Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l September 2012

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum september 2012

Kronikk: Har dårlige betingelser, men klager ikke

- Lønns- og arbeidsvilkårene som tilbys østeuropeiske arbeidsinnvandrere karakteriseres ofte som sosial dumping i den norske debatten – likevel er arbeidsinnvandrere selv ofte tilfredse med arbeidsvilkårene. skriver Johan Fredrik Rye, professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Det skyldes blant annet at dårlige norske lønninger er gode ut fra østeuropeiske standarder, og at arbeidsmigrantene selv ikke synes at de kan kreve et fullverdig medborgerskap i det norske samfunnet. - Deres aksept av dårlige vilkår kan bidra til å sementere og legitimere forskjellsbehandling av den etnisk norske og den migrerende arbeidsstokken, skriver Rye. (Fri Fagbevegelse, 27.09.12) Les kronikken

 

Får ikke hjelp fra Fellesforbundet fordi de var innmeldt etter problemene oppsto

Juridisk bistand til det polske røkter-ekteparet i Skodje strider med vedtektene, sier Fellesforbundets ledelse. Den lokale fagforeningen mener det må være rom for skjønn, og at forbundet må løfte fram slike saker for å få bukt med sosial dumping på et område med dårlige vilkår. (Magasinett, 27.09.12) Les mer

 

Grønland ønsker billig arbeidskraft

Landsstyret i Grønland vil utvikle gruveindustrien og derfor importere billig utenlandsk arbeidskraft. Fagbevegelsen oppfatter forslaget som å åpne for sosial dumping. (LO-Aktuelt, 26.09.12) Les mer

 

Foreslår å avvikle au pair-ordningen

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) foreslår i en ny rapport å avvikle au pair-ordningen. De mener den fungerer som kamuflert arbeidsinnvandring og sosial dumping. (NRK, 26.09.12) Les mer

Se også: Skulle jobbe som au pair, endte som hushjelp (NRK, 26.09.12)
- Au pairer utnyttes på det groveste (NRK, 29.09.12)
Leder i Hamar Arbeiderblad: Forkledd sosial dumping (05.10.12)
Kommentar: Det nye tjenerskapet (Minerva, 09.10.12)

 

Polske arbeidere sendt på gaten uten penger

På en arbeidsplass i Lillesand kommune skal de to polakkene, samt fem andre utlendinger, jobbet uten fast arbeidstid, uten kontrakt og med kun femti kroner i timen. Betalt svart og kontant. Arbeiderne skal ha vært utleid fra et firma på Østlandet. - Kynisk utnyttelse, sier Fellesforbundet. (NRK Sørlandet, 25.09.12) Les mer

Se også: Vil luke bort useriøse aktører (NRK Sørlandet, 26.09.12)

 

Arbeidsinnvandring til Skandinavia: Etnisk segmentering – og høyere levestandard

Å komme som arbeidsinnvandrer til Norge, Sverige og Danmark er ikke ensbetydende med å kunne nyte av de gode lønns- og sosiale velferdsordninger. Dette til tross for at mange også får et bedre liv. Utnyttelse, sosial dumping, men også et bedre liv. Caritas Norges miniseminar om arbeidsinnvandring til Skandinavia kunne belyse om mange interessante punkter i et tema det er knyttet stor interesse til. (Utrop, 25.09.12) Les mer

 

Innvandrernes barnehage

På Nordskaget barnehage på Frøya er det polske, nederlandske, latviske, bulgarske, litauiske, estiske, slovakiske og thailandske barn. Nesten alle ungene er barn av innvandrere og hele 70 prosent av dem er fremmedspråklige. Bare fire av 30 barn er norske. De fleste utenlandske barna er fra Øst-Europa, og den store andelen utenlandske barn er en direkte følge av arbeidsinnvandringen til området. (Frøya.no, 24.09.12) Les mer

 

Diskuterte allmenngjøring på sjøen

Status i prosessen rundt adgang til allmenngjøring av tariffavtaler i innenriksfart og på norsk sokkel var tema da samarbeidsutvalget Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og LO møtte statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet. (Fagbladet, 24.09.12) Les mer

 

Sosial dumping konferanse: - Må tjene på trepartssamarbeidet

Hanne BjurstrømAlle parter, også arbeidsgiverne, må tjene på trepartssamarbeidet. Det sa avgående arbeidsminister Hanne Bjurstrøm på Regjeringens konferanse om trepartssamarbeid og sosial dumping. Hanne Bjurstrøm fryktet at utfordringene med sosial dumping kan bli større i tiden framover. Det skyldes i tilfelle ikke en dårligere norsk behandling av disse utfordringene, men at den økonomiske krisen i Europa kan bli enda verre. I sitt innlegg på konferansen tok NHOs direktør for arbeidslivspolitikk, Svein Oppegaard, til orde for innføring av en nasjonal minstelønn som et effektivt verktøy mot uakseptable lønns- og arbeidsvilkår i arbeidslivet. (NHO, 21.09.12) Les mer

Se flere nyhetssaker fra konferansen:
Bjurstrøm holdt statsministerens åpningstale på konferansen om trepartisamarbeid og sosial dumping (Troms Folkeblad / NTB, 21.09.12)
Krevende diskusjon om sosial dumping (Spekter, 21.09.12)
NHO mener trepartssamarbeidet bare omfatter to parter (YS, 21.09.12)
LO vil forbedre allmenngjøringsordningen (Fri Fagbevegelse, 21.09.12)
Unio advarer mot pensjonsdumping (Unio, 21.09.12)

Last ned notater fra konferansen:

Line Eldring, Fafo: Allmenngjøring og kampen mot sosial dumping: Virkninger og alternativer (pdf)

Per Skedinger, Institutet för näringslivsforskning: ”Evaluering av tiltak mot sosial dumping”och ”Lovfestet minstelønn: Norden og Europa”: Kommentar till FAFO:s rapporter (pdf)

Kjell Skjærvø, Oslo Bygningsarbeiderforening: Forslag til et alternativ til dagens allmenngjøringsordning (pdf) 

Stein Evju, Universitetet i Oslo: Minstelønn eller almengjøring – eller ...? (pdf)

 

SV krever ny dumping-plan

Karin AndersenTo handlingsplaner mot sosial dumping er ikke nok, mener SV. Partiet ber om en tredje. - Stor arbeidsinnvandring og flere useriøse arbeidsgivere som til dels opererer i flere land, gjør det nødvendig med et nytt krafttak mot å utnytte og underbetale folk og mot arbeid under dårlige og farlige forhold, sier SVs arbeidspolitiske talskvinne Karin Andersen. - Hvis vi ikke stopper sosial dumping, har ikke ærlige bedrifter mulighet til å overleve, sier hun. (Hamar Arbeiderblad / NTB, 21.09.12) Les mer

 

 

 

Ap vil stanse den aukande trygdeeksporten til Polen og andre land

Hadia TajikArbeidarpartiet foreslår at uførepensjon, barnetrygd og kontantstøtte skal utbetalast etter prisnivået i det landet mottakaren bur. Ordningane som gjeld i dag er for bra. – Ordninangene er urimeleg gode, seier Hadia Tajik, som leiar Velferdsutvalet i Arbeidarpartiet, som vil sende mindre NAV-pengar ut av landet. Forslaget kan skape strid internt i regjeringa. Karin Andersen gjer det klart at SV er skeptisk til forslaget. (NRK, 19.09.12) Les mer

 

 

 

 

Østeuropeere på boligjakt møter fordommer

Susanne SøholtFordommene på utleiemarkedet øker i takt med økt arbeidsinnvandring. – Mengden henvendelser fra polakker og arbeidere fra Baltikum har økt de siste par årene i takt med økt arbeidsinnvandring, sier Kari Helene Partapuoli, leder for Antirasistisk Senter i Norge. En rapport fra NIBR og Fafo viser at mange arbeidsinnvandrere sliter med å vinne oppmerksomhet og gunst hos utleier. - Boforholdene må legges til rette og vi trenger flere utleieboliger, sier NIBR-forsker Susanne Søholt (bildet). (Romerike Blad, 18.09.12) Les mer

Se også: Samarbeidsrapporten NIBR/Fafo "Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked"

 

 

Sosial dumping i Norden skal kartlegges

Hanne BjurstrømUakseptabelt lave lønninger og dårlige arbeidsvilkår for innvandrere er et utbredt problem i Norden. De nordiske arbeidsministrene ser alvorlig på saken og skal nå utrede rekkevidden av problemet for å kunne innrette tiltakene riktig framover. - Vi skal blant annet se på hvordan vi i Norden kan samarbeide om implementeringen av EUs utstasjoneringsdirektiv, sier Hanne Bjurstrøm, leder for de nordiske arbeidsministrenes møte på Svalbard 12.–14.9. Nordisk ministerråd lanserer i november resultatene fra globaliseringsprosjektet som har gransket mønstre for migrasjon, arbeidsvilkår og rekrutteringspraksis for arbeidsinnvandrere fra Sentral- og Øst-Europa. (bygg.no, 14.09.12) Les mer

Mer om Fafo-prosjektet Nordic project on labour migration

 

 

- Høy innvandring gir ikke boligkrise

Høy arbeidsinnvandring har vært brukt som forklaring på presset i boligmarkedet. Særlig har eurokrisen gitt en strøm av arbeidssøkende sørfra. Nå kaster sjeføkonom Steinar Juel i Nordea ut en brannfakkel i den opphetede boligdebatten. - Ut fra de tallene SSB publiserer for husleie og boligpriser, er det vanskelig å spore et uvanlig sterkt press i boligmarkedet drevet av høy befolkningsvekst, sier Juel. Han mener høy innvandring først og fremst ville gitt et press på leieprisene, noe man ikke har sett tendenser til. (NA24, 13.09.12) Les mer

 

Sp vil ha en strengt regulert arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS

Arbeidsinnvandring de siste ti årene har bidratt positivt til norsk økonomi, skriver Senterpartiet i sitt utkast til prinsipp- og handlingsprogram for perioden 2013 -17. Men partiet ønsker styring og innstramming. Sp vil at arbeidsinnvandringen, og dermed befolkningsveksten, styres til alle regioner, ikke bare Osloregionen. De vil ha en strengt regulert arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS, der kravene til spesialistkompetanse må følges strengt. De vil begrense arbeidsinnvandringen for i større grad å bruke de ubenyttede menneskelige ressursene i Norge. Og med bakgrunn i at innvandrere fra EØS-området representerer en utfordring for de norske velferdssystemene, mener Sp det er behov for innstramming og å utfordre EØS-avtalen på dette området. (Fafo Østforum, 14.09.12)

Se også: - Et verdiorientert Senterpartiprogram med tydelige standpunkt (Senterpartiet, 10.09.12)

Utkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2013 -17 (Senterpartiet)

 

 

Monti II på skraphaugen

Europakommisjonen har bestemt seg for å trekke det omstridte forslaget som blant annet skulle regulere streikeretten. Forslaget som har gått under navnet Monti II-forordningen skulle regulere forholdet mellom streikeretten, retten til etablering og retten til å yte tjenester i EØS-avtalen har møtt en vegg av motstand. Når Europakommisjonen nå trekker forslaget er det fordi de anser det som politisk umulig å få flertall for forslaget (LO-Aktuelt, 13.09.12). Les mer

Les brevet fra president Barroso til EU-parlamentet her

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg av nyhetssaker fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum, 13.09.12) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 13/12

 

26. september 2012: Konferanse på Fafo om inkludering av romfolk

Line EldringGuri TyldumKonferansen arrangeres i et samarbeid mellom EU-landenes ambassader, EU-delegasjonen i Norge og Fafo. Med utgangspunkt i «2011 EU Framework for national Roma integration strategies» vil det bli innledninger og debatt om temaene arbeidsliv, utdanning, helse og bolig. På programmet har vi nasjonale og internasjonale eksperter, politikere og representanter fra EU-kommisjonen. Konferansen holdes på engelsk. Kontaktpersoner på Fafo: Line Eldring og Guri Tyldum. Konferansen er fullbooket. Konferansen vises også direkte på nett-tv. (Fafo Østforum, 12.09.12) Les mer om konferansen og “2011 EU Framework for national Roma integration strategies"

 

 

Vil heller allmengjøre tariffavtalenes minstelønninger enn å innføre offentlige minstelønninger

Roar FlåthenLO-leder Roar Flåthen tar imot en samlet nordisk fagbevegelse i Ålesund for å danne felles front rundt den nordiske modellen. – Vi må sikre den nordiske forhandlingsmodellen mot forsøk på å undergrave den, for eksempel med offentlige minstelønninger som vi ser lenger sør i Europa. Vi har et annet system, og vil heller allmengjøre tariffavtalenes minstelønninger. Med offentlige minstelønnssystemer ville en renholder i Norge bare hatt halve lønna, sier Flåthen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). (Jarlsberg, 13.09.12) Les mer

 

 

 

- Utnytt norsk arbeidsreserve

Norske kommuner bruker bemanningsforetak for å lære spanske sykepleiere norsk og hente dem til ledige jobber i helsesektoren her hjemme. Fagforbundet og Sykepleierforbundet oppfordrer kommunene til heller å utnytte den arbeidsreserven vi allerede har i landet. (Fri Fagbevegelse, 13.09.12) Les mer

Se også: På sykepleierjakt i Spania (Fri Fagbevegelse, 10.09.12)

 

Få kommuner stiller krav ved innkjøp for å unngå sosial dumping

Fremtiden i våre hender har gjennomført intervju med innkjøpere i den største kommunen i hvert av landets 19 fylker, og undersøkelsen viser blant annet at i mange kommuner stilles etiske krav kun unntaksvis. Ålesund har som en av få norske kommuner stilt klare krav ved sine innkjøp for å unngå sosial dumping. For å forebygge risikoen for sosial dumping, har kommunen en klausul i sine innkjøpskontrakter som skal sikre like arbeidsvilkår uavhengig av nasjonalitet (ILO-konvensjon nr. 94). (Ålesund kommune, 11.09.12) Les mer

Les mer om, og last ned, rapporten fra Fremtiden i våre hender: "Store ord - etikkfattig handling"

 

Norwegian-piloter tar vikarstrid til retten

Piloter i Norwegian går nå til sak mot sin egen ledelse. Norwegian Pilot Forening mener det er et avtalebrudd når det norske flyselskapet lar Spania-baserte vikarer fra utenlandske vikarbyrå fly på etablerte ruter i Skandinavia. – Det er brudd på inngåtte kollektivavtaler. De er formelt ansatt på andre steder enn der vi opererer og har dårligere vilkår og sosiale ytelser, sier Halvor Vatnar, leder i pilotforeningen (NRK, 11.09.12) Les mer

 

Regjeringen legger frem ny støtteordning for industrien for å hindre utflagging

Regjeringen vil etablere en CO2 kompensasjonsordning for industrien. Formålet skal være å hindre at industribedrifter i Norge flytter sin virksomhet til land med svakere klimapolitikk. Både LO, NHO og Energi Norge har etterlyst en slik ordning, av hensyn til konkurranseevnen. (NRK, 11.09.12) Les mer

 

På sykepleierjakt i Spania

Øyer kommune drar til Spania for å finne 100 sykepleiere. - Bare begynnelsen, sier Kjell Tore Bjørnhaug og Thor Bjarne Aarstad i AB Bemanning. Blir pilotprosjektet vellykket, står veien åpen for massiv import av spansk arbeidskraft, mener de to. (Fri Fagbevegelse, 10.09.12) Les mer

 

Østeuropeiske langtransportsjåfører har ikke råd til mat i Norge

Østeuropeiske sjåfører som jobber for skandinaviske selskaper og datterselskaper tjener langt dårligere enn sine norske og svenske kollegaer. - Vi kan ikke akseptere at lastebiler med sjåfører på lønns- og arbeidsvilkår fra lavkostland i stort omfang kjører mellom bedrifter i Norge. Det er sosial dumping som vi må bekjempe. Dette er uverdig for de utenlandske sjåførene, det presser nordmenn ut av transportbransjen og skaper et press på norske lønns- og arbeidsvilkår, sier statssekretær Erik Lahnstein i Samferdselsdepartementet. (NRK, 08.09.12) Les mer

Hør radiodokumentaren om sosial dumping i transportbransjen: Langtransportsjåføren - den nye norske sjømannen? (NRK P2, 08.09.12)

Se også:
Kabotasje bekymrer politikerne (Yrkestrafikkforbundet, 10.09.12)
Påstander om sosial dumping i transportsektoren (NHO Logistikk og transport, 10.09.12)
- Bra at Samferdselsdepartementet følger opp kabotasjemøtet (Norsk Transportarbeiderforbund, 10.09.12)

 

Bjurstrøm stanser arbeidsinnvandring fra enkelte land

De norske ambassadene i Nepal, India og Sri-Lanka har meldt tilbake om at søkerne kan ha brukt falske dokumenter i et forsøk på å tilfredsstille kriteriene for opphold. Nå setter arbeidsminister Hanne Bjurstrøm en stopper for alle arbeidsinnvandrerne fra disse landene. – Det er rimelig klart at dette er et forsøk på svindel, sier Bjurstrøm til Aftenposten. (Utrop, 08.09.12) Les mer

 

21. september 2012: Nasjonal konferanse om trepartssamarbeid og sosial dumping

LogoArbeidsminister Hanne Bjurstrøm inviterer til åpen nasjonal konferanse 21. september hvor fortsatt innsats mot sosial dumping blir satt på dagsorden, med særlig vinkling på trepartssamarbeid og allmenngjøring av tariffavtaler. Blant innlederne er statsminister Jens Stoltenberg, statssekretær Jan-Erik Støstad, Fafo-forsker Line Eldring, Kjell Skjærvø (Fellesforbundet), Stein Evju (Institutt for privat rett, UiO), Bernt Bratsberg (forsker ved Frisch-senteret). Konferansen avholdes på Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo fredag 21. september, fra kl. 09.00 – 15.30. Konferansen vil bli streamet. (Arbeidsdepartmentet, 07.09.12) Les mer

Påmelding via web

Kommentar: - Konkurrerer vi på like vilkår som utenlandske entreprenører?

- Det norske tunnelmarkedet oppleves som en honningkrukke og flere utenlandske entreprenører har etablert seg i landet, skriver Frode Nilsen, administrerende direktør i Leonhard Nilsen & Sønner AS. Han mener norske entreprenører har mye å lære av utenlandske entreprenører, men poengterer at norske og utenlandske entreprenører må konkurrere på like vilkår. (bygg.no, 06.09.12) Les kommentaren

 

Fikk sparken fordi hun snakket polsk i lunsjen

Den polske renholdsarbeideren Joanna Renclawowicz fikk sparken som renholdsvikar ved Sykehuset Telemark i Skien. Årsak: Hun snakket polsk med enkelte av sine kolleger, i pausene og noen ganger i korridorene på sykehuset. Nå har hun gått til sak mot sykehuset, for usaklig oppsigelse. Advokatfullmektig Sebastian Garstecki, som representerer kvinnen, har også klaget inn sykehuset til Likestilling- og diskrimineringsombudet. (Dagbladet, 04.09.12) Les mer

Se også: Venstre: - Stopp diskriminering i helsevesenet (Fri Fagbevegelse, 07.09.12)

 

Arbeidsinnvandring påvirker utdanningsvalg

Pål SchøneInnvandrerne som har kommet etter 2004 har ikke spredt seg jevnt utover arbeidsmarkedet, men er konsentrert om noen næringer, som bygg- og anleggssektoren. - Det finnes indikasjoner på at unge velger seg vekk fra visse næringer for å unngå konkurransen som følger av økt arbeidsinnvandring, sier Pål Schøne, forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF). (ISF, 04.08.12) Les mer

 

 

 

 

– Lett å velge rett i renhold

Jan-Erik Støstad– Den nye godkjenningsordningen med ID-kort gir oss bedre muligheter til å rydde opp i renholdsbransjen, og det bør bli lett for de som kjøper renholdstjenester å velge rett, sa statssekretær Jan-Erik Støstad da han klippet snora på det nye kontoret for godkjenningsordningen i Drammen, 3. september. (Arbeidsdepartementet, 04.09.12) Les mer

Se også: Alle partier, fagbevegelsen og arbeidsgiverorganisasjonene er for den nye ordningen (Gudbrandsdølen Dagningen, 04.09.12)

Kommentar ved arbeidsminister Hanne Bjurstrøm: - En ryddigere renholdsbransje (Arbeidsdepartementet / Dagsavisen, 03.09.12)


Krever stans i kabotasje

Yrkestrafikkforbundet skal i dag møte samferdselsminister Marit Arnstad. Hovedtema for møtet vil være konsekvensene av kabotasje, dvs at transportører fra EØS-området kan drive midlertidig transport i Norge. - Vi mener at kabotasje truer norsk lastebilnæring, sier YTF-leder Svein Furøy. YTF krever stans i all kabotasje i Norge slik at man kan få vurdert grundig konsekvensene knyttet til slik kjøring. (YTF, 03.09.12) Les mer

Se også:
Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) ber om en tenkepause for kabotasjetransport (NTF, 03.09.12)

 

Kommentar: - Vi trenger mer vellykket arbeidsinnvandring til Norge

Mathilde Fasting- Myndighetene satser mer på tiltak mot sosial dumping enn på tiltak som kan forenkle og forbedre arbeidsinnvandringen. Norske bedrifter – arbeidsgiverne – er urealistiske når det gjelder hva som skal til for å få god utenlandsk arbeidskraft. LO skulle nok helst hatt et arbeidsliv uten vikarbyråer og utenlandske arbeidstakere. Hverken myndigheter, arbeidsliv eller fagbevegelse tar ansvaret for å gjøre Norge attraktivt for arbeidsinnvandrere, skriver Mathilde Fasting, prosjektleder i Civita. (Minerva, 03.09.12) Les kommentaren

 

 

 

Godkjenningsordningen i renholdsbransjen på plass

Hanne BjurstrømFra 1. september må alle som skal tilby renholdstjenester være godkjent av Arbeidstilsynet. De ansatte skal ha ID-kort. Det vil være forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjente. –Godkjenningsordningen er et synlig resultat av samarbeidet mellom partene i bransjen og myndighetene, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. (Arbeidsdepartementet, 02.09.12) Les mer

For mer informasjon om godkjenningsordningen i renholdsbransjen, se Arbeidstilsynets nettsider

Se også: Fra 1. september er det påbudt å kjøpe hvit vask (LO-Aktuelt, 30.08.12)
Seriøse aktører i renholdsbransjen er glad for strengere regler (NRK Sørlandet, 30.08.12)
Hovedtillitsvalgte i ISS gleder seg over at godkjenningsordningen er på plass (Arbeidsmannen, 31.08.12)
Godkjenningsordning i renholdsbransjen: Nå må alle bevise ren samvittighet (Arbeidslivet.no, 31.08.12)

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700