Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Juli 2011

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum juli 2011

 

Mistenker økonomisk kriminalitet

Øvrebyen Bilpleie i Winsnesgate på Kongsvinger er satt under lupen av politiet og Arbeidstilsynet etter et felles tilsyn 15. juni. Ingen av de to ansatte som jobbet denne dagen kunne vise fram papirer på arbeids- og oppholdstillatelse på stedet. Dessuten har politiet mistanke om økonomisk kriminalitet og har iverksatt etterforskning (Glåmdalen, 27.07.2011). Les mer

 

Jobbet syv dager i uken for 41 kroner timen

På Best Western Kampen Hotell i Oslo ble sengene redd opp av litauere for 41 kroner timen. Arbeidstilsynet fant en rekke brudd på Arbeidsmiljøloven. Formelt sett har eieren av hotellet, Satinder Vir Singh, satt ut jobben til et litauisk selskap som igjen engasjerer kvinner med enkeltmannsforetak til å jobbe for seg. Dette har ikke Arbeidstilsynet godtatt. De betrakter litauerne som ansatte i det litauiske selskapet, og skal nyte godt av norske regler på området (Aftenposten, 22.07.11). Les mer

 

Slår til mot steinleggerne

Sommeren er høysesong for utenlandske steinleggere som jobber svart. Politiet og Skatt Øst jobber nå aktivt for å luke ut uærlige arbeidere. Romerikes Blad ble med da politiet og skattemyndighetene aksjonerte på Skedsmokorset. Aksjonen føyer seg inn i rekken av aksjoner på Østlandet denne sommeren. Hittil i år har Skatt Øst hatt mellom 15 og 20 aksjoner. Ingen av firmaene har drevet lovlig (Romerikes blad, 20.07.11). Les mer

 

EFTA-domstolen felte Island

Islands krav om at utenlandske bedrifter må betale sykelønn til sine ansatte er i strid med utstasjoneringsdirektivet, ifølge EFTA-domstolen. Det er heller ikke mulig å stille krav om at arbeidsgiver tegner yrkesskadeforsikring (EU&arbetsrätt nr 2/2011). Les mer

Utlendinger jobbet på jernbaneprosjekt for 87 kroner timen

Fire av fem arbeidere på et norsk jernbaneprosjekt jobbet for en timelønn under minstetariff, ifølge en intern rapport. 38 arbeidere skal ha jobbet over ti dager i strekk uten fri. En intern rapport fra Jernbaneverket (JBV) Aftenposten har fått tilgang til slår fast en rekke avvik under arbeid på norsk jernbane. Dette omfatter påstander om brudd på arbeidsmiljøloven, og et lønnsnivå som bryter med reglene om at norsk tariff skal følges under arbeid for det offentlige (Aftenposten, 14.07.11). Les mer

 

Tjener en halv årslønn på en måned på jordbærplukking

Polakkene strømmer til Lier for å sanke jordbærkroner. Engelsklærerne Aleksandra (33) og Rafal (31) tjener en halv årslønn på en måneds arbeid. I jordbæråkeren til Marius Egge i Lier står 200 polakker krokbøyde over jordbærplantene og plukker bær (Drammens Tidende, 11.07.11). Les mer

 

Arbeidsinnvandringen på vei ned

Nesten 20000 arbeidsinnvandrere kom til Norge i 2008. I fjor kom bare 13375. - Nedgangen har nok sammenheng med at finanskrisen førte til en nedgang i bygg- og anleggsbransjen, hvor mange utenlandske arbeidstakere jobbet. Jeg tror dette er i ferd med å snu nå i 2011, men det blir veldig spennende å se om nedgangen fortsetter, sier rente- og valutastrateg Bjørn Roger Wilhelmsen i First Securities (Aftenposten, 09.07.11). Les mer

 

Foreslår fengsel for sosial dumping

Justisdepartementet vil skjerpe strafferammene i lov om allmenngjøring av tariffavtaler. Grov underbetaling av ansatte kan i dag straffes med bøter, og justisdepartementet mener strafferammen er altfor lav. Justisdepartementet har sendt sitt forslag til Arbeidsdepartementet, som vil se på saken. Arbeidsdepartementet jobber for tida med ei stortingsmelding om norsk arbeidsliv, og vil vurdere denne og andre saker i den kommende meldinga. (Fri Fagbevegelse, 08.07.11) Les mer

 

Kommentar: Demokratiets domstoler

- Når politikere og velgere i tiår etter tiår lar domstolene begrense politikken, må det være fordi de ønsker det, skriver Aslak Bonde. Et av hans eksempler er ESA som viser til ferske avgjørelser i EU-domstolen som etter ESAs mening gjør det umulig for offentlige virksomheter å stille krav om tarifflønn når de legger oppdrag ut på anbud. -I stedet for å beskylde dommere for å ta makt fra politikerne er det derfor mer fruktbart å diskutere hvordan man på lang sikt kan legge til rette for at spriket mellom de to statsmakter ikke blir for stort, skriver Bonde. (Morgenbladet, 08.07.11) Les mer

 

Solheim deltar på EUs uformelle miljøministermøte i Polen

Erik SolheimMiljø- og utviklingsminister Erik Solheim deltar under EUs uformelle miljøministermøte i Sopot i Polen mandag 11. og tirsdag 12. juli. Under besøket i Polen vil Solheim også besøke flere prosjekter som mottar støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. (Miljøverndepartementet, 06.07.11) Les mer

Les mer om EØS-midlene på UDs nettsider


Foto: Bjørn H Stuedal


 

 

De Facto utgir et hefte om kampen mot sosial dumping

OmslagFagforeningsmiljøene i Aker, Bergen Group Rosenberg og avdeling 25 i Fellesforbundet, har engasjert De Facto til å lage en utredning og et hefte om sosial dumping. Dette er et bidrag i den videre diskusjonen om tiltak som kan forsterke kampen mot sosial dumping. Hefte utgis i august 2011, og vil blant annet bli presentert på en konferanse om EU/EØS og fagbevegelsen i månedsskifte september/oktober. Les mer om konferansen i saken nedenfor. (Fafo Østforum/De Facto, 06.07.11) Les mer

 

 

 

 

Konferanse om EU/EØS og fagbevegelsen, i Oslo 30. september - 1. oktober 2011

Sentrale LO-avdelinger, i samarbeid med Faglig Utvalg i Nei til EU, arrangerer en to dagers landsomfattende konferanse om ulike sider av EU/EØS og fagbevegelsen. På konferansen skal blant annet boken "EU, EØS og fagbevegelsen" presenteres, sammen med et De Facto-hefte om sosial dumping med fokus på innsynsrett, allmenngjøring og inn-/utleie og vikarbyrådirektivet. Konferansen arrangeres på Håndverkeren i Oslo, fredag 30. september og lørdag 1. oktober. (Fafo Østforum/Fagforbundet, 06.07.11) Les mer om program og påmeldingsinformasjon

 

- Våre europeiske kolleger må få norske lønns- og arbeidsvilkår når de jobber i Norge

Fellesforbundets petroleumsforum vil ikke innføre EUs direktiv for vikarbyråer i Norge, de ønsker allmenngjøring tilbake på petroleumsanleggene, og forumet vil sette inn ekstra krefter på kampen mot sosial dumping. – Det er kolossalt viktig å synliggjøre forskjellene i europeiske arbeideres avlønning og arbeidstidsrotasjoner i Norge, kontra de arbeids- og lønnsavtaler som gjelder for norske og nordiske arbeidere, sier Roger Berg-Hansen, ny leder i Fellesforbundets petroleumsforum. (Magasinett, 05.07.11) Les mer

 

Frykt for sosial dumping etter ESA-pålegg

Dag SeierstadESA meiner at lover om offentlege innkjøp bryt med EØS-avtalen. — Det kan føre til at ILO-byggverket rasar både for Noreg og EU, seier EØS-ekspert Dag Seierstad (bilde). — I pålegget har ESA einsidig lagt vekt på Rüffert-dommen frå 2008. Men EFTA-domstolen kan ta ein breiare diskusjon, seier Seierstad, som seier han trur saka til slutt vil ende i EFTA-domstolen. I ein e-post frå Arbeidsdepartementet får Nationen opplyst frå statssekretær Jan Erik Støstad (Ap) at regjeringa, om det blir nødvendig, vil prøve saka rettsleg. — ILO-konvensjon 94 er særs viktig i regjeringa sitt arbeid mot sosial dumping, skriv Støstad. (Nationen, 04.07.11) Les mer

 

 

 

LO og NHO uenige om nye EØS-krav

LO mener det åpnes for dumping av offentlige lønninger dersom Norge endrer arbeidsreglene slik ESA krever. NHO støtter kravet fra EØS-overvåkningsorganet. Avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO, Nina Melsom mener at reglene som skal hindre lønnsdumping og dårligere arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge må endres. – Fordi arbeidstakere har lik rett på beskyttelse om de jobber for det offentlige eller det private, sier hun. Reglene krever at alle selskaper som leverer anbud til kommuner og fylkeskommuner må sørge for norske lønns- og arbeidsvilkår til sine ansatte. – Dersom man skal ha denne typen bestemmelser må det gjelde både for private og offentlige. Man kan ikke gjøre det kun i det offentlige, sier Trygve Melvang Berg, pressetalsmann i ESA. (NRK, 03.07.11) Les mer

 

Innkjøp inn i svensk kamp mot sosial dumping

LogoSvenskane har rigga seg til med nye våpen i kampen for å ta vare på ”den svenske modellen” i arbeidslivet. Sosial dumping skal det kjempast mot, og eit av våpna er bruk av ILO-konvensjon nr. 94. Av den går det fram at offentlege oppdragsgivarar skal stille minstekrav til lønn og arbeidsvilkår hos leverandørane deira. Med det svenske vedtaket i Riksdagen har nå alle nordiske land godkjent denne konvensjonen. (Doffin, 01.07.11) Les mer

 

 

Frykter norsk lønn taper i EFTA

Med støtte fra NHO har ni norske verft reist sak mot allmenngjøring av tariffvilkårene i verftsindustrien. De ni mener at bestemmelser rundt norske lønns- og arbeidsvilkår i tariffavtalen ikke skal gjelde for innleid, utenlandsk arbeidskraft. Saken skal opp for EFTA-domstolen i Luxembourg onsdag 12. oktober, og klubbleder Ståle Johansen ved Kværner Verdal frykter at EFTA-domstolen skal åpne for rovdrift på utenlandsk arbeidskraft ved norske verft. (Trønder-Avisa, 01.07.11) Les mer

Se også: Norsk lønn i EFTA-domstolen 12. oktober (Magasinett, 14.06.11)

 

 

Bjurstrøm: Kjemper videre mot ESA om sosial dumping

Hanne BjurstrømESA avga 29. juni 2011 en ”Reasoned opinion” om at forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er i strid med EØS-avtalen. - Det er skuffende at ESA ikke har fulgt den norske argumentasjonen i saken. Dette er en svært viktig sak, og det er uakseptabelt at myndighetene ikke skal kunne gå foran som et godt eksempel når det gjelder å hindre sosial dumping. ESAs avgjørelse vil bli nøye gjennomgått med tanke på hvordan vi skal forholde oss videre i saken. ESA gir oss to måneder på å rette forholdene som strider mot EØS-regelverket, dvs. 29. august. Vi vil i første omgang be om utsatt frist fra ESA for å kunne vurdere saken grundig, sier statsråd Hanne Bjurstrøm. (Arbeidsdepartementet, 30.06.11) Les mer

Se også: I skvis mellom FN og EU (Fri Fagbevegelse, 01.07.11)
ESA: ILO har vikeplikt for EU (LO-kontoret i Brussel, 30.06.11)

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700