Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l August 2013

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum august 2013

 

Sjåfører aksjonerte mot sosial dumping

Lastebilsjåfører aksjonerte 17 steder over hele landet. De krever tiltak for å få en slutt på at utenlandske transportører dumper prisene og tar stadig flere oppdrag fra norsk transportnæring. Målet med de landsomfattende aksjonene er at myndighetene skal gjennomføre tiltak for å få fjernet det lastebilnæringa hevder er omfattende sosial dumping i transportnæringa. (NRK Trøndelag, 31.08.13) Les mer

Se også: Aksjonerte i Nordland (NRK Nordland, 31.08.13)

180 bussar og lastebilar i konvoi på Haugalandet (NRK Rogaland, 31.08.13)

 

 

Sju tiltak mot sosial dumping i transportsektoren

Anette TrettebergstuenArbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson Anette Trettebergstuen lanserer sju punkter for å hindre sosial dumping i transportsektoren. Trettebergstuen mener at man blant annet burde innføre solidaransvar slik at transportkjøperne er medansvarlig for at sjåførene jobber under skikkelige forhold. – Videre bør vi vurdere å utvide kontroll- og sanksjonsmulighetene til Statens Vegvesen av tunge kjøretøyer, sier hun. Hun ønsker også strengere regler for utenlandske transportselskap som tar på seg oppdrag internt i Norge (kabotasje). (Arbeiderpartiet, 31.08.13) Les mer

Se også: AP innfrir på kabotasje! (Norsk Transportarbeiderforbund, 31.08.13)

 

 

Samferdselsministeren inviterer næringen til å delta i arbeidsgruppe om kabotasje

Marit Arnstad- Hensikten med å opprette en arbeidsgruppe er at myndighetene og næringen kan få en felles forståelse av hva som er de store utfordringene ved kabotasje. Videre skal gruppa se på prioriteringen mellom utfordringene og hvilke tiltak som eventuelt kan gjøres. Dette vil kunne danne et viktig grunnlag for videre oppfølgning av kabotasjeproblematikken, sier samferdselsminister Marit Arnstad. (Samferdselsdepartementet, 30.08.13) Les mer

Se også: Krav om vinterdekk og mønsterdybde for tunge kjøretøy fra vinteren 2013 (Samferdselsdepartementet, 30.08.13)

Regjeringen strammer inn krav til utenlandske lastebiler
(Avisen Agder/ NTB, 30.08.13)

 

 

SUN etterlyser en felles innsats mot sosial dumping fra de nordiske regjeringer

Sosial dumping var hovedtema på SUNs (Servicebransjenes Union i Norden) 23. kongress som ble avholdt i Oslo 29. – 30. august. SUN etterlyser en felles innsats mot sosial dumping fra de nordiske regjeringer. Den stiller også krav til Nordisk Ministerråd om ytterligere innsats for å innhente kunnskap om sosial dumping i Norden. SUN representerer mer enn 100 000 arbeidstakere i servicebransjene renhold, sosialforsikring, bank og forsikring, vakt og vaktmestere. (Norsk Arbeidsmandsforbund, 30.08.13) Les mer

 

Arbeiderpartiet vil innføre krav om fagbrev for alle som jobber i byggenæringen

- Det er dramatiske ting som skjer i byggenæringa. Det ansettes ikke lærlinger, og faren for sosial dumping øker. Ikke minst er det manglende krav til faglighet, sier Aps partisekretær Raymond Johansen. Byggenæringens Landsforening, NHO-foreningen for byggebransjen er svært positive til ideen (Klassekampen, 30.08.13). Les mer

Se også: Vil ha strengere reguleringer i byggebransjen (Arbeiderpartiet, 30.08.13)

 

 

 

 

Felles kamp mot sosial dumping

Lastebileiere og transportarbeidere kjemper nå en hard, men felles kamp mot sosial dumping i lastebilnæringen. - Ulovlig kabotasjekjøring produserer sosial dumping og økonomisk kriminalitet satt i system. Dette kan ikke Norge akseptere. Vi krever derfor at myndighetene intensiverer kontrollene og at kjøper av transporttjenester blir økonomisk ansvarlig for lovbrudd, sier adm. direktør Geir A. Mo i NLF og leder i NTF, Roger Hansen (Fri Fagbevegelse/ANB, 30.08.13). Les mer

Les også: Storaksjon på veiene (Fri Fagbevegelse, 29.08.13)

 

Lave anbud gir sikkerhetsrisiko og konkurser

Flere utenlandske selskaper på veiutbygging i Norge har gått konkurs på kort tid. Det er en klar sammenheng mellom konkurser, sosial dumping og dødsulykker, mener lederen av Arbeidsmandsforbundet. Erna Hagensen har sett den ene konkursen etter den andre, etter at utenlandske selskaper har levert svært lave anbud. Forbundet har også registrert mange tilfeller av sosial dumping (LO-Aktuelt, 28.08.13). Les mer

 

 

 

 

Johansen: Arbeidsinnvandring er bra for Norge, men språk er helt avgjørende

Arbeiderpartiets Raymond Johansen og Fellesforbundets leder Arve Bakke mener at bygningsarbeidere på korttidskontrakter og uten norsk språk er en trussel mot måten norsk arbeidsliv er organisert på i dag. De vil stille strengere krav, om dokumentasjon av kompetanse og språk.  – Det er et forsvar av den nordiske modellen, sier Johansen. (Arbeiderpartiet, 28.08.13) Les mer

 

Vil ha større innvandring fra Russland

Mens Frp-leder Siv Jensen vil ha kraftige innstramminger i norsk innvandringspolitikk, går partiets førstekandidat i Finnmark inn for å åpne grensen mot Russland. Partiets toppkandidat fra Finnmark, Jan Henrik Fredriksen, som er bosatt i Sør-Varanger kommune, mener at det må åpnes for mer innvandring fra Russland. Fredriksen peker på de historiske og geografiske nære båndene mellom Finnmark og Russland for å argumentere for mer russisk innvandring til Norge (Finnmarken, 28.08.13). Les mer

 Se også: Frp-nestleder Per Sandberg avviser at Frp skal åpne grensen til Russland (Finnmarken, 28.08.13)

 

Om sosial dumping og kabotasje i transportbransjen

Politikerne krangler og roter med begreper. I mellomtiden er det tut og kjør for tropiske sjåfører.  - Sosial dumping har ofte - men ikke nødvendigvis - sammenheng med kabotasje. Og det stor forskjell på lovlig og ulovlig kabotasje, skriver Svein-Ove Arnesen. Høyres Ingjerd Schou vil ha obligatorisk bompengebrikke. - Bombrikke (og kontroll av denne) er et godt poeng, men ikke nødvendigvis opp mot sosial dumping. En rekke utenlandske versting-selskaper som kjører fast på Oslo og Norge bruker faktisk bombrikke i dag, men dumper allikevel sjåførlønnen, skriver Arnesen. (TransportMagasinet, 23.08.13) Les mer

 

Kronikk: Vikarbyrådirektivet svekker vår allerede krevende posisjon i et konkurranseutsatt marked

Intensjonen med vikarbyrået er likebehandling av den innleide arbeidstakeren og de faste ansatte. - Direktivet forverrer konkurransekraften mot utlandet. Lovendringen medfører en betydelig merkostnad / forverring av vår konkurransekraft på over 500 millioner kroner årlig, for våre bedrifter knyttet til innleid arbeidskraft utover det som gjelder for faste ansatte, skriver Oddvar Hølland, Klubbleder Aker Egersund, i en føljetong de tillitsvalgtes syn på dagens norske olje og gass virksomhet. (Offshore, 23.08.13) Les kronikken

 

Ny bok fra Formula-prosjektet: Cross-border services, posting of workers, and multilevel governance

Stein EvjuJon Erik Dølvik Anne Mette ØdegårdBoken tar for seg utviklingen av reglene om fri bevegelighet av tjenester og arbeidskraft i EU/EØS, med spesiell vekt på utstasjonering av arbeidstakere og hvordan de enkelte landene har møtt den europeiske rettsutviklingen på dette området, inkludert tjenestedirektivet og den politiske beslutningsprosessen som ledet frem til vedtagelsen av dette til dels sterkt omstridte direktivet. Professor Stein Evju ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo er bokens redaktør, og blant bidragsyterne er Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård. Boken kan bestilles via e-post til Privatrettsfondet bestilling-skriftserien-ifp@jus.uio.no (Fafo Østforum, 26.08.13)

 

30.08.2013 Frokostmøte om Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

LogoEt av virkemidlene offentlig sektor har til å motvirke sosial dumping i sine anskaffelser, er forskrift om lønns- og arbeidsvilkår. Undersøkelser viser at offentlige oppdragsgivere ofte stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår, men få følger opp disse kravene slik forskriften krever. Difi inviterer til gratis frokostmøte der tema er Difis nye verktøy og veiledning som gir hjelp til å stille og følge opp krav. Frokostmøte arrangeres fredag 30. august kl 09.00-11.30 i Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass i Oslo. Les mer om arrangementet og påmelding på Difis kurssider

 

Arbeidsdepartementet inviterer til konferanse om transportbransjen

Arbeidsdepartementet ønsker å få mer kunnskap om arbeidsforholdene i transportbransjen. Bakgrunnen er blant annet økt konkurranse fra utenlandske aktører på norske veger. Fafo har i samarbeid med Transportøkonomisk Institutt fått i oppdrag å foreta kartleggingen. De presenterer sin rapport under konferansen som avholdes i Oslo 29. august (Arbeidsdepartementet, 21.08.13). Les mer

Les mer om prosjektet her

 

H og Ap enige om at noe må gjøres i transportbransjen

Torbjørn Røe Isaksen (H) og Anette Trettebergstuen (Ap) sier arbeidsgivere, arbeidstakere og norske myndigheter sammen må finne løsningen mot urettferdig konkurranse for norske transportbedrifter. Utenlandske sjåfører kommer til Norge og kjører turister mellom turistmål, men tjener helt ned 23 kroner timen (TV2, 20.08.13). Les mer

Les også: NHO: – Ser ikke problemet, og ønsker ingen endring (TV2, 20.08.13)

Bussjåfør i Norge fikk 23 kroner timen (TV2, 20.08.13)

 

Bilpleiefirma brukte ulovlig arbeidskraft

En 26-årig mann som hadde mottatt reisetilskudd, og frivillig reist hjem til Afghanistan etter endelig avslag på asylsøknaden, jobbet som bilpleier i Bodø. Bilfirmaet som hyret inn 26-åringen blir politianmeldt for bruk av ulovlig arbeidskraft. – De hyrer inn folk som er billig arbeidskraft uten lovlig arbeidstillatelse. Dette er sosial dumping av verste sort. De tjener penger på å betale ut lave lønninger, sier politioverbetjent Harald Jakobsen, som er leder for Politiets utlendingsenhet i Salten politidistrikt. (NRK Nordland, 15.08.13) Les mer

 

- Problemene med utenlandske trailersjåfører er et politisk ansvar

Ingjerd Schou som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen for Høyre, reagerer på Dagbladets artikkel om utenlandske transportselskap som ansetter filippinske sjåfører for å kjøre til og i Norge. - Dette er sosial dumping og kabotasjekjøring som vi vil komme til livs. Det haster med å få på plass et effektivt regelverk som hindrer at flere norske bedrifter går konkurs, sier Schou. Hun er lite imponert over den rød-grønne flertallsregjeringen som har hatt mange år på seg for å få regulert dette markedet. (Dagbladet, 15.08.13) Les mer

 

Kronikk om ny tiltakspakke mot sosial dumping: - Arbeidsgivers styringsrett angripes

- Regjeringen har nylig lansert en Stortingsmelding på hvordan den vil bekjempe sosial dumping. Bedriftsforbundet reagerer sterkt på at regjeringen i liten grad dokumenterer behovene for de foreslåtte tiltakene. Forslagene om en mer effektiv allmenngjøringsordning er spesielt problematisk sett fra arbeidsgivers ståsted. LO kan nå kreve at en tariffavtale gjøres gjeldende for alle arbeidsgivere i bransjen, på et spinklere grunnla, skriver Lars-Erik Sletner, administrerende direktør i Bedriftsforbundet, i en kronikk. Han mener regjeringen strekker seg ekstra langt for å tilfredsstille LO før valget. (NRK, 15.08.13) Les kronikken

 

Danskene presiserer kabotasjereglene

Veiledningen om kabotasjereglene i Danmark er blitt revidert. Endringene gjelder fra 1. september i år, og er ett av tiltakene den danske transportministeren har satt i gang for å demme opp for ulovlig kabotasjekjøring. (Norsk Lastebileier-forbund, 15.08.13) Les mer

 

Aksjon mot ulovlig kabotasje og sosial dumping innen gods- og persontrafikk

I forbindelse med valgkampen ønsker Norsk Lastebileier-Forbund (NLF) å rette søkelyset på ulovlig kabotasje og sosial dumping. Ett av virkemidlene blir en markering 31. august, med store og små aksjoner rundt om i landet. I Rogaland samarbeider NLF og NTF (Norsk Transportarbeiderforening) om en stor aksjon som starter med konvoikjøring fra tre steder inn til Haugesund. (Norsk Lastebileier-forbund) Les mer

Se også: Aksjon mot sosial dumping i Haugesund (Radio Haugaland, 14.08.13)

 

Utenlandske vogntog har lavere priser, men dårligere sikkerhet

Lastebiler med alt for stor fart, overopphetede bremser og uvitende sjåfører er denne uken avdekket av Biltilsynet.– Det er ofte østeuropeiske sjåfører av kjøretøyene, og de er helt uforstående til det vi forteller dem, sier Dag Rykkje i Biltilsynet på Voss. – Dette bekrefter det vi har advart mot lenge, sier Jan Ove Halsøy i Lastebileiernes forbund. – Norske lastebileiere prioriterer sikkerhet høyere enn de utenlandske konkurrentene. Det er lave priser som gjør at utenlandske vogntog ofte blir prioritert fremfor norske. Ansvaret ligger dermed hos dem som kjøper transporten, sier Halsøy. (NRK Hordaland, 14.08.13) Les mer

 

Enklere behandling av krav om allmenngjøring av tariffavtaler

Jens StoltenbergGerd KristiansenStatsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen presenterte i dag en fagligpolitisk avtale mellom Ap og LO. Stoltenberg og Kristiansen er enige om at tiltak mot sosial dumping er noe av det aller viktigste i den ti punkt store avtalen. Om dette punktet står det blant annet: - Arbeiderpartiet og LO vil fortsette innsatsen mot sosial dumping slik at arbeidslivet er trygt og anstendig. Vi vil gjøre det enklere å behandle krav om allmenngjøring. (Namdalsavisa, 14.08.13) Les mer

Last ned Fagpolitisk plattform fra LO og Arbeiderpartiet 2014-2017

Se også: LO og Ap sammen mot sosial dumping (Hamar Dagblad, 14.08.13)

 

 

Fellesforbundet vurderer rettssak mot entreprenører som lønner innleide lavere enn de fast ansatte

I byggebransjen er det stor bekymring for at de faglærte håndverkerne blir utkonkurrert av billig utenlandsk arbeidskraft. Fellesforbundet gjennomfører derfor nå forhandlingsmøter med tre store entreprenører: AF Gruppen, Reinertsen og Hent for å stramme dem opp, og sikre lik lønn for utenlandske og norske arbeidere. (Arbeidsmanden, 13.08.13) Les mer

 

Politisk lastebilkrangel

Lastebilgeneral Geir A. Mo krevde politiske svar da han ledet Norges Lastebileier-Forbunds (NLFs) debattmøte om norsk godstransportnærings fremtid. Hva vil en ny regjering gjøre med kabotasje og sosial dumping, konkurransevilkår og hvordan påvirker EU/EØS næringens premisser? Det var sentrale spørsmål. Per Olav Lundteigen tordnet mot både egne og opposisjon. Opposisjonspartiene Frp og Høyre spriker i synet på hvordan en skal løse lastebilnæringens utfordringer. (Anlegg & Transport, 12.08.13) Les mer

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 12.08.13) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 10/13

 

Amelie-regelen hjelper ikke Ridaya

Maria Amelie fikk bli i Norge da regjeringen endret lovverket. Faglærte personer med jobbtilbud skulle likevel få komme til Norge, selv om de tidligere var utvist. Ridaya Baral (27) har et jobbtilbud som ingeniør på Sotra, men har fått varsel om utvisning. Etter at "Lex Amelie" ble innført, har kun fire personer fått oppholdstillatelse på dette grunnlaget, opplyser UDI. (Bergens Tidende, 12.08.13) Les mer

 

Venstre vil ha arbeidsinnvandring fra utenfor EØS

Tilgang på arbeidskraft er viktig for økonomisk vekst. Venstre vil ha en arbeidsinnvandringspolitikk som gjør det lettere å få opphold på grunnlag av arbeid, også fra land utenfor EØS-området, går det frem i partiets program. (Utrop, 12.08.13) Les mer

Se også: Arbeidsinnvandring og visum (Venstre, 02.07.13)

 

Leder: Nå kommer kineserne

- Kineserne overtar stadig mer av anleggsmarkedet rundt om i verden. Kineserne ser også mot Norge. De leverte stålkassen til Hardangerbrua. Da det var tilbudsåpning på stålarbeider på E6 Hålogalandsbrua torsdag 8. august, var kinesiske Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) lavest. Listen over anbydere var i stor grad preget av utenlandske selskap. Det skal bli interessant å følge med i den videre anbudsprosessen. Det var lite som skilte mellom det kinesiske selskapet og danske MT Højgaard som har tilsvarende jobb på Hardangerbrua. Rundt om i verden flyr kineserne inn det de trenger av folk, materiell og utstyr til de prosjektene de får. Om det vil skje i Norge gjenstår å se om de får jobben, skriver Per Helge Pedersen. (Byggeindustrien, 10.08.13) Les mer

 

Nytt nummer av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

LogoTidligere i sommer (11.07.13) kom nyhetsbrev nr 2-2013 fra EU&arbetsrätt (Fafo Østforum, 08.08.13). Les sakene i Nyhetsbrev Nr 2 2013

Se også: Tidligere numre av nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

 

 

Ap vil ikke gripe inn i Statoils planer

Arbeiderpartiets sentralstyre holder fast på prinsippene i statens eierskapsmelding, men vil ikke gripe inn i Statoils utflaggingsplaner. (Stocklink / NTB, 06.08.13) Les mer

Se også: SV kritisk til uklart Ap (Stavanger Aftenblad, 09.08.13)

Giske advarer Statoil mot for stor utflaggingsiver (Stavanger Aftenblad, 07.08.13)

SU vil kjøpe tilbake Statoil (Dagbladet, 06.08.13)

Statoil planlegger å flagge ut norske jobber (E24/VG, 11.07.13)

 

Danskene har tillit til bemanningsbransjen

En ny undersøkelse viser at danskene har større tillit til bemanningsbransjen enn den offentlige arbeidsmarkedstiltak (kommunale jobcentre) når man vil finne en ny jobb. Resultatene gleder Jakob Tietge i Vikarbureauernes Brancheforening i Dansk Erhverv. - Det store flertall av vikarbyråer i Danmark har faktisk for flere år siden valgt bort en strategi hvor det konkurreres på lønnsdumping og dårlige vilkår for vikarerne. I stedet har vi valgt en strategi hvor vikararbeid skal være den trygge måte at arbeide fleksibelt på – i motsetning til de mange andre former for fleksibel ansettelse, sier Tietge. (NHO Service, 06.08.13) Les mer

 

- Fagbevegelsen tok feil om vikarbyrådirektivet

En trussel mot norsk arbeidsliv, raste fagbevegelsen. Ett år etter skriver Aftenposten at andelen ansatte i bemanningsbransjen er akkurat som før. Fagbevegelsens trusselbilde stemte dermed ikke med virkeligheten. – Vi merker ingen økning, det er helt stabilt, sier Per Bergerud, direktør i Proffice og styreleder for Bemanningsbransjen i NHO Service, til Aftenposten. (NHO Service, 05.08.13) Les mer

 

Mistet jobben etter at de varslet om dårlige arbeidsforhold

Coop lovet å ta ansvar for arbeidstakerne som slo alarm om dårlige arbeidsforhold i april. TV 2 avslørte tidligere i år at disse arbeiderne ble lønnet ned mot 50 kroner timen mens de jobbet under livsfarlige forhold på det som skal bli et nytt gigantlager for matkjeden Coop. Arbeiderne er nå henvist til Eco Iberica, som er selskapet som ga arbeiderne sparken (TV2, 04.08.13). Les mer

 

Hundrevis av norske sjøfolk erstattet av billige utlendinger

Sosial dumping, mener Fellesforbundet for sjøfolk etter at flere hundre norske arbeidsplasser på sjøen er overtatt av lavtlønnet utenlandsk arbeidskraft på innenriks skipsfart. En dispensasjonsordning har ført til at 31 norske NIS-skip helt lovlig seiler med lavtlønnet utenlandsk mannskap langs norskekysten (TV2, 03.08.13). Les mer

 

SV lover nye tiltak mot sosial dumping

Karin AndersenSV vil skjerpe kravene til selskaper som leier ut arbeidskraft. Partiet frykter mer sosial dumping hvis vi får en blå regjering etter valget. – Vi vil at byggherrene skal stå solidarisk ansvarlig for lønn, hvis de ansatte på byggeplassen ikke får utbetalt lønn som avtalt, sier SVs Karin Andersen. Partiet vil også stille krav til bemanningsfirmaer at de bare leier ut folk som er fast ansatt. Dagens virkelighet er at mange utleide bare får lønn mens de er leid ut, og ikke mellom oppdragene. (Fri Fagbevegelse, 01.08.13) Les mer

 

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700