Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l September 2011

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum september 2011

 

Islandske rørleggere bygger prestisjebygg for Norges rikeste menn - for 54 kroner timen

Tyve islandske rørleggerne jobber i Norge for det islandske selskapet Pipulagna. Selskapet har lønnet arbeiderne i Norge etter islandske lønns – og arbeidsvilkår. Dette er ulovlig, fordi tariffavtalen gjelder alle – uansett hvor arbeiderne kommer fra. – Vi utvikler oss i retning av et «løsarbeidersamfunn» dersom vi ikke sier stopp, og sørger for at vi får faste ansettelser i byggebransjen, sier Boye Ullmann, organisasjonsarbeider i Rørleggernes fagforening. (NRK, 30.09.11) Les mer

 

Politiaksjon mot sosial dumping

Rogaland politidistrikt har, sammen med Arbeidstilsynet, gått til aksjon mot ulovlig bruk av utenlandsk arbeidskraft. Denne uken gjennomførte de en målrettet aksjon mot arbeidsgivere som brukte ulovlig arbeidskraft/sosial dumping. De kontrollerte 35 virksomheter, blant annet bilvaskefirma, frisører og matvareforretninger. (NRK Rogaland, 29.09.11) Les mer

 

NHO Service: - Ja til vikarbyrådirektivet

Logo- Vikarbyrådirektivet er et gode for ansatte i bemanningsbransjen og dermed også for et trygt fleksibelt arbeidsliv, sier Even Hagelien, fagsjef i NHO Service. - Vi undrer oss når Fellesforbundet går steinhardt ut mot innføring av vikarbyrådirektivet, sier han. - Å benytte faren for sosial dumping som argument for å nedlegge veto mot direktivet blir fullstendig skivebom. Direktivet er sannsynligvis det beste verktøy vi kan få for å komme sosial dumping til livs, sier Hagelien. (NHO Service, 29.09.11) Les mer

 

Strid om vikarer og EU-direktiv

LogoVikarbyråene og EUs nye direktiv om disse skaper høy temperatur i forkant av Fellesforbundets landsmøte. – Det er en økende bruk av vikarbyråer på bekostning av fast ansettelse som gir grunn til bekymring, sier Fellesforbundets leder Arve Bakke. EUs vikarbyrådirektiv er i utgangspunktet ment å sikre vikarene de samme rettighetene som de ansatte i bedriftene de blir leid ut til, har. Men kritiske røster i en rekke LO-forbund mener direktivet vil bety økt bruk av vikarer og midlertidig ansatte, og en svekkelse av ansettelsesvern og retten til fast ansettelse. (Rogalands Avis / ANB, 29.09.11) Les mer

 

Krev innsyn hos underleverandørar for utanlandsk arbeidskraft

- Eit innvikla system med underleverandørar, og leverandørar under dei att, er hovudårsaka til at det skjer sosial dumping, meiner Geir Allan Stava, leiar for LO i Haugesund og omegn. Nå vil han at tillitsvalde skal få innsyn hos underleverandørane for utanlandsk arbeidskraft. (NRK Rogaland, 29.09.11) Les mer

 

Tillitsvalde ved Westcon utan tillit

Verftsklubben ved Westcon sitt verft i Ølen kan bli sett under administrasjon av Fellesforbundet i Rogaland. Distriktssekretær Helge Larsen meiner dei lokalt tillitsvalde ikkje har gjort jobben sin når austeuropeiske tilsette har kunna jobba med lågare løn enn nordmenn og bu under uverdige forhold. - Fellesforbundet kan ikkje leva med ein sånn ansvarsfråskriving frå klubb eller verneteneste, sier Larsen. (Stavanger Aftenblad, 29.09.11) Les mer

Se også:
Verftsklubben blir ikkje sett under administrasjon (Granner, 30.09.11)
Fellesforbundet: - Grove brudd på arbeidsmiljøloven i Westcon (Fellesforbundet, 29.09.11)
Klubbleder legger seg flat etter Brennpunktavsløringer og kritikk fra arbeidsministeren (NRK, 29.09.11)

 

EL & IT skjerper kampen for faste ansettelser

Logo– Det norske folk ble sjokkert i går, sier forbundssekretær i EL & IT Forbundet, Reidunn Wahl, og viser til NRK Brennpunkt reportasjen om innleide utenlandske arbeidere som blir grovt underbetalt. – Vi vet alle at sosial dumping er et problem og de tillitsvalgte har et spesielt ansvar der det er østeuropeere på arbeidsplassene. Vi må bekjempe enhver holdning om at det er «oss og dem». Hun understreker at bruken av midlertidige ansettelser og innleie fra vikarbyråer gir utrygghet for den enkelte arbeider og undergraver lønns- og arbeidsvilkår i hele arbeidslivet. (Nettverk, 28.09.09) Les mer

 

Arbeidsministeren om Westcon-saken: – Grov utnyttelse

Hanne BjurstrømArbeidsminister Hanne Bjurstrøm er ikke nådig i kritikken av bedrifter som utnytter utenlandsk arbeidskraft. Nå vil hun gi Arbeidstilsynet flere muligheter til å reagere. Jeg synes dette er veldig grovt, og det er nok ikke bare jeg som er rystet. Dette er grov utnyttelse av mennesker i en veldig vanskelig situasjon. Forholdene som er avdekket er klare eksempler på arbeidsmiljøkriminalitet som må møtes med de strengeste virkemidlene, sier Bjustrøm. (NRK Rogaland, 28.09.11) Les mer

 

 

 

Sosial dumping fortsatt utbredt

Arbeidstilsynet ga i fjor over fire tusen reaksjoner i forbindelse med tilsyn innen sosial dumping i Norge. – Bare toppen av isfjellet, mener Helge Larsen i Fellesforbundet. Han er kritisk til Arbeidstilsynet, og mener blant annet at de ikke har nok uanmeldte tilsyn. Men Larsen tar også selvkritikk. – Vi kjørte en voldsom kamp mot sosial dumping rundt 2003 og 2004, noe som resulterte i at vi fikk allmenngjøringslover for både bygg og anlegg og verftsindustrien. Mange i fagbevegelsen trodde nok at jobben var gjort og at Arbeidstilsynet ville rydde opp etter det, sier Larsen. (NRK, 27.09.11) Les mer

 

Arbeidstilsynet aksjonerte: Storaksjon mot Westcons verft i Ølen

Arbeidstilsynet avdekket flere forhold og brudd på Arbeidsmiljøloven både hos Westcon og hos selskapets underleverandører som blant annet resulterer i varsel om pålegg. – Faktafeil i tilsynsrapporten, sier administrerende direktør Øystein Matre i Westcon. (NRK, 27.09.11) Les mer

Se også: Jobbet 72 timer i uken for 54 kroner timen (Stavanger Aftenblad, 28.09.11)
Tillitsvalgt og verneombud er overraska over den krasse kritikken (Grannar, 28.09.11)
Innbyggerne i Ølen er kritiske til Brennpunkts dokumentar (NRK Rogaland, 28.09.11)
Verftet Westcon i Ølen avviser anklagene om sosial dumping (Stavanger Aftenblad, 23.09.11)
Westcons underleverandører bryter arbeidsmiljøloven (Stavanger Aftenblad, 27.09.11)
13 polakker måtte dele på åtte senger (Stavanger Aftenblad, 22.09.11)

 

– Jobber fire nattuker i strekk

Østeuropeere jobber opptil fire uker nattarbeid i strekk uten fridager på Westcons verft i Ølen. – Dette er arbeidsmiljøkriminalitet, sier LO-jurist Håkon Angell. Jevnt over viser Brennpunkts undersøkelser at de østeuropeiske arbeiderne ved Westcons underleverandører har helt andre lønns- og arbeidsvilkår enn sine norske og svenske kolleger. (NRK, 27.09.11) Les mer

 

Arbeidstilsynets innsats mot sosial dumping

I forbindelse med Brennpunktsendingen om sosial dumping, har Arbeidstilsynet laget en nyhetssak på sine nettsider der de redegjør for sin innsats mot sosial dumping. - Å bidra til at arbeidsinnvandrere i Norge ikke får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere, er og har vært en av Arbeidstilsynets hovedsatsinger de siste årene. Ca. 90 prosent av tilsynene vi gjennomfører for å avdekke sosial dumping eller annen grov utnytting av arbeidskraft, er uanmeldte, skriver tilsynet. I nyhetssaken redegjør Arbeidstilsynet også for hva de gjør når de avdekker sosial dumping, og for hvorfor ikke flere saker blir politianmeldt. (Arbeidstilsynet, 27.09.11) Les mer

 

Sosial dumping: Over 4000 pålegg gav kun to dommer

Bekjempelse av sosial dumping på norske arbeidsplasser har vært et satsningsområde for Arbeidstilsynet de siste årene. Men dette reflekteres ikke i rettsvesenet. På tre år har over 4000 saker endt med 51 politianmeldelser fra Arbeidstilsynet, og bare 2 fellende dommer. Advokatfullmektig Sebastian Garstecki satser oftest på forlik for sine klienter. (NRK, 27.09.11) Les mer

Se Brennpunktsendingen om sosial dumping i NRK1 tirsdag 27.09.11 kl. 21.30

 

 

Stabil ledighet og fortsatt høy arbeidsinnvandring

LogoDet vil bli skapt i underkant av 70 000 nye jobber til neste år. Likevel vil vi ikke få færre arbeidsledige fordi befolkningen i yrkesaktiv alder øker kraftig. En fortsatt rekordhøy arbeidsinnvandring forklarer mye av befolkningsveksten i Norge og NAV venter at det fortsatt vil komme mange polakker, litauere og svensker til Norge også til neste år. – Arbeidsinnvandrerne som kommer hit er et gode for Norge. De bidrar til å løse flaskehalser i arbeidsmarkedet og som følge av det skapes det også nye jobber, sier assisterende arbeids- og velferdsdirektør Yngvar Åsholt. (NAV, 27.09.11) Les mer

 

Romania og Bulgaria får ikke bli med i Schengen

Det polske formannskapet har stått på den siste tiden for å legge til rette for vedtak om rumensk og bulgarsk deltagelse i Schengen. Men Finland og Nederland holder døren stengt for at Romania og Bulgaria skal få komme med. Dermed blir det neppe noen utvidelse av Schengen området, i hvert fall ikke i denne omgang. (LO-kontoret i Brussel, 26.09.11) Les mer

 

Enklere anskaffelsesregler

Et lettere regime for anskaffelser av sosiale tjenester, på utdanningsområde og kulturfeltet, er blant signalene som kom fra Kommisjonenes generaldirektorat for indre markedssaker da KS arrangerte temadager om offentlige anskaffelser og innovasjon. På spørsmål fra salen om forslaget vil redusere muligheter for sosial dumping, særlig ved kjøp av helsetjenester, påpekte Georg Riekeles fra Kommissærens Michel Barnièrs kabinett at EU ikke har regler som sier at slike tjenester skal sette ut på anbud. Men når det først gjort, har man regler for gjennomsiktighet og rettferdig som må følges. (KS, 26.09.11) Les mer

 

Stor arbeidsinnvandring fra Øst-Europa til Drammensregionen - gjenspeiles i kulturtilbudet

Arbeidsinnvandringen til Norge fra østeuropeiske land, og også til Drammensregionen, er stor. Med blant annet dette som utgangspunkt, har Drammen, Nedre Eiker kommune og Øvre Eiker kommune gått sammen om prosjektet Det utvidede Europa for å sette fokus på østeuropeisk kultur og å etablere en kultursatsing med fokus på ulike kunst og kulturuttrykk fra det tidligere Øst-Europa. (Nedre Eiker kommune, 26.09.11) Les mer

 

Verftet Westcon i Ølen avviser anklagene om sosial dumping

Etter Arbeidstilsynets besøk i august fikk verftet i alt sju varsel om pålegg. - Noe kommer alltid fram i slike tilsyn. Men det er ikke kommet fram alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven som tyder på at vi driver sosial dumping, sier personalsjef i Westcon, Gunnlaug Habbestad. Det er ikke Arbeidstilsynet enig i, de står fast på at verftet bryter Arbeidsmiljøloven. (Stavanger Aftenblad, 23.09.11) Les mer

Se også: Westcons underleverandører bryter arbeidsmiljøloven (Stavanger Aftenblad, 27.09.11)
13 polakker måtte dele på åtte senger (Stavanger Aftenblad, 22.09.11)

 

Nye bussregler skremmer utenlandske reisearrangører

HSH roper varsko etter at de har mottatt signaler om at tusenvis av turistankomster til Norge kan forsvinne om nye bussregler innføres i Norge. Fagforeninger som LO og Yrkestransporarbeiderforbundet hevder utenlandske turbusselskaper er useriøse og driver med sosial dumping ved å tilby lavere lønn enn norske sjåfører får. Samferdselsdepartementet vil nå endre dagens regelverk for turbusstransport i Norge, noe som vil redusere mulighetene for utenlandske turbusser å operere her i landet i sommersesongen. (Reiselivsavisen, 23.09.11) Les mer

 

Jordan flytter til Tsjekkia

22 ansatte mister jobbene sine når Jordan flytter produksjon av oppvaskbørster fra Flisa i Hedmark til Tsjekkia. Fra før har konsernet flyttet all produksjon av tannbørster ut fra Norge. De ansatte fikk beskjeden av konsernsjef Per-Arnfinn Brekke på et allmøte onsdag. Ifølge Brekke er utflyttingen av børsteproduksjonen et nødvendig trekk for å sikre produksjonen av tannpirkere på Flisa (Fri Fagbevegelse, 22.09.2011). Les mer

 

Vikarbyrådirektivet: SV utelukker ikke veto

Karin AndersenFellesforbundets leder Arve Bakke krever drahjelp fra regjeringen i kampen mot vikarbyråbruken og midlertidige ansettelser. Det er også sterk skepsis hos mange i Fellesforbundet til EUs nye vikarbyrådirektiv. SV gir sin fulle støtte til Fellesforbundet og utelukker ikke veto mot direktivet. – Det som er viktig nå er å få full trøkk på det vi må gjøre for å stoppe sosial dumping uansett, og få full mobilisering rundt å beholde dagens bestemmelser i arbeidsmiljøloven, sier SVs Karin Andersen, nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité. (Finnmark Dagblad/ANB, 22.09.11) Les mer

 

 

 

 

13 polakker måtte dele på åtte senger

Dette var blant forholdene som ble avdekket ved Westcon Yards i Ølensvåg da Arbeidstilsynet kom på besøk. Bakgrunnen for tilsynet var Arbeidstilsynets kampanje mot sosial dumping og inn- og utleie av arbeidstakere innenfor verftsbransjen. I alt fikk bedriften syv varsel om pålegg, og må blant annet sørge for å få orden på innkvarteringen. Det ble også oppdaget brudd på arbeidstidsbestemmelsene, og bedriften har heller ikke tilstrekkelig oversikt over arbeidsgivere som har folk i arbeid. (Stavanger Aftenblad, 22.09.11) Les mer

 

Kommentar: Kampen om arbeidsmiljøloven

- Det har gått politikk i debatten om arbeidsmiljøloven. Det er nødvendig å tenke helt nytt rundt arbeidstid i forbindelse med helse og omsorg, skriver Kari Gåsvatn. - Ordet «langturnus» er nå på alles lepper. Langturnus eller Nordsjøturnus, som det også kalles, kan bety at innleide vikarer fra Sverige og Polen får lov til å jobbe dobbelt. Oppmyking av lovverket må skje på en måte som ikke åpner for sosial dumping og langvakter mot folks vilje, skriver Gåsvatn. (Nationen, 21.09.11) Les mer

 

CLR News: Temautgave om arbeidskraftstrategier i Europa

Line EldringDen siste utgaven av det europeiske tidsskriftet til Construction Labour Research (CLR) omhandler arbeidskraftstrategier i Europa. Line Eldring (bildet), Fafo Østforums prosjektleder og Kjell Skjærvø, Oslo Bygningsarbeiderforening er blant artikkelforfatterne i dette nummeret. Eldring har skrevet artikkelen Posted workers in Norway: Win-win or lose-lose?. Skjærvøs artikkel har tittelen Organising migrant workers locally, the Oslo experience. (Fafo Østforum, 20.09.11) Last ned CLR Neews No 1/2011 Recruitment Practices in Europe

 

 

 

Ber om gransking av bemanningsbedrifter i fiskeindustrien

LogoLO-forbundet NNN ber Arbeidstilsynet granske seks norske og utenlandske bemanningsbedrifter de tror kan drive med sosial dumping i fiskeindustrien. De seks bedriftene formidler alle arbeidskraft fra Baltikum til fiskeribedrifter langs hele norskekysten. Fiskeriansvarlig i NNN, Hans-Johan Dahl, mener mye tyder på at bedriftene er på kant med loven. De mener at selskapene kan underbetale og overarbeide arbeiderne. (NRK Troms og Finnmark, 19.09.11) Les mer

 

 

Østfold: Flere kommuner granskes av Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet sjekket forholdene i samtlige kommuner i Østfold og har funnet grunn til å granske syv kommuner nøyere. – Vi er blitt tøffere både i forhold til arbeidstidsbestemmelsene og sosial dumping, sier tilsynsleder Jørg Johansen for Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus. Hvis Arbeidstilsynet finner ut at kommunene har brutt loven risikerer de å bli dobbelt straffet. Årsaken er at flere private bemanningsselskaper også granskes og at Arbeidstilsynet vurderer at politianmelde innleierne, som i disse tilfellene er kommunene. (Moss Avis, 17.09.11) Les mer

 

EØS-midler og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Jonas Gahr StøhreEØS-midler og ESA-saken om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter var blant temaene i utenriksminister Jonas Gahr Støhres tale i Stortingets europautvalg, 16. september 2011. - EØS-midlene gir oss stor mulighet for tettere samarbeid med 15 av EUs medlemsland. Rammeavtaler er nå undertegnet med åtte mottakerland: Latvia, Litauen, Slovakia, Slovenia, Polen, Estland, Bulgaria og Tsjekkia, sa Støhre. Om ESA-saken sa han: - ESA hevder at forskriften er i strid med utsendingsdirektivet. Regjeringen ser forskriften som et sentralt virkemiddel for å hindre sosial dumping, og vurderer nå på hvilken måte ESAs uttalelse skal følges opp innen fristen 14. oktober i år. (Utenriksdepartementet, 16.09.11) Les mer

 

 

Europa på randen av katastrofe

Polens finansminister frykter 20 % arbeidsløse i EU om ett år. Lørdag marsjerer fagorganiserte fra hele Europa med krav om en ny økonomisk politikk. Fersk statistikk fra Eurostat forteller at arbeidsløsheten i de 27 EU-landene i juli i år lå på 10,2 %. Blant unge under 25 år var over 20 % arbeidsløse. Ved å klikke på markørene i det interaktive kartet (i nyhetssaken i Fri Fagbevegelse) kan du få oppdaterte opplysninger om arbeidsmarkedet, lønnsvekst, minstelønninger, budsjettunderskudd og gjennomførte sparepakker i alle de 27 EU-landene, pluss Norge og Island. (Fri Fagbevegelse, 16.09.11) Les mer

Se også: 50.000 marsjerte for arbeid og vekst (Fri Fagbevegelse, 19.09.11)
Last ned: 2011 Report on Public finances in EMU European Economy 3,2011

 

Sosial dumping: Arbeidstilsynet skal overvåke det offentlige

Arbeidsdepartementet vil sende på høring et forslag om å gi Arbeidstilsynet hjemmel til å føre tilsyn med hvorledes den offentlige sektoren etterlever forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Det betyr at tilsynet skal kunne gi pålegg og kreve stans i arbeidet. Dette var på tale allerede i 2008, men da nøyde departementet seg med å gi oppdragsgiverne ansvaret. Men ikke alle oppdragsgivere etterlever pliktene sine, og uverdige arbeidsforhold er avdekket. (Doffin, 16.09.11) Les mer

 

Samarbeid over landegrensene mot sosial dumping

LogoServicesenteret i Oslo mottok en bekymringsmelding fra Polen angående et firma som er etablert i Gdansk har ti mann i arbeid i Sandefjord. Dette førte til at Arbeidstilsynet i Sør-Norge og Arbeidstilsynet i Gdansk i Polen gjennomførte tilsyn omtrent samtidig, og det nøye planlagte samarbeidet avslørte sosial dumping på den norske arbeidsplassen. Slike koordinerte aksjoner åpner for helt nye muligheter med tanke på å forebygge sosial dumping i Norge. (NRK Vestfold, 16.09.11) Les mer

 

Innvandringsrekord i Trøndelag

Arbeidsinnvandringen til trøndelagsfylkene er 21 ganger større enn for ti år siden. Totalt har det i perioden 1990 til 2010 kommet 7058 arbeidsinnvandrere til Sør-Trøndelag og 1777 til Nord-Trøndelag. Polakkene topper listen i begge fylker. Bygg- og anleggsbransjen er en av bransjene i Trøndelag som nyter best av den utenlandske arbeidskraften. (Adresseavisen, 15.09.11) Les mer

 

UDI: Sesongarbeidere viktig for landbruket

LogoNår jordbruk, industri, fiskeri-, hotell- og restaurantnæringen trenger ekstra arbeidskraft ved sesongtopper trår sesongarbeidere til. Så langt i år har 2 136 personer fått en tillatelse for å jobbe i Norge. Det er 8 prosent flere enn på samme tid i fjor. I sesongarbeidssakene er oppgitt saksbehandlingstid to måneder, og 90 prosent av søknadene har så langt i 2011 endte med en innvilgelse. - Det er viktig for UDI å bidra til å tilrettelegge for arbeidsinnvandring, og dette er saker som derfor prioriteres høyt, sier avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt i Oppholdsavdelingen i UDI. (UDI, 13.09.11) Les mer

 

Færøysk forbund fornøyd med FOC-erklæring

Nesten sju prosent av underordnede sjøfolk på Færøyene har blitt satt på land etter at det færøyske skipsregisteret åpnet for lavtlønte utenlandske sjøfolk på sine skip. Føroyar Fiskimannafelag, et forbund som organiserer underordnede sjøfolk både i fiskeri og andre fartøysområder på Færøyene, er derfor fornøyd med at FAS er blitt erklært som bekvemmelighetsflagg av ITF. - Det er umoralsk av Færøyene å ha et register som driver sosial dumping i Norge og Sverige, mener Jan Højgaard, leder i Føroyar Fiskimannafelag. (Fagbladet, 13.09.11) Les mer

Se også: Betinget bekvemmelighetserklæring for færøysk flagg (Fri Fagbevegelse, 17.08.11)

 

Arbeidstilsynet styrkes med 30 millioner og får utvidet myndighet

LogoArbeidsminister Hanne Bjurstrøm sier til TV 2 at regjerningen vil bevilge 30 millioner kroner ekstra til Arbeidstilsynet slik at det kan gjennomføres flere inspeksjoner i norske bedrifter. Målet er å avdekke sosial dumping. I tillegg til å bevilge penger til flere inspeksjoner, vil Arbeidstilsynet få utvidede fullmakter. – Tilsynet vil i fremtiden kunne gi bøter nærmest umiddelbart når de oppdager brudd på lover og regler, sier Ap-statsråden. Pengene kommer på neste års statsbudsjett. (TV2, 09.09.11) Les mer

 

Arbeidstilsynet avdekker farlig og uverdig jobbforhold

Arbeidstilsynet har flere ganger i sommer avslørt farlige arbeidssituasjoner og dårlige lønnsforhold for utenlandske arbeidere på Sørlandet. Arbeidstilsynet mener norske hus- og hyttebyggere spiller på østeuropeeres frykt for å bli sendt hjem om de ikke godtar farlige jobber og dårlig lønn. (Fædrelandsvennen, 09.09.11) Les mer

 

Høyre: - Porsanger kommune utnytter utenlandsk arbeidskraft

En kvinne fra Estland jobber som personlig assistent ansatt i Porsanger kommune. Ifølge arbeidskontrakten til kvinnen har hun verken sykepengerettigheter, rett til feriepenger, pensjon eller forsikring. – Det er vanskelig å få nordmenn til å ta en slik jobb under slike forhold, løsningen som er brukt her er å ansette utenlandsk arbeidskraft, sier Roar Torvik fra Porsanger Høyre. – som mener arbeidsforholdet minner om sosial dumping. (NRK Troms og Finnmark, 09.09.11) Les mer

 

EU: Polen har formannsklubba

1. juli tok Polen over det såkalte formannskapet i EU etter Ungarn. Det er det første formannskapet for Polen som er det største av EUs ”nye” medlemsland fra 2004. Polen er en gammel stormakt og oppfører seg som det, skriver LO-kontoret i Brussel-kontor. (08.09.11) Les mer

 

Arbeidslivet skvises i Europa

Faste ansettelser, tariffavtaler, gode lønns- og arbeidsvilkår er ikke en selvfølge for alle. Spesielt ikke for arbeidstakere i Europa. Det er en oppsummering av en konferanse arrangert av LOK (Landsoverenskomsten for elektrofagene). - I Tyskland har en stor andel arbeidstakere så lav lønn at de også må ty til sosial hjelp ved siden av lønnen for i det hele tatt å overleve. Mye av årsaken til dette er at bruken av midlertidig ansatte og vikarer er økende. Tariffavtaler skvises og lønninger dumpes, sa Dag Seierstad, EU/EØS-rådgiver for SV. (Nettverk1, 08.09.11) Les mer

 

Polske bygningsarbeidere fikk 60-80 kroner timen

Sjokkerende arbeidsforhold ble avdekket da Arbeidstilsynet aksjonerte mot en byggeplass i Stavanger. Fire polakker som jobbet med å restaurere et privathus, hadde verken id-kort, byggekort, skattekort eller andre gyldige papirer. De opplyste at de har lange arbeidsdager; gjerne 70 timer i uka, og at de får en lønn på mellom 60 og 80 kroner timen. Minstelønn for ufaglærte uten bransjeerfaring er 143 kroner i timen. (Stavanger Aftenblad, 08.09.11) Les mer

 

Frp: – Utenlandske entreprenører gir lavere nettleie

- Det blir feil å kalle det sosial dumping og misbruk av arbeidskraft når arbeidere tjener bedre enn de ellers ville gjort i sine hjemland, sier Frps energipolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen. Frp er positive til at utenlandske selskaper bygger sentralnettet billig, slik at folk flest får lavere nettleie. (Teknisk Ukeblad, 07.09.11) Les mer

 

Oslo Ap: - Arbeidere som bygger for det offentlige skal være sikret gode vilkår

Libe Rieber-MohnSom del av kampen mot sosial dumping innførte den rødgrønne regjeringen solidaransvar i en rekke bransjer. Men ansvaret omfattet ikke byggherren, inkludert kommuner og fylker som får bygget offentlige bygg. Det vil Ap i Oslo nå endre. - Regjeringen har hatt en rekke tiltak mot sosial dumping, og det har vært helt nødvendig. Men vi må se på om det trengs nye typer tiltak for å forhindre sosial dumping, spesielt i byggebransjen, sier Libe Rieber-Mohn (Ap). (Klassekampen, 07.09.11) Les mer

 

 

 

De nye velgerne

De største innvandringsgruppene er svensker, polakker og pakistanere. De siste fire årene har det vært en voldsom tilflytting av polakker til Norge, og over 34.000 polakker har stemmerett ved årets valg. Østeuropeere generelt hadde en valgdeltakelse på 22 prosent, mens 35 prosent av polakkene kom seg til valgurnene i 2007. (NRK, 06.09.11) Les mer

 

Litauisk selskap beskylder Arbeidstilsynet for rasisme

En arbeidsulykke var utgangspunktet for at Arbeidstilsynet fattet interesse for det litauiske selskapet UAB Altonas sin virksomhet i det lille fiskeværet i Finnmark. Selskapet, som mistenkes for sosial dumping, mener EØS-avtalen gjør at Arbeidstilsynet ikke kan kontrollere deres virksomhet i Norge, og de hevder norske regler ikke gjelder for dem fordi de er midlertidige i Norge. Svaret deres tyder på at de har misforstått noe, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet, Johan Furebotten. – Firmaet er dårlig informert og har ikke satt seg inn i regelverket, sier EØS-ekspert ved Universitetet i Oslo, Stein Evju. (NRK Troms og Finnmark, 06.09.11) Les mer

 

Kommentar: - Adecco-skandalen i gløymeboka?

Anders Folkestad- Stortingsmelding 29 "Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv", slår fast at det står bra til i det norske arbeidslivet. Det er rett - for dei fleste, skriver Unio-leder Anders Folkestad. - Regjeringa peikar samstundes på utfordringar som sosial dumping, sjukefråvær og utstøyting i enkelte sektorar. Gjennomgangstonen er at regelverket er godt nok. Det er heller ikkje teikn til strammare grep i ein nyleg framlagt rapport om sosial dumping i offentleg sektor. Med Adecco-skandalen friskt i minne er det uforståeleg at Regjeringa ikkje tøffar seg meir opp i kampen mot slike overtramp, skriv Folkestad. (Unio, 06.09.11) Les mer

 

 

Byggmester erkjenner ikke straffeskyld

Jeg erkjenner ikke straffeskyld, sa byggmester Harald Langemyhr da rettsaken mot ham startet i Oslo tingrett. Bakgrunn er Oslo kommunes økonomiske avsløringer om grov overfakturering, og Arbeidstilsynets avdekking av uverdige arbeidsforhold og sosial dumping. Langemyhr risikerer 12 års fengsel dersom han blir funnet skyldig. Saken vil gå fram til jul. (NRK, 05.09.11) Les mer

 

Sosial dumping av norske sjøfolk

I mange år har norske fartøyer med norske sjøfolk blitt skiftet ut med utenlandske sjøfolk på utenlandsk flaggede skip. Årsaken er at både lønns- og arbeidsforhold i Norge ligger på vesentlig høyere nivåer enn i mange sammenlignbare u-land der store grupper av utenlandske sjøfolk kommer fra. For å skjerme norske sjøfolk for konkurranse på norsk sokkel om lønns- og arbeidsforhold, er allmenngjøring det eneste tiltaket som nytter, skriver YS. Det norske maskinistforbund i YS har derfor bedt om at allmenngjøringsloven gir hjemmel for allmenngjøring for offshoreservice på norsk sokkel. (YS, 05.09.11) Les mer

Danmark: Avgrenset virkning av sosial dumping-krav

Den danske kommunen ønsket å hindre sosial dumping og stilte krav om danske lønns- og arbeidsvilkår – eller liknende, i en anbudskonkurranse. Men en stor del av den ene entreprisen ble likevel utført i Baltikum, på vilkår som gjelder der. Det var mye billigere. Entreprenøren hadde ikke gjort noe galt – EU-reglene tilsier at krav om nasjonale lønns- og arbeidsvilkår ikke gjelder i utlandet. Da saken ble kjent, kom det sterke reaksjoner fra håndverkere i Danmark. (Doffin, 02.09.11) Les mer


- Allmenngjøring er et verktøy. Nå må vi vise at vi kan bruke det

Lise MyrvoldI dag trer allmenngjøringsforskriften for renhold i kraft. Dermed skal renholdere i private renholdsbedrifter minst ha 151 kroner og 67 øre i timen. Lise Myrvold, forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, er fornøyd og spent. – Allmenngjøring er kun et verktøy. Nå må vi vise at vi kan bruke det, understreker Myrvold. Hun oppfordrer de tillitsvalgte å følge med på hvilke type underleverandører bedriftene har. At også underleverandørene har de riktige lønns- og arbeidsforholdene. Og finner de brudd på allmenngjøringsforskriften, må de tipse Arbeidstilsynet i sitt område, sier hun. (Arbeidsmanden, 01.09.11) Les mer

 

 

 

Staten bryter egne vaskeregler

Jan-Erik StøstadDen rødgrønne regjeringen lovet å bekjempe sosial dumping. Nå kommer det fram at gulvene deres kan ha blitt vasket i strid med loven. Det viser en foreløpig rapport om renholdsbransjens oppdrag for staten, som legges fram av Arbeidsdepartementet dag. Statssekretær i Arbeidsdepartementet, Jan-Erik Støstad leder utvalget som nå gjennomgår kontraktsforholdene mellom renholdsbyråer og staten. - Med mindre de er inngått før 2008, da den nye forskriften kom, representerer offentlige renholdsavtaler uten krav til norske vilkår lovbrudd, sier Støstad. Unio-leder Anders Folkestad mener tiltakene i utvalgets rapport er for vage og ber om at regjeringen tar kraftigere virkemidler i bruk for å få bukt med sosial dumping. (Dagbladet, 31.08.11) Les mer

Se også: Utelukker ikke flere «Adecco-saker» (LO-Aktuelt, 05.09.11)

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700