Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Januar 2013

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum januar 2013

 

Sjeføkonom ser de samme tegnene i Norge som man så i Irland og Spania

Inflasjon er indikasjon på press i økonomien. Men med ekstremt høy arbeidsinnvandring kommer imidlertid presset isteden i eiendomsmarkedet, fordi man ønsker å bygge ut flere boliger for å møte veksten. - Da er det også klokt å tilpasse politikken ut fra det, og la det være en viktig indikator på om man bør stramme inn eller ikke, sier sjeføkonom i Nordea Steinar Juel. - Debatten som pågår nå, som sier at vi må skynde oss å bygge flere boliger fordi vi skal ha arbeidsinnvandring i alle år fremover, er en retorikk som jeg kjenner igjen fra Irland og Spania. Vi bygger opp den galeien, og det kan sprekke om ti eller 20 år, sier Juel. (Dagens Næringsliv, 31.01.13) Les mer

Se også: Folketalsauke pressar bustadbehovet (Møre og Romsdal fylkeskommune, 01.02.13)
Folketalsutviklinga i Møre og Romsdal er sterkt knytt til arbeidsinnvandring (NRK Møre og Romsdal, 02.02.13)

 

- Nøkkelen ligger i boligmarkedet

Susanne SøholtIndustrien i Haram vil trolig være avhengig av arbeidsinnvandring i mange år fremover, derfor er det viktig for kommunen at de treffer rett i arbeidet å integrere innvandrerne. Forskere ved Norsk Institutt for by- og regionsforskning skal finne ut hvordan innvandring påvirker Haram i lokalsamfunnet. De mener nøkkelen ligger i boligmarkedet. – Å finne nøkkelen som åpner lokalsamfunnet for innvandrere er viktig, sier NIBR-forsker Susanne Søholt. (NRK Møre og Romsdal, 31.01.13) Les mer

 

 

 

Skipsfart: Statssekretær Mo tar allmenngjøringen videre

Norvald MoSamarbeidsutvalget mellom LO/Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund fikk i møte med statssekretær Norvald Mo (bildet) tirsdag orientering om videre allmenngjøringsarbeid. Slik loven er i dag gjelder tilgangen til loven bare for NOR-skip. Mo signaliserte at allmenngjøringsordningen er ett av temaene det arbeides med i den forestående handlingsplanen mot sosial dumping, herunder også i sjøfarten, som regjeringen har varslet. Målet er at handlingsplanen skal fremmes i førstningen av mai. (Norsk Sjømannsforbund, 31.01.13) Les mer

 

 

 

Dårlig boforhold for polske arbeidere på minkfarm - pelsbonde fikk bot

Arbeidstilsynet og Mattilsynet gjennomførte i november en aksjon mot en minkfarm i Nissedal. Mattilsynet konstaterte at dyra hadde gode forhold, men Arbeidstilsynet var ikke fornøyd med boforholdene til de polske arbeiderne på minkfarmen. Pelsbonden fikk flere pålegg med tidsfrister. Seniorinspektør Gunn Gjevestad i Arbeidstilsynet Sør-Norge sier at de har effektuert en tvangsmulkt på 40 000 kroner, siden det ikke ble rengjort og ryddet opp i arbeidernes boforhold innen tidsfristen. (Telemarksavisa, 31.01.13) Les mer

Se også: Arbeidstilsynet fant polakk innelåst i kott på minkfarm (Telemarksavisa, 10.12.12)
Omstridt minkoppdretter jobber med å rydde opp (Stavanger Aftenblad, 31.01.13)

 

Verftssaken i Høyesterett: NHO advarer mot å begrense markedskreftene

Den norske modellen må vike i møte med EØS-reglene. Det er påstanden verftene og NHO framsatte i Høyesterett onsdag. Borgarting lagmannsrett mente i mai i fjor at den norske modellen vil komme under press hvis det blir for store lønnsforskjeller. Retten argumenterte derfor med at den «offentlige orden» vil være truet om vi lar EUs regler om fri flyt hindre allmenngjøring ved verftene i Norge. Arbeidsgiverne mener en såkalt allmenngjøring av den norske tariffavtalen ved verftene går lengre enn EØS-regelverket tillater. En statlig forskrift om like vilkår for norske og utenlandske arbeidere hindrer EUs frie flyt, hevder verftene. (Magasinett, 31.01.13) Les mer

Se også: Lønns- og arbeidsvilkår ved norske verft skal opp til doms i Høyesterett (Magasinett, 29.01.13)

Bakgrunn for saken i Høyesterett (Fri Fagbevegelse, 29.01.13)

 

Svart arbeid finansierer kriminalitet og menneskehandel

LogoByggenæringens Landsforening (BNL) mener nordmenn er med på å finansiere organisert kriminalitet og menneskehandel ved bruk av svart arbeid, og har nå bedt Fafo kartlegge omfanget av dette. (NRK, 31.01.13) Les mer

Se også: To av tre bedrifter vil arbeide svart (NRK, 30.01.13)
46 prosent av dem som har vaskehjelp betaler svart (NRK, 30.01.13)
Fafo skal forske på svart arbeid i privatmarkedet (Maleren, 17.01.13)

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abinnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 30.01.13) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 02/13

 

– Innvandrere må selv ta initiativ og lære seg norsk

Andrea Gergeylova kom fra Slovakia til Haram for sju år siden Nå er hun fabrikksjef hos en stor vindusprodusent på Sunnmøre. Å lære seg norsk har vært nøkkelen til suksess. - Språk er nøkkelen til alt. Uten å kunne språket er det ikke mulig å bli integrert. Og innvandrerne må absolutt ta ansvar for dette selv. Nå er tiden inne for å sette fokus på at bedriftene må stille krav til at innvandrerne må gjøre en innsats på dette området, sier Gergeylova. (NRK Møre og Romsdal, 30.01.13) Les mer

 

Ny reklamekampanje? "Kom til Storbritannia og vask doer"

Britiske myndigheter vurderer negativ Storbritannia-reklame for å stanse innvandring fra Bulgaria og Romania. Bakgrunnen er at statsborgere fra Romania og Bulgaria fra og med neste år fritt kan flytte til Storbritannia for å bo og jobbe. Den britiske regjeringen ønsker å stramme inn innvandringen og har varslet flere tøffe tiltak for å få ned antallet mennesker som ønsker å flytte til de britiske øyer. Det mangler ikke på kreative reklameforslag fra britene selv. (Aftenposten, 30.01.13) Les mer

 

Fleire utanlandske statsborgarar omkom på jobb i 2012

LogoKvar femte person som døydde på jobb i 2012 var frå utlandet. Arbeidstilsynet har dei seinare åra sett at utanlandske arbeidstakarar er meir utsette for farar samanlikna med andre sysselsette. Årsaka til det kan ha samanheng med språk, ulik oppfatning av tryggleikskultur og at fleire utanlandske tilsette arbeider i næringar med større risiko for å bli skadd eller døy på jobb. (Arbeidstilsynet, 30.01.13) Les mer

 

Ap varsler kamp mot trygdeeksport

Helga PedersenPå ni år har antall foreldre i Polen som mottar norsk kontantstøtte økt fra ni til 945, skriver Bergens Tidende. Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen foreslår kraftige innstramminger i utbetaling av norsk kontantstøtte til arbeidere som har barn bosatt i utlandet. (Dagens Næringsliv, 30.01.13) Les mer

 

 

 

 

Behov for 10.000 nye boliger til arbeidsinnvandrere i Asker og Bærum

NyAnalyse har foretatt en beregning for Selvaag Bolig, som viser at det er et behov for 10.000 nye boliger for arbeidsinnvandrere de neste syv årene i Asker og Bærum. - Vi ser at innvandringen forsterker behovet for mer boligbygging. Og dette er jo et dilemma for politikerne, for vi trenger flere hoder og hender i arbeidslivet, sier sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse. (E24 / Budstikka, 30.01.13) Les mer

 

AF-gruppen stanser innleie

Etter avsløringer om ulovlig innleie vil AF Gruppen stanse all bruk av kortidsinnleie fra bemanningsbyråer. - Vi har fått gjennomslag for vårt syn, og håper at dette kan få ringvirkninger for resten av bransjen, sier hovedtillitsvalgt i AF Gruppen, Arne Sveen, til Klassekampen. (Fellesforbundet, 29.01.13) Les mer

 

Huitfeldt: – Vi trenger flere arbeidsinnvandrere

Anniken HuitfeldtRundt 50. 000 utlendinger kom til Norge for å jobbe i fjor. – Vi trenger langt flere, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap). – Vi ser at mange bedrifter etterspør mer arbeidskraft enn vi klarer å få levert. 8 prosent av bedriftene sier at mangel på arbeidskraft er et hinder for deres vekst. Vi ser blant annet at det er et stort behov for å få helsearbeidere, håndverkere og fagarbeidere innen industrien, sier Huitfeldt. Hun sier det vil være et prioritert område for UDI fremover å få søknadene fra disse ettertraktede arbeidstakerne enda raskere gjennom. (Gudbrandsdølen Dagningen / NTB, 30.01.13) Les mer

Foto: Ilja C. Hendel

Se også: Kommentar: Røkke tjener på innvandringen (Nettavisen, 30.01.13)
Arbeidstakere fra 70 forskjellige nasjoner bidrar til vekst i Aker Solutions (Dagsavisen, 30.01.13)
Drømmer om et enklere byråkrati for å ansette arbeidere utenfor EU/EØS (NRK, 30.01.13)

 

Vinningen med å få ny arbeidskraft til Norge kan gå opp i spinningen, advarer arbeidslivsekspert

Jon Erik DølvikMange av arbeidsinnvandrerne fra Polen og Baltikum har slått seg ned permanent - til tross for at de opprinnelig kun hadde tenkt å være i Norge i en kortere periode. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik frykter at en langvarig innvandring på sikt kan føre til mange nye trygdemottakere. - Utfordringen er å sikre bærekraftige lønns- og arbeidsforhold slik at folk ikke blir avhengige av velferdsstaten, sier Dølvik. Han mener regjeringen, uansett hvilken farge den har, blir nødt til å utvikle et mer robust regime for å fastsette minstelønninger, enten ved allmenngjøring eller ved bransjevise minstelønninger. (Dagens Næringsliv, 29.01.13) Les mer

 

 

48 900 arbeidsinnvandret til Norge i fjor

Anniken Huitfeldt- Arbeidsinnvandring bidrar til å skape vekst i norsk næringsliv. Regjeringens aktive arbeid mot sosial dumping er viktig for å beholde det velferdsnivået vi har i Norge og de kravene vi har i norsk arbeidsliv, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt. - Til tross for eurokrisen opplever vi ingen innvandringsbølge fra Sør-Europa. Av den totale arbeidsinnvandringen kommer under seks prosent fra disse landene, sier arbeidsministeren. (Arbeidsdepartementet, 29.01.13) Les mer

 

 

 

Arbeidsinnvandring i 2012 - tall og statistikk

Logo UDI-direktør Frode Forfang presenterte i dag tall og statistikk fra 2012. Statsråd Anniken Huitfeldt orienterte om Arbeidsdepartementets syn på arbeidsinnvandringen. Blant de viktigste konklusjonene som ble presentert var: De fleste som kommer til Norge for å arbeide, kommer fra EØS-området. Eurokrisen har så langt ikke hatt stor betydning for arbeidsinnvandringen til Norge. Arbeidsinnvandringen fra EØS-området har vært stabil over tid. De fleste som kommer for å arbeide, kommer fra Polen. (UDI, 29.01.13) Les mer

Faktaark fra UDI om arbeidsinnvandring i 2012 innenfor EØS og utenfor EØS

 

50.000 arbeidsinnvandret til Norge i fjor

Frode ForfangUDI-direktør Frode Forfang presenterte i dag tall og statistikk for arbeidsinnvandring til Norge. Drøyt 40.000 EØS-borgere og nesten 10.000 arbeidstagere utenfor EØS fikk arbeidstillatelse i Norge i fjor. På toppen kommer den store arbeidsinnvandringen fra Sverige. Arbeidsinnvandringen fra Sør-Europa har økt, men mindre enn ventet. I 2010 kom 1600 arbeidsinnvandrere fra Spania, Polen, Italia og Hellas. Tallet var økt til 2700 i 2012. Polakkene er de ivrigste arbeidsinnvandrerne til Norge. Drøyt 15.000 kom fra Polen i fjor. Arbeidsminister Anniken Huitfeldt ser positivt på økt arbeidsinnvandring og mener det er behov for ytterligere arbeidsinnvandring til Norge, særlig av ingeniører og helsefagarbeidere (Aftenposten, 29.01.13) Les mer

Se også: 50.000 utlendinger kom til Norge for å jobbe i fjor (E24, 29.01.13)

 

Lønns- og arbeidsvilkår ved norske verft skal opp til doms i Høyesterett

Den statlige Tariffnemnda har med loven i hånd lagt et lønnsgulv ved norske verft som gjelder alle ansatte, også utsendte arbeidstakere fra utlandet. Åtte verft mener vilkårene er så gode at Norge i denne saken bryter EØS-avtalen. Verftenes advokat Ingvald Falch, fra advokatfirmaet Schjødt mener lagmannsretten ikke fulgte dommen fra Efta-domstolen, og satser nå på at Høyesterett skal gjøre det. (Magasinett, 29.01.13) Les mer

Se også: Bakgrunn for saken i Høyesterett (Fri Fagbevegelse, 29.01.13)

 

Verftssaken: Viktige prinsipper til behandling

LogoHøyesterett behandler denne uken saken om allmenngjøring av tariffavtalen i verftsbransjen. Spørsmålene knytter seg til allmengjøring av reise, arbeidstid, kost og losji, noe NHO hevder bryter med EØS-reglene. - Det er meget viktige prinsipper Høyesterett nå behandler. Behandlingen vil synliggjøre hvor EØS-retten setter grenser for hvilke deler av en tariffavtale som kan allmenngjøres, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO. (NHO, 28.01.13) Les mer

 

 

Flåthen vil ikke fly med utflagget Norwegian-flåte

Dersom Bjørn Kjos velger å flagge ut Norwegians fly for å få ned lønnskostnadene, vil LO-leder Roar Flåthen svare med å si opp den faste avtalen de har med flyselskapet. Flåthen mener underbetalt, asiatisk arbeidskraft vil undergrave norske arbeidsvilkår. Norwegians kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik mener Flåthen bedriver skremselspropaganda. Selskapet mener de sikrer norske arbeidsplasser ved å fortsette å vokse internasjonalt. (Stavanger Aftenblad / NTB, 28.01.13) Les mer

 

Nasjonal konferanse 14. februar: Krafttak mot ulovlig innleie

Kristin Alsos Line EldringSom et ledd i LOs krafttak mot ulovlig innleie, arrangeres en nasjonal konferanse for å høyne oppmerksomheten om det nye regelverket som trådte i kraft 1. januar i år. Konferansen åpnes av LO-leder Roar Flåthen, arbeidsminister Anniken Huitfeldt innleder om regjeringens arbeid. Ellers innleder Fafo-forsker Kristin Alsos, Stein Reegård fra LO, Steinar Krogstad fra Fellesforbundet, LO-advokat Edvard Bakke og Ståle Dokken fra LO. LOs nestleder Gerd Kristiansen avslutter konferansen. Fafo-forsker Line Eldring er konferansier. Konferansen går av stabelen 14. februar, i Samfunnssalen i Oslo kl 9.00-16.00. (Fafo Østforum, 28.01.13) Konferanseprogram

Påmelding

 

Slik vil Fellesforbundet bremsa innleige

LogoBedriftene i byggebransjen har eit bruk og kast-forhold til utanlandsk arbeidskraft. Det seier Jonas Bals, ekspert på sosial dumping i Fellesforbundet. Fellesforbundet ønsker strengare krav til bruk av innleigd arbeidskraft. Det er i dag lov til å bruka innleigd arbeidskraft, etter avtale med tillitsvalde. - Dette er ei nøtt som fagrørsla slit med, seier Bals. - For det fyrste må utleige erstattast med fast tilsetjing i produksjonsbedrifter. For det andre må hovudregelen vera fast tilsetjing, også i bemanningsselskapa, seier han. (Klassekampen, 28.01.13) Les mer

 

Sjekkar polakkløn på Hardangerbrua

Før jul blei vi gjort merksame på tilhøve som tyder på at utanlandsk tilsette har løns- og arbeidsavtalar som er i strid med norsk regelverk, seier informasjonsmedarbeidar Geir Brekke i Statens vegvesen. Vegvesenet krev at danske KB Electrotech innan eit par veker legg fram den ønskte dokumentasjonen. Selskapet har opp mot 20 medarbeidarar i jobb på Hardangerbrua og i Vallaviktunnelen – dei fleste polske. (Bergens Tidende, 28.01.13) Les mer

 

Regjeringa vil gjere det lettare å hindre «polsk løn» i Norge

SV-leiar Audun Lysbakken vil gjere det lettare å lovfeste tariffløna i ulike bransjar, såkalla allmenngjering. Og i Arbeidsdepartementet får Lysbakken støtte frå statssekretær Norvald Mo, som sjølv har ei fortid som rådgjevar i LO-forbundet Fellesforbundet. - Det høyrest lovande ut, seier nestleiar i LO, Gerd Kristiansen. NHO er usamd i at ein skal redusere kravet til dokumentasjon av sosial dumping for å få allmenngjort tariffavtalane. (Bergens Tidende, 26.01.13) Les mer

Se også: Krev lovendring for å hindre «polsk løn» (Bergens Tidende, 26.01.13)

 

Norsk Industri: Regjeringa har sjølv opna for kreative tilpassingar til vikarbyrådirektivet

Stein Lier-HansenRegjeringa og LO har seg sjølv å takke, når norske bedrifter no går nye vegar for å sleppe å betale norsk tariffløn til innleigd, utanlandsk arbeidskraft. - Implementeringa av vikarbyrådirektivet i Noreg har gått alt for fort, seier adm. direktør Stein Lier-Hansen i arbeidsgjevarorganisasjonen Norsk Industri. Lier-Hansen meiner LO ikkje har grunn til å aksjonere mot bedrifter som Sekkingstad, som omgår direktivet ved å setje ut drifta til eit polsk selskap. Han trur fleire kan velje ein entreprisemodell, som den Sekkingstad har vald. (Bergens Tidende, 26.01.13) Les mer

Se også: Fleire bransjar kan få «polsk løn» (Bergens Tidende, 24.01.13)
- Lovverket må gjennomgås for å tette slike smutthull (EL & IT, 24.01.13)
Ikkje lenger vikarar i eit norsk selskap, men tilsette i eit utanlandsk firma i Norge (Bergens Tidende, 21.01.13)

 

Stansar byggfirma

Arbeidstilsynet har no stansa alle byggeaktivitetar i selskapet Stranda Byggtjenester AS på grunn av manglande opplysningar om utanlandske arbeidarar. Fleire etater gjekk til aksjon mot selskapet i desember, og politiet sikta samstundes ein mann for brot på arbeidsmiljølova, mva-lova og lova om sosial dumping. Ifølgje politiadvokat Unni Vikebakk er saka enno ikkje ferdig etterforska. (Sunnmørsposten, 26.01.13) Les mer

 

Kommentar: - Kommunene overser arbeidsinnvandrere

- Mens kommunene slåss om tilflyttere, innser de ikke at arbeidsinnvandrere strømmer til hele landet. Det er vanskelig for arbeidsinnvandrere og deres familier å tro på mer varig bosetting når kommunen ikke kan tilby noe alternativ til brakkerigg, skriver Mona Handeland og Marianne Solbakken ved Distriktssenteret. (Aftenposten, 24.01.13) Les mer

 

Protesterte i Brussel mot sosial dumping

DemoNorge var solid representert i demonstrasjonen mot sosial dumping i Brussel onsdag. Spørsmålet er om EU lytter til protestene fra fagbevegelsen. Rundt 4000 demonstranter fra hele Europa, inkludert et hundretalls norske tillitsvalgte fra Arbeidsmansforbundet, Fellesforbundet og EL & IT Forbundet, markerte sine standpunkt i gatene og utenfor EU-parlamentet. Fagforbund fra Belgia og tilgrensende land mønstret flest, men den sterke norske deltagelsen ble lagt merke til. (Fri Fagbevegelse, 24.01.13) Les mer

Se også: Lik lønn og rettigheter for likt arbeid (Norsk Arbeidsmandsforbund, 24.01.13)

 

Fleire bransjar kan få «polsk løn»

- Vi ser vel litt på oss sjølv som pionerar, seier den utflytta nordmannen Tom Lerberg, som står bak selskapet Norse Production, eit polsk firma som frå årsskifte overtok drifta av fiskeribedrifta på Sotra. Lerberg trur dette berre er byrjinga for systemet med «utflagging i eige land», og meinar prinsippet kan vere aktuelt for ei rekkje bransjar, ikkje berre i industrien. Nestleiar i LO, Gerd Kristiansen, seier Sekkingstad-saka styrkar deira argument for å få allmenngjort tariffavtalen i fiskeforedlingsbransjen. (Bergens Tidende, 24.01.13) Les mer

Se også: - Lovverket må gjennomgås for å tette slike smutthull (EL & IT, 24.01.13)

Ikkje lenger vikarar i eit norsk selskap, men tilsette i eit utanlandsk firma i Norge (Bergens Tidende, 21.01.13)

 

Arbeidsministeren informert om sosial dumping prosjektet i Kristiansund

Anniken HuitfeldtArbeidsminister Anniken Huitfeldt fikk høre om sosial dumping i Kristiansund LO Ytre Nordmøre har utarbeidet en rapport om sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet. Tirsdag var arbeidsministeren på besøk for å høre – og lære. LO Ytre Nordmøre har sammen med Kristiansund Handel og kontor og Fellesforbundet avdekket nokså nedslående forhold i flere bransjer. Ifølge rapporten mangler mange tariffavtale. Særlig arbeidsinnvandrere blir ifølge LO utsatt for sosial dumping. (Tidens Krav, 23.01.13) Les mer

Foto: Ilja C. Hendel

 

 

Vil bruke EØS for å senke verftslønn

I neste uke starter en rettssak som kan skape bølger i fagbevegelsen foran vårens LO-kongress. Høyesterett skal vurdere om norske lønnsvilkår er så gode at de strider mot EØS-avtalen. NHO og ni norske verft har gått til sak mot den statlige Tariffnemnda. Den har tidligere bestemt at alle arbeidere ved norske verft skal ha flere av de samme godene som norske fagorganiserte. Målet er å hindre sosial dumping. Verftene påstår at utenlandsk arbeidskraft ved verftene har for gode betingelser. (Magasinet for fagorganiserte, 23.01.13) Les mer

Se også: NHO kjemper i Høyesterett for lavere verftslønn til øst-arbeidere (Arbeidsmanden, 24.01.13)

 

Til Brussel i protest mot sosial dumping

LogoDen europeiske bygningsarbeiderføderasjonen slår fast at EUs krav om «fri flyt av arbeidskraft» har hatt ødeleggende konsekvenser for mange migrantarbeidere. Onsdag arrangerer derfor føderasjonen EFBWW (Den europeiske føderasjonen for bygnings- og trearbeidere) en demonstrasjon i Brussel (Magasinet for fagorganiserte, 22.01.13). Les mer

Les også: Stor delegasjon til Brussel (EL & IT Forbundet, 21.01.13)

 

 

 

Trenger et felles arbeidsmarked i Barentsregionen

Arbeidet med å skape et felles arbeidsmarked i Barentsregionen må intensiveres. Det mener Rune Rafaelsen som er leder for Barentsekretariatet i Kirkenes. Troms og Finnmark får trolig flere tusen nye arbeidsplasser i løpet av de neste to tiårene. Regionen har ingen arbeidskraftreserve (Nordlys, 22.01.13). Les mer

 

Ikkje lenger vikarar i eit norsk selskap, men tilsette i eit utanlandsk firma i Norge

LO-forbund varslar aksjonar mot fiskeeksportøren Sekkingstad. Dei meiner Kasia Czaja (25) og andre utlendingar her er utsette for sosial dumping. Sekkingstad ser ut til å ha funne eit smutthol i EUs vikarbyrådirektiv, som frå nyttår skulle sikre alle gjestearbeidarar her i landet norske løns- og arbeidsvilkår (Bergens Tidende, 21.01.13). Les meir

 

Ulovlig lav lønn på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen

Utenlandske arbeidere på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har fått lønn under norsk minstesats. Firmaene som har betalt for dårlig, får likevel fortsette, etter å ha ryddet opp. Flere firmaer ble avslørt i revisjonen, men de alvorligste avvikene ble funnet hos Skandia Betong, som er underentreprenør hos Hæhre Entreprenør AS (Romerikes blad, 21.01.13). Les mer

 

De nye nordlendingene

Lerøy-fabrikken på Skjervøy slakter, bearbeider og pakker laks fra flere nordnorske produsenter. Mer enn 1 million sjømatmåltider hver dag. Om lag 50 prosent av de 100 arbeidstakerne har utenlandsk opprinnelse. – Vi hadde ikke klart å gjennomføre denne operasjonen på Skjervøy uten ekstern arbeidskraft, sier Kurt Einar Karlsen (Nordlys, 20.01.13). Les mer

Les også: Trenger ikke flere arbeidsinnvandrere til Nord-Norge (Nordlys, 21.01.13)

 

Nå skal det forskes på svart arbeid i privatmarkedet

Line Eldring Anne Mette Ødegård Rolf AndersenMye tyder på at det svarte privatmarkedet er i vekst, og at stadig flere er sysselsatt på heltid i den useriøse delen av arbeidsmarkedet. Dette vil sannsynligvis særlig gjelde arbeidsinnvandrere. Fondet for regionale verneombud har nå bevilget midler til en Fafo-studie om svart arbeid og HMS-forhold i privatmarkedet. Fafo-forskerne Line Eldring, Anne Mette Ødegård og Rolf Andersen skal gjennomføre studien som blant annet skal se på spørsmålene: Hvilke tiltak er satt i verk mot svart arbeid i privatmarkedet? Og hva vet vi om virkningene av tiltakene? Virker regjeringens tiltak mot sosial dumping i privatmarkedet? (Maleren, 17.01.13) Les mer

Krisen setter fart på folkevandringer i EU

Borgere fra Irland, Spana, Portugal og Italia utvandrer i stadig større antall i takt med at krisen har bitt seg fast. Unge og velutdannede sydeuropeere forlater sine kriserammede hjemland. Mange av dem søker lykken nordpå i Tyskland, Frankrike og noen få i Danmark. Utvandringen kan true både landenes sjanser for å reise seg etter krisen og visjonen om et samlet Europa. (Dansk LOs Ugebrev A4, 17.01.13) Les mer

 

Katolsk vekking i Noreg

2002 var 44.000 innbyggarar registrert i den katolske kyrkja i Noreg. I fjor hadde den katolske kyrkja heile 120.000 medlemmer. Truleg er talet på praktiserande katolikkar over 200.000. Det er arbeidsinnvandring frå Polen, som er hovudårsaka til at Noreg stadig får fleire katolikkar. (NRK Møre og Romsdal, 16.01.13) Les mer

 

Oversikt over regelverksendringer som kan ha hatt innvirkning på innvandringen til Norge

LogoUtlendingsdirektoratet (UDI) har utarbeidet en historisk oversikt over endringer i regelverket for utlendingers adgang til å besøke og oppholde seg her i landet. Oversikten er laget til bruk i analyser av innvandringen til Norge. I "Regelverksoversikt" er det søkt å gi en oversikt over sentrale lov-, og forskriftsendringer som kan ha hatt innvirkning på innvandringen til Norge. Det er fokusert på endringer av betydning for adgangen til innreise i Norge. (UDI, 16.01.13) Les mer

Se også: Forklaring til historisk oversikt over regelverksendringer (UDI)

 

Internasjonal luftfart og utlendingsforskriften

Flyselskapet Norwegian ønsket å fjerne kravet om oppholdstillatelse for utenlandsk personell fra land utenfor Europa på norskregistrerte fly i internasjonal trafikk, og mener det vil gi dem likere konkurransevilkår med utenlandske flyselskap. Regjeringen åpner ikke for endring i utlendingsforskriften. – Norske flyselskap kan dermed ikke bruke personell på asiatiske lønns- og arbeidsvilkår, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Samferdselsdepartementet vil sette i gang en utredning som belyser de problemstillingene som følger av den økte internasjonale konkurransen. – Regjeringen er opptatt av å ha en konkurransedyktig luftfartsnæring, både for flyvninger innenlands og utenlands, sier samferdselsminister Marit Arnstad. (Samferdselsdepartementet, 16.01.13) Les pressemeldingen

Se også: Kjos: - Norwegian flagger antakelig ut (VG, 16.01.13)
Kjos vurderer å flagge ut til Sverige (Aftenposten, 16.01.13)
SAS er tilfreds med Regjeringens vedtak (Nyhetene24.no, 16.01.13)
Sikrer gode arbeidsvilkår i norsk luftfart (Arbeiderpartiet, 16.01.13)
YS roser Huitfeldt for å ikke ville endre utlendingsforskriften (YS, 16.01.13)

 

100.000 laksearbeidsplasser eksporteres

Stadig mer av norsk fisk foredles i utlandet. En SINTEF-rapport fra 2011 fremmet visjon om foredling av 65 prosent av laksen i Norge. Men eksporten av sløyd fersk laks øker voldsomt. Polen var i fjor tredje største marked for norsk fisk. Men landet har et lite fiskeforbruk, og det aller meste av fisken som eksporteres til Polen blir videreforedlet og reeksportert. Laks er det dominerende fiskeslaget. (Kystverket, 15.01.13) Les mer

 

SV: Flere i jobb, krever fler og bedre tiltak

Karin Andersen- Den store arbeidsløsheten i landene rundt oss, gjøre at mange arbeidsinnvandrere kommer hit. Det er bra for de som får jobb og bra for Norge, sier SVs Karin Andersen. I nytt arbeidsprogram foreslår SV en ungdomsgaranti som gir unge under 25 rett til arbeidstiltak. - Arbeidsinnvandringen gjør at vi både må forsterke tiltak mot sosial dumping og øke innsatsen for de som sliter med å få jobb. Løsningen er verken å stenge arbeidsinnvandrere ute eller å svekke arbeidsmiljøloven og tillate flere midlertidige stillinger, svekke lønningene eller kutte i trygdene, slik mange tar til ordet for, sier Andersen. (SV, 15.01.13) Les mer

 

 

 

Ny doktoravhandling: The Polish worker in Norway

Fafo-rapport 2013:06Polske arbeidsmigranter er den største og blant de nyeste innvandrergruppene i Norge. Fafo-forsker Jon Horgen Friberg ser i sin doktoravhandling på deres migrasjonsbeslutninger, tilpasninger og muligheter i Norge. Hvorfor bosetter noen seg, mens andre reiser tilbake til Polen? Hvordan klarer de seg i det norske arbeidslivet? (Fafo Østforum, 14.01.13) Les mer og last ned avhandlingen: The Polish worker in Norway

 

Se også: Flere polakker blir i Norge (Fagbladet / arbeidslivet.no, 14.01.13)
Manglende integrasjonstiltak låser Norges største innvandringsgruppe nederst i arbeidsmarkedet (Klassekampen, 15.01.13)

 

Stavanger: Hver tredje kollega ikke-norsk om få år

Turen gjennom gågatene i Stavanger sentrum vitner om et samfunn i endring. Det snakkes polsk, engelsk, svensk og tysk. Dette er nå de fire største innvandrergruppene i Stavanger i tillegg til tyrkere. I mangel av kvalifisert norsk arbeidskraft har så mye som halvparten av bedriftene gått til utlandet for å rekruttere ansatte siste året, ifølge Konjunkturbarometeret for Rogaland. Om ti år kan 30 prosent av arbeidsstyrken i Rogaland ha ikke-norsk etnisk bakgrunn. (Stavanger Aftenblad, 14.01.13) Les mer

 

Utlandet investerer massivt i Danmark

Utenlandske virksomheter investerer mer i Danmark enn de gjør i flere av Danmarks naboland, som Norge, Finland og Tyskland. Til gjengjeld overstiger danske investeringer i utlandet de investeringer som kommer til Danmark. En utvikling som vekker bekymring i Dansk Industri mens Dansk Metals formann Claus Jensen ser det som en fordel. - Nettopp i en krisetid med høy arbeidsløshet kan utenlandske investorer være med på å skape den nødvendige vekst og flere arbeidsplasser, mener Jensen. (Dansk LOs Ugebrev A4, 14.01.13) Les mer

 

Misbrukt spesialistbestemmelse oppheves

logoSpesialistbestemmelsen som gir rett til oppholdstillatelse for arbeidsinnvandrere som tilbys en årslønn på minst 500 000, oppheves med virkning fra 15. januar. Spesialistbestemmelsen ble innført i 2010. Den skulle gjøre det enklere og raskere for arbeidsgivere å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Etter tre år viser det seg at arbeidsgivere i liten grad bruker denne rekrutteringsmåten. Politiet og UDI har samtidig meldt om misbruk og utilsiktet bruk av bestemmelsen. Bestemmelsen om oppholdstillatelse for faglærte arbeidssøkere blir også opphevet fra 15. januar. Oppholdstillatelsen for tjenesteytere utvides fra fire til maksimalt seks år. (Arbeidsdepartementet, 10.01.13) Les mer

Se også: - Endringer som virker fornuftige (NHO, 11.01.13)

 

Sør-Europeere til Finnmark for jobb

12.000 arbeidssøkende fra Sør-Europa kommer til Norge nå, mot bare 6000 for to år siden. Stadig flere av disse ønsker seg til Nord-Norge. I Hammerfest merkes den høye arbeidsinnvandringen godt. Aldri før har så mange grekere, spanjoler, italienere og portugisere oppsøkt voksenopplæringa i byen. (NRK Troms og Finnmark, 10.01.13) Les mer

 

Ny doktorgrad: Polsk bølge sluses mot smulere farvann

Jon Horgen FribergEn rykende fersk doktoravhandling har dykket ned i de polske arbeidstakernes arbeidshverdag i Norge. Et økende antall er nå i ferd med å forsere den kronglete og usikre veien til et mer stabilt liv i landet. Fafo-forsker Jon Horgen Friberg har fullført doktorgraden «The Polish worker in Norway. Emerging patterns of migration, employment and incorporation after EU's eastern enlargement.» ved Universitetet i Oslo. Disputeringen er lagt til 11. januar. (Arbeidslivet.no, 10.01.13) Les mer

Les mer om disputasen på sidene til Universitetet i Oslo

 

 

 

EL & IT: Tillitsvalgte må ta innleie på alvor og bruke lov og regelverk aktivt

LogoEL & IT Forbundet har nylig laget to oppdaterte håndbøker, den ene om innleie på Landsoverenskomsten for elektrofagene sitt område, den andre om innleie på områder som omfattes av energiavtalene. Det er forbundssekretærene i EL & IT Forbundet, Jan Henrik Larsen og kollega Bjørn Fornes som står bak brosjyrene. (Nettverk, 10.01.13) Les mer

 

 

 

Sosial dumping den største trusselen innen arbeidsmiljøkriminalitet

Innen arbeidsmiljøkriminalitet vurderer Økokrim sosial dumping å være den største trusselen og at det virker å være en økt organisering rundt utnyttelse av arbeidstakere. Slik kriminalitet er ofte knyttet til brudd på utlendingslovgivningen, og arbeidstakere uten lovlig opphold i landet er særlig sårbare for utnyttelse. Det er også eksempler på at menneskehandel inngår i saker med sosial dumping, ifølge Økokrim. Bransjer som har skilt seg negativt ut med hensyn til arbeidsmiljølovbrudd, er bygg- og anlegg, renhold, bilpleie, hotell- og restaurant samt transport. Det påpekes også brudd på arbeidstidsbestemmelsene i helsevesenet. (NRK, 09.01.13) Les mer

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abinnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 09.01.13) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 01/13

 

LO i Agder vil tettere på Arbeidstilsynet

Flere tilfeller av sosial dumping på Sørlandet har fått LO i Agder til å søke tettere samarbeid med Arbeidstilsynet. Statssekretærene Gina Lund og Norvald Mo i Arbeidsdepartementet har hatt møte med LO i Agder-fylkene, og ifølge Moe tar departementet med seg innspillene til handlingsplan lll mot sosial dumping. (LO-Aktuelt, 09.01.13) Les mer

 

NTL-hefte om svart økonomi og sosial dumping

Nå foreligger høydepunktene fra NTLs konferanse i september 2012 om svart økonomi og sosial dumping i trykt form med sammendrag av innledningene, kronikk fra Klassekampen og en utrivbar midtseksjon med tips og råd om hva du kan gjøre for å bekjempe sosial dumping på arbeidsplassen og sørge for at arbeidsinnleie foregår på lovlig måte. (NTL, 09.01.13) Les mer

 

Frykter Ryanair vil gi sosial dumping i luftfarten

Bjørnar Moxnes Ryanair ønsker å fly mellom norske byer, og er i forhandlinger med Avinor. Lederen av partiet Rødt, Bjørnar Moxnes vil ikke slippe til Ryanair for innenriks luftfart. Han oppfordrer til boikott av selskapet hvis de får fotfeste også innenriks. – Hvis du flyr med Ryanair støtter du et selskap som driver med sosial dumping, sier Moxnes. (NRK, 09.01.13) Les mer

Se også: YS-lederen: Vi er ikke tjent med at Ryanair tar sin måte å behandle de ansatte på, inn i norsk luftrom (Dagsavisen, 09.01.13)


 

Fafo Østforum fortsetter

Line EldringEtter åtte vellykkede år, er det klart at Fafo Østforum fortsetter med å arrangere seminarer og gi nyhetsoppdateringer om arbeids- og bedriftsvandringer til Norge. I november 2012 vedtok referansegruppen (med representanter for alle deltakerorganisasjonene) å videreføre Fafo Østforum for perioden 2013-2014, samt at det skal arrangeres en konferanse for å markere forumets 10-årsjubileum våren 2014. (Fafo Østforum, 08.01.13 Last ned Prosjektbeskrivelse Fafo Østforum 2013-2014

 

 

 

- Arbeidsgivernes påstand om økte lønnskostnader betyr at de innrømmer sosial dumping

Norsk Industri har sagt, og viser til tall og vurderinger fra flere store medlemsbedrifter, at implementeringen av vikarbyrådirektivet kan gjøre eksempelvis polsk, innleid arbeidskraft inntil 40 prosent dyrere enn norske, fast ansatte arbeidstakere. - Ja, det er riktig at det kan bli dyrere for virksomhetene å leie inn folk i enkelte bransjer. Dette gjelder i bransjer der man i tillegg til lik timelønn med fast ansatte har krav på kost og losji, sier Knut Bodding i LO. - Men vi lurer veldig på hvordan regnestykket om 40-60 prosent økte lønnskostnader henger sammen. Egentlig er dette en innrømmelse av at de har drevet sosial dumping tidligere, slår han fast. (LO-Aktuelt, 08.01.13) Les mer

 

Hegnar: - Krisen i Sør-Europa hjelper Norge

Ledigheten i Europa når nytt rekordnivå. Andelen arbeidsledige i eurosonen nådde i november 11,8 prosent. Trygve Hegnar, redaktør i Finansavisen, skriver i sin leder at han håper stadig flere arbeidsinnvandrere kommer til Norge fra de kriserammede landene i Sør-Europa. Han peker på at folk med lavere lønnskrav enn norsk arbeidskraft er med på å legge et lønnstak. - Hadde det ikke vært for arbeidsinnvandring og konkurranse om arbeidsplassene, ville det norske lønnsnivået trolig tatt helt av, og følgene for offentlig sektor kunne blitt katastrofale, skriver Hegnar. (NA24 / Finansavisen, 08.01.13) Les mer

 

Kommentar: Vern for vikarer

Kristian Tangen- Ved årsskiftet kom nye regler for å bedre forholdene for de ansatte i vikarbyråer. De ansatte skal ha minst like gode lønns- og arbeidsvilkår når de er innleid som om de var direkte ansatt. Dette er et svært viktig tiltak for å motarbeide sosial dumping, skriver LO-sekretær Kristian Tangen. - De nye reglene stiller krav både til innleie- og utleiebedriften. Flere arbeidsgivere har beklaget seg. Til disse arbeidsgiverne er det én ting å si: Ansett de innleide arbeidstakerne i faste stillinger! Det er kun det som bygger opp under et seriøst arbeidsliv, skriver Tangen. (Dagsavisen, 08.01.13) Les kommentaren

 

 

 

Kritisk til arbeidsvilkårene til utenlandske sjåfører på skibuss i Trysil

Hedmark Transportarbeiderforening og LO mener sjåførene som kjører skibussen i Trysil har for dårlige arbeids- og boforhold. – Vi mener lønns- og arbeidsavtalene til de polske og portugisiske sjåførene grenser til sosial dumping, og sosial dumping bidrar ikke til samfunnsutviklingen, sier distriktssekretær Hege Søberg i LO, Hedmark. (Østlendingen, 08.01.13) Les mer

 

Norge bestemmer om offentlige oppdrag

Hanne BjurstrømTidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm får æren for at ESA nå dropper saken mot Norge i striden om hvorvidt man kan stille krav om lønns- og arbeidsvilkår for ansatte ved offentlige oppdrag. EFTAs overvåkningsorgan ESA mente slike vilkår var i strid med EØS-avtalens bestemmelser om fri bevegelse av tjenester og mot utsendingsdirektivet. Før Bjurstrøm gikk av gjorde hun det klart at Norge ikke ville bøye seg for EU-retten i saken om å sikre lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige oppdrag. Nå får Bjurstrøm ros av Fagforbundets leder Jan Davidsen. (Byggmesteren, 07.01.13) Les mer

 

 

 

Danske politikere ber arbeidsløse reise til Norge

Det er bred politisk enighet i Danmark om at den danske arbeidsformidlingen mer aktivt bør forsøke å finne jobbmuligheter i nabolandene. Arbeidsminister Mette Frederiksen og økonomi- og innenriksminister Margrethe Vestager mener at en del av løsningen på arbeidsledigheten i landet er at danskene søker på jobber i nabolandene. - Det er en helt naturlig del av et moderne arbeidsmarked. Der hvor det er mangel på folk, kan man reise, uansett om man er dansk, norsk, svensk eller tysk for den saks skyld, sier Vestager. (VG, 07.01.13) Les mer

Se også: Danskere pendler til job i Norge (EPN - Jyllandspostens økonomiavis, 06.01.13)

 

Arbeidsinnvandringen fra Sør-Europa øker

Jon Erik DølvikDet var dobbelt så mange personer fra Spania og Hellas som søkte skattekort i Norge i løpet av 2012 enn året før, skriver Klassekampen. Ifølge Fafos seniorforsker Jon Erik Dølvik kommer det først og fremst an på hvordan eurokrisa sprer seg, om vi får en masseimmigrasjon til Norden fra Sør-Europa, slik en del har spådd. (Se også NTB-melding gjengitt i Fædrelandsvennen 07.01.13) Les mer

 

 

 

 

Sosial dumping øker

Arbeidstilsynet har sett trenden over tid. Problemene med sosial dumping blir bare større, i hovedsak i renholdsbransjen. Men de ser også at bygg- og anleggsbransjen samt landbruket og bedrifter som driver med bilpleie skiller seg negativt ut. (NRK Buskerud, 07.01.13) Les mer

 

– Nå må vi følge opp vikarene

Stein GulbrandsenVikarbyrådirektivet ble innført fra nyttår. – De tillitsvalgte er eksperter på lønns- og arbeidsforholdene, derfor er det viktig at de følger med på hva slags betingelser vikarene får, sier Stein Guldbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse. Fagforbundet og store deler av fagbevegelsen var – og er – imot direktivet. – Men vi er samtidig fornøyd med måten det er innført på. Vi fikk den tredje pakka mot sosial dumping, og nå innfrir også regjeringen et gammelt krav om kollektiv søksmålsrett. Konsekvensen av regjeringens politikk vil forhåpentligvis bli redusert vikarbruk, sier Gulbrandsen. (Fagbladet, 03.01.13) Les mer

 

 

 

ESA avslutter sak om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

LogoArbeidsdepartementet har rett før jul mottatt brev fra ESA om at de avslutter saken om forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontakter. ESA viser til at de endringene som er gjort i forskriften, sett i sammenheng med at viktige områder i norsk arbeidsliv for tiden er dekket av allmenngjorte tariffavtaler, gjør at de kan avslutte saken mot Norge. Forskriften innebærer at alle offentlige oppdragsgivere i Norge skal stille krav om at ansatte hos leverandører og underleverandører skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. (Arbeidsdepartementet, 03.01.13) Les mer

Les brevet fra ESA (pdf)

 

Strid om solidaransvar

Solidaransvar er et av stridspunktene i EU når de diskuterer det som kalles håndhevingsdirektivet av utstasjoneringsdirektivet. Utstasjoneringsdirektivet skulle sikre utenlandske arbeidstakere like vilkår ved arbeid i et annet land. EU-domstolen har fastslått at dette bare gjelder for minstelønn, dermed får de ikke like vilkår. Europakommisjonen fremmet et direktiv som skal presisere hvordan utstasjoneringsdirektivet skal forstås og gjennomføres for å forbedre situasjonen. Saken er nå til behandling i Eeuropaparlamentet. (EL & IT, 03.01.13) Les mer

Se også: Rådet og EP splittet om håndhevingsdirektivet (EU/EØS-nytt, 07.12.12)

 

Demonstrasjon i Brussel mot sosial dumping 23. januar

LogoDen europeiske bygningsarbeiderføderasjonen (The European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)) demonstrerer mot sosial dumping i Brussel 23. januar. Føderasjonen krever at EU må arbeide for å stoppe sosial dumping. I tillegg krever føderasjonen at EU må jobbe for gode HMS-tiltak, gode inspeksjonsregler og effektive sanksjoner ved brudd på regler. Forbundssekretær Steinar Krogstad deltar med en delegasjon fra Fellesforbundet. (Fellesforbundet, 03.01.13) Les mer

Se også: Løpeseddel fra føderasjonen

Mer om demonstrasjonen: MEP Danuta Jazłowiecka advocates social dumping and exploitation as a normal business model

 

Vikarbyrådirektivet ble innført i Norge fra årsskiftet

1. januar ble vikarbyrådirektivet innført i Norge. Det betyr at vikarer og fast ansatte har krav på samme lønns- og arbeidsvilkår som de som er fast ansatt i bedriften. Regjeringen har satt inn en egen tiltakspakke for å sikre likebehandling og bidra til mer seriøse vikarbyråer. Nyre regler om solidaransvar innføres 1. juli i år. (YS, 02.01.13) Les mer

Les Arbeidsdepartementets faktaark: EUs vikarbyrådirektiv - gjennomføring i norsk rett fra 1.1.2013

Se også: Virkninger av vikarbyrådirektivet (SAFE, 02.01.13)
Innleie eller entreprise? En veileder for tillitsvalgte (LO, 18.12.12)
Nye regler om innleie. Spørsmål og svar (NHO, 18.12.12)

 

Nye tiltak mot ulovlig innleie

Anniken HuitfeldtRegjeringen vil gi rett for fagforeninger til å saksøke arbeidsgiver ved ulovlig bruk av innleie. I dag er det bare arbeidstakeren selv som kan gå til søksmål. Regjeringen foreslår også at Arbeidstilsynet gis økt myndighet til å føre tilsyn. – Arbeidet mot ulovlig innleie og sosial dumping er en prioritert oppgave for Arbeidstilsynet, og regjeringen har økt tilsynets ressurser betraktelig gjennom flere år. Nå gir vi dem litt ekstra muskler, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt. (Arbeidsdepartementet, 28.12.12) Les mer

Høring - tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft - søksmålsrett for fagforeninger og utvidet kompetanse for Arbeidstilsynet. Høringsfrist 8. februar Klikk her for høringsbrev, høringsinstanser og høringsnotat

Foto: Ilja C. Hendel

Se også: Ved ulovlig vikarbruk skal fagforeningene få rett til å saksøke arbeidsgiver (Dagsavisen, 20.12.12)

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700