Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Oktober 2011

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum oktober 2011

 

 

Lysark fra Fafo Østforum seminar: Østeuropeisk arbeidskraft: Erfaringer fra ulike bransjer

Rolf Andersen Anne Mette Ødegård Sissel Trygstad Jon Horgen Friberg Line Eldring

Over 90 var til stede på dagens seminar der Fafo presenterte en ny studie om østeuropeisk arbeidskraft i verft, hotell, fiske- og kjøttindustrien. Sentrale temaer er omfanget av østeuropeisk arbeidskraft, tilknytnings- og ansettelsesform for arbeidstakerne, hva slags lønns- og arbeidsvilkår de har, og i hvilken grad disse arbeidstakerne er integrert i det norske arbeidsmarkedet. Vi presentere også sluttrapporten fra Polonia-studien om polske arbeidsinnvandreres arbeids- og levekår i Oslo, og en studie av renholdsbransjen. (Fafo Østforum, 31.10.11) Lysark fra seminaret

 

Lekerøya-saken er så grov at Arbeidstilsynet vurderer politianmeldelse

Investoren og mangemillionæren Eigil Stray Spetalen har fått Arbeidstilsynet på nakken etter å ha ansatt litauiske arbeidere på sitt landsted på Lekerøya utenfor Risør. Lekerøya-saken er så grov at Arbeidstilsynet vurderer politianmeldelse. Spetalen selv sier at påleggene er relativt enkle å rette seg etter, og at han har avsluttet kontrakten med det litauiske firmaet Norlitalda UAB som besørget arbeidskraften på byggeplassen hans. (Nettavisen, 31.10.11) Les mer

 

- Fagforeningene må opplyse østarbeidere om deres rettigheter i det danske arbeidsmarkedet

Dansk LO og gjester benket seg til organisasjonens 11. kongress i går. Ett av temaene var kampen mot sosial dumping. - Sosial dumping er ikke bare et arbeidsmarkedsproblem. Det er et problem som vedrører hele samfunnet og mer enn noe truer den danske modellen. Svaret er å styrke den danske model, sa den danske LO-lederen Harald Børsting. (Fri Fagbevegelse, 31.10.11) Les mer

Se også: Dansk LO-leder: - Allmenngjøring strider mot dansk tradisjon (Fri Fagbevegelse, 01.11.11)

 

Danmark: Håndverksmestere i byggebransjen opplever økende konkurranse av østarbeidere

Danske håndverksmestere opplever at de i økende grad blir utkonkurrert av utenlandske håndverkere, viser ny undersøkelse. Konkurransen foregår i mestrenes øyne på ulike vilkår. De er dypt frustrert over å se utlendinger slippe unna med å ikke følge danske regler. (Dansk LOs ugebrev A4, 31.10.11) Les mer

Se også: Håndverksmestre sviktes av usynlige myndigheter (Dansk LOs ugebrev A4, 01.11.11)

 

Krever allmenngjøring av LOK

LogoMange utenlandske elektrikere på jobb i Norge får lønn langt under Landsoverenskomstens nivå. Det er sosial dumping, mener tillitsvalgte. Landstariffkonferansen innen installasjon (LOK) krever at regjeringen endrer på kravene til dokumentasjon for å få allmenngjort tariffavtalene. I dag mangler EL & IT gode nok virkemidler for å kunne dokumentere sosial dumping. – Underbetalte utenlandske arbeidere er redde for å miste jobben om de gir fra seg dokumentasjon på hva de tjener, heter det i en enstemmig vedtatt uttalelse fra konferansen. (Fri Fagbevegelse, 31.10.11) Les mer

 

 

Slipp rumenere og bulgarere inn

Europaparlamentet ønsker å avvikle alle overgangsordninger i løpet av året for arbeidstakere fra Romania og Bulgaria som ønsker å søke jobb i EU og EØS-området, blant annet fordi tall fra EU-kommisjonen viser at arbeidskraft fra Øst-Europa ikke skaper press sosiale velferdsordninger eller bidrar til økt arbeidsledighet. Norge vedtok i 2009 å forlenge overgangsordningene for Bulgaria og Romania fram til 1. januar 2012. (LO-kontoret i Brussel, 31.10.11) Les mer

Se også: Europaparlamentets pressemelding (Europaparlamentet, 25.10.11)

 

Kampanje mot svart arbeid

1. november starter en nasjonal kampanje mot svart arbeid. Myndigheter, NHO, LO og andre organisasjoner står bak kampanjen «Handle Hvitt» som retter seg mot forbrukerne, og skal gjøre det enklere å handle hvitt, samt bidra til at folk tenker igjennom konsekvensene av svart arbeid. - Vi vet at svart arbeid er utbredt i blant annet renholdsbransjen. Derfor er NHO Service med som støttespiller i denne kampanjen, sier Petter Furulund, adm.dir. i NHO Service. (NHO Service, 28.10.11) Les mer

 

Sykepleier-tillitsvalgte frykter utbredt sosial dumping

Fafo har på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) gjort en undersøkelse om arbeidskraftsstrategier i helse- og omsorgssektoren, herunder kjennskap til uakseptable lønns- og arbeidsvilkår. I denne studien har Fafo blant annet gjennomført en spørreundersøkelse blant forbundets tillitsvalgte fra hele landet. Resultatene blir først offentliggjort under NSFs landsmøte som starter om en uke, men i de forberedende landsmøtedokumentene kommer det frem at tillitsvalgte oppgir lønns- og arbeidsforhold for utenlandske sykepleiere som kan indikere sosial dumping. Norsk Landsmøte vil trolig ta et oppgjør med at utenlandske sykepleiere blir utnyttet. (Sykepleien, 27.10.11) Les mer

Se også: Mange utenlandske sykepleiere får lav lønn og dyr bolig (Vårt Land, 28.10.11)

 

Westcon-sjef: - Føler vi ble forhåndsdømt

Det har i høst stormet i mediene rundt Westcon. 27. september presenterte NRKs Brennpunkt en kritisk reportasje med påstander om sosial dumping; uverdige boforhold, ulovlige arbeidstider og dårlige boforhold for utenlandske gjestearbeidere. Matre mener at Brennpunkt-sendingen var et sensasjonsoppslag basert på opplysninger redaksjonen visste var feil. Han har nå invitert arbeidsminister Hanne Bjurstrøm på besøk, slik at statsråden skal få se at bedriften gjør sitt ytterste for å gi sine ansatte skikkelige arbeidsforhold. (Haugesund Avis, 27.10.11) Les mer

Se også: - Omdømmet har fått en sprekk (NRK Rogaland, 27.10.11)

 

Kommentar: Slaget som ikke kan tapes

Verken fagbevegelsen eller det norske velferdssamfunnet har råd til å tape kampen mot sosial dumping og svart arbeid, skriver Svein Yngve Madssen. Nylig presenterte Fafo en rapport der mange polakker - som jobber i bygg eller renhold i Norge - innrømmer at det dreier seg om svart arbeid. Forskerne mener næringslivet må ta mye av ansvaret. I disse bransjene har skatte-etaten avdekket skatteunndragelser for 526 millioner kroner på to år. I den nye boka «Sosial dumping fra a til y», påpeker forfatteren Kjell Skjærvø at polske arbeidere mye heller vil jobbe hvitt og regulert for 160 kroner timen, framfor å bli utnyttet til 60 kroner timen. (LO-Aktuelt, 26.10.11) Les mer

 

Tar svarte snekkere på fersken etter anonym «sladring»

Svart arbeid er svært utbredt i bygningsbransjen, men mange bedrifter vegrer seg mot å melde fra ved mistanke. En ny ordning gjør det mulig å si fra anonymt, og nå tas skurkene på fersken – hjemme hos deg. I en serie artikler (se nedenfor) har NRK.no avdekket hvordan det svarte arbeidet i nettopp håndverks- og renholdsbransjen har fått sterkere fotfeste i Norge etter EU-utvidelsen i 2004. I en ny Fafo-rapport, som ser nærmere på det polske arbeidsmiljøet i Oslo etter at grensene ble åpnet, sier over halvparten innen renhold og drøye en av fire innen bygg- og anlegg at de jobber svart. (NRK, 26.10.11) Les mer

Se også: "Handle hvitt" - ny kampanje mot svart hushjelp (NRK, 26.10.11)
Slik kuttet Sverige svart arbeid for milliarder (NRK, 24.10.11)
BNL: - Mange entreprenører er kun opptatt av lavest pris (NRK, 22.10.11)
Over 28.000 polakker betalte ikke skatt i fjor (NRK, 21.10.11)
- Nordmenn har både et moralsk ansvar og råd til å betale for hvitt arbeid (NRK, 21.10.11)
«Oleg» trodde han betalte skatt. Så fikk han brev fra skattekontoret (NRK, 21.10.11)
Avslørte skattesnusk for en halv milliard (NRK, 21.10.11)

Les mer om, og last ned, Fafo-rapporten Polonia i Oslo 2010

 

Energiforbundet SAFE sier nei til EUs vikarbyrådirektiv

SAFEs forbundsstyre har vedtatt å gå aktivt ut mot at Norge skal implementere vikarbyrådirektivet i norsk lov. Vedtaket kom etter en grundig gjennomgang, blant annet med foredrag fra DeFacto. Negative konsekvenser av direktivet vil, i følge SAFE, bli mer sosial dumping, svekkelse av stillingsvern, faste ansettelser og fagbevegelsen, samt undergrave forhold som har betydning for helse, miljø og sikkerhet. (SAFE, 25.10.11) Les mer

 

EL & IT stiller krav til solidaritetsoppgjør

Skal fagbevegelsen gå for et solidaritetsoppgjør til våren, vil det koste i form av bedre ledighetstrygd, vern mot sosial dumping og skattegrep. (Magasinett, 25.10.11) Les mer

 

Polakkane strøymer til Florø

Éin av ti innbyggjarar i kystkommunen Flora har innvandrarbakgrunn. Framleis er det flest innvandrarar frå Sri Lanka, men snart er polakkane den største innvandrargruppa i kommunen. Det har å gjere med aukande behov for industriarbeidskraft. Fleire og fleire bedrifter har valt å tilsetje polakkar i ei tid med finanskrise og trongare kår for næringslivet. (Firda-posten, 25.10.11) Les mer

 

Debatt om bruk av utenlandsk arbeidskraft

- Vibeke Raddum, direktør i reiseoperatøren Tumlare, hevder i Dagens Næringsliv 17. oktober at for mange utenlandske arbeidstakere i norsk reiseliv forringer det norske reiselivsproduktet. Turoperatørene burde i stedet feie for egen dør fremfor å kritisere hoteller og serveringsbedrifter for bruk av utenlandsk arbeidskraft. De prioriterer nemlig bruk av utenlandske turbiler med utenlandske sjåfører, skriver Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport. (NHO Transport/DN, 24.10.11) Les mer

 

BNL: - Mange entreprenører er kun opptatt av lavest pris

LogoMye svart arbeid blant polakker i byggebransjen skyldes at norske entrepenører lar seg blende av anbud som er for gode til å være sanne. Nå krever bransjen selv opprydning. Byggenæringens Landsforening (BNL) er lei av at profittjaget blant norske entrepenører går foran det sosiale ansvaret, og bidrar til svart arbeid. – Det fins både folk og røvere i vår næring, og vi vil røverne til liv, ssier direktør Audun Lågøyr. (NRK, 22.10.11) Les mer

 

 

Ny Fafo-rapport: Polonia i Oslo 2010

ForsideI denne rapporten presenteres funnene fra Polonia-undersøkelsen 2010, som er oppfølgeren til en tilsvarende studie fra 2006. Fafo-forskerne Jon Horgen Friberg og Line Eldring gir et nytt innblikk i hvordan de polske arbeidsinnvandrerne i Oslo lever, og om situasjonen deres har endret seg de siste årene. Rapporten gir blant annet svar på følgende spørsmål: Hva kjennetegner de polske arbeidsinnvandrerne i Oslo, og hvilke motiver har de hatt for å komme til Norge? Hvor i arbeidsmarkedet befinner de seg, og hva slags lønns- og arbeidsvilkår har de? Lærer de seg norsk? Hvordan forholder de seg til norske fagforeninger? Og hvilke planer har de for framtiden? (Fafo Østforum, 21.10.11)
Last ned Fafo-rapporten Polonia i Oslo 2010
Les mer om Fafo-rapporten Polonia i Oslo 2010

 

Over 28.000 polakker betalte ikke skatt i fjor

Jon Horgen FribergLine Eldring28.000 polakker står med null skatt i skattelistene for 2010. Samme dag som skattelistene offentliggjøres, slipper Fafo rapporten ”Polonia i Oslo 2010”. Den avdekker at svart arbeid er et stort problem blant arbeidstakere fra Polen i hovedstaden. – Vi har dokumentert en stor andel som verken betaler skatt til Norge eller Polen, sier Fafo-forsker Line Eldring, som sammen med Jon Horgen Friberg har utarbeidet rapporten. - Det utbredte svarte arbeidet blant polakker skyldes først og fremst strukturer i arbeidslivet, ikke dårlig moral blant polakkene, sier Friberg (NRK, 21.10.11) Les mer

Se også: Mange polakker jobber svart i Norge (Fri Fagbevegelse, 21.10.11)
- Nordmenn har både et moralsk ansvar og råd til å betale for hvitt arbeid (NRK, 21.10.11)
«Oleg» trodde han betalte skatt. Så fikk han brev fra skattekontoret (NRK, 21.10.11)
Slik kuttet Sverige svart arbeid for milliarder (NRK, 24.10.11)

 

Avslørte skattesnusk for en halv milliard

De fleste sakene gjelder bygg- og anleggsbransjen, hvor bruk av utenlandsk, svart arbeidskraft er et utbredt problem. – Ting som har med utlandet å gjøre, kompliserer hele jobben veldig. Arbeidskraft over landegrenser er et nyere fenomen, og Norge er en honningkrukke for arbeidsinnvandring. Tjenester er langt vanskeligere å kontrollere enn varestrømninger. Vi ser på dette som kamuflasje for svart arbeidskraft og sosial dumping av arbeidstakere fra Øst-Europa, sier direktør for Skattekrimavdelingen i Skatt Øst, Jan-Egil Kristiansen. (NRK, 21.10.11) Les mer

 

Fond mot sosial dumping i Øst-Europa

- Norge har etter 15 år med EØS-midler bidratt med penger på mange områder, men jeg er glad for at vi nå har fått på plass et fond for «et anstendig arbeidsliv og trepartssamarbeid», sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm da hun torsdag lanserte fondet som skal bringe den norske modellen til Øst-Europa. realiteten er det Polen, de baltiske land og Romania og Bulgaria Norge kommer til å konsentrere seg om. (LO-Aktuelt, 21.10.11) Les mer

Se også: EØS-midler til fremme av anstendig arbeid i de nye EU-landene (LO, 19.10.11)
Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue (Norway Grants)

 

Konferanse 2. november: Oslo Global Mobility Forum

LogoNordisk konferanse i regi av det nye forumet Global Mobility. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge vil trenge 220.000 nye arbeidtakere innen 2014, og at majoriteten av disse vil komme fra utlandet. Å forstå og håndtere utfordringene og mulighetene i et globalisert arbeidsmarked er derfor enda viktigere enn før. På denne konferansen vil industriledere og eksperter vil dele sine erfaringer med andre virksomheter og bedrifter. Konferansen arrangeres på Handelshøyskolen BI, i Nydalen i Oslo. Les mer og last ned program

 

15 bedrifter anmeldt for brudd på arbeidstidsreglene

LogoArbeidstilsynet har saumfart bedrifter som driver med inn- og utleie av arbeidskraft. 15 virksomheter er så langt anmeldt, og Arbeidstilsynet vurderer å politianmelde ytterligere 20 virksomheter. - I mange tilfeller kan uforsvarlige arbeidstidsordninger rett og slett utgjøre en sikkerhetsrisiko, påpeker direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet, som lover at kontrollen med innleie- og utleiebransjen fortsetter ut året og vil ha høy prioritet også i 2012. (E24/NTB, 20.10.11) Les mer

Se også: Mange grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene (Arbeidstilsynet, pressemelding, 20.10.11)

 

Sp går for vikardirektivet

Stemninga på Fellesforbundets landsmøte var temmelig entydig - kun en stemte mot kravet om veto mot vikarbyrådirektivet. Men nå ser det ut til at kun SV i regjeringa er enig. Stortingsgruppa til Senterpartiet har tidligere vært imot det omstridte byrådirektivet, men har nå bestemt seg for ikke å opprettholde motstanden. (Magasinett, 20.10.11) Les mer

 

SV sier nei til vikarbyrådirektivet

Karin AndersenSVs sentralstyre har nå vedtatt en uttalelse der det heter at regjeringen må si nei til EUs vikarbyrådirektiv. SV foreslår i stedet en rekke andre tiltak mot sosial dumping. – Vi frykter at vikarbyrådirektivet raskt vil forandre norsk arbeidsliv til det verre, slik at færre får fast jobb og flere må være vikarer hele livet. Det er utnytting av arbeidsfolk, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). (Aust-Agder Blad / ANB, 18.10.11) Les mer

Se også: Ja til faste ansettelser, nei til EUs vikarbyrådirektiv (SV, 19.10.11)

 

 

EØS-midler til fremme av anstendig arbeid i de nye EU-landene

- Vi er svært glad for at dette fondet nå er blitt en realitet, sier LO-leder Roar Flåthen om fondet som i dag lanseres i Norge. Fondet, som er på ca 65 millioner kroner for perioden 2009 - 20014, utgjør rundt 1 prosent av de totale EØS-midlene Norge bidrar med. Midlene skal fordeles utelukkende til arbeidslivets parter i mottakerlandene. I internasjonal sammenheng er dette en nyvinning, og et viktig ledd i å konkretisere regjeringens strategi for et anstendig arbeidsliv under ILOs "Decent work agenda". (LO, 19.10.11) Les mer

Se også: Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue (Norway Grants)

 

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter: Stiller krav, men oppfølging varierer

De fleste statlige virksomheter har med en eller annen form for krav om lønns- og arbeidsvilkår i sine nye kontrakter med leverandører. Det viser en undesøkelse som Arbeidsdepartementet har gjennomført for å sjekke etterlevelsen av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Men når det gjelder oppfølging og kontroll røper svarene mye vilje, men mindre konkret praksis. (Doffin, 19.10.11) Les mer

 

YS-lederen ønsker en utvidelse av allmenngjøringslovens virkeområde

Tore Eugen Kvalheim- En av de store utfordringene i norsk arbeidsliv de siste årene har vært sosial dumping av utenlandsk arbeidskraft, sa YS-leder Tore Eugen Kvalheim da han åpnet YS-konferansen. - Jeg er glad for at Arbeidstilsynet styrkes med friske midler over statsbudsjettet, slik at vi kan øke innsatsen mot sosial dumping, sa Kvalheim, som tok til orde for en utvidelse av allmenngjøringslovens virkeområde, som han mener kan være et virkemiddel i kampen mot sosial dumping. (YS, 18.10.11) Les mer

 

 

Nytt forslag i EU: Useriøse firmaer risikerer å få sperret kontoene sine

Utenlandske firmaer som unndrar seg forpliktelser, for eksempel utbetaling av lønn og feriepenger, kan i framtiden få sperret kontoene sine. Dette er en del av et nytt forslag fra EU. Dansk fagbevegelse har mer enn 30 millioner til gode hos utenlandske firmaer, og ønsker forslaget velkommen. (Dansk LOs Ugebrev A4, 17.10.11) Les mer

Se også:
Nye EU-regler skal gjøre det lettere å inndrive penger fra lønnsdumperne (Fri Fagbevegelse, 18.10.11)

 

Tilsynsinspektør omtaler arbeidsplass som slaveleir

Arbeidstilsynet var på et oppfølgingstilsyn på Lekerøya etter at det i 2010 var mistanke om uverdige forhold for fire litauere som jobbet med oppussing av det gamle båtbyggeriet. Overingeniør i Arbeidstilsynet, Alf Helgeland sier at påleggene fra 2010 langt ifra er etterkommet. Han mener luften i lokalene hvor de litauiske arbeiderne bor er til å kaste opp av, at forholdene på arbeidsplassen er helsefarlig og at det jobbes 10-timers arbeidsdager for 500 kroner dagen. – I nyere tid er dette det nærmeste vi kommer en moderne slaveleir. Her utnyttes mennesker på det groveste. Alle ingrediensene for å kalle dette sosial dumping er til stede, sier Helgeland. (Agderposten, 15.10.11) Les mer

Se også: Spetalen har ikke fått brukstillatelse for byggene der de litauiske arbeiderne bor (Nettavisen, 21.10.11)
Eieren av det gamle båtbyggeriet i harnisk etter anklager om «slaveleir» (NA24, 18.10.11)

 

Fafo Østforum seminar 31. oktober: Østeuropeisk arbeidskraft: Erfaringer fra ulike bransjer

Rolf Andersen Anne Mette Ødegård Sissel Trygstad Jon Horgen Friberg Line Eldring

Hvordan er situasjonen for arbeidsinnvandrerne, og hvilke erfaringer har bedriftene? På dette seminaret presenterer Fafo en ny studie om østeuropeisk arbeidskraft i verft, hotell, fiske- og kjøttindustrien. Sentrale temaer er omfanget av østeuropeisk arbeidskraft, tilknytnings- og ansettelsesform for arbeidstakerne, hva slags lønns- og arbeidsvilkår de har, og i hvilken grad disse arbeidstakerne er integrert i det norske arbeidsmarkedet. Vi vil også presentere sluttrapporten fra Polonia-studien om polske arbeidsinnvandreres arbeids- og levekår i Oslo, og en studie av renholdsbransjen. Seminaret arrangeres på Fafo mandag 31. oktober 2011 kl 14-16. Seminarpogram
Påmelding via web innen torsdag 27. oktober

- Velferdsstaten trues av utflagging

- Sosial dumping i transportsektoren er en stor utfordring for å bevare norske arbeidsplasser, sa YS-leder Tore Eugen Kvalheim under Det norske maskinistforbundets landsmøte. - Utflytting av virksomheter og bruk av billig utenlandsk arbeidskraft er en trussel i målsettingen om å fortsatt være en god velferdsstat. Arbeidslivets parter må ta ansvar, men det må også myndighetene, sa Kvalheim. (YS, 14.10.11) Les mer

 

Størst risiko for sosial dumping i teknisk sektor

LogoTillitsvalgte i kommune-Norge mener risikoen for ”sosial dumping” er større enn hva ledere og innkjøpere i sine kommuner tror. De tillitsvalgte mener dessuten i større grad enn ledere og innkjøpere at ”sosial dumping” har forekommet. Dette er trender i en ny undersøkelse som er gjort på oppdrag av KS. Risikoen for ”sosial dumping” vurderes som minst i undervisning og barnevern, størst i teknisk sektor i kommunene. (Doffin, 14.10.11) Les mer

 

Fristutsettelse i forskriftsstrid om offentlige innkjøp

Som følge av de dramatiske hendelsene 22. juli har EFTAs overvåkingsorgan, ESA, innvilget Norge utsettelse i en rekke saker som de to har gående seg imellom, deriblant striden om ”sosial dumping”-forskriften. 29. august var den opprinnelige fristen for å svare på overvåkingsorganets begrunnede standpunkt i striden om den norske, nåværende forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Ny frist er 14. oktober. (Doffin, 14.10.11) Les mer

 

Allmenngjøring av verkstedsoverenskomsten: Muntlig høring i EFTA-domstolen

12. oktober arrangerte EFTA-domstolen muntlig høring om Tariffnemndas allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien. Bakgrunnen for høringen er å få en avgjørelse på om overenskomsten fra 2008 er i overensstemmelse med EØS-avtalen eller ei. Dommen fra EFTA-domstolen er ventet rundt juletider. (NHO, 14.10.11) Les mer

Se også: Allmenngjøring - Retten er satt (LO-kontoret i Brussel, 13.10.11)

 

Ønsker offentlig utvalg for å utrede lovfestet minstelønn

Tre stortingsrepresentanter fra Frp har fremmet forslag om at Stortinget ber regjeringen i kampen mot sosial dumping nedsette et offentlig utvalg for å utrede en lovfestet nasjonal eller bransjemessig minstelønn. Forslagsstillerne viser til arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa, og mener at det er behov for å vurdere alternative virkemidler til dagens allmenngjøringsordning. Etter deres syn strider allmenngjøring mot prinsipper som fri konkurranse og organisasjonsfrihet i tillegg til at ordningen representerer en offentlig inngripen i den frie avtalerett og partenes ansvar for lønnsdannelse. Mens minstelønn vil virke preventivt både til sosial dumping og svart arbeid, mener forslagsstillerne. (Stortinget, 12.10.11). Les Dokument 8:6 S (2011–2012)

 

Sverige: Vil ha bedre kontroll med import av arbeidsfolk

Svenske sosialdemokrater vil ha tilbake en ordning der bedriftene må søke om tillatelse til å importere arbeidskraft. Hensikten er å unngå sosial dumping. I løpet av høsten må den svenske Riksdagen ta stilling til om det skal gjeninnføres en strengere kontroll med arbeidskraftinnvandringen. (Fri Fagbevegelse, 13.10.11) Les mer

 

 

Ny bok: Sosial dumping fra A til Y

OmslagKjell Skjærvø har forfattet boken "Sosial dumping fra A til Y". Forlaget skriver om boken at "Dette er en håndbok som gir tillitsvalgte viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet. Boken tar også opp hvilke rettigheter de utenlandske arbeiderne har, og hva fagforeningene trenger å håndtere hvis de vil drive fagforeningsarbeid også for de utenlandske arbeiderne". (13.10.11 )Les mer og bestill boken hos Gyldendal

 

 

 

 

 

EFTA-høring etter LOs smak

LO-advokat Håkon Angell er i hovedsak fornøyd etter en høring i EFTA-domstolen som følge av NHO-anke om allmenngjøring. I løpet av året skal saken opp for Borgarting lagmannsrett, og det er som en del av denne prosessen av man har hatt høringen i EFTA-domstolen. Det har dreid seg om forståelsen av EØS-avtalen, og det vil etter hvert komme en rådgivende uttalelse fra domstolen (LO-Aktuelt, 12.10.2011). Les mer

 

Dansk fagbevegelse venter bedre tider med ny regjering

Også i Danmark er sosial dumping et vedvarende problem. Som i Norge mener fagbevegelsen at det offentlige ikke gjør sin del av jobben godt nok. - Vi har egentlig gode regler for vikarbruk i tariffavtalene våre, men staten - politiet, arbeidstilsynet og skatteetaten - har ikke gjort jobben sin og fulgt med. sier Andersen. Men i regjeringserklæringen står det blant annet at den nye regjeringen skal ta problemene med sosial dumping alvorlig, sier Andersen. (Fagbladet, 12.10.11) Les mer

 

Fellesforbundet krever vikarveto

Fellesforbundets landsmøte vedtok å be regjeringen si nei til EUs vikarbyrådirektiv. Landsmøtet er enig i direktivets formål om at innleide arbeidstakere skal ha lønns- og arbeidsvilkår m.m. lik vilkårene i innleiebedrifter, men frykter blant annet at direktivet vil føre til mer innleie fra bemanningsselskaper. (Fri Fagbevegelse, 12.10.11) Les mer

Se også: Debatt: Fellesforbundets nei (Adresseavisen, 14.10.11)
Debatt: Mer direktiv-trøbbel for Norge (Dagen, 14.10.11)

 

Forskar: - EUs vikarbyrådirektiv handlar om likebehandling

Kristin Alsos- Vikarbyrådirektivet handlar om likebehandling av tilsette og restriksjonar på innleigd arbeidskraft, seier Kristin Alsos, forskar ved Fafo. - Kva ein eventuell implementering av direktivet vil gjere med arbeidslivet i Noreg, veit ein ikkje. Prinsippet om likebehandling er nytt i norsk rett, seier Alsos. Viss Fellesforbundet seier nei til implementering av vikarbyrådirektivet, er dei avhengige av å få med seg heile LO for å tvinge gjennom eit veto, meiner Kristin Alsos. Ho seier eit veto kan verte dømt i Efta-domstolen. (Nationen, 11.10.11) Les mer

 

 

 

Angrep på bemanningsbransjen

LogoI forbindelse med Fellesforbundets Landsmøte har det framkommet en del sterke utfall mot bemanningsbransjen og vikarbyrådirektivet. - Det er synd at deler av fagbevegelsen generaliserer i sitt angrep på bransjen. Problemet er ikke bemanningsbransjen. Problemet er useriøst arbeidsliv, skriver NHO Service på sine nettsider. - Vikarbyrådirektivet er et gode for ansatte i bemanningsbransjen og dermed også for et trygt fleksibelt arbeidsliv. Direktivet er sannsynligvis det beste verktøy vi kan få for å komme sosial dumping til livs, skriver fagsjef Even Hagelien. (NHO Service, 11.10.11) Les mer

 

Ingen nye løfter fra statsministeren angående vikarbyrådirektivet

Jens StoltenbergStatsminister Jens Stoltenberg forsøkte å overbevise Fellesforbundets landsmøte til å godta EUs vikarbyrådirektiv. Men det kom ingen nye løfter eller garantier. Statsministeren kunne ikke love annet enn å lytte til Fellesforbundets forslag til skjerpelser i reglene rundt innsynsrett og solidaransvar. (Fri Fagbevegelse, 11.10.11) Les mer

Se også: Stoltenberg snudde ikke stemningen (Klassekampen, 12.10.11)
Fellesforbunds-topp vil ha EU-åpning for vikarbruk (ABC Nyheter, 10.10.11)
Stormløp mot vikarbyrådirektivet på Fellesforbundets landsmøte (Fri Fagbevegelse, 09.10.11)

 

 

 

Billig dekkskifte gir sosial dumping

Norske bilister bidrar til sosial dumping og skatteunndragelse, når man nå er inne i dekkskifteperioden. Det frykter Nina Funnemark i Skatt Øst, når det finnes eksempler på steder som tilbyr dekkskifte for rundt hundrelappen i Oslo. (P4, 11.10.11) Les mer

 

Det svenske bygningsarbeiderforbundet vil ha solidaransvar i Sverige

- Vi har store problemer med sosial dumping i Sverige, der bemanningsselskapene bryter alle regler. Det viktigste vi kan lære av Norge, er å innføre solidaransvar, sier Torbjörn Johansson fra det svenske bygningsarbeiderforbundet Byggnads. Men Byggnads vil ikke kopiere den norske kampen for allmenngjøring av tariffavtaler, og er heller ikke motstander av vikarbyrådirektivet. (Magasinett, 10.10.11) Les mer

 

Fellesforbunds-topp vil ha EU-åpning for vikarbruk

Arve BakkeI tariffdebatten på Fellesforbundets landsmøte kom det mange krav om veto mot EUs vikarbyrådirektiv, men Fellesforbundets ledelse går inn for ikke å nedlegge veto. Dilemmaet er at direktivet slår fast at ansatte i vikarbyråer skal ha like gode vilkår som de ville hatt dersom de var ansatt i virksomheten de blir leid ut til. - Det internasjonale arbeidslivet visker bort forskjeller landene i mellom. Det betyr at det å styrke andre lands lovgivning, er viktigere enn å styrke lovgivningen i Norge, sier forbundsleder Arve Bakke. (ABC Nyheter, 10.10.11) Les mer

Se også: Stormløp mot vikarbyrådirektivet på Fellesforbundets landsmøte (Fri Fagbevegelse, 09.10.11)

 

 

Flåthen: - Vikarbruk har sklidd helt ut

Roar FlåthenLO-leder Roar Flåthen advarer sterkt mot tendenser til at arbeidstakere blir utnyttet av useriøse formidlingsfirmaer. - Vi står overfor en utvikling som delvis har knekt fagbevegelsen ute i Europa. Sosial dumping er et problem vi aldri blir ferdig med. Men vi skal ikke tillate dette her hjemme, hamret Flåthen. Sammen med Fellesforbundets leder Arvid Bakke utfordrer han statsminister Jens Stoltenberg (Ap) til å ta grep, blant annet gjennom strenge rammer for bruk av vikarbyråer i kommunene og innsynsrett i vikarfirmaene. (Dagbladet/NTB, 10.10.11) Les mer

 


Innleie-revolusjon i bygg

Gigantene innen byggebransjen i Oslo-området har langt færre ansatte enn de største bemanningsbyråene. De seks største på bemanning har nå dobbelt så mange bygningsarbeidere som de seks største entreprenørene, viser fersk rapport fra De Facto. Rapporten griper direkte inn i det som Fellesforbundets leder Arve Bakke omtaler som den aller største utfordringen fagbevegelsen står overfor: kampen mot løse og uorganiserte arbeidsforhold - og mot sosial dumping. (Magasinett, 08.10.11) Les mer

 

Bakke: - Fortsatt full innsats mot sosial dumping

- Norge er ikke fritt for sosial dumping. Det er ikke bare ved verftet i Ølen at arbeidsfolk må holde munn om de uverdige forholdene de arbeider og bor under, sa forbundsleder Arve Bakke da han åpnet Fellesforbundets landsmøte. - Vi har ikke gjort nok, selv om regjeringen har bidratt med gode grep mot sosial dumping, sa Bakke. (Fri Fagbevegelse, 07.10.11) Les mer

Se også: - Søksmålet mot allmenngjøring er uverdig (Fellesforbundet, 07.10.11)

 

Jobbene forsvinner til Polen

23 jobber forsvinner nå fra industribedriften Partnertech i Moss. Industrijobbene havner isteden hos Partnertechs søsterbedrift i Polen. Tilbake på bedriften står nå rundt 120 ansatte. Det er drøyt halvparten av hva som var tilfellet bare for et par år siden (Moss Avis, 07.10.11). Les mer

 


Rekord i arbeidsinnvandringen i 2010

50 000 personer med ikke-nordisk statsborgerskap innvandret til Norge for første gang i løpet av 2010. Innvandring som følge av arbeid, utdanning og familie steg betraktelig fra året før. De største gruppene var fra Polen (7 600), Litauen (4 800), Latvia (1 600) og Tyskland (1 500) (SSB, 07.10.11). Les mer

 

 

Statsbudsjettet: Nye tiltak mot sosial dumping

Regjeringen vil, i samarbeid med partene i arbeidslivet, iverksette nye tiltak for å fremme anstendige lønns- og arbeidsvilkår og hindre sosial dumping i renholdsbransjen. Fra 2012 vil Regjeringen starte opp en godkjenningsordning som skal bidra til at renholdsvirksomheter drives på lovlig måte (Arbeidsdepartementet, 06.10.11). Les mer

 

 

Veileder om allmenngjøring i renholdsbransjen

LogoNHO Service har laget en veileder om allmenngjøring av overenskomsten for renholdsbedrifter. Veilederen retter seg mot bedrifter som har renhold som kjernevirksomhet, men den vil også kunne være nyttig for bedrifter som kjøper renholdstjenester. Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter trådte i kraft 1. september 2011. (NHO Service, 04.10.11) Les mer

Last ned veilederen

 

Tariffnemndas leder åpen for mer innsyn i lønn

Når en allmenngjøring avskaffes, slik det skjedde på petroleumsanleggene før jul, faller innsyn, informasjonsplikt, påseplikt og solidaransvar bort. Tariffnemndas leder Håvard Holm etterlyser en vurdering av hvorvidt disse fire verktøyene kunne brukes uavhengig av om en tariffavtale er allmenngjort. (Magasinett, 03.10.11) Les mer

 

Nei til "Norsk sjåfør" og vikinghjelm!

- Vi har stor forståelse for frustrasjonen og bekymringen norske sjåfører føler for egne arbeidsplasser. Både norske og utenlandske transportfirmaer dumper prisene ved å bruke utenlandske sjåfører som får elendige lønns- og arbeidsvilkår her i Norge. Men å klistre merker på bilen de kjører med teksten ”Norsk sjåfør” og en vikinghjelm, er feil vei å gå, sier 2. nestleder i NTF, Torbjørn Reigstad. - Jeg synes heller at frustrasjonen skal rettes mot de firmaene som driver med sosial dumping og ikke mot de utenlandske sjåførene som er ofre for dette. (Norsk Transportarbeiderforbund, 03.10.11) Les mer

Se også: Merker bilen med vikinghjelm og «Norsk sjåfør» (Fredrikstad Blad, 02.10.11)

 

Kommentar: - Flau rikdom

- Ingen liker sosial dumping, men ingen innrømmer uten videre at de dumper. Like fullt finnes det arbeidsfolk fra Øst-Europa som sliter for å skape enda mer suksess i det norske oljeeventyret, for 54 kroner timen. De arbeider 72 timers uke, har nattskift fire uker i strekk, og sover på spinkle madrasser på ugjestmilde rom uten toalett og dusj. Jeg kjenner ingen norske oljearbeidere som ville finne seg i tilsvarende, skriver Bjørn Vidar Lerøen i en kommentar. - Det er ikke et pent bilde som tegnes av norsk leverandørindustri når Westcon i Ølen kles naken av NRK. NHOs regiondirektør i Rogaland, Hallvard Ween, uttaler at saken i Ølen er et godt eksempel på at en bedrift rydder opp. Hvorfor ble det ikke ryddet opp uavhengig av omtale i NRK og andre medier? spør Lerøen. (Offshore, 03.10.11) Les mer

 

- Klassisk eksempel på sosial dumping

To polske statsborgere manglet ID-kort da Arbeidstilsynet var på tilsyn på en Asker-bedrifts byggevirksomhet. I kjølvannet av tilsynet ble bedriften bedt om å fremlegge arbeidsavtale, timelister og lønnsslipper, samt å fremskaffe ID-kort. - Vi har mottatt en arbeidsavtale som sier at de to arbeidstakerne angivelig skal lønnes med 149 kroner timen. Men når virksomheten ikke kan fremlegge lønnsslipper på forespørsel fra oss, legger vi til grunn at arbeidstakerne ikke er blitt betalt i henhold til avtalen, sier seniorinspektør Mirko Zrno i Arbeidstilsynet. Bedriften har nå fått pålegg om å stanse sin virksomhet. – Dersom bedriften ikke retter seg etter pålegget, vil de ilegges tvangsmulkt (dagbøter, journ.anm.) eller politianmeldes, sier Zrno. (Budstikka, 03.10.11) Les mer

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700