Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Juli 2012

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum juli 2012

 

Trolig 200.000 katolikker i Norge

Tidligere i år meldte Dagen at den katolske kirke i Norge hadde passert 100.000 medlemmer. Nå viser det seg at det reelle tallet sannsynligvis er det dobbelte. Kirken har startet jakten på alle sine medlemmer, som i hovedsak er arbeidsinnvandrere, for å få dem registrert. (Dagen, 31.07.12) Les mer

 

Kleven flagger hjem

Ti år etter at norske verft flagget ut bygging av skrogene på skip, vil Kleven Maritime bygge mer på norsk kjøl. Kleven Maritime i Ulsteinvik, går til innkjøp av avanserte roboter for å flytte byggingen av skrog tilbake til norsk jord. De avanserte sveiserobotene gjør bygging av skipsskrog billigere i Ulsteinvik enn i Polen og Romania (NRK Møre og Romsdal, 30.07.12). Les mer

 

Vil ha betre system for integrering av arbeidsinnvandrarar

Dei færraste kommunar har eit system for å hjelpe arbeidsinnvandrarar inn i det norske samfunnet. Det meiner fylkesleiar i Arbeidarpartiet, Nils P. Støyva. – Dei siste tre-fire åra har talet på arbeidsinnvandrar, spesielt frå Aust-Europa, auka veldig mykje. Nokre av kommunane i fylket vårt, som Førde, Vågsøy, Flora, Stryn og Sogndal, har veldig mange av desse arbeidsinnvandrarane, seier Støyva (NRK Sogn og Fjordane, 30.07.12). Les mer

 

Økende strøm av unge svensker til jobber i Norge

Strømmen av svensk ungdom som tar seg jobb i Norge, fortsetter å øke. For tiden kommer mange for å arbeide i servicenæringen og for bemanningsforetak, men også svenske akademikere har gode tider. – Sykepleiere og hjelpepleiere har gylne tider i Norge akkurat nå, sier Lena Westling Seljee, som er såkalt Eures-rådgiver ved arbeidsformidlingen i Göteborg (E24/NTB, 27.07.12). Les mer

Se også: Svenskene tar jobben fra norsk ungdom (Aftenposten, 26.07.12)

 

Innvandring presser norske lønninger nedover

Forskere ved Frischsenteret slår fast at arbeidsinnvandring presser norske lønninger nedover. Verst er det for norske arbeidere med lav utdannelse og innvandrere som fra før er etablert i Norge (Sunnmørsposten/NTB, 20.07.12). Les mer

 

– Innvandring redder distriktene

Arbeidsinnvandring var den største årsaken til folkeveksten i Hordaland i fjor. Innvandringen bidrar med folkevekst og arbeidskraft til de kommunene som tidligere var fraflyttingskommuner og som slet med å opprettholde folketallet, sier Stian Ludvigsen, analytiker i Hordaland Fylkeskommune. (NRK Hordaland, 19.07.12) Les mer

Se også: Arbeidsinnvandringen er avgjørende for distriktene (NRK Møre og Romsdal, 23.07.12)

 

Arbeidsinnvandring holder folketallet oppe

Arbeidsinnvandringen var den største årsaken til vekst i folketall for Møre og Romsdal i fjor. Uten innvandringen hadde fylket hatt en nedgang i folketallet hvert eneste år. - Næringslivet og industrien er avhengig av å opprettholdes. Det finnes flere bedrifter i distriktene som ville hatt problemer med og gå rundt hvis man ikke hadde hatt denne typen arbeidskraft, sier fylkesplansjef Ole Helge Haugen (NRK Møre og Romsdal, 23.07.12). Les mer

Se også: Innvandring redder distriktene (NRK Hordaland, 19.07.12)

 

Reagerer på at Sp-politiker bruker romfolk-debatten til å fremme EØS-motstand

Jenny Klinge (Sp) har lenge kjempet for et forbud mot tigging i Norge, og vil nå erstatte Schengen-avtalen med en nordisk grenseunion. Det opprører Unge Høyre-leder Paul Joakim Sandøy: – Schengen-samarbeidet er den største europeiske seieren i moderne tid. Vi har fått tilgang på sårt tiltrengt arbeidskraft fra hele Europa. 87 % av arbeidsinnvandringen i 2009 kom fra Øst-Europa, og har bidratt til å dekke en del av behovet for arbeidskraft, sier Sandøy. (TV2, 18.07.12) Les mer

Se også: Kommentar: Schengen og ferten av blod (Senterpartiet, 25.07.12)

 

Norge på Europa-topp i innvandring

Jon Erik DølvikEn ny OECD-rapport slår fast at Norge i perioden 2009-2010 opplevde en langt større økning i innvandringen enn andre OECD-land, skriver Dagens Næringsliv. Store deler av økningen skyldes arbeidsinnvandring fra land som Polen, Litauen og Latvia. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik mener en av årsakene er at arbeidsinnvandrerne som har kommet til landet, gir tips om mulighetene i Norge til venner og bekjente i hjemlandet. (Utrop/Dagens Næringsliv, 17.07.12) Les mer

 

 

 

Jakter svarte penger i renholdsbransjen

– Mafialignende tilstander og virksomheter som ikke tåler dagens lys! Slik konkluderes det i fjorårets Fafo-rapport ”Til renholdets pris”. Forskerne slår fast at enkelte i bransjen er kyniske, og at svært kreative driftsløsninger benyttes. Skatteetaten i hele Norge intensiverer nå jakten på uærlige aktører i renholdsbransjen. Bare i Skatt Øst er det satt av så mange som ti medarbeidere på heltid for å avsløre svarte penger blant renholderne. (Renholdsnytt, 16.07.12) Les mer

Vikarbyrådirektivet

EØS-komiteen vedtok 13. juli 2012 å innlemme vikarbyrådirektivet i EØS-avtalen. Vedtaket trer i kraft 1. januar 2013 forutsatt at konstitusjonelle prosedyrer (parlamentssamtykke) er fullført i Island og Liechtenstein. I forbindelse med vedtaket i EØS-komiteen avga Norge en erklæring (se lenke i faktaarket). Direktivets formål er å beskytte vikaransatte og forbedre kvaliteten av vikararbeid ved å sikre likebehandling mellom innleide ansatte fra vikarbyrå og ordinært ansatte, samt å legge til rette for bruk av vikarbyråer med sikte på å skape arbeidsplasser og å utvikle fleksible former for arbeid. Innenfor EU er det store forskjeller med hensyn til bruken av vikaransettelser og i vikaransattes juridiske situasjon, status og arbeidsvilkår. (Europalov.no) Les mer

Vikarbyrådirektivet har blitt en del av EØS-avtalen

Det omstridte vikarbyrådirektivet er nå innlemmet i EØS-avtalen og dermed en del av norsk lovverk. Direktivet får klare presiseringer fra norsk side: - Norge understreker sitt sterke engasjement rundt å utvikle nasjonal politikk for å verne om akseptable og rimelige lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i vikarbyråer, sa EU-ambassadør Atle Leikvoll på møtet i EØS-komiteen fredag formiddag (VG, 13.07.12). Les mer

Se også: LOs tapte slag (Lofotposten/ANB, 16.07.12)

 

Søreuropeere rømmer fra krisen

25.000 nye EØS-borgere har registrert seg i Norge det siste halvåret. Mange bruker siste rest av sparepengene for å lære seg norsk, så de kanskje kan få en jobb. De fleste kommer fra Polen og Litauen, og en del er fra Tyskland. Selv om gruppen av registrerte EØS-borgere fra Sør-Europa er liten i forhold til disse, er økningen stor (Dagsavisen, 13.07.12). Les mer

 

Norge på Europatoppen i innvandring

Norge er det landet i OECD hvor innvandringen øker mest. Fra 2009 til 2010 økte den permanente innvandringen til Norge med 15 prosent. Og tendensen fortsatte i 2011. Måler man i forhold til antall innbyggere er det bare i Sveits at innvandringen har vært større i prosent. Store deler av økningen skyldes arbeidsinnvandring fra land som Polen, Litauen og Latvia (Nationen, 11.07.12). Les mer

 

- Jumping utelukker ikke dumping

Jon RogstadJon Rogstad forskningsleder ved Fafo ser ikke like lyst på arbeidsinnvandrernes situasjon som Civita. - Selv om de østeuropeiske arbeidsinnvandrerne stiger i lønn betyr ikke det at de ikke utsettes for sosial dumping. Han viser til at hvis man starter lavt eller under gjennomsnittet vil selv en beskjeden økning i absolutte kroner kunne fremstå som betydelig relativt sett. - I så fall blir det mer retorikk enn substans å kalle dette for jumping. sier Rogstad i en kommentar til Civita-rapporten i Dagens Næringsliv papirutgaven (06.07.12)

 

 

 

Innvandrere minsker inntektsgap

Mathilde FastingHovedbildet for østeuropeiske innvandrere er sosial «jumping», ikke sosial dumping, hevder tenketanken Civita. Civitas analyser viser at innvandrere fra Øst-Europa opplever en solid inntektsvekst, klart høyere enn inntektsveksten i den norske befolkningen, etter at de kommer til Norge. Gjennom en rapport forfattet av Mathilde Fasting (bildet), og en kronikk i Dagens Næringsliv i dag, tar Civita et oppgjør med det et for negativt inntrykk av arbeidsinnvandreres situasjon i Norge. (Dagens Næringsliv, 06.07.12) Les mer

Se kronikk av Mathilde Fasting, Civcita: Sosial jumping (Civita / Dagens Næringsliv, 06.07.12)

 

 

Ny Civita-rapport: Sosial jumping

OmslagEn ny rapport forfattet av Mathilde Fasting utfordrer forestillingen om at arbeidsinnvandring i hovedsak er såkalt sosial dumping. De langt fleste arbeidsinnvandrere til Norge jumper, de dumper ikke, skriver Fasting. Arbeidsinnvandrere gjør det bedre enn de har muligheten til i sitt hjemland. (Civita, 06.07.12) Les mer og last ned rapporten

 

 

 

 

 

 

Arbeidstilsynet: – Nå er det naboen din som tipser oss om sosial dumping

Arbeidstilsynet i Sør-Norge får rekordmange tips om huseiere som utnytter utenlandsk arbeidskraft. I privatmarkedet ser Arbeidstilsynet ofte svarte avtaler, svart arbeid og svart eller lav lønn. I tillegg til dårlig sikring, til dels ingen sikring. Tipsmengden i Vestfold, Telemark og Agder har doblet seg de siste to årene. – Vi ser også en endring i hvem som tipser. Det er naboen din som tipser nå, sier tilsynsleder Bjørn Tore Hansen ved Arbeidstilsynet i Telemark. (NRK Telemark, 05.07.12) Les mer

 

Dyrere å klage på det offentlige

Kjøper kommunen malerarbeid på tvilsomt vis? Slikt er det altfor mange som klager på, så nå nidobler regjeringen prisen slik at færre skal klage. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) behandler klager om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Tidligere var det gratis å klage hvis det offentlige hadde gjort direkte innkjøp ulovlig, men fra 1. juli koster det 1000 kroner. I en pressemelding begrunner Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) gigantøkningen med at KOFA har fått mer å gjøre. (Maleren, 05.07.12) Les mer

Se også: Økt gebyr for å klage til Klagenemnda (FAD, 22.06.12)

 

Rumenske steinleggere i Norge ble lurt av sin engelske arbeidsgiver

Tre rumenere kom til Norge i april for å jobbe for et engelsk firma. De var lovet 500 kroner dagen, men ante ikke at disse pengene ikke engang dekker kost og losji i Norge. – Dette er sosial dumping, sa Erlend Indergaard, og tok saken i egne hender. Han opprettet firma og ansatte steinleggerne. (Tidens Krav, 05.07.12) Les mer

 

Kommentar: Norge mangler ikke penger til å bygge veier – vi mangler arbeidskraft

- Mange lurer på hvorfor staten ikke kan bygge mer vei når statsbudsjettet har nesten 400 milliarder kroner i overskudd, og vi har en pengesekk på over 3.000 milliarder kroner i utlandet. Svaret er: Vi mangler arbeidskraft! Det er underlig nok når det samtidig er 25 millioner arbeidsløse i EØS-området, og vi tvangsutsender filippinske kvinner som har fast jobb etter to år i landet, skriver Gunnar Stavrum. (Nettavisen, 05.07.12) Les kommentaren

 

Ja til håndhevingsdirektivet - nei til Monti II-forordningen

Hanne BjurstrømEU-kommisjonen la i mars frem en pakke med forslag om et håndhevingsdirektiv knyttet til utsendingsdirektivet, og forslag til en forordning om forholdet mellom de økonomiske frihetene og de grunnleggende kollektive rettighetene, blant annet retten til streik (Monti II-forordningen). –Jeg ønsker å beskytte streikeretten og sier derfor nei til Monti 2-forordningen og ja til håndhevingsdirektivet fra EU-kommisjonen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Håndhevingsdirektivet skal sikre bedre håndheving av rettighetene til utsendte arbeidstakere. (Arbeidsdepartementet, 04.07.12) Les mer

 

 

 

Færre bønder underbetaler utlendinger

Mer enn hver fjerde bonde synes fortsatt det er greit å betale utlendinger dårligere enn norske ansatte, men stadig flere i jordbruket tar avstand fra slike holdninger. Arbeids- og lønnsforholdene for utenlandske ansatte i jordbruket er blitt bedre de siste årene. Og Ifølge rapporten «Evaluering av tiltak mot sosial dumping» utgitt av Fafo i fjor, har allmenngjøringen av tariffavtalen hatt stor støtte blant bøndene. (Nationen, 04.07.12) Les mer

Les mer om, og last ned, Fafo-rapporten Evaluering av tiltak mot sosial dumping

 

Polakker og litauere holder unna for søreuropeerne

Om lag 20.000 utlendinger jobber på norske gårder i kortere eller lengre tid hvert år. Eurokrisen har ført til flere arbeidsinnvandrere fra Sør-Europa. Få av dem har valgt landbruket. Der dominerer østeuropeerne. Skatteetaten har skrevet ut drøyt 263.000 skattekort til EØS-borgere for i år. (Nationen, 03.07.12) Les mer

 

Kommentar: Blir Norges utkant avfolket?

Helge Brunborg- Norges befolkning vokser for tida svært raskt. Innvandringen har hatt positiv virkning på folketallet i nesten samtlige kommuner og ikke bare i de største byene. Imidlertid får det sentrale østlandsområdet så stor del av denne veksten at resultatet blir et stadig mer sentralisert bosettingsmønster, skriver Helge Brunborg, seniorforsker i Statistisk sentralbyrå i en gjestekommentar i Nationen. (02.07.12) Les kommentaren

 

 


 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700