Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Desember 2013

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum desember 2013

 

Leder: 20 år med EØS-avtalen

EØS-avtalen blir kritisert for at den åpner for fri og ukontrollert flyt av arbeidskraft, med sosial dumping som konsekvens. Det er ikke avtalen med EU som er problemet. Utfordringen er at vår innenlandske kontroll er for svak, selv etter en rekke innstramminger og økt innsats. Så lenge det er mulig å jobbe uten å være registrert, vil det føre til sosial dumping og utfordringer som smitter til den lovlige delen av arbeidslivet. Norge trenger et tettere forhold til EU, ikke mindre samarbeid, som noen prøver å få oss til å tro, skriver Adresseavisen på lederplass (31.12.13) Les lederen

 

Artikkel: Blindsoner i Holden III

Marius DoksheimHoldenutvalget er bekymret for hva den store arbeidsinnvandringen betyr for lønnsdannelsen. For å unngå økt konkurranse og lavere lønnsvekst for noen grupper, mener utvalget det er viktig med ordninger for å motvirke sosial dumping og lavlønnskonkurranse. Dette er proteksjonisme, mener Marius Doksheim, fagsjef i Civita. - Når det gjelder internasjonal handel, har den norske modellen alltid vært at vi utsetter oss for konkurransen handelen medfører, tåler at bedrifter går konkurs og arbeidsplasser forsvinner, men setter alle kluter til for å skape nye arbeidsplasser og nye bedrifter. Det har vært vellykket. Når utfordringene kommer som følge av innvandring, blir svaret et helt annet, skriver Doksheim. (Minervanett, 31.12.13) Les artikkelen

 

Nye regler mot svart arbeid fra 2014

Serveringsbransjen, frisører, annen skjønnhetspleie, bilverksteder og bilpleie er bransjer hvor det er mye svart arbeid. Fra nyttår får disse bransjene krav til listeføring. Hvis arbeidstakerne som fysisk er på jobb ikke stemmer overens med personallisten, får bedriften bøter og grundigere kontroll av virksomheten. – Det som er typisk hvis man ikke har orden, er at man har ansatte som ikke er registrert noe sted. Man betaler lønn kontant og lønnen er ofte svært lav, så det er sosial dumping, sier direktør i Skattedirektoratet Øivind Strømme. (TV2, 29.12.13) Les mer

 

Få teknologikvinner blant arbeidsinnvandrerne

Kvinner utgjør en svært liten del av andelen arbeidsinnvandrere både innen IT-, olje- og gassbransjene og ellers i industrien. Det viser tall fra UDI over innvilgede førstegangs arbeidstillatelser til faglærte både i 2012 og 2013. Andelen kvinner er lavest innen kommunikasjon og informasjon, med bare 14 prosent. Mens i bergverksdrift og utvinning er andelen kvinner på 24 prosent. (Teknisk Ukeblad, 29.12.13) Les mer

 

Polske håndverkere på Askøy

Tilflyttede polakker utgjør nå den desidert største innvandringsgruppen på Askøy. Dette har sammenheng med etterspørsel etter ulike håndverkstjenester. Båtindustrien og Nobi Haugland er eksempler på virksomhetsområder som har benyttet seg flittig av østeuropeisk arbeidskraft. De siste seks årene har nærmere 1.900 polakker meldt flytting til Askøy. Også Litauen og Latvia er land som eksporterer betydelige mengder håndverkere til land i Vest-Europa. (Askøyværingen, 28.12.13) Les mer

 

Til felles kamp mot svart arbeid

LogoNHO og Fellesforbundet i Telemark går nå sammen mot svart arbeid. Forbundene mener at lokalpolitikerne må ta større ansvar i anbudsrunden og ikke bare se på pris for å hindre svart arbeid. Konkurransen i byggebransjen blir stadig tøffere for seriøse aktører, hevder NHO og Fellesforbundet. Hvis ikke noe blir gjort vil fagfolkene i byggebransjen forsvinner, sier regiondirektøren i NHO, Nikolai Boye. (NRK Telemark, 27.12.13) Les mer

 

 

 

Erna vil ha flere arbeidsinnvandrere

Erna Solberg- Vi må gjøre Norge mer attraktivt for høyt utdannet arbeidskraft fra andre land, sier statsministeren til NTB. Hun ønsker å innføre et hurtigspor for behandling av søknader fra eksperter og spesialister fra land utenfor EU og EØS-området. I tillegg vil hun gi forhåndsgodkjente bedrifter rett til å omgå systemet og «snike i køen». I valgkampen gikk FrP inn for å stramme inn reglene for arbeidsinnvandring, men Solberg regner like fullt med gjennomslag. (Dagbladet / NTB, 26.12.13) Les mer

 

 

 

Debatt: Tiltak for trygge trailere

Illustrasjon- Vi trenger flere tiltak for å forhindre at tunge kjøretøy utgjør en risiko i vintertrafikken, også sett i lys av krevende konkurranse – og arbeidsvilkår i lastebilnæringa, skriver Kjell-Idar Juvik og Eirin Sund, stortingsrepresentanter (Ap), transport- og kommunikasjonskomiteen. De ønsker blant annet tiltak mot sosial dumping, solidaransvar og strengere kabotasjeregler. (iTromsø, 25.12.13) Les mer

 

 

Varslere får pris etter å ha avdekket sosial dumping

Stockmans HammerI april 2013 varslet arbeidere om uverdige arbeidsforhold under byggingen av Coops nye lager på Gardermoen. For dette får nå to av arbeiderne, Claudio Espinoza og Juan Francisco Almonte, prisen Stockmans Hammer. Dette er en pris opprettet av Stiftelsen Byggfag i 2005. - Saken viser hvilken viktig rolle varslere spiller for å komme sosial dumping til livs, og samtidig hvor viktig det er at varslere gis beskyttelse, sier Egil Mongstad, leder av Stiftelsen Byggfag. (Byggeindustrien, 23.12.13) Les mer

Se også: Får pris for Coop-varsling (Fri Fagbevegelse, 02.01.14)

 

 

Kripos advarer: Slik tar kriminelle bander over Arbeids-Norge

Organiserte kriminelle miljøer får stadig større innpass i det norske samfunnet. I bransje etter bransje etablerer de selskaper som utkonkurrerer de seriøse selskapene ved å tilby tjenester som er langt billigere enn hva det er mulig å drive for legalt. Metodene er sosial dumping, utnytting av ansatte og svart arbeid. De kriminelle miljøene kommer fra land i Øst-Europa og Asia, men også nordmenn står bak mye av den grove kriminaliteten. (Dagbladet, 22.12.13) Les mer

Se også: Slik styrer de kriminelle bilpleie, frisører, renholds- og utelivsbransjen (Dagbladet, 23.12.13)

- Nå må Høyre og FrP sette i gang tiltakene mot sosial dumping og svart arbeid (Dagbladet, 23.12.13)

Norske tillitsvalgte og arbeidsgivere forteller om trusler, vold og menneskehandel (Dagbladet, 30.12.13)

 

- Utenlandske transportselskap tvinges til å endre taktikk

Det litauiske selskapet Girteka Logistics UAB undertegnet tidligere i år kjøpsavtale på rundt 500 lastebiler fra Volvo Trucks Baltikum og 25 av disse leveres nå til Thermomax Trondheim as. Regionsjef i NLF Nord- og Sør-Trøndelag, Roar Melum, mener leveransen av lastebilene er starten på en ny trend for utenlandske selskaper som vil få fotfeste i Norge. - De tvinges til å endre taktikk når norske grense- og kabotasjekontroller blir strengere, sier han. (tungt.no, 21.12.13) Les mer

 

Nytt nummer av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

Logo"Høyesterett eller Efta-domstolen. Åpen krangel om hvem som bestemmer". Dette er en av sakene i nyhetsbrev nr 4-2013 fra EU&arbetsrätt (Fafo Østforum, 20.12.13). Les sakene i Nyhetsbrev Nr 4 2013

Se også: Tidligere numre av nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

 

LO: Fortsatt behov for kamp mot sosial dumping

Gerd KristiansenLO-leder Gerd Kristiansen sendte 19.desember brev til regjeringen om EUs forslag til håndhevingsdirektiv. brevet, som er stilet til statsrådene Vidar Helgesen og Robert Eriksson, understreker hun behovet for å stå opp for norske interesser og virkemidlene vi bruker for å stoppe sosial dumping. Særlig viktig er det å beholde muligheten til å sette inn nye virkemidler, etterhvert som sosial dumping antar nye former. (LO, 20.12.13) Les mer og last ned brevet

Se også: EU-ministre skaper uro hos LO og europeisk fagbevegelse (ABC Nyheter, 19.12.13)

 

 

Krever oppreising og beklagelse etter uttalelser om "slaveleir" og "sosial dumping"

Eigil Stray Spetalen krever beklagelse og økonomisk oppreising etter slaveleir-uttalelser fra Alf Helgeland i Arbeidstilsynet. Stray Spetalen saksøkte Alf Helgeland for ærekrenkelser etter at han på en befaring kalte en byggeplass for slaveleir. Også uttrykk som "sosial dumping" ble benyttet om forholdene på byggeplassen hvor Eigil Stray Spetalen pusset opp et gammelt båtbyggeri for å skape et landsted for familien. Rettsaken ble avsluttet i dag, og det er ventet at dom faller på nyåret. (NRK Sørlandet, 19.12.13) Les mer

 

Færre mener arbeidsinnvandring bidrar positivt til norsk økonomi

LogoUndersøkelsen av holdninger til innvandrere og innvandring, som ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå i juli og august 2013, viser en nedgang på 5 prosentpoeng i andelen som sier seg helt eller nokså enige i påstanden ”Arbeidsinnvandring fra land utenom Norden bidrar for det meste positivt til den norske økonomien ”. Oppslutningen om dette utsagnet er nå 66 prosent, mot 16 prosent uenige. (SSB, 19.12.13) Les mer

Last ned SSB-rapport 2013/64, forfattet av Svein Blom: Holdninger til innvandrere og innvandring 2013

 

 

Kommentar: Vi bestrider ikke avtaler, men usanne beskyldninger

Leif Sande- La meg gjenta det: Industri Energi bestrider ikke Transportarbeiderforbundets rett til å kreve tariffavtale ved Risavika Terminal, skriver forbundsleder Leif Sande i Industri Energi. - Det er beskyldningene og etterlatt inntrykk i media om at våre medlemmer ved Risavika ikke er omfattet av tariffavtale eller at de bedriver sosial dumping som jeg har følt et meget sterkt behov for å tilbakevise, skriver Sande. (Fri Fagbevegelse, 18.12.13) Les mer

Se også: Kommentar: - Industri Energi går fra tidligere inngåtte avtaler (LO Media, 16.12.13)

Organisasjonsfrihet i havnene (NHO Logistikk og Transport, 19.12.13)

 

Nå kommer Sør-Europas arbeidsløse

I fem år har vi hørt om økonomisk krise i Sør-Europa med skyhøy arbeidsløshet, uten at det har kommet en bølge av arbeidsinnvandrere derfra. Uoffisielle tall fra Statistisk sentralbyrå viser at arbeidsinnvandringen nå øker. Fra november 2012 til november 2013 har arbeidsinnvandrere i jobb fra Hellas steget med 49 prosent, ifølge uoffisielle tall fra Statistisk sentralbyrå. I antall ansatte tilsvarer det en økning på kun 300 personer. Spania har 39 prosents økning i forhold til i fjor, og det er nå over 3000 spanjoler som jobber i Norge. Selv om Spania, Hellas og Portugal ikke er i nærheten av antallet arbeidsinnvandrere fra Sverige, Polen, Litauen og Latvia, representerer den høye veksten fra landene i Sør-Europa likevel noe nytt. (NRK, 19.12.13) Les mer

 

Ingen pakker mot sosial dumping under Ernas juletre

Erna SolbergStatsminister Erna Solberg hadde ingen tiltak i forbindelse med håndhevingsdirektivet da hun stilt holdt sin første oppsummerende pressekonferanse som statsminister. I disse dager er det forhandlinger mellom EU-kommisjonen, EU-rådet og europaparlamentet om håndhevingsdirektivet. Hvis det ikke blir store endringer i den siste runden, kommer direktivet til å bety betydelige innskrenkninger i norske myndigheters mulighet til å motarbeide sosial dumping. Men dette er ikke på statsministerens radar. (Fri Fagbevegelse, 17.12.13) Les mer

 

 

 

- Oslo Havn vil kvitte seg med de registrerte havnearbeidernes fortrinnsrett til lossing og lasting

Lars M. Johnsen- Det er en skandale at et offentlig oppnevnt styre ser det som sin oppgave å bruke skattebetalernes penger til å drive fagforeningsknusing. Dette sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) i en kommentar til et internt strateginotat Oslo Havn har utarbeidet om hvordan de skal kvitte seg med fortrinnsretten registrerte havnearbeidere har til lossing- og lasting. - Motivet for Oslo havn er det samme som motivet til Risavika terminal, som nekter å inngå tariffavtale med NTF. De ønsker å få utført lossing og lasting billigere ved å la utenlandske skipsmannskaper på luselønn utføre lossing og lasting gratis. Dette er sosial dumping satt i system, sier Johnsen. (NTF, 16.12.13) Les mer

 

 

 

Havnekonflikten trappes opp: Anklager NHO for streikebryteri

IllustrasjonKonfliktnivået i norske havner fortsetter å eskalere i kampen rundt havnearbeidernes fortrinnsrett på laste- og lossearbeid ved norske offentlige havner. Mens Transportarbeiderforbundet anklager arbeidsgiverne for å drive sosial dumping mener NHO og Bedriftsforbundet at fortrinnsretten til LO-forbundet står i veien for en effektiv og konkurransedyktig havnedrift her i landet. I november startet boikottaksjon i Risavika utenfor Stavanger, og fra 1. desember ble det sympatistreiker i ved havnene i Mosjøen og Tromsø. NHO mener imidlertid deres medlemmer fritt kan bruke egne ansatte eller leie inn andre mens havnearbeiderne sympatistreiker. (E24, 16.12.13) Les mer

Se også: Striden om lossing og lasting i norske havner tilspisser seg (Stavanger Aftenblad, 16.12.13)

 

 

Økokrim foreslo lovskjerping mot sosial dumping i 2010 – venter fortsatt på svar

Hans Tore HøviskelandØkokrim mener strafferammene for sosial dumping er for lave, og foreslo innstramminger i allmenngjøringsloven for tre år siden. Ennå har de ikke fått svar fra Arbeidsdepartementet. – Vi hadde gjerne sett at vi fikk en avklaring. Strafferammene har ikke fulgt den utviklingen vi har sett innenfor sosial dumping, sier Hans Tore Høviskeland, leder for miljøkrimavdelingen i Økokrim. Ifølge Arbeidsdepartementet er Økokrims spørsmål om lovinnskjerpinger «for tiden til vurdering». (Byggeindustrien, 16.12.13) Les mer

 

 

 

 

Norge: Invandrad arbetskraft har sämre villkor på arbetsmarknaden

”Det är nutidens slaveri”, skriver den svenske avisen Dagens Nyheter. Artikkelen handler om at utenlandsk arbeidskraft utsettes for sosial dumping på det norske arbeidsmarkdet. "Sämre löner och villkor. Även svenskar drabbas. På flygplatsen Gardemoen utanför Oslo arbetar just nu 30 svenska byggnadsarbetare, som är anställda av det norska bemanningsföretaget Workshop bemanning & kompetanse för NCC:s räkning. De vittnar om korta kontrakt på bara sju eller tolv dagar. Resten kommer från andra nordeuropeiska länder, men ingen är norrman." (Fafo Østforum / Dagens Nyheter, 16.12.13) Les artikkelen

 

Storbritannia: David Cameron vil bremse innvandringen fra EU-land

David CameronDen britiske regjeringen vil at folk fra fattige EU-land ikke lenger skal ha lov til å flytte til Storbritannia. Cameron vil sette tak på antall innvandrere, reservere visse yrker for briter og nekte fattige adgang til landet. Blant tiltakene er et nytt krav om at bare mennesker fra land med en velstand tilsvarende minimum 75 prosent av britisk brutto nasjonalprodukt (BNP), kan få bosette seg permanent i Storbritannia. Dette vil utestenge mange fra fattige EU-land i sør- og Øst-Europa. Et slikt krav er i direkte strid med EU-traktaten som sikrer borgerne retten til å flytte og ta arbeid hvor som helst innen unionens yttergrenser. (NRK Verden, 15.12.13) Les mer

 

 

Overingeniør saksøkt for ærekrenkelser etter å ha kalt byggeplass for en moderne slaveleir

Investor Eigil Stray Spetalen Eigil Stray Spetalen har stevnet overingeniør i Arbeidstilsynet, Alf Helgeland. Bakgrunnen er at Spetalen i 2011 pusset opp et gammelt båtbyggeri. Oppussingen ble gjort av en bedrift som brukte litauere i sine byggeprosjekter på Østlandet og Sørlandet. Etter to befaringer stengte Arbeidstilsynet arbeidsplassen, og saken ble også politianmeldt. Men nå har Spetalen stevnet Helgeland fordi han mener svært mange av Helgelands uttalelser til media i er ærekrenkende. (NRK Sørlandet, 15.12.13) Les mer

 

Risavika-saken: Transportarbeiderforbundet går i strupen på Industri Energi

Roger Hansen I et leserinnlegg i Klassekampen torsdag gikk Industri Energi- leder Leif Sande hardt ut mot Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og kalte utspillene fra NTF for både nedverdigende og uakseptable overfor Industri Energi sine egne medlemmer. - Vi har aldri hevdet at tariffavtalen til Industri Energi er sosial dumping, men våre avtaler har mekanismer som kan forhindre at de utenlandske sjøfolkene blir utnyttet og utsatt for sosial dumping. Det har ikke avtalene til Industri Energi, skriver Roger Hansen (bildet), forbundsleder i NTF i et svarinnlegg i Klassekampen. (Fri Fagbevegelse, 14.12.13) Les mer

Se også: Kommentar: - Industri Energi går fra tidligere inngåtte avtaler (LO Media, 16.12.13)

 

 

 

Polakker utnyttes

Line EldringFerske tall fra en undersøkelse ledet av Fafo viser at 30 prosent av polske arbeidstakere i Oslo jobber svart eller grått. Samtidig er hver tredje polakk blitt snytt for lønn, og like mange er blitt nektet betaling når de har blitt syke. – Økt tilbud av billig arbeidskraft gir økt potensial for lavlønnskonkurranse og dårlige vilkår. Ingen ønsker uakseptabelt lave lønninger og arbeidsvilkår – men hvor går grensen, spør Fafo-forsker Line Eldring som står bak undersøkelsen. En ny nettside workinnorway.no skal gjøre bevisstgjøre utenlandske arbeidere. Nettsiden er et samarbeidsprosjekt mellom Skatteetaten, UDI, politiet og Nav. (Dagsavisen, 14.12.13) Les mer

 

 

Mange arbeidsinnvandrere møter problemer i Norge

Norge er størst i Norden på arbeidsinnvandring, men ikke nødvendigvis best. Ferske tall fra en undersøkelse ledet av Fafo, viser at mange polske arbeidstakere har dårlige erfaringer i møte med norsk arbeidsliv. Sammenliknet med København og Reykjavik kommer Oslo dårligst ut. Undersøkelsen viser blant annet at utenlandske arbeidere ikke fikk fri når de var syke. Mange fikk heller ikke lønnen de hadde krav på. – Dette må vi ta på alvor. For å gi bedre informasjon til utenlandske arbeidere lanserte vi nylig workinnorway.no, sammen med fem andre etater. Her kan arbeidstakere og arbeidsgivere finne relevant informasjon fra norske myndigheter samlet på ett sted, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad. (NAV, 13.12.13) Les mer

Se også sakene rett under, om hhv ny rapport presentert av Fafo, og om nettstedet workinnorway.no

 

Ny rapport om arbeidsinnvandring fra Øst-Europa til Norden

Fafo-forskerne Jon Horgen Friberg og Line Eldring er redaktører for en ny rapport om arbeidsinnvandring fra Øst-Europa til Norden. Rapporten presenterer funnene fra et prosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd, ledet av Fafo. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med forskere fra FAOS (Danmark), CIRRA/MIRRA (Island), CMR (Polen) og SOFI (Sverige). Studien har generert ny komparativ kunnskap om arbeidsvandringen fra de nye EU-landene til de nordiske landene, analyserer ulikheter i arbeids- og lønnsvilkår, samt bemanningsbransjenes rolle som formidlingskanal. (Fafo Østforum, 13.12.13)

Last ned rapporten Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries

Se også: Polske arbeidere snytes for lønn, trues og jobber uten kontrakt (NRK Østlandssendingen, 13.12.13)

 

 

Lanserer workinnorway.no

LogoNå lanseres fullversjonen av workinnorway.no. Dermed kan både utenlandske virksomheter som ønsker å yte tjenester i Norge, og utenlandske arbeidstakere finne alt de trenger å vite på ett sted. Workinnorway.no er et samarbeid mellom Skatteetaten, UDI, Arbeidstilsynet, Politiet og NAV. (Arbeidstilsynet, 13.12.13) Les mer

 

 

Byggebransjen utnytter utlendingene

I bygg- og anleggsbransjen er det enkelt å slippe unna med svart arbeid og sosial dumping. Fellesforbundet ønsker en holdningsendring for å få bukt med problemene. Østlandsposten ble med Fellesforbundet i Larvik ut på aksjon for å få et innblikk i omfanget av sosial dumping og svart arbeid. (Østlandsposten, 13.12.13) Les mer

 

 

Håndhevingsdirektivet: EU vil nekte kontrolltiltak

EU flaggEUs ministerråd vedtok tidligere denne uka et kompromiss i forbindelse med det såkalte håndhevingsdirektivet. Blir forslaget EU-lov, kan det sette stopper for flere norske tiltak mot sosial dumping. Generalsekretær i Den europeiske faglige samorganisasjonen (DEFS), Bernadette Ségol, sier i en pressemelding «at dette kompromisset oppfyller ikke våre forventninger, våre krav er ikke blitt oppfylt.» (Fri Fagbevegelse, 12.12.13) Les mer

 

Se også: Uklart om håndhevingsdirektivet (LO, 10.12.13)

Les bakgrunnsartikkel om håndhevingsdirektivet på arbeidslivet.no

Les også: Drama før EU-enighed om udstationering (fagligt.eu)

Les også pressemelding fra EU: EU Member States reached a landmark agreement on Posting Directive - key for better provision of cross border services and protection of workers’ rights (09.12.13)

 

 

Klar for langvarig havnestreik

Roger Hansen- Streiken kan komme til å gå i måneder eller år, sier Roger Hansen leder i Norsk Transportarbeiderforbund om boikottaksjonen mot Risavika Terminal og sympatistreiken i Tromsø havn og Mosjøen havn. Foreløpig har streiken hatt liten effekt, men Hansen syns ikke det er et problem. – Vi streiker ikke for streikens skyld. Det er et lovlig kampmiddel for å presse fram tariffavtale i Risavika. Vi vil ikke at man skal kunne legge til rette for sosial dumping i havnene, sier Hansen. (Klassekampen, 12.12.13) Les mer

 

 

 

 

NHO vil bruke EU for å overkjøre Høyesterett

LogoArbeidsgiverne gjør nå et nytt forsøk på å senke lønna til utenlandske verftsarbeidere. NHO sendte forrige uke enda et brev til EØS-overvåkingsorganet ESA, med følgende krav: Fjern de gode særnorske vilkårene for utsendte verftsarbeidere til Norge. ESA utelukker ikke en gransking av Høyesteretts avgjørelse. (Fri Fagbevegelse, 10.12.13) Les mer

 

Se også: Verftssaken til ESA (NHO, 03.12.13)
NHOs brev til ESA (NHO, 29.11.13)

 

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

NyhetsbrevFafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 11.12.13) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 16/13

 

 

Hverken Oslo kommune eller Langemyhr anker dommen

LogoByggmester Harald Langemyhr ble dømt for brudd på arbeidsmiljøloven, men frikjent for bedrageri i Oslo tingrett i oktober. – Langemyhr har drevet sosial dumping. Det er grunnen til at vi hevet kontrakten. Vi fikk medhold i retten i at bruddene på arbeidsmiljøloven utgjorde vesentlig kontraktbrudd, men retten kom til at Langemyhr skulle vært gitt anledning til å rette mangler. Det er vi uenig i, sier næringsbyråd i Oslo Hallstein Bjercke. Likevel mener byrådet at det ikke var grunn til å anke. Dermed må kommunen betale Langemyhr 20 millioner kroner. (NRK Østlandssendingen, 10.11.13) Les mer

 

Uklart om håndhevingsdirektivet

Det er ulike versjoner av hva EUs arbeidsministere egentlig ble enige om da de godkjente det såkalte håndhevingsdirektivet mandag 9. desember. Flere hevder at man nå har en "åpen" liste over tiltak mot sosial dumping, mens den europeiske faglige samorganisasjonen, DEFS, mener at listen ikke er åpen. Saken skal nå tilbake til Europaparlamentet (LO, 10.12.13). Les artikkelen

Les bakgrunnsartikkel om håndhevingsdirektivet på arbeidslivet.no

Les også: Drama før EU-enighed om udstationering (fagligt.eu)

Les også pressemelding fra EU: EU Member States reached a landmark agreement on Posting Directive - key for better provision of cross border services and protection of workers’ rights (09.12.13)

 

Samfunnsspeilet 5/13 Temanummer om innvandring

LogoÅrets siste nummer av Samfunnsspeilet er et temanummer om innvandring. Les for eksempel om arbeidsinnvandringens betydning for kommunene og for sysselsettingen mer generelt. I tillegg finnes artikler om innvandreres språkopplæring, deres fastlegebruk eller giftemål. Nedenfor er presentasjon om tre av artiklene som omhandler arbeidsinnvandring. (SSB, 10.12.13) Les mer og last ned alle artiklene

Innvandrere – hva vi nå vet og ikke vet

2006 var året da innvandringen til Norge merkbart endret omfang og karakter, først og fremst ved den økende arbeidsinnvandring fra nye EØS-land. Samtidig var barn av tidligere innvandrerne i ferd med å bli voksne. Ut fra de behov som denne utviklingen skapte, samlet og publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) stadig nye tall om innvandrergruppene i årene som fulgte. Hva er det viktigste som har skjedd med innvandringen og innvandrerne i løpet av disse sju årene som er gått? Hva vet vi i dag som vi ikke kunne vite tidligere? spør SSB-forskerne Lars Østby og Kristin Henriksen i en ny artikkel. (SSB, 10.12.13) Les artikkelen

 

Hvor i landet betyr EU-innvandringen mest?

Hvordan fordeler arbeidsinnvandringen fra 1998 til 2012 seg mellom regioner og kommuner, og hvordan varierer EU-innvandreres andel av alle innvandrere over landet? I hvilke landgrupper har endringene vært størst? Disse spørsmål, samt hva innvandringen har betydd for utviklingen av folketallet i kommunene fra 2008 til 2012, er temaet for denne artikkelen forfattet av SSB-forsker Lars Østby. (SSB, 10.12.13) Les artikkelen

 

Sysselsatte innvandrere 2002-2012. Innvandringen økte sysselsettingen

Antall sysselsatte innvandrere har økt betydelig i årene 2002-2012, blant annet som følge av den store arbeidsinnvandringen etter 2004. Denne økningen utgjør en vesentlig del av den totale sysselsettingsveksten i Norge i denne tiårsperioden, nærmere bestemt 60 prosent. Sysselsatte fra EU-landene i øst har økt desidert mest, men de fleste grupper har hatt en sterk vekst i antall sysselsatte. Likevel er det fortsatt store innvandrergrupper der knapt halvparten er i arbeid, skriver Bjørn Olsen i denne artikkelen. (SSB, 10.12.13) Les artikkelen

 

Verftssaken til ESA

LogoNHO har sendt brev til ESA hvor det redegjøres for en rekke sider ved dommen i Verftssaken. Den langvarige saken mellom den norske stat og ni norske verft behandlet sentrale spørsmål rundt allmenngjøring av et utenbystillegg, reise, kost og losji. Dommen er omstridt i juridiske miljøer særlig i Europa. - ESA ber nå om svar på enkelte spørsmål rundt dommen, noe NHO besvarer i vårt brev, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO. (NHO, 03.12.13) Les mer

Se også: NHOs brev til ESA (NHO, 29.11.13)

 

Dansk LO krever lønn til au-pairer

Er det kulturutveksling, når filippinske au-pairer svinger gulvkluter, pusser vinduer og passer barn i danske hjem? Nei, det er grov utnyttelse av billig arbeidskraft, og det skal det settes en effektiv stopper for, mener dansk LO, som krever at de godt og vel 4.000 filippinske, østeuropeiske og afrikanske au-pairer i Danmark får skiftet ut lommepengene med lønn og får de samme lønnsmottakerrettigheter som andre på det danske arbeidsmarkedet. (Dansk LOs Ugebrev A4, 10.12.13) Les mer

 

Etterlyser tiltak for å sikre lønns- og arbeidsvilkår innen luftfarten

Lise Christoffersen- Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen varslet via media 1. november i år, at han innen kort tid ville sende et brev til EU-kommisjonen for å få strammere felles regler innen luftfarten. Hvilke tiltak vil statsråden ta initiativ til både nasjonalt og internasjonalt, for å sikre ryddige lønns- og arbeidsforhold og likeverdige konkurranseforhold i norsk og internasjonal luftfart? spør stortingsrepresentant Lise Christoffersen (A) i en interpellasjon. (Stortinget, 09.12.13) Les mer

Se også: Til handling mot sosial dumping i luftfarten (Arbeiderpartiet, 03.12.13)

 


Ny sjekkliste for utenlandsk arbeidskraft

NHO og Abelia har utarbeidet et praktisk hjelpemiddel for medlemsbedriftene som bruker arbeidskraft fra utlandet – eller som vurderer å gjøre det. (NHO, 09.12.13) Les mer

 

De som kjøper håndverkstjenester uten kontrakt kan få millionkrav

FørstehjelpsskrinDet kan bli dyrt å leie inn en håndverker svart. Hvis dere ikke skriver kontrakt og håndverkeren verken er ansatt noe sted eller driver et enkeltmannsforetak, risikerer du å bli ansvarlig hvis den ansatte skader seg mens han jobber. - Det sikreste er å engasjere et firma som selv har forsikring for sine ansatte, sier advokat Thorsteinn J. Skansbo. (Dagbladet, 09.12.13) Les mer

Se også: Latvier falt ned fra et usikret stillas på jobb - ingen vil ta ansvar (Dagbladet, 05.12.13)

 

- Ansettelsesmetoder i verftsindustrien tilpasser med løsninger som omgår de nye reglene

Jon Erik DølvikI brakkebyen ved Kleven verft bor det 700 arbeidere, en av dem er rumenske Mihai Popa. Mihai er fast ansatt i KMC, som er Klevens eget utleiefirma. Kontraktene tegnes mellom KMC og Kleven verft oppdrag for oppdrag, men arbeiderne jobber i praksis på verftet permanent, mange flere år i strekk. Mihai har jobbet som vertfsarbeider i Kleven i sju år. Han får mindre i lønn enn de som er fast ansatt på verftet, selv om han gjør samme jobb. Det jobber bare arbeidsinnvandrere i KMC. I selve verftsselskapet jobber nordmenn og en og annen arbeidsinnvandrer. KMC er ikke et utleiefirma, men en underleverandør, som Kleven eier selv, sier Klevens ledelse. - Verftene har endret sine systemer for å omgå regelverket, men praksisen er egentlig som før, sier Fafo-forsker Jon Erik Dølvik. (Sunnmørsposten, 06.12.13) Les mer

 

Etterspør tiltak mot trafikkfarlige trailere på norske vinterveier

Kjell-Idar Juvik- Dårlige dekk, manglende kjetting, uegnede kjøretøy utfordrer trafikksikkerheten på vintervegene våre, mange av disse er utenlandske trailere. Samtidig en det en sterk økning av utenlandske transportører på norske veier, som også gir et press mot lønns- og arbeidsvilkårene for norske transportører. Vi har også sett flere tilfeller av sosial dumping i bransjen. Hva gjør statsråden for å forhindre at tunge kjøretøy utgjør en trafikkrisiko på norske vinterveier? spør stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik (A) i en interpellasjon til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (Stortinget, 05.12.13) Les mer

 

 

 

Dansk debatt om tysk minstelønn

MinstelønnEnigheten om at det skal innføres en minstelønn på € 8.50 pr. time i Tyskland skaper ny debatt i Danmark som verken har bindende minstelønn i lov eller allmenngjøringsordning av tariffavtalene hvor det er minstelønnssatser. Noen frykter at presset på den danske arbeidsmarked vil øke når tyskerne får en høyere lønn. Men den danske LO-lederen Harald Børsting avviser å gjenåpne debatt om allmenngjøring. (LO Brussel, 05.12.13) Les mer

Se også: Fafo-rapporten fra 2012: Lovfestet minstelønn: Norden og Europa

 

Ønsker Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Bergen

Kjell Ingolf RopstadInnvandrerbefolkningen i Bergen er doblet siden 2007, og Bergen har lenge jobbet med å få på plass et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA). Slike sentre er allerede etablert i Oslo, Kirkenes og Stavanger. - Hva vil arbeids- og sosialminister Robert Eriksson gjøre for å sikre at det blir etablert et SUA i Bergen, og når kan det forventes? spør stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF). (Stortinget, 04.12.13) Les hele spørsmålet

 

 

 

 

- Polen har den mest dynamiske økonomien i hele Europa

FlaggEtter EU-utvidelsen i 2004 har det strømmet polske arbeidere til Norge og Vest-Europa. Utvandringsstrømmen kan få en til å tro at Polen er et land med svak økonomisk utvikling. Men det er ikke tilfelle. Polen har ifølge Bloomberg Businessweek den mest dynamiske økonomien i hele Europa. Om den økte veksten i Polen vil redusere den polske innvandringen, og befolkningsmengden, i Norge? - Det er ikke noe som tyder på at det blir færre polakker i Norge, sier Fafo-forsker Line Eldring. (Dagbladet, 04.12.13) Les mer

 

Arbeiderpartiet vil ha flere tiltak mot trafikkfarlige vogntog

Trailer snø– Et økende antall trailere skaper stor bekymring og utfordrer trafikksikkerheten på vintervegene våre, mange av disse er utenlandske vogntog, sier stortingsrepresentanter Helga Pedersen og Kjell-Idar Juvik, som nå vil ta saken opp med samferdselsministeren i Stortinget. – Det ble innført enkelte tiltak under den rødgrønne regjeringen for å møte problemet, men vi mener at det trengs ytterligere virkemidler, sier Pedersen og Juvik. (Arbeiderpartiet, 04.12.13) Les mer

 

Arbeidsledige polakker lokkes hjem

Arbeidsledigheten blant polakker i bygg- og anleggsbransjen i Norge bare øker. NAV i Aust-Agder skal nå hjelpe arbeidsledige polakker å finne arbeid, blant annet i deres eget hjemland. Men det er vanskelig for de polske arbeidsledige å se at det vil lønne seg å reise til Polen. Arbeidsledigheten er ti prosent høyere enn i Norge, og dagpenger fra NAV utgjør en større sum enn en polsk minstelønn. (NRK Sørlandet, 03.12.13) Les mer

 

Holden III-utvalget:
Arbeidsinnvandring demper presset i norsk økonomi - viktig å motvirke sosial dumping

Steinar HoldenProfessor Steinar Holden har ledet et utvalg som har sett på lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi, og i dag ble rapporten overlevert finansminister Siv Jensen. Utvalget har også sett nærmere på utfordringer i lønnsdannelsen i lys av den høye arbeidsinnvandringen i norsk økonomi de senere årene. "Den høye arbeidsinnvandringen skaper nye utfordringer for lønnsdannelsen. Arbeidsinnvandringen motvirker flaskehalsproblemer og bidrar til å dempe presset på lønninger i flere sektorer. Samtidig er det viktig å motvirke lavlønnskonkurranse og at arbeidsinnvandrere får dårlige arbeidsvilkår." heter det i en pressemelding fra utvalget. (Fafo Østforum, 03.12.13)

 

Les pressemelding fra Holden III-utvalget (03.12.13)

Les pressemelding fra finansdepartementet (03.12.13)

Last ned rapporten: NOU 2013: 13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi

StrømmingSe nett-tv: opptak av overleveringen

Les Holden-utvalgets mandat (Finansdepartementet, 14.12.12)

 

Se også: Holden III-utvalget roper varsku om sosial dumping (Byggeindustrien, 03.12.13)

Glad for at Holden-utvalget går inn flere tiltak mot sosial dumping (Fellesforbundet, 03.12.13)

Tilfreds med at utvalget etterlyser bedre informasjon om organisering, innvandring og lønnsforhold (LO, 03.12.13)

Ros til utvalget fordi de har sett på hvordan arbeidsinnvandringen skaper nye utfordringer for lønnsdannelsen (LO Stat, 03.12.13)

– Arbeidsinnvandring har styrket norsk økonomi (Utrop, 04.12.13)

Danmark: Ny tysk minstelønn presser den danske modellen

MinstelønnNår Tyskland om kort tid innfører en lovbestemt minstelønn, er Danmark ett av kun tre europeiske land som utelukkende regulerer lønnsvilkår gjennom avtaler. Dansk fagbevegelse og arbeidsgivere ønsker at det skal fortsette slik. Men flere danske forskere mener at Danmark nå må ta diskusjonen om enten å innføre en lovbestemt minstelønn eller gjøre som i Norge og Finland, hvor man omgjør tariffene til lov – såkalt allmenngjøring. (Dansk LOs Ugebrev A4, 03.12.13) Les mer

Se også: Fafo-rapporten fra 2012: Lovfestet minstelønn: Norden og Europa

 

Ny rapport: Norge berget av arbeidsinnvandring

ReportNordmenn flest kan takke flere hundre tusen arbeidsinnvandrere for den enorme velstandsøkningen de siste ti årene. Men svært mange av våre «nye» landsmenn får ikke delta på den norske festen. I morgen overrekker professor Steinar Holden den offentlige utredningen om den norske inntektsmodellen til finansminister Siv Jensen (Frp). Ifølge VGs opplysninger, mener Holden-utvalget at regjeringen må ta langt hardere grep for å bekjempe sosial dumping og varig fattigdom hos arbeidsinnvandrerne. (VG, 02.12.13) Les mer

Se også: Tirsdag 3. desember: Holden III overleverer rapport til finansminister Siv Jensen (Finansdepartementet, 29.11.13)

Se nett-tv tirsdag 3. desember kl 11.00

Holden-utvalgets mandat (Finansdepartementet, 14.12.12)

 

 

Hitra kurser bedrifter i å få arbeidsinnvandrere til å ønske seg velkomne

GjestfrieHitra har folketallsvekst og det skyldes blant annet arbeidsinnvandring fra EØS-land. Nå inviterer kommunen Hitra-bedrifter til dagskurset "Velkommen Hit!". Bedriftene skal kurses i hvordan kan man ta i mot de nye arbeidstakere og innbyggere, hvordan man gir tilflytterne en følelse av at de er velkomne, og hvordan få tilflytterne til å bli boende i kommunen. (Hitra-Frøya, 02.12.13) Les mer

 

Selskapet NST Baltija setter stadig nye rekorder i å slippe unna Arbeidstilsynets krav

Byggefirmaet NST Baltija har betalt sine ansatte helt nede i 14 kroner timen. Arbeidstilsynet ba dem rydde opp i mai 2008, men firmaet har utsatt og trenert påleggene i over fem år. NST Baltija må utbetale korrekt allmenngjort lønn til bygningsarbeidere som jobbet for firmaet da Arbeidstilsynet avslørte dumpinglønn. 5. september i år ga Arbeidstilsynet selskapet en siste frist, og i tillegg en mulkt på 500.000 kroner. Likevel har firmaet klart å få en ny utsettelse. Statens innkrevingssentral har gitt dem tre måneder utsatt frist, fordi firmaet har mistet oversikt over alle påleggene som skal oppfylles. (Fri Fagbevegelse, 02.12.13) Les mer

 

Paneldebatt på Litterturhuset i Oslo 5. desember: Escaping the crisis

Line EldringEurokrisen har sendt tusenvis av europeere på flukt fra økonomiske problemer og arbeidsledighet. Hvordan opplever de som valgte Norge det å komme hit? ARENA Senter for europaforskning inviterer til debatt om ny forskning om arbeidsinnvandring til Norge fra kriserammede EU-land. Blant paneldeltakerne er Fafo-forsker Line Eldring. Debatten arrangeres på Litteraturhuset i Oslo torsdag 5. desember kl 10.00-12.00. Arrangementet er på engelsk. (Fafo Østforum, 02.12.13) Program og påmelding

 

 

 

 

- Striden i Risavika har ingenting med sosial dumping å gjøre

Leif Sande- Striden som nå pågår ved Risavika havn handler ikke om det kan opprettes tariffavtale eller ikke. Den har heller ingenting med sosial dumping å gjøre. Konflikten handler om hvilken tariffavtale som skal regulere lønns- og arbeidsvilkår ved havna, skriver Leif Sande, forbundsleder i Industri Energi. (Industri Energi, 02.12.13) Les mer

Se også: Beskylder Industri Energi-tillitsvalgte for løgn (Fri Fagbevegelse, 25.11.13)

Se også saken nedenfor

 

 

Leder: Havnekonflikt fra fortiden

Havn- Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) hevder at striden handler om sosial dumping, men det avvises kategorisk av arbeidsgiverne, skriver Adresseavisa på lederplass. Striden det refereres til er havnekonflikten i Risevika. - I 2013 handler ikke lenger rammeavtalen for havner og terminaler om solidaritet og forsvarlige arbeidsvilkår for bryggearbeidere. Det er ikke slik at det på den ene siden av konflikten står ordnede arbeidsforhold og god betaling, og på den andre et liberalistisk kaos med arbeidstagere som utnyttes. Det fremstår som en kamp der transportarbeiderforbundet prøver å tviholde på makt, skriver avisen. (Adresseavisa, 30.11.13) Les lederen

Se også: Krangler om sjørøveri og sosial dumping i Risavika (NRK Rogaland, 23.10.13)

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700