Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Desember 2012

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum desember 2012

Nye tiltak mot ulovlig innleie

Anniken HuitfeldtRegjeringen vil gi rett for fagforeninger til å saksøke arbeidsgiver ved ulovlig bruk av innleie. I dag er det bare arbeidstakeren selv som kan gå til søksmål. Regjeringen foreslår også at Arbeidstilsynet gis økt myndighet til å føre tilsyn. – Arbeidet mot ulovlig innleie og sosial dumping er en prioritert oppgave for Arbeidstilsynet, og regjeringen har økt tilsynets ressurser betraktelig gjennom flere år. Nå gir vi dem litt ekstra muskler, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt. (Arbeidsdepartementet, 28.12.12) Les mer

Høring - tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft - søksmålsrett for fagforeninger og utvidet kompetanse for Arbeidstilsynet. Høringsfrist 8. februar Klikk her for høringsbrev, høringsinstanser og høringsnotat

Foto: Ilja C. Hendel

Se også: Ved ulovlig vikarbruk skal fagforeningene få rett til å saksøke arbeidsgiver (Dagsavisen, 20.12.12)

 

- Billig arbeidsinnvandring kan føre til et todelt arbeidsmarked

Jon M Hippe- «Norge er på toppen av kransekaka i en verden med store problemer», sier Fafo-leder Jon Hippe. Han er en av deltakerne i Klassekampens økonomipanel som i gårsdagens avis kastet lys over norsk og internasjonal økonomi. Det er stor usikkerhet om hva som vil skje i eurosonen. I Norge er problemet todelingen i økonomien. Hippe er bekymret for at vi blir fristet til billig arbeidsinnvandring, som vil føre til et todelt arbeidsmarked og en svekket fagbevegelse. Hvis vi ikke tar kampen mot sosial dumping, vil vi gradvis bygge ned et velregulert arbeidsliv og utvikle en ny type sosial og økonomisk ulikhet, hevder Hippe. (Klassekampen, leder, 28.12.12) Les mer

 

 

Frykter EU-direktiv vil gi regelkaos

Stein Lier-HansenNorsk Industri er redd vikarkaos og rådyr innleid arbeidskraft kan bli konsekvensene når EUs vikarbyrådirektiv trår i kraft 1. januar. Det nye EU-direktivet gir innleid arbeidskraft lovfestet rett til lik lønn med andre ansatte. Norge har foreløpig valgt ikke å benytte seg av noen av de mulige unntakene i loven, slik som blant annet Finland og Sverige har gjort. Leder av Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, mener dette fører til mange uavklarte juridiske gråsoner. (E24 / Dagbladet, 26.12.12) Les mer

 

 

 

 

Utenlandske selskaper vinner stadig flere kontrakter

I 2012 har utenlandske selskaper vunnet kontraktene i over halvparten av de 21 utbyggingsprosjektene som Statens vegvesen har utlyst på over 100 millioner kroner. For bare tre år siden var det tilsvarende tallet én kontrakt. Entreprenør Albert Kristian Hæhre frykter mangelfull kontroll med lønns- og arbeidsforhold i utenlandske anleggselskaper, vil bidra til at prisene presses så lavt at den norske fagarbeideren blir historie. (E24, 21.12.12) Les mer

 

Rekordmange bedrifter tatt for sosial dumping

Ferske tall fra Arbeidstilsynet viser at det er avdekket 4315 brudd på reglene for sosial dumping hittil i år, som er over 300 flere tilfeller enn i fjor. Mens det i mange år ble funnet flere regelbrudd i bygg og anleggsbransjen, merker tilsynet nå at det har blitt flere brudd innen andre yrkesgrupper. (P4, 21.12.12) Les mer

 

Litauere bodde ulovlig i Oslo Veis lokaler

Frem til for et år siden bodde østeuropeiske arbeidere ulovlig i en leilighet eid av blant annet styrelederen og anleggsdirektøren i Oslo Vei. Flere ansatte i Oslo vei bekrefter overfor Aftenposten at det har bodd litauere i bygget, som er regulert kun til industriområde. Litauerne skal ha blitt leid ut som arbeidskraft til Oslo Vei, som mistenkes for å ha vært involvert i sosial dumping. Oslo Vei er et kommunalt selskap heleid av Oslo kommune. Selskapet som inntil 2001 hadde vært en del av Oslo vegvesen i nesten 150 år, gikk konkurs tidligere denne måneden. (Osloby, 21.12.12) Les mer

 

Kun én har fått arbeidstillatelse i år

I mars i fjor endret regjeringen loven slik at utviste asylsøkere nå har mulighet til å søke om arbeidsinnvandring, om de er faglærte og har tilbud om en stilling. Bare én person har i år fått innvilget arbeidstillatelse etter regelendringen som kom i kjølvannet av bråket rundt papirløse Maria Amelie. Venstre-leder Trine Skei Grande mener den enslige innvilgelsen i år viser at regjeringen bare endret loven for Maria Amelie. (P4, 20.12.12) Les mer

 

- Arbeidslivspolitikk blir viktig i valgkampen

Jens StoltenbergStatsminister Jens Stoltenberg vil fortsette det løpet regjeringen har lagt for arbeidslivsfeltet, og slår fast at situasjonen ville vært en helt annen med en borgerlig regjering. Blant annet med flere midlertidige ansettelser og et svekket stillingsvern. Regjeringen har lyttet mer til fagbevegelsen, og i løpet av de siste syv årene intensivert kampen mot sosial dumping, styrket arbeidstakernes rettigheter og ikke minst reversert Bondevik II-regjeringens liberalisering på arbeidslivsfeltet. (Firda / ANB, 19.12.12) Les mer

 

 

 

 

Innvandring årsak til rekordstor folkevekst

Folkeveksten vil i år være på 67.600 personer, eller 1,4 prosent. Så høy har ikke veksten vært siden 1920, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Ved årsskiftet vil det bo rundt 5.053.500 personer i Norge. - Det skyldes arbeidsinnvandringen som kom veldig sterkt fra 2005 og utover. Da vi åpnet grensene mot EU, kom veldig mange innvandrere fra Øst-Europa og de baltiske landene. Det er mange innvandrere som jobber på Vestlandet i skipsverftene og i industrien langs kysten, sier Laila Holmen Lystad, førstekonsulent ved seksjon for befolkningsstatistikk i SSB. (Bergens Tidende, 19.12.12) Les mer

Se også: Befolkningsstatistikk. Berekna folkemengd, 1. januar 2013 (SSB, 19.12.12)

 

Dansk storentreprenør undersøkes av både politi og skattevesen

Pihl & Søn er Danmarks nest største entreprenørfirma, og har i det seneste år vært sentrum for en lang rekke saker om underbetaling, livsfarlig arbeidsmiljø og lønnsfusk blant østeuropeiske underentreprenører. Arbeidsminister Mette Frederiksen (S) har koblet inn arbeidstilsynet, skattemyndigheter og politi for å skaffe en samlet oversikt over lovovertredelser på Pihl & Søns byggeplasser. Københavns bystyre vurderer å utelukke selskapet fra offentlige oppdrag. (VVS-forum, 19.12.12) Les mer

 

LogoNytt nummer av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

Arbeidstilsynet skal kontrollere at myndighetene overholder sine forpliktelser i henhold til regelverket som gjennomfører ILO-konvensjon nr. 94 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter i Norge. Det besluttet Stortinget 12. desember. Det er en av sakene i det nye nummeret av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt: (EU&arbetsrätt, 19.12.12). Les flere saker Nyhetsbrev Nr 4 2012

Se også: Tidligere numre av nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

 

Underbetaling av utenlandske rengjørere

Utenlandske rengjørere jobber ti timer, men betales bare for tre-fire timer. Det sier organisasjonsarbeider Bente Kulleseid i Norsk Arbeidsmandsforbund i Bergen. Den faste minstelønnen her i landet er på 156,86 kroner timen. Det hjelper lite når renholdere ifølge Arbeidsmandsforbundet bare får betalt for et fåtall av timene de arbeider (Bergensavisen, 19.12.12) Les mer

 

Tinn kommune: Ap og SV boikotter julemiddag

Tirsdag kveld sitter den borgerlige kommunestyregruppa i Tinn alene på Park hotell og spiser julemiddag. - Det er riktig at Arbeiderpartiet og SV boikotter middagen. Eller rettere sagt, boikotter hotellet, sier gruppeleder i Tinn Ap og tidligere LO-leder i Tinn, Birger Hovden. Boikotten har sammenheng med en sak om sosial dumping mot hotellet. (Varden, 18.12.12) Les mer

 

Ny rapport: Pay and other social clauses in European public procurement

Kristin AlsosFafo-forsker Kristin Alsos har skrevet kapitlet om Norge i en ny studie utgitt av European Federation of Public Service Unions. Studien tar for seg bakgrunnen for og praktiseringen av krav til lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser i fem land; Danmark, Tyskland, Norge, Sveits og Storbritannia. (Fafo Østforum, 18.12.12) Last ned rapporten Pay and other social clauses in European public procurement

 

 

 

 

Mye useriøsitet i flere bransjer på Nordmøre

LogoLO i Ytre Nordmøre har kjørt en kampanje mot sosial dumping. De har kartlagt og registrert innen ulike bransjer, og de har laget brosjyrer med oversikt over tarifferte bedrifter og oppsøkt bedrifter uten tariffavtale. Robert Orholm, avdelingssekretær i avdeling 065 i Fellesforbundet, er sjokkert over all den useriøsiteten de har funnet i det lokale arbeidslivet. Allmenngøringsbestemmelser følges ikke opp. Tariffavtaler etterleves ikke. Men fem nye tariffavtaler er opprettet og prosjektet fortsetter. (LO-Aktuelt, 18.12.12) Les mer

 

Redd høy innvandring kan ende i bråstopp

Høy innvandring gjør at Norges Bank kan holde renten lav uten at lønningene tar av, men Dagens Næringslivs rentepanel advarer om at den kan skape problemer når økonomien snur. De fem økonomene i DNs rentepanel er enige om at sentralbanksjef Øystein Olsen står overfor et dilemma i rentesettingen. Professor Steinar Holden påpeker at den lave renten i seg selv kan bidra til økt innvandring fordi den gir høy aktivitet og økt behov for arbeidskraft. Og professor Hilde Bjørnland påpeker at en oppbremsing i arbeidsinnvandringen kan skape problemer i boligmarkedet. (Dagens Næringsliv, 18.12.12) Les mer

 

Luftfartstilsynet varsler Norwegian-gjennomgang

LogoLuftfartstilsynet sier Norwegian plikter å følge den norske arbeidsmiljøloven uavhengig av hvor de opererer. Nå varsler tilsynet gjennomgang. Bakgrunnen for saken er Norwegians trusler om å flagge ut basene for sine nye langdistansefly om de blir nektet av norsk lovgivning, og den norske staten, å leie inn utenlandsk personal på vikarkontrakter. (E24, 18.12.12) Les mer

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abinnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 17.12.12) Bestill nyhetsbrev.

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 17/12

 

Foreslår gratis norskkurs til arbeidsinnvandrere

I løpet av 2012 ble det flere europeere enn asiater blant innvandrerne i Drammen. Arbeidsinnvandrere har færre rettigheter og plikter enn de som kommer som asylsøker eller gjennom familiegjenforening. Sistnevnte kategori må gjennom et påbudt, gratis norskkurs på 600 timer. Masud Gharahkhani (Ap) er redd for at mange arbeidsinnvandrere sløyfer norskkurset, og går språkløse rundt i velferdsstaten. Derfor mener han at norskkurs bør bli gratis også for arbeidsinnvandrere fra EØS. Som medlem av programkomiteen har han makt til å gjøre egne ord til offisiell Ap-politikk. (Drammens Tidende, 17.12.12) Les mer


LO truer Norwegian med boikott

Roar Flåthen- Hvis Bjørn Kjos skal fylle opp flyene sine med utenlandske ansatte, blir det ikke kjøpt en Norwegian-billett fra LO i fremtiden. Da legger han seg på Ryanairs useriøse linje. Og de flyr vi ikke med, sier LO-leder Roar Flåthen. Også Ap sier nei til å la utlendinger jobbe på norske fly, og avviser Norwegians trussel om å flytte til Sverige. (E24, 15.12.12) Les mer

Se også:
- Spanske Norwegianansatte tjener 7.400 i måneden
(Finansavisen/Boarding.no, 16.12.12)
Norwegian: - Finansavisens oppslag om lønn er misvisende (Finansavisen/Boarding.no, 16.12.12)

 

 

Høyre: Greit med regionale verneombud

Torbjørn Røe IsaksenHøyres Torbjørn Røe Isaksen forteller at det er «usannsynlig» at partiet vil avskaffe den nye ordningen med regionale verneombud innen hotell, restaurant og renhold. Høyre vil ikke frede ordningen i kommende stortingsperiode, sier han. - Men jeg vil si det samme som jeg har gjort om solidaransvar og innsynsrett – at det er usannsynlig at vi vil fjerne disse ordningene. Arbeidet med sosial dumping er lite egnet for å innføre eller reversere ting hvert fjerde år, understreker Røe Isaksen. (Magasinett, 14.12.12) Les mer

Se også: Røe Isaksen vil avskaffe regionale verneombud (Fri Fagbevegelse, 16.10.12)

 

 

Leder: Grei «sosial dumping»

- Det er faktisk en del fagbevegelsen kaller «sosial dumping» vi kan leve utmerket med. Hvis ikke kommer Bjørn Kjos egenhendig til å fly de nye «Dreamliner-superflyene» til Sverige og gjøre halve Norwegian svensk, skriver redaktør Magne Lerø. - Regjeringen kan ikke noe annet enn å la Norwegian få leie inn arbeidskraft som gjør at de blir konkurransedyktige. Bestemmelsene om sosial dumping har bare relevans for flyvninger i Norge, skriver Lerø. (Ukeavisen Ledelse, 14.12.12) Les lederen

 

Mener norske flyvertinner blir for dyre for utlandet

Norwegian-sjef Bjørn Kjos tror norske besetninger stort sett blir å finne på innenriksruter i fremtiden. Utviklingen hvor billige, utenlandske sjøfolk utkonkurrerer de norske har pågått lenge. Bjørn Kjos mener det samme vil skje i flybransjen. - Internasjonal luftfart ligner mer og mer på shippingbransjen. Det er noen nyanseforskjeller, men utviklingen er i det store og det hele veldig lik, sier han. (Aftenposten, 14.12.12) Les mer

 

Protesterer mot å ha ansatte fra hele verden på norske fly

Til nå har norskregistrerte fly bare kunnet ha mannskap fra Norge og EU/EØS-land. I et forslag som Arbeidsdepartementet har sendt ut på høring i høst åpnes det for endringer slik at norskregistrerte fly skal kunne bruke ansatte fra land utenfor EU/EØS på internasjonale ruter. Svært mange har engasjert seg rundt hvem som skal bemanne norske fly. Brev fra 877 enkeltpersoner fyller postboksen til Arbeidsdepartementet med protester mot at regjeringa vurderer å la norske flyselskaper bruke ansatte fra blant annet Asia på internasjonale ruter. (NRK, 13.12.12) Les mer

Se høringssvarene på Arbeidsdepartementets nettside: Høring - internasjonal luftfart - oppholdstillatelse

 

NHO frykter høy polakklønn

Skal innleide polakker på verftene ha høyere lønn enn de fast ansatte? NHO frykter dette blir resultatet av vikarbyrådirektivet, og krever klart svar fra Arbeidsdepartement. Når likebehandlingsprinsippet skal praktiseres i Norge fra 1. januar, skal verftsarbeiderne ha samme vilkår som de fast ansatte. Hvis de fast ansatte på verftet får 200 kroner timen, skal da en tilreisende polakk ha 200 kroner timen + 20 prosent tillegg, som blir 240 kroner timen, og i tillegg ha dekt reise, kost og losji? (Fri Fagbevegelse, 12.12.12). Les mer

 

 

Se også: Arbeidsdepartementet: EUs vikarbyrådirektiv. Gjennomføring i norsk rett fra 1.1.13.

 

Henter butikksjefer fra Nepal og Pakistan som spesialister

Politiet og UDI gransker Lime-kjedens butikksjefer som ble hentet til Norge som spesialister fra Nepal og Pakistan til en årslønn på 500.000 kroner. Spesialistbestemmelsen skulle gjøre det enklere for utenlandsk nøkkelpersonell å komme til Norge. Av regelverket om arbeidsinnvandring fremgår det at målet med å åpne for spesialister er å sikre rekruttering av «høyt kvalifiserte arbeidstakere» (dn.no, 12.12.12). Les mer

 

Serbere uten lønn gikk til aksjon

En gruppe på rundt 20 serbiske teleteknikere og -montører på jobb i Norge hadde i morges fortsatt ikke fått lønn for oktober fra sin norske oppdragsgiver. De gikk til aksjon ved Skøyen. De utenlandske arbeidstakerne kontaktet EL & IT Forbundet, som nå har engasjert seg i deres sak. (Aftenposten, 11.12.12) Les mer

Se også: Serbiske telemontører tilbake i jobb (LO-Aktuelt, 12.12.12)

 

 

Vikarbyrådirektivet og tiltakspakken trer i kraft 1. januar

Anniken HuitfeldtReglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre reell likebehandling og bidra til en mer seriøs vikarbyråbransje. – Jeg har stor tro på at de nye reglene vil bidra til å gi vikarbyråansatte bedre arbeidsvilkår og sikre en mer seriøs bemanningsbransje, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt, som understreker at fast ansettelse fortsatt skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. (Arbeidsdepartementet, 10.12.12) Les mer

Les også departementets faktaark om vikarbyrådirektivet: EUs vikarbyrådirektiv - gjennomføring i norsk rett fra 1.1.2013

Se også: - Skuffet over at Arbeidsdepartementet skyver Tariffnemnda foran seg (NHO, 11.12.12)

 

Arbeidstilsynet fant polakk innelåst i kott på minkfarm

Arbeidstilsynet og Mattilsynet, med bistand fra Nissedal lensmannskontor, var på tilsynsbesøk på en minkfarm i Nissedal. Mattilsynet var fornøyde med dyreholdet på stedet. Men Arbeidstilsynet fant en polakk innelåst i et kott, og boforhold som tilsynet karakteriserer som totalt uakseptable. (Telemarksavisa, 10.12.12) Les mer

 

Da lastebilene overtok Gøteborg

Lørdag 1. desember samlet sjåfører og bileiere seg i Gøteborg for å demonstrere. Omkring 400-500 personer sluttet seg til demonstrasjonstoget for å vise sin støtte i kampen mot sosial dumping, ulovlig transport og ulovlig utenlandsk arbeidskraft hos transporørene. (TransportMagasinet, 07.12.12) Les mer

 

EUs vikarbyrådirektiv

Fra nyttår innføres EUs vikarbyrå i norsk rett. Formålet med direktivet er såkalt Flexicurity – fleksibilitet for arbeidsgivere og sikkerhet for arbeidstakere. Tekna har laget en kort oversikt over de viktigste endringene det vil føre med seg. (Tekna, 06.12.12) Les mer

 

Økokrim jakter 35 mill. i hvitvaskingssak

Van Van Tran skal ha betalt rundt 12.000 kroner i måneden til polske ansatte for å kjøre bakevarer. Nå er han siktet for å ha drevet sosial dumping og hvitvasket 35 millioner kroner. Ifølge Økokrim skal Tran ha lønnet de ansatte i firmaet sitt svart og drevet sosial dumping ved å utnytte den høye arbeidsledigheten i Øst-Europa. (Dagens Næringsliv, 06.12.12) Les mer

 

Gjekk til aksjon mot byggeselskap

Politiet, Arbeidstilsynet og Skatt Midt-Norge gjennomførte tysdag føremiddag razzia mot Stranda Byggtjenester. Selskapet produserer og monterer lafta hus og hytter, og har nytta mange utanlandske arbeidarar. Politiet pågreip i dag tidleg også ein mann i 20-åra, og har sikta han for brot på arbeidsmiljølova, mva-lova og lova om sosial dumping. (Sunnmørsposten, 04.12.12) Les mer

 

LO advarer mot sosial dumping

Norske flyselskaper bør ikke få unntak fra kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår når de ansetter utenlandsk personell, mener LO. I oktober sendte Arbeidsdepartementet ut på høring et spørsmål om utlendingsforskriften bør endres slik at norskregistrerte flyselskap kan ansette personell i lavkostland i for eksempel Asia uten at disse må ha oppholds- og arbeidstillatelse i Norge. I sitt høringssvar sier LO blant nei til å myke opp utlendingsforskriften. (Fri Fagbevegelse, 03.12.12) Les mer

 

Polske gründere i Norge

I Norge i dag er syv av ti innvandrere europeere, og den største gruppen er polakker (67.300). Men folk flytter ikke bare til Norge for å jobbe for andre. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for 2011 viser at etablere med innvandrerbakgrunn er på hugget i næringslivet. Business Region Bergens (BRB) etablerersenter holder etablererkurs på norsk og polsk. Etablererkurset på polsk ble mer populært enn det norske. (Bergens Tidende, 03.12.12) Les mer

 

Innlegg: - Nordisk innvandring i utakt

Frode Forfang- Vi tenker gjerne på de nordiske landene som relativt like. Når det kommer til innvandring er det likevel mye som skiller, skriver UDI-direktør Frode Forfang i dette innlegget. - Grovt sett er det noen hovedtrekk som tegner seg. Danmark er det mest populære landet å studere i for utlendinger. Norge skiller seg klart ut når det gjelder arbeidsinnvandring fra EØS-området. Og Sverige er desidert på toppen i antallet asylsøkere, men også klart størst innen familierelatert innvandring. I den grad Finland skiller seg ut, er det ved at de får færrest av alle kategorier. Regelverket for innvandring er ikke en hovedforklaring på disse forskjellene. Hvilke signaler landene direkte eller indirekte sender ut i retning av ulike grupper, kan derimot bety en del, skriver UDI-direktøren. (Utrop, 03.12.12) Les mer

Se også: - Lettere for innvandrere i Sverige (Utrop, 02.12.12)

 

Straffbart med skittent renhold

Karin Andersen- Jeg er fornøyd med at det blir straffbart å kjøpe renhold fra bedrifter der de ansatte ikke får skikkelig lønn og der vernetjenesten ikke er i orden, sier arbeidspolitisk talsperson i SV, Karin Andersen. Tidligere i år innførte regjeringen en godkjenningsordning for renholdsbedrifter, og fra 1. desember blir det straffbart for bedrifter å kjøpe renholdstjenester fra bedrifter som ikke har dokumentert at de driver rent. (SV, 01.12.12) Les mer

 

 

 

 

Skandinavia tapper Latvia for sykepleiere

Kriserammede Latvia tappes for sykepleiere. Hovedårsaken skal være aktiv rekruttering fra skandinaviske land. Mens 7 av 10 kvalifiserte sykepleiere ble værende i Latvia for å jobbe i 2008, er det i år kun 16 prosent som velger å ta jobber i hjemlandet, viser tall fra fagforeningen for helse- og omsorgsarbeidere.– Vi gjør det staten har bedt om, sier leder for norsk bemanningsbyrå (ABC Nyheter, 01.12.12). Les mer

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700