Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Mars 2012

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum mars 2012

 

Økt lavlønnskonkurranse fra øst

Etter EU-utvidelsen i 2004, har over halvparten av alle nye arbeidsplasser i Norge gått til utenlandske arbeidstakere. Antall arbeidsinnvandrere fra de nye EU-landene økte fra rundt 10.000 i 2004 til over 80.000 i 2008. LOs sjeføkonom Stein Reegård mener den store strømmen av arbeidstagere fra øst er en viktig årsak til at utsatte norske arbeidstagere ikke kommer i jobb. (Dagens Næringsliv, 31.03.12) Les mer

 

Kraftig tiltakspakke for vikarer

Hanne BjurstrømRegjeringen la i dag fram en tiltakspakke knyttet til bemanningsbransjen. – Tiltakspakken følger opp likebehandlingsprinsippet og vil gi vikarbyråansatte bedre arbeidsvilkår og sikre en mer seriøs bemanningsbransje. Jeg understreker at fast ansettelse fortsatt skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Ett av de ni tiltakene er at innleievirksomheten får solidaransvar for vikarbyråets plikt til å dekke lønn og annen godtgjøring etter likebehandlingsprinsippet. Et annet tiltak er at de tillitsvalgte hos innleier får innsynsrett i den innleides lønns- og arbeidsvilkår. (Arbeidsdepartementet, 30.03.12) Les mer

Se også: Endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere og tiltak i den forbindelse mv.) Prop 74L (2011-2012)

Noen av reaksjonene på regjeringens tiltakspakke:

Leder: Begrenset vikar-bruk (Tidens Krav, 02.04.12)

- Tiltakspakke med slagside (NHO Service, 30.03.12)

Regjeringspartiene hele veien vært enige om tiltakspakke, og den berøres ikke av uenigheten om Vikarbyrådirektivet (SV, 30.03.12)

Skuffet over regjeringen, særlig punktene om solidaransvar og innsynsrett (NHO, 30.03.12)

- En god og kraftfull tiltakspakke , men vi trenger ytterligere tiltak (LO, 30.03.12)

- Innsynsrett og solidaransvar er ikke hensiktsmessig dersom det er likebehandling som skal sikres (Virke, 30.03.12)

 

Norge må hente tusenvis av spesialister fra utlandet

Line EldringMens arbeidsledigheten øker i store deler av Europa, vil Norge trenge tusenvis av leger, ingeniører, lærer og teknologer i årene som kommer. Det kan bidra til å gjøre det norske arbeidsmarkedet langt mer internasjonalt. Hvordan vil arbeidsmarkedet i Norge se ut i fremtiden? Hvor er det mest sannsynlig at vi vil hente arbeidskraften fra, og hvilke arbeidsoppgaver vil de vi henter inn utføre? Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring er blant ekspertene som besvarer disse spørsmålene i dagens Aftenposten (30.03.12) Les mer

 

 

 

 

Kommentar til ankesaken om allmenngjøring: - Rykk tilbake til start

- At arbeidere ikke skal tvinges til å underby hverandre i kampen for arbeid, er selve kjernen i fagbevegelsens idé. Nå er dette prinsippet oppe til doms i Borgarting lagmannsrett, skriver Eline Lønnå i en kommentar. - Arbeidere fra Øst-Europa som kommer til Norge har alt å vinne på å få dårligere vilkår. Skal de nå opp i konkurransen om arbeid i ei tid med økonomisk krise – ja da må de være billigere enn sine norske kollegaer. Slik argumenterer advokatene som representerer NHO, Norsk Industri og ni verft langs norskekysten – i en rettssak som kan bli Norges svar på den svenske Laval-saken. (Fri Fagbevegelse, 30.03.12) Les kommentaren

 

Åpent brev: - Hva skal vi tro om Arbeiderpartiet?

- I saken om EUs vikarbyrådirektiv er det blitt vanskelig å fatte tillit til Arbeiderpartiet, skriver Nei til EU-leder Heming Olaussen i et åpent brev til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og parlamentarisk leder Helga Pedersen. (Fri Fagbevegelse, 29.03.12) Les brevet

 

LO: Taper vi ankesaken om allmenngjøring, vil det føre til urolig arbeidsmarked

Vinner NHO fram med sitt syn i saken om allmenngjøringen vil ikke lenger LO kunne støtte krav om å allmenngjøre tariffavtaler. - Vi vil ikke kunne bidra til å legitimere et så lavt lønnsgulv, sa LO-advokat Håkon Angell i Lagmannsretten i går. Rettens administrator, Nils Ihlen Ramm, antydet at dom tidligst kan ventes i midten av mai. (Magasinett, 29.03.12) Les mer

Se også: - EFTA-domstolen binder ikke norske domstoler, de gir rådgivende uttalelser (Magasinett, 22.03.12)
LO og NHO har stått uvanlig hardt mot hverandre i striden om allmenngjøring (Fri Fagbevegelse, 22.03.12)
Årelang strid (Fri Fagbevegelse, 22.03.12)
NHO: - Utenbystillegget har en utestengende effekt for utenlandske tilbydere (Magasinett, 21.03.12)
Fellesforbundet håper på medhold i lagmannsretten (Fellesforbundet, 20.03.12) 
Rettsak om allmenngjøring av tariffavtaler i verftsindustrien (Fafo Østforum, 19.03.12)
Ankesaken "Lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens vedlegg V punkt 2" ble ført i Borgarting langmannsrett 20. - 28. mars 2012

 

Nå skal fagforeningene få innsynsrett over vikarbyråene

– Regjeringen vil i aller nærmeste framtid komme med lovforslag som gir de tillitsvalgte innsynsrett i arbeidsvilkårene for innleide arbeidstakere, sier Arbeidsdepartementets statssekretær Jan-Erik Støstad (Ap). – Å utvide de tillitsvalgtes innsynsrett er så klart et nytt verktøy i verktøykassa for de tillitsvalgte, kommenterer Fafo-forsker Line Eldring. (ABC Nyheter, 28.03.12) Les mer

 

Sosial dumping er en trussel mot velferdsstaten

Fagforbundsleder Jan Davidsen og statssekretær Jan-Erik Støstad er enige om at sosial dumping er en trussel mot velferdsstaten. Dette kom fram på Res Publicas konferanse om sosial dumping onsdag (LO-Aktuelt, 28.03.12). Les mer

 

Vil heller ha østeuropeere enn søreuropeere

Kun 3 prosent av norske arbeidsgivere sier de har planer om å ansette flere arbeidstakere fra Sør-Europa. Det viser en undersøkelse Hovedorganisasjonen Virke har gjennomført blant 870 virksomheter. Det er dårlige nyheter for unge søreuropeere på flukt fra skyhøy arbeidsledighet (Hovedorganisasjonen Virke, 26.03.12). Les mer

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg av nyhetssaker fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum, 27.03.12) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 06/12

"The FORMULA Conference 2012" i Oslo 22. – 23. mars

Stein EvjuFri bevegelse av tjenester og arbeidsmarkedsregulering i et utvidet EU og EØS var tema for Formula internasjonale avslutningskonferanse i Oslo 22. - 23. mars 2012. Prosjektet har vært ledet av professor Stein Evju, Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Fafo. Working Papers til konferansen er nå tilgjengelig på konferansens nettside. (Fafo Østforum, 26.03.12) Les mer

Working Papers

 

 

 

Ny Fafo-rapport: Lovfestet minstelønn: Norden og Europa

Fafo-rapport 2012:07I løpet av 2000-tallet har temaet lovbasert minstelønnsregulering fått fornyet aktualitet i Europa. De fleste europeiske land har allerede ordninger med lovfestet minstelønn, mens dette så langt har vært en fremmed tanke i nordisk sammenheng. I rapporten Lovfestet minstelønn: Norden og Europa beskriver Fafo-forskerne Line Eldring og Kristin Alsos hvordan slike ordninger er utformet og hvilke virkninger de har. Rapporten tar også for seg hvordan minstelønn reguleres i de nordiske landene og i de få EU-landene som fortsatt ikke har lovfestet minstelønn. (Fafo Østforum, 26.03.12)

Last ned Fafo-rapporten Lovfestet minstelønn: Norden og Europa
Les mer om Fafo-rapporten Lovfestet minstelønn: Norden og Europa

 

 

Innvandrere holder liv i distriktene

Flyttestrømmen til byene fortsetter. I fjor gikk folketallet ned i 115 av landets 429 kommuner. 118 kommuner ble reddet fra nedgang på grunn av utenlandsk innflytting. Uten arbeidsinnvandring stopper norske distriktsbedrifter opp. Distriktspolitikken har altså mislyktes. Eller viser utlendingenes etablering i Distrikts-Norge tvert i mot at distriktspolitikken er en knallsuksess? spør Drude Beer i en kommentar. (Nationen, 26.03.12) Les kommentaren

Se også: NIBR-rapport 2012:5 "Derfor blir vi her" - innvandrere i Distrikts-Norge (pdf)

 

Res Publica inviterer til konferanse om sosial dumping 28. mars 2012

LogoEuropa er rammet av en finanskrise som har produsert millioner av fattige. Hva er omfanget av sosial dumping i Norge? Hvilke tiltak setter regjeringen inn mot sosial dumping? Hva betyr økt arbeidsinnvandring for norsk arbeidsliv? På denne konferansen samler Res Publica noen av de viktigste stemmene i norsk politikk på dette feltet: Jan Davidsen, Jan-Erik Støstad, Audun Lysbakken, Stein Reegård, Ottar Brox, Line Eldring, Jonas Bals, Ketil Raknes og Erik S. Reinert. Statssekretær Støstad innleder om regjeringens tiltak mot sosial dumping, og Fafo-forsker Eldring skal presentere evalueringen av tiltakene. Konferansen arrangeres onsdag 28. mars 2012 kl 10-16, på P-hotels, Grensen 19 i Oslo. Konferanseprogram

Link til påmelding

 

- EFTA-domstolen binder ikke norske domstoler, de gir rådgivende uttalelser

- Høyesterett sier at EFTA-domstolen skal tillegges betydelig vekt. Men hvorvidt og i hvilken grad deres kjennelse skal legges til grunn, er opp til lagsmannsretten, sa statens advokat Pål Wennerås da ankesaken om allmenngjøring fortsatte i Borgarting lagmannsrett onsdag. – Konsekvensene av NHOs argumentasjon er at det er lite annet enn minstesatser som kan allmenngjøres. Da undergraves selve allmenngjøringsloven. Vinner de fram vil det også få betydning både for tariffavtaler som er allmenngjort i dag, og framtidig allmenngjøring, sa Wennerås. (Magasinett, 22.03.12) Les mer

Se også: LO og NHO har stått uvanlig hardt mot hverandre i striden om allmenngjøring (Fri Fagbevegelse, 22.03.12)

Årelang strid (Fri Fagbevegelse, 22.03.12)

 

Ny rapport fra NIBR: Derfor blir vi her - innvandrere i Distrikts-Norge

OmslagHva skal til for at flyktninger, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere velger å bli boende i en distriktskommune? En ny rapport fra NIBR viser at arbeid, bolig og sosial trygghet for barn er blant de viktigste tingene innvandrere i distriktskommuner trekker frem som grunner for å bli boende. Videre er opplevde muligheter til å gjennomføre eget/familiens livsprosjekt, at man blir sett som person og inngår i meningsfulle relasjoner viktige elementer. (NIBR, 22.03.12) Les mer

Last ned (pdf): NIBR-rapport 2012:5 "Derfor blir vi her" - innvandrere i Distrikts-Norge

 

 

 


Arbeidsinnvandring årsak til at de bommet grovt på folkeveksten

Statistisk sentralbyrå (SSB) trodde i 2005 at vi ville nå 5 millioner mennesker i Norge først i 2020 - om åtte år. - Dette var før innvandringen fra Øst-Europa virkelig skjøt fart. Men jeg er ikke flau over at vi ikke forutså det, sier SSB-forsker Helge Brunborg. Heller ingen andre forutså en så stor arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene. De er to viktige årsaker til at man bommet så kraftig: EØS-reglene om fri flyt av arbeidskraft over landegrensene, og det særnorske økonomiske eventyret, med lønnsvekst og stort behov for mer arbeidskraft. (Aftenposten, 22.03.12) Les mer

 

Krever at ny EU-rett stoppes

Svensk LO og Den europeiske faglige samorganisasjonen er samstemte: Gårsdagens forslag fra EU-kommisjonen vil innskrenke streikeretten og de vil ikke hindre sosial dumping. (LO-Aktuelt, 22.03.12) Les mer

Se også saken nedenfor:

Håndhevelsesdirektiv: Nye regler for å beskytte utstasjonerte arbeidstakere

Omkring en million arbeidstakere arbeider på midlertidige oppdrag i andre EU-land enn sitt hjemland. Minstekravene til ansettelses- og arbeidsvilkår for slike utstasjonerte arbeidstakere blir dårlig etterlevd, og EU-kommisjonen foreslår derfor et håndhevelsesdirektiv for å få det indre markedet til å fungere bedre for både arbeidstakere og virksomheter. Noen har tolket EU-domstolens dommer i Viking Line og Laval-sakene slik at økonomisk frihet ble prioritert over sosiale rettigheter og spesielt streikeretten. Det nye håndhevelsesdirektivet bekrefter at dette ikke er tilfellet. (LO-Aktuelt, 21.03.12) Les mer

 

 

- Utenbystillegget har en utestengende effekt for utenlandske tilbydere

LogoNHOs advokater gikk til angrep på utenbystillegget, overtidsbetaling og arbeidstida da ankesaken om allmenngjøringsordningen startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag. - Utenbystillegget er formelt sett nøytralt, men det er diskriminerende i praksis fordi tillegget alltid må betales ut til utenlandske, utsendte arbeidere. Innenlandske arbeidere skal ha tillegget av og til, men som regel ikke, sa NHO-advokat Ingvald Falch. NHO mener fagbevegelsens hensikt ikke er å beskytte utenlandske arbeidere, men å beskytte seg mot utenlandske arbeidere. (Magasinett, 21.03.12) Les mer

 

Se også: Fellesforbundet håper på medhold i lagmannsretten (Fellesforbundet, 20.03.12) 

Rettsak om allmenngjøring av tariffavtaler i verftsindustrien (Fafo Østforum, 19.03.12)

Ankesaken "Lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens vedlegg V punkt 2" går i Borgarting langmannsrett 20. - 28. mars 2012

 

Kommentar: - Arbeidsinnvandrarar må ha rett og plikt til å lære seg norsk

Arve Bakke- Vi kan vere i ferd med å få ein ny underklasse blant dei arbeidsinnvandrarar som ikkje har lært seg norsk. Vi har vore både naive og passive i høve til språkutfordringa, skriv Arve Bakke, leiar i Fellesforbundet. - Arbeidsinnvandrarar som har fått busetjingstillating, og som har som mål å etablere seg i Norge, må ha både ein rett og plikt til å lære seg norsk og få kunnskap om norske arbeidsforhold. Dette må finansierast av det offentlege eller i eit spleiselag saman med bedriftene, skriv Bakke. (Fri Fagbevegelse, 21.03.12) Les mer

 

 

 

 

- Synd om folk kommer hit med gale forventninger

Hanne BjurstrømDeler av norsk arbeidsliv skriker etter arbeidskraft, og regjeringen må legge mer til rette for at søreuropeere kan jobbe i Norge, mener Akademikerne. Det er ikke statens oppgave å forsyne norske bedrifter med søreuropeere på jobbjakt, mener arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap). - Arbeidsledige søreuropeere har lov og rett til å søke arbeid i Norge og rett på assistanse og veiledning fra NAV, sier hun. (Aftenposten, 20.03.12) Les mer

Se også: Arbeidsbunken til NAV Eures vokser (Aftenposten, 20.03.12)

Kommentar: - Hvilken arbeidsminister? (Bygg.no, 21.03.12)
Nei til EU vil gi eurokrisens ofre mer hjelp (Bergens Tidende, 22.03.12)

 

 

- Innvandringen fra Polen en vinn-vinn-situasjon

Bortsett fra enkelte uheldige barnevernssaker føler ikke NUPI-forsker Jakub Godzimirski at den polske innvandringen, som særlig tiltok etter EU-utvidelsen i 2004, har skapt noe særlig problemer. – I store trekk er det en vinn-vinn-situasjon. Polakkene som kommer hit får på mange måter et bedre liv. Samtidig har det ikke oppstått noen store konflikter, og det er mange polske spesialister som fyller nisjer i arbeidsmarkedet som hadde vært vanskelig å fylle på andre måter, sier Godzimiriski til Dagbladet. Han tror en stor andel av polakkene som har kommet vil bli boende. (Utrop, 20.03.12) Les mer

 

NAV venter flere arbeidsledige, flere nye jobber og høy arbeidsinnvandring

LogoNorge vil også merke krisen i Europa. NAV forventer en todelt utvikling der den oljerelaterte industrien og bygg og anlegg vil gå svært bra, mens den delen av industrien som eksporterer varer til Europa i økende grad vil merke at etterspørselen etter varer går ned. NAV venter at det fortsatt vil komme mange polakker, litauere og svensker til Norge. Siden arbeidsledigheten i Sør-Europa er svært høy, er det grunn til å tro at innvandringen fra landene i Sør-Europa vil øke. Den høye arbeidsinnvandringen fører også til stor befolkningsvekst. (NAV, 20.03.12) Les mer

 

UDI lover raskere saksbehandling for fagfolk fra tredjeland

LogoBedrifter som ofte er «kunde» hos UDI, får nå egne kontaktpersoner som skal bidra til at norske virksomheter kan hente kompetent arbeidskraft raskere enn før fra resten av verden, utenfor EØS-området i Europa. Det gjelder ingeniørtunge bedrifter som Det Norske Veritas eller Aker Solutions som importerer fagfolk fra utlandet, og Operaen og Nasjonalballetten som henter utenlandske kunstnere til Norge. Det er en forbedring som imøtekommer kritikerne i næringslivet som tidligere har omtalt regelverket for denne type arbeidsinnvandring som både firkantet og som forsinkende mellomledd. (Aftenposten, 20.03.12) Les mer

Se også:  NAV reiser Europa rundt for å rekruttere ingeniører (Aftenposten, 19.03.12)
UDI gjør arbeidsinnvandring lettere (Stavanger Aftenblad, 22.03.12)

 

Fellesforbundet håper på medhold i lagmannsretten

LogoDenne uka starter ankerettssaken om allmenngjøring av tariffavtalen mellom LO og NHO ved verftene. Sekretær i Fellesforbundet, Liv Christiansen, håper retten vil komme til at reise, kost og losji skal komme i tillegg til minstelønn. Dersom staten ved Tariffnemnda taper denne saken, vil norske bedrifter bli diskriminert i konkurransen om å tilby arbeid til verftene. Rettssaken varer frem til 28. mars, men dommen kan ikke forventes før etter påske. (Fellesforbundet, 20.03.12) Les mer

 

 

Danmark: Økt innsats mot sosial dumping

Etter tre dagers forhandlinger godkjente dansk LO og arbeidsgiverne i DA i går riksmeklerens meklingsforslag. Partene er blitt enige om å gjøre kampen mot sosial dumping til fast innslag i alle overenskomster. LO og DA skal styrke det fremtidige samarbeidet for å opplyse utenlandske virksomheter om forholdene på det danske arbeidsmarked. (Fri Fagbevegelse, 19.03.12) Les mer

 

Rettsak om allmenngjøring av tariffavtaler i verftsindustrien

I morgen starter ankesaken i tvisten mellom Tariffnemnda og NHO om allmenngjøring av tariffavtaler i verftsindustrien. Da skal Borgarting lagmannsrett ta stilling til saken ni verft har reist mot staten om allmenngjøringsordningen. I januar kom det en uttalelse fra EFTA-domstolen, som langt på vei gir arbeidsgiversiden rett i at det ikke er lovlig å allmenngjøre bestemmelser for reise, kost og losji. (Fafo Østforum, 19.03.12) Les mer

Ankesaken "Lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens vedlegg V punkt 2" går i Borgarting lagmannsrett 20. - 28. mars 2012

 

I dag ble vi fem millioner

Innvandringen er den viktigste årsaken til befolkningsveksten. Den største veksten i innvandringen kommer fra EU-land i Øst-Europa, særlig Polen, Litauen og Latvia. - Om noen år tror vi innvandringen vil synke fordi norsk økonomi ikke vil være like privilegert i forhold til andre land. Dessuten vil mange andre land trenge arbeidskraften selv. Likevel vil innvandringen holde seg på et høyt nivå frem mot 2030, sier Helge Brunborg, seniorforsker hos SSB. (Bergens Tidende, 19.03.12) Les mer

Se også: Arbeidsinnvandring gir vekst i Møre og Romsdal (NRK Møre og Romsdal, 19.03.12)
Den høye arbeidsinnvandringen gir mannsoverskudd (Stavanger Aftenblad, 19.03.12)
- I løpet av noen år fordobles antall innbyggere med innvandrerbakgrunn i Troms (Troms Folkeblad, leder, 19.03.12)

 

Ulike oppfatninger om omfanget av sosial dumping i kommunesektoren

KPMG har på oppdrag fra KS kartlagt omfanget av tjenesteanskaffelser i kommunesektoren, og også søkt å vurdere risikoen for sosial dumping. Undersøkelsen avdekket klart ulike oppfatninger av sosial dumping i kommunesektoren. Mens tre prosent av innkjøpere og sju prosent av administrative ledere svarer at det hadde forekommet sosial dumping i egen kommune det siste året, svarer hele 17 prosent av tillitsvalgte det samme. (KS, 16.03.12) Les mer

Se også: Det foreslås to typer tiltak for å forhindre sosial dumping (KS, 16.03.12)

Last ned rapporten "Sosial dumping" ved anskaffelser i kommunesektoren (KPMG)

 

Allmenngjøring og innleie vanskelige spørsmål i frontfagsoppgjøret

Den 20. mars starter rettssaken i Borgarting lagmannsrett som griper rett inn i tariffoppgjøret. – Med den rettssaken gående er det helt utenkelig å gå med på endringer i allmenngjøringsordningen, sier direktør for arbeidsliv i Norsk Industri, Tore M. Sellæg. Han mener det heller ikke er noen opplagt sak at innleide arbeidstakere skal ha samme vilkår som fast ansatte, et annet viktig krav fra Fellesforbundet.(Magasinett, 16.03.12) Les mer

Se også: Tøffe forhandlinger om vikarer og pappafri (Byggeindustrien, 16.03.12)

 

Fagbevegelsen i Europa er blitt enige om minstelønn

Fagbevegelsen i Europa har blitt enige om at der man ønsker en minstelønn kan dette skje på to måter, enten gjennom en lovregulering eller gjennom tariffavtaler. Debatten om minstelønn har pågått lenge innenfor den europeiske faglige samorganisasjonen, DEFS, fordi noen organisasjoner mener man burde ha en felles europeisk minstelønn. I praksis ville det vært umulig. Nå er man blitt enige om å være uenige og at der man har en minstelønn bør det ligge på over 50 prosent av gjennomsnittslønn. (LO Brussel, 14.03.12) Les mer

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg av nyhetssaker fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum, 16.03.12) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 05/12

Kommentar: Er den norske velstands­auken over?

Produktivitetsveksten i Noreg ser ut til å vera i kraftig nedgang. BNP går opp samstundes som auken i produktiviteten går ned. Arbeidsinnvandringa gjer at realinntekta for AS Noreg går opp samla sett, men går ned per innbyggjar. Det vi har gjort, er å transformera oljeinntektene til ein ny tenarskap. Svenske servitørar og polske snikkarar dominerer innvandringsstatistikken. I staden for å arbeida hardare og betre importerer vi no tenarar for å arbeida for oss, skriver Jon Hustad i en kommentar (Dag og Tid, 16.03.12) Les kommentaren

 

- Høy arbeidsinnvandring og lav rente øker risikoen for boligboble

Sjefsøkonom i Nordea Norge, Steinar Juel frykter betydelig smell for norsk økonomi. Han har tidligere påpekt to faktorer som øker risikoen for boligboble; høy arbeidsinnvandring og lav rente. I går meldte Statistisk Sentralbyrå (SSB) at i 2040 vil nesten halvparten av Oslos befolkning enten være innvandrer eller barn av to innvandrerforeldre. I dag besluttet Norges Bank å kutte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,5 prosent. (Dagbladet, 14.03.12) Les mer

Stortingsmelding om sosial dumping i 2013

Anette Trettebergstuen- Useriøse arbeidsgivere og mer sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er en økende utfordring i enkelte bransjer. Vi trenger arbeidskraft fra Europa, men det skal være på anstendige vilkår som ikke utnytter den enkelte, sa Anette Trettebergstuen da hun innledet på Parat sin Tariffkonferanse. Hun er saksordfører i Stortinget på Arbeidslivsmeldinga, som nå er ute på høring. Meldinga peker på tre store utfordringer i norsk arbeidsliv: Utstøting, Ufrivillighet og Useriøsitet. - Vi har allerede gjennomført to handlingsplaner mot sosial dumping, og evalueringsrapporten fra Fafo viser at de virker. Men vi er ikke fornøyd. Vi vil derfor legge fram en stortingsmelding om sosial dumping i 2013, der vi peker fremover og kommer med nye tiltak mot dette uvesenet som vi må holde fullt fokus på fremover, sa Trettebergstuen. (Arbeiderpartiet, 14.03.12) Les mer

 

Allmenngjøringsforskriften for renholdsbedrifter regulerer også minstelønn til sommervikarer

Dagens renholdsoverenskomst § 2 (1) åpner for at det kan inngås lokal avtale om at sommervikarer ikke skal avlønnes etter overenskomstens lønnssatser. NHO Service gjør oppmerksom på at allmenngjøringsforskriften imidlertid stenger for slik lokal avtale. (NHO Service, 14.03.12) Les mer

Se også: Veileder om allmenngjøring av renholdsoverenskomst (NHO Service, 13.10.11)

 

Den nordiske bygnings- og trearbeiderføderasjonen: - Trenger fortsatt regulering av mindre bedrifter

Den nordiske bygnings- og trearbeiderføderasjonen (NBTF) mener små og mellomstore bedrifter innen bygge- og anleggsbransjen fortsatt trenger nasjonal regulering og EU-regulering. NBTF vedtok følgende uttalelse: "Uten EU-regulering, uten nasjonal regulering og uten håndhevelse av disse reguleringene, vil bygge- og anleggsbransjen bli enda mer sårbar overfor sosial og økonomisk juks, urettferdig konkurranse og sosial dumping og et meget risikofylt arbeidsmiljø på byggeplassene våre." (Fellesforbundet, 14.03.12) Les mer

 

Arbeidsinnvandring hovudårsak til mannsoverskotet

LogoMedan det 1. januar 2011 for første gong var eit mannsoverskot her i landet, på knapt 1 400, var det 1. januar i år busett 11 900 fleire menn enn kvinner. Det er ulike årsaker til dette veksande mannsoverskotet, men arbeidsinnvandring frå utlandet, særleg sidan 2006, har hatt mest å seie. Talet på utanlandske statsborgarar i Noreg voks i 2011 med 38 000, til drygt 407 000. Det var nok ein gong talet på polske statsborgarar som auka mest. Blant dei polske statsborgarane var 67 prosent menn. (SSB, 14.03.12) Les mer

 

Svært populært å studere norsk i Polen

Årlig tar man opp 24 studenter til norskstudiet ved Adam Mickiewicza-universitetet i Poznan, Polen. For hver søker som får plass, får 23 søkere avslag. Dette gjør norskstudier ved dette universitetet til Polens vanskeligste studium å komme inn på. Økt arbeidsutvandring fra Polen til Norge kan være en forklaring på hvorfor så mange polakker ønsker å studere norsk. (Studier i Utlandet, 14.03.12) Les mer

 

 

I 2040 vil nesten halvparten av Oslos befolkning ha innvandrerbakgrunn

LogoSSB har for første gang beregnet hvor mange innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre det blir i landets fylker og i noen større kommuner fram mot 2040. Særlig i områdene rundt de store byene kan det bli svært rask vekst i årene framover. I Oslo vil nesten halvparten av befolkningen om 30 år være innvandrere eller norskfødte barn av innvandrere, og av dem vil om lag sju av ti ha bakgrunn fra land utenfor EU/EØS-området. Rapporten har delt inn innvandrere og deres norskfødte barn i tre landgrupperinger. Landgruppe 1 (Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand): 138 918 personer i 2011, og vil øke til 217 113 personer i 2040. Landgruppe 2 (østeuropeiske EU-medlemmer): 100 081 personer i 2011, og vil øke til 444 251 personer i 2040. Landgruppe 3 (resten av verden): 361 923 personer i 2011, og vil øke til 884 451 personer i 2040. (SSB, 13.03.12) Les mer

Se innvandrerframskrivninger fordelt på regioner for landgruppe 2 (østeuropeiske EU-medlemmer)

Rapporten Regional framskrivning av antall innvandrere 2011-2040 er skrevet av Inger Texmon, SSB.

Se også:

FrP: - Store utfordringer

Siv Jensen vil stramme inn innvandringspolitikk og gi færre opphold i Norge. - Vi må erkjenne at det er store forskjeller på hvilke integreringsutfordringer ulike innvandreer bringer med seg. Norge har fortsatt et stort behov for arbeidskraft, og arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa har helt andre integreringsutfordringer enn innvandring fra Øst-Afrika, sier Jensen. (FrP, 13.03.12) Les mer

Kommentar: - Nå teller de oss

- Nye tall fra SSB viser at i 2040 vil nesten halvparten av Oslos befolkning ha innvandrerbakgrunn. Tredjegenerasjon er ikke er med i tallene, for eksempel barn født som resultat av henteekteskap hvor den ene parten er norsk. Et sted må grensen settes, og etterkommerne har da heller aldri innvandret til landet. Regnestykkene er et minefelt. skriver Astrid Meland, kommentator i VG. - Enkelt sagt: De som vil ha en mer liberal innvandringspolitikk, har en tendens til å underdrive tallet. De som vil ha en strengere innvandringspolitikk, har en tendens til å snakke om høyere tall. (VG, 13.03.12) Les mer

Forskere mener Norge er helt avhengig av den økende arbeidsinnvandringen til landet

Mange uttrykker frykt for at innvandrerne skal skyve nordmenn ut av arbeidsmarkedet, men dette er det overhodet ikke grunn til, ifølge forskningssjef ved Fafo, Anne Britt Djuve. - Det har vært en voldsom vekst av norske arbeidsplasser de siste årene som vi ikke kunne ha fylt uten arbeidsinnvandringen. Den er helt avgjørende for den økonomiske veksten Norge har hatt, sier Djuve. (VG, 13.03.12) Les mer

Røsland: - Det store flertallet av innvandrere til Oslo er arbeidsinnvandrere

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) i Oslo mener det ikke er grunn til å bli bekymret over de nye innvandringsberegningene. - Man lever i en global tidsalder hvor folk flytter på seg og drar over landegrensene. Oslo har alltid vært en internasjonal by og en by med innflyttere. Det vi ser her er tendenser vi også ser i resten av verden, sier byrådsleder Røsland. - Og på et eller annet tidspunkt må vi si at disse er Oslo-barn, ikke innvandrerbarn, sier han. (VG, 13.03.12) Les mer

Innvandring er en global trend som gir Norge muligheter, men også utfordringer

– Nei, jeg er ikke bekymret. Men det høye antallet viser at vi får en stor jobb med å integrere innvandrerne, sier Oslos ordfører Fabian Stang. – Jo flere innvandrere det blir, jo vanskeligere vil det være å få til en god integrering, sier Siv Jensen (FrP). – Norge har hatt nytte av den høye arbeidsinnvandringen til landet de siste årene, sier statssekretær Dag-Henrik Sandbakken (Sp) i Kommunal- og regionaldepartementet. Han sier integrering helt klart blir en del av utfordringene, men legger til at kommunene rundt om i hele landet har høstet gode erfaringer og vil håndtere utfordringene. (Vårt Land/NTB, 13.03.12) Les mer

Frp: – Urovekkende, Venstre: – Ressurs

Fremskrittspartiets Jon Helgheim mener økningen i antall innvandrere er urovekkende, mens både Ap, Venstre og SV ser på innvandring som en nødvendig ressurs for Drammen. (Drammens Tidende, 14.03.12) Les mer

 

NHO: - Innvandring fyller de nye jobbene som skapes

Jens Stoltenberg sier i et intervju med Dagens Næringsliv mandag at det vil skapes opp mot 70.000 nye arbeidsplasser i Norge gjennom 2012 og 2013. Rådgiver Alf Åge Lønne NHO sier til E24 at disse jobbene i hovedsak vil fylles av arbeidsinnvandrere. - Arbeidsinnvandringen er høy. I perioden 2004-2010 ble det skapt 280.000 nye jobber netto, og om lag 6 av 10 av disse jobbene gikk til personer med bakgrunn fra andre land enn Norge, sier Lønne. (E24, 12.03.12) Les mer

 

Utlendinger gjør viktige jobber

Stadig flere yrker besettes av utlendinger og enkelte bransjer på Sørlandet hadde ikke klart seg uten utenlandsk arbeidskraft, mener NAV. (NRK Sørlandet, 09.03.12) Les mer

 

NHO Service: – Vikarbyrådirektivet vil rydde opp i bemanningsbransjen

– Mange useriøse bemanningsselskaper vil forsvinne fra Norge når vikarbyrådirektivet innføres. Sosial dumping vil ikke lenger være et problem som knyttes til bemanningsbransjen. Det sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service, som organiserer de største bemanningsselskapene her i landet. - Vi vet det er mange små selskaper som leier ut arbeidskraft fra utlandet. Utfordringen ligger på kontrollsiden og hvordan man skal avsløre selskaper som leier ut i strid med norske lover, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard, som ikke tror alle useriøse aktører i bemanningsbransjen forsvinner når direktivet innføres neste år. (Newswire, 08.03.12) Les mer

 

LO krever Handlingsplan 3 mot sosial dumping, rettet mot useriøs inn- og utleievirksomhet

Roar Flåthen– Vi er skuffet over at regjeringen, mot LOs klare råd, vil innføre vikarbyrådirektivet i norsk rett Det hviler et stort ansvar på statsminister Jens Stoltenberg, regjeringen og stortingsflertallet for å sikre et seriøst arbeidsliv, sier LO-leder Roar Flåthen. I forbindelse med implementeringen av vikarbyrådirektivet krever LO en ny Handlingsplan 3 mot sosial dumping, rettet mot useriøs inn- og utleievirksomhet. (LO, 07.03.12) Les mer

Se også: Flåthen er skuffet over at regjeringen innfører noe han egentlig er for (Dagens Næringsliv, leder, 09.03.12)

 

 

Regjeringen vedtar EUs vikarbyrådirektiv tross SV- og Sp-dissens

Statsminister Jens Stoltenberg og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm informerte Aps stortingsgruppe i ettermiddag om at regjeringen vil innlemme EU-direktivet om vikarer og utleie i norsk rett. Fordi regjeringspartnerne tar dissens, må Ap søke støtte hos opposisjonspartiene når saken kommer til Stortinget. Norges ja til direktivet vil være ledsaget av et politisk følgebrev, en erklæring som redegjør for at norsk arbeidsmiljølov fortsatt skal gjelde. (Dagbladet, 07.03.12) Les mer

Se også: SV og Sp tapte slaget om vikarene (Dagens Næringsliv, 08.03.12)

 

Kronikk: - Sosialdemokratiet må fornye seg

Kristin Clemet- Sosialdemokratiet er mer opptatt av å «eie» den nordiske modellen enn av å fornye den, skriver Kristin Clemet, leder i Civita. Hun etterlyser reformer som gjør det attraktivt for flere å arbeide mer, og ønsker økt arbeidsinnvandring. - Adgangen til midlertidig arbeid bør bli bedre, og det bør bli lettere å kombinere arbeid og trygd. Vi bør i tillegg gjøre mer for å få flere innvandrere i arbeid raskt og for å stimulere til økt arbeidsinnvandring, skriver Clemet. (Dagbladet, 07.03.12) Les kronikken

 

 

 

NAV og Caritas venter ny strøm av søreuropeere

Økende arbeidsledighet i Europa gjør at tilstrømningen av søreuropeere på jobbjakt vil fortsette å vokse. Det tror både NAV og hjelpeorganisasjonen Caritas. Sør-Europa har høy arbeidsledighet og dårlige økonomiske utsikter, slik det også var i Baltikum og Polen. Men mange søreuropeerne vil nok først prøve seg i Tyskland, Frankrike eller England. Strømmen av arbeidskraft avhenger derfor også av hvordan det går med økonomien i disse landene fremover, mener seniorrådgiver Johannes Sørbø i Arbeids- og velferdsetaten. (Aftenposten, 07.03.12) Les mer

Se også: Til Norge for å finne jobb og en ny fremtid (Aftenposten, 07.03.12)

 

NHO: Norge trenger svensker

 

Hvert år kommer tusenvis av svensker til Norge for å jobbe. – Veldig bra for oss, sier NHO. Arbeidsinnvandringen fra Sverige har økt mye de siste årene, særlig etter finanskrisen i 2008. I dag jobber rundt 50 000 svensker rundt om i landet, de fleste i Oslo, Akershus og Østfold. Men også Trøndelag merker trenden. – Det er kjempebra at svenskene synes arbeidsmarkedet i Norge er attraktivt. Vårt hodebry er å skaffe nok arbeidskraft, sier seniorrådgiver Jon Uthus i NHO Trøndelag. (NRK Trøndelag, 06.03.12) Les mer

 

SV tar dissens mot vikarbyrådirektivet

Karin AndersenLandsstyret i SV vedtok i dag at partiet skal ta ut dissens dersom flertallet i regjeringen vedtar å innføre EUs vikarbyrådirektiv. - Hovedgrunnen til at SV tar ut dissens er at direktivet øker risikoen for at arbeidsmiljøloven må svekkes, og at det vil føre til at vi må tillate at flere må jobbe som vikar og færre få fast jobb, sier arbeidspolitisk talsperson i SV, Karin Andersen. (SV, 06.03.12) Les mer

Se også: SVs ressursside om direktivet

 

 

 

Lysark fra Fafo Østforum seminar 6. mars 2012 - Europautredningen: Arbeidsliv og arbeidsinnvandring

Jon Erik DølvikRegjeringen oppnevnte i januar 2010 et bredt forskningsbasert sammensatt offentlig utvalg for å gjennomgå erfaringene med EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU. Utvalgets arbeid – Europautredningen - ble lagt fram 17. januar i år. På dette seminaret innledet Fafo-forsker Jon Erik Dølvik, som var medlem i utvalget, om utredningens konklusjoner når det gjelder EØS-avtalens betydning for norsk arbeidsliv og arbeidsinnvandringen til Norge. Det var også kommentarer ved Dag Seierstad og representanter for LO og NHO, og paneldebatt. Dølviks presentasjon kan lastes ned fra seminarets nettside. Opptak av seminaret er tilgjengelig til 20. mars. (Fafo Østforum, 06.03.12) Lysark og nett-tv

 

 

 

"The FORMULA Conference 2012" i Oslo 22. – 23. mars

Stein EvjuJon Erik Dølvik Line EldringFri bevegelse av tjenester og arbeidsmarkedsregulering i et utvidet EU og EØS er tema for Formula-prosjektet, som inviterer til internasjonal avslutningskonferanse på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo 22. - 23. mars 2012. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og ledet av professor Stein Evju, Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Fafo. Fafos forskningssjef Jon Erik Dølvik skal bidra både med innledning og som debattleder, og Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring skal holde forberedt kommentar på denne konferansen. (Fafo Østforum, 06.03.12) Les mer

Konferanseprogram

Informasjon om konferanseavgift og påmelding

Påmelding via web innen 7. mars

 

 

Nasjonal konferanse høsten 2012 om innsatsen mot useriøsitet og sosial dumping

Fafo-rapport 2011:09Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm inviterer høsten 2012 til nasjonal konferanse om innsatsen mot sosial dumping, med særlig oppmerksomhet på allmenngjøringsordningen. Fafo har evaluert de mest sentrale tiltakene i regjeringens handlingsplaner mot sosial dumping, og evalueringsrapporten vil være en del av bakteppet for konferansen. (Arbeidsdepartementet, 05.03.12) Les mer

Se også: Bjurstrøm vil drøfte allmenngjøringsordningen (LO-Aktuelt, 06.03.12)

Les mer om, og last ned, Fafo-rapporten Evaluering av tiltak mot sosial dumping

 

 

 

Ny artikkel: Post-accession migration in construction and trade union responses in Denmark, Norway and the UK

Line EldringFafo-forsker Line Eldring har sammen med Ian Fitzgerald ved Northumbria University og Jens Arnholtz ved FAOS, Københavns Universitet, skrevet artikkelen «Post-accession migration in construction and trade union responses in Denmark, Norway and the UK». Artikkelen er publisert i European Journal of Industrial Relations, 18, 1, 2012. Artikkelen sammenligner fagforeningenes responser på arbeidsinnvandring i byggebransjen i Oslo, København og Nord-England, og analyserer strategier så vel som resultater. I alle landene har fagforeningene forsøkt å organisere østeuropeiske arbeidsinnvandrere, med størst suksess i Norge. (Fafo Østforum, 05.03.12) Les mer om artikkelen

 

 

- Vikarbyrådirektivet gir rettigheter til de som lettest blir utnytta i dag, nemlig vikarer

Hanne Bjurstrøm– Fagbevegelsen må kjempe mot høyresida, ikke mot Arbeiderpartiet, var arbeidsminister Hanne Bjurstrøms budskap da hun holdt åpningsinnlegget på LOs student- og ungdomskonferanse i helga. - Sosial dumping er en trussel mot hele Norge, sa Bjurstrøm. Hun trakk fram vikarbyrådirektivet som en viktig milepæl i kampen mot et hardt arbeidsliv. Hun forsøkte å få LO-ungdommene til å se på EUs vikarbyrådirektiv som et bolverk mot forsøk fra høyresida på å svekke arbeidstakernes interesser, men møtte liten forståelse i salen. (Magasinett, 05.03.12) Les mer

 

 

 

Kommentar: Språkopplæring av utenlandske arbeidere

- Polske og andre utenlandske arbeidere er avgjørende viktige for oss, og det trengs flere av dem i årene som kommer. Med dette følger språk- og kulturutfordringer som har betydning for sikkerheten i arbeidslivet. Kunne overhyppigheten av alvorlige arbeidsulykker som rammer utenlandske arbeidere, ha vært redusert med bedre språk- og kulturopplæring? spør Helge Årsvoll i et avisinnlegg. (Stavanger Aftenblad, 04.03.12) Les mer

Stoltenberg: - Ap må bestemme selv om vikarbyrådirektivet

Jens StoltenbergStatsminister Jens Stoltenberg mener det er misforstått at EU's vikarbyrådirektiv kan utfordre norske arbeidslovsbestemmelser. - Det er selve EØS-traktaten, ikke direktivet, som kan utfordre våre abeidsmiljøbestemmelser, sa Stoltenberg da han innledet på Rogaland Aps årsmøte. - Først mente LO det samme som øvrig europeisk fagbevegelse. Det er ikke gitt at vi skal automatisk skal snu fordi LO snur. Vi mener det samme som før LO skiftet mening, sa Stoltenberg. (Dagbladet, 03.03.12) Les mer

Se også: ”Rogaland-opprøret” mot EUs vikarbyrådirektiv ble aldri noe av (Aftenposten, 04.03.12)

 

 

Dårlige tider sør i Europa gir Norge tilgang på høyt utdannet arbeidskraft

I Korskirken i Bergen deler Kirkens Bymisjon ut mat fra butikkene som snart går ut på dato. Få snakker norsk, det går i spansk, portugisisk, polsk, rumensk. De frivillige har merket en stor økning blant søreuropeere, i hovedsak fra Spania. - Søreuropeerne er på en måte den nye polske arbeidskraften, men mens polakkene er snekkere, rørleggere og har fagutdannelse, har mange av disse høyere utdanning, sier professor Kjell Gunnar Salvanes ved Norges Handelshøgskole. (Dagbladet, 02.03.12) Les mer

 

Innlegg: Vekst i alle landsdelar

Liv Signe Navarsete- Me blir stadig fleire i Noreg, veksten kjem i alle fylke og i rekordmange kommunar. Det er den historisk høge arbeidsinnvandringa som forklarer det meste av den gode utviklinga dei siste åra. Årsaka til dette er sjølvsagt at me har ein god arbeidsmarknad i alle delar av landet, skriver kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete i et avisinnlegg (Kommunal- og regionaldepartementet, 02.03.12) Les innlegget

 

 

 

 

SV tar dissens i vikar-striden

Karin Andersen– Vi kan ikke si ja til vikarbyrådirektivet, for da risikerer vi at vi må svekke arbeidsmiljøloven, at flere må være vikarer og at færre får faste jobber, sier Karin Andersen (SV). Ap ønsker direktivet, mens Sp og SV vil ha veto. Nå tar altså SV dissens i regjering. Stortingsgruppa til Senterpartiet klarer ikke å bli enig i synet på dissens. (NRK, 02.03.12) Les mer

Se også: SV går mot vikarbyrådirektivet (SV, 02.03.12)
Fagforundet: Ap og Sp må følge SV i vikarbyrådirektivet (Fagforbundet, 02.03.12)

 

 

 

Danmark: Regjeringen foreslår ID-kort og bøter i kampen mot sosial dumping og svart arbeid

Dagen etter at dansk fagbevegelse og Dansk Byggeri inngikk en avtale for de neste to årene, kommer den danske regjeringen med et forslag som skal demme opp for sosial dumping og svart arbeid i bryggeribransjen. Overenskomsten inneholdt ingen av fagbevegelsens ønsker for tiltak mot sosial dumping. Regjeringens forslag er nå en håndsrekning i kampen mot svart arbeid. (Dansk LOs ugebrev A4, 02.03.12) Les mer

Se også: ID-tvang i kamp mod social dumping (Dansk LOs ugebrev A4, 02.03.12)


Arbeidsledigheten i Europa stiger til nye høyder

Gjeldskrisen i Sør-Europa er i ferd med å skape en hel generasjon arbeidsledige i enkelte land. I Spania er 23,3 prosent ledige. I aldersgruppen under 25 er tallet hele 49,9 prosent. I Norge har arbeidsinnvandringen de siste årene i stor grad kommet fra land som Polen, Litauen, Latvia og Estland. Men tallene fra EU viser at arbeidsledigheten går tilbake i disse landene. (Aftenposten, 01.03.12) Les mer

 

Norsk Industri: Industrien trenger arbeidsinnvandring

Medlemsbedriftene i Norsk Industri har et stort behov for både fast ansatte og innleid arbeidskraft de nærmeste årene. Det skyldes ikke minst økt aktivitet i på kontinentalsokkelen med rekordhøye investeringer i oljesektoren i år. Norsk industri trenger arbeidskraft og ønsker utlendingene velkommen. (Nordlys / ANB, 01.03.12) Les mer

Se også: Kommentar Baard Mejdell Johannesen: Norge i vekst: 5, 6 eller 9 millioner? (Nettavisen, 01.03.12)
Kommentar Erna Solberg: - Vi må bli bedre på å lokke til oss kloke hoder (E24, 28.02.12)
Spår masseinnvandring til Norge (Dagbladet, 27.02.12)

Skanska avdekker svart arbeid og sosial dumping

Skanska går grundig til verks mot sosial dumping og svart arbeid i bygg- og anleggsbransjen. – Vi har avdekket dette på en del av våre prosjekter, sier regionsdirektør for Buskerud, Vestfold og Telemark, Are Eliassen, som forteller at dersom Skanska er i tvil om arbeiderne får de rettighetene de har krav på av underentreprenørene, så etterspør de dokumenter som lønningslister, lønnsutbetaling, arbeidskontrakter og innkvartering av håndverkerne. (Vestfold Blad, 01.13.12) Les mer

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700