Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Oktober 2012

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum oktober 2012

 

Fellesforundet har laget temaside om innleie

LogoFellesforbundet har samlet relevant informasjon om de nye bestemmelsene for innleide arbeidstakere på en egen temaside om innleie. Der har de lagt ut veiledningshefte og kort informasjon på engelsk og polsk. Spørsmål og svar-seksjon er på plass, og et kort videoinnslag om de nye bestemmelsene. (Fellesforbundet, 30.10.12) Les mer på temasiden

 

 

Hyrer inn billige utenlandske vogntogsjåfører

Norges største transportør Bring ansetter i stor stil utenlandske sjåfører gjennom selskaper i Polen og Slovakia. - Den norske transportbransjen er i ferd med å utraderes, konkluderer Bjørn Tore Bråten i Polarsirkelen Transportarbeiderforbund. Norske sjåfører må konstatere at også staten selv er storforbruker av utenlandske sjåfører. (NRK Nordland, 30.10.12) Les mer

Les også: Bekymret for utviklingen med billige sjåfører (Magasinet Aktuell, 1.11.12).

 

 

EU-interesse for norsk innsats mot sosial dumping

Jan-Erik Støstad- Norge har unike erfaringer i innsatsen mot sosial dumping, sier statssekretær Jan-Erik Støstad. Tirsdag 23. oktober var han i Europaparlamentet i Strasbourg for å formidle de norske erfaringene og fremme synspunkter i aktuelle saker. Støstad hadde møter med parlamentarikere som er sentrale i behandlingen av to aktuelle lovsaker: Forslag til et nytt direktiv som skal sikre bedre håndheving av direktivet om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting (Utsendingsdirektivet), og endrede direktiver om offentlige anskaffelser. (Arbeidsdepartementet, 30.10.12) Les mer

 

 

 

Ny artikkel: A case study of temporary work agencies in the Norwegian construction sector

Anne Mette Ødegård Øyvind Berge Kristin AlsosFafo-forskerne Anne Mette Ødegård, Øyvind Berge og Kristin Alsos har publisert en ny artikkel i Transfer, vol. 18 nr. 4. Forfatterne viser konsekvenser av veksten i bruken av innleid arbeidskraft i norsk bygg- og anleggssektor og diskuterer virkningen av ulike nasjonale forskrifter. Det diskuteres også om EUs vikarbyrådirektiv kan forbedre situasjonen. (Fafo Østforum, 30.10.12) Les sammendrag: A case study of temporary work agencies in the Norwegian construction sector – a growing informal market beyond regulation?

 

Ny artikkel: Trade union responses to migrant workers from the ‘new Europe’: A three sector comparison in the UK, Norway and Germany

Line EldringFafo-forsker Line Eldring har sammen med Jane Hardy ved University of Hertfordshire og Thorsten Schulten ved WSI, Hans-Böckler Stiftung, publisert en ny artikkel i European Journal of Industrial Relations. Forfatterne ser på hvordan fagforeningers respons på arbeidsinnvandring dannes i et samspill mellom reguleringer i arbeidslivet, deres egen makt og særtrekk ved egen bransje. De har tatt for seg byggebransjen, helsesektoren og næringsmiddelindustrien. (Fafo Østforum, 30.10.12) Les mer om artikkelen: Trade union responses to migrant workers from the ‘new Europe’: A three sector comparison in the UK, Norway and Germany

 

 

 

Høring om utenlandsk personell i internasjonal luftfart

Regjeringen ber om innspill på om utenlandsk personell skal kunne arbeide på samme vilkår i norskregistrerte selskaper som i flyselskaper registrert i andre land. I dag er det krav om at utenlandsk personell som jobber på norskregistrerte fly skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår, også når de er i internasjonal trafikk. For fly registrert i utlandet gjelder ikke samme krav. Arbeidsminister Anniken Huitfeldt understreker at regjeringen ikke har konkludert med hvorvidt dagens regelverk skal opprettholdes eller endres. Høringsfristen er 7. desember. (Arbeidsdepartementet, 29.10.12) Les mer

Høringsnotat: Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart (AD, 29.1012)

 

Tilbyr mindre språkopplæring til utenlandske arbeidstakere

Under halvparten av bedriftene i bygg og anlegg tilbyr informasjon om helse, miljø og sikkerhet på flere språk. Utlendinger skader seg oftere på jobb. Særlig innleide går på arbeidsplassen med større risiko for å forlate den enten skadd - eller i verste fall død, viser tall fra Arbeidstilsynet. En fersk rapport fra Fafo forteller nå at bygg- og anleggsbedrifter nedprioriterer arbeidet med HMS (helse, miljø og sikkerhet) overfor utenlandske arbeidere (Fri Fagbevegelse, 26.10.12). Les mer

Informasjon om HMS på færre språk (HMS-magasinet, 29.10.12)

Last ned Fafo-rapporten (pdf)

Se også: Rapport fra Arbeidstilsynet viser at utenlandske arbeidstakere er 1,36 ganger mer skadeutsatt (Magasinet for fagorganiserte, 03.10.12)

 

Ny Fafo-rapport: Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Fafo-rapportFafo-forskerne Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen har i denne nye rapporten sett på hvordan HMS-arbeidet utvikler seg i møtet mellom store og små bygg- og anleggsbedrifter. Videre går de igjennom hva som er de viktigste HMS-utfordringene i forbindelse med bruk av østeuropeisk arbeidskraft i denne bransjen. (Fafo Østforum, 26.10.12)

Last ned Fafo-rapporten Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen
Les mer om Fafo-rapporten Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

 

 

 

Likebehandling vil kreve mye fotarbeid

Fra nyttår skal innleide og fast ansatte behandles likt. Det er i disse dager tillitsvalgte må gjøre fotarbeidet ute på bedriftene, sier Fellesforbundets Jørn Eggum. Lønn, arbeidstid, feriepenger, hviletider, pauser, fasiliteter, arbeidsklær, gaver, julekort, bonuser, betaling for røde dager. Likebehandlingsprinsippet er både lovfestet og tariffestet – og i ukene fram mot årsskiftet gjelder det at tillitsvalgte bruker innsynsretten for å se til at bedriftene følger opp sine forpliktelser (Magasinet for fagorganiserte, 26.10.12). Les mer

Les også: - Bruk verktøyene mot sosial dumping (LO-Aktuelt, 22.10.12)
LOs tillitsvalgtpanel om innleie av arbeidskraft: Én av fire kjenner til uakseptable vilkår (arbeidslivet.no, 16.10.12)

 

18 millioner til arbeidslivsprosjekter i nye EU-land

Innovasjon Norge har bevilget nesten 18 millioner kroner til prosjekter LO er involvert i for et anstendig arbeidsliv og trepartssamarbeidet i de nye EU-landene. Dette er penger som kommer fra de såkalte EØS-midlene. Fondet for anstendig arbeid og trepartssamarbeid utgjør 1 prosent av dette, og det er den første tildelingen fra dette fondet som skjedde på Innovasjon Norges styremøte (LO-Aktuelt, 26.10.12). Les mer

 

Interesse for norsk innsats mot sosial dumping

- Norge har unike erfaringer i innsatsen mot sosial dumping, sier statssekretær Jan-Erik Støstad. Tirsdag 23. oktober var han i Europaparlamentet i Strasbourg for å formidle de norske erfaringene og fremme synspunkter i aktuelle saker (Arbeidsdepartementet, 26.10.12). Les mer

Les også: Norge intensiverer arbeidet med å påvirke nye EU-direktiver (Hardanger Folkeblad/ANB, 26.10.12).

 

Stor vekst i falske enkeltmannsforetak

Arbeidstilsynet melder om en kraftig økning i utenlandske arbeidstakere som presses av arbeidsgiver til å opprette falske enkeltmannsforetak. Dermed mister de rettighetene de ville hatt som ansatte i et firma. (Fri Fagbevegelse, 25.10.12) Les mer

 

Arbeidsministeren vil styrke kampen mot sosial dumping

Anniken Huitfeldt. Foto: Ilja C. HendelArbeidsminister Anniken Huitfeldt vil se på om flere sektorer kan få garanterte lønnsvilkår som et ledd i kampen mot sosial dumping. – Jeg vil invitere partene i arbeidslivet til å diskutere om vi skal sette i gang flere treparts bransjeprogrammer. Hvorvidt allmenngjøring skal utvides til flere områder vil nok bli diskutert som en del av dette, sier Huitfeldt til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Fellesforbundets leder Arve Bakke vil ha en sterkere og mer robust allmenngjøringsordning som kan sørge for allmenngjøring til langt flere. - Vi kan sikre alle et slikt minimumsgulv på lønns- og arbeidsvilkår innenfor EØS-avtalen, som ikke er hinderet her, slår Bakke fast. (Telemarksavisa / ANB, 25.10.12) Les mer

 

 

Bruk av fastlege blant innvandrere

LogoNye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at legebruk varierer med innvandreres landbakgrunn. Mye av forklaringen kan ligge i innvandringsgrunn, botid og kjønns- og alderssammensetningen i de ulike gruppene. Av innvandrere fra EU/EØS-området utenom Norden hadde 42 prosent konsultert fastlege, mens blant innvandrere fra Europa utenom EU/EØS-området var andelen på 65 prosent. Arbeidsinnvandrere fra nye EU-land i Øst-Europa, som Polen og de baltiske statene, har relativt kort gjennomsnittlig botid, noe som kan påvirke bruken av helsetjenester. Dersom en person kommer til Norge på grunn av muligheten for å få arbeid, kan man i tillegg anta at vedkommende er i arbeidsfør alder og har andre forutsetninger for å kunne ta lønnet arbeid, blant annet god helse. (SSB, 24.10.12) Les mer

 

Delta: - Arbeidslivsfeltet i EØS-avtalen bør beholdes

SV og flere LO-forbund ønsker å ta arbeidslivsfeltet ut av EØS-avtalen. Knut Roger Andersen, politisk rådgiver i Delta, mener at den økonomiske situasjonen i Europa gjør det ekstra viktig at arbeidsliv inngår i EØS-avtalen. (Kommuniké, 23.10.12) Les mer

 

Leder: - Arbeidstilsynet har vind i seilene for tiden

- Regjeringen foreslår å styrke arbeidstilsynet med ti millioner kroner, samt at brudd på arbeidsmiljøloven skal straffes strengere. Loven bør strammes inn blant annet fordi man ønsker å sikre at utenlandske arbeidstakere får samme lønns- og arbeidsvilkår som norske. Sagt på en annen måte: Myndighetene vil skjerpe kampen mot sosial dumping. Og etaten får nå både de nødvendige ressursene og den nødvendige legitimiteten i regelverket, skriver HMS-Magasinet på lederplass. (23.10.12) Les mer

 

Her er innvandrerregninga Frp vil dumpe på arbeidsgiverne

FrP foreslår at bedriftene selv må ta velferdsregninga for arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS. – Arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS er strengt regulert, og flesteparten kommer som spesialister eller annen kvalifisert arbeidskraft. Gitt det lille omfanget av denne arbeidsinnvandringen, er det vanskelig å tenke seg at det er et problem. Dette er også ettertraktet arbeidskraft i utgangspunktet, sier Fafo-forsker Line Eldring. Heller ikke arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Olje og Gass mener det er noe grunnlag for Frps forslag. De betaler skatt til det norske samfunnet, og da er det naturlig at de som andre skattebetalere i Norge får ta del i de godene som velferdsstaten legger opp til, sier Eli Ane Nedreskår i organisasjonen Olje og Gass. (NRK, 23.10.12) Les mer

 

- Bruk verktøyene mot sosial dumping

Kristian Tangen- Det er opp til de tillitsvalgte å bruke verktøyene mot sosial dumping, sa LO-sekretær Kristian Tangen da han møtte LO-tillitsvalgte i Nordland. Han pekte på de tiltakspakkene mot sosial dumping som regjeringa har gjennomført og de tiltakene som kom i forbindelse med innføringen av vikarbyrådirektivet. Og han understrekte at det er viktig at de tillitsvalgte på arbeidsplassene tar i bruk for eksempel drøftingsretten når det gjelder innleie. (LO-Aktuelt, 22.10.12) Les mer

 

 

 

 

Maner til ro om EØS

Raymond JohansenAps partisekretær Raymond Johansen forsøker å berolige EØS-kritikerne i LO. – Regjeringen vil ikke akseptere det hvis EU forsøker å forverre norske arbeidsforhold. – Regjeringen har synliggjort handlingsrommet i EØS-avtalen hver dag i syv år. Det er en ubegrunnet frykt for EØS-avtalen når det kommer til arbeidslivet, sier Aps partisekretær Raymond Johansen. (Helgeland Arbeiderblad / ANB). Les mer

 

 

 

 

Kronikk: EØS-avtalen består

Espen Barth Eide- EØS-avtalen har tjent Norge godt i snart 19 år. Avtalen er inngangsbilletten til EUs indre marked. Regjeringen forsvarer avtalen hver eneste dag, skriver utenriksminister Espen Barth Eide i en kronikk i VG. - Norge er det mye oppmerksomhet om arbeidsliv i EØS-debatten. Arbeidsinnvandringen fra EØS-området har bidratt til norsk velstand, men den har også skapt utfordringer. For Regjeringen er det avgjørende å videreføre den norske arbeidslivsmodellen og jeg mener vi best gjør dette innenfor EØS-avtalen i samarbeid med EU. (Utenriksdepartementet, 19.10.12) Les kronikken

Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediearkiv

 

 

Norge bruker ikke mangfoldspotensialet

En globalisert verden forutsetter knallhard konkurranse om de beste hodene. Eksperter og debattanter på plass under årets Oslo Global Mobility Forum ble enige om at Norge må bli bedre til å rekruttere livsviktig arbeidskraft fra utlandet. Gjennomgangstonen var klar og enkel: Norges gunstige økonomiske og politiske stilling i en verden som ellers preges av finanskrisen er en klar fordel. Samtidig er man fortsatt ikke flinke nok til å hverken markedsføre seg selv. Og arbeidsinnvandringspolitikken oppleves av mange som ikke-fremmende overfor utenlandske talenter. (Utrop.no, 18.10.12) Les mer

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg av nyhetssaker fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum, 18.10.12) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 15/12

 

 

Arbeidstilsynet satser tungt i utsatte næringer

LogoDe neste fire årene gjennomføres nasjonale tilsynssatsinger i renhold, helse- og sosial, bygg- og anlegg, overnatting og servering og transport. Dette er næringer der risikoen for skade, sykdom og utstøting er stor. Flere av næringene har også et stort og økende innslag av utenlandske arbeidstakere. Det er nødvendig å sikre at disse får informasjon på et språk de forstår. (Arbeidstilsynet, 18.10.12) Les mer

Se også Arbeidstilsynets Strategisk plan 2013-2016

 

Vil ikke kreve språkopplæring

Utenlandske arbeidere er overrepresentert på skadestatistikker. Arbeidstilsynet knytter deler av det til språkproblemer. Arbeidsdepartementet vil likevel ikke komme med krav om norskopplæring for bemanningsbransjen. Fellesforbundet mener at utleiefirmaer bør pålegges norskopplæring. - Jeg er usikker på om det er riktig å stille spesifikke krav her, mener Jan-Erik Støstad (Ap), statssekretær i Arbeidsdepartementet. (Arbeidsmanden, 16.10.12) Les mer

Se også: Rapport fra Arbeidstilsynet viser at utenlandske arbeidstakere er 1,36 ganger mer skadeutsatt (Magasinet for fagorganiserte, 03.10.12)

 

 

Vil avskaffe regionale verneombud

Torbjørn Røe IsaksenHøyres Torbjørn Røe Isaksen kan bli vår neste arbeidsminister. Noe av det første han vil gjøre er å avskaffe ordningen med regionale verneombud innen hotell, restaurant og renhold. Arbeidstilsynet ansetter denne høsten 12 regionale verneombud som skal kontrollere arbeidsmiljøet i de tre bransjene som preges av mange små og til dels useriøse bedrifter. Ombudene starter 1. mars neste år, men vil ikke rekke å jobbe mange måneder hvis Høyre vinner valget. (Fri Fagbevegelse, 16.10.12) Les mer

 

 

 

Reagerer på innleiepraksis

Roar FlaatenTillitsvalgte i LO opplever at graden av innleie er større enn regelverket gir anledning til, slår LO-leder Roar Flåthen fast. Drøyt 40 prosent av LOs tillitsvalgtpanel har erfaring med innleie på sin arbeidsplass. Svarene avslører også at innleie i betydelig grad brukes for å dekke et permanent behov for økt grunnbemanning og i stedet for å ansette flere fast. Dette er neppe i tråd med lovverket i alle tilfellene, slår både Fafo og LO-lederen fast. – At arbeidsgiver dekker opp for sykdom eller annet fravær, eller for å ta topper i produksjonen, er helt ordinært. Men i utgangspunktet er det ikke lov å leie inn for å dekke et permanent behov for økt grunnbemanning, slik mange svarer, konstaterer Fafo-forsker Rolf Andersen. LOs tillitsvalgtpanel ble presentert i dag under høstens første «Politikk til frokost» i regi av LO. (Vestby Avis / ANB, 16.10.12) Les mer

Se også: En av fire tillitsvalgte vet som sosial dumping (LO-Aktuelt, 16.10.12)
Fortsetter kampen mot midlertidige ansettelser (Arbeiderpartiet, 16.10.12)

 

 

LOs tillitsvalgtpanel om innleie av arbeidskraft: Én av fire kjenner til uakseptable vilkår

Fafo-notat 2012:12Drøyt 40 prosent av de tillitsvalgte i LO-forbundene har erfaring med innleid arbeidskraft på sin arbeidsplass. Én av fire har kjennskap til uakseptable lønns- og arbeidsvilkår for innleid arbeidskraft. Lavere lønn og lengre arbeidstid er, ikke uventet, de mest framtredende bruddene. Dette kommer fram i den aller første undersøkelsen fra LOs tillitsvalgtpanel, med svar fra over 2500 tillitsvalgte. Notatet er forfattet av Fafo-forskerne Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård på oppdrag fra LO. (Arbeidslivet.no, 16.10.12) Les mer

Last ned Fafo-notat 2012:12: Bruk av innleid arbeidskraft

 

 

Innleieboom i arbeidslivet

Rolf K. AndersenInnleie av arbeidere gjennom vikarbyråer har satt sinnene i kok blant mange i fagbevegelsen. Blant kritikerne blir det hevdet at utstrakt innleie av ansatte fører til sosial dumping. En ny rapport fra Fafo kan gi ny ammunisjon i debatten. I en ny rundspørring blant tusenvis av tillitsvalgte i LO kommer det fram at hele 41 prosent har erfaringer med innleie fra vikarbyråer. - Jeg synes det er høyt at én av fire oppdager uakseptable lønns- og arbeidsvilkår blant innleide. Når de fleste sier at lønnsvilkår er hovedankepunkt gir det et perspektiv, sier Fafo-forsker Rolf K. Andersen til Klassekampen. (Klassekampen, 16.10.12) Les mer

 

 

 

- Små fiskefirmaer er verst på å utnytte utenlandske arbeidere

Utenlandske arbeidere utsettes for sosial dumping i små fiskefirma, mener fiskeriansvarlig hos LO-forbund. I hele sytti prosent av kontrollene fra Arbeidstilsynet er det brudd på reglene for helse, sikkerhet, boforhold, og lønn, der ansatte er innleid fra firma fra utlandet. (NRK Troms og Finnmark, 15.10.12) Les mer

 

- Klarer å stanse sosial dumping

- EØS-avtalen er ikke noe hinder i kampen mot sosial dumping i Norge, mener Truls Wickholm, stortingsrepresentant for Ap, og leder av fagligpolitisk utvalg i Oslo Ap. Av Europameldingen, som ble lagt fram fredag, går det fram at regjeringen «ønsker å bruke de muligheter Norge har til å påvirke regelverksutviklingen i EU/EØS og på Schengen-området.» (Dagsavisen, 15.10.12) Les mer

Se også: Norge skal bruke handlingsrom i EØS aktivt (Utenriksdepartementet, 12.10.12)

Europameldingen St.meld 5 (2012-2013) EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU

 

Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår i det offentlige

Arbeidstilsynet får nå i oppgave å føre tilsyn med at arbeidstakere som jobber for det offentlige har lønns- og arbeidsvilkår i tråd med tariffavtaler eller allmenngjøringsvedtak. Forslaget ble lagt fram for Stortinget i en lovproposisjon 12. oktober (Arbeidsdepartementet, 12.10.12). Les pressemeldingen fra departementet

 

Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo feirer 5 år

Lene S. Hagen15. oktober 2007 åpnet Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA). De holdt da til i lokaler på Tøyen. I 2009 flyttet de inn i de nye lokalene til Skatt øst. Samme år åpnet SUA-senter også i Stavanger og Kirkenes. SUA er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeidstilsynet, Politiet, Utlendingsdirektoratet og Skatteetaten. Servicesenteret i Oslo ledes av Lene S. Hagen (bildet). På dagens femårsmarkering presenterte Hagen resultater og erfaringer fra fem års drift. Deretter var det taler fra ledelsen i de fire etatene: Ingrid Finboe Svendsen, direktør for Arbeidstilsynet, Frode Forfang, UDI-direktør, Kristin Kvigne, konstituert avdelingsdirektør ved politifagavdelingen i Politidirektoratet og Svein Kristensen, Skattedirektør. (Fafo Østforum, 12.10.12) Les mer om Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere

Se også: - Vi skal gjøre det enkelt å handle rett (Skatteetaten, 12.10.12)
- Vårt samarbeid i SUA har styrket Arbeidstilsynets innsats mot sosial dumping (Arbeidstilsynet, 12.10.12)

 

Leder: Utenlandsk arbeid

- Hittil har arbeidsinnvandringen bremset den negative utviklingen med stadig færre yrkesaktive bak hver alderspensjonist. Men hvordan vil en befolkningsvekst som sprenger vårt erfaringsgrunnlag påvirke et raust velferdssystem? spør Moss Avis på lederplass. (12.10.12) Les lederen

 

Arbeidsinnvandrerne har lavere forbruk av økonomisk sosialhjelp

NAV har analysert utviklingen i antall mottakere av økonomisk sosialhjelp fra 2005 til 2011 i lys av utviklingen på arbeidsmarkedet og innføringen av kvalifiseringsprogrammet. Analysen viser at også antall innvandrere som får økonomisk sosialhjelp har gått ned. - Det skyldes i hovedsak at vi har hatt en høy arbeidsinnvandring, og at arbeidsinnvandrerne har lavere forbruk av økonomisk sosialhjelp enn både andre innvandrergrupper og etniske nordmenn, sier Gudbjørgsrud. (NAV, 12.10.12) Les mer

 

Parat samarbeider med Spania

Fagforeningen Parat har innledet et samarbeid med den største spanske hovedorganisasjonen CCOO for å organisere Norwegians personell i Spania, og CCOO har allerede startet arbeidet med å forberede krav om tariffavtale. - Verken Norwegian eller andre arbeidsgivere skal kunne flytte produksjonen til andre land for å unngå å gi grunnleggende rettigheter til sine ansatte. Konkurransen i bransjen skal ikke skje på bekostning av de ansattes vilkår, sier Parats leder Hans-Erik Skjæggerud. (NRK / NTB, 10.10.12) Les mer

 

Leder: Sosial ulikhet

Jon M. HippeKristin ClemetØkt arbeidskraftimport til Norge etter EØS-utvidelsen var tema da Fafos Jon Hippe og Civitas Kristin Clemet debatterte om økt sosial og økonomisk ulikhet. Hippe mente å kunne se begynnelsen på et todelt arbeidsmarked, der deler av arbeidsstokken, med utenlandsk og annen etnisk bakgrunn, får kronisk dårligere betingelser enn arbeidstakere for øvrig. Utviklingen av en lavtlønnet tjenestesektor ville kunne utfordre den norske modellens bærekraft, sa Hippe. Clemet mente at økt sosial ulikhet fører til større likhet mellom land. Norge bidrar til å utjevne sosiale forskjeller på verdensbasis når folk fra Polen eller Romania kommer hit for å jobbe, sa hun. (Klassekampen, 11.10.12) Les lederen

 

 

LO krever fortsatt allmenngjøring

LogoFire bransjer trenger fortsatt et lønnsgulv for å hindre sosial dumping. LO ber den statlige Tariffnemnda om at fire større bransjer fortsatt skal ha et lovbestemt lønnsgulv, ved at tariffavtalene allmenngjøres. Dette gulvet skal gjelde for alle ansatte i de fire næringene (bygg, skips- og verftsindustri, jordbruks- og gartnerinæringen og renhold), uavhengig av om det er tariffavtale i bedriftene (Magasinet for fagorganiserte, 09.10.12). Les mer

 

 

 

Jobber fylles av innvandrere

Sigbjørn JohnsenDet siste året har innvandrere fylt sju av ti nye arbeidsplasser. Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) venter vekst i innvandringen også i tiden fremover. – Det er et veldig stort behov for arbeidskraft i norsk økonomi, og det ville ikke vært mulig å få gjort alle de oppgavene og fått den veksten vi har fått uten den arbeidsinnvandringen, sier Johnsen til Dagens Næringsliv (Fri Fagbevegelse/ANB-NTB, 09.10.12). Les mer

 

 

 

 

 

EL & IT Forbundet hjelper polske snekkere

LogoI verftsindustrien på Vestlandet er det innleie for alle pengene for tiden. EL & IT Forbundets folk reiser rundt og gir polske elektrikere informasjon om norske overenskomster og arbeidsvilkår. Tomasz Rogala har fått med seg flere kolleger til møtet med EL & IT Forbundet i Strandebarm i Hardanger. Han legger imidlertid ikke skjul på at mange av kollegene er skeptiske. De er redde for å miste jobben og frykter at nettopp dette vil skje hvis de kontakter en fagforening (Nettverk, 08.10.12). Les mer

 

 

 

Utlendinger skades oftere – særlig innleide

LogoUtenlandske arbeidstakere er 1,37 ganger mer skadeutsatt enn norske kollegaer. Verst er det innen bygg og anlegg, og blant innleide, viser rapport fra Arbeidstilsynet. De næringene med flest registrerte skader er bygg og anlegg (33 prosent), industrien (25 prosent) og i innleiefirmaer (14 prosent). Det er innen bygg og anlegg at Arbeidstilsynet finner den største forskjellen i risiko mellom norske og utenlandske arbeidere (Magasinet for fagorganiserte, 08.10.12). Les mer

Les hele rapporten fra Arbeidstilsynet her

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg av nyhetssaker fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum, 04.10.12) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 14/12

 

Kommentar: Forslaget om å ta ut arbeidslivspolitikken av EØS-avtalen er politisk gambling

- Det er bekymringsfulle sider av utviklingen i norsk arbeidsliv, men svaret er ikke å ta arbeidslivspolitikken ut av EØS-avtalen. Arbeidslivspolitikken berører kjernen i det indre marked. Å ta det ut, innebærer i realiteten at EØS-avtalen faller sammen. Forslaget vil bety at titusener av arbeidstakere fra Sverige, Danmark, Polen og Baltikum som jobber i Norge, mister beskyttelsen i det felles regelverket. Det vil åpne for forskjellsbehandling, skriver Svein Roald Hansen, utenrikspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet. (Moss Avis, 03.10.12) Les kommentaren

Se også:

Debatt: Flere krever fortsatt EØS-debatt i Fellesforbundet (Fagbladet, 11.10.12)
Ja til EØS i 1992 forutsatte at vi ikke skulle få sosial dumping
(Fagbladet, 04.10.12)
Høyre: – Ap-ledelsen er skyld i EØS-bråket (NRK Nyheter, 04.10.12)
Fellesforbundets leder tar et kraftig oppgjør med EØS-motstanderne i LO (Stjørdalens Blad, 03.10.12)
EØS splitter Fellesforbundet (Fri Fagbevegelse, 03.10.12)
Ap: EØS har ikke vært til hinder for omfattende tiltak mot sosial dumping (Magasinett, 02.10.12)
Forbundsstyremedlem i Fellesforbundet: Farlig spill om EØS-avtalen (Magasinett, 02.10.12)
Fafo-forsker: Vil bety en helt annen EØS-avtale (Aktuell, 01.10.12)
Leder: Bedragersk EØS-motstand (Aftenposten, 01.10.12)
NHO mener EØS-motstanderne i LO er på villspor (Finnmark Dagblad, 28.09.12)
EU-ambassadør János Herman avviser kravet om at arbeidslivsspørsmål trekkes ut av EØS-avtalen (Dagsavisen, 28.09.10)

EØS-avtalen: Fagforbundets forslag til LO-kongressen (Fagforbundet, 28.09.12)

 

Vil ha en tredje handlingsplan mot sosial dumping

Anette trettebergstuenAnette Trettebergstuen sitter i sosial og arbeidskomiteen på Stortinget og går sterkt inn for at fagbevegelsen må styrkes med å få en tredje handlingsplan mot sosial dumping. Hun vil at denne planen skal konsentrere seg om transportsektoren. (Radio Riks, 03.10.12) Hør innslaget her

 

 

 

 

 

Høyesterett tar strid om sosial dumping i verftsindustrien

Borgarting lagmannsrett ga i mai staten medhold i den prinsipielt viktige saken om allmenngjøring av avtaler for ansatte i norsk verftsindustri. Arbeidsgiverorganisasjonene og ni verft anket imidlertid avgjørelsen. Nå har Høyesteretts ankeutvalg besluttet å behandle anken. (ABC Nyheter, 02.10.12) Les mer

 

Trontalen: Regjeringen vil sikre arbeidsplasser

- Regjeringen følger utviklingen i arbeidsmarkedet nøye og vil videreføre arbeidet mot sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet. Det sa kong Harald da han leste trontalen for Stortinget tirsdag. Regjeringen vil sikre arbeidsplasser og varsler et lovforslag med tiltak mot misbruk av velferdsordningene. (Aftenposten / NTB, 02.10.12) Les mer

 

Konferanse på Fafo om inkludering av romfolk 26/9: Opptak nett-tv og presentasjoner

Line EldringGuri TyldumDen 26. september arrangerte Fafo - i samarbeid med EU-landenes ambassader og EU-delegasjonen i Norge - en konferanse om inkludering av romfolk. Med utgangspunkt i «2011 EU Framework for national Roma integration strategies» var det innledninger og debatt om temaene arbeidsliv, utdanning, helse og bolig. På programmet var det nasjonale og internasjonale eksperter, politikere og representanter fra EU-kommisjonen. Konferansen ble vist direkte på nett-tv, og opptak fra sendingene er tilgjengelig i ca 14 dager. (Fafo Østforum, 01.10.12)

Se opptak fra nett-tv. Last ned presentasjoner (ppt og manus)

Les mer om konferansen og “2011 EU Framework for national Roma integration strategies"

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700