Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l April 2012

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum april 2012

Au pair-ordningen: SV advarer mot «underbetalt tjenerskap»

Karin AndersenFrp åpner for offentlig sponsing av au pairene, mens SV frykter vi kan få et dårlig betalt tjenerskap. SVs sosialpolitiske talskvinne, Karin Andersen, understreker at au pair-ordningen skal være kulturutveksling - ikke en ordning for å skaffe utenlandsk hushjelp til en billig penge. Hun er ikke i tvil om at det i så fall er det samme som sosial dumping Andersen mener at man heller bør åpne for lovlig arbeidsinnvandring. (Aftenposten, 28.04.12) Les mer

 

 

 

 

 

EØS-midler: 100 millioner euro til forskningssamarbeid

En ny storsatsing på forskningssamarbeid skal knytte land i Europa tettere sammen og få økonomisk vekst. Det er satt av om lag 100 millioner euro til forskningssamarbeid mellom Norge og Estland, Latvia, Polen, Romania, Tsjekkia og Ungarn. Prosjekter kan gjennomføres frem til 2016. (Norges forskningsråd, 27.04.12) Les mer

 

Avviser forslag om skattefradrag for håndverks- og husholdningstjenester i egen bolig

Sigbjørn JohnsenStortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen, Vigdis Giltun, Per Sandberg, Harald T. Nesvik og Ketil Solvik-Olsen foreslo å innføre skattefradrag for håndverkstjenester og serviceoppdrag utført i egen bolig for å bekjempe svart arbeid, grov utnyttelse av arbeidskraft (”sosial dumping”) og å tilrettelegge for økt sysselsetting. Men finansminister Sigbjørn Johnsen sa nei: - Verken effektivitetshensyn, fordelingshensyn eller administrative hensyn kan forsvare å bruke et beløp i milliardklassen, som må finansieres gjennom økning i andre skatter og avgifter, på skattefradrag for håndverks- og husholdningstjenester i Norge, skriver Johnsen. (Stortinget, 27.04.12) Les mer

 

 

 

Immigrasjon: EU vil styrke arbeidsvilkårene for sesongarbeidere fra land utenfor EU

Europaparlamentets komité for borgerrettigheter stemte nylig for lovgivning som vil gi sesongarbeidere fra land utenfor EU grunnleggende arbeids- og levekår. Lovforslaget skal håndtere utnytting av arbeidstakere og samtidig forhindre midlertidig opphold i å bli permanent. Parlamentet kan nå starte forhandlinger med Rådet for komme fram til en avtale om forslaget. (NHO Europanytt / European Parliament, 27.04.12) Les mer

 

Diskuterte pilotstrid og arbeidsforhold i luftfarten

Statssekretær Erik Lahnstein (Sp) i Samferdselsdepartementet hadde i dag møte med representanter for Norsk Flygerforbund og Parat Luftfart. Nestleder Vegard Einan i fagforeningen Parat sier det under møtet ikke ble gitt noen signaler om regjeringens syn på den pågående striden mellom Norwegian og selskapets piloter, en strid som i høy grad gjelder prinsipielle spørsmål, blant annet hvordan norsk arbeidsmarked skal reguleres. (Akershus Amtstidene, 26.04.12) Les mer

Se også: Norwegian-ledelsen stevner YS, Parat og Norwegian Pilotforening til arbeidsretten (Akershus Amtstidene, 23.04.12)
NHO Luftfart mener Norwegian-pilotenes krav er tariffstridige (Boarding, 23.04.12)
SAFE støtter Parat og pilotene i Norwegian (23.04.12)
Sympatiaksjoner for å hindre sosial dumping i norsk luftfart (E24, 21.04.12)

 

Kommentar: Arbeidsmarkedspolitikken i EU blir ikke bedre av å «melde» seg ut

- Kampen mot EUs 3. Postdirektiv og Vikarbyrådirektivet har ført til ny glød i EU-kampen. Nå vil krefter i fagbevegelsen ha omkamp om EØS. LO-kongressen neste år kan bli en arena hvor LO blir nødt til å ta standpunkt for eller mot EØS, skriver Kristian Brustad i en kommentar. Han mener tillitsvalgte på alle plan må våge å ta debatten nå, slik at ikke LO-kongressen blir en kamparena for eller mot EØS. (Fri Fagbevegelse, 26.04.12) Les mer

 

- Norge trenger flere innvandrere

Siden 2003 har Norge importert 600.000 nye årlige arbeidstimer - de fleste av dem snakker polsk, svensk eller dansk. Slik arbeidsinnvandring er også den eneste muligheten for å veksle oljedollar inn i kroner og bygge sykehus og veier, mener økonomiprofessor Erling Røed Larsen ved Handelshøyskolen BI. Ifølge hans resonnement er det vanskelig å være for økt bruk av oljepenger innenlands og imot arbeidsinnvandring - samtidig. Regnestykket går rett og slett ikke opp. (NA24, 26.04.12) Les mer

 

- Arbeidsinnvandringen gjør Norge billigere

Erling Røed LarsenI løpet av få år har antall utførte arbeidstimer i Norge økt med 20 prosent. Uten arbeidsinnvandringen ville mange varer og tjenester vært langt dyrere enn de er i dag, mener professor Erling Røed Larsen ved Handelshøyskolen BI. - Det er ikke Oljefondet som er Norges egentlige lommebok, men antall arbeidstimer som legges ned i produktivt arbeid. Hvis vi ikke hadde hatt arbeidsinnvandringen ville det vært manko på arbeidstimer, sier Røed Larsen. (NRK, 26.04.12) Les mer

 

 

 

 

Avslørte at arbeidarar berre fekk 30 kroner timen

Tre latviske arbeidarar i bedrifta Husvik Sia fekk 30–60 kroner timen for å montere eit ferdighus. Arbeidstilsynet er skaka over lønstilhøva. Ilmars Samsonov i Husvik Sia fortel at i Latvia vil kost og losji, samt godtgjersle på reise og liknande, liggje inn under lønn. – Men vi ser at vi må endre noko, seier Samsonovs. Men han legg ikkje skjul på at det kan vere spikaren i kista for likande jobbar i Norge for firmaet. (NRK Sogn og Fjordane, 23.04.12) Les mer

Se også: Grov sosial dumping i Førde (Fri Fagbevegelse, 25.04.12)
– Dette er rein utnytting, seier regionalt verneombod i Fellesforbundet (NRK Sogn og Fjordane, 26.04.12)

 

Workshop om midlertidig og permanent arbeidsinnvandring i Europa

Jon Erik DølvikKristian Tronstad 23. - 24. april 2012 arrangerte Fafo i samarbeid med Frisch-senteret en workshop om arbeidsrelaterte migrasjonsstrømmer i Europa. Formålet med seminaret var å diskutere hva som kan forklare midlertidig og mer permanent arbeidsmigrasjon. En gruppe forskere i økonomi og andre samfunnsfag involvert i kvantitative studier av arbeidsmigrasjon presenterte sin forskning og diskuterte muligheten for å etablere et felles datasett for et utvalg av avsender- og mottakerland. (Fafo Østforum, 25.04.12) Les mer

 

 

 

Bedre forhold for sesongarbeidere

OmslagUtenlandske sesongarbeidere har fått bedre betingelser. Men registrering av overtid bør bli bedre, og sikkerhetsarbeidet må tas i tiden mellom sesongarbeidet, mener Arbeidstilsynet. Rapporten «Evaluering av tiltak mot sosial dumping» fra Fafo viser at Arbeidstilsynets økte kontroller har ført til færre saker med negativt fortegn. Dette var utgangspunktet for et seminar om utenlandske sesongarbeidere i norsk landbruk arrangert av Gartnerhallen, Bama, Arbeidstilsynet og Fellesforbundet. I et års tid har de fire samarbeidet om å øke bevisstheten blant landets frukt- og grønnsakdyrkere om bruk av utenlandsk arbeidskraft. Næringen sysselsetter årlig mer enn 20.000 fremmedarbeidere, hovedsakelig østeuropeere. (Bondebladet, 25.04.12) Les mer

Last ned rapporten Evaluering av tiltak mot sosial dumping
Les mer om rapporten Evaluering av tiltak mot sosial dumping

 

Arbeidsinnvandring: Hvem vi trenger, er bedriftene bedre egnet til å avgjøre enn myndighetene

- Norsk arbeidsinnvandringspolitikk har fortsatt trekk av planøkonomi. Hvilken kompetanse vi trenger, er bedriftene bedre egnet til å avgjøre enn myndighetene, selv når de trenger ”kebabkokker”, skriver Marius Doksheim, i en kommentar til oppslaget i Aftenposten 22. april om at spesialistordningen misbrukes og skal strammes. - Vi har mange arbeidsplasser med høye krav til utdanning og kvalifikasjoner, men vi trenger også dem som kan gjøre de mer alminnelige oppgavene, skriver Doksheim. (Minerva, 25.04.12) Les kommentaren

 

Lavprisanbud fra utenlandske entreprenører skaper frustrasjon blant norske elinstallatører

Utenlandske selskap har full anledning til å søke seg inn i dette markedet. – Med mangel på 4 000 elektrikere er Norge avhengig av tilgang på arbeidskraft, blant annet gjennom import av utenlandsk kompetanse, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Norsk Teknologi. Uten denne importen vil enda flere anbud gå til utenlandske selskaper. Mange mener allmenngjøring er svaret på utfordringene, men allmenngjøring må ikke brukes som et proteksjonistisk verktøy, sier Strandskog. (Elmagasinet.no, 25.04.12) Les mer

 

- Virksomheter må gjøre seg mer interessante for arbeidstakere fra andre land

Gina LundGina Lund, statssekretær i Arbeidsdepartementet, snakket om muligheter og utfordringer knyttet til arbeidsinnvandring da hun innledet på Lederkonferansen til Virke. Mange av virksomhetene som var representert på konferansen har stort behov for arbeidskraft, og spesielt er behovet økende innen helse- og omsorgssektoren. - Vi kommer til å trenge økt arbeidsinnvandring i Norge i årene som kommer. Det er viktig at også virksomhetene gjør seg mer interessante for arbeidstakere fra andre land dersom de skal klare å få tak i den arbeidskraften de trenger, sier Lund. (Virke, 25.04.12) Les mer

 

 

Felles nordisk mobilisering mot sosial dumping

Felles mobilisering mot sosial dumping var blant sakene som ble drøftet i styringskomiteen i Nordens Faglige Samorganisasjon, da de møttes 24. april. Som felles innsats mot sosial dumping, drøftet de faglige tillitsvalgte i Norden nordiske grensehindringer på arbeidslivsfeltet. (LO, 24.04.12) Les mer

 

Jobbet på hotellspa for 65 kr i timen

To bulgarske spa-arbeidere ble hyret inn gjennom det estiske utleieselskapet Unic sin underavdeling i Oslo til å jobbe ved Skifer Hotel. Timelønnen var på 90 kroner, men 25 kroner ble trukket fra til mat og losji. I hotellvirksomheter er begynnerlønna 139,20 kr i timen. Styrelederen i Unic Management i Oslo mener de følger norske regler for utleie av arbeidskraft, og hevder timesatsen er helt lovlig. Hotelldirektør hevder han ikke har visst hva kvinnene har fått i lønn, men innrømmer at hotellet betaler utleiefirmaet i underkant av det hotellet ville betalt for norske arbeidere. Fellesforbundet mener hotellet burde forstått at de bulgarske kvinnene får en lønn som ligger langt under den akseptable minstelønnen. (Ukeavisa OPP, 23.04.12) Les mer

 

"Fri flyt over landegrensene" vil møte tøffere motstand i tiden fremover

Mens EU foreslår å fjerne flere hindre for fri flyt av mennesker i det indre marked vurderer flere land å gå den andre veien. Dårlige økonomiske utsikter, økende arbeidsledighet og presidentvalg er faktorer som spiller inn. Sveits vedtok forrige uke å innføre restriksjoner på fri flyt av arbeidskraft fra åtte EU-land. Mens Frankrike for kort tid siden fikk Tyskland med på laget om å fremme forslag om å revurdere reglene i Schengen-avtalen, avtalen som sikrer passfrihet mellom medlemslandene, hvor også Norge er medlem. (LO-kontoret i Brussel, 22.04.12) Les mer

Utenlandske arbeidere sniker i køen for arbeidsinnvandring ved å bli kalt spesialister

- Spesialistordningen misbrukes av organiserte kriminelle, som driver med menneskehandel og import av arbeidskraft som blir utnyttet grov, mener politioverbetjent Christian Berg. For å trekke til seg hardt tiltrengt arbeidskraft med høy utdannelse som blant annet ingeniører, ble Utlendingsloven endret fra 2010. Personer kommer forbi køen av arbeidsinnvandrere hvis de kan dokumentere en lønn over 500 000 kroner. På papiret er de høyt gasjerte spesialister med en halv million i lønn. I realiteten er de ofte dårlig betalte vaskehjelper, butikkmedarbeidere eller ufaglærte arbeidere. (Aftenposten, 22.04.12) Les mer

 

Sympatiaksjoner for å hindre sosial dumping i norsk luftfart

Norsk Flygerforbund (NF) og Parat Luftfart går sammen i Norwegian-pilotenes kamp for faste ansettelser. De er nå villig til å benytte de virkemidler som skal til for å sikre anstendige arbeidsforhold, og hindre det de mener er sosial dumping i luftfarten. Bakgrunnen for konflikten er Norwegians økende bruk av vikarbyråer i stedet for egne ansatte i faste stillinger. Pilotene mener vikarbruken minner om den omstridte personalpolitikken i det irske lavprisselskapet Ryanair og forlanger kursendring. (E24, 21.04.12) Les mer

Se også: SAFE støtter Parat og pilotene i Norwegian (23.04.12)
NHO Luftfart tar pilotene til arbeidsretten, mener Norwegian-pilotenes krav er tariffstridige (Boarding, 23.04.12)

 

Kronikk: En europeisk lovfestet minstelønn?

Kristin AlsosLine Eldring- I løpet av 2000-tallet har temaet lovbasert minstelønnsregulering fått fornyet aktualitet i Europa. En massiv forflytning av arbeidskraft fra øst til vest har satt eksisterende nasjonale reguleringsregimer under press, skriver Fafo-forskerne Kristin Alsos og Line Eldring. - Utviklingen har reist spørsmål om hvordan arbeidstakere kan sikres en anstendig lønn, og om det er nødvendig å søke etter nye løsninger. Fagbevegelsen i Norden sier fortsatt kontant nei til lovfestet minstelønn, og på arbeidsgiversiden gis det foreløpig bare sporadisk støtte til slike løsninger. Hva er så grunnen til at idéen om lovfestet minstelønn er så fremmed i nordisk sammenheng? spør Alsos og Eldring. (Fafo Østforum, 20.04.12) Les kronikken

 

 

Danmark: Økning i utenlandske håndverkere gir en strøm av saker om lønnsdumping og skattefusk

Søren Kaj AndersenHuseiere i Nordsjælland bruker utenlandske håndverkere fire ganger oftere enn huseiere i resten av Danmark. Det viser en unik kartlegging foretatt av Ugebrevet A4. - Tallene fra A4 bekrefter bildet av Nordsjælland som et område med stor konsentrasjon av utenlandske firmaer. Det er meget interessant, for fagbevegelsen og arbeidsgiverne har hittil hevdet det uten å kunne fremlegge fakta, sier Søren Kaj Andersen, arbeidsmarkedsforsker og leder av FAOS ved Københavns Universitet. Med de mange utenlandske håndverkere følger en strøm av saker om lønnsdumping og skattefusk. Mye tyder på at sosial dumping blir et tema under våren trepartsforhandlingene i Danmark. (Dansk LOs Ugebrev, 20.04.12) Les mer

 

 

 

Tillitsvalgte anklager Statoil Fuel & Retail for sosial dumping

Statoil selger bensinstasjonene til et canadisk selskap for 8,6 milliarder kroner. Statoil eier 54 prosent av Statoil Fuel & Retail som driver 2.300 bensinstasjoner i Skandinavia, Polen, Baltikum og Russland. Fagforbundet Industri Energi er svært skuffet over at den rødgrønne regjeringen lar Statoil få selge ut bensinstasjonene. Tillitsvalgte anklager også Statoil Fuel & Retail for å drive sosial dumping ved å flytte 35 arbeidsplasser til Baltikum. (Tidens Krav, 20.04.12) Les mer

 

Forlik mellom Skjerve og polske arbeidere

Nye Reitanfeltet Samdrift i Steinkjer og de polske arbeiderne er kommet fram til et forlik. - Nå er jeg glad for at vi er ferdige med saken, sier Torbjørn Skjerve konsernsjef i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. Skjerve og Nye Reitanfeltet Samdrift var beskyldt for å ha ansatt fire polske arbeidere uten arbeidskontrakter. Polakkene hevder de har rundt 200.000 kroner til gode hos samdriften som de ikke har fått utbetalt. Fellesforbundet mente Nye Reitanfeltet Samdrift utnyttet de polske arbeiderne, og kalte det sosial dumping. (NRK Trøndelag, 20.04.12) Les mer

 

EU-regler for sosiale ytelser - skal hindre sosial dumping

Europaparlamentet har vedtatt nye regler for å koordinere sosiale sikkerhetssystemer i europeisk luftfart. Piloter og kabinansatte vil, etter de nye reglene, omfattes av reglene for sosiale ytelser som gjelder på deres hjemmebase. Hjemmebase defineres som det stedet der besetningene normalt starter og avslutter sine flyginger og der flyselskapet ikke står for deres innkvartering. Ryanair er benyttet som et eksempel, der ansatte er underlagt irsk velferdssystem, uavhengig av hvor de faktisk jobber. (Parat, 19.04.12) Les mer

 

- Hvis arbeidsgiver pålegger arbeidstaker språkopplæring, må opplæringen skje i arbeidstiden mot betaling

Eli Gunhild ByEli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund vil ikke kommentere den konkrete saken i Tønsberg kommune (se nedenfor), men hun er klar når det gjelder fenomenet «språkvakter»: – Det er et arbeidsgiveransvar å sørge for at de ansatte har nødvendige språkkunnskaper. En ordning hvor ansatte har ordinære vakter uten lønn er klart i strid med tariffavtalen, sier By. Hun mener slike saker viser hvor viktig det er å være fagorganisert. - Den eneste måten å bekjempe sosial dumping på, er ved å jobbe sammen med de utenlandske sykepleierne, sier By. (Sykepleien, 19.04.12) Les mer

 

 

Gikk ulønnede "språkvakter" i tre år

En mannlig sykepleier med utdanning fra Øst-Asia har fått erstatning på 280 000 kroner fra Tønsberg kommune etter å ha gått såkalte «språkvakter» uten betaling. Mannen kom til Norge med håp om fast jobb i 2008. I tre år måtte han gå ubetalte språkvakter. Da han klaget, fikk han beskjed om at han skulle være glad og takknemlig. Hans advokat mener mannen har blitt utsatt for sosial dumping. (Sykepleien, 19.04.12) Les mer

 

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg av nyhetssaker fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum, 19.04.12) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 07/12

 

Ny artikkel om tjenestedirektivet

Jon Erik Dølvik Anne Mette ØdegårdFafo-forskerne Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård har skrevet artikkelen The struggle over the service directive: the role of the European Parliament and the ETUC. Artikkelen analyserer beslutningsprosessen som førte til vedtak om EUs tjenestedirektiv. Den ser nærmere på Europaparlamentets rolle i prosessen og hvilken påvirkning European Trade Union Confederation (ETUC) hadde på utfallet. Forskerne konkluderer med at fagbevegelsen, under visse forutsetninger, kan få betydelig politisk innflytelse. Det avhenger av en klar, felles strategi og koalisjonsbygging innad i EUs institusjoner og med sentrale medlemsland. Når det gjaldt tjenestedirektivet var det også betydelig mobilisering på nasjonalt nivå. (Fafo Østforum, 18.04.12) Les mer om, og kjøp, artikkelen: The struggle over the services directive: the role of the European Parliament and the ETUC

 

Havnearbeidere krever bedre beskyttelse av jobbene

Losse- og lastearbeiderne i norske havner vil ha ILO-konvensjon 173 inn i tariffavtalen for å beskytte seg mot at mannskapene ombord i skipene settes til å utføre lasse- og lossearbeid. (Fri Fagbevegelse, 18.04.12) Les mer

 

Bergen byråd venter flom av arbeidssøkende europeere

Mange av dem som står i matkøene til Kirkens Bymisjon, er arbeidssøkende EU-borgere som er kommet til Bergen for å slippe unna fattigdom og finanskrise i hjemlandet. - Vi har mange fra Øst-Europa, men også et land som Spania er godt representert, fortalte leder i Kirkens Bymisjon, Leif Jarle Theis. Bergens sosialbyråd Lisbeth Iversen (KrF) ønsker nå et eget senter for utenlandske arbeidssøkende i Bergen. (Bergens Tidende, 16.04.12) Les mer

 

Arbeidsglede og respekt for regelverket - stikkord for grøntnæringen med mange utenlandske gjestearbeidere

Utenlandske gjestearbeidere skal behandles med respekt og innenfor de rammer som regelverket setter. Grøntnæringen skal preges av arbeidsglede. Dette er konklusjonene etter en konferanse om bruk av utenlandsk arbeidskraft som ble arrangert i Oslo like før påske. En nylig avlagt rapport fra Fafo, om «Evaluering av tiltak mot sosial dumping», var et viktig tema under konferansen. (Norges Bondelag, 16.04.12) Les mer

Se også nettsiden til Grønt Fagsenter som har tips til bønder som ansetter utenlandsk arbeidskraft

Frontfagene i mål - vikarer får samme lønns- og arbeidsvilkårene som gjelder i innleiebedriften

- Vi har fått på plass at innleide fra vikarbyråer sikres samme vilkår som ansatte i innleiebedrift og omfattes av Fellesforbundets overenskomster. De innleide skal ha vilkår som om de er ansatt i innleiebedriften. Bestemmelsen betyr også at vikarbyråene kan bli omfattet av Fellesforbundets ordinære overenskomster, sier Fellesforbundets leder Arve Bakke. - Forbundet fått gjennomslag for et viktig prinsipielt krav, og banet veien for andre bransjer, sier LO-leder Roar Flåthen. (Fellesforbundet, 15.04.12) Les mer

Se også: Flåthen er tilfreds med at partene er enige om at allmenngjøring er et godt virkemiddel (LO, 16.04.12)

 

Høring: Innføring av vikarbyrådirektivet

Virke deltok i dag på høring i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget om implementering av vikarbyrådirektivet i norsk rett. Virke gjentok sin støtte til at direktivet gjøres til en del av norsk rett, men påpekte en rekke svakheter med det lovforslaget som foreligger. (Virke, 13.04.12) Les mer

Se også:
Virkes notat til arbeids- og sosialkomiteen
Virkes høringsuttalelse

 

Flere arbeidsinnvandrere fra Polen, og dermed flere familiegjenforeninger

logoDa arbeidsinnvandrere fra tidligere Øst-Europa begynte å komme til Norge etter EØS-utvidelsen i 2004, var det store spørsmålet hvor mange som ville bli i Norge og etter hvert få familien med seg. Seks år etter utvidelsen ser vi at mange arbeidsinnvandrere har gjort nettopp dette. Fra 2005 til 2008 var det en sterk økning i antallet som kom som familieinnvandrere til arbeidsinnvandrere. Likefullt: Etter EØS-utvidelsen har familieinnvandrernes bidrag til det totale innvandringstallet blitt stadig mindre, mens arbeidsinnvandringen har blitt stadig viktigere. (SSB, 13.04.12) Les mer

 

Storstreik hvis ikke krav om dempet vikarbruk og inn- og utleie innfris

Jan DavidsenDenne helgen er det avgjørende lønnsforhandlinger hos Riksmekleren for privatansatte i de såkalte frontfagene – ansatte i norsk industri som konkurrerer med utenlandske priser og lønninger. Fagforbundets leder Jan Davidsen og resten av LO er streikeklare hvis ikke arbeidsgiverne går med på mindre inn- og utleie av arbeidskraft på tvers av sektorer. Hele offentlig sektor og store deler av privatbedriftene er i gang med lønnsoppgjøret, men alle venter på resultatet fra industrien. (NRK, 13.04.12) Les mer

 

 

 

Kommentar: Stor arbeidsinnvandring øker oppslutningen om Frp

Oppslutningen om FrP øker. Årsakene er mange, og i denne kommentaren drøfter Aslak Bonde oljepenge-forklaringen. - Den sterke og økende arbeidsinnvandringen de siste ti årene har ført til at norsk økonomi tåler sterk økonomisk vekst. Politikere fra mange partier snakker om å bruke oljepenger til å investere i bærekraftige prosjekter, men det er bare FrP som åpner opp for å bruke så mye penger at det kan bli noe av. Velgerne merker seg slikt, skriver Bonde. (Morgenbladet, 12.04.12) Les kommentaren

 

Opprop for faste ansettelser

Mot råd fra LO, UNIO og YS har regjeringen vedtatt at vikarbyrådirektivet skal innlemmes i EØS-avtalen. EL & IT Forbundet, Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund og en rekke LO-avdelinger støtter et opprop som krever at regjeringen må avklare direkte med EU om Norge kan opprettholde Arbeidsmiljøloven om innleie. Om dette ikke kan avklares, må regjeringen vurdere vedtaket sitt på nytt. Oppropet krever at dagens regler om innleie etter avtale med tillitsvalgte forsterkes. (EL & IT, 12.04.12) Les mer

 

Debatt om Ap og vikarbyrådirektivet

Olaussen: - Gullvågs utenomsnakk

Nei til EU-leder Heming Olaussen er fortsatt ikke overbevist om at den norske arbeidsmiljøloven vil stå seg mot EUs vikarbyrådirektiv. Han utfordrer Arbeiderpartiets Steinar Gullvåg til å dra til Brussel og få en forpliktende erklæring derfra om at loven ikke vil bli berørt av vikarbyrådirektivet. (Fri Fagbevegelse, 12.04.12) Les mer

Se tidligere innlegg i denne debatten:
Gullvåg: - Forrest i kampen for faglige rettigheter! (Fri Fagbevegelse, 02.04.12)
Olaussen: - Hva skal vi tro om Arbeiderpartiet? (Fri Fagbevegelse, 29.03.12)

 

Forskrift til forvirring om offentlige kontrakter

I en høringsuttalelse med forslag om tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter stiller NHO spørsmål til hvordan forskriften skal praktiseres. Forskriften innebærer at oppdragsgiver i sine kontrakter skal stille krav om at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører ikke skal ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler. NHO påpeker at det i praksis vil det kunne bli svært utfordrende for de involverte da det finnes en rekke konkurrerende tariffavtaler. (NHO, 10.04.12) Les mer og last ned høringsuttalelsen

 

Seminar med glimt fra forskning om internasjonal migrasjon og mobilitet - 8. mai i Oslo

logoForskningsrådet arrangerer i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet et ettermiddagsseminar om forskning innenfor temaene internasjonal migrasjon og mobilitet. Samfunnsaktuelle spørsmål knyttet til returmigrasjon, innvandring til Norge og internasjonaliseringen av arbeidslivet er temaer som vil bli tatt opp på seminaret. Innledere fra blant annet PRIO, UiO, UiB, AFI og Fafo. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik skal innlede om "Polsk i Norge: Nye mønstre for migrasjon, arbeid og inkludering etter EU-utvidelsen". Seminaret arrangeres i Holbergs terrasse i Oslo, tirsdag 8. mai kl 11.30-15.30. Foreløpig program og påmelding

 

Debatt om Ap og vikarbyrådirektivet

Gullvåg: - Forrest i kampen for faglige rettigheter!

Hva skal vi tro om Arbeiderpartiet? spurte Nei til EU-leder Eming Olaussen i et åpent brev til Arbeiderpartiets ledelse. - Jeg vil anbefale Olaussen å tro det han ser, nemlig at Arbeiderpartiet går forrest i kampen for faglige rettigheter, at vi intensiverer kampen mot sosial dumping, skriver stortingsrepresentant Steinar Gullvåg (A), Vestfold. - Olaussen og andre som har vært i tvil, må forstå at vi mener alvor når vi implementerer vikarbyrådirektivet og sørger for at vikarer og innleide skal få samme lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte der de leies inn. (Fri Fagbevegelse, 02.04.12) Les svaret

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700