Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l August 2012

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum august 2012

 

Kommentar: - Byggenæringen har store utfordringer med kompetent kapasitet på utførelse

- Kapasiteten økes med arbeidsinnvandring. Utfordringene med arbeidsinnvandringen viser seg i øket behov for ledelse og styring på utførelse, kvalitet og HMS. Der man tidligere hadde kontinuitet og industriell bygging basert på håndverkskultur, ser vi nå fraksjonering, innleie og flyktige kunde- og leverandørforhold. Får vi også i fremtiden den kompetente kapasiteten som har bygget landet frem til de siste år? spør adm. direktør Øyvind Skarholt i Byggevareindustriens forening i en gjestekommentar i bygg.no (30.08.12) Les kommentaren

 

Nesten halvparten innvandret for å arbeide

LogoNye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at innvandringen til Norge i 2011 var rekordhøy. I alt innvandret 54 300 personer med ikke-nordisk statsborgerskap for første gang i fjor. Nesten halvparten, i alt 26 700, kom for å arbeide. Sju av ti (19 300) av disse kom fra de nye EU-landene i Øst-Europa, av dem flest polakker med 9 100. Arbeidsinnvandring fra Litauen har også blitt betydelig, med i alt 5 600 personer siste år. Nordiske borgere trenger verken søke eller registrere seg for å kunne oppholde seg i Norge, og de er derfor ikke med i denne statistikken. (SSB, 30.08.12) Les mer

 

Arbeidsministeren skeptisk til lavprisselskapene

Flyreiser på ekstreme lavprisbilletter er en usolidarisk utnyttelse av ansatte, mener arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap). Regjeringsmedlemmet kaster seg dermed inn i debatten om sosial dumping i flybransjen - på arbeidstakernes side. Bjurstrøm varsler en større gjennomgang av sosial dumping i transportbransjen, både langs veien og i lufta. Og hun ber folk tenke gjennom kjøp av billige billetter. (VG /DN, 30.08.12) Les mer

 

Vil se på transportsektoren

Hanne Bjurstrøm- Vi har gjort mye for å bekjempe sosial dumping innen bygg og renhold, nå er det naturlig å rette søkelyset mot transportsektoren. Jeg har fått rapporter i dag på forhold som er helt uakseptable, sier statsråd Hanne Bjurstrøm. Arbeidsministeren ble onsdag orientert om situasjonen i transportbransjen av arbeidstakerorganisasjonen YS og forskningsinstitusjonen AFI. Hun vil nå ta saken opp med sine regjeringskolleger. (Arbeidsdepartementet, 29.08.12) Les mer

Se også: YS-Samferdsel i møte med Bjurstrøm (Parat, 29.08.12)
Ny rapport om utfordringer for transportnæringen
(YTF, 24.08.12)

Les om og last ned AFI-rapporten Transportarbeid i Norge: Trender, utfordringer, dilemmaer og fallgruver

 

HK: - Må demme opp for sosial dumping i luftfarten

Luftfartsbransjen preges av stadig mer innleie av billig arbeidskraft. Det vil Handel og Kontor sette en stopper for. – I dag ser vi arbeidstakere fra andre land som jobber for helt andre lønninger enn våre medlemmer. Dette er å regne som sosial dumping og det må det settes en stopper for, sier nestleder i Handel og Kontor, Peggy Hessen Følsvik. (HK-Nytt, 29.08.12) Les mer

 

Oljeboom kan gi økt innvandring til Norge

Grete BrochmannSosiologiprofessor Grete Brochmann sier til Dagens Næringsliv at langvarige store oljeinntekter kan fjerne frykten for at innvandring truer velferdsstaten. Men flere innvandrere kan også bety større klasseskiller og andre sosiale og kulturelle problemer, ifølge professoren. Johan Sverdrup-funnet kan bli redningen for finansiering av velferdsstaten og fremtidens eldrebølge. (Dagens Næringsliv, 29.08.12) Les mer

 

 

 

 

Østeuropeiske arbeidstakere oppsøker advokat med arbeidsrettslige spørsmål

– Vi ser en todeling av arbeidsmarkedet i stadig flere bransjer, sier regiondirektør i Arbeidstilsynet Oslo, Ørnulf Halmrast. – Ansatte mangler arbeidskontrakter, får lønn langt under tariff, får ikke overtidsbetalt, jobber med ulovlige arbeidstidsordninger eller utsettes for risiko som kan få konsekvenser for liv og helse, sier han til Fagbladet. Advokat Sebastian Garstecki ved advokatkontoret Andersen & Bache-Wiig har ført et titalls saker for østeuropeere i år. Og stadig flere østeuropeere oppsøker det gratis rettshjelpstiltaktet Juss-Buss med arbeidsrettslige spørsmål. Les artiklene i Fagbladet (28.08.12):
En dag fikk Alicja nok

Stevnet arbeidsgiver – fikk politiet på nakken

 

Regionale verneombud (RVO) har fått egne nettsider

Dagens ordninger med regionale verneombud omfatter bygge- og anleggsbransjen og hotell-, restaurant- og renholdsbransjen. De regionale verneombudene arbeider for å sikre helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og for å hindre sosial dumping i disse bransjene. Nettsidene er laget av Fondet for regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold og Arbeidstilsynet. (NHO Service, 27.08.12) Les mer

Nettsiden til RVO finner du her

 

35 år med arbeidsmiljøloven

På AOF Norges markering av Arbeidsmiljølovens 35 årsdag fortalte Hanna Vesterager, inspektør i Arbeidstilsynet, om en hverdag i tilsynet de ikke hadde drømt om bare for 20 år siden. Arbeidsoppgavene endrer seg, og de endrer seg raskt. Et sentralt område i dag er sosial dumping. Totalt i fjor gjennomførte de 14208 tilsyn på norske arbeidsplasser, med en reaksjonsprosent på om lag 60 prosent. (Fri Fagbevegelse, 27.08.12) Les mer

 

Ny rapport om utfordringer for transportnæringen

9000 arbeidsplasser har gått tapt i transportnæringen de siste tre årene. Anbudsutsetting, utflagging, stillinger som blir gjort om fra faste til midlertidige, og tap av kompetanse i Norge fordi oppgavene utføres av arbeidstakere fra andre land. Det er bare noen av utfordringene for nykomlingen YS Samferdsel. Det er de tre YS-forbundene Parat, Maskinistforbundet og YTF som etablerer en samferdselspolitisk plattform, og i går la de fram en rapport som viser felles utfordringer. Rapporten ”Transportarbeid i Norge: Trender, utfordringer, dilemmaer og fallgruver” er ført i pennen av Anne Cecilie Bergene og Anders Underthun i Arbeidsforskningsinstituttet (YTF, 24.08.12) Les mer og last ned rapporten

 

Krisa i Europa må ikke ramme nordiske arbeidstakere

Audun Lysbakken- En av de største utfordringene for den nordiske modellen framover blir kampen mot sosial dumping, sier SV-leder Audun Lysbakken. SV er bekymret for hva en eventuell høyreregjering vil finne på om de kommer til makten. - Ikke fordi Høyre ønsker mer sosial dumping, men fordi de ikke anser spørsmålet som viktig nok. En regjering som ikke kontinuerlig arbeider mot sosial dumping vil ikke klare å holde demningene ved like, sier Lysbakken. (SV, 24.08.12) Les mer

 

 

 

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg av nyhetssaker fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum, 24.08.12) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 12/12

 

 

Hotell, restaurant og renhold får nå regionale verneombud

LogoDen regionale verneombudsordningen i hotell, restaurant og renhold trer i kraft denne høsten. Ordningen er et av myndighetenes tiltak mot sosial dumping. – Målet er å heve arbeidsmiljøstandarden i virksomheter med dårlige arbeidsmiljøforhold, særlig i små- og mellomstore bedrifter, og på denne måten forebygge sosial dumping, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen. (NHO Service, 23.08.12) Les mer

 

 

Nytt bokkapittel: Migrant workers and wage-setting institutions

Line Eldring Thorsten Schulten Fafo-forsker Line Eldring har sammen med Thorsten Schulten, forsker ved Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI), Hans Böckler Stiftung, skrevet artikkelen «Migrant workers and wage-setting institutions: Experiences from Germany, Norway, Switzerland and the United Kingdom». Eldring og Schulten foretar en komparative analyse av arbeidsinnvandreres lønnsforhold og minstelønnsreguleringene i fire land, og drøfter om eksisterende ordninger gir arbeidsinnvandrere tilstrekkelig beskyttelse. Artikkelen er publisert i boka Galgóczi, B., Leschke, J. & Watt, A. (ed.), EU Labour Migration in troubled times, Ashgate. (Fafo Østforum, 23.08.12) Mer informasjon om artikkelen og boka

 

 

Sommerdebatt om sosial jumping: "Sluttreplikk"

Jon Erik DølvikJon Horgen Friberg - Vi tar til etterretning at Civita (DN 21. august) mener polske arbeidsinnvandrere opplevde «sosial jumping» etter ankomst i Norge 2005-2009, selv om de - fra et betydelig lavere utgangspunkt - hadde svakere inntektsvekst enn sammenliknbare nordmenn, skriver Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik og Jon Horgen Friberg, i et innlegg de kaller "Sluttreplikk" i Dagens Næringsliv 23. august. (Fafo Østforum, 23.08.12) Les mer om bakgrunn for debatten, og link til debattinnleggene

 

 

 

Postpiloter fra Luxembourg - statlig sosial dumping?

Posten setter bort all flyfrakt i Norge til et svensk selskap i Luxembourg med base i Amsterdam og piloter som jobber i Norge. – Dette er en form for sosial dumping. Og det er spesielt alvorlig når det er offentlige kontrakter, sier leder i Norsk Flygerforbund, Aleksander Wasland. (Dagens Næringsliv, 23.08.12) Les mer

 

Ap mobiliserer for å unngå et EØS-kritisk vedtak på LO-kongressen i mai

LOs ledelse har foreslått et EØS-vennlig program overfor sine medlemmer. Lenger ned i organisasjonen ulmer misnøyen med EØS-avtalen. — Vi ser økende bekymring for mulighetene til å regulere arbeidsmiljø, sosial dumping og fast ansettelse som den normale tilknytning til arbeidslivet innenfor EØS-avtalen, sier Jan Olav Andersen, EL & IT Forbundet. Han sier EØS-avtalen blir en stor sak under LO-kongressen. (Nationen, 23.08.12) Les mer

 

Vil bosette arbeidsinnvandrere som langpendler fra hjemlandet

Vest-Finnmark regionråd har fått fire millioner kroner til et prosjekt om bolyst og arbeidsinnvandring. Målet er å få bosatt arbeidsinnvandrere som i dag langpendler til sitt hjemland, hovedsakelig til land i tidligere Øst-Europa. Kommunal- og regionaldepartementets bolystsatsing i distriktene betyr penger til utviklingsprosjekter som skaper attraktive lokalsamfunn. Årets tildeling av prosjektpenger har særlig lagt vekt på integrasjon av utenlandske borgere i arbeidsmarkedet. (Altaposten, 22.08.12) Les mer

Se også: 32 millionar kroner til 19 nye bulystprosjekt (Kommunal- og regionaldepartementet, 27.06.12)

 

Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring

LogoUtlendingsloven av 15. mai 2008 nr 35 og utlendingsforskriften av 15. oktober 2009 nr 1286 trådte i kraft 1. januar 2010. Erfaringene med dette regelverket tilsier enkelte endringer. Arbeidsdepartementet foreslår en egen bestemmelse om oppholdstillatelse for ansatte i internasjonale selskaper. Departementet foreslår i tillegg flere forskriftsendringer knyttet til arbeidsinnvandring blant annet når det gjelder spesialistbestemmelsen, tjenesteytere og søknadsprosessen for familier til arbeidsinnvandrere. (Arbeidsdepartementet, 25.06.12) Les høringsbrevet

Se også: Høringsuttalelse fra Akademikerne (21.08.12)

 

Minstekrav til norskkunnskaper for utenlandske ansatte i offentlige virksomheter?

- Hvilke krav stiller man til norskkunnskaper hos ansatte (og vikarer) i det offentlige, der vedkommende skal gi service og informasjon til norske borgere som henvender seg til kommunale og statlige etater? Spørsmålet fra stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) rettes til fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud. Hagesæter viser til at økt arbeidsinnvandring fyller behov i offentlig sektor, men at en del utenlandske ansatte har sviktende kunnskaper i norsk språk. (Stortinget, 21.08.12) Les mer

 

Nasjonal konferanse om treparts samarbeid og sosial dumping

Hanne BjurstrømArbeidsminister Hanne Bjurstrøm inviterer til åpen nasjonal konferanse 21. september hvor fortsatt innsats mot sosial dumping blir satt på dagsorden, med særlig vinkling på trepartssamarbeid og allmenngjøring av tariffavtaler. Konferansen avholdes i Oslo fredag 21. september, fra kl. 09.00 – 15.30. Konferansen vil bli streamet. Program og lenke til skjema for påmelding vil bli lagt ut om kort tid. (Arbeidsdepartementet, 17.08.12) Les mer

 

 

 

 

Ga investor 200.000 i bygge-bot på grunn av ulovlige boforhold for innleide litauere

Investor og utbygger Eigil Stray Spetalen restaurerer og bygger ut et båtbyggeri utenfor Risør. Spetalen har leid inn litauiske håndverkere gjennom selskapet Norlitalda UAB. Etter inspeksjon i oktober i fjor konkluderte Arbeidstilsynet med at de hadde avdekket sosial dumping og boligforhold som var rene brannfellen. Nå har investoren fått 200.000 kroner i forelegg for det politiet mener er ulovlige og farlige boforhold. Spetalen selv mener hele saken er sterkt overdrevet. (Agderposten, 17.08.12) Les mer

Se også: Eigil Stray Spetalen anmeldes for sosial dumping (Fædrelandsvennen, 18.11.11)
Spetalen har ikke fått brukstillatelse for byggene der de litauiske arbeiderne bor (Nettavisen, 21.10.11)
Eieren av det gamle båtbyggeriet i harnisk etter anklager om «slaveleir» (NA24, 18.10.11)
Tilsynsinspektør omtaler arbeidsplass som slaveleir (Agderposten, 15.10.11)

 

Støstad: - Arbeidslivspoilitikken hadde vært helt annerledes med en borgerlig regjering

Jan-Erik Støstad- Nesten halvparten av arbeidslivsforslagene fra den rødgrønne regjeringa har blitt møtt med borgerlig nei, hevder statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet. På listen over rødgrønne initiativ som Støstad mener ville bli møtt med borgerlig nei, er både solidaransvar og de to handlingsplanene mot sosial dumping. (LO-Aktuelt, 16.08.12) Les mer

Se også: Mer dumping med økonomikrise - til tross for en rekke mottiltak (Byggmesteren / Klassekampen, 13.08.12)

 

 

 

Flest polakker og litauere innvandret til Norge

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser innvandringstrender for andre kvartal i år. Innvandringsstrømmen til Norge domineres av østeuropeiske arbeidsinnvandrere. Norge er et av de landene med høyest prosentvis folkevekst i Europa, hovedsakelig på grunn av arbeidsinnvandring fra EU-land, forteller førstekonsulent Øyvind Rustad i SSBs seksjon for befolkningsstatistikk. (ABC Nyheter, 16.08.12) Les mer

Se også: - Årsaka til folkeveksten er det store innvandringsoverskotet frå utlandet (SSB, 16.08.12)

 

Nå skal useriøse renholdere tas

Arbeidstilsynet vil ulovlige renholdsarbeid til livs. Fra 1. september skal alle renholdsbedrifter registreres og godkjennes hos Arbeidstilsynet. Hovedhensikten er å hindre dårlige kår for renholdere, og å hindre sosial dumping. (Østkantavisa, 16.08.12) Les mer

 

Innvandring fører til et mer effektivt arbeidsmarked

Marianne RøedPål Schøne Innvandrere som nylig har kommet til Norge virker ikke like stedbundet som nordmenn. Dette er positivt for arbeidsmarkedet, mener forskere. Marianne Røed og Pål Schøne ved Institutt for samfunnsforskning har undersøkt hvordan innvandring påvirker det norske arbeidsmarkedet. - Innvandring bidrar til en mer effektiv fordeling av arbeidsressurser mellom fylkene i Norge. Innvandrere som kommer hit er oppmerksomme på regionale muligheter og flytter ofte til fylker med lovende arbeidsmarked, sier Røed og Schøne. (Institutt for samfunnsforskning, 13.07.12) Les mer

Se også: Innvandring jevner ut arbeidsmarkedet (forskning.no, 31.07.12)

Se også artikkelen: Røed, M. og Schøne, P. : Does immigration increase labour market flexibility?, Labour Economics, Available online 24 May 2012, doi: 10.1016/j.labeco.2012.05.008.

 

Sommerdebatt om sosial jumping

- Arbeidsinnvandring er sosial jumping, ikke sosial dumping, skrev Mathilde Fasting i en kronikk 6. juli i forbindelse med lansering av den nye Civita-rapporten Sosial jumping. - Civita tar et oppgjør med et for negativt inntrykk av arbeidsinnvandreres situasjon i Norge, skrev Dagens Næringsliv (DN) i en omtale av rapporten (DN, 06.07.12). - Jumping utelukker ikke dumping, sa Fafo-forsker Jon Rogstad i en kommentar til Civita-rapporten i Dagens Næringsliv papirutgave samme dag. - Selv om de østeuropeiske arbeidsinnvandrerne stiger i lønn betyr ikke det at de ikke utsettes for sosial dumping. Han viser til at hvis man starter lavt eller under gjennomsnittet vil selv en beskjeden økning i absolutte kroner kunne fremstå som betydelig relativt sett. - I så fall blir det mer retorikk enn substans å kalle dette for jumping, sa Rogstad. Flere arbeidsinnvandringsforskere mener Civita skjønnmaler bildet. Nedenfor er link til noen av innleggene i debatten som har pågått i sommer. (Fafo Østforum, 16.08.12)

Mathilde Fasting Kristin ClemetBernt Bratsberg Oddbjørn RaaumJon Erik DølvikJon Horgen Friberg

F.v. Mathilde Fasting og Kristin Clemet (Civita), Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum (forskere ved Frischsenteret) og Jon Erik Dølvik og Jon Horgen Friberg (Fafo-forskere)

Civitas dobbeltspill av Gerd Kristiansen, nestleder LO (Fafo Østforum / DN, 10.07.12)

Sosial jumping: Svar til LO av Mathilde Fasting (Civita / DN, 12.07.12)

Skjønnmaler "jumping" av Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum og Jon Erik Dølvik (Fafo Østforum / DN, 20.07.12)

Sosial jumping i stor skala av Mathilde Fasting og Kristin Clemet (Civita / DN, 23.07.12)

Arbeidsinnvandring er lik sosial jumping av Kristin Clemet og Mathilde Fasting (Civita / Dagbladet, 23.07.12)

Språk avgjør sosial jumping av Mathilde Fasting (Minerva, 23.07.12)

Mål på sosial jumping av Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum og Jon Erik Dølvik (Fafo Østforum / DN, 02.08.12)

Fortsatt sosial jumping av Kristin Clemet og Mathilde Fasting (Civita /DN, 08.08.12)

Fafo og Frichsenterets dokumentasjon er mer overbevisende enn Civitas politisk motiverte «funn» (Klassekampen, leder, 10.08.12)

Vidt og innholdsløst av Jon Erik Dølvik og Jon Horgen Friberg (Fafo Østforum / DN, 16.08.12)

Nærsynt fra Fafo av Kristin Clemet og Mathilde Fasting (Civita /DN, 21.08.12)

Sluttreplikk av Jon Erik Dølvik og Jon Horgen Friberg (Fafo Østforum / DN, 23.08.12)

 

Se også nyhetssakene:
Forskere ved Frischsenteret: Innvandring presser norske lønninger nedover (Sunnmørsposten/NTB, 20.07.12)
Svenskene tar jobben fra norsk ungdom (Aftenposten, 26.07.12)

 


Workshop om arbeidsmigrasjon på Nordisk sosiologkongress

Rolf AndersenMona BråtenAnne Mette ØdegårdJon Horgen FribergLine EldringGuri TyldumFafo-forskerne Rolf Andersen, Mona Bråten, Anne Mette Ødegård, Jon Horgen Friberg, Line Eldring og Guri Tyldum er medforfattere/forfatter på tre papers som blir presentert på workshop om arbeidsmigrasjon på 26th Conference of the Nordic Sociological Association 15-18 August 2012, University of Iceland, Reykjavik. Nordisk Sosiologforbund arrangerer Nordisk sosiologkongress annet hvert år, og årets kongress har tittelen Trust and Social Change. (Fafo Østforum, 16.08.12)

Papers:

Andersen, R., Bråten, M. &  Ødegård, A.M.: Migrant labour and HES in the Norwegian construction industry

Friberg, J.H., Arnholtz, J., Hansen, N.W., Eldring, L. & Thorarins, F.: Varieties of social dumping - A comparative study of wages and working conditions among recent Polish migrants in Oslo, Copenhagen and Reykjavik

Tyldum, G.: Unpacking the concept of labour migration. Understanding Western Ukrainian migration as practice.

 


Vikarbyrådirektivet

Vikarbyrådirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen rett før sommeren. Nedenfor følger kortversjon av saker om Stortingets behandling, regjeringens tilleggspakker og endringer i arbeidsmiljøloven. (Fafo Østforum, 14.08.12)

Stortinget har vedtatt å samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av vikarbyrådirektivet (direktiv 2008/104/EF). Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet stemte imot forslaget. (Stortinget, 07.06.12) Les mer

13. juli ble det omstridte vikarbyrådirektivet innlemmet i EØS-avtalen og blir dermed en del av norsk lovverk (VG, 13.07.12) Les mer

Med sterke tilleggspakker nasjonalt omkring vikarbruk og sosial dumping, samt en tilleggsuttalelse fra Norge til EU, fikk fagbevegelsen et plaster på såret (Lofotposten / ANB, 16.07.12) Les mer

Implementeringen medfører i arbeidsmiljøloven. De fleste endringene trer i kraft 1. januar 2013. (NHO, 09.08.12) Les mer

 

Mer dumping med økonomikrise - til tross for en rekke mottiltak

Jan-Erik StøstadLine EldringKrisa i Europa kan gi mer sosial dumping i Norge, sier statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet til Klassekampen. Fafo-forsker Line Eldring mener myndighetenes tiltak mot sosial dumping har virket, men først og fremst i de bransjer hvor det er allmenngjorte tariffavtaler, som i byggebransjen. (Byggmesteren / Klassekampen, 13.08.12) Les mer

 

 

 

 

Flere europeiske arbeidsinnvandrere

Antallet europeiske arbeidsinnvandrere i Norge har økt med 26.400 i løpet av ett år, ifølge nye tall fra Skattedirektoratet. Forskningsleder Jon Rogstad ved Fafo betegner økningen på 11 prosent som betydelig og tror tilstrømningen fra europeiske land vil fortsette å øke. (Fædrelandsvennen / NTB, 11.08.12) Les mer

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg av nyhetssaker fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum, 10.08.12) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 11/12

 

 

LogoNytt nummer av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

Blant sakene i det nye nummeret av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt:

  • To regjeringspartier reserverte seg da bemanningsdirektivet ble innført i Norge
  • Finske bemanningsregler har trådt i kraft. I Sverige og Danmark derimot finnes ikke en gang noen regjeringspropoisjoner ennå.
  • Svensk LO og TCO klager til Europarådet over Lavaldommens konsekvenser

(EU&arbetsrätt, 12.07.12). Les flere saker Nyhetsbrev Nr 2 2012

Se også: Tidligere numre av nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

 

Danmark: Partene vil stoppe billige sjåfører fra Østeuropa

Den danske transportbransjen har mistet 9.000 arbeidsplasser. Arbeidsgiverne i Dansk Transport og Logistik (DTL) og sjåførene i 3F’s Transportgruppe mener det er kabotasjereglene som har banet vei for at utenlandske sjåfører har overtatt en stor del av transportoppdragene til en lønn som man ikke kan leve av i Danmark. (Politiken, 10.08.12) Les mer

 

Fagbevegelsen vil hjelpe EØS-migrantene

Arbeidssøkerne fra Spania har ikke gitt opp drømmen om jobb og en ny fremtid i Norge. Nå vil fagbevegelsen i Bergen hjelpe. Språkopplæring er nøkkelen. (Magasinett, 10.08.12) Les mer

 

Leder: Jumping

- I sommer har det gått en diskusjon om arbeidsinnvandringens konsekvenser mellom den høyreliberale tenketanken Civita og Forskningsstiftelsen Fafo og Frichsenteret. - Det er liten tvil om at Fafo og Frichsenterets dokumentasjon er mer overbevisende enn Civitas politisk motiverte «funn». Krav om friere flyt av billig arbeidskraft brukes for å senke lønningene i deler av arbeidsmarkedet, noe som vil føre til økte sosiale forskjeller og framvekst av et nedre sjikt av dårligere betalte arbeidstakere, skriver Bjørgulv Braanen. (Klassekampen, 10.08.12) Les lederen

 

Aksjon mot sosial dumping på skip

De jakter på skip som seiler med ulovlige avtaler, og i dag entres offshoreskip i Kristiansund. Sjømannsorganisasjonen Den Internasjonale Transportføderasjon (ITF) og Industri Energi har dannet en felles aksjonsgruppe for å undersøke lønns- og arbeidsvilkår på offshore serviceskip som opererer ut fra sentrale havner langs Norskekysten og i Skottland. (Tidens Krav, 08.08.12) Les mer

 

Svenskene tør ikke lenger kreve tariffavtale med utenlandske bedrifter

De svenske bygningsarbeiderne har tradisjonelt vært raske med å troppe opp hos utenlandske bedrifter for å kreve tariffavtale. Nå tør de nesten ikke gjøre dette lenger – av frykt for å bli saksøkt. Nye tall viser at svensk fagbevegelse er blitt engstelig for å reise ut til byggeplasser med utenlandske bedrifter for å kreve tariffavtale (Magasinet for fagorganiserte, 07.08.12). Les mer

 

Nytt bokkapittel om arbeidsinnvandring fra Øst-Europa til Norge

Jon Horgen FribergKristian R. TronstadJon Erik DølvikFafo-forskerne Jon Horgen Friberg, Kristian Rose Tronstad og Jon Erik Dølvik har publisert kapitlet «Central and Eastern European labour migration to Norway. Trends, conditions and challenges» i OECD-publikasjonen Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment, Recent experiences from OECD countries and the European Union. Publikasjonen ser spesielt på hvilke mønstre for arbeidsmobilitet som er skapt av utviklingen av fri arbeidsflyt i Europa, og på liknende utvikling i andre deler av verden. (Fafo Østforum, 07.08.12)

Sammendrag: Central and Eastern European labour migration to Norway. Trends, conditions and challenges

 

Aldri har Norge opplevd større innvandring

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at norsk ungdom fortsetter å dra til byene for å ta utdanning, mens nokså få flytter tilbake igjen. Den nye store endringen på bygdene er at arbeidsinnvandrere fyller tomrommet. De sørger for at det nå er befolkningsvekst i samtlige norske fylker, og bidrar til at velferdstilbudet kan opprettholdes. (Bergens Tidende, 07.08.12) Les mer

 

Danske byggherrer aner intet om østarbeideres vilkår

Danske byggherrer som hyrer utenlandske håndverkfirmaer har tydeligvis ikke fått med seg åtte års massiv medieomtale av østeuropeiske arbeidere som jobber for minimal lønn og bor under kummerlige forhold, skriver Dansk LOs ukebrev A4. (07.08.12) Les mer

 

Regjeringen vurderer å nedjustere trygd til utlandet

Arbeidsdepartementet har igangsatt en full gjennomgang av eksportreglene for alle ytelsene i folketrygden og en vurdering av Norges handlingsrom i EØS-lovgivningen for å endre dagens regelverk. Rapporten ventes ferdig innen utgangen av året, skriver Aftenposten (Fædrelandsvennen/NTB, 04.08.12). Les mer

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700