Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Desember 2011

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum desember 2011

 

Leder: - Norge er blitt et rikere og mer konkurransedyktig land på grunn av arbeidsinnvandringen

- Siden 2000 har over en halv million nye innvandrere bosatt seg i Norge. De fleste kom som arbeidssøkere og har funnet seg til rette i sitt nye hjemland. Uten disse nye landsmennene ville vi ha hatt enda større press på arbeidsmarkedet, og enda større utflytting av arbeidsplasser. Det er særlig innvandring fra EØS-land som har økt mest, og innvandrere fra Polen og de baltiske land utgjør den største gruppen, skriver Sunnmørsposten på lederplass. (31.12.11) Les mer

 

Ønsker det skal bli enklere for arbeidsinnvandrere å bosette seg i Nord-Trøndelag

Tall fra SSB viser at antall unge mennesker i Nord-Trøndelag kommer til å bli sterkt redusert de kommende årene. Stortingsrepresentant Gerd Janne Kristoffersen (AP) er bekymret for utviklingen og synes noe må gjøres for å sikre nok arbeidskraft i fylket vårt i årene fremover. Hun foreslår økt arbeidsinnvandring. (Verdalingen, 29.12.11) Les mer

 

Bergen vil ha Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

Robin Hood-huset i Bergen har de siste ukene opplevd en tilstrømning av arbeidssøkende innvandrere fra Sør-Europa. Byråd for sosial, bolig og områdesatsing, Lisbeth Iversen (KrF) mener det er et stort behov for et servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Bergen. - Et slikt senter er viktig for å sikre utenlandske arbeidstakere arbeidsvilkårene de har krav på og bekjempe sosial dumping. Hvis vi ikke gjør dette nå, kommer vi til å få en kjempestor utfordring, sier Iversen. (Bergens Tidende, 27.12.11) Les mer

Se også: Eurokriseflyktninger strømmer til Bergen (Bergens Tidende, 27.12.11)

 

77 kroner timen for å snekre leiligheter på høyfjellet

Arbeidsbetingelsene til fire polakker som har snekret leiligheter på Sjusjøen Panorama beskrives av arbeidstilsynet som alvorlige brudd på lover og regler. Det polske firmaet er anmeldt og de fire snekkerne har vært inne til avhør, melder Fagernes. Arbeidstilsynet oppfatter at utbygger må ta sin del av ansvaret for det som har foregått. Fellesforbundet er enig, og viser til solidaransvaret som trådte i kraft i 2010. (Østlendingen 24.12.11) Les mer

 

Leder: Bøter mot dumping

- Skal ein få bukt med sosial dumping, er det viktig at det kostar å bryte lovene. Rapporten som Fafo la fram tidlegare i denne månaden syner at arbeidet mot sosial dumping er på rett veg. Skal ein kome vidare er ei styrking av ressursane, kompetansen og verktykassa til Arbeidstilsynet blant dei viktigaste tiltaka, skriver Sunnmørsposten på lederplass (22.12.11) Les mer

Les mer om, og last ned, Fafo-rapporten Evaluering av tiltak mot sosial dumping

 

Strammer inn au pair-ordningen for å hindre at au pairer blir utnyttet som billige hushjelper

Helga Pedersen- Vi vil styrke og understreke det kulturelle perspektivet i au pair-ordningen. Og det er viktig å sikre at de ikke blir utnyttet som billig hushjelp, sier Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen. Regjeringen foreslår at man ikke skal kunne være au pair i Norge dersom man har barn i hjemlandet. Regelverket for au pairene skal forenkles, slik at de lettere kan bytte vertsfamilie. Det skal opprettes en rådgivningstelefon, og satsene for lommepenger og norskkurs oppjusteres. Transportutgifter til språkopplæring, samt hjemreise skal betales av vertsfamilien. (VG / ANB, 22.12.11) Les mer

Se også: - Kulturutvekslingen blir brukt som et skalkeskjul for sosial dumping (NRK, 23.12.11)

 

 

Utenlandske turbusser i Norge

NHO Reiseliv har ikke hatt noe eget ønske om å få endret kabotasjereglene, som omhandler utenlandsk registrerte bussers adgang til å kjøre turister i Norge. Men vi valgte etter hvert å spille på lag med myndighetene for å unngå en enda strengere regulering, skriver NHO Reiseliv. (23.12.11) Les mer

 

NAV varsler ingeniørmangel

Norske bedrifter trenger 16.000 ingeniører og IKT-arbeidere – dobbelt så mange som i fjor. Finanskrisen ble bare et lite hvileskjær i jakten på ingeniører og IKT-arbeidere. Nå er etterspørselen like høy som den var før krisehøsten 2008, ifølge NAVs bedriftsundersøkelse. NAV peker på at behovet for arbeidsinnvandring har økt det siste året. Flere bedrifter tror nå at de vil rekruttere utenlandsk arbeidskraft til neste år. (Teknisk Ukeblad, 22.12.11) Les mer

 

Frykter mer sosial dumping i Møre og Romsdal

Sosial dumping er mer utbredt i Møre og Romsdal enn andre steder i landet. Det har vært stort behov for arbeidskraft særlig innen verksted og byggebransjen, og distriktssekretær i Fellesforbundet i Møre og Romsdal Per Olav Heggem tror et stort trykk på arbeidslivet i fylket gjør det lettere for de useriøse aktørene å drive sosial dumping. (NRK Møre og Romsdal, 22.12.11) Les mer

 

Myndighetene skjerper kabotasjekontrollene

- Det har i lengre tid hersket bortimot lovløse tilstander der utenlandske vogntog kjører gods i Norge i strid med alle regler. Dette har skapt urimelige konkurranseforhold der norske transportselskaper blir utkonkurrert av utenlandske transportører som har sjåfører som blir grovt underbetalt og som har arbeidsvilkår som ingen norske sjåfører vil kunne godta, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund. - Vi er tilfredse med at myndighetene nå intensiverer kontrollene mot ulovlig kabotasjekjøring, sier han. (Norsk Transportarbeiderforbund, 21.12.11) Les mer

Se også: Girtekas kabotasje-juks (tungt.no, 22.12.11)

 

Avtale mellom byggeledelse og skatteeaten om hvitt arbeid

Det nye kulturhuset i Porsgrunn skal være et signal og symbol på at svart arbeid og sosial dumping ikke lønner seg. Byggeledelsen har inngått en avtale med skatteetaten om at alle avtaler og alt arbeid skal være hvitt. Daglig leder i HRL Entreprenør, Sondre Høidalen ønsker Skatt sør og tillitsvalgte fra fagforbund er hjertelig velkommen til å kikke entreprenører og underleverandører i kortene. (Porsgrunns Dagblad, 21.12.11) Les mer

 

Politisk avtale i Danmark om innsats mot sosial dumping

LogoStyrket kontroll med utenlandske bedrifter og mer bruk av arbeidsklausuler ved offentlige anskaffelser er to av tiltakene i en avtale som den danske regjeringen og Enhedslisten har inngått i forbindelse med statsbudsjettet for 2012. Totalt er det satt av 65 millioner danske kroner til denne innsatsen (EU&arbetsrätt, 21.12.11). Les mer

Les flere saker i det nye nummeret av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt Nyhetsbrev Nr 4 2011

Se også: Tidligere numre av nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

 

NAV gjør om oppholdskrav for EØS-borgere

NAV har nå endret praksis slik at EØS-borgere som ikke reiser tilbake til bostedslandet minst en gang per uke også får utbetalt dagpenger ved permittering. (Fellesforbundet, 21.12.11) Les mer

 

Millionbøter mot arbeidsgivere som begår grove brudd på arbeidsmiljøloven

- Vi ser at det holder på å vokse frem en underskog av arbeidstakere som har helt andre rettigheter og lønnsforhold enn det vi normalt forbinder med norsk arbeidsliv, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. - Det vi foreslår nå, er at Arbeidstilsynet kan ilegge gebyrer på opptil 1,2 millioner kroner ved grove brudd på arbeidsmiljøloven, sier statsråden. De nye gebyrene, som de formelt heter, kan ilegges som en parkeringsbot, uten å gå veien om rettssalen. (NRK, 21.12.11) Les mer

Se også: SV: Dette bare er begynnelsen på en større innsats for et trygt og seriøst arbeidsliv (SV, 21.12.11)
Bjurstrøm truer med millionbøter - NHO frykter for rettssikkerheten (NRK, 21.12.11)

 

Foreslår milliongebyr mot alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet

Hanne BjurstrømRegjeringen sender ut på høring et forslag om å innføre overtredelsesgebyr mot alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet. Gebyrene ilegges av Arbeidstilsynet og kan settes opp til 15 G (1 180 000 kr) millioner kroner for grov arbeidsmiljøkriminalitet. – Vi har hovedsakelig et godt fungerende arbeidsliv i Norge, men vi har en utfordring i enkelte bransjer. Overtredelsesgebyrene vil være et viktig virkemiddel i kampen mot sosial dumping, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. I høringen fremmes det også forslag om å gi Arbeidstilsynet myndighet til å føre tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Høringsfristen er 30. mars 2012. (Arbeidsdepartementet, 21.12.11) Les hele pressemeldingen her

Les også: Høringsbrev (AD, 21.12.11)
Høringsnotat


Fellesforbundet oppfordrer til politisk streik mot vikarbyrådirektivet

EUs vikarbyrådirektiv er til behandling i regjeringen, der SV og Sp sier nei – mens arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har uttalt at hun synes direktivet er bra. Fellesforbundet oppfordrer nå til å støtte opp om den planlagte faglige aksjonsdagen mot EUs vikarbyrådirektiv, 18. januar, og det betyr at det største forbundet i privat sektor slutter seg til vedtak gjort i Norsk Transportarbeiderforbund og El & IT om å oppfordre til streik. (Magasinett, 21.12.11) Les mer

Sjømannsorganisasjonene vil ha adgang til å allmenngjøre tariffavtalene

LO, Sjømannsforbundet og Sjøoffisersforbundet troppet i dag opp i Arbeidsdepartementet med krav om lovendringer som gjør det mulig å bruke allmenngjøring av tariffavtalene som verktøy for å bekjempe sosial dumping også til sjøs. – Vi er nødt til å få et bedre grep om sosial dumping til sjøs om vi fortsatt skal være en av verdens ledende sjøfartsnasjoner, sa LO-nestleder Gerd Kristiansen. (Fagbladet, 20.12.11) Les mer

Se også: Krever allmenngjøring på norsk sokkel (Norges Sjømannsforbund, 20.12.11)

 

Urovekkende stort prisgap mellom anbud - sosial dumping?

Selskapet Enemona fra Bulgaria ble diskvalifisert fra anbudsprosessen for høyskoleanlegget på Kronstad. Nå vil Helse Bergen bruke selskapet. EL & IT Forbundet frykter sosial dumping etter å ha sett prisgapet i tilbudene på elektroarbeidet. (EL & IT, 20.12.11) Les mer

 

Kummerlige forhold for utenlandske sjåfører som venter på returlass ut av landet

Den spanske transportøren J. Carrión frakter frukt og grønt til Norge. De står for 50 % av alt Bama importerer, men sjåførene i de spanske og rumenske bilene lever under kummerlige forhold. - Vi følger loven, men kan ikke ha ansvaret for å bygge infrastrukturen i Norge. Det sier Bamas konserndirektør om sjåførenes forhold. Nå skal Transportarbeiderforbundet ha et møte med Bama og J. Carrion for å drøfte saken. (Tungt, 20.12.11) Les mer

 

Vil ofre arbeidsmiljøet for å skape vekst

EU-kommisjonen vil styrke vekstevnen hos små og mellomstore bedrifter – ved å unnta dem fra store deler av regelverket om arbeidsmiljø og sosial dumping. Svensk og dansk fagbevegelse er i harnisk. Dansk LOs nettmagasin Ugebrevet A4 har snakket med flere arbeidsliveksperter som advarer om at dersom rapporten blir fulgt opp i praktisk politikk kan det føre til et todelt arbeidsmarked og mer sosial dumping. (Magasinett, 19.12.11) Les mer

Se også: Fagbevægelsen raser over EU-angreb på arbejdsmiljø (Ugebrevet A4, 19.12.11)

 

Estere bodde i bygget de renoverte - nå er arbeidet stoppet og bygningen stengt

Etter at NRK gjorde Arbeidstilsynet oppmerksom på at fem estere har bodd i en måned i et bygg de har renovert i Ålesund, gikk de til aksjon sammen med brannvesenet og eltilsynet. Politiet har nå stengt bygningen. Bygården er nettopp solgt, og NRK har kontaktet den nye eiergruppa som ikke vil kommentere saka. Den estiske entreprenøren ville heller ikke stille til intervju. Uten noe sted å bo, har arbeiderne dratt tilbake til hjemlandet. (NRK Møre og Romsdal, 16.12.11) Les mer

 

Flåthen refset motstanderne av vikarbyrådirektivet

Roar FlåthenLO-leder Roar Flåthen kom for å innlede om tariff på EL & IT Forbundets landsstyremøte, men endte opp med klare advarsler til motstanderne av vikarbyrådirektivet. - Tror dere tiltakspakka mot sosial dumping har kommet rekendes på ei fjøl, tordnet LO-lederen, som mente den var kommet ene og alene fordi LO har stilt krav om det. Men delegatene fra EL & IT Forbundet skjerper nå kampen mot vikarbyrådirektivet ytterligere med å gå inn for politisk streik 16. januar. (Magasinett, 16.12.11) Les mer

 

 

 

Sp vil ikkje ta standpunkt om vikarbyrådirektivet før høyringsrunden er over

Arbeidsdepartementet har sendt ut ein tiltakspakke mot sosial dumping ut på høyring, for å blidgjere vikarbyå-kritikarane i fagrørsla. Geir Pollestad, Senterpartiets representant i arbeids- og sosialkomitéen på Stortinget åtvarar no fagrørsla mot å tru at slagord, parolar og streik er nok til å få regjeringa til å avvise direktivet. Senterpartiets stortingsgruppe har førebels ikkje teke stilling til direktivet og Pollestad varslar at partiet vil lytte til det som blir sagt frå LO sentralt om denne saka. (Nationen, 16.12.11) Les mer

 

NAV konferansen 10. januar 2012

LogoUnder arbeidet med å gjennomføre NAV reformens ambisjoner har velferdspolitikkens rammebetingelser endret seg dramatisk i Europa. Arbeidsinnvandringen har preget norsk arbeidsliv etter EU-utvidelsen, og den har også gitt nye utfordringer til NAV og velferdsordningene. Det kan bli enda større tilgang på arbeidskraft og sterkere spenninger mellom velferdspolitikkens økonomiske rammer og våre sosialpolitiske ambisjoner. Dette er bakteppet når Arbeidsdepartementet og LO inviterer til NAV konferansen 2012 - NAV på parti med fremtiden! Konferansen arrangeres 10. januar på Sørmarka kurs- og konferansesenter. (LO, 16.12.11) Les mer

Konferanseprogram

 

Leder: Verstingene blant utenlandske vogntog må stanses ved grensen

- Norske og utenlandske vogntog er likt representert i ulykkesstatistikken, opplyser Vegvesenet til VG Nett. Dette må bransjen ta innover seg. Men statistikken innebærer også at de utenlandske er overrepresentert, ettersom de langt fleste vogntogene vel fortsatt er norske. Det må settes inn målrettede tiltak, og det haster for fra årsskiftet liberaliseres reglene for sjåføroppdrag fra EU/EØS-området. Verstingene må stanses ved grensen. (Tønsberg Blad, leder, 16.12.11) Les mer

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg av nyhetssaker fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum, 16.12.11) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 17/11

Bjurstrøm: Arbeidstilsynet skal få ilegge gebyrer

- Jeg er glad for rapportens positive konklusjon om at tiltakene virker, og jeg merker meg at det har vært størst virkning der tariffene er allmenngjorte, sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm da Fafo presenterte en evalueringsrapport om et utvalg av tiltak mot sosial dumping denne uka. Arbeidstilsynet skal få ilegge gebyrer, opplyste hun. (Byggmesteren, 15.12.11) Les mer

Les mer om, og last ned, Fafo-rapporten Evaluering av tiltak mot sosial dumping

 

Flåthen åpner for veto mot vikarbyrådirektivet

Roar FlaathenLO-leder Roar Flåthen avviser ikke veto mot vikarbyrådirektivet, men mener LO må være i forhandlingsposisjon til å få gjennom reguleringer. Flåthen mener det er viktig at bemanningsbransjen reguleres strengere, uavhengig av vikarbyrådirektivet. (Klassekampen, 15.12.11) Les mer

 

 

 

 

 

Ny Fafo-rapport: Evaluerer tiltak mot sosial dumping

LogoDersom partene og Tariffnemnda opprettholder dagens restriktive praksis når det gjelder bruk av allmenngjøring, kan det på sikt være nødvendig å revidere ordningen, heter det i en ny Fafo-rapport om sosial dumping. YS-leder Tore Eugen Kvalheim mener rapporten gir grunnlag for å se på mulighetene for å forenkle og styrke allmenngjøringsordningen. - Lovfestede minstelønninger vil være et fremmedelement i norsk lønnsdannelse, og svekke tariffavtalenes stilling og partenes ansvar i den norske forhandlingsmodellen, understreker han. (YS, 14.12.11) Les mer

 

Arbeidsliv: Europaparlamentet vedtok like rettigheter for tredjelandsborgere

Europaparlamentet stemte i går for et direktiv som vil gi tredjelandsborgere som jobber lovlig i EU like rettigheter som EU-borgere når det gjelder arbeidsforhold, pensjoner, trygd og tilgang til offentlige tjenester. Direktivet vil også gjøre det mulig for utenlandske arbeidstakere få arbeids- og oppholdstillatelse gjennom en enkel prosedyre. Medlemslandene har to år på seg til tilpasse nasjonal lovgivning til de nye reglene. (NHO Europanytt, 14.12.11) Les mer

 

Lastebilnæringen vil bøtelegge oppdragsgiveren

Norske vogntogsjåfører er lei av utenlandske vogntog som er dårlig skodd for norske vinterveier. Nå vil Norsk Transportarbeiderforbund gjøre den norske oppdragsgiveren medansvarlig. De vil bøtelegge norske firmaer som gir oppdrag til utenlandske vogntog når de skaper trafikkaos. Forbundet vil også registrere alle lastebiler som kommer inn i landet elektronisk for å sikre at kjøretøyet er skikket for norske veier og at de ikke gjør flere oppdrag enn de har lov til. Dette skal også medvirke til å hindre sosial dumping i bransjen. (NRK Hedmark og Oppland, 14.12.11) Les mer

 

Leder: Kampen mot vikarene

Det er forståelig at LO er i ferd med å sette EUs vikarbyrådirektiv i vrangstrupen. Men Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre vet at her nytter det ikke med veto. EU vil aldri godta at Norge sniker seg unna et såpass sentralt direktiv, skriver redaktør Magne Lerø. (Ukeavisen Ledelse, 14.12.11) Les mer

 

Bemanningsbyrå fikk sparken

Bemanningsforetaket NST-gruppen er kastet ut fra offshorebedriften HighComp etter at fagforbundet Industri Energi avdekket grov sosial dumping. En inspeksjon fra Arbeidstilsynet bekreftet forbundets påstander. Men siden bedriften ikke er omfattet av noen allmenngjøringsforskrift og bemanningsforetaket litauerne var ansatt hos ikke var omfattet av noen norsk tariffavtale, var det ikke noe grunnlag for å pålegge HighComp å stoppe virksomheten. Men all medieoppmerksomheten og aktivt press fra flere fagforbund og LO i Rogaland har blitt en for stor belastning for HighComps omdømme. (Fri Fagbevegelse, 14.12.11) Les mer

 

Flytilsette fryktar sosial dumping

Flytilsette er overraska over at løns- og arbeidsvilkår ikkje er tema når Samferdselsdepartementet skal velje nye selskap til flyruter i distrikta. - Det kan føre til sosial dumping, seier Aleksander Wasland, leiar i Flygerforbundet, ein paraplyorganisasjon for flygarforeiningane som organiserer pilotar i norske flyselskap. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ber om tid til å svare på spørsmåla om sosial dumping. (Nationen, 14.12.11) Les mer

 

Lysark fra Fafo Østforum seminar om evaluering av tiltak mot sosial dumping

Hanne BjurstrømLine Eldring Anne Mette Ødegård Jon Erik DølvikFafos auditorium var fullsatt da Fafos evaluering av tiltak mot sosial dumping ble presentert på et Fafo Østforum seminar. Fafo har – på oppdrag fra Arbeidsdepartementet - evaluert myndighetenes tiltak mot sosial dumping. Resultatene fra denne evalueringen ble presentert Fafo-forskerne Line Eldring og Anne Mette Ødegård. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm kommenterte rapporten. (Fafo Østforum, 13.12.11) Lysark fra seminaret

 

Ny Fafo-rapport: Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Fafo-rapport 2011:09Har regjeringens tiltak mot sosial dumping bidratt til mer ordnede forhold for arbeidsinnvandrerne i Norge? Dette er hovedspørsmålet i denne rapporten, som evaluerer regjeringens handlingsplaner mot sosial dumping. Den overordnede konklusjonen er at tiltakene har hatt positiv virkning. Men når det gjelder reguleringer mot lønnsdumping er det behov for å utvide nedslagsfeltet til flere deler av arbeidsmarkedet. Rapporten er skrevet av Fafo-forskerne Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. (Fafo Østforum, 13.12.11)
Last ned rapporten Evaluering av tiltak mot sosial dumping
Les mer om rapporten Evaluering av tiltak mot sosial dumping

 

 

 

Arbeidsdepartementet: Tiltak mot sosial dumping virker

Hanne BjurstrømFafo har evaluert regjeringens tiltak mot sosial dumping i perioden mars 2010 til november 2011. Nå foreligger sluttrapporten fra evalueringen. Den konkluderer med at tiltakene i handlingsplanene utgjør en godt integrert tiltakskjede, med totalt sett en positiv virkning. – Det er hyggelig å lese at Fafo mener regjeringens innsats over tid for å møte de utfordringene vi har med utenlandske arbeidere fra Europa, i det store og hele er god, og at den har virket i tråd med hensikten, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. (Arbeidsdepartementet, 13.12.11) Les mer

 

 

 

Best med allmenngjøring

Tiltakene mot sosial dumping har hatt en positiv virkning. Dette gjelder særlig i bransjer der tarifflønna er allmenngjort. Der er reguleringer og kontroll kraftig skjerpet. Slik konkluderer en Fafo-rapport som evaluerer regjeringens tiltak mot sosial dumping. Den ble lagt fram i Fafos lokaler i Oslo i dag. «Så lenge allmenngjøringsordningen ikke benyttes, og myndighetene ikke har supplerende virkemidler for å fastsette minstelønninger, er det en betydelig risiko for lavlønnskonkurranse og lønnsdumping..», heter det i rapporten, som er skrevet av seks Fafo-forskere. Til dette repliserte en NHO-representant på møtet; hvorfor kan man ikke da innføre minstelønn? Han ville vite hva forskerne mente om det. Det samme spørsmål stiller advokat i Virke, Malin Smit i Dagsavisen i dag: Hvorfor ikke utrede en nasjonal minstelønn. (Fri Fagbevegelse, 13.12.11) Les mer

Se også: Fafo-forsker: Uten allmenngjøringsordning er risikoen stor for lønnsdumping (Finnmark Dagblad/NTB, 13.12.11)

 

NHO: Tiden er moden for å vurdere minstelønn som virkemiddel

En rapport fra Fafo konkluderer med at innførte tiltak mot sosial dumping i hovedsak virker etter hensikten. NHO vil i tillegg gjerne ha vurdert minstelønn. Avdelingsdirektør i arbeidsrett i NHO, Nina Melsom, påpeker at NHO har støttet allmenngjøring der det har vært grunnlag for det. NHO mener tiden nå er moden for å vurdere minstelønn som virkemiddel, da dagens allmenngjøringsordning har svakheter. (NHO, 13.12.11) Les mer

 

 

Sosial dumping i offentlige kontrakter

Jan-Erik StøstadEn partssammensatt arbeidsgruppe har vurdert tiltak mot sosial dumping og andre regelbrudd knyttet til offentlig sektors kjøp av tjenester og bruk av bemanningsforetak. Arbeidsgruppen, som ble satt ned av Arbeidsliv- og pensjonspolitisk råd i 2011, la fram sin rapport for rådet 13. desember. Den viser at oppmerksomhet og kunnskap om, og dermed håndhevingen av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, er utilfredsstillende i offentlig sektor.- Hovedutfordringene er i stor grad knyttet til manglende etterlevelse av regelverket, sier arbeidsgruppens leder, statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet (Arbeidsdepartementet, 13.12.11) Les mer

Les rapporten Sosial dumping og andre regelbrudd i tilknytning til offentlig sektor (pdf)

 

To utenlandske vogntog ble stanset for brudd på kabotasjeloven

Kabotasjeloven går ut på at et utenlandsk vogntog kan komme med last til Norge, og etter levering kan det kjøres opp til tre oppdrag i innenlands i løpet av syv dager. Etter det må både kjøretøy og fører ut av landet. – Dette er en lov som er med på å gi like konkurransevilkår innenfor transportbransjen, forteller Dag Rykkje, avdelingsingeniør i Vegvesenet. Det var det statseide transportselskapet Bring, som benyttet seg av tjenestene til de utenlandske sjåførene, uten å sjekke om transporten var i strid med kabotasjeloven. (NRK Hordaland, 13.12.11) Les mer

Se også: Frp ber samferdselsministeren rydde opp etter at Bring er mistenkt for kabotasjekjøring (Rogalands Avis, 13.12.11)

 

Debatt: Opprydding i vikarbransjen

Jonas Gahr Støre Anette Trettebergstuen- For Arbeiderpartiet er arbeidet for et anstendig arbeidsliv og kamp mot sosial dumping en hovedsak. Det krever både et sterkt lov- og regelverk og kapasitet til å sikre at reglene følges. Begge deler er viktig for å rydde opp i vikarbyråbransjen. Det er nødvendig med vikarer i deler av arbeidslivet. Men forholdene i bemanningsbransjen har ikke vært akseptable. Det vil vi gjøre noe med. Ett tiltak er å følge opp EUs vikarbyrådirektiv i norsk rett, skriver utenriksminister Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talskvinne Anette Trettebergstuen. (Arbeiderpartiet, 13.12.11) Les mer

 

 

Økt mangel på arbeidskraft. NAV tror på høy arbeidsinnvandring også neste år

LogoMangelen på arbeidskraft har økt med nesten 50 prosent det siste året. Bedriftene mangler nå 70 000 arbeidstakere og det er grunn til å tro at mangelen vil fortsette å øke, viser NAVs bedriftsundersøkelse. – Så langt i år har vi hatt rekordhøy arbeidsinnvandring og denne undersøkelsen tyder på at trenden med høy arbeidsinnvandring også vil fortsette til neste år. Arbeidsinnvandring bidrar til å løse flaskehalser og dempe mangelen på arbeidskraft og uten arbeidsinnvandring ville vi ikke hatt et så godt arbeidsmarked i Norge, sier assisterende arbeids- og velferdsdirektør Yngvar Åsholt. (NAV, 13.12.11) Les mer

 

Bølgje av fattige arbeidsinnvandrarar

Velgjerande organisasjonar i Bergen opplever ei bølgje av fattige arbeidslause frå EU-landa som søker jobb i Noreg. Til no har mange kome frå Spania, og Robin Hood-stiftinga fryktar ei ny bølgje frå Hellas og Italia. Bergen kommune vil prøva å få på plass ei oversikt, men er klar på at byen treng hjelp til å løysa utfordringa. (NRK Hordaland, 13.12.11) Les mer

 

Sikrer likebehandling i vikarbyrådirektivet med tiltakspakke

Hanne Bjurstrøm– Regjeringens tiltakspakke i forbindelse med vikarbyrådirektivet skal sikre at vikarbyråene opptrer seriøst og gir sine ansatte gode arbeidsvilkår, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Arbeidsdepartementet sender nå på høring ytterligere tiltak for å sikre gjennomføring av nye regler om likebehandling som følger av vikarbyrådirektivet. Fristen for tilleggshøringen er 30. januar 2012. I tiltakspakken som sendes på høring, foreslås blant annet solidaransvar, opplysningsplikt overfor vikarer, innleievirksomheten og vikarbyrå. (Arbeidsdepartementet, pressemelding, 12.12.11) Les mer

Høring – Forslag til tiltak for å sikre at regler vedrørende inn- og utleie av arbeidskraft etterleves

Se også: NHO Service: Sterkt kritisk til solidaransvar og drøftingsplikt (Fri Fagbevegelse, 13.12.11)
SV mener regjeringens nye tiltakspakke for vikarer kan bli knust dersom EUs vikarbyrådirektiv innføres i Norge (Dagens Næringsliv, 12.12.11)
NHO ønsker en seriøs bransje, men tiltakene går for langt (NHO, 12.12.11)
Fagbevegelsen er for, mens arbeidsgiverne skeptisk til regjeringas tiltaksplan (Fagbladet, 12.12.11)

 

Verktøykasse om sosial dumping

Omslag– Det er opptil fagbevegelsen i Norge, ikke Arbeidstilsynet eller myndighetene, å sørge for at utenlandske arbeidere slutter å jobbe under uakseptable lønns- og arbeidsvilkår, sier Kjell Skjærvø, ombud i Oslo Bygningsarbeiderforening. Han har skrevet boken "Sosial dumping fra A til Y", som er en håndbok for tillitsvalgte på klubb- og foreningsnivå. – Sosial dumping er et komplisert tema som det skal mye til om noen har full oversikt over. Jeg har forsøkt å gjøre dette tilgjengelig for fagforeningsfolk på deres eget stammespråk sier Skjærvø. (Magasinett, 12.12.11) Les mer

Les mer og bestill boken hos Gyldendal

 

 

 

Lokker polske arbeidere med internett, flatskjerm og polske aviser

Administrerende direktør Svein Oskar Nuland ved Aker Solutions' verft i Egersund skal ansette 1200 innen neste sommer. Og de fleste må lokkes fra utlandet. For norske fagarbeidere finnes det ikke nok av. Når bemanningen ved verftet neste år passerer 2.000, består en fjerdedel av disse av midlertidig ansatte som kommer for perioder fra to måneder til to år. Mye av arbeidsstyrken er polakker innleid via forskjellige byrå. (E24, 12.12.11) Les mer

 

Få deltok i kjør sakte-aksjon mot sosial dumping i transportbransjen

Norsk Yrkessjåfør Allianse mener norske myndigheter ikke gjør nok for å stoppe sosial dumping i transportbransjen. – Dette gjelder ikke bare i Norge men i hele Europa, sier Erik Karstensen, som er sekretær i Norsk Yrkessjåfør Allianse. – Det drives en utstrakt virksomhet av ulovlig virksomhet med utenlandsk arbeidskraft innenlands, sier Karstensen. Allianse ba alle sjåfører om å gjennomføre en kjør sakte-aksjon mandag for å vise sin motstand mot sosial dumping i bransjen. Oppslutningen ble svært mager. (NRK Vestfold, 12.12.11) Les mer

Se også: Lastebil-aksjon uten virkning (Asker og Bærum Budstikke, 12.12.11)
Transportarbeiderforbundet ikke med på kjør sakte-aksjon (Norsk Transportarbeiderforbund, 11.12.11)
Utanlandsk dumping trugar norsk transport (Valdres, 11.12.11)
Oppfordrer yrkessjåfører til kjør sakte-aksjon (NRK, 08.12.11)

Arbeidsinnvandring: Vil ha filippinske hushjelper

Trine Skei Grande vil ha mer arbeidsinnvandring, og reagerer på Arbeiderpartiets «moralisering om hvordan filippinske mødre bør oppdra barna sine». Bakgrunnen er at mange filippinske kvinner kommer til Norge som au pairer, og Arbeiderpartiets Marit Nybakk vil stoppe import av billig arbeidskraft. - Vi bør heller jobbe for en utviklingspolitikk og en global utjevning som gjør at de får et bedre liv i hjemlandet, sa Nybakk til Nettavisen. - Vi lever i en globalisert verden og må ta inn over oss at folk flytter på seg for å søke arbeid, sier Skei Grande. (Nettavisen, 09.12.11) Les mer

 

Snart flere katolikker enn muslimer

Snart er det flere organiserte katolikker enn muslimer her i landet, melder Vårt Land. Avisen har tatt for seg ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Arbeidsinnvandring fra katolske land, ikke minst Polen, pekes på som en hovedforklaring på den sterke veksten. (ABC Nyheter / Vårt Land, 09.12.11) Les mer

 

Varsler historisk boikott av bemanningsselskap om er avslørt for sosial dumping

LO og Fellesforbundet varsler en nasjonal boikott av bemanningsselskapet NST-gruppen, etter flere avsløringer om sosial dumping ved selskapet. NST-gruppen leier ut utenlandsk arbeidskraft innen blant annet industri og renhold, og Industri Energi har avdekket at litauiske arbeidere tjener 14 kroner i timen. Dette er første gang etter 2. verdenskrig at fagbevegelsen i Norge varsler boikott av et selskap. – Et ekstremt kraftig virkemiddel, mener Hallvard Ween i NHO. -Vårt mål er å få NST-gruppen ut av det norske arbeidslivet, sier Morten Larsen, leder i Fellesforbundet Rogaland.
(NRK Rogaland, 08.12.11) Les mer  

 

Sa opp nordmenn - beholdt polakker

Polske arbeidere tåler hardt arbeid og er mindre syke enn norske kolleger. Det er vurderingen til den tradisjonsrike industribedriften Vestas Casting Kristiansand, som produserer deler til vindmøller. I vår ble 70 ansatte av de totalt 225 personene sagt opp, etter ansiennitetsprinsippet. Men det viste seg at mange polakker med lav ansiennitet var igjen på jobb. Bedriften sier ansiennitetsprinsippet er fraveket for å ivareta «spesiell kompetanse eller fysisk arbeidskapasitet», og at avdelingen som sysselsettes med polsk arbeidskraft innleid fra et firma, har lavt sykefravær og god kvalitet på arbeidet. (VG, 07.12.11) Les mer

Se også: Klubbleder oppgitt over oppslag om oppsigelsene: - Alt er gjort etter boka (Magasinett, 07.12.11)
Polske arbeidere tar gjerne jobbene som nordmenn flest ikke vil ha (NRK Sørlandet, 08.12.11)

 

Norske bedriftsledere mener østeuropeere er mer arbeidsvillige enn nordmenn

Anne Mette ØdegårdHøyere livstempo og behov for å vise at de duger er årsaken. En undersøkelse gjennomført av Fafo viser at bedriftsledere innen industri, hotell- og restaurantbransjen og bygg og anlegg mener østeuropeere arbeidere hardere enn nordmenn. En årsak til østeuropeernes høye arbeidsmoral kan være at mange av dem har usikre ansettelsesvilkår, mener Fafo-forsker Anne Mette Ødegård. (VG, 07.12.11) Les mer

Les mer om, og last ned, Fafo- notatet Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri

 

 

 

Gamvik kommune er avhengig av arbeidsinnvandring

For første gang på 20 år er ikke Gamvik kommune i Finnmark en fraflyttingskommune. De gjør alt de kan for at arbeidsinnvandrerne fra Litauen, Latvia, Estland og Polen skal bli i kommunen. (NRK Troms og Finnmark, 07.12.11) Les mer

Se også: Arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa berger Distrikts-Norge (NRK Troms og Finnmark, 07.12.11)

 

Slakter sikkerheten på byggeplassene

Tross forbedringer de siste tiårene er bygg og anlegg fortsatt blant næringene der flest ansatte blir skadet i arbeidsulykker. En forskergruppe ved NIFU har nå sett på årsakene til sikkerhetsbristene i næringene. De peker på flere grunner til at sikkerheten svikter: En grunn er en kompleks og fragmentert organisering av arbeidet. En annen grunn er bruk av midlertidig arbeidskraft. Aktører i næringen sparer store penger på innleie av utenlandsk arbeidskraft. Det gjør det naturlig nok enklere å drive med overskudd. Men forskerne sier at arbeidsinnvandringen svekker sikkerheten. (Teknisk Ukeblad, 07.12.11) Les mer

 

Liker dårlig at au pair-ordningen blir brukt til å importere billig hushjelper til Norge

- Hvis Norge bruker au pair-ordningen til å få billige filippinske hushjelper så er det absolutt nei, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Marit Nybakk. - Hvis norske familier trenger en hushjelp, får de ansette hushjelper med skikkelig lønn. Ikke skaffe seg en au pair og betale 4000 kroner i måneden. Vi skal ikke importere billig arbeidskraft. Da må vi jobbe for at de skal få norske lønninger, ellers blir det sosial dumping, sier Nybakk (Nettavisen, 07.12.11) Les mer

Se også: Au pair jobber jobber 12 timer om dagen for 4000 i måneden (Nettavisen, 02.12.11)
Kommentar: Dobbeltmoralsk om au pairer (Nettavisen, 02.12.11)

 

Antall litauere i Norge 60-doblet på ti år

Høye fødselstall og en betydelig arbeidsinnvandring gjennom flere år gjør at Norges befolkning vokser raskere enn i noe annet nordisk land. Dette kommer frem i en artikkel Laila Holmen Lystad har skrevet i Samfunnsspeilet. I år 2000 bodde det snaut 300 litauiske statsborgere i Norge. Ti år senere var dette tallet kommet opp i over 16 000. I samme periode økte antall polakker fra 2 000 til 55 000, noe som gjør at polske statsborgere per 1. januar 2011 utgjorde den største innvandrergruppen. Svenskene kom som en god nummer to med 39 000. (SSB, 06.12.11) Les mer

Les artikkelen i Samfunnsspeilet her

 

Tidligere ordfører anklages for sosial dumping

Tidligere Ap-ordfører i Eigersund, stortingsrepresentant og statssekretær Jan Petter Rasmussen blir beskyldt for å drive sosial dumping av innleid arbeidskraft fra Litauen. Rasmussen driver bemanningsselskapet Norvtuva. Det er dette selskapet som sammen med Egersund net må forklare seg for Arbeidstilsynet. I brev fra tilsynet påstås det at arbeiderne har jobbet opp til 70 timer i uken. Arbeidstilsynet poengterer også i brevet at manglende overtidstillegg til utenlandsk arbeidskraft som ikke kjenner regelverket er del av begrepet sosial dumping. (Stavanger Aftenblad, 06.12.11) Les mer

 

– Utenlandske arbeidstakere er overrepresentert i arbeidsulykkene

En av fire som har dødd på jobb i år, kommer fra et annet land. Språk- og kulturforskjeller gjør det farlig for utlendinger å jobbe i Norge, mener både fagbevegelsen og spesialisten. Også i år kommer flere av de omkomne fra Øst-Europa. Blant de rundt 230 som ble skadd er polakkene den største gruppen, med rundt 90 skader. Rundt 30 av personskadene skjedde med litauere. - Dette er ikke tilfeldig, mener Fellesforbundet. (NRK Rogaland, 06.12.11) Les mer

 

Fagbevegelsen mobiliserer til politisk streik 18. januar mot vikarbyrådirektivet

Motstandere av vikarbyrådirektivet samlet seg i formiddag i Folkets hus i Oslo. Det var stor stemning for å si kraftig ifra at fagbevegelsen ikke ønsker seg direktivet innført i Norge. Vedtaket i Arbeiderpartiets stortingsgruppe forrige onsdag, der et stort flertall sa ja til direktivet, har satt fart i motstanderne. På møtet ble det enighet om at 18. januar blir felles aksjonsdag mot EUs vikarbyrådirektiv. (Magasinett, 05.12.11) Les mer

Se også: Unio sier nei til vikarbyrådirektivet (Unio, 06.12.11)

 

Kronikk: Skal EU styre arbeidslivet?

Audun LysbakkenKarin Andersen- Vikarbransjen vokser voldsomt. Av de nesten 100 000 menneskene som har et ansettelsesforhold i et vikarbyrå, er det bare 16 prosent som har lønn mellom oppdragene, skriver Audun Lysbakken og Karin Andersen i en kronikk i Klassekampen i dag, der de begrunner hvorfor SV, sammen med fagbevegelsen, sier nei til EUs vikarbyrådirektiv. (SV, 05.12.11) Les hele kronikken

 

 

 

Regelverk påvirker innvandringen

Endringer i innvandringsregelverket i Norge har hatt betydelig innvirkning på den faktiske innvandringen. Det viser en analyse Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort for Utlendingsdirektoratet (UDI). Schengen-avtalen i 2001 bidro til økt innvandring, og utvidelsen av EU i 2004 og 2007 har også hatt stor betydning for arbeidsinnvandring til Norge. Sammen med gjennomføringen i EØS avtalen av EUs direktiv om fri bevegelighet for borgere av medlemslandene, har dette ført til at mye mindre av den samlede innvandringen til Norge nå er regulert. Forskjeller i inntekt og arbeidsledighet mellom Norge og andre land har også gitt økt innvandring til Norge. (UDI, 05.12.11) Les mer

 

Sju av ti mener arbeidsinnvandring fra land utenom Norden bidrar positivt til norsk økonomi

LogoBefolkningen ble mer positive til innvandrere i etterkant av terrorhandlingene 22. juli enn de var i ukene før denne hendelsen. Det viser en undersøkelse gjennomført av Statistisk sentralbyrå (SSB) i tiden 4. juli til 13. august i år. Utenom dette var det ingen endringer av betydning i reaksjonen på holdningsspørsmålene fra i fjor. Ni av ti mener at innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn, og sju av ti er enige i at arbeidsinnvandring fra land utenom Norden for det meste bidrar positivt til norsk økonomi. (SSB, 05.12.11) Les mer

 

Mange og sterke reaksjoner på Arbeiderpartiets ja til vikarbyrådirektivet

Stortingsgruppa i Arbeiderpartiet har sagt ja til vikarbyrådirektivet, og dette har skapt mange og sterke reaksjoner. Enkelte tar til orde for å gjennomføre en politisk streik mot direktivet. Det er likevel uaktuelt å snu i denne saken, ifølge Aps Anette Trettebergstuen. Her kan du lese noen av sakene om vikarbyrådirektivet (Fafo Østforum, 02.12.2011).

Fellesforbundet er skuffet over Arbeiderpartiet (Magasinet for fagorganiserte, 01.12.11)

Politisk streik en mulighet mot vikarbyrådirektivet (Magasinet for fagorganiserte, 01.12.11)

LO-ungdom sjokkert over Ap (HK-nytt, 01.12.11)

Panikk i regjeringa (Magasinet for fagorganiserte, 01.12.11)

Svekker støtten til de rødgrønne (LO-Aktuelt, 01.12.11)

Uaktuelt å snu om vikarer (Fri Fagbevegelse/ANB, 02.12.11)

NHO: – Arbeidsmiljøloven må endres hvis vikarbyrådirektivet innføres (Avisa Nordland/NTB) 02.12.11

LO avventer vikarsvar (Aura Avis/NTB, 04.12.11)

- Direktivet må ikke bestemme norsk rett (Fellesforbundet, 05.12.11)

Bakgrunn: Likebehandling eller useriøst arbeidsliv (Fri Fagbevegelse, 05.12.11)

 

Danmark: Utenlandske firmaer skylder millioner i moms

Den danske skatteetaten har gitt opp å inndrive gjelden fra 344 utenlandske virksomheter i Danmark som skylder moms. Staten går dermed glipp av store summer. Det er helt uakseptabelt, mener mange. Skatteministeren lover strammere kurs overfor useriøse utenlandske virksomheter. (Dansk LOs Ugebrev A4, 02.12.11) Les mer

 

Vikarbyrådirektivet skal iverksettes 5. desember

Kun seks EU-land har iverksatt vikarbyrådirektivet før fristen som er 5. desember 2011. Ti EU-land pluss Norge og Island arbeider med saken. Dette framgår av en undersøkelse som UNI Europa har laget. (LO-kontoret i Brussel, 02.12.11) Les mer

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700