Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Mai 2011

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum mai 2011

 

Flest østeuropeere til Rogaland

Siddisfylket fikk nesten 8000 innvandrere i fjor. Flesteparten av disse er østeuropeere som lokkes av den norske høykonjunkturen. Utenfor Oslo er Rogaland det fylket som tar mot fleste innvandrere (Utrop, 31.05.11). Les mer

 

 

Nå kommer steinleggerne

Sommeren er i anmarsj, og med den dukker også de omreisende steinleggerne opp igjen. I all hovedsak dreier det seg om steinleggere fra de britiske øyer, supplert med østeuropeiske arbeidere på minstelønn. Innsalget av tjenestene foregår på døra til folk, og ikke sjelden er de britiske firmaene innblandet i en rekke ulovlige forhold. (Fædrelandsvennen, 27.05.11) Les mer

 

 

Fafo Østforum seminar om Baltikum onsdag 8. juni 2011 kl 14-16

Lise Kleven Grevstad, ambassadør i Estland Jan Grevstad, ambassadør i Latvia Lief A. Ulland, ambassadør i Litauen Migle Gamperiene, forsker på AFI Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum

I 2004 ble Estland, Latvia og Litauen medlemmer i EU. Dette har medført en betydelig arbeidsvandring til Norge, så vel som økning i norske investeringer i Baltikum. I 2008 ble de baltiske landene hardt rammet av finanskrisa. På dette seminaret har vi invitert Norges ambassadører i de tre landene, som vil gi oss et innblikk i dagens situasjon, både når det gjelder økonomi, politikk og arbeidsmarkedene. I tillegg vil forsker Migle Gamperiene gi en kommentar om situasjonen i Litauen. (Fafo Østforum, 27.05.11)

Seminarprogram "Hva skjer i Baltikum?"

Påmelding via web innen 7. juni

 

 

Stortinget: Forslag som skal sikre vekstfremmende arbeidsinnvandring

Større konkurranse om arbeidskraft mellom land, gjør det nødvendig å ha en bevisst og helhetlig politikk som sikrer en bærekraftig arbeidsinnvandring, skriver stortingsrepresentantene Trond Helleland, Michael Tetzschner, Siri A. Meling og Per-Kristian Foss. Forenkle prosedyrene for forlengelse/fornyelse av arbeidstillatelser, forenkle regelverket for arbeidsinnvandrere fra ikke-EU-land som ønsker å ha ektefelle/barn med til Norge og innføring av «Blått kort» etter modell fra EUs «Blue Card» i Norge, er tre av i alt åtte forslag som skal sikre vekstfremmende arbeidsinnvandring, ifølge de tre representantene fra Høyre. (Stortinget, 26.05.11) Les bakgrunnen

Les forslagene

 

 

 

Én dags arbeid gir full trygdeuttelling i Norge

Som EØS-medlem har Norge forpliktet seg til å følge EUs regelverk om koordinering av trygderettigheter for borgere som reiser fra land til land for å jobbe. Eksempel: En polsk arbeider kan jobbe fire uker i Polen, før han drar til Norge. I løpet av den første arbeidsdagen i Norge, blir han syk. Polakken har da rett på sykepenger ut fra lønnen han hadde på sykemeldingstidspunktet, som gjør at inntekten han hadde i Norge blir grunnlaget for sykepengene. Han kan så dra tilbake til Polen og få utbetalt sykepengene der inntil ett år. - Det norske velferdssystemet står utvilsomt overfor store utfordringer. Hvis vi ikke justerer kursen, kan det frie europeiske arbeidsmarkedet bli en bombe for den norske velferdsstaten, sier forsker Knut Røed, økonom og seniorforsker ved Frisch-senteret og medlem i Brochmann-utvalget. (Dagbladet, 26.05.11) Les mer

 

 

Høyretopp: Norge bør øke arbeidsinnvandringen fra land utenfor EØS

Høyresympatisør og tidligere NHO-topp Jens Ulltveit-Moe får ikke gehør i egne rekker for sitt innvandringsutspill i gårsdagens VG, hvor han blant annet sa at ikke-vestlige innvandrere er et rent nettotap for Norge. - Han forenkler bildet veldig, sier innvandringspolitisk talsmann Trond Helleland (H). - Vi må tenke på hvilke behov Norge har for faglært arbeidskraft, og derfor ønsker Høyre å åpne opp for større arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS-området, sier Helleland (E24, 24.05.11) Les mer

Se også: Ulltveit-Moe: - Ikke-vestlige innvandrere er et rent nettotap (VG, 23.05.11)

 

 

 

Økt mangel på arbeidskraft

LogoÉn av fire bedrifter har problemer med å skaffe arbeidskraft, viser bedriftsundersøkelsen fra NAV. På ett år har mangelen på arbeidskraft økt med 10 000 personer. Totalt mangler norske bedrifter nå 61 000 personer. Mangelen på arbeidskraft ville vært høyere uten arbeidsinnvandrere, sier Hans Kure seksjonssjef i NAV. Selv om det er blitt vanskeligere å rekruttere enkelte yrkesgrupper, ser bedriftene positivt på framtiden. Bedrifter tror de vil ansette flere personer i år enn i fjor. (NAV, 24.05.11) Les mer

Se også: Optimismen blomstrer - mangler arbeidskraft (Fri Fagbevegelse, 24.05.11)

 

 

– Verneombudordningen er for svak

Djevat Hisenaj, leder av Fellesforbundet avd. 266, Hordaland Hotell- og restaurantarbeiderforening mener at en RVO-ordning for hotell-, restaurant- og reiselivsbransjen hvor verneombudene ansettes i Arbeidstilsynet er et nederlag for Fellesforbundet. Hotell-, restaurant- og reiselivsforeningene anklager Fellesforbundets for å gjøre knefall for høyresida og krever å få vite hva som har foregått «på bakrommet» med regjeringen. (FriFagbevegelse, 23.05.11) Les mer

Les uttalelsen fra Fellesforbundet avdeling 266:
RVO-ordningen for hotell- og restaurant - en fallitterklæring fra Fellesforbundet

Se også:
Løste strid om regionale verneombud (LO-Aktuelt, 12.05.11)
LO: Godt politisk håndverk (Fri Fagbevegelse, 12.05.11)
NHO: - Vi er tilfredse med at departementet har tatt hensyn til våre innvendinger (NHO, 12.05.11)
Les pressemelding fra Arbeidsdepartementet (12.05.11)
Les forskriften her

 

 

Danmark: Østarbeidere har bitt seg fast i Østjylland

Tusenvis av utenlandske arbeidere forsvant, da finanskrisen slo gjennom i Danmark i 2008. Især på Fyn og i Nordjylland fallt antallet. Størst arbeidsledighet på Fyn og i Nordjylland. Men i Københavns omegn og Østjylland er antallet østarbeidere i jobb høyere i dag enn det var i 2008. Det skjerper kampen om jobbene. Det gir en høyere arbeidsløshet blant dansker og presser lønnen. Og konkurransen fra øst rammer i sær de ufaglærte, mener arbeidsmarkedsforsker på Aalborg Universitet Flemming Ibsen. (Dansk LOs Ugebrev A4, 23.05.11) Les mer

 

 

Norsk lønn for alle koster 12,5 milliarder

Konsulentselskapet Econ Pöyry har regnet ut hva det vil koste å avskaffe all sosial dumping i privat sektor i Norge. Hvis alle ansatte i privat sektor i Norge minimum skal ha minstesatsen i tariffavtalene, vil det koste arbeidsgiverne 12,5 milliarder kroner. Dette er vel å merke før betaling av arbeidsgiveravgift og andre sosiale kostnader (Magasinet for fagorganiserte, 23.05.11). Les mer

 

 

Kommentar: Økende faglig skepsis til EU

- Europas fagbevegelse er blitt mer kritisk og mer skeptisk til EU enn hva den har vært før, skriver Knut Arne Sanden i et blogginnlegg fra Athen. - Tradisjonelt har fagbevegelsen særlig i EUs kjerneland som Tyskland , Frankrike og Benelux-landene vært EU- og Europatilhengere. Det store skillet kom gradvis etter utvidelsen i 2004 hvor 10 land kom med fra det tidligere Øst-Europa. De var blitt superliberalister og syntes ikke arbeidstakerrettigheter var noen god ide, skriver Sanden. Tjenestedirektivet og dommene i EU-domstolen har også bidratt til at europeisk fagbevegelse har blitt mer skeptisk til EU. (LO, 19.05.11) Les blogginnlegget her

 

 

Spørretimespørsmål i Stortinget om mangel på høykompetent arbeidskraft og arbeidsledige arbeidsinnvandrere

Muntlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken: Hvordan kan vi legge bedre til rette for å få høykompetent arbeidskraft til Norge, og hva vil statsråden gjøre på det området? Det andre hovedspørsmålet: Hvorfor er det slik at når vi får EØS-borgere hit til landet som kommer i jobb, gjør en god jobb og mister jobben på grunn av konjunkturer, f.eks. polske bygningsarbeidere, har de ikke krav på norskopplæring mens de er i arbeidslivet? Tvert imot kan de miste trygden dersom de går på norskkurs. Hva vil statsråden gjøre med å få rettet opp dette? (Stortinget, 18.05.11) Les hele debatten

 

Norge 2030 vil mangle bygg-arbeidskraft

Det vil mangle folk til å bygge Norge i 2030. Det er en av konklusjonene i rapporten "Demand and supply of labor towards 2030" fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I tillegg regner forskerne med at Norge vil oppleve arbeidsinnvandring for å fylle omsorgsjobbene som eldrebølgen krever. (Byggaktuelt, 18.05.11) Les mer

 

Sosial dumping på EFS-kongressen

Roar FlåthenLO-leder Roar Flåthen deltok i en rundebordskonferanse om arbeidstakerrettigheter og EUs indre marked under EFS-kongressen. – Vi ønsker arbeidskraft fra Polen og Baltikum velkomne, men det må være på vertslandets lønns- og arbeidsvilkår, sa Flåthen og forsvarte den norske ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler i stedet for minstelønn. Han bekreftet også at en serie kontroversielle dommer fra EF-domstolen de siste årene har bidratt til at oppslutningen om norsk medlemskap i EU er lavere enn noensinne. Den europeiske faglige samorganisasjonen (EFS) er en paraplyorganisasjon for europeiske fagbevegelser. (Fri Fagbevegelse, 18.05.11) Les mer

 

 

LO fornøyd med at regjeringen forsterker innsatsen mot sosial dumping

LO er svært fornøyd med at den rødgrønne regjeringen bruker også revidert nasjonalbudsjett til å forsterke innsatsen for et mer seriøst arbeidsliv og styrker tiltakene mot useriøsitet og sosial dumping. Blant annet styrkes Arbeidstilsynet med 10 millioner kroner. - Dette er i tråd med det vi ba om i vårt brev til regjeringen i mars, sier LO-nestleder Tor-Arne Solbakken. Han viser til at flere avsløringer om brudd på Arbeidsmiljøloven, spesielt innenfor helsesektoren og bemanningsbyråer, nødvendiggjør et mer effektivt og synlig Arbeidstilsyn. (LO, 13.05.11) Les mer

 

 

Vurdere å saksøke transportarbeiderforening

Fraktselskapet Thy Ferries la ferjedriften på is etter at danske 3F og Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF) varslet aksjoner for å hindre seiling. Nå vurderer Thy Ferries å anlegge sak mot ITF som mente rederiet bidro til sosial dumping. (Fedrelandsvennen, 13.05.11) Les mer

Se også: Slutt for Thy Ferries? (Fedrelandsvennen, 18.04.11)

 

 

Løste strid om regionale verneombud

Den fastlåste konflikten om regionale verneombud i renhold og hotell og restaurant er løst, var arbeidsminister Hanne Bjurstrøms gledesbudskap til Arbeidsmandsforbundets landsmøte i dag. Verneombudene blir formelt ansatt i Arbeidstilsynet (LO-Aktuelt, 12.05.11). Les mer

LO: Godt politisk håndverk (Fri Fagbevegelse, 12.05.11)

NHO: - Vi er tilfredse med at departementet har tatt hensyn til våre innvendinger (NHO, 12.05.11)

Les pressemelding fra Arbeidsdepartementet (12.05.11)

Les forskriften her

 

 

NAV skjerper kontrollen av trygd til utlandet

Stadig flere har krav på norske velferdsytelser når de bor i andre land. Årsaken er økt utflytting og arbeidsinnvandring. Trygdeutbetalingene til personer bosatt i utlandet er nesten doblet de siste ti årene. 4,2 milliarder trygdekroner ble eksportert ut av Norge i fjor. NAV har opprettet et eget team som skal sikre bedre kontroll med trygdeutbetalingene som går ut av landet. (NAV, 12.05.11) Les mer

 

 

Sosial dumping: Offentlige oppdragsgivere har selv et ansvar

- Hvorfor skal offentlige innkjøpere bruke sine allerede knappe ressurser på å etterkontrollere noe som kan medføre at tjenesten faktisk blir dyrere? spør Anne Marthe Holtet, advokatfullmektig, G-Partner AS og Morten Torkildsen, siviløkonom, G-Partner AS. Svarene er enkle, skriver de: - Offentlige innkjøpere er pålagt en slik kontrollplikt, og bør gå foran som et eksempel til etterfølgelse når det gjelder tiltak for å hindre sosial dumping. Dessuten bidrar slike kontroller til å sikre reell konkurranse mellom leverandørene, noe som er en forutsetning for mest mulig effektive innkjøp. (Kommunal Rapport, 12.05.11) Les innlegget her

 

Ny Fafo-rapport: Anbud og arbeidstakerrettigheter

Øyvind M. Berge Silje SønsterudbråtenFafo-forskerne Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten presenterer i dag sin nye rapport om anbud og arbeidstakerrettigheter i bransjene renhold, vakt og anlegg på Arbeidsmandsforbundets landsmøte. I rapporten drøfter forskerne hvilke konsekvenser anbudsutsetting har for arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. De ser særlig på hvilke dokumentasjonskrav som stilles, hva slags klausuler som legges inn i kontraktene og hvordan disse eventuelt kontrolleres, hvilke tildelingskriterier som legges til grunn og hvordan dette igjen påvirker arbeidstakernes rettigheter. (Fafo Østforum, 11.05.11)
Last ned Fafo-rapporten Anbud og arbeidstakerrettigheter
Les mer om Fafo-rapporten Anbud og arbeidstakerrettigheter

Det var mange nyhetssaker 11. mai om den nye Fafo-rapporten, der media blant annet har fokusert på temaene sosial dumping og minstelønn. Link til noen av sakene finner du her:

Staten bidrar til kriminalitet i renholdsbransjen. Renholdsbransjen syder av kriminalitet og sosial dumping, viser ny Fafo-rapport. Staten har skylden, mener både NHO og LO. Dette melder NRK.
«Overalt hvor det er mulig å jukse, så jukses det», og: Vi vil jo ikke ha det sånn (Dagbladet)
Kan man jukse, så jukses det (Fagbladet)
Anbud svekker rettigheter (FriFagbevegelse.no)
Overraskende omfang av useriøsitet (Renholdsnytt/NRK)
Flåthen sier stopp (Finnmarken/ANB-melding)
Nei til offentlig minstelønn (FriFagbevegelse.no)

 

 

Svak nedgang i innvandrerledigheten

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at ledighetsprosenten blant innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa nå går noe ned. Ledighetsnivået skyldes at mange arbeidsinnvandrere i denne gruppen mistet jobben som følge av konjunkturnedgangen som særlig rammet bygge- og anleggsnæringen i 2009. Aktiviteten i denne næringen har nå begynt å ta seg opp igjen. (SSB, 11.05.11) Les mer

 

Innvandreres arbeidsrettigheter krenkes

Erna Haagensen– Vi ser en utvikling i arbeidslivet generelt som er veldig uheldig. Vi er i ferd med å få et A- og B-lag i norsk arbeidsliv. Sosial dumping og svart arbeid er økende, sier Erna Hagensen, leder i Norsk Arbeidsmandsforbund til Klassekampen. Innvandrere presses til å jobbe som kontraktører på dårlige vilkår, advarer LO-toppen. (Utrop.no, 11.05.11) Les mer

 

 

 

 

 

 

LO-lederen: Nei til offentlig minstelønn

Roar FlåthenRoar Flåthen gikk kraftig ut mot en offentlig minstelønn på Arbeidsmandsforbundets landsmøte i dag. – Press på lønnsdannelsen vil legalisere sosial dumping, sa Flåthen og fryktet at man vil få en halvering med minstelønn i forhold til det som i praksis betales i mange tilfeller. (LO-Aktuelt, 11.05.11) Les mer

 

 

 

 

 

Unio avviser forslag om lovbestemt minstelønn

Anders FolkestadMyndighetene bør vurdere å innføre lovbestemt minstelønn, anbefaler Brochmann-utvalget. Unio avviser forslaget kontant. – Det er viktig at innvandrere ikke ender opp med underbetalt arbeid. Det eneste som hindrer dette, er nasjonale tariffavtaler og ikke en politisk bestemt minstelønn, sier Unio-leder Anders Folkestad. (Kommunal Rapport/NTB, 11.05.11) Les mer

 

 

 

 

 

- EØS-innvandring positiv så langt

Grete BrochmannDet regjeringsutnevnte Brochmann-utvalget overrakte utredningen «Velferd og integrasjon. Den norske modellens fremtid» til Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken i dag. Utvalget konkluderer med at innvandring har «både ønskelige og uheldige virkninger sett i et velferdsstatlig perspektiv». Etter at EØS-utvidelsen i 2004 skapte den største innvandringsbølgen i norsk historie, er det avgjørende at Norge griper fatt i potensielle negative virkninger nå, mener utvalget. (E24, 10.05.11) Les mer

Se også:

Kommentar: Gavepakker på løpende bånd i kampen om sosial dumping (LO-Aktuelt, 11.05.11)

Velferd og migrasjon. Den norske modellens framtid (Arbeidsdepartementet, pressemelding, 10.05.11)

Velferds- og migrasjonsutvalgets NOU (NOU 2011:07, 10.05.11)

 

 

Nye lønnssatser i allmenngjøringsforskriftene

Lønnssatsene i de tre allmenngjøringsforskriftene som ble vedtatt av Tariffnemnda høsten 2010 ble endret fra 1. april 2011. Dette har sin bakgrunn i lønnsoppgjøret 2011. (Arbeidsdepartementet, 09.05.11) Se oversikt over de ny lønnssatsene her

 

 

- Asiater kan erstatte polakker

De siste årene er behovet for mer arbeidskraft i Norge i stor grad blitt dekket av polakker. Men nå taler mye for at mange polakker vil finne jobben de leter etter mye nærmere sitt hjemland. Arbeidsgivere frykter at hardere kamp om arbeidskraften i EU kan føre til at norske bedrifter må hente arbeidere fra Asia eller Midtøsten for å få fylt ledige stillinger. (Fædrelandsvennen/NTB, 09.05.11) Les mer

 

 

Polakker jobbet for 30 kroner timen

Polske stålarbeidere tjente 30 kroner timen for en utbyggingsjobb på Xstrata Nikkelverk. I flere måneder tjente de ansatte i det polske firmaet Stabar under 25 prosent av det de har krav på ifølge norsk lov. Det har Arbeidstilsynet avslørt. (NRK Sørlandet/Fædrelandsvennen, 07.05.11) Les mer

 

 

 

Stortingspolitisk initiativ mot sosial dumping

Ap-politikere på Stortinget inviterte fagbevegelsen til et uformelt møte om sosial dumping i transportsektoren. – Vi har fått inn mange rapporter og innspill fra ulike steder i landet på det vi oppfatter som sosial dumping i transportsektoren. Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier Tone M. Sønsterud fra transportkomiteen på Stortinget. (Fagbladet, 05.05.11) Les mer

Se også: – Sosial dumping mer utbredt enn vi tror (Arbeiderpartiet, 06.05.11)

 

 

Kommentar: Arbeidsmiljøloven må styrkes

- Regjeringen har gjort mye med sosial dumping, men nå gjelder det å se de truende skyene i horisonten, skriver Stig H. Christensen i en kommentar. - Det europeiske og internasjonale arbeidslivet velter inn over Norge, med alle sine vikarbyråer, bemanningsforetak, midlertidige ansettelser, lange arbeidsdager og brudd etter brudd på den norske arbeidsmiljøloven. Det siste fra Sverige er at halvparten av de nyansatte (i 2010) jobber midlertidig. Oppgavene fremover er formidable, skriver Christensen. (LO-Aktuelt, 05.05.11) Les kommentaren

 

 

Høyeste innvandring noensinne

LogoNye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nettoinnvandringen til Norge i 2010 var på 42 350, som er 1 000 lavere enn i rekordåret 2008. Polakker og baltere sto for hele 38 prosent av nettoinnvandringen. Tidligere år har mange flyktninger ført til stor innvandring, men i de siste årene er det arbeidsinnvandring som har gitt den store nettoinnvandringen. Særlig gjelder dette polakker, men også svensker, litauere og tyskere. (SSB, 05.05.11) Les mer

 

 

Håndverkere uten tariffavtale pusser opp Folkets Hus

LogoDet er Oslo Kongressenter Folkets Hus, og ikke deleier LO, som er den formelle oppdragsgiveren, men saken er pinlig nok for LO. Solidaransvar har vært en av de sentrale kampsakene til LO de siste årene. – Vi har et kontraktsforhold med Bentzenbygg, som har tariffavtale. Men de har i kampens hete vært uheldig og fått inn noen underleverandører uten tariffavtale, sier Stein Edvard Skogli, administrerende direktør i Oslo Kongressenter. (Teknisk Ukeblad, 05.05.11) Les mer

Se også: YS ber byggenæringen skjerpe seg (TU, 05.05.11)
LOs hovedkasserer legger seg flat: - En pinlig sak (TU, 05.05.11)

 

 

Leder: Hvem vasker for vaskehjelpen?

Hanne Bjurstrøm- Norge må ikkje må bli et «Kuwait light», der underbetalte arbeidstakarar frå fattige land gjer jobbane nordmenn ikkje gidd å ta sjølve, sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i eit intervju med Dagsavisen. Ho tek ikkje avstand frå at folk kjøper hjelp i heimen, men meiner også desse arbeidarane må få ordna lønns- og arbeidsvilkår. Det er positiv at arbeidsministeren kjempar mot sosial dumping, og vi deler hennar frykt for at Norge skal utstyre seg med ein underbetalt underklasse som gjer arbeidet vi ikkje vil ta sjølve, skriver Klassekampen på lederplass. (Klassekampen, 05.05.11) Les lederen

 

 

Skeptiske til vikardirektiv

NHO mener arbeidsmiljøloven må endres hvis Norge sier ja til EUs vikarbyrådirektiv. Regjeringen tror loven overlever. LO og Fellesforbundet støtter denne oppfatningen, men har stilt en rekke krav før direktivet eventuelt kan innføres i Norge. Nå øker skepsisen i Fellesforbundets bygningsforeninger. Flere har blitt mer skeptisk til direktivet etter å ha lest NHOs høringsuttalelse. De frykter at norske restriksjoner på vikarbruk kan bli advokatmat etter at Norge eventuelt sier ja til direktivet. (Magasinet for fagorganiserte, 04.05.11) Les mer

 

Høyre-strid om minstelønn

Torbjørn Røe IsaksenDet blir kamp om minstelønn på Høyres landsmøte til helga. Partiets største fylkeslag foreslår nå en statlig minimumslønn etter amerikansk modell. I følge fylkesleder i Oslo Høyre Michael Tetzschner er hensikten med forslaget å bekjempe sosial dumping. - Arbeidsinnvandring fra EU og EØS-området har mange steder ført til uakseptabelt lave lønninger, sier han. Partiets arbeids- og sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen frykter imidlertid at minstelønnen i praksis vil bli en makslønn, og at minstelønn vil svekke arbeidstakernes rettigheter. (Klassekampen, 03.05.11) Les mer

 

 

Endringer i id-kortforskriften for bygg- og anleggsbransjen

Jan-Erik StøstadFra 1. juli må alle bemanningsforetak som leier ut arbeidskraft til bygg- og anleggsbransjen være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak for å kunne få id-kort til sine ansatte. – Dette vil gi et bidrag til mer effektiv regulering av bemanningsforetakene, sier statssekretær Jan-Erik Støstad. Id-kortene er blant regjeringens tiltak mot sosial dumping. (Arbeidsdepartementet, 03.05.11) Les mer

Les endringsforskriften her (AD, 03.05.11)

 

 

Advarer mot for mange endringer i allmenngjøringsloven

LogoHvordan kan Fellesforbundet sikre at utenlandske ansatte ikke blir lønnsdiskriminert? Debatten går nå friskt i forbundet. Tidligere i år kom Kjell Skjærvøs rapport som anbefaler omfattende endringer i lov om allmenngjøring. Rapporten har fått støtte fra Fellesforbundets øverste ledelse, men forbundsstyret valgte i mars å vente med å fatte vedtak. Nå møter Skjærvø motstand fra Fellesforbundets avdeling 25, den største avdelingen i Rogaland. (Magasinett, 03.05.11) Les mer

Se også:
Ny rapport om allmenngjøring (Fellesforbundet, 28.02.11)
Last ned rapporten Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning

 

 

Mangler svensk arbeidskraft

Mange restauranter mangler nå arbeidskraft fordi strømmen av svenske arbeidstakere til Norge avtok etter nyttår. Forvirring rundt reglene for arbeidsinnvandring gjør at unge svensker holder seg hjemme. - I januar i år oppsto det en viss uklarhet da skattedirektoratet innførte en ny identitetskontroll for utenlandske borgere som skulle ha nye skattekort. I februar klargjorde finansministeren at det ikke skal stilles krav om norsk bostedsregistrering hvis ikke de svenske pendlerne selv ber om det, sier Roger Schjerva, statssekretær i Finansdepartementet til TV2. (NHO Reiseliv, 03.05.11) Les mer

Se også: Strakstiltak for svenske pendlere (Finansdepartementet, 15.02.11)

 

 

Sosial dumping - ett viktig tema i flere 1. mai taler

Årets 1. mai ble markert med tog og taler i alle større norske byer. Sosial dumping, midlertidige ansettelser og Adecco var blant de viktigste temaene for deltakerne, skriver Absentia (02.05.11) Les mer

 

 

Regjeringen styrker Arbeidstilsynet med 10 millioner

Logo– Flere avsløringer om brudd på arbeidsmiljøloven, spesielt innenfor helsesektoren og bemanningsbyråer, viser hvor nødvendig det er med et effektivt og synlig Arbeidstilsyn, sier statsminister Jens Stoltenberg. Stoltenbergs 1. mai-budskap er at avsløringene denne våren av useriøse arbeidsforhold i flere bransjer og selskaper viser viktigheten av å fortsette arbeidet mot sosial dumping. – Alle har rett på anstendige arbeidsvilkår, sier Stoltenberg. (Statsministerens kontor, pressemelding, 01.05.11) Les pressemeldingen

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700