Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Februar 2011

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum februar 2011

 

Ny rapport om allmenngjøring

Kjell Asbjørn Skjærvø har på oppdrag fra Fellesforbundet utarbeidet en ny rapport om allmenngjøring av tariffavtaler. Forslaget om allmenngjøring uten dokumentasjonskrav førte ikke fram og har aktualisert behovet for et alternativ til dagens ordning. Det er dette som er tema for Skjærvøs nye rapport. (Fellesforbundet, 28.02.11) Les mer

Last ned rapporten Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning

 

 

Fafokonferansen 2011: Ny kamp om migrasjon, arbeidsliv og velferd - høyredreining i Europa?

Erna Solberg Jens StoltenbergHva står på spill hvis Norge går mot høyre? Møt Jens og Erna til duell på Fafokonferansen om morgendagens arbeidsliv, velferdsstat og integreringspolitikk. Konservative partier og koalisjoner har inntatt stadig flere regjeringskontorer i Europa. Et nytt høyre tar tak i reformer av arbeidsliv og velferdsstater. Hva er det norske alternativet? Velkommen til årets viktigste statsministerduell. Oslo Kongressenter 2. mars 2011 08.30-17.30.
Pil Konferanseprogram og påmeldingsinformasjon

 

Foto: Solberg: CF-Wesenberg/kolonihaven.no
Stoltenberg: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix/Statsministerens kontor

 

Politirazzia i Adecco-saken

NRK avslørte kritikkverdige arbeidsforhold ved Ammerudlunden sykehjem. Arbeidstilsynet anmeldte Adecco, og politiet gjennomførte i dag en større razzia ved både Ammerudlunden og Midtåsen sykehjem. - Vi har kommet til den fasen i etterforskningen at vi tar kontakt med aktuelle steder, sier politiadvokat Carl Graff Hartmann som er påtaleansvarlig for etterforskningen. (VG, 28.02.11) Les mer

 

 

 

Polske søppelkjørere i Asker sykemeldt

1. november i fjor overtok Ragn-Sells renovasjonstjenesten i Asker, de startet da med 14 polakker innleid via Adecco. Nå, tre måneder senere, er det kun fem igjen i jobb. Tre er oppsagt, to sa opp selv og fire er sykemeldt på grunn av overarbeid. De fire renovatørene er sykemeldt etter tre måneder med arbeidsuker på 60 timer. (NRK Østlandssendingen, 28.02.11) Les mer

Se også: – Orker ikke mer av råkjøret (Fagbladet, 25.02.11)

 

 

 

 

Skal kartlegge sosial dumping i kommunene

Logo KS skal finne ut om norske kommuners innkjøp av tjenester bidrar til sosial dumping. Undersøkelsen skal være avsluttet i 2012. – Det er kommunenes ansvar at vikarene får den lønna de har krav på, og at arbeidsmiljøloven overholdes. Vi vil finne ut om kommunene har gode nok systemer for å ivareta dette, sier Per Kristian Sundnes, direktør for arbeidsliv i kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS. (bygg.no, 28.02.11) Les mer

 

 

- Sosial dumping skjer hver dag i kommunen

- Sosial dumping skjer i Ålesund hver eneste dag, sier formannskapsmedlem og bystyrerepresentant Svein Rune Johannessen (Ap) i Ålesund. Han reagerer kraftig på at kommunen mangler lovpålagte rutiner for å unngå sosial dumping. (NRK Møre og Romsdal, 28.02.11) Les mer

 

 

Hvad er der galt i at hyre en billig polak?

En polsk maler koster en fjerdedel af en dansk maler, og det er fuldt ud lovligt at betale den lave hyre. Men moralsk føles det helt forkert, erfarer journalist Morten Runge under arbejdet med en radioudsendelse, hvor han netop udforsker forbrugerens dilemma. A4 spørger Morten Runge, om et billigt valg kan blive dyrt købt. (Dansk LOs Ugebrev A4, 28.02.11) Les intervjuet her

 

 

Mener EU-direktiv kan redde vikarbyråbransjen

NHO og LO er delvis enige om at en innføring av EUs vikarbyrådirektiv vil bedre arbeidsbetingelsene i bemanningsbransjen. Ifølge statssekretær Jan-Erik Støstad (Ap) i Arbeidsdepartementet tar regjeringen sikte på å avklare vikarbyrådirektivet i løpet av våren. (Nationen, 25.02.11) Les mer

 

 

Tyskland: Kamp mot midlertidige ansettelser og lønnsdumping

Fagorganiserte over hele Tyskland deltok i går i demonstrasjoner og møter. De krever slutt på lønnsdumping og bruk av midlertidige arbeidskontrakter og vil ha lik lønn for likt arbeid. Tysk LO anslår at rundt ti prosent av arbeidsstyrken, eller nær en million arbeidstakere, i dag er midlertidig ansatte via vikarbyråer og utleiefirmaer. De frykter at forholdene vil bli enda verre fra 1. mai, da vikarbyråene kan operere nesten uten begrensninger i hele EU-området. (Fri Fagbevegelse, 25.02.11) Les mer

 

 

Sosial dumping på flerbruksfartøy

Logo- Vi har klare signaler på økt bruk av underbetalt utenlandsk arbeidskraft og vikarer blant prosjektpersonellet innen oljeserviceområdet på flerbruksfartøy, sier OSA-inspektør i Industri Energi, Øyvind Hopland. - Industri Energi har ingenting i mot at det benyttes utenlandsk personell på rigg eller flerbruksfartøy innen oljeservice området, men de skal ha lønn tilsvarende de norske arbeidstakerne, sier han. (Industri Energi, 25.02.11) Les mer

 

 

 


Polske sykepleiere

LogoAdecco Helse AS har hatt en ordning hvor de har tilbudt sykepleiere som ønsker språkopplæring i Polen et rentefritt lån for finansiering av opplæringen. Lånet er tilbudt trukket over lønn i opp til 18 måneder. Ordingen blir satt i et svært negativt lys i NRK Dagsrevyen i et innslag om en polsk rykepleier. Ordningen blir nå evaluert, skriver Adecco på sine nettsider. (Adecco, 25.02.11) Les mer om kurs og betingelser for polske sykepleiere

Se og hør innslaget Adecco (Dagsrevyen, 24.02.11)


 

Vurderer strengere sanksjoner mot sosial dumping

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm– I den kommende arbeidsmiljømeldingen vil vi foreslå å styrke Arbeidstilsynets sanksjoner overfor kommunene slik at tilsynet kan gripe inn med stansing og tvangsmulkt ved sosial dumping, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Hun understreker også at regjeringen har styrket Arbeidstilsynet merkbart de siste årene. Før denne saken dukket opp hadde Arbeidstilsynet planlagt tilsyn med 25 sykehjem i Oslo, ett av dem var Ammerudlunden. (Arbeidsdepartementet, 24.02.11) Les pressemelding fra departementet

Se også: Arbeidstilsynet politianmelder Adecco Helse (VG, 25.02.11)

 

 

 

LO og Frp fortsatt uenige - om blant annet solidaransvar og allmenngjøring

Roar Flåthen Siv JensenEtter ønske fra Frp har LO hatt et uformelt møte med partiet. LO-leder Roar Flåthen konstaterer at det fortsatt er stor avstand mellom LO og Frp på sentrale politikkområder. Flåthen tok særlig opp tre områder som er problematiske med Frps politikk, og ett av områdene er virkemidler i kampen mot sosial dumping. Frp har tidligere gått imot solidaransvar, og motsatt seg forslag som letter adgangen til allmenngjøring av tariffavtaler. (LO, 24.02.11) Les mer

 

 

 

AUF vil ha flere i fengsel for grove brudd på arbeidsmiljøloven

Eskil Pedersen, AUF-lederAUF-leder Eskil Pedersen tar til orde for at fagorganisasjonene kan klage inn brudd på arbeidsmiljøloven til domstolene. I dag er det opp til offentlige påtalemyndigheter å reise slike straffesaker. - Ved tilsvarende brudd på økonomisk lovgivning blir det strenge straffer, mens brudd på arbeidsmiljøloven ender opp som en diskusjon i avisene, sier Pedersen. AUF mener at sosial dumping må ha noen konsekvenser, og at flere bør fengsles for grove brudd. (Dagbladet, 24.02.11) Les mer

 

 

 

Fritt fram for NUFer

I dag vil finanskomiteen på Stortinget legge fram innstillingen og fjerne revisjonsplikten for små aksjeselskap. Dette innebærer også at det ikke vil være noen revisjonsplikt for de utenlandskregistrerte foretaktene, NUFene. LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Solbakken mener fjerning av revisjonsplikt for de små øker useriøse bedrifters mulighet til regelbrudd, økonomisk kriminalitet og sosial dumping. (LO-Aktuelt, 24.02.11) Les mer

 

 

Arbeidsmandsforbundet og NHO Service uenige om RVO

Petter FurulundErna HagensenArbeidsmandsforbundet og NHO Service har lang tradisjon for å samarbeide for en seriøs renholdsbransje, men når det gjelder innføring av regionale verneombud (RVO) i renhold, står partene langt fra hverandre. Petter Furulund, administrerende direktør i NHO Service, mener Erna Hagensen tar hardt i når hun mener samarbeidet mellom Arbeidsmandsforbundet og NHO Service er truet fordi arbeidstagerorganisasjonen sier nei til RVO i renholdsbransjen. (Arbeidsmanden, 23.02.11) Mer om uenighetenom RVO

Se også: Hagensen: NHO Service truer vårt samarbeid (Arbeidsmanden, 22.02.11)

 

 

NSF med prosjekt mot sosial dumping

Medieoppslag den senere tid har satt fokus på konkurranseutsatte sykehjem og sosial dumping. Økende arbeidsinnvandring, sterk vekst i antall vikarbyråer som leier ut sykepleiere og konkurranseutsetting er forhold som gjør Norsk Sykepleierforening (NSF) bekymret. NSF har derfor iverksatt et arbeid for å forebygge sosial dumping, fremme etisk rekruttering og motarbeide uakseptable lønns- og arbeidsvilkår i helsevesenet. (NSF, 23.02.11) Mer om prosjektet

 

 

 

LO-lederen fordømmer utnytting av svensker og avviser forslag om innslusingslønn

Roar Flåthen, LO-lederLO-leder Roar Flåthen fordømmer utnyttingen av svenske ungdommer som kommer til Norge for å jobbe. Flåthen avviser også Fremskrittsparti-forslaget om såkalt «innslusingslønn» for innvandrere. - Innslusingslønn er helt uaktuelt. Vi lønner ikke mennesker etter etnisitet, sier Flåthen, som forsikrer at LO, i samarbeid med den rødgrønne regjeringen, skal fortsette kampen mot sosial dumping. (LO-Aktuelt, 22.02.11) Les mer

Se også: Kommentar: Svenskeskammen (Fri Fagbevegelse, 22.02.11)

 

 

SV: - Høyre fører polske arbeidere bak lyset

Karin Andersen, SV- Det viktigste vi kan gjøre for arbeidsinnvandrere i Norge er å bekjempe sosial dumping, sier SVs Karin Andersen. Erna Solberg mener at politikere må være mer opptatt av situasjonen til polakkene i Norge. Det syns Andersen er frekt, siden Høyre har stemt mot rødgrønne tiltak mot sosial dumping. Eksempler på forslag er regionale verneombud, innsynsrett for tillitsvalgte i arbeidsavtaler og solidaransvar for lønn og feriepenger. (SV, 22.02.11) Les mer

 

 

 

Polakker liker Høyres satsing

Erna SolbergHøyre har satt i gang et prosjekt for å verve flest mulig av polakker til kommunevalget. Ernas og Høyres frieri til polakker i Norge blir tatt godt imot av hovedpersonene selv. En av grunnene er at partiet er først ute med et søkelys på polakker. - Arbeiderpartiets form høres ut som kommunistisk retorikk. Det er vi ferdig med, sier Jan Ozarowski til Dagsavisen. (Høyre/Dagsavisen (papirutg.), 21.02.11) Mer om Høyres satsing på å verve polakker

Se også: LO og de rødgrønne raser mot Høyres polakkfrieri (P4/Dagsavisen, 22.02.11)
Debatt: - Høyrepolitikk rammer polakker (Dagsavisen, 25.02.11)


 

 

Krever allmenngjøring i renhold

Erna HagensenDersom LO og Arbeidsmandsforbundet får det som de vil, så skal alle renholdere i renholdsbedrifter minst ha en timelønn på 148 kroner og 56 øre. Krav om allmenngjøring sendes nå til Tariffnemnda. – Både NHO og LO ønsker allmenngjøring. Og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har ved flere anledninger stilt seg positiv til allmenngjøring. Dette bør veie tungt, slår Erna Hagensen i Arbeidmandsforbundet fast (Fri Fagbevegelse, 21.02.11). Les mer om det nye kravet om allmenngjøring

Se også: LO og Arbeidsmandsforbundet krever allmenngjøring (Renholdsnytt, 23.02.11)

 

 

Unio: - Sosial dumping må kveles før det sprer seg

Anders Folkestad, Unio-lederUnio-leder Anders Folkestad mener sosial dumping må kveles før det sprer seg i offentlig sektor. Derfor må vikarer fra selskaper kommunene kjøper tjenester fra få lønn og rettigheter som i landsomfattende tariffavtaler. Etter avsløringer de siste dagene av at sykepleiere ved et Adecco-drevet sykehjem i Oslo jobbet 84 timer i uka, gjentar Unio kravet om at regjeringen inkluderer alle tjenesteområder, inkludert undervisning og barnehage, i forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. (Unio, 18.02.11) Les mer

Se også: Høring av regelverket om offentlige anskaffelser (FAD, 01.02.11)

 

 

 

Arbeidstilsynet blir lurt av useriøse bedrifter

LogoArbeidstilsynet bruker mye tid på å avdekke sosial dumping, men opplever at de useriøse bedriftene tilpasser seg for å unngå å bli tatt. – De prøver å lure oss hele tida, sier seniorinspektør Per Granerød i Arbeidstilsynet i Oslo. Men tilsynet har fere kort i ermet: – Vi har en polsk svartjeneste der vi får mange tips, og vi har ansatte som snakker mange ulike språk. Det gjør at vi får ut en del informasjon, sier Granerød. (Magasinett, 18.02.11) Les mer

 

 

Sykehjem-suksess driver ulovlig

En av de største private sykehjemskjedene her i landet, Adecco Helse, har tjent 100 millioner kroner de fire siste årene. Ett av sykehjemmene, Ammerudlunden i Oslo, har fått flere priser og høstet lovord av politikere. Men enkelte ansatte har jobbet 84 timer i timen uten overtidsbetaling, og noen som overnatter i bomberommet i kjelleren på sykehjemmet. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier at dette høres ut som sosial dumping, og at hun håper at Høyre-byrådet i Oslo rydder opp i forholdene. (NRK, 17.02.11) Les mer

Se også: Jan Davidsen vil kaste vikarbyråene ut av det offentlige (Dagbladet, 17.02.11)
Sykehjemsetatens fagforening: - Adecco og ledelsen ved Ammerudlunden har lenge visst at vaktplanene var ulovlige (Fri Fagbevegelse, 18.02.11)
Ansvarlig lønn (Adecco, 18.02.11)
Fagforbundet varslet Oslo kommune om dobbeltvakter i fjor (VG, 19.02.11)
Leder: Uverdige arbeidsforhold i sykehjem (Adresseavisen, 22.02.11)
Oslo kommune bryter kontrakten med Adecco (Dagbladet, 22.02.11)

 

 

Treg saksbehandling hindrer arbeidsinnvandring

Marit Stykket, president i NITO- En av årsakene til at vi ikke fyller opp kvoten med faglærte arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS er treg saksbehandling, sier Marit Stykket, president i NITO. - Hvis norsk økonomi også i årene fremover skal oppnå vekst, må vi evne å benytte oss av kompetanse utenfor Europas grenser. Vi har eksempler på virksomheter som faktisk mister sine beste kandidater på grunn av det norske saksbehandlingssystemet, sier Stykket. (NITO, 18.02.11) Mer om rekrutteringsutfordringene

 

 

 

EU: store variasjoner i minstelønn

Logo20 EU-land har en eller annen form for nasjonal minstelønn. Variasjonen i minstelønn er stor. Eurostat, EUs statistikkbyrå, har nylig publisert nye tall for minstelønn i EU. Når man sammenligner minstelønn og gjennomsnittlig bruttolønn i industrien henger den lovfestede minstelønn langt etter. (LO/Eurostat, 17.02.11) Mer om minstelønn i EU

 

 

 

100.000 i dumpebot

Politiet har ilagt det latviske selskapet Kvinta Plus en foretaksstraff i form av et forelegg på 100.000 kroner for grov underbetaling av flere bygningsarbeidere ved Rena tekniske verksted. Bøtelegging skyldes at lønnen var langt under den lovpålagte minstelønna for bygg- og anlegg. Det tok nær to år fra lovbruddet ble avslørt, til politiet ila forelegget. Det tok tid å få fastsatt hvem som er juridisk ansvarlig for det ulovlige forholdet. Kvinta Plus var underentreprenør og CCC hovedentreprenør. (Hamar Arbeiderblad, 17.02.11) Mer om bøtelegging etter brudd på allmenngjort tariffavtale

Se også: Fellesforbundet roser politiet (Hamar Arbeiderblad, 17.02.11)

 

 

Polsk arbeidskraft like vanlig i offentlig som i privat sektor

Polsk arbeidskraft er for første gang like vanlig i offentlig som i privat sektor. Det viser en undersøkelse gjennomført av Perduco for NAV EURES. Tre av ti virksomheter i næringslivet benytter arbeidskraft fra EU.Og nesten like mange offentlige virksomheter gjør det samme (Fri Fagbevegelse, 16.02.11). Les mer om undersøkelsen

Se også: Polakker mest populære (NAV, 16.02.11)

 

 

- EU-domstolen begrenser vår mulighet til å bekjempe sosial dumping

Stortingsrepresentant Steinar Gullvåg (Ap)Arbeiderpartiets Steinar Gullvåg refser EU og EFTAs overvåkingsorgan for å undergrave internasjonale minstelønnsregler. - ILO-konvensjon 94 slår fast at utenlandske leverandører til offentlige kunder skal betale sine ansatte lønn på vertslandets nivå. Likevel ser vi nå at EU utfordrer ILO. De opparbeider egen rettspraksis i strid med ILO, sier Gullvåg. (ABC Nyheter, 15.02.11) Mer om striden mellom FN og EØS-regler

 

 

 

Bjurstrøm reagerer på lønns- og arbeidsforholdene til svenske praktikanter

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm- Hvis de svenske jentene er au pairer, er det ulovlig og et veldig alvorlig misbruk av au pair-ordningen. Hvis dette ikke er au pairer, er de et arbeidsforhold. Da er det totalt uakseptable arbeids- og lønnsforhold, sier Bjurstrøm. Justisdepartementet holder på med en gjennomgang av au pair-ordningen, og nå vil Arbeidsdepartementet også se på andre regler og forskrifter for å hindre sosial dumping av svenske jenter i norske hjem. (Dagbladet, 15.02.11) Mer om lønnsvilkårene for svenske praktikanter 

Finansministeren stoppet regelendringen

Finansminister Sigbjørn Johnsen– Svenske pendlere skal inntil videre ikke behøve å bli bostedsregistrert i Norge, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. En arbeidsgruppe som skal se på bostedsregistreringen av utenlandske arbeidstakere, er blitt enige med Skattedirektoratet om at saker om bostedsregistrering som har oppstått som følge av at personer med D-nummer søker om skattekort for annet år på rad, stilles i bero inntil videre. Dette innebærer at utenlandske pendlere inntil videre bare vil bli bostedsregistrert i Norge dersom de selv ber om det. (BNL, 15.02.11) Mer om bostedsregistreringen

Se også: Strakstiltak for svenske pendlere (Finansdepartementet, 15.02.11)

 

 

Arbeidstilsynet vil fjerne «godkjent»-stempel for bemanningsbyråer

LogoHvis du søker i registeret over bemanningsforetak får du beskjed om at de firmaene som er registrert også er godkjent. – Det vil vi endre på. De som er registrert i bemanningsforetakregisteret har bare oppfylt de kriteriene som er gitt for å bli registrert. Det ligger ingen godkjenning fra Arbeidstilsynets side i dette, sier regiondirektør Arbeidstilsynet Oslo Ørnulf Halmrast. På spørsmål om registeret hjelper i arbeidet mot ulovlige ansettelsesforhold, svarer Halmrast at man må se alle regjeringens tiltak mot sosial dumping i sammenheng. (LO-Aktuelt, 15.02.11) Mer om bemanningsforetakregisteret

 

 

Livsfarlig arbeidsmiljø hos utenlandske byggefirmaer i Danmark

Mange av byggefirmaene fra Polen, Tyskland og Sverige, som utfører arbeid i Danmark, har livsfarlig arbeidsmiljø, skriver Dansk LOs ukebrev A4. Forholdene er mange steder så farlige, sikkerhet så dårlig, at 85 prosent av Arbejdstilsynets anmerkninger medførte til øyeblikkelig stenging av arbeidsplassen. Både arbeidsgivere og arbeidstakere er rystet. (Dansk LOs Ugebrev A4, 14.02.11) Les artikkelen

 

 

Adecco beskyldes for sosial dumping

LogoAdecco-ansatte mener de blir utsatt for sosial dumping. Adecco selv mener de betaler godt. Dagbladet avdekket at flere Adecco-ansatte jobber for det offentlige for langt under tariff. Både Bergen og Oslo kommune mener at de har avtalefestet at Adecco skal følge tariffbestemt nivå. Det er ikke Adecco enig i (Dagbladet, 13.02.11). Les mer om Addecos lønnsbetingelser

 

 

Ny nettside om EU og arbeidsliv

Anne Mette Ødegård, FafoEUs politikk og regelverk påvirker norsk arbeidsliv, både direkte og indirekte. Fafo har, på oppdrag fra LO, utarbeidet en ny nettside som gir nyhetstjeneste, oversikt og bakgrunnskunnskap om EU/EØS-saker med betydning for arbeidsliv og fagbevegelse. Redaktør for nettstedet er Fafo-forsker Anne Mette Ødegård (bildet).
Nettsiden finner du her: http://www.fafo.no/euobs/

 

 

NITO: - Frps forslag er uforenling med prinsippene i norsk arbeidsliv

Marit Stykket, president i NITOFremskrittspartiet kommer før sommeren til å foreslå velferdskutt og lavere lønn til innvandrere som et integreringstiltak i det norske arbeidslivet. - Det er forbudt ved lov å diskriminere i Norge, og lik lønn for arbeid av lik verdi ligger til grunn for all avlønning i norsk arbeidsliv, sier NITO-president Marit Stykket. (NITO, 10.02.11) Mer om NITO's nei til sosial dumping

 

 

 

Brosjyre mot sosial dumping

Under paraplyorganisasjonen LO ytre Nordmøre har Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund, EL & IT Forbundet og Handel og Kontor gått sammen om å utgi brosjyren «Tariffavtale eller sosial dumping?». - At man jobber på tvers av særforbundene er forbilledlig, sier distriktssekretær Rune Solenes Opstad i LO Møre og Romsdal. (EL & IT, 08.02.11) Les mer

 

 

Frp vil vurdere lavere lønn til innvandrere

Det er gode argumenter for å gi innvandrere lavere lønn enn andre, mener Frps innvandringspolitiske talsmann, Per-Willy Amundsen. - Lønna blir regulert av tariffavtalene. De gjelder for alle. Vi i LO kjemper mot sosial dumping, og for oss vil det være helt uaktuelt å lønne folk etter etnisitet, sier LOs nestleder Tor Arne Solbakken (VG, 07.02.11). Les mer

 

 

Justis i EU: Enklere adgang til jobb for tredjelandsborgere

LogoIfølge Europaparlamentets justiskomité bør en foreslått ”kombinert tillatelse” være tilstrekkelig for å gi arbeidstakere fra tredjeland mulighet til både å bo og arbeide i EU. Forslaget vil også gi dem et felles sett av rettigheter sammenlignbare med dem EUs innbyggere har, slik som minimumskrav til arbeidsforhold, godkjenning av vitnemål og faglige kvalifikasjoner og tilgang til sosial sikkerhet. (NHO Europanytt/European Parliament, 04.02.11) Les mer Single permit to live and work in the EU

Se også: EU strides om innvandring på tolvte året (Dansk LOs Ugebrev A4, 07.02.11)

 

 

Nyttig informasjon til utenlandske arbeidstakere

ForsideBrosjyrene "Velkommen som arbeidstaker i Norge" er et nyttig arbeidsverktøy for dem som skal informere ute på byggeplassene om blant annet HMS. Brosjyrene foreligger nå i reviderte utgaver. De er utgitt på engelsk, russisk, polsk, latvisk, litauisk, estisk, rumensk og norsk og er tilgjengelige både i trykt versjon og digitalt på Fellesforbundets nettsider. (Fellesforbundet, 03.03.11) Mer om de reviderte brosjyrene

Her finner du brosjyrene "Velkommen som arbeidstaker i Norge"

 

 

 

- De kaller det «payback», men det er menneskehandel

Litauere lures til å betale for såkalt sikker jobb i Norge, men ender opp med luselønn og som gjeldsslaver - ren menneskehandel mener LO Vestfold. - Jeg har sett eksempler på utenlandske arbeidstakere som må betale et par tusen i måneden som «payback» til de som skaffet dem jobben, sier Raymond Marthinsen, leder i LO i Larvik og Lardal. - De kaller det «payback», men det er en form for menneskehandel, fortsetter han. (NRK Vestfold, 03.02.11) Les mer

 

 

Åpen for mer innsyn i lønn

Håvard HolmTillitsvalgte i sektorer med allmenngjøring har flere verktøy mot sosial dumping enn andre tillitsvalgte. Og arbeidsgiverne har flere plikter enn andre arbeidsgivere. Tariffnemndas leder Håvard Holm mener at disse "tilleggsverktøyene" burde kunne vurderes for hele det norske arbeidslivet. Han presiserer at dette er hans private tanker. (Fri Fagbevegelse, 02.02.11) Mer om verktøy mot sosial dumping

Foto: Håvard Sæbø

 

 

Danske arbeidsgivere går mot dumping

Danske arbeidsgivere i byggesektoren har blitt enige med fagforbundet 3F om å bekjempe lønnsdumping. En ny overenskomst mellom 3F og Dansk Håndverk setter kampen mot sosial dumping på kartet. Dette gjør de blant annet gjennom å ansvarliggjøre alle i kjeden av entreprenører i et byggeprosjekt. (LO, 02.02.11) Mer om dette på EU fagligt nætverk

 

 

Stabil arbeidsledighet

Det norske arbeidsmarkedet var stabilt fra tredje til fjerde kvartal av 2010, med minimale endringer i ledighetsraten. Det viser den ferske arbeidskraftundersøkelsen (AKU) som blir lagt frem av Statistisk sentralbyrå (SSB). - Vi ser en klar oppgang i sysselsettingen, men også at arbeidsinnvandringen øker. Dermed må vi innstille oss på at 3,5 prosents ledighet blir et nytt normalnivå, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DnB Nor Markets (E24, 02.02.11) Mer om arbeidsledighet og sysselsetting

 

 

Høring av regelverket om offentlige anskaffelser

LogoEU-kommisjonen har nå regelverket om offentlige anskaffelser ute på høring. Kommisjonen inviterer alle interesserte, også norske, til å komme med innspill innen 18. april 2011. Siktemålet er å få synspunkter og erfaringer, samt forslag til forbedringer av dagens regler. (FAD, 01.02.11)

 

 

 

Tjenestedirektivets muligheter for næringslivet

LogoBUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, publiserte i går en rapport om implementeringen av Tjenestedirektivet i EØS-området. Rapporten tar for seg de mulighetene direktivet har skapt for næringslivet. Den gir også en vurdering av hvordan bedriftene opplever kontaktpunktene (SPC) og gir forslag til forbedringer. BUSINESSEUROPE oppfordrer medlemslandenes regjeringer til å implementere direktivet fullt og helt for at målene med direktivet skal oppnås. (NHO Europanytt/BUSINESSEUROPE, 01.02.11) Les mer her

 

 

 

LO vil styrke streikeretten i EU

LogoLO mener EU-domstolens dommer i Viking-, Laval-, Luxemburg- og Rüffert-sakene er med på å undergrave det som er kjernen i all fagorganisering; retten til å bekjempe sosial dumping gjennom organisering og faglige aksjoner. – Forholdet mellom faglige rettigheter og de økonomiske friheter er i ubalanse. Retten til å streike må bli respektert, skriver LO. (Fri Fagbevegelse, 01.02.11) Mer om LOs vurdering av Europakommisjonens melding for å styrke det indre marked

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700