Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l November 2012

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum november 2012

 

Pelsdyroppdretter anklaget for sosial dumping

Arbeidstilsynet avdekket flere lovbrudd da de besøkte en gården til Jan Gjesdal, Norges største pelsoppdretter, i Sandnes. Sytten polske arbeidere bodde i et hus og en brakke som ikke tilfredsstilte et eneste av arbeidsmiljølovens krav til innkvartering (NRK Rogaland, 30.11.12). Les mer

 

Fortsatt allmenngjøring - Jordbruks- og gartnerioverenskomsten

På bakgrunn av vedtak i Tariffnemnda den 27. november er Overenskomsten for Jordbruks- og Gartnerinæringene mellom NHO Mat og Landbruk og Fellesforbundet allmenngjort også for tariffperioden 2012 - 2014 (NHO Mat og Landbruk, 29.11.12). Les mer

Les også: NHO vil avvikle allmenngjøringen av tariffavtaler i landbruket på sikt (Nationen, 30.11.12)

 

Transportarbeiderforbundet ber om ny busskamp

Norsk Transportarbeiderforbund ber samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) gjenoppta kampen om begrensninger i virksomheten til utenlandske turbusser i Norge. Regjeringen ga opp for lett. Arnstad burde ikke uten videre ha akseptert svaret fra ESA, og bør ta saken videre. Alt annet blir for lettvint, sier forbundsleder Roger Hansen til NTB (Nationen, 29.11.12). Les mer

Les også: Begrensninger av busstrafikk i strid med EØS-avtalen (dn.no/NTB 27.11.12).

 

Tariffnemnda avventer dom i Høyesterett

I verftsindustrien, byggebransjen og renhold kan det bli omkamp om allmenngjøring når Høyesterett har sagt sitt. Ett av de store stridsspørsmålene i diskusjonen om allmenngjøring er tariffavtalenes regler om arbeidsgivernes plikt til å dekke utgifter til reise, kost og losji. I de någjeldende forskriftene om allmenngjøring innen verft, bygg og renhold er dette tatt med. NHO kjemper iherdig for å få fjernet dette. Dom ventes i andre halvdel av februar(LO-Aktuelt, 28.11.12). Les mer

Les også:

Strid om allmenngjort lønn i renhold (LO-Aktuelt 27.11.12)

Tariffnemnda får medhold om allmenngjøring (Arbeidsdepartementet, 14.05.12)

 

Transportarbeiderforbundet mener det blir fritt fram for sosial dumping

- Nå er det fritt fram for sosial dumping i turbilnæringen. Vi er svært provoserte over at ESA har konkludert med at Norge ikke kan innføre tidsbegrensninger på hvor lenge utenlandske busselskaper kan utføre kabotasjekjøring innen persontransport i Norge, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF (Transportarbeiderforbundet, 27.11.12). Les mer

Les også: Begrensninger av busstrafikk i strid med EØS-avtalen (dn.no/NTB 27.11.12)

 

Strid om allmenngjort lønn i renhold

Erna DyngeDet ligger an til bråk når Tariffnemnda skal diskutere allmenngjøring av lønna i renholdsbransjen. Vinner LO og Arbeidsmandsforbundet fram, blir det nye «lønnsgulvet» nesten 157 kroner i timen. Vinner arbeidsgiverne, kan det bety 20 kroner mindre i timen for renholderne, noe leder i Norsk Arbeidsmandsforbund Erna Hagensen (bildet) reagerer på. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har avgitt en uttalelse på vegne av alle tilsluttede landsforeninger - bortsett fra NHO Service (LO-Aktuelt, 27.11.12). Les mer

Les høringsuttalelsene på Tariffnemndas sider

 

 

Begrensninger av busstrafikk i strid med EØS-avtalen

Regjeringen skrinlegger forslaget om å begrense utenlandske turistbussers virksomhet i Norge. Årsaken er at det bryter med EØS-avtalen. Daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) varslet i fjor, etter en lengre høringsrunde, en ny forskrift om såkalt personkabotasje for utenlandske busselskaper. Meningen var å begrense utenlandske busselskapers virke i Norge, for å beskytte norske busselskaper og forhindre sosial dumping (dn.no/NTB, 27.11.12). Les mer

 

Henter ingeniører fra utlandet

Mangel på ingeniører i Norge og økonomisk krise i flere land, fører til at norske arbeidsplasser blir stadig mer internasjonale. Hos Aker Solutions på Fornebu har rundt tusen av de ansatte utenlandsk statsborgerskap (NRK Østlandssendingen, 26.11.12). Les mer

 

Samarbeid med polsk fagbevegelse i EL & IT Forbundet

Mye er tilsynelatende likt i Norge og Polen, men lønnsforskjellene er dramatiske og de øker. - Vi ønsker oss selvsagt større likhet, sier tillitsvalgte Dorota Fionik og Ireneusz Gozdziolko. De avsluttet fredag ett fire dager langt besøk hos EL & IT Forbundet i Norge sammen med åtte andre polske tillitsvalgte fra elektro, energi og telekombransjen. For en drøy måned siden dro seks norske tillitsvalgte fra EL & IT til Warsawa for å lære polsk arbeidsliv og fagbevegelse nærmere å kjenne. Prosjektet er delfinanisert av Utenriksdepartementet (Nettverk, 26.11.12). Les mer

 

Lysark fra Fafo Østforum seminar 22.11: Arbeidsinnvandringen - statistikk og status 2012

Jon Erik DølvikI 2012 har debatten om arbeidsinnvandringen til Norge blant annet handlet om mulige virkninger av den vanskelige økonomiske situasjonen og økende arbeidsledighet i mange euro-land. Samtidig fortsetter arbeidsinnvandringen fra landene i Sentral- og Øst-Europa. Ved slutten av året vil vi gjøre opp status i Fafo Østforum. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik innledet, og representanter fra Statistisk sentralbyrå, Utlendingsdirektoratet og Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo, la fram oppdaterte tall og vurderinger.

Her kan du laste ned lysarkene fra seminaret

 

 

 

Angriper reise, kost og losji

NHO vil ha ut reise, kost og losji av allmenngjøringsforskriften for verftene og bygg. 27. november er en viktig dag for fire bransjer. Da møtes tariffnemda for å ta stilling til LOs begjæring om å videreføre allmenngjøringen av tariffbestemmelser innen områdene skips- og verftsindustri, bygg, landbruk og renhold. NHO mener at det ikke bør allmenngjøres bestemmelser om reise, kost, losji og utenbystillegg i påvente av en endelig rettslig avklaring av den såkalte Verftssaken (Magasinet for fagorganiserte, 21.11.12). Les mer

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abinnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 21.11.12) Bestill nyhetsbrev.

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 16/12

 

Lang kravliste til tiltakspakke mot sosial dumping

Innfør kollektiv søksmålsrett, styrk Arbeidstilsynet og gjør allmenngjøring enklere. Det er noen av kravene til regjeringens kommende tiltakspakke mot sosial dumping. Det var på LO Stats kartellkonferanse på Gol i forrige uke at statsminister Jens Stoltenberg varslet at regjeringen vil legge fram en ny handlingsplan mot sosial dumping. Regjeringen har lagt fram slike handlingsplaner to ganger tidligere, og kravet om kollektiv søksmålsrett ble reist også forrige gang (LO-Aktuelt, 20.11.12). Les mer

 

 

Befolkningsveksten krever mange tiltak

Høyres leder Erna Solberg går i bresjen for nye løsninger på arbeids- og boligmarkedet for å hindre at en rask befolkningsøkning skaper kaos i samfunnsmaskineriet. Partilederen påpekte på partiets sentralstyremøte at arbeidsinnvandring er helt nødvendig for norsk næringsliv, men at samfunnet må ta grep for å hindre at den blir morgendagens omsorgs- og pensjonssmell (Nettavisen/NTB, 18.11.12). Les mer

 

 

 

Danske kommuner skal stille krav om lønns- og arbeidsvilkår

Den danske regjeringen vil nå lage en avtale med kommunene for å sikre at kommunale anbud inneholder krav om danske vilkår. En undersøkelse gjort av Ugebrevet A4 viste at 93 prosent av anbudene fra det offentlige har ikke krav til danske lønns- og arbeidsvilkår. Kontrollen er lemfeldig, og sanksjonene få (Ugebrevet A4, 15.11.12). Les mer

Les også: Ingen kontroll med lønns- og arbeidsvilkår i offentlige byggeprosjekter(Ugebrevet A4, 6.11.12).

 

Stoltenberg varsler ny handlingsplan mot sosial dumping

Statsminister Jens Stoltenberg varslet i dag en ny handlingsplan mot sosial dumping i sin tale til LO Stats kartellkonferanse på Gol. – Vi jobber med tiltak særlig rettet mot arbeidsforholdene i en del utsatte bransjer, sa Stoltenberg (Magasinet Aktuell, 14.11.12). Les mer

 

Opnar for innleige av billige pilotar

Regjeringa vurderer å opna opp for at norske flyselskap skal få bruka utanlandsk arbeidskraft med lokal lønn. Det kjem fram i eit notat som Arbeidsdepartementet nyleg har sendt ut på høyring. I dag må personar frå land utanfor EØS-området i all hovudsak ha opphaldsløyve for å arbeida i Noreg. Dette kravet skal sikra arbeidstakarane norske lønns- og arbeidsvilkår (Klassekampen, 14.11.12). Les meir

Les mer om høringen hos Arbeidsdepartementet

 

Postkoms medlemmer støtter EØS-avtalen

To av tre Postkom-medlemmer som har bestemt seg, støtter EØS-avtalen, viser en ny undersøkelse. – Det betyr at medlemmene har forstått noe vesentlig. Man kjemper mot de direktivene man er mot, samtidig som man forstår verdien av EØS for Norge og næringslivet, sier Postkom-leder Odd Christian Øverland (Fri Fagbevegelse, 13.11.12). Les mer

 

Arbeidsinnvandring gir nytt liv til små samfunn

Få hadde trodd at den lille Rolvsøya i Vest-Finnmark skulle oppleve befolkningsøkning. Arbeidsinnvandring gir nå nytt liv til mange norske småsamfunn. Katharina Zarycmta arbeider på Fjordlaks saltfiskanlegg i Tufjord på Rolvsøya. Sammen med sin mann og to døtre flyttet hun hit i mars (NRK Nordnytt, 13.11.12). Les mer

 

Avviser polakktillegg

Arbeidsgiverne tar feil når de sier de må betale mer for innleide polakker enn for lokalt ansatte, ifølge forbundsleder Arve Bakke i Fellesforbundet. - Hvis en norsk bedrift leier inn en person skal vedkommende ha samme vilkår som fast ansatte, hverken mer eller mindre, sier han (dn.no, 13.11.12). Les mer

Les også: Polakker blir dyrere enn nordmenn fra nyttår (dn.no, 10.11.12).

 

 

 

Stoltenberg advarerer EØS-kritikerne

Statsminister Jens Stoltenberg advarer EØS-motstanderne i fagbevegelsen mot å stenge Norge ute fra Europa. – Fri bevegelse av arbeidskraft og tjenester har tjent oss, og få har utnyttet det bedre enn oss. Mange vil jobbe i Norge, men også norske unge og pensjonister kan flytte til hvor de vil i Europa. Samtidig er det klart at en stor arbeidsinnvandring skaper både utfordringer og noen steder også alvorlige problemer, sier statsministeren (Nordlys/ANB, 12.11.12). Les ner

 

 

 

Norske dumpingtiltak kan bli underkjent

Norske tiltak mot sosial dumping kan stå i fare. Kravet om ID-kort i bygg og anlegg, registreringsplikten for bemanningsforetak og godkjenningsordningen i renholdsbransjen kan bli utradert av nytt EU-direktiv. Forslaget til håndhevingsdirektiv inneholder en uttømmende liste over hvilke nasjonale kontrollmekanismer og administrative krav som skal tillates. Det er kun disse kontrolltiltakene som kan innføres, ingen andre (LO-Aktuelt, 9.11.12). Les mer

Les mer om håndhevingsdirektivet i artikkelen Nye EU-forslag om utstasjonering (arbeidslivet.no, 11.10.12).

Her kan du lese direktivforslaget (engelsk)

 

Vil åpne for fri arbeidsinnvandring

Kristin Clemet ønsker at Norge skal få Europas mest liberale regler for arbeidsinnvandring. - Norge bør vurdere den svenske modellen, hvor staten ikke kan nekte arbeidstillatelse til mennesker utenfor EØS-området som har skaffet seg jobb i Norge, sier leder av tankesmien Civita, Kristin Clemet. Forsker mener dette kan true velferdsstaten på lengre sikt (E24 7.11.12). Les mer

 

 

Les også: SU slakter forslaget om fri innvandring (E24, 9.11.12).

 

Vil ha allmenngjøring i 40 bransjer

Fellesforbundets Kjell Skjærvø mener LO må bruke allmenngjøring til å legge et lønnsgulv i 40 bransjer. Mange EØS-kritikere mener EØS-reglene hindrer Norge i å bekjempe sosial dumping, men Skjærvø mener at norsk fagbevegelse også innenfor EØS har et kraftig virkemiddel som er lite brukt – nemlig allmenngjøring av tariffavtaler (Magasinet for fagorganiserte, 7.11.12). Les mer

 

Danmark: Ingen kontroll med lønns- og arbeidsvilkår i offentlige byggeprosjekter

93 prosent av anbudene fra det offentlige har ikke krav til danske lønns- og arbeidsvilkår. Kontrollen er lemfeldig, og sanksjonene få. Dette står i skarp kontrast til regjeringens ønske om at det offentlige skal gå foran i kampen mot sosial dumping (Ugebrevet A4, 6.11.2012). Les mer

 

Norsk Industri langer ut mot vikarbyrådirektivet

Norge er i ferd med å prise seg fullstendig ut av viktige industrier. Vikarbyrådirektivet kan bli spikeren i kista, mener Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. – Det er galimatias å innføre vikarbyrådirektivet fra nyttår. Vi må utsette det til juli neste år og bruke tida på å finne ut hvordan vi skal innføre det. Alle andre land i EU har eller vil ta dissens på mange områder, sier Lier-Hansen (Teknisk Ukeblad, 6.11.12). Les mer

Les også:

Kostnadssmell med vikarer (dn.no, 8.11.12).

-Gi vikarene fast ansettelse (Fri Fagbevegelse, 8.11.12)

 

Satser livet for hyttefiffen

Utenlandske bygningsarbeidere risikerer liv og helse for luselønn, når de bygger hytter og hus for rikfolket. Dagbladet deltok på en sjekkerunde i hytteparadisene i Vestfold og Telemark. Brudd på lover og regler sto i kø under sjekkerunda. Usikret arbeid på tak, hjemmelaga stiger i tre, ingen stillaser og halsbrekkende arbeid høyt over bakken (Dagbladet, 4.11.12). Les mer

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700