Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Februar 2012

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum februar 2012

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg av nyhetssaker fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum, 29.02.12) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 04/12

Fafo Østforum seminar 6. mars 2012 kl 14-16 - Europautredningen: Arbeidsliv og arbeidsinnvandring

Jon Erik DølvikRegjeringen oppnevnte i januar 2010 et bredt forskningsbasert sammensatt offentlig utvalg for å gjennomgå erfaringene med EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU. Utvalgets arbeid – Europautredningen - ble lagt fram 17. januar i år. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik, som var medlem i utvalget, vil på dette seminaret innlede over utredningens konklusjoner når det gjelder EØS-avtalens betydning for norsk arbeidsliv og arbeidsinnvandringen til Norge. Det vil også være kommentarer ved Dag Seierstad og representanter for LO og NHO, paneldebatt og anledning til å stille spørsmål fra salen. Seminaret er gratis og åpent for alle. (Fafo Østforum, 29.02.12) Seminarprogram

 

 

- Fullstendig avhengig av arbeidsinnvandring for å få nok pleiere i fremtiden

Ungdom hopper av helsefag, og vi klarer ikke å rekruttere nok pleiere fra våre egne ungdomskull. Antall årsverk fagutdanning i helse- og sosialfag økte med cirka 16.000 fra 2005 til 2010. Men nesten halvparten av økningen skyldes utenlandsk arbeidskraft, særlig svensker og filippinere. NIFU-forsker Per Olaf Aamodt tror vi også i framtida vil være fullstendig avhengige av arbeidsinnvandring for å rekruttere nok pleiere, både faglærte og ufaglærte. (Dagsavisen, 29.02.12) Les mer

 

Kommentar: - Vi må bli bedre på å lokke til oss kloke hoder

Erna SolbergEn rekke hjørnesteinsbedrifter i Distrikts-Norge er avhengig av arbeidsinnvandrere, skriver Høyre-leder Erna Solberg. Hun etterlyser en fremtidsrettet strategi for å lokke kloke hoder til Norge. Tar vi vare på mulighetene arbeidsinnvandrerne gir oss? spør hun i kommentaren. (E24, 28.02.12) Les kommentaren

 

 

 

Kommentar: Vikarierendes motiver

Per Bergerud- Det er ganske rart å sitte på siden og observere debatten om bemanningsdirektivet, skriver Proffice-sjef Per Bergerud. - Det er underlig på den ene siden å angripe bemanningsbransjen med beskyldninger om å utsette sine ansatte for uverdige arbeidsforhold, for deretter å nekte implementeringen av et direktiv som har som eneste formål å verne ansatte mot nettopp dette. Når vi i tillegg ser at de som faktisk er berørt av direktivet er fornøyde med egen arbeidssituasjon, blir debatten så fjern at det er åpenbart at prinsippene er viktigere enn de reelle utfallene, skriver han. (E24, 28.02.12) Les kommentaren

 

 

"The FORMULA Conference 2012" i Oslo 22. – 23. mars

Stein EvjuJon Erik Dølvik Line EldringFri bevegelse av tjenester og arbeidsmarkedsregulering i et utvidet EU og EØS er tema for Formula-prosjektet, som inviterer til internasjonal avslutningskonferanse på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo 22. - 23. mars 2012. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og ledet av professor Stein Evju, Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Fafo. Fafos forskningssjef Jon Erik Dølvik skal bidra både med innledning og som debattleder, og Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring skal holde forberedt kommentar på denne konferansen. (Fafo Østforum, 27.02.12) Les mer

Konferanseprogram

Informasjon om konferanseavgift og påmelding

Påmelding via web innen 7. mars

 

 

Spår masseinnvandring til Norge

- En flom av jobbsøkere vil komme til Norge og resten av Skandinavia i kjølvannet av den europeiske finanskrisen, tror sjeføkonom i Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Robert Bergqvist. - Når vi har et så mye bedre arbeidsmarked og et høyere lønnsnivå enn resten av Europa, kan det ikke utelukkes at arbeidsinnvandringen kan bli betydelig, sier sjeføkonom i LO, Stein Reegård. - Det er grunn til å vente at arbeidsimmigrasjonen i Europa vil øke, sier arbeidslivsforsker ved Fafo, Jon Erik Dølvik. Han forteller at vi allerede har sett en betydelig arbeidsinnvandring fra Sør-Europa. Mange har valgt å reise til Tyskland. (Dagbladet, 27.02.12) Les mer

 

Industrien trenger arbeidsinnvandring

LogoMange industribedrifter trenger flere ansatte, og ingeniører og faglærte fra Europa flytter til Norge for å ta disse jobbene. Industribedriftene tilbyr både fast ansettelse og korttidsoppdrag som innleid arbeidskraft. Norsk Industris Konjunkturrapport 2012 viser at det er behov for 5000-6000 ingeniører i fastlandsindustrien for å møte utfordringene framover. Mange av disse vil være innflyttere til Norge i 2012. (Norsk Industri, 27.02.12) Les mer

 

Debatt: Kampen for et anstendig arbeidsliv

- All juridisk ekspertise i regjeringen, Senter for Europarett og LOs juridiske avdeling, konkluderer at arbeidsmiljøloven ikke ansees truet ved implementering av vikarbyrådirektivet. NHOs jurister har konkludert motsatt. Hovedskillet i debatten går på hvilke juridiske vurderinger man tror på. Andre lands erfaring styrker LOs og regjeringsadvokatenes vurdering, skriver Kari Henriksen, stortingsrepresentant (Ap) i et debattinnlegg. (Avisen Agder, 27.02.12) Les mer

Frp tar feil om trygdeeksport

Grete BrochmannSosiologiprofessor Grete Brochmann mener Frp-leder Siv Jensen undervurderer bindingene i EØS-avtalen når hun maner til kamp mot eksport av norske trygdeytelser. – Det er i realiteten veldig lite norske myndigheter kan gjøre for begrense tilgangen til velferdsytelser for EØS-borgere. Likebehandlingsprinsippet står veldig sterkt. Hvis man ønsker å redusere utgiftene til ulike velferdsytelser, må eventuelle endringer gjelde alle borgere, sier Brochmann (siste.no / NTB, 26.02.12) Les mer

 

 

 

 

FrP sier nei til lettere arbeidsinnvandring

Siv JensenI en tale til FrPs landsstyre lørdag advarte Jensen mot eksport av trygdeordninger til Øst-Europa. - Vi må sikre norske velferdsordninger før vi gjør det lettere for personer fra Øst-Europa å komme til Norge, sa Siv Jensen. Regjeringen foreslår å oppheve overgangsordningene for arbeidsinnvandrere fra Bulgaria og Romania, slik at det vil bli enklere for dem å komme til Norge. Det vil FrP gå mot. (Fremskrittspartiet, 25.02.12) Les mer

Se også: Frp fryktar at velferdsflyktningar frå EU-landa skal undergrava dei norske trygdeordningane (NRK, 25.02.12)

 

 

NST-gruppen anker pålegg fra Arbeidstilsynet

LO må vente et godt stykke utover i 2012 før de kan ta standpunkt til en eventuell boikott av NST-gruppen i Haugesund. Bedriften har gitt heftige tilsvar på Arbeidstilsynets pålegg i de to sakene knyttet opp til Åkra ungdomsskole og HighComp AS på Bokn. De er nå anket. Arbeidstilsynets kontor i Haugesund behandler nå anken. (Karmsund Avis, 24.02.12) Les mer

Se også: Varsler historisk boikott av bemanningsselskap om er avslørt for sosial dumping (NRK Rogaland, 08.12.11)

 

Leier ut maler for 89 kroner timen

Lei en maler for 89 kroner timen – og bytt ham ut hvis du ikke liker ham. Tilbudet kommer fra et litauisk firma. I e-posten fra det litauiske firmaet Recruitment in EU heter det videre: – Skandinaviske arbeidsgivere sparer typisk opptil 30 prosent av utgiftene til arbeidskraft ved å ansette motiverte arbeidere fra østeuropeiske EU-land. (Maleren, 23.02.12) Les mer

 

Rømmer fra skyhøy ledighet i Sør-Europa - søker lykken i Norge

Ådne Cappelen- Det er veldig mange som flytter til Norge fra resten av Europa for tiden. Innvandringen er ikke lenger så dominert av østeuropeere som før, men stadig flere fra lenger sør i Europa flytter hit nå som arbeidsledigheten stiger i de gjeldsrammede landene, sier SSB-forsker Ådne Cappelen. SSB-statistikken viser også at jobbsøking har overtatt som den dominerende grunnen til innvandring til Norge. Cappelen, som også leder regjeringens Tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene, mener de som kommer til landet med høy utdanning bidrar til å jevne ut både topper og bunner i arbeidsmarkedet. (E24, 23.02.12) Les mer

 

Leder: Vikarbyrådirektivet er et vikarierende mål

- Vikardirektivet er først og fremst et høyst nødvendig redskap for å stanse sosial dumping, og fagbevegelsen i alle land som vi liker å sammenligne oss med, er for direktivet. De kreftene som i Norge kjemper mot vikardirektivet har også satt spor etter seg som sterke motstandere av alt EU står for i sin alminnelighet. Det skinner gjennom at selve kampen ikke dreier seg om vikarbyrådirektivet. Det er et vikarierende mål. Det er EØS-avtalen som skal til livs, skriver Jarlsberg Avis på lederplass. (Jarlsberg Avis, 22.02.12) Les mer

 

Kronikk: Veto og vikarer

- Den særnorske debatten om vikarbyrådirektivet er forvrengt. Den er full av feilaktige forestillinger, og preges av uenigheten om EØS. De som påstår at direktivet vil gjøre det vanskeligere å videreføre dagens begrensninger på vikarbruk tar feil, skriver Fredrik Sejersted i en kronikk i dag. Sejersted ledet arbeidet med Europautredningen som ble lagt fram i januar (Dagsavisen, 22.02.12). Les hele kronikken her

 

Stor innvandring fra Europa - nå er det rett før vi er 5 millioner

LogoBefolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det ved årsskiftet var registrert 4 985 900 bosatte i Norge. Det innebærer en befolkningsvekst på 65 550 personer i 2011, den største noensinne. Innvandringsoverskuddet stod for 71 prosent av veksten. Polske og litauiske statsborgere er de to klart største gruppene, og arbeidsinnvandring er hovedårsaken til innvandringen. (SSB, 22.02.12) Les mer

Se også: Arbeidsinnvandring gir mannsoverskudd (NRK Rogaland, 27.02.12)

 

Kommunene underbetaler renholdere - unntatt fra allmenngjøring

Renholdere i kommunen på tarifflønn kan tjene under den allmenngjorte minstelønna. – Det må vi gjøre noe med, sier leder i LO-kommune, Clemet Rønning-Aaby. Da lønningene i renholdsbransjen ble allmenngjort var det en prosess mellom NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund. Det er Tariffnemnda hvor LO og NHO er representert, som fatter vedtaket. I vedtaket er det presisert at allmenngjøringa ikke omfatter renholdere i kommunale og statlige virksomheter som driver renhold i egen regi (LO-Aktuelt, 22.02.12). Les mer

 

Ny mobilisering mot vikarbyrådirektivet

Mandag var det en ny fanemarkering mot vikarbyrådirektivet foran Stortinget i Oslo. Det ble stilt opp nærmere 70 faner. (Fellesforbundet, 22.02.12) Les mer

Se også: - Arbeiderpartiet lytt til gode venner, vend i tide - det er ingen skam å snu (EL & IT, 21.02.12)

 

Flere bransjer domineres totalt av utenlandsk arbeidskraft

Renhold, hotell- og restaurant, bygg og anlegg, fiskeforedling og drosjenæringen. Dette er bransjer med spesielt høyt innslag av personer med innvandrerbakgrunn. - På våre tre hoteller er ca. 90 prosent av arbeidsstyrken besatt av personer av utenlandsk opprinnelse, sier Erling Falch Monsen, administrerende direktør og eier av Bergen Hotel Gruppen AS. På syv år har arbeidsinnvandringen til Norge gått rett til værs. (Bergens Tidende, 20.02.12) Les mer

 

Norge er et drømmeland for utenlandsk arbeidskraft

- For arbeidsinnvandrere er det norske jobbmarkedet blant de mest attraktive i Norden, sier forskningssjef Anne Britt Djuve i forskningsstiftelsen Fafo. - Ikke bare synes østeuropeere at lønnsnivået her er veldig høyt, de kan også dra veksler på eksempelvis barnetrygd og norsk kontantstøtte i sine hjemland. (Bergens Tidende, 20.02.12) Les mer

 

Samferdselsministeren utsetter turbussregelverk atter en gang

Magnhild Meltveit KleppaEn regelendring som hadde begrenset hvor lenge utenlandske turbusser kunne operere i Norge er utsatt nok en gang. EFTAs overvåkingsorgan ESA er i tvil om de nye reglene var helt i samsvar med hva Norge kan foreta seg i forhold til EØS-avtalen og EUs regler. Aktører i reiselivsnæringen hevder at norsk reiseliv kan gå glipp av 150 000 gjestedøgn som følge av regelendringen, men turbussnæringen mener reiselivsnæringen overdriver konsekvensene av Kleppas regelendring. Fagforeninger frykter at sjåfører med dårligere arbeidsvilkår enn norske sjåfører vil utkonkurrere norsk turbussnæring. «Sosial dumping»-kortet er også dratt frem i debatten. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil nå ha gjennomgang av regelverket på nytt. (Reiselivsavisen, 20.02.12) Les mer

 

Offshore-aksjonen rundt Nordsjøen avdekket rovdrift på sjøfolk

Den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonens (ITF) felles aksjonsuke på offshorefarten rundt Nordsjøen avdekket i Hartlepool havn tilfeller av rovdrift og nedverdigende arbeidsforhold for rumenske sjøfolk. ITFs besøk avdekket at mange av arbeiderne har blitt betalt halvparten av britisk minimumslønn. I tillegg mangler det arbeidskontrakter. (Norsk Sjømannsforbund, 17.02.12) Les mer

 

EU-dom slo ut norsk tariffavtale

I tariffavtalen for piloter er aldersgrensa satt til 60 år, men en dom i EU-domstolen skyver denne bestemmelsen til side. – Dette viser hvordan systemet virker, hvordan EU-retten skyver til side nasjonale tariffavtaler og regler, sier nestleder i Transportarbeiderforbundet Lars Morten Johnsen. - Dette viser at vi er nødt til å ha vårt eget regime og bruke reservasjonsretten i forbindelse med vikarbyrådirektivet, sier Johnsen. (LO-Aktuelt, 17.02.12) Les mer

 

- Den nye polske innvandringen kan få konsekvenser for norsk utenrikspolitikk

- Det bor i dag 60 000 polakker i Norge, og dette kommer til å få konsekvenser for norsk innvandrings- og integreringspolitikk, men også for norsk utenrikspolitikk, sier seniorforsker ved NUPI Jakub Godzimirski. Han mener pakistanske innvandrere i Norge som gruppe har greid å etablere seg på en måte som nå gir dem betydelig innflytelse i det norske samfunnet. Godzimirski har sett på den polske diasporaen i Norge, og kanskje blir måten pakistanerne har integrert seg i Norge en modell for hvor polakkene vil gå. (forskning.no, 17.02.12) Les mer

 

- Arbeidsinnvandringen har virket disiplinerende på lønnsdannelsen

LogoNorsk økonomi vil holde seg på en stabil kurs fremover og vokse pent, tror Statistisk sentralbyrå (SSB). Byrået spår solid reallønnsvekst også i år. - Arbeidsinnvandringen har sannsynligvis virket disiplinerende på lønnsdannelsen og denne effekten er påvisbar i hele perioden etter 2004, da Norge ble en del av det europeiske arbeidsmarkedet, ifølge SSB-sjefen, Hans Henrik Scheel. (Fri Fagbevegelse, 16.02.12) Les mer

 

Vikarbyrådirektivet: Rettslige vurderinger

Oppsummering av rettslige vurderinger om forholdet mellom vikarbyrådirektivet og norsk rett vedrørende vilkårene for innleie. (Arbeidsdepartementet, 15.02.12) Les mer

 

Høyre: Jens må få orden i egne rekker

Jens Stoltenberg brukte store deler av pressemøtet i Stortinget onsdag om å svare på spørsmål om vikarbyrådirektivet. Striden om vikarers rettigheter er i ferd med å skape ei alvorlig flenge i forholdet mellom Ap og resten av venstresida. For i striden om vikarers rettigheter har Ap alle vennene sine imot seg. Både LO, SV og Sp går inn for veto. Nå strør Høyre salt i såret og krever at statsministeren får orden i egne rekker. (NRK, 15.02.12) Les mer


Arbeidslivsmeldingen må bli bedre

Stortingets Arbeids- og sosialkomité avholdt mandag høring om den nye arbeidslivsmeldingen. Der ble det gitt klar beskjed fra EL & IT Forbundet til stortingspolitikerne: En arbeidslivsmelding er vel og bra, men innholdet må bli bedre på flere områder. Et stikkord er allmenngjøring. Forhandlingsleder i EL & IT Forbundet, Jan Olav Andersen, mener dokumentasjonskravene for å få allmenngjort en tariffavtale må senkes. Slik det er i dag, ender det for ofte i rettslige disputter. (Nettverk, 15.02.12) Les mer

 

Arbeidsinnvandrere bygger Norge

Stein Reegård- Norge ville hatt høyere renter uten innvandring, og norske lønninger er ikke presset alvorlig ned av arbeidsinnvandring, sa LOs sjeføkonom Stein Reegård (bildet) da han innledet sammen med professor i sosialøkonomi, Steinar Holden, på et seminar migrasjonens betydning for bedømming av arbeidsmarked og pengepolitikk. - Økt innvandring kan gjøre det forsvarlig å bruke mer oljepenger uten å skape inflasjon. Men over tid vil økt innvandring føre til mindre oljepenger per person, sa Holden. (NA24, 15.02.12) Les mer

 

 

 

Nederland: Østeuropeiske ambassadører protesterer mot Wilders

Det nederlandske partiet PVV, som ledes av den omstridte nederlandske høyrepopulisten Geert Wilders, lanserer en side der folk kan "dele sine historier" om østeuropeiske arbeidsinnvandrere. Reaksjonene er skarpe. En rekke østeuropeiske ambassadører i Nederland har nå klaget offisielt på PVVs nye side, som har en nokså eksplisitt anti-østeuropeisk profil. (Utrop.no, 14.02.12) Les mer

 

Kommentar: Vikarbyrådirektivet trygger arbeidstakerne

- Arbeiderpartiets stortingsgruppe vil fortsette kampen mot sosial dumping i norsk arbeidsliv. Vi vil ikke at det skal være lønnsomt å leie inn underbetalt, uorganisert arbeidskraft. Derfor mener vi det er riktig å innlemme vikarbyrådirektivet i norsk lov, skriver parlamentarisk leder Helga Pedersen. (Arbeiderpartiet, 14.02.12) Les kommentaren

 

Kommentar: Sp og SV synes smittet av vetosyken

- I sin iver etter å skåre politisk mynt på vikarbyrådirektivet sår de tvil om Arbeiderpartiets hensikter, mens deres egentlige fiende lurer bak neste valg, skriver Per Christensen. - SVs Karin Andersen mistenkeliggjør sin egen regjering og antyder at arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) og utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) holder tilbake juridiske betenkninger om hvordan arbeidsmiljøloven kan beskyttes. Den slags uttalelser fra ledende SV-ere er ikke hverdagskost og hørte mer hjemme i den første fasen av det rødgrønne samarbeidet. (Hamar Arbeiderblad / NTB, 14.02.12) Les kommentaren

 

- Norge er helt avhengig av Europa

Jonas Gahr StøreI 2011 var det registrert nesten 289.000 utenlandske arbeidstagere fra EØS-land i Norge. - Vår velferdsøkning de siste årene ville ikke ha funnet sted med samme styrke, uten denne arbeidsinnvandringen, fastslo utenriksminister Jonas Gahr Støre da han i dag holdt sin utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget. Han trakk også frem at Norges eksport til de baltiske og sentraleuropeiske land har økt mer enn til andre land. (TV2, 14.02.12) Les mer

Se også: Utenrikspolitisk redegjørelse i Stortinget (Utenriksdepartementet, 14.02.12)

 

 

 

Arbeidstilsynet har funnet massive lovbrudd hos renholdselskap

Burger Kings renholdere blir utsatt for systematisk underbetaling. Blant lovbruddene Arbeidstilsynet har avdekket er en timelønn på 100 kroner timen. Dette er et brudd på allmenngjøringen av renholdsbransjen, som sier at de ansatte ikke skal ha en lønn som er lavere enn 151,67 kroner i timen. Renholderne er ansatte i selskapet Daljac Renhold, som vasker åtte av Burger King-lokalene i Norge. Umoe Gruppen, som eier Burger King, forventer nå at Daljac Renhold rydder opp. (Dagbladet, 13.02.12) Les mer

 

Krever at Bjurstrøm gir dem innsyn i de juridiske vurderingene av vikarbyrådirektivet

Karin AndersenSV og store deler av fagbevegelsen mener at Arbeidsdepartementet holder tilbake viktig informasjon i striden om vikarers rettigheter. Nå krever de at arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og resten av regjeringa legger alle kortene på bordet. – Det er såpass stor usikkerhet rundt følgene av vikarbyrådirektivet, at alle berørte parter bør få innsyn i de juridiske vurderingene, sier SVs Karin Andersen. Hun har fått med seg flere tunge fagforeninger i et felles «innsynsopprop». (NRK, 13.02.12) Les mer

 

 

 

Kommentar: 100 000 vikarer fortjener lik lønn for likt arbeid!

Laila Gustavsen- Vikarer skal ha like godt lønns og arbeidsvilkår som ansatte i bedriften de leies inn til. Slike regler har ikke Norge i dag. Gjennomfører vi forslagene i vikarbyrådirektivet kan ikke lenger vikarbyråer konkurrere gjennom lavere lønn. Jeg vil kalle det en seier for det norske arbeidslivet! For hvorfor skal vikarer ha lavere lønn for likt arbeid?, skriver stortingsrepresentant Laila Gustavsen. (Arbeiderpartiet, 13.02.12) Les mer

 

 

 

Senterpartiet vil legge ned vikarbyrådirektiv-veto

Liv Signe Navarsete- Sentralstyret i Senterpartiet mener Norge bør reservere seg mot å innføre EUs vikarbyrådirektiv, opplyser partileder Liv Signe Navarsete. Tross gjentatte forsikringer fra Arbeidsdepartementet om at arbeidsmiljøloven står fjellstøtt, frykter Sp at direktivet kan føre til færre faste ansettelser. Et klart flertall i Arbeiderpartiets stortingsgrupper er for direktivet, men også internt i Ap vokser motstanden. Bergen, Stavanger og Trondheim Ap går nå inn for veto mot direktivet, og de får følge fra en rekke lokallag rundt om i landet. (NRK, 13.02.12) Les mer

Se også: Dissenspartiene (Dagsavisen, leder, 13.02.12)

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg av nyhetssaker fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum, 13.02.12) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 03/12

 

Dagpenge-boom for østeuropeere i Norge

I løpet av de siste fire årene har antall østeuropeere på dagpenger i Norge mer enn tidoblet seg. Politikerne krangler om årsaken. - I den enorme strømmen av arbeidsinnvandring vi har opplevd de siste årene, så mener jeg at veldig mange er minst like interesserte i å prøve lykken på norsk velferd, sier Fremskrittspartiets Robert Eriksson, som leder arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. - Østeuropeerene er her for å jobbe, og trygdeeksport er en lite relevant problemstilling, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. (VG, 11.02.12) Les mer

 

Renholdsgigant granskes

Arbeidstilsynet har sendt varsel om seks pålegg til renholdsgiganten ISS. De ansatte kan jfr arbeidsavtalen pålegges å jobbe når som helst på døgnet. Arbeidstilsynet mener dette gir usikkerhet rundt arbeidsplikt, arbeidstid og fritid, og legger til: «Dette rammer særskilt utenlandsk og midlertidig arbeidskraft med lite erfaring og kunnskap om norsk arbeidsliv. Usikre vilkår inngår i begrepet sosial dumping». (Bergens Tidende, 11.02.12) Les mer

 

SV truer med vikardissens

Audun Lysbakken sier SV er villig til å ta ut dissens i regjeringen mot vikarbyrådirektivet. - Det er et sterkt ønske i partiet om at vi ikke bidrar til at vikarbyrådirektivet blir innført i Norge, sier han. Mandag sier også Sp nei. Dermed må Ap få hjelp av Høyre for å vinne vikarkrigen mot LO i Stortinget. (Klassekampen, 10.02.12) Les mer

 

Svart arbeid ikke alltid billigere

Enkelte er så sikre på at det er billigst å kjøpe svart arbeid at de aldri sjekker hvor mye det koster å få jobben gjort lovlig. - En del svarte arbeidstakere tar tilnærmet den samme prisen som en seriøs ville ha tatt, og i bygg- og anleggsbransjen fører svart arbeid til økt utenlandsk arbeidskraft og sosial dumping, sier Bjørn Marhaug i Skatt Øst. (Maleren / Fredrikstad Blad, 10.02.12) Les mer

 

– Umulig å importere russisk arbeidskraft

I april 2008 kom en stortingsmelding med en gladnyhet til fiskerinæringen i Finnmark: Det skulle bli enklere for russere bosatt i Barentsregionen å få arbeidstillatelse i Norge. - Det er i praksis umulig å importere russisk arbeidskraft til Norge, mener Svein Ruud i Troika Seafood AS. Russiske fiskeriarbeidere med norske fagbrev skal ha fått avslag på arbeidstillatelse. Utlendingsdirektoratet kjenner seg ikke igjen i kritikken. (Finnmarken, 10.02.12) Les mer

Se også: «Njet» til russisk arbeidskraft (NRK Sápmi, 10.02.12)

 

Høyre vil bedre integreringen av arbeidsinnvandrere

Høyres kommunalpolitiske talsmann Trond Helleland spør regjeringen om hva de gjør for å bedre integreringen av arbeidsinnvandrere som kommer til Norge. Høyre mener at enkle grep som tilstrekkelig språkopplæring og kompetansekartlegging vil kunne hjelpe arbeidsinnvandreren selv, så vel som Kommune-Norge til å ta i bruk de store ressursene denne gruppen innvandrere bringer med seg. (Høyre, 09.02.12) Les mer

 

Norsk Industri forventer vekst. Arbeidskraftsbehovet løses dels av arbeidsinnvandring

Norsk Industris Konjukturrapport presenteres i dag. Totalt venter industrien i 2012 sju prosent vekst i omsetningen, herunder fire prosent på eksportmarkedet. De oljerelaterte industribedriftene har vekstplaner på ca 15 prosent. Dette vil føre til press etter noen typer arbeidskraft, samtidig som etterspørselen vil løses dels ved arbeidsinnvandring til Norge, dels ved at aktivitet vil legges til andre land. (Norsk Industri, 09.02.12) Les mer

Last ned Konjukturrapport 2012

 

Nordisk fagbevegelse vil ikke ha en lovfestet minstelønn

Tore Eugen KvalheimFagbevegelsen i særlig Sør- og Mellom-Europa har igjen tatt til orde for å gjøre minstelønn til felles sak i europeisk fagbevegelse. Bakteppet er den økonomiske krisen. Nordisk fagbevegelse ønsker ingen slik lovfestet, nedre lønnsgrense og har avverget at dette blir det viktigste temaet når ETUC (European Trade Union Confederation) samles til toppmøte i København 7. og 8. februar. - Lønnen skal fremforhandles gjennom avtaler mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Det er et urokkelig krav for nordisk fagbevegelse, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim fra København. - Flere nordiske land har også et allmenngjøringsinstitutt som fungerer, sier Kvalheim. (YS, 07.02.12) Les mer

 

Krisen fører til utvandring

De hardest rammede landene i Europa opplever økt utvandring. Spesielt ungdom forlater en situasjon i hjemlandet preget av enten arbeidsløshet eller dårlig betalte og utrygge jobber. EUs program for ungdom ”Ungdom i bevegelse” (”Youth on the move”) er en del av den nye vekststrategien Europa 2020. Målsettingene var høyere vekst, økt sysselsetting og en mer kunnskapsrik befolkning. Men nå er det høy arbeidsledighet som fører til økt bevegelse i ungdomskullene. (LOs Brusselkontor, 07.02.12) Les mer

 

Kampanje mot sosial dumping i Nordsjøen

Fagforeninger fra Danmark, Norge og Storbritannia er bekymret for sosial dumping av arbeid utført i Nordsjøen. De skal i dag legge ned kranser, farget i nasjonalfarger, som en start på en kampanje mot sosial dumping. (Petro, 07.02.12). Les mer

Se også: Offshore kampanje mot sosial dumping (Norsk Sjømannsforbund, 10.02.12)

 

NHO saknar faglært arbeidskraft i stadig fleire sektorar

LogoNorsk næringsliv ville strevd utan faglært arbeidsinnvandring. I nokre bedrifter er opptil 90—100 prosent av arbeidstakarane utlendingar. - Statusen på yrkesfag må opp, seier NHO-direktør i Sogn og Fjordane, Jan Atle Stang. - Me kan ikkje basere oss på folk frå til dømes Polen eller Litauen skal gjera alt det praktiske arbeidet, og så skal nordmenn med masterutdanning sitje på kontora, sier Stang. (Nationen, 07.02.12) Les mer

 

 

 

Temarapport om EU og EFTA-domstolen

LogoLOs Brusselkontor har laget en temarapport om EU og EFTA-domstolen. Rapporten gir informasjon om sammensetning og funksjon for domstolene, samt oversikt over aktuelle dommer. Dommene som er listet opp er innenfor området arbeidsrett. Her finner du linker til kjente saker som Laval, Viking og Ruffert fra EU-domstolen og KLP, enkemannspensjon og verftssaken fra EFTA-domstolen. Last ned Temarapport om EU og EFTA-domstolen (LOs Brusselkontor, 06.02.12)

 

"The FORMULA Conference 2012" i Oslo 22. – 23. mars

Stein EvjuJon Erik Dølvik Line EldringFri bevegelse av tjenester og arbeidsmarkedsregulering i et utvidet EU og EØS er tema for Formula-prosjektet, som inviterer til internasjonal avslutningskonferanse på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo 22. - 23. mars 2012. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og ledet av professor Stein Evju, Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Fafo. Fafos forskningssjef Jon Erik Dølvik skal bidra både med innledning og som debattleder, og Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring skal holde forberedt kommentar på denne konferansen. (Fafo Østforum, 06.02.12) Les mer

 

Utstasjoneringsdirektivet under lupen

Det kommer trolig endringer i utstasjoneringsdirektivet - også kalt utsendingsdirektivet - som blant annet skal sikre arbeidstakere på oppdrag i andre land grunnleggende rettigheter. Kommisjonen kommer trolig med forslag som skal forebygge og hindre misbruk og omgåelser av regelverket. Dette er en av mange saker i den siste rapporten fra Norges arbeids- og sosialråd ved EU-delegasjonen i Brussel (januar 12). Les hele rapporten her

 

Byggebransjen i Sogn og Fjordane er avhengig av arbeidsinnvandring

Det er venta kring 150 nye arbeidsplassar innan bygg- og anleggsbransjen i Sogn og Fjordane i år. Samstundes melder ei av fire verksemder at dei har ledige stillingar som følgje av rekrutteringsproblem. Utanlandsk arbeidskraft vil bli viktigare enn nokon gong for denne bransjen, seier NAV-direktør Tore Thorsnes i Sogn og Fjordane. (NRK Sogn og Fjordane, 04.02.12) Les mer

 

Sps stortingsgruppe om vikarbyrådirektivet: Ber regjeringen om grundigere behandling

Senterpartiets stortingsgruppe behandlet vikarbyrådirektivet 1. februar, og gruppa mener partiet må fremme fire punkter overfor regjeringen: 1) Innhente en bredere vurdering av vikarbyrådirektivets forhold til arbeidsmiljøloven. 2) Vurdere på ny om tiltakene i den foreslåtte tiltakspakken er i tråd med EØS-avtalen/vikarbyrådirektivet. 3) Vurdere om et eventuelt krav om endring av vilkårene for bruk av vikarer direkte vil måtte virke inn på reglene for bruk av midlertidig ansettelse. 4) Vurdere om det innenfor rammen av direktivet er mulig å stille krav om stillingsvern og fast lønn for ansatte i vikarbyråer. (Senterpartiet, 03.02.12) Les mer

 

Ny usikkerhet om kabotasjeregler

Samferdselsdepartementet varslet 21. november 2011 at nye regler for kabotasjevirksomhet på turbilsiden ville tre i kraft fra og med 1. april i år. Utenlandske turbiler skulle fra og med denne datoen kun operere i Norge 30 dager sammenhengende og maksimalt 45 dager i løpet av ett år. Nå er det fare for at innstramningen kan bli utsatt. NHO Transport mener at utenlandske turbilers virksomhet i Norge bør begrenses til henholdsvis 30 og 45 dager for å unngå sosial dumping og sikre mer likeverdige konkurransevilkår. (NHO Transport, 02.02.12) Les mer

 

Debatt: - Vikarer fikk riktig tariff-avtale

Geir W. Gamborg-Nielsen i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) skriver i et debattinnlegg 26. januar at NHO Service har misforstått i forhold til saken om Adecco sine renholdsvikarer i Ski kommune og hvilket lønnsnivå de skal ha. I et svar på dette innlegget, skriver Petter Furulund adm.dir i NHO Service at det verken var snakk om sosial dumping eller feil tariffavtale, og at NAF altså tar feil både moralsk og juridisk. (NHO Service, 03.02.12) Les debattinnlegget

 

YS: Ja til likebehandlingsprinsippet, nei til vikarbyrådirektivet

Med bakgrunn i usikkerheten rundt vikarbyrådirektivet har YS sentralstyre i dag vedtatt å anbefale regjeringen å reservere seg mot direktivet. - Regjeringens vurderinger synes å være godt fundert. Likevel er det skapt såpass mye uro og tvil om direktivet, også blant YS’ medlemmer, at vi anbefaler et veto, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim (YS, 03.02.12). Les mer

 

Stavanger Ap krever veto mot vikardirektivet

Med 84 mot 55 stemmer vedtok årsmøtet i Stavanger Arbeiderparti denne uka å be regjeringen bruke reservasjonsretten mot EUs vikarbyrådirektiv (Fri Fagbevegelse, 03.02.12). Les mer

 

Regjeringens vikartiltak kan være ulovlige

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) sier det er grundig vurdert om vikardirektivet bryter norsk lov. – Vi har innhentet råd fra juridiske eksperter som alle er veldig tydelige på at regelverket ikke må endres, sa Bjurstrøm til NTB i helgen. Men spørsmål knyttet til tiltakspakken som LO har bestilt, er ikke vurdert av den samme juridiske ekspertisen. Arbeidsgiverorganisasjonen Virke er blant dem som mener de særnorske tiltakene går for langt. (Dagens Næringsliv/NTB, 02.02.12) Les mer

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700