plukke jordbær i Norge

På gården sin i Sylling har Simen Myhrene 26 vietnamesere og 30 polakker ansatt som sesongarbeidere. - Vi er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Jeg har prøvd meg med norske skoleungdommer, men når jeg ber dem forplikte seg til å jobbe minst en måned, da vil ingen, sier Myhrene (Dagbladet, 02.07.13) Les mer

 

Nye regler om solidaransvar fra 1. juli

Innleide arbeidstakere har rett til minst samme lønn, feriepenger mv. som ville kommet til anvendelse dersom vedkommende var direkte ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid. Fra 1. juli 2013 innføres også solidaransvar for innleier når det gjelder de innleides krav på lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter likebehandlingskravet i arbeidsmiljøloven § 14-12 a. (NHO Service, 01.07.13) Les mer

 

Sympatistreik for dårlig lønn er ulovlig

Leif SandeLeif Sande i fagforeningen Industri Energi ville presse Subsea 7 til å gi norsk lønn til sine innleide, utenlandske arbeidere. Arbeidsretten stempler sympatistreiken som ulovlig og tariffstridig. Flertallet i Arbeidsretten kan ikke se at hovedformålet med sympatiaksjonen er å støtte tariffkravet rettet mot Subsea 7 Singapore. Arbeidsrettens flertall finner etter dette at sympatiaksjonen i realiteten er et press rettet mot Subsea 7 Norge og gjelder tariffavtalens virkeområde. Aksjonen er da i strid med fredsplikten, heter det fra Arbeidsretten. (Stavanger Aftenblad, 01.07.13) Les mer

Se også: Truer med storstreik mot sosial dumping på norsk sokkel (Stavanger Aftenblad, 26.03.13)
Streik kan bli aktuelt (Stavanger Aftenblad, 08.03.13)
Bekymret for sosial dumping på norsk sokkel (Stavanger Aftenblad, 07.03.13)

 

Et arbeidsmarked i endring - Innvandring og sysselsettingsøkning

LogoDen årlige nettoinnvandringen har de siste 6 årene utgjort 43 000 i gjennomsnitt. Korttidsinnvandrere er da ikke regnet med. Det fremgår av et nytt samfunnsnotat fra LO.

Samlet siden 2004 har om lag 550 000 personer innvandret og 235 000 utvandret.  Av nettoinnvandringen på om lag 315 000 har om lag 45 pst. bakgrunn fra EU øst. De siste par årene har også innvandringen fra kriserammede EU-land i sør tatt seg opp, men utgjør foreløpig få personer. Innvandringen har stått for nær 2/3 av sysselsettingsøkingen i Norge etter 2004. Det tilsvarer 235 000 personer. (LO, 01.07.13) Les mer

Last ned LOs samfunnsnotat nr 05/13 Et arbeidsmarked i endring - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget

 

Kroatia EU-medlem fra 1. juli

EU-flaggEU-utvidelsen fortsetter. Kroatia er EUs 28. medlemsland, og første utvidelse siden 2007. Rundt 20.000 jublende mennesker hadde samlet seg på en plass i hovedstaden Zagreb for å telle ned til det historiske øyeblikket da Kroatia tok steget inn i EU ved midnatt. Men trass EU-utvidelsen er det store bekymringer i Kroatia om den økonomiske situasjonen i landet. EUs 28. medlemsstat er dypt inne i en økonomisk krise, som er den verste siden krigen i 1991. (E24, 01.07.13) Les mer

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700