Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Februar 2013

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum februar 2013

 

ILO griper inn mot Laval-loven

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO kritiserer Sverige for måten de har tilpasset det svenske lovverket til EF-domstolens dom i Laval-saken. ILOs ekspertkomité slår fast at de begrensningene som svensk lov legger på fagbevegelsens muligheter for å ta i bruk kampmidler for å oppnå tariffavtale, er ulovlige. Komitéen oppfordrer derfor den svenske regjeringen til å endre denne lovgivningen. (Fri Fagbevegelse, 27.02.13) Les mer

Se også:ILO om Laval-dommen: EU-juss bryter med fagforeningers rettigheter (ABC Nyheter, 27.02.13)

Fafo Østforums temaside om EU-domstolen: Laval, Viking Line, Rüffert og Luxemburg

Tidligere artikler om Laval på FriFagbevegelse.no


Politiske skillelinjer i arbeidslivspolitikken

1. mars er alle de nye regionale verneombudene på plass i renhold og restaurant. Det var en stor seier for fagbevegelsen og et tap for Høyre og FrP som stemte imot dette. Andre områder der de borgerlige skiller vei med venstresiden er om allmengjøringsbestemmelser. Frp er prinsipielt imot allmenngjøring. (Fri Fagbevegelse, 26.02.13) Les mer

 

Nye artikler om Europa og immigrasjon

Anne Skevik Grødem Jon Erik Dølvik Fafo-forskerne Anne Skevik Grødem og Jon Erik Dølvik har bidratt til den nyutgitte Policy Network-boka Europe's Immigration Challenge. Reconciling Work, Welfare and Mobility, redigert av Grete Brochmann og Elena Jurado. Grødem har sammen med Brochmann skrevet kapittel 3, «Migration and welfare sustainability: The case of Norway». Dølvik er forfatter av kapittel 2, «European movements of labour: Challenges for European social models», og har også bidratt til innledningskapitlet «Immigration, work and welfare: Towards an integrated approach». (Fafo Østforum, 26.02.13) Les mer og kjøp boka hos I. B. Tauris

 

 

Tiltaksplan fra Norsk Lastebileierfobund

Norsk Lastebileierfobund har laget en tiltaksplan for hvordan man skal få bedret konkurransesituasjonen og få bukt med "cowboyene" i bransjen. NLF har oversendt den tolvpunkts tiltaksplanen til samferdselsstatsråd Marit Arnstad, med kopi til arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Blant tiltakene er et register for kabotasjetransport. (Telen, 26.02.13) Les mer

Se også: Norges Lastebileierforbund beskriver cowboytilstander (Dagsavisen, 23.02.13)
Lastebileierne krever at farlige utenlandske vogntog lukes ut av Vinter-Norge (Hamar Arbeiderblad, 22.02.13)
Skremt av tilstanden i transportbransjen (Fri Fagbevegelse, 22.02.13)

 

Rogaland trenger flere arbeidsinnvandrere

- Flere arbeidsinnvandrere må komme til Rogaland om vi skal klare å holde tritt med utviklingen, sier Hallvard Ween, leder i NHO Rogaland. - Vi er en region i bratt utvikling og trenger flere arbeidere til alle typer jobber, både i offentlig og privat sektor. Dersom vi ikke klarer å få nok arbeidskraft, vil flere lokale bedrifter være nødt til å flytte produksjonen utenlands for å få nok kapasitet. For å forhindre dette er det avgjørende at vi blir flinkere til å integrere de nye arbeidsinnvandrerne i samfunnet, slik at de trives og blir værende, sier NHO-lederen. (Solabladet, 24.02.13) Les mer

 

UiO-forsker: Vi må slippe inn flere arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-området

- Norge bør åpne for asylsøkere som viser vilje og evne til å integrere seg, arbeide og bidra i samfunnet,. sier forsker Kjersti Thorbjørnsrud ved institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo (UiO). - Vi må slippe inn flere arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-området. Grunnen til at så mange søker asyl, er at det er den eneste måten å komme seg til Norge og Europa på. Vi bør i større grad velge hvem som skal få opphold her. Det betyr ikke at folk på flukt og som trenger beskyttelse, ikke skal få opphold, sier Thorbjørnsrud. (Aftenposten, 23.02.13) Les mer

Se også: De store partiene åpner for å diskutere reglene for arbeidsinnvandring (Aftenposten, 23.02.13)
Justisdepartementet avviser å sile asylsøkere (Nyhetene 24, 27.02.13)

Lastebileierne krever at farlige utenlandske vogntog lukes ut av Vinter-Norge

Norges Lastebileierforbund (NLF) får stadig tilbakemeldinger fra medlemmer om at utenlandske transportører med underbetalte sjåfører og dårlig utrustete vogntog selger sine tjenester for langt under det som er mulig for en norsk transportør. Utenlandske transportører gjør det blant annet ved at mange av dem ikke bidrar til fellesskapet gjennom skatter, avgifter, bompenger osv. NLF er for konkurranse, men det må skje på like vilkår. (Hamar Arbeiderblad, 22.02.13) Les mer

 

EU-komité stemte for sosial dumping

Under en avgjørende avstemning for det europeiske håndhevingsdirektivet, som skal styrke håndhevingen av utstasjoneringsdirektivet og beskytte arbeidstakere, stemte EPP- og ALDE-medlemmene for grenseoverskridende sosial dumping og utnyttelse av arbeidstakere. Selv om tusenvis av grensekryssende arbeidere daglig utnyttes og det er allment kjent at det urettferdig konkurranse fordi lover og regler omgås og det pågår misbruk og svindel, nekter EPP (det europeiske Folkeparti) og ALDE (Allianse av liberale og demokrater for Europa) å se virkeligheten i øynene og stemte for gjeldende praksis. (EL & IT, 22.02.13) Les mer

 

Skremt av tilstanden i transportbransjen

Anette TrettebergstuenDet er transportnæringen som vil få fokus i den tredje handlingsplanen mot dumping som kommer i løpet av våren, etter at det er blitt ryddet kraftig opp i byggebransjen og renholdsbransjen. Aps arbeidslivstalskvinne, Anette Trettebergstuen, ble skremt over det hun hørte om forholdene i transportbransjen da hun i går formiddag møtte Lastebileierne og Transportarbeideforbundet. (Fri Fagbevegelse, 22.02.13) Les mer

Se også: Norges Lastebileierforbund beskriver cowboytilstander (Dagsavisen, 23.02.13)

 

 

 

Ap og LO i Sør-Varanger frykter en framtid med sosial dumping

– Det er en tragedie for kommunen at vi får slike saker, dersom disse opplysningene stemmer, sier fungerende leder i Sør-Varanger LO, Henning Bråten. Han viser til et oppslag i Sør-Varanger Avis om estlandske arbeidere som bygger barnehage for 60 kroner timen. Arbeidstilsynet har gjort tilsyn, men den rapporten er ikke ferdig ennå. Entreprenøren kritiserer forhåndsdømmingen fra media og fagbevegelse. (Finnmarken, 21.02.13) Les mer

Se også: Estiske arbeidere bygger barnehage for 60 kroner timen (Nordlys, 18.02.13)
Bygger kommunal barnehage – mistanke om sosial dumping (NRK Troms og Finnmark, 18.02.13)

 

Sparer lønn med østeuropeere

Bygg- og anleggsarbeidere ble gruppa med de laveste lønnstilleggene i fjor med 3,0 prosent, mens de høyeste tilleggene utgjorde 4,2 prosent økning. Utenlandsk arbeidskraft uten ansiennitet har gitt byggebransjen lavere lønnskostnader. Det antyder leder Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå, som står bak utregningene (Byggmesteren, 20.02.13). Les mer

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abinnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 20.02.13) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 03/13

 

Nå er øst-europeerne for dyre

For å få ned kostnadene begynner øst-europeiske transportselskaper nå å rekruttere sjåfører som er billigere i drift enn de selv er. Det betyr at "dyre" baltiske sjåfører og rumenere må se seg slått av land med enda lavere lønnskrav. I fjor høst fikk det fillipinske bemanningselskapet STB-DJL Human Link i oppdrag å rekruttere fillipinske sjåfører til det latviske transportselskapet Dinotrans. Dinotrans har foreløpig fløyet inn omlag 100 fillipinere til sine 260 trekkvogner i Europa og Skandinavia. (Tungt, 19.02.13) Les mer

Se også: Forsvarer bruken av fillipinske sjåfører (Tungt, 20.02.13)

 

Estiske arbeidere bygger barnehage for 60 kroner timen

De estiske arbeiderne som bygger barnehage for Sør-Varanger kommune får under 60 kroner timen i lønn. Estiske Seve er underleverandør for Kirkenes Byggservice, og ansvarlig i Seve, Priit Urm, sier arbeiderne i tillegg til timelønnen får 237 kroner per dag i utenlandstillegg, samt kost og losji, betalt transport til Norge. - Dette gjør at lønnen totalt sett er 139 kroner i timen, og det er i henhold til den norske tariffavtalen, sier Urm. Roger Wangsbro i Fellesforbundet sier imidlertid at man ikke kan regne transport, kost og losji inn i timelønnen. (Nordlys, 18.02.13) Les mer

Se også: Bygger kommunal barnehage – mistanke om sosial dumping (NRK Troms og Finnmark, 18.02.13)

 

Busskabotasje bekymrer Samferdselsdepartementet

- Vi er svært bekymret over utviklingen i norsk turbilnæring etter at utenlandske selskaper med sjåfører på luselønn har tatt over det meste av turistkjøringen i sommerhalvåret, sier Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). På et møte mellom NTF, LO og Samferdselsdepartementet i dag om busskabotasje, sa statssekretær Geir Pollestad at han deler NTFs bekymring over utviklingen. Samferdselsdepartementet trakk før jul tilbake sitt eget forslag om å innføre begrensninger på busskabotasje, fordi ESA konkluderte med at det vil være i strid med EØS-avtalen å begrense slik kjøring. (Norsk Transportarbeiderforbund, 18.02.13) Les mer

 

- For mange alvorlige ulykker

Det har aldri i nyere tid vært flere som har jobbet med bygg- og anleggsprosjekter i Statens vegvesen og Jernbaneverket. Ved årsskiftet var det registrert 20.000 personer som arbeidet på anleggsprosjekter bare i vegvesenet. Men det er alt for mange ulykker. Dessverre er det for mange brudd på bestemmelsene både i HMS og når det gjelder sosial dumping, sa veidirektør Terje Moe Gustavsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger på en felles pressekonferanse. (bygg.no, 18.02.13) Les mer

Se også: Jernbaneverket øker innsatsen mot sosial dumping (Fri Fagbevegelse, 18.02.13)

 

Brosjyrer og nettsider for utenlandske arbeidere i Norge

LogoFellesforbundet har laget brosjyrer med grunnleggende informasjon om hva en fagforening er, hvorfor man bør være fagorganisert, og litt om fordelene ved tariffavtale og medlemskap i Fellesforbundet. Brosjyrene kommer på norsk, engelsk, tysk, polsk, litauisk, latvisk, rumensk og russisk. I tillegg har Fellesforbundet opprettet nye hjemmesider på de samme språkene med informasjon om vanlige problemer man støter borti som utenlandsk arbeider i Norge, samt informasjon om lønns- og arbeidsforhold. De nye innleiebestemmelsene og likebehandlingsprinsippet ligger også her, det samme gjør bestemmelsene som er allmenngjort. (Fellesforbundet, 15.02.13) Les mer

 

 

– Fortsatt skjær i sjøen

LogoUnio har sendt et høringssvar til ny skipsarbeidslov. – Prinsippet om at sjømenn som hovedregel har de samme rettighetene som andre etter arbeidsmiljøloven, er et viktig bidrag i kampen mot sosial dumping, sier fagsjef i Unio, advokat Jon Olav Bjergene. (Unio, 15.02.13) Les mer

Les Unios høringssvar til NOU 2012:18 Rett ombord (Unio, 25.01.13)

 

 

Hvem søker NOKUT-godkjenning?

logoI 2012 mottok NOKUT til sammen 5 125 søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning. Dette er en økning på hele 18 prosent fra 2011. Flest søknader kom fra de store arbeidsinnvandringslandene Polen, Litauen, Russland og Filippinene. (NOKUT, 14.02.13) Les mer

 

 

EFTA frykter sosial dumping

EFTA landene frykter sosial dumping og en reversering av eksisterende nasjonal lovgivning, dersom EUs håndhevingsdirektiv av utstasjoneringsdirektivet blir vedtatt i nåværende form. Dette kommer fram i et felles brev som er sendt Europakommisjonen (LO-kontoret i Brussel, 14.02.13) Les mer

Se også Wages and working conditions of posted workers need to comply with national law in the receiving country (EFTA, 30.01.13)

Kommentar: Uro over håndhevingsdirektivet (LO-Aktuelt, 04.02.13)

 

 

Ulovlig innleie følger ofte bransjen

Kristin AlsosFafo-forsker Kristin Alsos innledet på LOs konferanse "Krafttak mot ulovlig innleie". Alsos redegjorde for det arbeidet Fafo har gjort på området så langt. Forskningen viser at bruk av bemanningsbyråer innen helse/omsorg og oppvekst/utdanning har vokst mye siden 2006. Alsos mener at fagbevegelsen må følge godt med når det gjelder ulovlig innleie. Hør intervju med Kristin Alsos i Radio Riks, 14.02.13

 

Konferansen ble strømmet, se opptak på nettsidene til LO

 

 

Må bruke verktøyet mot dumping

Steinar Krogstad– Fellesforbundet har gode verktøy for å kontrollere om innleide blir likebehandlet med fast ansatte. Men det må brukes, sa forbundssekretær Steinar Krogstad (bildet) da han innledet på LOs innleie-konferanse. I likhet med LOs sjeføkonom Stein Reegård understreket Krogstad at et godt organisert arbeidsliv er helt avgjørende for å kunne håndtere innleie-problematikken. Krogstad understreket at likebehandlingsprinsippet dreier seg om mer enn lønn, og svarte negativt på om de innleide blir inkludert godt nok i arbeidslivet. (Fri Fagbevegelse, 14.02.13) Les mer

Se også: Det svenske LO-forbundet IF Metall har ryddet opp i bemanningsbransjen (Fri Fagbevegelse, 14.02.13)

 

Verktøykassa skal fylles opp

Anniken HuitfeldtI dag lanserte LO sitt "Krafttak mot ulovlig innleie" for en fullsatt Samfunnssal i Oslo. LO-leder Roar Flåthen og arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) innledet den nasjonale konferansen. Den rødgrønne regjeringen vil fortsette kampen mot sosial dumping på ubestemt tid. – Vi må hele tiden fylle opp verktøykassa med nye virkemidler, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt. (Fri Fagbevegelse, 14.02.13) Les mer

Se også: - Kampen mot sosial dumping gir resultater (Dagbladet, 14.02.13)

Nye virkemidler mot ulovlig innleie (Byggmesteren, 14.02.13)

Foto: Ilja C. Hendel

 

Flåthen går hardt ut mot selskaper som stadig øker andelen innleid arbeidskraft

Roar Flåthen – Vi ønsker våre kamerater fra Polen eller Sverige velkommen til å jobbe i Norge. Men det er et ufravikelig prinsipp at de har norske lønns- og arbeidsvilkår når de jobber i Norge, sa leder Roar Flåthen da han talte til over 300 tillitsvalgte fra hele landet på LO-konferansen «Krafttak mot ulovlig innleie». Flåthen gikk spesielt hardt ut mot de store entreprenørselskapene som stadig øker andelen innleid arbeidskraft. (Aust Agder Blad, 14.02.13) Les mer

 

 

 

Strid om innleie av arbeidskraft

Arbeidsdepartementet har foreslått at fagforeninger skal få kollektiv søksmålsrett mot virksomheter som leier inn arbeidstakere ulovlig. LO har lenge ivret for en slik ordning, og karakteriserer forslaget som et viktig skritt i kampen mot sosial dumping. Arbeidsgiverorganisasjonene mener derimot forslaget gir fagforeningene altfor stor makt, en makt som de frykter kan bli misbrukt. (Byggeindustrien, 14.02.13) Les mer

Se også: Krangler om retten til å gå rettens vei (Dagsavisen, 15.02.13)
Arbeidsgiverne blåser til strid om ulovlig innleie (Fagbladet, 15.02.13)

 

Migrasjonskonferanse i Estland: Migrasjon og befolkningsendringer i Norden og Baltikum

Jon Horgen Friberg"Migration and Demographic Challenges in the Nordic-Baltic Region" er tittelen på denne konferansen som arrangeres i Tallinn 7. - 8. mars. Konferansen skal omhandle (arbeids)migrasjon og befolkningsendringer i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Estland, Latvia og Litauen. Blant innlederne er Fafo-forsker Jon Horgen Friberg som skal presentere resultater fra prosjektet Nordic project on labour migration. Hans innledning har tittelen Labour Migration to Norway from Poland and the Baltic Region – Trends and Challenges. Konferansedeltakelse er gratis. (Fafo Østforum, 14.02.13) Les mer om konferansen

Påmelding innen 1. mars. Konferanseprogram

 

Fiskeridirektoratet vil bekvemmelighetsflagget til livs

Et bekvemmelighetsflagg gjør det mulig for en skipseier å registrere sitt skip i et annet land, og seile under dette landets flagg. Veldig mange skip bruker flagget, men ordningen har skapt strid internasjonalt. Ordningen har nemlig konsekvenser både for fiskeri, og den gjør sosial dumping mulig. (NRK, 14.02.13) Les mer

 

Statssekretær: - Tar polakkene på alvor

Ahmad GhanizadehDet understreker statssekretær Ahmad Ghanizadeh (SV) i inkluderingsdepartementet etter krass integreringskritikk fra Den Polske Klubben. - Arbeidsinnvandring er bra for samfunnet, og vi følger utviklingen nøye. Det er svært viktig at polakkene ikke blir stående lenge i NAV-kø, sier Ghanizadeh. (Sarpsborg Arbeiderblad, 13.02.13) Les mer

Se også: – Myndighetene gjør ikke noe for å integrere polakkene (siste.no / ANB, 12.02.13)

 

 

 

Fafo Østforum: Oppdatert om nye EU-land

Fafo Østforum har oppdatert landrapportene som gir grunnleggende faktainformasjon om de nyeste EU-landene, samt Kroatia som blir medlem til sommeren. Rapportene gir en kort innføring i økonomi, næringsstruktur, arbeidsmarked og om partene i arbeidslivet i hvert enkelt land. Arbeidsledighetstall og andel fagorganiserte er også med i oversikten. (Fafo Østforum, 13.02.13)

Klikk deg videre til det landet du ønsker å vite mer om: Fafo Østforums landrapporter

 

Arbeidsinnvandring bidrar til strammere arbeidsmarked for flyktninger

- Økende arbeidsinnvandring fra EU-landene, bidrar til et strammere arbeidsmarked for flyktninger og innvandrere, særlig innenfor ufaglærte yrker, sier Arne Magnussen, tjenesteleder ved Flyktningkontoret i Bærum kommune. Tall fra IMDi viser at antallet flyktninger i kommune som har kommet i arbeid eller utdanning i 2012 er 57 prosent, mot 68 prosent året før. Landsgjennomsnittet er på 47 prosent. (Bærum kommune, 12.02.13) Les mer

 

– Myndighetene gjør ikke noe for å integrere polakkene

– Vi ser en klar trend i at svært mange polakker først kommer til Norge på midlertidig basis, men at mange av dem likevel blir værende, forteller Fafo-forsker Jon Horgen Friberg til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Antall fastboende polakker i Norge har eksplodert, men Den Polske Klubben refser integreringen. Ledigheten blant polakker bosatt i Norge har de siste årene ligget på rundt 10 prosent. Leder Edith Stylo mener norske myndigheter har sviktet totalt i integreringen av de stadig flere polakkene. (siste.no / ANB, 12.02.13) Les mer

 

Hvor skal arbeidsinnvandrere bo?

Hans Christian SandlieBoforholdene er viktig for at Norge skal framstå som attraktiv for utenlandsk arbeidskraft, og for en best mulig integrering av utenlandske arbeidstakere i det norske samfunnet. Fram til nå har norske myndigheter vært opptatt av at arbeidsinnvandrere skal tilbys akseptable lønns- og arbeidsvilkår. Det er ikke like opplagt hvor denne arbeidskraften skal bo. Både stat og kommune kan gjøre mer for å hjelpe arbeidsinnvandrere med tilfredsstillende boforhold. Det sier NOVA-forskerne Hans Christian Sandlie (bildet) og Marie Louise Seeberg, som på oppdrag fra Husbanken har undersøkt arbeidsinnvandrernes etablering på det norske boligmarkedet. (forskning.no / NOVA, 12.02.13) Les artikkelen

Se også: Nytt notat fra NOVA: Må samordne bolig- og integreringspolitikken for arbeidsinnvandrere (NOVA, 06.02.13)

Last ned NOVA-notatet: Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked

Les også: Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked (samarbeidsrapport NIBR/Fafo, 2012)

 

Mange forslag om tiltak mot sosial dumping

LogoLO-leder Roar Flåthen mener LO-sekretariatet har levert innstillinger til LO-kongressen som det er bred tilslutning til. Kampen mot sosial dumping er noe man særlig har jobbet mye med. LO-sekretariatet fikk inn over 1.800 forslag fra forbund og distrikter, det er ny rekord. Forslagene spenner over et vidt område. Mange av forslagene omhandlet tiltak mot sosial dumping, noe LO-sekretariatet har vektlagt i sin innstilling. Flåthen konstaterer at vikarbyrådirektivet, som det var stor motstand mot i deler av fagbevegelsen før det ble innført, nå oppfattes som et større problem for arbeidsgiverne enn for arbeidstakerne. (Fri Fagbevegelse, 11.02.13) Les mer

 

LO-sekretariatet avviser Fagforbundets krav om å få EØS ut av norsk arbeidsliv

Roar FlåthenEU-regelverkets påvirkning på arbeidslivet i Norge har vakt stigende bekymring i fagbevegelsen. Det har vært en kampsak for et enstemmig landsstyre i Fagforbundet å få EØS ut av norsk arbeidsliv. I innstillingen fra LO-sekretariatet som LO-leder Roar Flåthen presenterte på en pressekonferanse, går det fram at LO-sekretariatet ikke blir med på det. LO-sekretariatet ønsker å skjerpe tiltakene mot sosial dumping. - Det må blant annet bli enklere å allmenngjøre tariffavtaler. Kravene til dokumentasjon har vært en betydelig skranke, sier Flåthen. (ABC Nyheter, 11.02.13) Les mer

Se også: Flåthen vedgår at EFTA-domstolen avgjør (ABC Nyheter, 11.02.13)

 

 

Innlegg: - Arbeidsinnvandring gir muligheter

Logo- For å gi arbeidslivet best mulig tilgang på utenlandsk arbeidskraft, må vi unngå at godkjenningsordningene blir sand i maskineriet, skriver NOKUTs direktør Terje Mørland og Stig Arne Skjerven, avdelingsdirektør i NOKUT. - Som nasjonalt kompetansesenter for utenlandsk utdanning ser NOKUT tydelig at arbeidsinnvandring effektivt og raskt kan omsettes til ansettelser forutsatt at godkjenningsorganene er i stand til å ta unna søknadsveksten. Myndighetene har kjent til dette lenge. De nødvendige investeringene er svært beskjedne, sett i forhold til de gevinstene dette vil ha for arbeidslivet og de som venter på å få behandlet sin søknad, skriver Mørland og Skjerven. (Dagsavisen, 11.02.13) Les mer

 

Direktoratet for forvaltning frykter anbud fra useriøse aktører med svart arbeidskraft

Hans CHristian HolteHans Christian Holte, som er direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) tror utviklingen i det svarte arbeidsmarkedet kan føre til at seriøse firma blir utkonkurrerte, og at det blir flere useriøse aktører som konkurrerer om offentlige oppdrag. Både skatteetaten, arbeidstilsynet og politiet opplever flere saker som omfatter svart arbeid som konsekvens av blant annet høy aktivitet og stor arbeidsinnvandring. (NRK Rogaland, 11.02.13) Les mer

Foto: Morten Brakstad / Difi

 

FrP: – Vi trygder våre egne og erstatter dem med arbeidsinnvandrere

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) skryter av at andelen uføre holder seg stabil, mener Frps finanspolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen, og sier det er større grunn til bekymring enn Stoltenberg gir inntrykk av. Solvik-Olsen viser til at befolkningsveksten i Norge har vært stor på grunn av økt arbeidsinnvandring. Det skulle tilsi at andelen uføre skulle bli redusert. Han mener regjeringen kamuflerer trygdeveksten. (Dagen / NTB, 08.02.13) Les mer

 

Tiltalt etter å ha hentet slektninger med "superlønn"

Politiet har tiltalt innehaveren og daglig leder av et bilvaskfirma i Oslo for å gi fiktivt arbeidstilbud med en halv million i lønn til tre av sine pakistanske slektninger. Dette er den første tiltalen som gjelder "lønnsspesialister". I 2010 ble det åpnet for at ufaglært arbeidskraft kunne komme til Norge hvis de hadde et arbeidstilbud med lønn på 500.000 kroner. Ordningen ble brått avsluttet 15. januar i år etter at Oslo-politiet varslet at ordningen ble misbrukt. Da hadde 342 personer fått visum som "lønnsspesialister". (Osloby, 08.02.13) Les mer

 

Fikk sparken fordi hun snakket polsk i lunsjen - nå har hun fått erstatning

Joanna Renclawowicz mistet jobben sin som renholder ved sykehuset i Skien i fjor, fordi hun snakket polsk med sine arbeidskolleger i lunsjen på sykehuset. Nå har hun fått erstatning og oppreisning av sykehuset i Skien. - Det er stor arbeidsinnvandring til Norge. Selv om arbeidsspråket bør være norsk, er det viktig at man kan ha mulighet til å snakke morsmålet i ulønnede matpauser med venner på jobben, uten at det går ut over ansettelsesforholdet. Språket er en viktig del av enkeltindividets identitet, sier Joannas advokat, Sebastian Garstecki. (Dagbladet, 08.02.13) Les mer

Se også: Fikk sparken fordi hun snakket polsk i lunsjen (Dagbladet, 04.09.12)

Venstre: - Stopp diskriminering i helsevesenet (Fri Fagbevegelse, 07.09.12)

 

ESA avslutter sak om id-kort i bygge- og anleggsbransjen

LogoFor andre gang på kort tid har regjeringen fått gjennomslag for sine tiltak for å sikre lønns- og arbeidsvilkår i det norske arbeidsmarkedet. Arbeidsdepartementet mottok brev fra ESA 30. januar 2013 om at de har avsluttet saken om id-kort i bygge- og anleggsbransjen. ESA åpnet saken i 2009 på bakgrunn av klage fra en organisasjon, som mente at forskrift om id-kort for bygge- og anleggsbransjen var i strid med EUs tjenestedirektiv og EØS-avtalen artikkel 36.

For en måned siden avsluttet ESA saken om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Les pressemeldingen fra Arbeidsdepartementet (08.02.13)

Les brevet fra ESA (30.01.13)

Les også: Id-kort greit for Efta (Byggmesteren 08.02.13)

 

Utlendinger står bak ett av fem nye firma i Rogaland

I Rogaland har 20 prosent av nye byggefirma utenlandsk eier. Lovlydige firma opplever tøff konkurranse om oppdragene i private hjem, fordi det er mistanke om at mange av disse firmaene driver svart. De siste tre årene har Skatt vest anmeldt godt over 100 saker om svart arbeid (NRK Rogaland, 08.02.13). Les mer

 

Fellesforbundet åpner for EØS-nei

Arve BakkeFellesforbundet er lei av at EU trumfer norske arbeidslivsregler. Nå sier forbundsleder Arve Bakke at hele EØS-avtalen kan ryke om forbundet taper den betente verftsstriden i Høyesterett. - Sier Høyesterett at EU-retten går foran et grundig knesatt prinsipp i norsk arbeidsliv, blir det ikke bare reforhandling av EØS-avtalen - da blir det mer. Da er ikke EØS-avtalen god nok for Norge, sier Bakke. (Klassekampen, 07.02.13) Les mer

 

 

 

 

Nytt notat fra NOVA: Må samordne bolig- og integreringspolitikken for arbeidsinnvandrere

NOVA-notat 1/13Det er mangel på samordning av integrerings- og boligpolitikken på statlig nivå, viser et nytt NOVA-notat. Kommunene bør også ta mer hensyn til arbeidsinnvandrere når de planlegger boligpolitikken lokalt. NOVA-forskerne Hans Christian Sandlie og Marie Louise Seeberg har på oppdrag fra Husbanken undersøkt arbeidsinnvandrernes etablering på det norske boligmarkedet. - Det mangler for eksempel en bred kartlegging av boligforholdene blant utenlandske arbeidstakere, forteller Sandlie. (NOVA, 06.02.13) Les mer

Last ned NOVA-notatet: Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked

 

 

 

Leder: Arbeidsvandrere mot nord

De seneste tallene fra OECD viser at arbeidsløsheten i Sør-Europa har bitt seg fast og øker endog i Spania. Kommer det da en strøm av arbeidsinnvandrere til Norden? Dette er månedens tema i Arbeidslivet i Norden, som har snakket med Eureskonsulenter og arbeidsgivere, og fått rapporter fra de nordiske ambassadene i sør. (Arbeidsliv i Norden, 06.02.13) Les mer

 

Danmark: Østeuropeerne er kommet for å bli

Søren Kaj AndersenØsteuropeerne som opprinnelig kom til Danmark for å arbeide i en kort periode er blitt værende i landet. Arbeidsmarkedsforsker Søren Kaj Andersen, Københavns Universitet, er snart ferdig med en stor undersøkelse blant 10.000 virksomheter om bruken av østeuropeisk arbeidskraft, og han bekrefter tendensen. - Østeuropeerne har bitt seg fast på det danske arbeidsmarkedet gjennom kriseårene, sier Andersen. (Jyllandsposten, 06.02.13) Les mer

 

 

 

Arbeidstilsynet kan gi ut millionstraff

Regjeringen ønsker seg et tydelig og effektivt arbeidstilsyn. Inntil 1,2 millioner kan det koste å bryte arbeidsmiljøloven dersom Stortinget godkjenner et lovforslag i løpet av våren. Arbeidstilsynet kan i så fall direkte ilegge gebyr overfor bedrifter som bryter arbeidsmiljøloven og loven om allmenngjøring.- Det blir et viktig virkemiddel i jobben mot sosial dumping, sier Bjørn Thore Hansen i Arbeidstilsynet Sør-Norge. (NRK Vestfold, 06.02.13) Les mer

 

Nær 40 prosent av alle byggefirmaer i Norge har ingen omsetning

Over ett av tre registrerte byggefirma i Norge har ingen omsetning viser tall fra skatteetaten. Svært mange av disse jobber svart og sysselsetter et stort antall arbeidsinnvandrere. (NRK Rogaland, 06.02.13) Les mer

 

Polsk arbeidar stevnar bonde for sosial dumping

Ein polsk gardsarbeidar stemnar ein Sunnfjord-bonde for sosial dumping. Hevdar han fekk 57 kroner timen og gjekk sju månader utan å få løn. Bonden sin advokat avviser at det er tale om sosial dumping og seier mannen vart engasjert gjennom ei praktikantordning. (NRK Sogn og Fjordane, 06.02.13) Les mer

 

Kroatia blir EU-medlem nummer 28

Kroatia vil formelt bli EU-medlem fra 01. juli 2013. Prosessen med ratifisering i EUs øvrige medlemsland er i full gang. Som EU-medlemmer blir Kroatia medlemmer av det indre marked. En rettighet de i prinsippet kan nyte godt av er da fri flyt av arbeidskraft. Europeisk fagbevegelse har vedtatt en uttalelse hvor de anbefaler EUs medlemsland å ikke innføre såkalte overgangsordninger. Slike ordninger kan brukes i et vist antall år for å hindre nettopp fri flyt av arbeidskraft fra Kroatia. Argumentasjonen til DEFS går på at Kroatia er et så lite land og har så få innbyggere at det ikke burde bli noe problem. (LO-kontoret i Brussel, 05.02.13) Les mer

Se også DEFS uttalelse om Kroatia (5-6.12.12)

 

Allmenngjøring ga lønnsløft

LogoI fire av ti renholdsbedrifter har de ansatte fått høyere lønn som følge av at tariffavtalen har blitt allmenngjort. Drøyt 20 prosent av bedriftene mener at konkurranseforholdene har blitt verre som følge av allmenngjøringen. Dette kommer fram i en undersøkelse som er gjennomført av Fafo blant 205 renholdsbedrifter. Fafo-rapporten «Vil tiltakene virke?» er laget på oppdrag fra Arbeidstilsynet. (arbeidslivet.no, 05.02.13) Les mer

Les mer om, og last ned, Fafo-rapporten Vil tiltakene virke? Status i renholdsbransjen 2012

 

 

Ny Fafo-rapport om situasjonen i renholdsbransjen: Vil tiltakene virke?

Fafo-rapport 2012:59 Fafo-forskerne Sissel C. Trygstad, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård har gått igjennom hvilke virkemidler renholdsbransjen har tatt i bruk for å oppnå mer seriøsitet. I 2011 og 2012 ble det innført flere virkemidler for å bidra til økt seriøsitet i renholdsbransjen. Deler av renholdsoverenskomsten er blitt allmenngjort, og det er innført en offentlig godkjenningsordning – med blant annet id-kort for arbeidstakerne. Videre har man fått en ordning med regionale verneombud. Partene har stor tro på at disse virkemidlene i kombinasjon skal gjøre det svært mye vanskeligere å være useriøs aktør i bransjen. For å kunne vise en mulig endring, ønsket Direktoratet for arbeidstilsynet å få gjennomført en «nullpunktundersøkelse». Denne rapporten er et resultat av dette ønsket. (Fafo Østforum, 05.02.13) Les mer om, og last ned, Fafo-rapporten Vil tiltakene virke? Status i renholdsbransjen 2012

Se også: Økt lønn for 4 av 10 (NHO Service, 07.02.13)

 

Danmark: Voldsom mangel på faglærte fremover

Danske virksomheter trenger faglært arbeidskraft for å klare seg i den globale konkurransen. Men ny prognose viser at det blir færre og færre faglærte å ansette. Det kan bety tapte ordrer, utflytting av arbeidsplasser og stigende arbeidsledighet i Danmark. (Dansk LOs Ugebrev A4, 05.02.13) Les mer

 

Kommentar: Uro over håndhevingsdirektivet

Nina Sandås- EFTA-landene er veldig urolige for at lista over tillatte regler mot sosial dumping kan bli kort i håndhevingsdirektivet. Uroen er berettiget, skriver Nina Sandås i LO-Aktuelt. For snart et år siden offentliggjorde EU-kommisjonen et forslag til direktiv for bedre håndheving av direktivet for utstasjonerte arbeidstakere (Posting Directive) fra 1996. Den store uroen gjelder forslaget i artikkel 9. Der angis en uttømmende liste over hvilke nasjonale kontrollmekanismer som skal tillates. Lista dekker ikke mange av de tiltakene som Norge og andre EØS/EFTA-land har innført for å bekjempe sosial dumping. Derfor mener man at denne lista er problematisk og at den representerer et skritt tilbake. (LO-Aktuelt, 04.02.13) Les kommentaren

 

 

Tusenvis av arbeidsinnvandrere utsettes for sosial dumping

Flere tusen arbeidsinnvandrere bare på Nord-Jæren utsettes for sosial dumping, mener inspektører i Arbeidstilsynet. Det skjer over alt – på bygg og anlegg, i restaurantnæringen, renholdbransjen og nå også transportnæringen. Nær daglig oppdager politiet, brannvesenet eller arbeidstilsynet graverende forhold på arbeidsplasser og bosteder som huser arbeidsinnvandrere. Mange arbeidsinnvandrere er innlosjert i brannfarlige falleferdige bygg, de jobber fra morgen til kveld, som regel svart og til elendig betaling. (NRK Rogaland, 04.02.13) Les mer

 

Verftene antyder høyere minstelønn

Verftene har bedt Høyesterett avskaffe allmenngjøring av tariffavtalen ved verftene, fordi det er i strid med norske EØS-forpliktelser. I dag var det siste dag i Høyesterett, og på tiltalebenken var staten, som har allmenngjort tariffavtalen ved verftene. Verftenes advokat Ingvald Falch kom i retten med uttalelser som kan tolkes som om verftene kunne tenke seg å kjøpe seg ut av striden. Falch peker på ei heving av minstelønna som et alternativ til at de utsendte skal få reise, kost og losji, og utenbystillegg på 20 prosent. Regjeringsadvokaten avviser dette. (Fri Fagbevegelse, 01.02.13) Les mer

 

Stort press på godkjenning av utenlandsk utdanning

LogoNorske bedrifter skriker etter høyt kvalifisert arbeidskraft, og det er press på godkjenning av utenlandsk utdanning. NOKUT beklager at saksbehandlingstiden er lang, men de har gjennom mange år opplevd en enorm vekst i søknader. Med den store arbeidsinnvandringen som Norge opplever, forventer NOKUT en like stor økning de kommende årene. Saksbehandlingstiden var 2,8 måneder i 2012. Som følge av økt søknadsmengde forventer NOKUT en saksbehandlingstid på inntil 3,5 måneder i 2013. Dette er altså det motsatte av hva samfunnet trenger – og forventer, skriver NOKUT på sine nettsider. (NOKUT, 01.02.13) Les mer

 

LO-ledere raser mot sosial dumping

LO-ledere fra både Sverige, Norge, Island og Danmark advarer den danske regjeringen mot å tillate billig, utenlandsk arbeidskraft på Grønland. Det er en rutsjebane som vil føre til sosial dumping i hele Norden, mener de. Bekymringen hos de nordiske LO-lederne er berettiget, mener arbeidsmarkedsforsker Søren Kaj Andersen ved FAOS, København Universitet. (Dansk LOs Ugebrev A4, 01.02.13) Les mer


LO frykter massiv sosial dumping i mange bransjer, hvis verftene og NHO vinner i Høyesterett

Håkon AngellVerftenes hardkjør for å senke betalinga til øst-europeiske verftsarbeidere kan få dramatiske følger for hele det norske arbeidslivet, ifølge LO. – Saken kan åpne for underbetaling av utenlandsk arbeidskraft i et omfang vi ikke har opplevd før, sa LO-advokat Håkon Angell i Høyesterett. Han er redd bedrifter med norsk tariffavtale kan miste oppdrag hvis utenlandske bedrifter får lov til å betale sine arbeidere i Norge mindre enn i dag. (Fagbladet, 01.02.13) Les mer

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700