Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l November 2011

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum november 2011

 

Vikarbyrådirektivet: Direktiv-ja og høringsønske fra Arbeiderpartiet

Den 5. desember er EUs frist for å innlemme EUs vikarbyrådirektiv i norsk rett. Fortsatt har ikke regjeringen kommet med sin innstilling overfor Stortinget. Regjeringspartnerne SV og Sp er i mot. Stortingsgruppa i Arbeiderpartiet sier ja til vikarbyrådirektivet, men ønsker samtidig en tilleggshøring om ekstraforslag for økt kontroll med bemanningsbransjen. (Magasinett, 30.11.11) Les mer

Se også: - Sier ja til vikarbyrådirektivet (Arbeiderpartiet, 30.11.11)

 

Bjurstrøm i Brussel om lønns- og arbeidsvilkår

Hanne BjurstrømÅ fremme norske synspunkter vedrørende den norske forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og ILO 94-konvensjonen overfor sentrale EU-aktører var et viktig mål da arbeidsminister Hanne Bjurstrøm var i Brussel 28. og 29. november, og statsråden hadde et møte med EFTAs overvåkningsorgan ESA om denne saken. I tillegg hadde statsråden samtaler med flere sentrale aktører i EU blant annet om den generelle arbeidsmarkedssituasjonen i Europa, arbeidet mot sosial dumping og ILO 94-konvensjonen. (Arbeidsdepartementet, 30.11.11) Les mer

Se også: Bjurstrøm nekter å bøye seg for ESA (LO-Aktuelt, 29.11.11)

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg av nyhetssaker fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum, 30.11.11) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 16/11

 

Nytt Fafo-notat om østeuropeisk arbeidskraft i fire bransjer

Anne Mette ØdegårdRolf K. AndersenFafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen har laget et notat om erfaringer med bruk av østeuropeisk arbeidskraft i fire bransjer; nærmere bestemt hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri. Behovet for arbeidskraft i disse bransjene varierer i takt med svingningene i produksjonen. Arbeidsinnvandringen gir i mange tilfeller mer fleksibilitet i arbeidstid og lavere lønnskostnader. (Fafo Østforum, 30.11.11) Last ned notatet Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri

Les mer om notatet Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri

 

Bjurstrøm nekter å bøye seg for ESA

Hanne BjurstrømArbeidsminister Hanne Bjurstrøm er i Brussel for å ordne opp i forholdet mellom den norske regjeringen og EFTAs overvåkingsorgan (ESA) i spørsmålet om ILO 94. ILO-konvensjon nr. 94 setter krav til de som skal levere anbud til offentlig sektor. ESA mener det bryter med EUs konkurransereglement om det er ulike regler for offentlig og privat sektor. ESAs svar er å innføre minstelønn eller allmenngjøre alle tariffavtaler. – Dette er uaktuelt, sier Bjurstrøm til LO-Aktuelt. – Dette vil være med på å ødelegge den norske modellen. (LO-Aktuelt, 29.11.11) Les mer

Se også: Bjurstrøm vil ha EU-støtte i strid med ESA (Stavanger Aftenblad, 29.11.11)
Sier nei til sosial dumping i offentlig sektor (Arbeidsdepartementet, 15.11.11)
Vil stoppe greske lønninger på norske sykehus (Dagbladet, 15.11.11)
Bjurstrøm går mot ESAs dumping-krav (ABC Nyheter, 15.11.11)

Les endringsforskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (15.11.11)
Les brev fra Arbeidsdepartementet til ESA (15.11.11)

 

Gjør endringer i «sosial dumping»-forskrift

Regjeringen holder fast på forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, fordi den er et viktig redskap mot sosial dumping. Samtidig gjøres enkelte endringer i forskriften for å imøtekomme innvendingene som EFTAs overvåkingsorgan er kommet med. Dette fremgår av et brev fra de norske myndigheter til overvåkingsorganet som svar på påstandene derfra. Forskriftsendringene er trådt i kraft. Nå er det opp til overvåkingsorganet å avgjøre om endringene i forskriften er nok, slik at saken kan henlegges eller om den går til EFTA-domstolen. (Doffin, 29.11.11) Les mer

 

Fafo Østforum seminar 13. desember 2011: Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Hanne BjurstrømLine Eldring Anne Mette Ødegård Jon Erik DølvikFafo har – på oppdrag fra Arbeidsdepartementet - evaluert myndighetenes tiltak mot sosial dumping. Resultatene fra denne evalueringen står på programmet på dette seminaret, som arrangeres tirsdag 13. desember kl 12.30-14.00 i Fafos lokaler. Rapporten blir offentliggjort på seminardagen. Seminarprogram
Påmelding via web innen 12. desember

 

Bruk av ulovlig arbeidskraft gir ufortjent konkurransefortrinn

- Aktiv bruk av billig, utenlandsk arbeidskraft er moralsk uforsvarlig, mener forbundsleder i NNN, Jan-Egil Pedersen. Han mener konkurransen svekkes ovenfor de som vil drive seriøst. (Kyst.no, 29.11.11) Les mer

 

Rapport om implementeringen av tjenestedirektivet

BUSINESSEUROPE publiserte i dag en rapport om implementeringen av tjenestedirektivet der de ser på hvordan Points of Single Contact (PSC) forenkler hverdagen til europeisk næringsliv. Organisasjonen oppfordrer medlemslandene til å legge mer vekt på konkurranseevne i stedet for dagens vektlegging av om direktivet etterleves. Rapporten gir en oversikt over gjenværende utfordringer og det som er oppnådd hittil, i tillegg til ti anbefalinger fra næringslivet om hvordan ytelsen til PSC kan forbedres. (NHO Brussel / Businesseurope, 28.11.11) Les mer

 

Timelønnen er på 14 kroner, ikke 36

Litauerne som er innleid via NST-gruppen til bedriften High Comp på Bokn tjener så lite som 14,50 i timen, mener Industri Energi. I tillegg kommer dietten som er ment for kost mens de er i Norge. De er jo tross alt i Norge seks uker av gangen, så det skal ikke regnes som lønn, sier inspektør, Øyvind Hopland, i fagforeningen Industri Energi. Verken fagforeningen eller Arbeidstilsynet kan gjøre noe. Grunnen er at arbeidet som foregår i virksomheten ikke er omfattet av allmenngjøring og kommer derfor ikke inn under norske tariffregler. (NRK Rogaland, 28.11.11) Les mer

Se også: Avdekking av grov sosial dumping: Lønnes med 36 kroner timen (Industri Energi, 11.11.11)
LO-leder i Haugesund: - Store mørketall når det kommer til sosial dumping (NRK Rogaland, 11.11.11)
Grov sosial utnyttelse av fattige østeuropeere (NRK Rogaland, 10.11.11)

 

Egersund Net tvunget til å rydde opp etter sosial dumping-anklager

Egersund Net har fått pålegg fra Arbeidstilsynet. Sterkest var kritikken mot den utstrakte bruken av ulovlig arbeidstid for litauisk arbeidskraft. Noen av litauerne er ansatt i underavdelingen UAB Egersund Net og noen er leid inn fra Norvetuva. Egersund Net er nå i ferd med å rydde opp. Selskapet opplyser at det i tiden fremover oftere vil innhente detaljinformasjon fra samarbeidspartnerne i Litauen. Problemet kan også delvis forklares ved at ulike regler for arbeidstid gjelder i Litauen og Norge. (Kyst.no, 28.11.11) Les mer

 

Søreuropeiske arbeidsinnvandrere: Ferdig utdannet og klar til innsats

- Ungdommene som kommer fra Sør-Europa og søker lykken her i landet, flytter fra en veldig vanskelig livssituasjon. De benytter seg av mulighetene som ligger i et fritt europeisk arbeidsmarked. Takket være EØS-avtalen kan de komme hit og søke jobb. Sannsynligvis er den typen innvandring vi ser begynnelsen av nå, akkurat det vi kommer til å ha stort behov for i fremtiden. Dette er unge mennesker på jakt etter jobb. Mange av dem har god utdannelse fra hjemlandet, de kjenner europeisk kultur og vil sannsynligvis bare trenge språkopplæring før de glir naturlig inn i samfunnet, skriver Aftenposten på lederplass. (27.11.11) Les mer

 

FrP-politiker: - Norge blir Europas trygdekontor

Leder for arbeids- og sosialkomitéen på Stortinget, Robert Eriksson (FrP), mener det er forståelig at situasjonen i Europa med stor arbeidsledighet og økonomisk krise gjør at flere ønsker å søke lykken i Norge, men han ønsker ikke å gi arbeidsinnvandrerne de samme velferdsgodene som nordmenn nyter godt av. Eriksson har sendt en interpellasjon til arbeidsministeren der han spør: «Hvilke tiltak vil statsråden sette i gang for å trygge norske velferdsordninger samt forhindre et økende antall velferdsflyktninger fra Europa". (Nyhetene 24, 26.11.11) Les mer

 

Flom av søreuropeere søker lykken i Norge. SV-politiker frykter ny tjenerklasse

Karin AndersenNAV og Skatteetaten forteller om større pågang fra spanjoler og grekere som søker seg bort fra gjeldskrisen i Sør-Europa. SVs Karin Andersen frykter forskjellsbehandling. - Nå vil folk flytte på seg fordi de ikke har jobb. Da blir det desto viktigere å holde fast ved prinsippet om at alle som jobber i Norge skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår, sa Andersen i under finansdebatten i Stortinget. - Dette prinsippet nå er kommet under press, mener hun. (Dagens Næringsliv / NTB, 25.11.11) Les mer

 

 

 

Bulgarske sjåfører på sultelønn

Når Volvos lastebiler ruller ut fra fabrikken og skal kjøres til kundene, sitter bulgarske sjåfører bak rattet, ansatt i et delvis norskeid bemanningsforetak. Lønna? Tusen kroner i måneden, pluss 35 euro per dag i matpenger, skriver den svenske LO-Tidningen. – Ingen ønsker å leve et slikt liv, sier sjåførene. Det som likevel gjør jobbene interessante for bulgarerne er matpengene som utgjør vel 8.000 norske kroner i måneden og er mer enn de tjener i hjemlandet. (Fri Fagbevegelse, 25.11.11) Les mer

 

Over 70 prosent av norske kommunar har no vekst i folketalet. Arbeidsinnvandring er hovudårsaka.

Medan mange europeiske land opplever befolkningsnedgang, har aldri folketalet i Noreg auka så mykje som dei siste par åra. Det bur no 4 973 000 menneske i Noreg, syner dei siste tala frå Statistisk sentralbyrå (SSB) – ein vekst på 20.050 menneske på eitt kvartal. Innvandringa er den store årsaka, og utgjer for tida 70 prosent av folketilveksten. Og dei fleste som kjem, er arbeidsinnvandrarar frå Europa. Den største nettoinnvandringa kjem frå Polen og Baltikum. (Dag og Tid, 25.11.11) Les mer

 

Ny runde for vikardirektivet

Statsminister Jens Stoltenberg varsler at det vil bli en ny høringsrunde om vikarbyrådirektivet. Det er Handel og Kontor glad for. EUs vikarbyrådirektiv skulle etter planen implementeres i norsk lov innen 5. desember. Sterke krefter i fagbevegelsen har imidlertid jobbet hardt for å hindre det. Regjeringen vil nå gjennomføre en ny høringsrunde. – Vi vil fremme nye forslag rundt EUs vikarbyrådirektiv og be om synspunkter på disse, sier Jens Stoltenberg. (HK Nytt, 24.11.11) Les mer

Se også: Stoltenberg åpner for en ny runde om vikarbyrådirektivet (Fri Fagebevegelse /ANB, 23.11.11)

 

- Arbeidsinnvandring en viktig sak for fagpressen

Norge kan få en underklasse som gjør de jobbene nordmenn ikke lengre ønsker å utføre. – Vi er i ferd med å få et klassedelt arbeidsmarked. Det er bekymringsfullt at det ikke opptar oss, folk flest, mer, sier Svein-Yngve Madssen, ansvarlig redaktør i LO-aktuelt. Han mener fagpressen har en forpliktelse til å skrive om arbeidsinnvandring. (Utrop, 24.11.11) Les mer

 

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter: Ber om drahjelp fra nordiske kolleger

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm møtte i dag sine nordiske kolleger på nordisk arbeidsministermøte i Helsinki. Her ba hun om drahjelp fra de nordiske arbeidsministrene overfor ESA. - Regjeringen vil beholde forskriften, fordi den er et viktig redskap i innsatsen mot sosial dumping. Samtidig mener jeg vi nå imøtekommer ESA på en god måte ved å klargjøre hvilke krav som skal stilles når det utføres arbeid i offentlig regi, sier Hanne Bjurstrøm. (Arbeidsdepartementet, 21.11.11) Les mer

 

Kun tre har fått arbeidstillatelse etter Maria Amelie-saken

Justisdepartementet åpnet i slutten av mars for å gi utviste asylsøkere, som Maria Amelie, mulighet til å søke om arbeidsinnvandring. Tall fra UDI viser at kun tre personer har fått opphevet utvisningsvedtak og innvilget arbeidstillatelse fordi de er faglærte. - Vi er ikke overrasket, den forskriftsendringen som kom var bevisst gjort så smal som mulig, sier generalsekretær i Norsk Asylsøker organisasjon, Ann-Magrit Austenå. (P4, 21.11.11) Les mer

 

Møte om sosial dumping i transportsektoren

Svenske sjåfører planlegger en massedemonstrasjon for å synliggjøre for riksdagen at ulovlig yrkestrafikk koster både arbeidsplasser og gir tapte skatteinntekter. – Det er sosial dumping som stadig oftere ser ut som slavehandel, mener Nils-Åke Petersson, formann i TIA Sverige (Truckers International Association). Useriøse transportører som utnytter utenlandske sjåfører som kjører ulovlig og dumper prisene - det var temaet da representanter for svenske, danske, hollandske og norske sjåførorganisasjoner møttes. (Tungt, 18.11.11) Les mer

 

Eigil Stray Spetalen anmeldes for sosial dumping

Arbeidstilsynet politianmelder Eigil Stray Spetalen for sosial dumping i forbindelse med arbeidet på feriestedet Lekerøya i Risør. I sin politianmeldelse griper Arbeidstilsynet tak i lønningene, manglende risikovurderinger, sikkerhetsmangler, samt for lite opplæring og kritikkverdige boforhold. (Fædrelandsvennen, 18.11.11) Les mer

Se også:
Spetalen har ikke fått brukstillatelse for byggene der de litauiske arbeiderne bor (Nettavisen, 21.10.11)
Eieren av det gamle båtbyggeriet i harnisk etter anklager om «slaveleir» (NA24, 18.10.11)
Tilsynsinspektør omtaler arbeidsplass som slaveleir (Agderposten, 15.10.11)

 

Befolkningsstatistikk: Fremdeles stor polsk og baltisk innvandring

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at polakkene var den klart største gruppen av utenlandske statsborgere som innvandret til Norge i 3. kvartal 2011. Fra Estland, Latvia og Litauen innvandret til sammen 2 800 i år. Siden bare 100 utvandret, var nettoinnvandringen på 2 700. 1 850 svensker innvandret, mens 1 700 flyttet fra landet, og dermed var nettoinnvandringen av svensker på bare om lag 150. (SSB, 17.11.11) Les mer

 

Møre og Romsdal har blitt innvandringsfylke nummer ein

Verftsindustrien trekk utanlands arbeidskraft til Møre og Romsdal. No gjeld det å halde på dei dyktige arbeidsinnvandrarane. Ulstein-ordførar Jan Berset (H) er glad for store arbeidsinnvandringa som kommunen har opplevd, for bedriftene treng arbeidskrafta. - Men, me må saman me næringslivet bli flinkare til å trekkje dei inn i samfunnet og integrera dei. (NRK Møre og Romsdal, 17.11.11) Les mer

 

- Manglende integrering på arbeidsplassene kan bryte ned den norske modellen

Arve Bakke, forbundsleder i Fellesforbundet, uroer seg over den negative tendensen i arbeidskraftsproduktiviteten de senere årene. Han mener det er for enkelt å skylde på arbeidsinnvandringen, men ser likevel sammenhengen mellom den store arbeidsinnvandring og stagnasjonen i produktiviteten. – Det ser vi innenfor industrien i dag hvor du har rene polske arbeidslag og rene norske arbeidslag. Det gir ingen integrering og for dårlig produktivitet i den delen som ikke er norskspråklig, sier Bakke. (Magasinett, 17.11.11) Les mer

 

Allmenngjøring på tysk 

Det kan ikke utelukkes at Tyskland vil få en form for minstelønn etter norsk allmenngjøringsmodell. Det ledende regjeringspartiet, CDU, avviste på sitt landsmøte å innføre en lovbestemt minstelønn slik som tysk LO, DGB, har krevd for tariffløse områder. Nå vurderes ulike modeller, deriblant den norske allmenngjøringsmodellen. (LO-kontoret i Brussel, 17.11.11) Les mer

 

Ved rekruttering av offshorekompetanse utenfor EØS-området bør oljeindustrien benytte seg av tidlig arbeidsstart

For å unngå køene ved Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Stavanger bør oljeindustrien benytte seg av ordningen med tidlig arbeidsstart, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap). Tidlig arbeidsstart innebærer at faglærte personer og spesialister som har levert en fullstendig utfylt søknad om tillatelse, kan få en bekreftelse fra politiet på at de kan starte å arbeide mens søknaden er til behandling. (Stavanger Aftenblad, 16.11.11) Les mer

 

Fanemarkering mot Vikarbyrådirektivet

LO i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger arrangerer en fanemarkering mot Vikarbyrådirektivet i Oslo mandag 5. desember. Det blir den første offentlige markeringen mot direktivet fra fagbevegelsens side og ifølge initiativtagerne er dette bare starten på noe som kan utvikle seg til et veritabelt grasrotoppør. – Vi frykter at EØS-avtalen vil tvinge på oss et arbeidsliv med mye større forskjeller og stadig mer sosial dumping, sier leder av LO i Stavanger, Rolf Bersås. (Nettverk, 16.11.11) Les mer

 

Arbeidsinnvandring gjør folketilveksten i Norge høyere enn i resten av Norden

Antall nordmenn vil stige med nesten 19 prosent innen 2025. Vi kan dermed bli flere enn både finner og dansker. Nico Keilman, professor i demografi ved Universitetet i Oslo, sier hovedforklaringen er den store arbeidsinnvandringen til Norge fra EØS-området. - Norge er attraktivt som et rikt land med store oljeinntekter og lav arbeidsløshet i forhold til de fleste andre land i Europa, sier Keilman. (NRK, 16.11.11) Les mer

 

Kronikk: Språk er viktig i arbeidslivet

- Det er for enkelt å dra den slutninga at det er fordi vi har stor arbeidsinnvandring at vi ser stagnasjon i produktiviteten, skriver forbundsleder Arve Bakke i en kronikk i dagens VG. Men han mener likevel at det er en sammenheng og sikter til språkvanskene. En undersøkelse Fafo nylig har utført om polske arbeidstakere i Oslo viser at 34 prosent ikke forstår noe norsk, og 29 prosent forstår bare noen få ord. Bakke mener at det i et arbeidsliv hvor folk ikke kan kommunisere med hverandre, lettere kan skje feil i produksjonen eller ulykker. (Fellesforbundet, 16.11.11) Les mer

 

– Utenlandsk arbeider i Karmøy kommune tjener 27 kroner timen

Flere kommuner på Haugalandet bruker entreprenører som leier inn utenlandsk arbeidskraft fra NST-gruppen. Nylig oppdaget Karmøy kommune under en stikkontroll en arbeider som tjener 27 kroner i timen. – Vi har fått dokumentasjon på at folk får betalt det de har rett på. Hvis det viser seg at dette ikke stemmer, er det et alvorlig avvik, sier Hans Erik Lundberg, eiendomssjef i Karmøy kommune. – Den som bestiller oppdraget, har ansvar, sier Geir Allan Stava, LO-leder i Haugesund og omegn. LO mener det offentlige bør være ekstra nøye med hvem de har som underleverandører. (NRK Rogaland, 16.11.11) Les mer

Se også: NST: - Prinsippet om "lik lønn for likt arbeid" blir feil ved at kostnadsnivået ikke er likt for alle (NRK Rogaland, 14.11.11)
Avdekking av grov sosial dumping: Lønnes med 36 kroner timen (Industri Energi, 11.11.11)
Grov sosial utnyttelse av fattige østeuropeere (NRK Rogaland, 10.11.11)
LO-leder i Haugesund: - Store mørketall når det kommer til sosial dumping (NRK Rogaland, 11.11.11)

 

Sier nei til sosial dumping i offentlig sektor

Hanne BjurstrømEFTAs overvåkningsorgan (ESA) mener den norske forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter strider mot EØS-retten, og har åpnet formell sak mot Norge. Regjeringen gjør nå enkelte endringer i forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, men arbeidsministeren presiserer at hovedinnholdet i forskriften fortsatt ligger fast. – Vi gjør ingen endringer i arbeidstakernes rettigheter, og det er svært viktig, sier Hanne Bjurstrøm. (Arbeidsdepartementet, 15.11.11) Les mer

Les endringsforskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (15.11.11)
Les brev fra Arbeidsdepartementet til ESA (15.11.11)

Se også: Vil stoppe greske lønninger på norske sykehus (Dagbladet, 15.11.11)
Bjurstrøm går mot ESAs dumping-krav (ABC Nyheter, 15.11.11)

 

Endret krav om arbeidsperiode i Norge for å få overført rett til dagpenger fra annet EØS-land

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) åpnet i mars 2010 sak om EØS-borgeres adgang til dagpenger i Norge. Kravet om minst åtte ukers arbeid i Norge for å få overført rettigheter til dagpenger under arbeidsløshet fra et annet EØS-land er opphevet. - Det stilles fortsatt krav for at en EØS-borger skal kunne få norske dagpenger, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. – EØS-borgeren må ha arbeidet i Norge og ha blitt arbeidsledig her. En EØS-borger som ikke har opptjent kravet til minsteinntekt gjennom arbeid i Norge, må ha jobbet på full tid i minst 16 uker i et annet EØS-land det siste kalenderåret. (Arbeidsdepartementet, 03.11.11) Les mer

 

NST: - Prinsippet om "lik lønn for likt arbeid" blir feil ved at kostnadsnivået ikke er likt for alle

NST-gruppen i Haugesund leier ut utenlandsk arbeidskraft innen blant annet industri og renhold. Sist uke fortalte en litauisk ansatt at han fikk 400 kroner dagen etter elleve timer på jobb. NST-gruppen vil ikke kommentere saken, men gjør likevel rede for hvilke tanker de har om sosial dumping på hjemmesidene sine. Der skriver de blant annet at en man burde skille mellom de som bor og arbeider her i landet og de som bare arbeider her, når det gjelder lønnsnivå. - Holdningene i NST-gruppen hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv, mener Fellesforbundet. (NRK Rogaland, 14.11.11) Les mer

 

UDI lover lettere arbeidsinnvandring

Bedrifter i oljesektoren kan miste tilgangen på gode folk på grunn av lang behandlingstid for arbeidstillatelse. Direktør for Utlendingsdirektoratet (UDI) Ida Børresen lover forbedringer til neste år. (Stavanger Aftenblad, 13.11.11) Les mer

 

Ny rapport: Rekruttering og fastholdelse av høyt utdannet arbeidskraft fra tredjeland

OmslagDanmark har økende behov for å rekruttere høyt utdannet arbeidskraft fra utlandet, men det er kamp om de gode hjerner i verden. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har undersøkt hva Danmark, Norge, Holland, Storbritannien og Canada gjør for å rekruttere og holde på høyt utdannet arbeidskraft fra land utenfor EU. Hovedfunnene er sterk rekruttering og svak integrasjon. Rapporten inneholder også en idékatalog over "best practice" på området. (SFI, pressemelding, 11.11.11) Les mer

Les mer om, og last ned, rapporten

Rapportsammendrag

 

 

Avdekking av grov sosial dumping: Lønnes med 36 kroner timen

Forbundssekretær Øyvind Hopland i Industri Energi reagerer med sjokk og vantro etter å ha avdekket at 8 latviere blir utnyttet på det groveste med en timelønn på 36 kroner timen etter å ha blitt innleid til firmaene Bokn Plast AS og High Comp AS i Rogaland. - Dette er grov utnyttelse av mennesker og sosial dumping av verste sort, sier Øyvind Hopland. (Industri Energi, 11.11.11) Les mer

Se også: Grov sosial utnyttelse av fattige østeuropeere (NRK Rogaland, 10.11.11)
LO-leder i Haugesund: - Store mørketall når det kommer til sosial dumping (NRK Rogaland, 11.11.11)

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg av nyhetssaker fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum, 10.11.11) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 15/11

 

Sykepleierforbundet: Skolering og definering mot sosial dumping

Sykepleierforbundet (NSF) har gjort seg noen erfaringer med sosial dumping i løpet av årene. Både Fafo-rapporten og Adeccosaken ble hyppig nevnt av landsmøtedelegatene som eksempler på at helsevesenet er utsatt. NSF mener at sosial dumping har en direkte effekt for arbeidsinnvandrere, og en indirekte negativ effekt på lønns- og arbeidsvilkår for norske arbeidstakere fordi lønnsnivået undergraves. NSF skal nå videreføre arbeidet mot sosial dumping. (Sykepleien, 10.11.11) Les mer

 

"50 kroner timen og 12 timers arbeidsdag"

NUF-foretaket Sibesta UAB leier ut arbeidsfolk til norske virksomheter. En av deres ansatte, Aronas Kanapienis fra Litauen, forteller om umenneskelige arbeidsfold: 50 kroner timen og 12 timers arbeidsdag. - Det rammer arbeidstakere som jobber under slike uverdige forhold. Men det slår også bena under det norske arbeidsmarkedet. Det blir umulig for de som driver seriøst å konkurrere under slike forhold, sier Frithjof Dattner, leder i Fellesforbundet avdeling 2 i Fredrikstad. (Demokraten, 10.11.11) Les mer

 

Aksjoner mot bilpleiefirmaer avdekket ulovlig arbeidskraft og sosial dumping

Politiet og Skatt Øst har gjennomført to aksjoner mot en del bilpleiefirmaer i Asker og Bærum. På samtlige steder ble det påvist bruk av ulovlig arbeidskraft. Aksjonene avdekket også at de ansatte tjente langt under normal lønn, og noen av dem bodde også kummerlig på arbeidsstedet. – Innbyggerne bør være oppmerksomme på at dersom prisene er lave – så er det større sjanse for at det foregår svart arbeid, bruk av ulovlig arbeidskraft og sosial dumping, sier avdelingsdirektør Nina Funnemark i Skatt Øst. (Budstikka, 08.11.11) Les mer

 

Mangedobling av utenlandske sykepleiere

Øyvind BergeAntallet utenlandske sykepleiere i bemanningsforetak har nærmest eksplodert de siste årene. Og etterspørselen øker, selv om både kommuner og spesialisthelsetjenesten sier at de ikke vil leie inn vikarer. Det kommer fram i en fersk undersøkelse fra Fafo. I sin rapport har de avdekket det de betegner som grove eksempler på lave lønninger, lang arbeidstid og uverdige boforhold. Vikarbransjen er ifølge undersøkelsen spesielt utsatt. – Selv om det dreier seg om få tilfeller, så er det alvorlig, sier Fafo-forsker Øyvind M. Berge. (Sykepleien, 09.11.11) Les mer

 

 

 

Ønsker å skjerpe språkkravene til utenlandske sykepleiere

- Det er et økende problem at utenlandske sykepleiere som jobber i Norge ikke kan norsk, sier Anne Herseth Barlo, direktør ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (Safh). En ny Fafo-rapport viser at det kan virke som det ikke stilles like strenge krav til norskkunnskaper i kommunal sektor som ved sykehusene. Dette samsvarer med Safh sine erfaringer. Men i Helsedirektoratet er det ikke stemning for å gjøre språkkrav til en barriere for fri flyt av arbeidskraft i EU. Direktoratet mener det holder å minne arbeidsgiverne på deres ansvar. (Sykepleien, 08.11.11) Les mer

 

Ny Fafo-rapport om helse- og omsorgssektoren: Skaff oss dem vi trenger

Omslag I en ny rapport ser Fafo-forskerne Øyvind M. Berge, Eivind Falkum, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård på bemanningssituasjonen i helse- og omsorgssektoren. Selv i en så gjennomregulert sektor som denne, finnes det grove eksempler på lave lønninger og lang arbeidstid. Fafos studie viser at vikarbransjen er spesielt utsatt når det gjelder uakseptable lønns- og arbeidsvilkår. Samtidig øker andelen utenlandske sykepleiere, men foreløpig i begrenset omfang. For Norsk Sykepleierforbund blir det i tiden framover viktig med opplæring av egne tillitsvalgte og å rekruttere utenlandske sykepleiere. (Fafo Østforum, 08.11.11)

Last ned Fafo-rapporten Skaff oss dem vi trenger
Les mer om Fafo-rapporten Skaff oss dem vi trenger

Se også: Fafo-rapporten ”Skaff oss dem vi trenger” ble offentliggjort på helsepolitisk dag (Norsk Sykepleierforbund, 08.11.11)
Sykepleier-tillitsvalgte frykter utbredt sosial dumping (Sykepleien, 27.10.11)
Mange utenlandske sykepleiere får lav lønn og dyr bolig (Vårt Land, 28.10.11)

 

Lønnshopp på over 100 kroner timen for islandske og polske rørleggere

Islandske og polske rørleggerne som bygger Aker Solutions nye prestisjebygg på Fornebu har jobbet for mellom 55 og 90 kroner i timen, etter islandske satser. En misforståelse, mente både underentreprenør Oras og det islandske selskapet PV (Pipulagna Vertakar). Fellesforbundet krevde norske vilkår for jobbing i Norge, og lønnssatsene er nå kraftig oppjustert. De 18 islendingene og fem polakkene fikk et lønnshopp på over 100 kroner timen, og takker sine advokater og Fellesforbundet. (Magasinett, 08.11.11) Les mer

Se også: Islandske rørleggere bygger prestisjebygg for Norges rikeste menn - for 54 kroner timen (NRK, 30.09.11)

 

Veksten i Nord-Norge drives av utenlandsk arbeidskraft

Nordnorsk økonomi går godt tross usikkerheta i verdensøkonomien. Den største utfordringa er fortsatt tilgang på arbeidskraft i landsdelen. - Kompetansen drar fra Nord-Norge, fastslår Hanne Nordgaard, regiondirektør i SpareBank 1 Nord-Norge. - Dette skjer til tross for at vi faktisk blir flere her i landsdelen, men veksten drives av utenlandsk arbeidsinnvandring. (Rana Blad, 08.11.11) Les mer

 

Håp for norske anti-dumpingregler

Overvåkingsorganet ESA kan bli tvunget til å trekke sin klage på norske regler mot sosial dumping etter vedtak i Europaparlamentet. I slutten av oktober gjennomgikk Europaparlamentet EU-reglene om offentlige innkjøp. EU-landenes folkevalgte oppfordrer nå medlemslandene til å ratifisere og etterleve ILO-konvensjonen mot sosial dumping. (Magasinett, 07.11.11) Les mer

 

Kommentar: Bønder som gisler for økt sosial dumping

- Mer og mer av vårt jordbruk baseres på billig og underbetalt arbeidskraft. Verre, mye verre, er den sosiale dumping en stadig større del av vårt jordbruk er offer for gjennom en svært billig import av kraftfôr, skriver GDs politiske redaktør. - Regjeringen vil ikke legge om kursen i landbruket slik Småbrukarlaget ønsker. Hva skal være bøndenes mottrekk mot en politikk som inkluderer økt sosial dumping? spør redaktøren. (Gudbrandsdølen Dagningen, 05.11.11) Les mer

 

Byggenæringen må satse på lærlingene

- Byggenæringen bør heller satse på å øke antall lærlinger enn å ta inn ukvalifisert utenlandsk arbeidskraft. Det sier forbundssekretær Halvor Langseth i Fellesforbundet. – Hvis en bedrift tar inn ukvalifisert utenlandsk arbeidskraft er det ikke for å drive opplæring, men for å skaffe seg billig arbeidskraft. Dette er en strategi som bare bemanningsselskaper og useriøse aktører tjener på, og som på sikt vil gi dårligere og dyrere bygg, sier Langseth. (Fellesforbundet, 04.11.11) Les mer

Se også: 700 læringplasser forsvant i byggenæringen i fjor (Klassekampen, 04.11.11)

 

Nytt nummer av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

LogoI går kom det nytt nummer av EU&arbetsrätt. Én av sakene er at byggebransjens parter har utarbeidet et felles forslag om kommende utstasjoneringsregler. I forslaget ligger at medlemsstatene selv kan bestemme ulike nivåer for hvilken minstelønn som er hensiktsmessig. Bakgrunnen for forslaget er EU-domstolens dom i Rüffert-saken, der Niedersachsen ville bruke tariffavtalen for delstaten, men domstolen henviste til tariffavtalen som gjaldt for hele Tyskland. (Fafo Østforum, 03.11.11) Les nyhetsbrev Nr 3 2011

Se også: Tidligere numre av nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

 

Danmark: Regjeringen vil stoppe misbruk av au pairer

- Au pair-ordningen har i løpet av de siste ti årene utviklet seg til å bli en arbeidsmarkedsordning der unge sårbare kvinner blir grovt underbetalt for sin arbeidskraft. Det risikerer å bli sosial dumping inn bakdøren hvis unge kvinner fra Asia ender som underbetalt hushjelp i Danmark, sier Anne Baastrup i det danske regjeringspartiet SF. - Au pair-ordningen er ikke tiltenkt som billig arbeidskraft for danske barnefamilier, og hvis det er det som skjer bør vi se på hvordan vi kan endre ordningen, sier Sofie Carsten Nielsen i regjeringspartiet Radikale. Hun understreker at de Radikale ikke er i mot au pair-begrepet, kun misbruket av ordningen. (Dansk LOs ugebrev A4, 03.11.11) Les mer

 

Offentlige innkjøp: EU kan følge ILO 94

Europaparlamentet har vedtatt en uttalelse om offentlige innkjøp hvor de ber om at en henvisning til ILO konvensjon 94 tas inn i EUs innkjøpsdirektiver. EFTAs overvåkingsorgan, ESA, er tydeligvis av en annen oppfatning i spørsmålet om den norske regjeringens forskrift om det samme. (LO-kontoret i Brussel, 02.11.11) Les mer

Konkurranseråd, Geir Bekkevold, ved den norske delegasjonen til EU presenterer hovedelementene i resolusjonen i rapporten her: Europaparlamentet ønsker en forenkling av regelverket for offentlig anskaffelser

Les også: KS vil ha respekt for lønnsvilkår (LO-kontoret i Brussel, 02.11.11)
Usikker praksis i forskrift mot "sosial dumping" (KS, 18.10.11)

 

 

LogoHvit vask er grei skuring - Svart arbeid er bånn i bøtta

Ordningene for å kunne handle hvitt i hjemmet er nå samlet på nettsiden Handle Hvitt. Dette er en del av kampanjen Handle hvitt-det lønner seg å vite. Det er Samarbeid mot svart økonomi (LO, Unio, YS, KS, NHO og Skatteetaten) som står bak kampanjen. (Fagforbundet, 02.11.11) Les mer

 

2 av 10 har kjøpt svart arbeid

18 % av befolkningen har kjøpt svart arbeid i løpet av de siste 2 årene, viser en undersøkelse Opinion har gjort for LO. - Svart økonomi stjeler ikke bare grunnlaget for en rettferdig konkurranse, men den stjeler også arbeidstakernes rettigheter som feriepenger og sykepenger, sier LO-sekretær Kristian Tangen. – Skal vi sikre full seriøsitet i arbeidslivet må vi ha nulltolleranse. LO har et bredt engasjement i arbeidet mot skattekriminalitet, blant annet å kjempe mot et useriøst arbeidsliv og sosial dumping, sier Tangen. (Fri Fagbevegelse, 01.11.11) Les mer

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700