Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Mai 2012

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum mai 2012

 

Stortinget opphever overgangsordningene for Romania og Bulgaria

Stortinget opphever enstemmig overgangsordningene for arbeidssøkere fra Romania og Bulgaria. Spania vil holde på sine begrensninger til utgangen av 2012, sammen med ni andre EU-land. Norske myndigheter ser derimot ingen grunn til å forlenge restriksjonene i ytterligere to år, slik det åpnes for gjennom en beskyttelsesklausul som ble innført etter den siste EØS-utvidelsen. (Aura Avis / ANB-NTB, 31.05.12) Les mer

 

Organiserte seg – fikk sparken på dagen

Tre litauere som ble avskjediget etter at de gikk inn i Fellesforbundet, står nå overfor sin tidligere sjef i retten. – Opplagt fagforeningsknusing, mener forbundet. – Saken i Nordmøre tingrett er den første rettssaken vi får som går direkte på fagforeningsknusing, i tillegg til grov sosial dumping, sier avdelingssekretær Rose Maiken Flatmo i avdeling 65 (Magasinet for fagorganiserte, 31.05.12). Les mer

 

Ny tariffnemnd

Arbeidsdepartementet har i dag oppnevnt ny tariffnemnd. Tariffnemnda fastsetter forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler etter krav fra arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjoner. Dommer Johan Kr. Øydegard, Ringerike tingrett, er ny leder av nemnda. (Arbeidsdepartementet, 31.05.12). Les mer om sammensetningen av den nye tariffnemnda

 

Amerikansk professor spår befolkningseksplosjon i Norge

Professor Laurence C. Smith ved Californias største universitet, UCLA, spår befolkningseksplosjon i Norge. – Canada vil vokse rundt 30 prosent de neste 40 årene, mens Norge vil følge like bak med en økning på over 20 prosent. Det er over en million mennesker – og det er mye for et lite land, sier Smith. Han sier at befolkningsveksten hovedsakelig vil komme via arbeidsinnvandring. (Dagens Næringsliv, 30.05.12) Les mer

 

Sogn og Fjordane er avhengig av arbeidsinnvandring

Utanlandsk arbeidskraft er livsviktig for at Sogn og Fjordane skal utvikla seg. Det er essensen i næringsbarometeret som blir lagt fram i dag. Statistisk sentralbyrå trur at innvandringa til fylket kjem til å dobla seg innan 2020, og at innvandrarane då utgjer 14 prosent av folketalet i Sogn og Fjordane. (NRK Sogn og Fjordane, 30.05.12) Les mer

Se også: Uten utlendinger stopper Møre og Romsdal (Nytt i Uka, 30.05.12)
Arbeidsinnvandring sikrar berekraftige lokalsamfunn (Sogn Avis, 30.05.12)

 

NHO anker verftssaken

LogoDe ni verftene har i samarbeid med NHO og Norsk Industri besluttet å anke dommen fra lagmannsretten i rettsstriden om allmenngjøringen av tariffavtalen i verftsbransjen. Verftene, Norsk Industri og NHO mener at retten ikke tok tilstrekkelig hensyn til EFTA-domstolens rådgivende kjennelse i saken, hvor verftene langt på vei fikk medhold i sine anførsler (Fri Fagbevegelse, 29.05.12) Les mer

Last ned dommen

 

Se også:
Full seier til staten om allmenngjøring
(Magasinett, 14.05.12)
NHO er meget overrasket og svært skuffet over dommen (NHO, 14.05.12)
Arbeidsminister Bjurstrøm: Positivt at det er forenlig med EØS-retten å beskytte arbeidstakernes rettigheter (Arbeidsdepartementet, 14.05.12)
LO-leder Flåthen: En viktig dom for allmenngjøringsordningen (LO, 14.05.12)
Fellesforbundet: Dommen skaper like vilkår for arbeidstakere (Fellesforbundet, 14.05.12)
Dommen: Dekning av kost og losji er begrunnet i tvingende allmenne hensyn (Bygg.no, 14.05.12)

 

 

Borten Moe: - Norge bør ha en liberal holdning til arbeidsinnvandring

Ola Borten MoeOlje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) er forbannet på Statistisk sentralbyrås beregninger av innvandringskostnader. Ifølge SSB gir innvandring økte inntekter til staten de første årene, men etter hvert går regnskapet i minus. - SSB sier egentlig rett ut at folk ikke lønner seg. Å konkludere med at vestlige innvandrere i 2015 ikke vil lønne seg fordi de får norske barn og barnebarn i Norge, understreker meningsløsheten i resonnementet, mener Borten Moe (Dagens Næringsliv, 26.05.12) Les mer

Se også: SSB: På sikt bidrar arbeidsinnvandrere negativt ved at de blir som nordmenn flest (E24, 23.05.12)
Gjør innvandring det lettere å finansiere velferdsstaten på lang sikt? (SSB, 23.05.12)

Last ned SSB-Rapport 2012/15 Makroøkonomi og offentlige finanser i ulike scenarioer for innvandring (pdf)


Polske gårdsarbeidere får oppreising

Kyr i norske fjøs stelles oftere og oftere av utenlandske arbeidere. Organisasjonsgraden i bransjen er svært lav, og det avdekkes ikke sjelden tilfeller av sosial dumping. Et polsk ektepar får nå 200.000 kroner i oppreising fra en samdrift på Steinkjer etter at det var dokumentert både manglende lønnsutbetalinger, feriepenger og arbeidskontrakter. Viktig prinsippsak, mener Fellesforbundet. (Magasinett, 25.05.12) Les mer

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg av nyhetssaker fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum, 25.05.12) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 09/12

 

SSB: På sikt bidrar arbeidsinnvandrere negativt ved at de blir som nordmenn flest

På kort sikt bidrar innvandrere fra Vesten og Øst-Europa positivt. De er gjerne ferdig utdannet og går rett i jobb når de kommer til Norge. Men på sikt bidrar de negativt ved at de over tid blir som nordmenn flest. – Å ikke ta med de fremtidige kostnadene ved arbeidsinnvandring, er bare å skyve problemene foran seg. I det korte bildet belaster ikke innvandrerne offentlige budsjetter med kostnadene knyttet til barndom og alderdom. Derfor kan det se ut som disse gruppene kan skaffe oss handlingsrom. Men disse skal også få barn og bli gamle. Det betyr at bildet endres over tid, sier forskningsleder Erling Holmøy i SSB. (E24, 23.05.12) Les mer

Se også: Gjør innvandring det lettere å finansiere velferdsstaten på lang sikt? (SSB, 23.05.12)

Last ned SSB-Rapport 2012/15, Erling Holmøy og Birger Strøm
Makroøkonomi og offentlige finanser i ulike scenarioer for innvandring (pdf)

 

FrP: - Regjeringen har gjort for lite for å bekjempe kabotasjekjøring

Onsdag arrangerte FrP seminar om situasjonen med kabotasjekjøring, sosial dumping og organisert kriminalitet i transportsektoren. - Det skjer dessverre mye ulovlig i bransjen, og det er norske, ærlige sjåfører som lider på grunn av ulovlig kabotasjekjøring og sosial dumping, slår Frp-politiker Bård Hoksrud fast. Seminaret, som ble avholdt på Stortinget, hadde foredragsholdere fra Danmark, Sverige, Norge og EU. (FrP, 23.05.12) Les mer

 

Kritisk til forslag om at menigheter kan betale tiggere fra romfolket 100 kroner timen for småjobber

En arbeidsgruppe i Oslo bispedømme foreslår at menigheter og kirkelig ansatte heller bør tilby tiggere fra romfolket småjobber framfor å gi dem penger, og anbefaler å betale 100 kroner pr. time for slike jobber. - Dette er grov underbetaling. Vi ikke må komme i en situasjon der kirken underbetaler. Hvis det skjer, kan Kirken bli beskyldt for sosial dumping, og det kan vi ikke være bekjent av, sier direktør Marit Halvorsen Hougsnæs i KA - kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. (Vårt Land, 23.05.12) Les mer

 

LogoNytt nummer av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

Blant sakene i det nye nummeret av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt:

  • Monti II forordningen:De nordiske parlamentene underkjenner EU-kommisjonens forslag om tiltak
  • Gjelder EØS-reglene om fri bevegelse av tjenester for et norsk skip med panama-flagg?
  • Monti II forordningen: Forslag til tiltak "et sterkt signal" - eller bare en bekreftelse på EU-domstolen?
  • Misbruk av fri bevegelse skal motarbeides, men vertsstatens kontroll begrenses
  • Den svenske riksdagen ønsker regler om solidaransvar ved utstasjonering
  • Ingen krav om fast ansettelse til tross for permanent vikarbehov

(EU&arbetsrätt, 22.05.12). Les flere saker Nyhetsbrev Nr 1 2012

Se også: Tidligere numre av nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

 

Parat klarte ikke å mobilisere Regjeringen og Ap mot sosial dumping i luftfarten

I flere omganger har Hans-Erik Skjæggerud, leder i YS-forbundet Parat, forsøkt å få den rødgrønne regjeringens hjelp i kampen mot sosial dumping i luftfarten, mot både Ryan Air og Norwegian. Han sier det var umulig å få regjeringen interessert, og tror det skyldes at LO ikke har medlemmer der. Skjæggerud kan ikke se at det skiller seg prinsipielt fra problemene LO tar opp om bygg og anlegg, og får hjelp fra Regjeringen. (Aftenposten, 22.05.12) Les mer

 

Litauiske trappemontører fikk 15 kroner timen

Tre litauiske trappemontører skal ha jobbet for 15 kroner timen på fylkeskommunens nybygg ved Notodden videregående skole. Fellesforbundet avdekket saken under en inspeksjon på nybygget. – Norsk minstelønn er et ufravikelig krav. Den er nå på 169 kroner for fagarbeidere innen byggfag, sier Roald Stykket i Fellesforbundet. Midt-Telemark Entreprenør (MTE) har hovedentreprisen. De ser alvorlig på saken og åpner muligheten for å holde igjen deler av kontraktssummen til lønninger til de aktuelle arbeiderne. (Varden, 22.05.12) Les mer

 

Leder: Borgerlig arbeidsliv

Vi er nå et steg nærmere felles borgerlig arbeidslivspolitikk i 2013, sier stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen (H) til Dagsavisen. Samtidig vil han ha endringer i arbeidsmiljøloven som er svært like de som ble forsøkt gjennomført av Jens Stoltenbergs første regjering i 2000 og 2001. NHO-sjef John G. Bernander misliker at Høyre nå er i ferd med å godta allmenngjøring av tariffavtaler. For NHO er nemlig minstelønn svaret på sosial dumping, mens LO i stedet vil slå ring om tariffavtaler som det rette verktøyet, skriver Avisa Nordland på lederplass (22.05.12) Les lederen

Se også: Slik blir arbeidslivet med borgerlig regjering (Dagsavisen, 21.05.12)
Høyre endrer syn på sosial dumping og allmenngjøring (Aftenposten, 04.05.12)

 

Venter svak økning i ledigheten og fortsatt mange arbeidsinnvandrere

LogoNorge merker krisen i Europa, men rammes ikke så hardt som mange andre land. Ledigheten vil øke svakt i år, men gå noe ned igjen til neste år, viser nye prognoser fra NAV. Vårens bedriftsundersøkelse viser at norske arbeidsgiverne mangler 36 700 personer, og uten arbeidsinnvandring ville mangelen på arbeidskraft vært langt høyere og arbeidsmarkedet dårligere. NAV venter at det fortsatt vil komme mange polakker, litauere og svensker til Norge. Tallene viser at det er flere arbeidsinnvandrere fra Sør-Europa nå enn tidligere, men fortsatt er arbeidsinnvandringen fra Middelhavslandene på et svært lavt nivå. (NAV, 22.05.12) Les mer

 

- Har du innleid eller utenlandsk arbeidskraft? Vær forberedt på kontroll

En av Arbeidstilsynets hovedoppgaver er å forebygge sosial dumping. Og et av hovedvirkemidlene for å nå det målet, er tilsyn. Bedrifter som har innleid eller utenlandsk arbeidskraft, må derfor være forberedt på at Arbeidstilsynet kan komme på døren for å se på praksisen med lupe. - Det holder ikke at du mener at du har alt i orden. Du må kunne dokumentere det også, skriver Infotjenester.no (21.05.12) Les mer

 

Reverse brain drain: India tar tilbake ingeniørene

Smarte indiske hoder har lenge vært ettertraktet i vestlige selskaper. India trenger mange av sine ingeniører tilbake fordi landet opplever økonomisk og teknologisk vekst. Nå velger mange av ingeniørene å flytte hjem igjen. Indernes migrasjonsmønster blir kalt «reverse brain drain», eller reversert hjerneflukt. (Teknisk Ukeblad, 21.05.12) Les mer

 

Bjurstrøm styrker Arbeidstilsynet og varsler sterkere håndheving av reglene

Hanne BjurstrømHalvparten av de som jobber på Oslos mange byggeplasser, er innleid arbeidskraft. Først og fremst fra Polen og Baltikum. Det bekymrer Fellesforbundet, som mener innleie går ut over norske fagarbeidere, som ikke får fast jobb. Bekymringen deles av arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, som nå bidrar med fem millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett. Hun vil særlig se på forholdene i byggebransjen, og varsler sterkere håndheving av reglene. (Dagsavisen, 19.05.12) Les mer

 

 

 

Ber Kleppa stoppe all kabotasjekjøring

Magnhild Meltveit KleppaI et brev til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, ber Norsk Transportarbeiderforbund om at all kabotasjekjøring på gods stoppes midlertidig. - Våre medlemmer rammes i stor grad av kabotasjetransporten. Utenlandske transportører utfører en stadig større del av godstransporten i Norge. Sjåførene i disse bedriftene har vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn sine norske kolleger og dette setter våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår under sterkt press, sier Geir Kvam, forbundssekretær i Transportarbeiderforbundet. (Norsk Transportarbeiderforbund, 18.05.12) Les mer

Se også: Yrketstrafikkforbundet (YTF) krever stans i all kabotasje (YTF, 19.05.12)

 

 

Svenske arbeidsinnvandrere fikset 17. mai festen

Norge er avhengig av at svenske servicearbeidere fikser festen på 17. mai. Hoteller og restauranter har den høyeste andelen av svenske arbeidstakere. Arbeidsledigheten blant unge svensker har vært høy i flere år, og både faglærte og ufaglærte fristes av norske lønninger. (Vårt Land, 17.05.12) Les mer

 

Innvandring gir rekordmange katolikker i Norge

Nå er det mer enn 100.000 katolikker i Norge – et historisk høyt tall i den katolske kirken. Stor arbeidsinnvandring fra Europa trekker bare flere og flere katolikker her til landet. (NRK, 16.05.12) Les mer

 

Fremskrittspartiet alene om minstelønn

Tre av Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter foreslo å la en egen kommisjon utrede lovfestet minstelønn som et ledd i kampen mot sosial dumping. Da Stortingets arbeids- og sosialkomité i går avga sin innstilling vendte samtlige andre partier tommelen ned for slaget. - Nå håper jeg diskusjonen om lovfestet minstelønn er parkert for godt, sier LO-nestleder Tor-Arne Solbakken. (Fri Fagbevegelse, 16.05.12) Les mer

Se også: Forslag om å nedsette et offentlig utvalg for å utrede lovfestet minstelønn (Stortinget, 15.05.12)

 

UDI: - Migrasjonsforskning nyttig for politikken

Jon Horgen FribergNylig presenterte en rekke migrasjonsforskere sine prosjekter på et seminar i regi av Justisdepartementet og Forskningsrådet. Blant dem var Fafo-forsker Jon Horgen Friberg som belyser forhold knyttet til den største migrasjonsbølgen til Norge noensinne, nemlig arbeidsinnvandring fra Polen. - Det har vært bekymring for i hvilken grad disse arbeidsinnvandrerne blir ofre for sosial dumping. Veldig få av disse får faste jobber. Denne gruppen har også en høyere grad av usikre og ulovlige arbeidsforhold enn andre arbeidstakere. Det er tendenser til utstøting i krisetider, og mange reiser hjem når de mister jobben. Likevel ser vi at stadig flere velger å bli boende, spesielt barnefamilier, opplyser Friberg. (Norges forskningsråd, 15.05.12) Les mer

 

 

Lysark fra seminar 15. mai: Arbeidsinnvandrere som drar hjem og kommer tilbake igjen – en vinn-vinn-situasjon?

Per LundborgOddbjørn RaaumJon Horgen FribergJon Erik DølvikArbeidsinnvandringen til Norge har økt betydelig siden 2004. Det er spesielt arbeidsinnvandringen fra Polen, de baltiske landene og Sverige som har vokst kraftig. Blir de nye arbeidsinnvandrerne boende eller drar de hjem etter kort tid? Kan man snakke om sirkulær migrasjon? Det var hovedspørsmålet for seminaret på Fafo tirsdag 15. mai. Innledninger ved professor Per Lundborg, Instititutet för Social Forskning, Universitetet i Stockholm, Oddbjørn Raaum, direktør ved Frischsenteret, og Fafo-forsker Jon Horgen Friberg. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik var møteleder. Seminaret ble arrangert av Fafo Østforum og Frischsenteret UiO, i samarbeid med Utlendingsdirektoratet (UDI). Presentasjonen til Lundborg og Friborg kan lastes ned fra seminarets nettside. Seminaret ble sendt på nett-tv, og opptak er tilgjengelig 16.- 29. mai. (Fafo Østforum, 15.05.12) Lysark

 

Ny artikkel om polske immigrater og arbeidskultur på norske byggeplasser

Jon Horgen FribergFafo-forsker Jon Horgen Friberg har skrevet artikkelen «Culture at work: Polish migrants in the ethnic division of labour on Norwegian construction sites», publisert online i Ethnic and Racial Studies. Friberg diskuterer nye etniske skiller mellom arbeidstakere på norske byggeplasser – skiller som synes å ha oppstått mellom den innfødte kjernearbeidsstokken og polske arbeidere som er ansatt midlertidig eller via bemanningsforetak. Kvantitative data tyder på at det er svært lite mobilitet mellom disse segmentene av arbeidsmarkedet. Hvordan denne etniske arbeidsdelingen etableres og reproduseres, blir analysert gjennom kvalitative intervjuer med norske arbeidsgivere og polske arbeidere. (Fafo Østforum, 14.05.12) Les mer og last ned artikkelen: Culture at work: Polish migrants in the ethnic division of labour on Norwegian construction sites

 

 

Full seier til staten om allmenngjøring

Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra NHO og ni verft i rettsstriden om allmenngjøringen av tariffavtalen i verftsbransjen. Også i tingretten tapte NHO og verftene på alle punkter. Lagmannsretten valgte å ikke ta hensyn til EFTA-domstolens rådgivende kjennelse i saken, der NHO langt på vei fikk rett i sin anke. Det var særlig tre viktige spørsmål Lagmannsretten skulle ta stilling til når det gjaldt den norske allmenngjøringsloven. Det ene var om tillegget for reise, kost og losji lovlig kunne allmenngjøres. Det andre var utenbystillegget på 20 prosent og det tredje var arbeidstid. De tre lagdommerne er kommet til at alle disse ordningene kan allmenngjøres uten at det strider med EØS-retten. (Magasinett, 14.05.12) Les mer

Last ned dommen

Se også: NHO er meget overrasket og svært skuffet over dommen (NHO, 14.05.12)

Arbeidsminister Bjurstrøm: Positivt at det er forenlig med EØS-retten å beskytte arbeidstakernes rettigheter
(Arbeidsdepartementet, 14.05.12)

LO-leder Flåthen: En viktig dom for allmenngjøringsordningen og for den norske modellen for lønnsdannelse (LO, 14.05.12)

Fellesforbundet: Dommen skaper like vilkår for arbeidstakere, men også likeverdige konkurransevilkår (Fellesforbundet, 14.05.12)

Dommen: Dekning av kost og losji er begrunnet i tvingende allmenne hensyn, som offentlig orden (Bygg.no, 14.05.12)

 

Rekordmange renholdsbedrifter blir tatt for lovbrudd

På tross av flere års opprydding blir det fortsatt avdekket grove brudd på arbeidsmiljøloven i renholdsbransjen. - Vi har ikke sett forbedring i bransjen etter at vi har satt inn økte ressurser for å bekjempe sosial dumping og utnyttelse av arbeidstakere, sier seniorinspektør Øystein Eriksen i Arbeidstilsynet i Oslo. (Dagbladet, 14.05.12) Les mer

 

2011 ga nok en gang innvandringsrekord

Tidligere år har mange flyktninger ført til stor innvandring, men særlig fra 2006 er det arbeidsinnvandring som har gitt den store innvandringen. Polske statsborgere er i 2011 den største gruppen (12 850 innvandringer). Svenske statsborgere er den nest største gruppen (8 200), tett fulgt av litauerne (7 750). Innvandringen av statsborgere fra land i Sør-Europa med økonomiske problemer, her regner vi inn Spania, Hellas, Portugal og Italia, økte med 33 prosent fra 2010 til 2011, men antallet er ikke stort, og gikk fra 1 600 i 2010 til 2 200 i fjor. (Statistisk sentralbyrå, 11.05.12) Les mer

Se også: Svenskene til Oslo, polakkene flytter til resten av landet (NRK Hordaland, 11.05.12)

 

Fokus på arbeidsliv under statsbesøk i Polen

Anders FolkestadArbeidsliv var et viktig tema under det norske statsbesøket i Polen. Unio deltok på flere av arrangementene, blant annet seminaret «et moderne arbeidsliv». – Det er både viktig og gledelig at arbeidslivsspørsmål blir tatt opp på høyeste nivå i slike sammenhenger, sier Unio-leder Anders Folkestad. Med fokus på arbeidslivet både i og utenfor Polen, var Folkestad opptatt av den sosiale dialogen mellom partene i arbeidslivet. (Unio, 11.05.12) Les mer

 

 

 

 

Kongeparet: Norge trenger polske arbeidere

Kongeparet er denne uken på statsbesøk til Polen, det landet med størst arbeidsinnvandring til Norge siden landet ble med i EU. - Det er ikke bare polakkene som trenger Norge når de kommer for å jobbe. Vi trenger dem jo også, sier dronning Sonja. Selskapene i den norske næringslivsdelegasjonen til Polen, håper på å reise hjem til Norge med gode avtaler og kontrakter i kofferten. (VG, 10.05.12) Les mer

 

Leder: Helt om marsj for Høyre?

Dersom Høyre vedtar innstillingene et utvalg under Torbjørn Røe Isaksen foreslår, står vi overfor den største politiske omveltningen hos et norsk parti i moderne tid, skriver Jarlsberg Avis på lederplass. - Høyre slutter nå opp om flere av grunnpilarene i rødgrønn politikk: Faste ansettelser skal være hovedregelen, ingen kutt i sykelønnsordningen, allmenngjøring av tariffavtaler skal aksepteres, partiet slutter seg til kampen mot sosial dumping og man vil også opprettholde et høyt fradragsbeløp for betalt fagforeningskontingent. (Jarlsberg Avis, 09.05.12) Les mer

Se også: Kommentar fra Torbjørn Røe Isaksen: Høyre og arbeidslivet (Aftenposten, 09.05.12)
Høyre endrer syn på sosial dumping og allmenngjøring
(Aftenposten, 04.05.12)

 

Frykter lavlønnskonkurranse fra Fjord Line

Color Line-ansatte frykter at etablering av Fjord Line i Sandefjord kan sette arbeidsplasser i fare. Leder i tillitsmannsutvalget i Color Line, Ronny Øksnes, mener at Fjord Line har som hovedregel å bare ansette folk fra Danmark og lavkostland (Sandefjords Blad, 09.05.12). Les mer

 

Enighet mellom Norwegian og pilotene

Det er i dag oppnådd enighet i årets tariffoppgjør mellom Norwegian Pilotforening (NPF), Parat og Norwegian Air Shuttle ASA (Norwegian). - For Parat og NPF har det vært viktig å sikre oss mot sosial dumping i form av billig innleie av mannskap fra lavkostland som deretter benyttes i land med høyere kostnader. Vi har fått på plass en avtale som sikrer innleid og fast mannskap lønn og ryddige arbeidsforhold som er på nivå med de landene de skal operere i, sier Parat-leder Hans Erik Skjæggerud. (Parat, 08.05.12) Les mer

Avviser skattefradrag

Sigbjørn JohnsenFinansminister Sigbjørn Johnsen avviser forslag om skattefradrag som ville gjort mye svart arbeid i hjemmet hvit. Både Sverige og Danmark har ordning med skattefradrag på vanlige oppgave i hjemme, som rengjøring, barnepass, hagearbeid, vedlikehold mm. NHO Service har lenge arbeidet for innføring av et fradrag i Norge. (NHO Service, 08.05.12) Les mer

Se også: Avviser forslag om skattefradrag for håndverks- og husholdningstjenester i egen bolig (Stortinget, 27.04.12)

 

 

 

Seminar 15. mai: Arbeidsinnvandrere som drar hjem og kommer tilbake igjen – en vinn-vinn-situasjon?

Per LundborgOddbjørn RaaumJon Horgen FribergJon Erik DølvikArbeidsinnvandringen til Norge har økt betydelig siden 2004. Det er spesielt arbeidsinnvandringen fra Polen, de baltiske landene og Sverige som har vokst kraftig. Blir de nye arbeidsinnvandrerne boende eller drar de hjem etter kort tid? Kan man snakke om sirkulær migrasjon? Det er hovedspørsmålet for seminaret på Fafo tirsdag 15. mai kl 14-16. Innledninger ved professor Per Lundborg, Instititutet för Social Forskning, Universitetet i Stockholm, Oddbjørn Raaum, direktør ved Frischsenteret, og Fafo-forsker Jon Horgen Friberg. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik er møteleder. Seminaret arrangeres av Fafo Østforum og Frischsenteret UiO, i samarbeid med Utlendingsdirektoratet (UDI). Seminarprogram

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg av nyhetssaker fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum, 08.05.12) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 08/12

Innfører godkjenningsordning i renholdsbransjen

Hanne BjurstrømForskriften om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen ble fastsatt av Arbeidsdepartementet 8. mai 2012. Ordningen trer i kraft 1. september 2012. Godkjenningsordningen innebærer at alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester må være godkjent av Arbeidstilsynet for å drive lovlig. Samtidig blir det forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent. – Godkjenningsordningen, som også innebærer et ID-kort, vil bidra til en mer seriøs renholdsbransje, og dermed bedre arbeidsvilkår for de ansatte og mer rettferdig konkurranse, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. (Arbeidsdepartementet, 08.05.12) Les mer

Les: Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester (Arbeidsdepartementet, 08.05.12)

Se også: Arbeidstilsynet skal opprette og drifte godkjenningsordningen for renhold (Arbeidstilsynet, 08.05.12)

 

Arbeidsomme polakker trives i Norge

Ved årets begynnelse var det registrert over 66.000 polakker i Norge. Trolig er det reelle tallet over 100.000. Bildet av den legeutdannede jordbærplukkeren fra Polen er foreldet. Rundt 80 prosent av polske menn jobber i bygg- og anleggsbransjen. Den typiske arbeideren kommer over fra Polen alene, men en stor andel får smaken på livet i Norge og blir her. Det er registrert over 15.000 polske familier i Norge. (Bergensavisen / NTB, 08.05.12) Les mer

 

Danmark: Lavt lønnet utenlandsk arbeidskraft presser den danske modellen

Fire av ti dansker mener at det danske arbeidsmarkedet kommer til å bli mer uregulert. Kun hver syvende tror på motsatt utvikling. Det er spesielt lavt lønnet utenlandsk arbeidskraft som presser den danske modellen. Arbeidsgivere bifaller utviklingen, og forskere understreker at fagbevegelsen står over for en betydelig utfordring. Men den danske LO-lederen er optimist. (Dansk LOs Ugebrev A4, 08.05.12) Les mer

 

Kampen mot sosial dumping, for faste ansettelser og for likelønn blir en hovedsak for Rødt framover

Bjørnar MoxnesNyvalgt partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, mener Arbeiderpartiet ikke leverer i arbeidslivspolitikken. Han trekker fram vikarbyrådirektivet som eksempel. – Stadig flere jobber under arbeidsvilkår som er fjernt fra Stoltenbergs festtaler om den norske modellen. I byggebransjen i Stor-Oslo er dobbelt så mange bygningsarbeidere ansatt hos bemanningsbyråer som hos de største entreprenørene. Vi ser en eksplosjon i bruken av ulovlig innleie, og i denne situasjonen er vikarbyrådirektivet det siste vi trenger. (Rødt, 07.05.12) Les mer

 

 

 

NHO seminar 24. mai om arbeidsinnvandring, verdiskaping og produktivitet

LogoI forlengelsen av fjorårets årskonferanse "Velferdsfellen", inviterer NHO til flere seminarer om tilknyttede temaer. Det første seminaret er 24. mai og tar for seg arbeidsinnvandring, verdiskaping og produktivitet. Innledninger ved Steinar Holden, professor ved Universitetet i Oslo og Ådne Cappelen, forsker ved Statistisk sentralbyrå. Seminaret arrangeres torsdag 24. mai kl 09.00-11.00 i NHOs lokaler, Essendropsgate 3, Oslo. (NHO 07.05.12) Seminarprogram og påmelding

 

 

 

Adecco inviterer til frokostmøte 16. mai: "Ubalanse i arbeidsmarkedet"

LogoNorge har mangel på faglært arbeidskraft i flere sektorer. Kampen om kloke hoder er stor, og eldrebølgen som slår inn om relativt kort tid gjør ikke saken bedre. Arbeidsledigheten i Europa øker tilgjengeligheten, og Norge har store uutnyttede ressurser. Hvordan dekke gapet mellom etterspørsel og tilgang på arbeidskraft? Adecco har invitert et panel som kan belyse saken på ulike måter. Blant annet vil Paul Chaffey, adm. direktør Abelia reflektere rundt arbeidsinnvandring og jakten på talentene, både innenfor og utenfor landegrensene. Og Anders Øwre-Johnsen, konsernsjef i Adecco vil reflektere fra bemanningsbransjens ståsted. Frokostmøte arrangeres onsdag 16. mai 2012 kl 08.30-11.00 på Radisson Blu, Holbergsplass, Oslo. (Adecco, 07.05.12) Seminarprogram og påmelding

 

 

Sandefjord: Skal kommunen leie inn au pair for eldre?

Sandefjord FrP vil vurdere au pair hos eldre – på kommunens regning. De eldre nøler. – Sosial dumping med kommunal godkjenning, raser Sandefjord Ap. (Sandefjords Blad, 04.05.12) Les mer

Se også: Eldre irer har au pair (Aftenposten, 27.04.12)
Fafo-forsker Cecilie Øien spår også økt au pair-etterspørsel (Aftenposten, 28.04.12)
Au pair-ordningen: SV advarer mot «underbetalt tjenerskap» (Aftenposten, 28.04.12)

 

 

Kommentar: Likebehandling av vikarer og innleide

Steinar Gullvåg- Akkurat i øyeblikket behandler Stortinget tre dokumenter av stor betydning for norsk arbeidsliv. Det er stortingsmeldingen om et anstendig arbeidsliv, implementeringen av EUs vikarbyrådirektiv og støttepakken som skal sikre likebehandling av vikarer og innleide arbeidstakere, skriver stortingsrepresentant (Ap) Steinar Gullvåg. - Når Stortinget gjør sine vedtak i første halvdel av juni, får det unektelig konsekvenser for bygg- og anleggsnæringen. (Bygg.no, 04.05.12) Les kommentaren

 

 

 

 

Høyre endrer syn på sosial dumping og allmenngjøring

Torbjørn Røe IsaksenTorbjørn Røe Isaksen leder en arbeidsgruppe som skal meisle ut ny arbeidslivspolitikk for Høyre. Partiet har fått et annet syn på "sosial dumping". - Vi har tidligere sett på lønnskonkurranse som nesten utelukkende bra, men vi ser nå at den sterke arbeidsinnvandringen og økningen av innleid arbeidskraft kan skape en lønnsspiral nedover. Høyre tradisjonelle aversjon mot allmenngjøring er også en saga blott. - Allmenngjøring har hatt en disiplinerende effekt i bransjer med useriøse aktører som har drevet grov utnyttelse av arbeidskraft, sier Røe Isaksen. (Aftenposten, 04.05.12) Les mer

 

 

 

Skatteetaten refses for svak kontroll av renholdere

Tilsynsrapporter Dagbladet har fått tilgang til viser at Arbeidstilsynet har avslørt flere brudd på arbeidsmiljøloven hos Skatt Østs renholdere. Toma AS som vasker Skatteetatens lokaler har fått syv pålegg. Tilsynet avslørte blant annet store mangler i flere av arbeidskontraktene, og manglende samsvar mellom arbeidende timer og lønnsavregninger. I etterkant av tilsynet avdekket Arbeidstilsynet også at Skatteetaten har manglet kontroll med sine egne renholdere. Etter allmenngjøringen av renholdsbransjen har oppdragsgiverne fått en såkalt «påseplikt", men Skatteetaten har ikke etterspurt konkrete opplysninger som kunne ha avdekket de faktiske forhold. (Dagbladet, 04.05.12) Les mer

 

52 kroner timen for nattejobbing

Arbeidstilsynet hevder Aftenbladet Distribusjon bruker firmaer som driver sosial dumping til å kjøre ut aviser. I det groveste tilfellet ble en polakk betalt rundt 52 kroner i timen for nattejobbing. (P5, 04.05.12) Les mer

 

Forventer økt arbeidsinnvandring

1 av 3 bedrifter har benyttet arbeidskraft fra Europa det siste året. Flere forventer å bruke mer i år enn i fjor, og behovet for utenlandsk arbeidskraft øker mest innen bygg og anlegg. Det viser en undersøkelse gjennomført av Perduco AS for NAV EURES. Fortsatt er det vanligst blant arbeidsgivere både i privat og offentlig sektor å bruke polsk arbeidskraft. På de tre neste plassene, kommer Sverige, Tyskland og Litauen. For første gang er Spania på ” topp ti”-listen over hvilke land arbeidskraften kommer fra. Bruken av arbeidskraft fra land utenfor Europa øker også, sammenlignet med tidligere år. (NAV EURES 02.05.12) Les mer

 

Kommentar: Kvoteflopp

- 2010 innførte regjeringen den såkalte spesialistkvoten for arbeidstakere utenfor EØS. Det nye med spesialistkvoten er at utdannelsen ikke trengs å dokumenteres så lenge lønnstilbudet overskrider en halv million. Den skulle forenkle byråkratiet for bedrifter innen for eksempel petroleumsindustrien og ikt-bransjen. Det er bra at arbeidsinnvandring gjøres enklest mulig, men differensieringen mellom faglærte og spesialister virker bare overflødig. Ifølge UDI blir personer på spesialistkvoten tilbudt arbeid innen restaurant, dagligvare og bilpleie, skriver Eva Grinde. (Dagens Næringsliv, 02.05.12) Les kommentaren

Se også kommentar av Marius Doksheim: Arbeidsinnvandring: Hvem vi trenger, er bedriftene bedre egnet til å avgjøre enn myndighetene (Minerva, 25.04.12)

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700