Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l April 2013

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum april 2013

 

Skjerper tonen mot sosial dumping

Vegvesenet skjerper nå kontraktsbestemmelser for å unngå sosial dumping. Dette betyr blant annet strengere krav til kontroll og dokumentasjon av lønns- og arbeidsforhold. - Vi har som stor byggherre et samfunnsansvar å sikre at utenlandske arbeidstakere har lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med vilkår som norske arbeidstakere har, sier direktør Lars Erik Hauer fra veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet. (Vegvesen.no, 30.04.13). Les mer

Les også: Utlendinger er mer utsatt for arbeidsulykker (NRK, 29.04.13)

 

Krever etterlønn for COOP-arbeidere

Spanske rørleggere og andre arbeidere har blitt underbetalt ved COOPs storlager ved Gardermoen. Fellesforbundet avdeling 605 Rørleggernes fagforening i Oslo fremmer nå krav om etterlønn for 14 medlemmer i spennet 40 000 – 184 000 kroner. - Kravet om etterlønn skjer takket være godt arbeid fra de norske organiserte og medienes omtale av saken, sier organisasjonsarbeider Boye Ullmann. (Fellesforbundet, 30.04.13). Les mer

 

Gi oss like konkurransevilkår

Anniken HuitfeldtDa arbeidsminister Anniken Huitfeldt holdt innledning på landsstyremøtet til Arbeidsmandsforbundet, ba hun om innspill til handlingsplan 3 mot sosial dumping. Like konkurransevilkår var et av hovedkravene arbeidsministeren fikk. Huitfeldt lovte på sin side at regjeringen skal se på allmenngjøringsforskriftene. (Fagbladet, 30.04.13). Les mer

 

 

 

 

 

En skitten bransjes vårrengjøring

I vår innføres en lov som pålegger alle bedrifter som kjøper vasketjenester å bruke offentlig godkjente renholdsfirmaer. Men inntil for få år siden var renhold en skitten bransje: Menneskesmugling og falske pass. Rengjøringsfirmaer som vasket narkopenger heller enn gulv og vegger. Og arbeidsforhold under enhver kritikk. Historien om oppryddingen er lang. (Dagsavisen, 30.04.13). Les mer

 

Coop vil rydde opp

Coop har hyret inn arbeidsrettsadvokaten Jan Fougner til å lede ei revisjonsgruppe som skal granske anklager om sosial dumping ved Coops nye logistikksenter på Gardermoen. Gruppen skal finne ut hva som faktisk skjer på byggeplassen og sørge for at alle feil og uakseptable forhold blir ryddet opp (LO-Aktuelt, 26.04.13). Les mer

Les også: Risikerer livet for 50 kroner timen (TV2 18.04.13)

 

Frykter for NIS på kysten

Sjømannsforbundet ber partier slutte å lefle med tanken om å tillate at skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister skal få operere på norskekysten. Det skriver Sjømannsforbundets Region Midt-Norge i en uttalelse fra sitt årsmøte i går. De ber i stedet politikerne rette oppmerksomheten mot å allmenngjøre norske tariffavtaler til sjøs, også for utenlandskregistrerte skip som operer på norsk sokkel (Fri Fagbevegelse, 26.04.13). Les mer

 

Norwegian truer med å flagge ut til Irland

Norwegian vil flagge ut til Ryanairs hjemland Irland for å benytte personell med asiatisk lønns- og arbeidsvilkår når det starter sine langdistanseflygninger. Luftfartstilsynet behandler nå saken. Personellet skal etter planen brukes på flygninger til og fra New York, Florida og Bangkok (dn.no, 25.04.13). Les mer

Les også: - Situasjonen i luftbransjen krever et felles regelverk (E24, 25.04.13)

Huitfeldt: – Vi kan aldri konkurrere med Asia (NRK, 25.04.13)

 

Fortsatt allmenngjøring ved verftene

LogoBare NHO stemte mot fortsatt videreføring av allmenngjøringsordningen på verftene. Den statlige Tariffnemda hadde lenge utsatt å fatte vedtak, i påvente av den viktige dommen i verftssaken – der NHO og åtte verft påsto at den norske allmenngjøringsordningen er i strid med EØS-avtalen. Men fra påske av ble ordningen ført videre på norske verft (Fri Fagbevegelse, 25.04.13). Les mer

Les tariffnemndas vedtak her

 

 

Arbeidsinnvandringen gir økte lønnsforskjeller

Stein ReegårdLOs sjeføkonom Stein Reegård mener det er åpenbart at innvandringen reduserer produktiviteten og gir økte lønnsforskjeller. - Inntektsfordelingen blir skjevere. Dels ved at innvandrere har lavere inntekt enn normalen, og fordi lønningene presses ned i tjenesteyting der lønnsevnen allerede er lav, sier han (Dagbladet, 25.04.13). Les mer

Les også: Ap: Innvandringen er villet politikk (Dagbladet, 25.04.13)

 

 

 

 

NTL anklager UD for sosial dumping

Dersom UD benytter praktikantordninger til å få utført arbeid uten at praktikantene får ordentlige vilkår, er dette å anse som sosial dumping, sier forbundssekretær Guro Vadstein i NTL. UD kaller dem ulønnede «studentpraktikanter» og gir dem mellom 5000 og 7000 kroner i måneden i lommepenger eller «stipend», som det heter. Leder for NTL-UD, Merethe K. Wilhelmsen, understreker at det ikke dreier seg om ordinært ansatte, men om et tilbud til studenter om å gjøre seg kjent med utenrikstjenesten (Fri Fagbevegelse, 24.04.13). Les mer

 

LO-lederen frykter ikke EØS-debatten

Roar Flåthen- Det er viktig at vi beholder selvråderett over arbeidslivspolitikken, men EØS-avtalen er nødvendig for de konkurranseutsatte næringene, mener LO-leder Roar Flåthen. Han påpekte at Norge må bruke handlingsrommet i EØS-avtalen for å påvirke nytt regelverk på arbeidslivsfeltet og ved gjennomføringer i norsk rett (Fri Fagbevegelse, 23.04.13). Les mer

 

 

 

 

 

LO vil bistå YS i søksmålet mot Ryanair

LO vil bistå YS i søksmålet mot Ryanair på vegne av den oppsagte flyvertinnen Alessandra Cocca. - Ryanair har satt sosial dumping i system, og saken er av stor samfunnsmessig betydning. Det er viktig for alle arbeidstakere at denne måten å drive på blir stoppet, sier Trine-Lise Sundnes, påtroppende leder i Handel og Kontor. Det er de juridisk prinsipielle sidene ved saken som gjør at LO blir med på søksmålet (Fri Fagbevegelse/NTB-ANB 23.04.13). Les mer

 

Hjelpesenter for au pairer

Det nye Au pair center i Oslo hjelper au pairer. Senteret åpnet rett før nyttår, og siden starten av januar har senteret hatt 70 henvendelser. Ti av disse gjelder misbruk av au pair-ordningen. For eksempel grovt overarbeid, tungt arbeid eller at familien har satt au pairen i gang med husarbeid før tillatelsen var i orden (Fagbladet, 22.04.13). Les mer

Les også: Ambassaden har laget egne svartelister over vertsfamilier (ANB, 24.04.13)

Faremo lite fornøyd med au pair-ordningen (ABC Nyheter, 24.04.13)

 

Skeptiske til tannleger fra Latvia

Tannlegeforeningen reagerer på Norges første lavpris-tannklinikk. Etter sommeren kommer tannlegekontoret som importerer latviske tannleger for å presse ned prisen på tannbehandling. - Kvalifikasjonen er akkurat den samme som norske tannleger. I Norge er prisnivået høyt og her har folk muligheten til å få samme behandling til lavere pris, sier mannen bak prosjektet, Nils Sundling (Dagbladet, 22.04.13). Les mer

Risikerer livet for 50 kroner timen

Lavtlønte arbeidere fra Polen, Spania og Peru filmet selv sjokkerende arbeidsforhold ved Coops nye storlager. Bygget rett utenfor Gardermoen er gigantisk. Det koster 1,5 milliarder kroner å bygge. De fleste arbeidstakerne har kommet fra Spania, Bulgaria, Senegal, Peru og Equador. Timelønnen de får er langt under minstelønn (TV 2, 18.04.13). Les mer

 

Industri Energi har laget veileder om innleie

Vikarbyrådirektivet ble innført i norsk lovgivning fra 1. januar 2013. Dette førte til endringer i arbeidsmiljøloven. Nå har forbundet en ny innleiebrosjyre klar som skal være en grunnleggende veileder til de viktigste bestemmelsene om innleie (Industri Energi, 17.04.13). Les mer

 

Krever tilsyn med Ryanair straks

I dag møter LO og Parat samferdselsdepartementet. På møtet vil de kreve endringer i Luftfartstilsynet, og umiddelbart tilsyn med Ryanair. – Grunnen til at det ikke har blitt ført tilsyn med Ryanair, handler mye om inkompetanse. Luftfartstilsynet har ikke nok kunnskap om denne delen av bransjen, mener Parat-nestleder Vegard Einan (Fri Fagbevegelse, 17.04.13). Les mer

Les også: Vil at Arbeidstilsynet skal ha ansvar for luftfarten (Fri Fagbevgelse, 15.04.13)

Varslet om Ryanair for to år siden (Dagsavisen, 11.04.13)

Luftfartstilsynet skal få hjelp av Arbeidstilsynet (HK-Nytt, 17.04.13)

 

Norge er ikke avhengig av arbeidsinnvandring

Flere økonomer mener at påstanden om at Norge er avhengig av innvandring, er fullstendig feil. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at arbeidsinnvandring gir økt konkurranse og bidrar til lavere vekst i lønninger og priser. Økonomene mener at arbeidsinnvandring ofte er en kilde til ustabilitet, skriver Finansavisen (ABC Nyheter, 17.04.13). Les mer

 

Innvandringen kan øke drastisk fram til 2030

Tone Fløtten– I dag har Norge 13 prosent innvandring. I 2030 kan det tallet øke til 23 prosent. Prognosene er usikre, men vi legger dette til grunn, sa Fafos instituttsjef, Tone Fløtten, under presentasjonen av «befolkningsendringer» for de kommende år. Tirsdag presenterte Fafo de første delrapportene fra det nordiske forskningsprosjektet om utfordringene for den nordiske modellen (ABC Nyheter, 16.04.13). Les mer

Her kan du lese Fafo-rapporten: Befolkningsendringene og de nordiske velferdsstatene

 

 

 

Sosial dumping er hovedtema i «Arbeidsliv i Norden»

De nordiske landene har valgt ulike strategier for å bekjempe sosial dumping. Den siste utgaven av tidsskriftet Arbeidsliv i Norden har dette som hovedtema. 335 000 mennesker fra EUs nye medlemsland har flyttet til de nordiske landne i årene 2004-2011. I Danmark og Sverige skjerpes kontrollene på arbeidsplassene (Arbeidsliv i Norden). Les mer

 

Høyre vil ha innvandrere med høy utdannelse og kompetanse

- Vi ønsker flere velkomne til Norge, men de må ha kompetanse og høyere utdanning. Det trenger Norge, sier Trond Helleland. Han viser til det faktum at hele 50 prosent av de som innvandrer til USA og Canada har høyere utdannelse, mens bare fem prosent av innvandrerne til EU har det samme (Dagbladet, 16.04.13). Les mer

Les også: - Uten innvandrere stopper Norge (Dagbladet, 15.04.13)

 

Bekymring for ulovlig bygge- og utleievirksomhet

LO i Rogaland har tatt initiativ til et møte med Fellesforbundet og Arbeidstilsynet for å diskutere hva som kan gjøres i kampen mot sosial dumping og ulovlig bygge- og utleievirksomhet. – Vi må ikke utvikle et samfunn der vi får en pariakaste som ikke er mer verd enn at de skal gå oss til hånde når det passer oss, sier Øystein Hansen, distriktssekretær i LO (NRK Rogaland, 16.04.13). Les mer

 

Norge har Nordens travleste arbeidstilsyn

LogoOver 300.000 østeuropeere har flyttet til Norden etter EU-utvidelsen i 2004, men de nordiske landene har valgt ulike strategier for å føre tilsyn med lønns- og arbeidsvilkårene. For første gang har nordiske forskere sett på arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping. Arbeidet er gjort på oppdrag av Nordisk Ministerråd (LO-Aktuelt, 16.04.13). Les mer

Les også: Norden skärper kampen mot social dumping (Arbeidsliv i Norden, 15.04.13)

 

Norwegian flagger trolig ut deler av virksomheten

Norwegian-sjef Bjørn Kjos sier at han trolig flagger ut deler av flyselskapet når regjeringen nå sier nei til å ansette personale på asiatiske vilkår. Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier at ønsket om å sikre arbeidstakernes vilkår og hindre sosial dumping, veide tyngst da regjeringen kom fram til at det fortsatt vil være krav om at ansatte fra land utenfor EØS må ha oppholds- og arbeidstillatelse (Stavanger Aftenblad/NTB, 15.04.13). Les mer

 

Vil at Arbeidstilsynet skal ha ansvar for luftfarten

Onsdag møter LO og Parat to departementer for å diskutere om Arbeidstilsynet bør få tilbake myndigheten til å føre tilsyn med Ryanair og de øvrige luftfartsselskapene. – Tilsynet fungerer ikke etter at kompetansen ble overført fra Arbeidstilsynet til Luftfartstilsynet i 2010, sier LOs 1- sekretær Trine Lise Sundnes (Fri Fagbevegelse, 15.04.13). Les mer

 

De kabinansatte var ikke ansatt i Ryanair

- De to tidligere kabinansatte var ikke ansatt av Ryanair men av Crewlink Ireland, på kontrakt for Ryanair. Vi har ikke fått rettsdokumentene, men jeg forstår at de er på vei til oss. Poenget er at de ikke var ansatt av oss, og derfor ikke er i en posisjon til å saksøke oss, sa Michael O'Leary på pressekonferansen på Rygge torsdag (TV 2, 12. 04.13). Les mer

Les også: Derfor kan Ryanair slippe unna (E24, 11.04.13)

Leder: Ryanair risikerer en hard landing (Aftenposten, 11.04.13)

 

Ap-fylkesordfører advarer mot Ryanair-boikott

- En utbredt boikoitt vil ramme Moss lufhavn, Rygge - en flyplass som østfoldingene har brukt mye ressurser på å etablere, advarer fylkesordføreren i Østfold. - Samtidig spørs det hvor mye man greier man å bevege selskapet med det. Den typen virksomhet er det best å arbeide internasjonalt med, sier Ole Haabeth (Dagbladet, 11.04.13). Les mer

 

Varslet om Ryanair for to år siden

For to år siden ble Luftfartstilsynet alarmert om at Ryanair-ansatte tjente for dårlig til å kjøpe mat. «Ansatte i Ryanair er tvunget til å be veldedighetsorganisasjoner om mat», skriver Ryanair-ansatt Mark John Puglisi i et brev fra 2011 (Dagsavisen, 11.04.13). Les mer

 

LO-lederen vil ha oljefondet ut av Ryanair

LO-leder Roar Flåthen mener Oljefondet bør selge sien aksjer i det skandaleombruste flyselskapet Ryanair «så fort som mulig». – Den måten Ryanair håndterer de ansatte, de lønns- og arbeidsvilkårene de har. Og arbeidsforholdene, det er uakseptabelt etter den standarden i hvert fall vi har, sier Roar Flåthen (TV 2, 11.04.13). Les mer

 

Kabinansatt saksøker Ryanair

Tidligere Ryanair-flyvertinne Alessandra Cocca går til sak mot det irske selskapet etter at hun ble sagt opp kort tid før den ett år lange prøvetiden gikk ut. - Dette er en slavekontrakt, sier nestleder Vegard Einan i Parat om betingelsene for kabinpersonalet som Ryanair leier inn. Ryanair avviser søksmålet som de mener bygger på grunnløse påstander (NRK, 10.04.13). Les mer

Les også:

Ryanair-ansatte skulle ha skattet til Norge (NRK, 09.04.13)

SAS: – Ryanair øydelegg norsk luftfart (NRK, 10.04.13)

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abinnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 09.04.13) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 05/13

 

Grønlendere sier ja til omstridt gruvedrift 

I desember 2012 vedtok grønlandske politikere en storskalalov som tillater ansettelse av utenlandsk arbeidskraft. Loven har vært debattert i Danmark og på Grønland. En meningsmåling Ugebrevet A4 har gjennomført på Grønland, viser nå at grønlendere er positive til den omdiskuterte storskalaloven. De mener at gruvedrift og utenlandske investeringer kan bane veien for økonomisk uavhengighet. Men samtidig frykter fire av ti grønlendere at lønns- og arbeidsvilkår svekkes når billig utenlandsk arbeidskraft rykker inn på Grønland. (Dansk LOs Ugebrev A4, 09.04.13) Les mer

 

BT avsluttet kontrakt etter avsløring om sosial dumping

Spanjolen Miguel Angel Arroyo Neila arbeidet som avisbud om natten i over to måneder og fikk betalt 3500 kroner for jobben. Etter at Askøyværingen fortalte historien om spanjolen, har Bergens Tidende tatt affære i egne rekker. Avisen har nå avsluttet kontrakten med en av sine underleverandører etter avsløringen om sosial dumping blant distributørene. (Askøyværingen, 09.04.13) Les mer

Se også: Debatt: Sosial dumping i egen bakgård (22.03.13)
Alle næringsaktører bør gå gjennom sine rutiner knyttet til underleverandører (Askøyværingen, 25.03.13)

 

 

Ny rapport om de nordiske arbeidstilsynene og arbeidet mot sosial dumping

Line EldringI kjølvannet av EU-utvidelsene i 2004 og 2007 har alle de nordiske landene møtt nye utfordringer når det gjelder å opprettholde anstendige arbeids- og lønnsvilkår for arbeidsinnvandrere og utstasjonerte arbeidstakere. I hele Norden spiller arbeidstilsynene en sentral, men varierende rolle når det gjelder bekjempelsen av det som i mange sammenhenger betegnes som ‘sosial dumping’ av utenlandsk arbeidskraft. Denne rapporten presenterer en første kartlegging av de nordiske tilsynenes virksomhet på dette krevende området. Rapporten er forfattet av Fafo-forsker Line Eldring (som også har vært prosjektleder), Kerstin Ahlberg (Stockholms Universitet) og Klaus Pedersen (FAOS, Danmark). (Fafo Østforum, 08.04.13)

Les mer om, og last ned, rapporten "Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping: En nordisk pilotstudie" (TemaNord 2013:523, Nordisk Ministerråd)

 

 

Folkeregisteret knaker etter befolkningseksplosjon

220 000 mennesker blir årlig registrert i Folkeregisteret med opphold i Norge. Men bare 60 000 av disse er født i landet. Resten er innvandrere. Åpne grenser, arbeidsinnvandring og asyl- og familieinnvandring gjør at Folkeregisteret knaker (Aftenposten, 08.04.13). Les mer

 

Senterpartiet vil ha Norge ut av Schengen-avtalen

Landsmøtet til Senterpartiet vedtok i dag at man går for at Norge skal meldes ut av Schengen-avtalen. - Det er en sammenheng mellom manglende passkontroll og økende mobil kriminalitet, og at det gått fra 10 prosent til 30 prosent utlendinger i norske fengsler. Spørsmålet er om det er så ille å vise passet kontra det å slippe problemer som vinnings- og narkotikakriminalitet, sier Jenny Klinge, som var en av forkjemperne for vedtaket (Aftenposten, 07.04.13). Les mer

Les også:
Svenske Centerparti kaller Sps Schengenvedtak «sjokkerende» og «urovekkende» (Aftenposten, 08.04.13)
Venstre: - Skremmende holdning til Europa (Venstre, 07.04.12)
Klinge vil ut av Schengen (Sunnmørsposten, 05.04.13)

 

Borten Moe: - Ingen tvil om at Sp er for arbeidsinnvandring

Ola Borten MoeSenterpartiet stryker omstridt setning om at partiet ønsker å begrense arbeidsinnvandring. - Det har vært en diskusjon om at man er redd for at arbeidsinnvandringen vil sette det norske arbeidsmarkedet under press. Men det er ingen grunn til å problematisere dette: Arbeidsinnvandring er viktig for norsk økonomi, sier nestleder Ola Borten Moe. I programmet blir det imidlertid stående at man mener innvandrere fra EØS-området representerer en utfordring for de norske velferdssystem. (Aftenposten, 06.04.13) Les mer

Se også: Navarsete fikk ikke gjennomslag for å begrense arbeidsinnvandringen (Dagsavisen, 08.04.13)

Sp splittet om arbeidsinnvandring (VG/P4, 05.04.13)

 

NNN-lederen vil ha allmenngjøring i fiskeindustrien

LogoTariffavtalen for fiskeindustrien bør gjøres allmenngyldig, krevde lederen i Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbundet Jan-Egil Pedersen, i sin åpningstale til forbundets landsmøte søndag. Han understreket at det kreves mye dokumentasjon og omfattende arbeid, og ønsket seg et enklere regelverk på området. Pedersen gikk til felts mot sosial dumping innen NNN-området, og spesielt mot bedriften Sekkingstad i Hordaland, som han mener driver bevisst forskjellsbehandling av norske og polske arbeidere (LO-Aktuelt, 07.04.13). Les mer

 

Belgia mot Tyskland om dumping

Det belgiske regjeringen vil be EU-kommisjonen reise sak mot Tyskland for å stoppe det de mener er sosial dumping. I både Belgia og Danmark deles slaktede dyr i fire og sendes over grensen til Tyskland hvor de videreforedles av billig arbeidskraft fra Romania, Polen og Bulgaria for deretter å sende de ferdige kjøttvarene tilbake over grensen til Belgia og Danmark. Dette kan skje fordi Tyskland ikke har noen allmenngjort minstelønn verken i tariffavtalene eller lovbestemt slik som Belgia har hvor hele tariffavtalen allmenngjøres. I tillegg håndheves ikke utstasjoneringsdirektivet slik det er ment. Problemet har vært der i flere år, men er økende og resulterer nå i en frykt for at flere belgiske bedrifter vil flytte sin produksjon over grensen. (LO-kontoret i Brussel, 05.04.13) Les mer

 

Klinge vil ut av Schengen

Jenny KlingeKravet om at Norge må si opp Schengen-avtalen er omstridt på Sp-landsmøtet. Nestleder Ola Borten Moe sier til Nationen at han tror Schengen-avtalen er kommet for å bli. Jenny Klinge vil ut av Schengen-avtalen og innføre passkontroll. Hun mener dette ikke vil ramme arbeidsinnvandringen som blant annet industrien i Møre og Romsdal er helt avhengig av. - Vi må fange opp kriminelle som vi inn i landet, sier Klinge. (Sunnmørsposten, 05.04.13) Les mer

 

 

 

 

Sp splittet om arbeidsinnvandring

Partileder Liv Signe Navarsete vil bremse strømmen av arbeidere som kommer fra andre europeiske land, men det mener Ola Borten Moe er feil, melder VG. Navarsete varsler at hun vil ta opp kampen igjen i landsmøtet til helgen. (P4, 05.04.13) Les mer

 

Ny rekordledighet i eurosonen

Ledigheten i Eurosonens 17 land fortsetter å sette nye rekorder. 12 prosent ledighet betyr at hver 8. yrkesaktive ikke har arbeid. Blant ungdom i Spania og Hellas er det snart seks av 10 personer under 25 år som ikke er i arbeid, og mange av disse har fullført en lang og til dels dyr utdanning. Utsiktene blir blekere og blekere fordi det er knapt noen synlig vekst i flere av disse landene. (LO-kontoret i Brussel, 04.04.13) Les mer

 

Kommentar: - EØS-avtalen vil prege LO-kongressen

Torgny Hasås- Til tross for vellykkete tiltak mot sosial dumping vedvarer det massive presset mot de faglige rettighetene. Og kritikken er adressert: EØS-avtalen. Og det er rett adresse, skriver Torgny Hasås i en kommentar. - Det er ikke til å komme bort fra at den store omveltningen i norsk arbeidsliv kom etter EU-utvidelsen i 2004. Noen vil si at svaret er ut av EØS. Andre vil si at problemene må og kan løses innenfor. Enkelte har hevdet at Høyesteretts verftsdom vil ta noe av luven av EØS-debatten på kongressen. Uansett vil EØS-motstanden på kongressen være stor og tydelig, skriver Hasås. (LO-Aktuelt, 03.04.13) Les kommentaren

 

 

 

Workshop 3. – 4. juni: HMS for arbeidsinnvandrere i renholds- og byggebransjen

Line Eldring Anne Mette ØdegårdHvordan jobber arbeidstilsynene i de nordiske landene med utfordringer knyttet til arbeidsinnvandring? Bygg og renhold har tatt imot mange arbeidstakere fra de nye EU-landene. Samtidig er dette bransjer med til dels alvorlige arbeidsmiljøproblemer. På denne workshopen vil vi by på kunnskap om disse problemstillingene og legge til rette for utveksling av metoder og erfaringer fra arbeidstilsynene i de nordiske landene.

Fafo-forskerne Line Eldring og Anne Mette Ødegård skal lede workshopen. Primær målgruppe er inspektører i de nordiske arbeidstilsynene, men andre interesserte er også velkomne til å delta. Sted: Fafo, Borggata 2b, Oslo. Les mer om workshopen på Fafo 3. – 4. juni

Påmelding

 

Polakker lei av polske jobber

Jon Horgen Friberg Polske arbeidstakere står for den største innvandringsbølgen til Norge noensinne. Etter EU-utvidelsen i 2004, er over 150 000 polakker kommet hit for å jobbe. De jobber i alle bransjer og over hele landet. Stadig flere etablerer seg med familie i Norge - og ønsker ikke lenger «polsk» jobb. – Arbeidsinnvandringen fra Polen har så langt vært en økonomisk suksesshistorie. Samtidig ser vi en tendens til oppdeling i norske og polske jobber på byggearbeidsplasser i Oslo. Denne utviklingen er problematisk - både for polakkene og det norske samfunnet, sier Fafo-forsker Jon Horgen Friberg. I en fersk doktorgrad har han undersøkt migrasjons- og bosettingsmønstre blant polske arbeidstakere i Norge. (Norges forskningsråd, 02.04.13) Les mer

OmslagJon Horgen Friberg disputerte med doktorgraden The Polish worker in Norway: Emerging patterns of migration, employment and incorporation after EU's eastern enlargement ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo i januar 2013. Doktorgraden er tilknyttet forskningsprosjektet «Emerging patterns of East - West migration in Europe» som har finansiering fra Forskningsrådets program Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) i perioden 2007-2013. Prosjektet ledes av Jon Erik Dølvik ved Fafo.

 

 

Ledighetstrygd ikke avhengig av bostedsland

EFTA-domstolen sier i en rådgivende uttalelse at ledighetstrygd kan utbetales selv om mottaker ikke bor i Norge. I dette tilfellet var det en svensk bygningsarbeider som ikke fikk norsk ledighetstrygd siden han bodde i Sverige da han hadde blitt ledig. Han fikk svensk trygd, men denne lå under det norske nivået. (LO, 02.04.13) Les mer

Les uttalelsen fra EFTA-domstolen (Luxembourg, 20.03.13)

 

Danmark: Stadig flere utenlandske håndverkere

Finanskrisen har gitt økt arbeidsledighet i dansk byggebransje. Nå er det lysere utsikter. Ole Christiansen fra 3F i Aarhus gleder seg over dette, men han har også en bekymring. Nemlig at det ikke blir dansker, men blant andre lavtlønnede polakker, baltere og rumenere som vil stikke av med mange av de nye jobbene. (Dansk LOs Ugebrev A4, 02.04.13) Les mer

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700