Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Juni 2012

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum juni 2012

 

Tiltakspakke for vikarbransjen fra nyttår

Tiltakspakken knyttet til vikarbyrådirektivet er vedtatt av Stortinget og ble sanksjonert i statsråd 22. juni. Det betyr at tiltakspakken trer i kraft fra 1. januar 2013. Solidaransvar trer i kraft fra 1. juli 2013. Vikarbyråansatte får med dette like gode lønns- og arbeidsvilkår når de er innleid som om de er ansatt hos innleier (Arbeidsdepartementet 29.06.12). Les mer om tiltakspakken

 

Frikjent for anklager om sosial dumping

Tre litauere som jobbet i Kristiansund Betongsaging gikk til sak etter at de i fjor høst ble sagt opp i bedriften. Litauerne mente de hadde blitt oppsagt fordi de en måned i forkant meldte seg inn i Fagforbundet. Kristiansund Betongsaging er nå dømt for urettmessig oppsigelse av tre litauere, men de er frikjent for anklager om diskriminering og sosial dumping. (Tidens Krav, 29.06.12) Les mer

 

Feilgrep å tillate fri innvandring etter EU-utvidelsen

Ed Miliband, som leder det britiske arbeiderpartiet Labour, mener forgjengerne Gordon Brown og Tony Blair bommet helt på innvandringspolitikken i forbindelse med EU-utvidelsen. Uten noen form for overgangsregler, ble det anslått at 13.000 arbeidsinnvandrere ville komme inn til Storbritannia hvert år. Men i 2010 hadde Storbritannia en innvandring på hele 252.000. Miliband mener dette har undergravet britiske arbeidstakeres vilkår (Nettavisen, 22.06.12). Les mer

 

Over 30 000 flere innvandrere i arbeid

LogoInnvandrere sto for over 70 prosent av veksten i sysselsettingen i Norge fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011. Nye arbeidsinnvandrere fra EØS-landene bidro mest til denne veksten, men det var også noe økning blant andre mer etablerte innvandrergrupper. (SSB, 21.06.12) Les mer

 

Feil om allmenngjøring - Jordbruk og gartneri

Jordbruks- og gartnerioverenskomstens minstelønnssatser til ferie og innhøstingshjelp ble allmenngjort som følge av vedtak i tariffnemnda høsten 2009. Overenskomstens bestemmelser om opparbeidelse av lønnsansiennitet er derimot ikke omfattet av allmenngjøringsvedtaket. (NHO Mat og Bio, 21.06.12) Les mer

 

Skanska frykter flere fiktive underentrepriser

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm deler Skanskas bekymring for at useriøse selskaper vil forsøke å gå nye veier når likebehandlingsprinsippet mellom fast ansatte og vikarer og innleid arbeidskraft innføres neste år. Likebehandlingsprinsippet er kun rettet inn mot bemanningsforetak og vikarbyråer og omfatter ikke underentreprise. For underentrepriser vil kun allmenngjøringsforskriften være gjeldende målestokk for lønns- og arbeidsvilkår. (Byggeindustrien, 20.06.12) Les mer

 

Kampanje for å avdekke sosial dumping og dårlige arbeidsforhold i renholdsbransjen

Arbeidstilsynet vil de useriøse bedriftene i renholdsbransjen til livs. Mange utenlandske kvinner i renholdsbransjen har ulovlige og uverdige lønns- og arbeidsvilkår. Nå går tilsynet til aksjon. (NRK Rogaland, 20.06.12) Les mer

 

Danmark: Østarbeidere jobber nattskift i supermarkeder

Konkurranse fra østeuropeiske arbeidstakere har lenge vært en realitet på danske byggeplasser og i rengjøringsbransjen. Nå rammer den også flere supermarkeder, som får fylt varer på hyllene av østeuropeiske ufaglærte om natten. En tendens som kan spre seg, når lukkeloven fjernes helt til oktober, sier både HK og Dansk Erhverv. (Dansk LOs Ugebrev A4, 20.06.12) Les mer

 

Bjurstrøm reagerer på sosial dumping

Hanne BjurstrømInnleid arbeidskraft fra utlandet opplever å ikke få hjelp dersom de skader seg på jobb. Nå innkaller arbeidsminister Hanne Bjurstrøm Arbeidstilsynet, LO/Fellesforbundet og NHO til et møte for å ta grep mot sosial dumping. (Dagsavisen, 19.06.12) Les mer

Se også: Økning i utenlandske yrkesskadde (Dagsavisen, 11.06.12)
Liten hjelp å få uten arbeidsgiver (Dagsavisen, 12.06.12)

 

 

 

Debatt om arbeidsinnvandring

Kristin Clemet, leder av tankesmien Civita og journalist Jon Hustad debatterte arbeidsinnvandring i NRK P1s Her og nå. - Arbeidsinnvandrerne som kommer til Norge fra EØS bidrar positivt til økonomien vår, positivt til offentlige kasser, det er positivt for dem selv og det er positivt for de landene de reiser fra, sa Kristin Clemet. (Civita, 08.06.12) Les mer

Hør debatten (fra 32:30) (NRK P1s Her og nå, 07.06.12)

Se også:
Ny bok av Kristin Clemet og Marius Doksheim: De nye seierherrene. Et liberalt perspektiv på innvandring og integrering. (Civita, 30.05.12)
Ny bok av Jon Hustad: Gjeldsslaven Europa. Ein guida tur i finansielle ruinar. (Vidarforlaget, 30.05.12)

 

Grå ukrainere blir hvite polakker

I det østlige Polen forvandles ukrainske gjestearbeidere til polske vikarer. En rekke vikarbyråer i den polske byen Lublin har spesialisert seg på å ta inn ukrainske arbeidere, ansette dem i Polen og deretter leie dem ut til arbeidsgivere i andre europeiske land. (Fagbladet, 19.06.12) Les mer

 

Polsk ektepar føler seg utnyttet av bonde

Et polsk ektepar som har jobbet flere år på et gårdsbruk i Skodje forteller nå om uverdige lønns- og boforhold. Ekteparet mener timelønnen er rundt 30 kroner. Bonden sier lønnen i realiteten er over 120 kroner timen, siden ekteparet også får gratis hus og middag, samt andre ytelser. Både Fellesforbundet og Arbeidstilsynet er koplet inn i saken. (Sunnmørsposten, 16.06.12) Les mer

Se også: Bondelaget og Fellesforbundet tar avstand fra sosial dumping (Sunnmørsposten, 18.06.12)

 

- Opphevelsen av overgangsreglene for Bulgaria og Romania har mest å si for tiggerne

Jon Horgen FribergFra i dag er overgangsreglene for bulgarere og rumenere opphevet. Ifølge Fafo-forsker Jon Horgen Friberg vil opphevelsen ha mest å si for tiggerne. Om de får jobb.– Det er allerede mange rumenere som jobber i Norge, for eksempel i skipsverftene på Vestlandet og i byggebransjen. For disse vil ikke dette ha så mye å si. Den viktigste endringen er at man kan jobbe deltid og at man får raskere tilgang til arbeidsledighetstrygd, sier Friberg. (Utrop, 15.06.12) Les mer

 

 

 

 

Høyre foreslår mobilt skattekontor for å løse ID-problemene

Arbeidsinnvandring er svært viktig for mange turistdestinasjoner og andre bedrifter i hele Norge. - God og sikker kontroll av ID er også viktig, men det må skje på en måte som ikke skaper unødig byråkrati eller belastning på arbeidslivet, sier Linda Hofstad Helleland. Høyre foreslår nå å starte opp en forsøksordning med mobilt skattekontor som en respons på de utfordringer som den nye ordningen for ID-kontroll har medført for mange bedrifter og arbeidsinnvandrere/sesongarbeidere. (Høyre, 15.06.12) Les mer

 

Østeuropeere ble underbetalt under bygging av konserthus i Stavanger

Arbeidstilsynet har avdekket sosial dumping på byggeplassen for det nye konserthuset i Stavanger. Rundt 30 østeuropeiske arbeidere har fått for lite lønn fra det tyske selskapet Lindner. (NRK Rogaland, 14.06.12) Les mer

Se også: Tysk selskap bryter norsk lov med underbetalte arbeidere (TV2 Nyhetene, 15.06.12)

 

Verftsanken levert

- Det er beklagelig at arbeidsgiverne fortsetter sin kamp for å få rettslig adgang til å drive sosial dumping, sier LO-leder Roar Flåthen etter at NHO i går leverte sin anke i saken om allmenngjøring av tariffavtalen i verftsbransjen. Tross tap i både tingretten og lagmannsretten bestemte de ni verftene og NHO seg i slutten av mai for å anke saken inn for Høyesterett. (Fri Fagbevegelse, 14.06.12) Les mer

Last ned: NHOs ankeskrift (pdf)

Se også: NHO anker verftssaken (Fri Fagbevegelse, 29.05.12)

 

– Arbeidslivet ut av EØS-avtalen

LogoEL & IT Forbundet uttrykte allerede på landsmøtet i fjor bekymring for EØS-avtalens konsekvenser og kampen mot sosial dumping. Landsstyret i EL & IT krever nå at norske myndigheter må ta initiativ til å endre EØS-avtalen slik at den ikke griper inn mot norske tariffavtaler eller lovfestede rettigheter i arbeidslivet. – Vi er bekymret for utviklingen og hvilke konsekvenser dommer i EU-retten får for norske tariffavtaler, sier Jan Olav Andersen. (Fagbladet, 13.06.12) Les mer

 

 

Arbeidslivet.no: en nettbasert kunnskapsportal om arbeidslivet

LogoI dag åpner arbeidslivet.no, et samarbeidsprosjekt mellom LO, Fafo og LO-Media. Formålet er å bidra med god og enkel bakgrunnskunnskap om aktuelle temaer innen arbeids- og samfunnsliv. Fafo skal via nettstedet formidle forskningsbasert kunnskap omkring arbeidsliv, velferdspolitikk, lønn- og tariff og internasjonale spørsmål. Koordineringsansvaret for siden ligger hos LO, og dette er en del av en helhetlig satsing fra LO og forbundene for et forsterket samfunnspolitisk arbeid. Prosjektleder på Fafo er Anne Mette Ødegård. (Fafo Østforum, 12.06.12) Gå til arbeidslivet.no

Se også: Kunnskapsportalen er åpnet (Fri Fagbevegelse, 12.06.12)

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg av nyhetssaker fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum, 12.06.12) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 10/12

 

Fafo-frokost 20. juni: Kan innvandring lønne seg?

Erling HolmøyGrete BrochmannKristin Clemet Marte Michelet Stein Reegård Anne Britt DjuveLønner innvandring seg – og i tilfelle for hvem? Statistisk sentralbyrå (SSB) la nylig fram en rapport som viser at økning i innvandringen fra EU-land, Amerika og Australia vil lette presset på offentlige finanser gjennom økte skatteinntekter. En større innvandring fra ikke-vestlige land vil derimot svekke økonomien fram mot neste århundreskifte. Ikke overraskende er yrkesdeltakelsen blant innvandrerne avgjørende for hvordan dette vil utvikle seg. På dette frokostseminar presenterer Erling Holmøy SSBs rapport. Debatten går videre om styrker og svakheter ved denne typen beregninger som grunnlag for offentlig debatt om migrasjon og integrering. Det blir kommentarer ved professor Grete Brochmann, Civita-leder Kristin Clemet, debattredaktør Marte Michelet, sjefsøkonom Stein Reegård og representant fra NHO. Program og påmelding

 

Stortinget anbefaler gjennomgang av allmenngjøringsordningen

Høsten 2011 la regjeringen fram en melding om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet, ”Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv”. Meldingen har vært til behandling i Stortingets arbeids- og sosialkomité, og 7. juni 2012 ble komiteens innstilling behandlet av Stortinget i plenum. - Det er gode grunner til å gjennomgå allmenngjøringsordningen, heter det i komiteens flertallsinnstilling. (Fafo Østforum 11.06.12) Les mer

 

Økning i utenlandske yrkesskadde

Utenlandske arbeidere utfører risikoarbeid på byggeplasser og verft. Altfor ofte ender det med alvorlig personskade, som for litauiske Vilutis Alyzas. Han hadde ingen arbeidskontrakt og ingen forsikringer. Assisterende generalsekretær og seniorrådgiver Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN sier de har sett en vesentlig økning i utenlandske yrkesskadde. Han etterlyser klarere retningslinjer og opplæring av utenlandske arbeidstakere på byggeplasser. (Dagsavisen, 11.06.12) Les mer

Se også: Liten hjelp å få uten arbeidsgiver (Dagsavisen, 12.06.12)

 

Bemanningsbyråene ser østover etter arbeidskraft

LogoDet er høy sysselsetting i Norge, det er få som er uten arbeid. Det merker bemanningsbyråene. - Når vi ikke finner arbeidskraft i Norge, så ser vi østover. Spesielt til Polen, Torbjørn Larssen, som er daglig leder ved Adecco. - Det er ikke enkelt å få snekkere fra Polen til Norge lengre. Hjemme tjener de rundt 15-17.000 kroner i måneden. Det regnes som bra der. Til sammenlikningen ligger månedslønnen til en pedagog på rundt 5000 kroner, forteller Larsen, som ikke ser bort i fra at det kan komme en arbeidsinnvandring på dette fagområdet. (Harstad Tidende, 09.06.12) Les mer

 

Stortinget vedtek vikarbyrådirektivet

I dag vedtek Arbeidarpartiet og opposisjonen etter alt å døme EUs vikarbyrådirektiv i Stortinget. Direktivet har vore omstridd i regjeringa. SV og Sp har varsla at dei røystar imot EU-direktivet som har som mål å sikre vikarar like gode løns- og arbeidsvilkår som faste tilsette. (Nationen, 07.06.12) Les mer

Se også: Vikarbyrådirektivet og tiltakspakke behandlet på Stortinget (NHO Service, 08.06.12)

 

Norske ledere er skeptiske til arbeidsinnvandrere fra Sør-Europa

7 av 10 norske ledere tror søreuropeerne representerer høykvalifisert arbeidskraft, men like mange er skeptiske til om den arbeidskraften som nå utvandrer fra Sør-Europa til Norge er til nytte for deres virksomhet. Og grekerne er minst attraktive. Det viser en ny undersøkelse utført av Respons Analyse AS for bemannings- og rekrutteringsselskapet Proffice. (NA24, 07.06.12) Les mer

 

Arbeidsinnvandrere bor på Oslos øyer og gater

I et telt på Langøyene er drømmen om et nytt liv i Norge i ferd med å dø ut. Mange søreuropeere bor på gata mens de jakter på jobb i Oslo. Den katolske kirkes bistandsorganisasjon Caritas opplever en stor økning i såkalte euroflyktninger som søker lykken i Oslo. Sosialbyråd i Oslo Anniken Hauglie (H) vil ikke bidra med mer penger for å bistå arbeidsinnvandrerne. (Aftenposten, 06.06.12) Les mer

 

Velger utenlandske håndverkere for billigere jobb

Nordmenn velger norske håndverkere til å skifte ut kjøkkenet, og utenlandske til å male huset, viser nye undersøkelse Norstat har gjort for anbudstjenesten Mittanbud.no. - Språk er generelt en stor barriere (...). Dette er nok en viktig grunn til at nordmenn velger norske håndverkere som skal komme hjem og gjøre et oppdrag. Man vil jo da som regel ikke ha noen som kan tolke, slik det ofte fungerer på større byggeplasser, sier Fafo-forsker Anne Mette Ødegård (Aftenposten, 05.06.12) Les mer

 

LO-avdelinger fortsetter kampen mot vikarbyrådirektivet

LO-avdelingene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Kristiansand og Fredrikstad avholdt i dag konferanse og fanemarkering mot vikarbyrådirektivet og sosial dumping. De sju LO`ene markerte seg dermed mot direktivet tre dager før det skal opp i Stortinget, der Ap får flertall ved hjelp fra de borgerlige partiene. (Magasinett, 05.06.12) Les mer

 

Høgre vil ha mobile skattekontor

Løysinga for å få til ID-kontroll av arbeidsinnvandrarar i grisgrende strøk er eit mobilt arbeidskontor, meiner Høgre i Sogn og Fjordane. (Firdaposten, 04.06.12) Les mer

 

Kommentar: Innvandring som lønner seg

- Statistisk sentralbyrås nye og omstridte rapport om innvandring er feiltolket, skriver Villemann Vinje, samfunnsøkonom i Civita. - «Innvandring lønner seg ikke» var Dagens Næringslivs oppslag 24. mai. Men studerer man rapporten nærmere, viser det seg at DNs overskrift og fremstilling er unyansert, og til dels feilaktig. Den enkle og mer presise oppsummeringen av rapporten er at arbeidsinnvandring lønner seg, skriver Vinje. (03.06.12) Les kommentaren

Se også: Borten Moe: - Norge bør ha en liberal holdning til arbeidsinnvandring (Dagens Næringsliv, 26.05.12)

SSB: På sikt bidrar arbeidsinnvandrere negativt ved at de blir som nordmenn flest (E24, 23.05.12)

Gjør innvandring det lettere å finansiere velferdsstaten på lang sikt? (SSB, 23.05.12)

Last ned SSB-Rapport 2012/15 Makroøkonomi og offentlige finanser i ulike scenarioer for innvandring (pdf)

 

Ny fanemarkering mot vikarbyrådirektivet

I neste uke vedtar Stortinget å innføre EUs vikarbyrådirektiv i Norge. Motstanderne tropper nok en gang opp til fanemarkering, for å kreve nye mottiltak mot innleie og sosial dumping. - Direktivet blir vedtatt. Nå vil vi ha oppmerksomhet rundt at det kan komme til å svekke kampen mot innleie. Vi er på offensiven og krever at regjeringen leverer bedre på mottiltak, sier Boye Ullmann. (Fagbladet, 01.06.12) Les mer

 

Et reelt indre marked for tjenester

BUSINESSEUROPE publiserte nylig et posisjonsdokument om et indre marked for tjenester. Ifølge organisasjonen opplever bedrifter fremdeles hindre for fri flyt av tjenester i Europa, til tross for framgangen Tjenestedirektivet har medført. BUSINESSEUROPE gir derfor sine anbefalinger til hvordan barrierene kan fjernes og hvordan man kan etablere et reelt indre marked for tjenester. (NHO Europanytt / BUSINESSEUROPE, 01.06.12) Les mer

 

Ny rapport: Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked

Anne Mette Ødegård Line EldringEr det norske boligmarkedet tilpasset den omfattende arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa? Hvilke utfordringer melder seg når fri arbeidsmobilitet i EØS-området møter nasjonale boligmarkeder? Dette er to av spørsmålene i en ny rapport, som er laget av Fafo-forskerne Line Eldring og Anne Mette Ødegård og NIBR-forskerne Susanne Søholt og Brit Lynnebakke. Det er sannsynlig at både permanent og mer midlertidig arbeidsinnvandring utfordrer det politiske målet om at «alle skal bo trygt og godt» i Norge. (Fafo Østforum, 01.06.12)

Last ned rapporten: Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked

Rapporten ble presentert på Fafo-frokost 31. mai "Norge trenger arbeidskraft – arbeidsinnvandrere trenger bolig". Last ned presentasjon, og se opptak nett-tv-sendingen fra seminaret

Se også: Leier dyrt og bor trangt (Utrop, 31.05.12)
Elendige boforhold for arbeidsinnvandrere (Dagsavisen, 31.05.12)

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700