Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l August 2011

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum august 2011

 

Underveisrapportering fra arbeidsgruppe mot sosial dumping

- Vi vet fortsatt for lite om omfanget av sosial dumping i offentlig sektor, sier arbeidsgruppen mot sosial dumping i tilknytning til offentlig sektor. Gruppen ble opprettet av Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 1. mars, skal arbeide til november 2011, og la i dag fram sin underveisrapport. En best-praksis-veileder for oppfølging av regelverket om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er et av tiltakene arbeidsgruppen foreslår. Gruppen ledes av statssekretær Jan-Erik Støstad og er sammensatt av partene i arbeidslivet. Den skal vurdere tiltak mot sosial dumping og andre regelbrudd knyttet til offentlig sektors kjøp av tjenester fra private virksomheter. (Arbeidsdepartementet, 31.08.11) Les mer

Last ned rapporten (pdf (0,7Mb)

Se også saken nedenfor

 

Staten bryter egne vaskeregler

Jan-Erik StøstadDen rødgrønne regjeringen lovet å bekjempe sosial dumping. Nå kommer det fram at gulvene deres kan ha blitt vasket i strid med loven. Det viser en foreløpig rapport om renholdsbransjens oppdrag for staten, som legges fram av Arbeidsdepartementet dag. Statssekretær i Arbeidsdepartementet, Jan-Erik Støstad leder utvalget som nå gjennomgår kontraktsforholdene mellom renholdsbyråer og staten. - Med mindre de er inngått før 2008, da den nye forskriften kom, representerer offentlige renholdsavtaler uten krav til norske vilkår lovbrudd, sier Støstad. Unio-leder Anders Folkestad mener tiltakene i utvalgets rapport er for vage og ber om at regjeringen tar kraftigere virkemidler i bruk for å få bukt med sosial dumping. (Dagbladet, 31.08.11) Les mer

Se også: Utelukker ikke flere «Adecco-saker» (LO-Aktuelt, 05.09.11)

 

Fortsetter ordkrigen om Ryanair

Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO-forbundet Handel og Kontor går i strupen på Østfolds fylkesordfører Ole Haabeth (AP) for hans manglende vilje til å gå imot Ryanair. – I Norge skal folk som bor og jobber her ha norske arbeidsbetingelser. Ryanair er basert på sosial dumping satt i system, og i vår kamp mot det burde Haabeth ha støttet oss, sier hun. Haabeth viser til at Ryanair har fått aksept for å benytte irske bestemmelser i Norge, og avviser at Ryanair driver sosial dumping: – Ryanair har sitt personell ansatt i Irland. Det er stor forskjell på det og på å importere utenlandske arbeidere for å utføre oppdrag i Norge. (Moss Avis, 31.08.11) Les mer

Se også:
Ryanair - slaveselskapet (LO-kontoret i Brussel, 31.08.11)
Nestleder i stortingets arbeids- og sosialkomite: - Aksepterer ikke utnytting av arbeidsfolk (NRK Østfold, 28.08.11)

 

Energiminister Borten Moe: – Statnett har ikke hovedansvaret i Hardanger

Ola Borten MoeArbeidere på Sima-Samnanger-linjen får ikke lønn når arbeidet innstilles på grunn av tåke og dårlig vær, såkalt værskoft. EL & IT Forbundet har kalt det sosial dumping, mens Arbeidsmandsforbundet mener forskriften for offentlige anskaffelser er brutt. - Det er Dalekovod og ikke Statnett som har ansvaret for at arbeiderne på Hardangerlinjen får lønn ved værskoft, sier energiminister Ola Borten Moe, og får støtte fra advokater som poengterer at byggherren Statnett ikke har lønnsforpliktelser overfor entreprenørens Dalekovods arbeidere. Men forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter slår fast at Statnett i sin kontrakt med Dalekovod skal ha stilt krav om at ansatte hos Dalekovod har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av den landsomfattende tariffavtalen. Dermed kan det i prinsippet foreligge et kontraktsbrudd, slik at Statnett gjennom å utøve press kan bidra til at arbeiderne får den lønnen de har krav på. (Teknisk Ukeblad, 30.08.11) Les mer

Se tidligere saker i Teknisk Ukeblad om Statnett og Dalekovod:
Statnett presser Dalekovod til å gi arbeiderne lønn ved værskoft (26.08.11)
Energientreprenører skuffet over Statnetts iver etter utenlandske aktører (25.08.11)
Statnett-sjef Auke Lont avviser å kommentere spørsmål om sosial dumping (25.08.11)
– Sosial dumping kan endre kabelvurderingene (18.08.11)
Entreprenøren: - Bruker samme regler i Norge som i Kroatia (16.08.11)
EL & IT: – Statnett driver sosial dumping i Hardanger (15.08.11)

 

Norge mer populært blant utenlandske studenter

Logo3200 utenlandske studenter fikk tillatelse til å studere i Norge hittil i år. - Vi ser at flere personer fra Filippinene søker om tillatelser til å studere norsk og ta nødvendig tilleggsutdanning i Norge. Vi tror det er et resultat av at ordningen om at faglærte kan søke om tilleggsutdanning og norskkurs har blitt bedre kjent. Det er positivt og bidrar til at Norge kan tilrettelegge bedre for arbeidsinnvandring, sier avdelingsdirektør i UDI Karl Erik Sjøholt. (UDI, 30.08.11) Les mer

 

Debatt: Kommunal oppvask

Anette Trettebergstuen- Sosial dumping har lenge vært forbundet med anleggsarbeidere fra Øst-Europa. Nå er det renholdsbransjen som står for tur. Fafo kom nylig med rapporten "Til renholdets pris" som igjen avdekker og påpeker at mange renholdsbedrifter dras mot den useriøse delen av bransjen for å vinne anbud. Regjeringen har startet jobben med å rydde opp i renholdsbransjen. Allerede 1. september trer allmenngjøring av tariffavtalen innen renhold i kraft, og vi har innført ID-kort, regionale verneombud er straks på plass, forslag til godkjenningsordning for renholdsbransjen er ute på høring og vil kunne være klar ved årsskiftet. Men til tross for alt dette er det viktig å være klar over følgende: vi kommer ikke problemet til livs dersom vi ikke har lokalpolitikere som vil det til livs, skriver Anette Trettebergstuen, stortingsrepresentant (Ap). (Hamar Arbeiderblad, 29.08.11) Les mer

 

Tungt for norske busser at utenlandske transportører satser på den norske høysesongen

Transportører fra EØS-området kan drive midlertidig transport i Norge, såkalt kabotasje. Flere utenlandske selskaper sender sjåfører og turbiler til Norge i sommersesongen. Verstingene driver sosial dumping, unngår momsbetaling og vrir seg unna bompenger. - Vi må tåle reell konkurranse, men vi ser at utenlandske selskaper kommer inn på helt andre vilkår og skummer fløten, sier Jan Audun Strand, leder i Bilpersonalets landsråd. – Vi har fått tilbakemelding om sjåfører som koker maten sin på primus og sover i bussen, forteller administrerende direktør Kai Kristoffersen i Nettbuss Travel. (Magasinet Aktuell, 29.08.11) Les mer

 

- Aksepterer ikke utnytting av arbeidsfolk

Karin AndersenLavprisselskapet Ryanair får massiv kritikk fra fagbevegelsen, for å utnytte sine ansatte. - En boikott av Ryanair vil ramme Moss Lufthavn Rygge, en flyplass som østfoldingene har brukt store ressurser på å etablere, sier Ole Haabeth, Arbeiderpartiets fylkesordfører i Østfold. Hans uttalelse får nestleder i stortingets arbeids- og sosialkomite Karin Andersen (SV) til å reagere kraftig. Hun mener det offentlige må gå foran og velge de som er seriøse. - Derfor er det forstemmende å se at Aps fylkesordfører i saken om Ryanair og Rygge, ikke klarer testen på å være solidarisk og stå prinsippfast på at vi skal ha norske lønns- og arbeidsforhold i Norge, sier Karin Andersen. (NRK Østfold, 28.08.11) Les mer

 

 

Statnett presser Dalekovod til å gi arbeiderne lønn ved værskoft

Arbeiderne i det kroatiske entreprenørselskapet Dalekovod på Sima-Samnanger-linjen får ikke lønn når arbeidet innstilles på grunn av tåke og dårlig vær, såkalt værskoft. EL & IT Forbundet har kalt det sosial dumping, mens Arbeidsmandsforubndet mener det er blitt begått brudd på forskriften for offentlige anskaffelser. Statnett har vært tilbakeholden med å svare på kritikken, men legger nå press på Dalekovod for at det skal rydde opp og gi arbeiderne på Hardangerlinjen lønn ved værskoft. (Teknisk Ukeblad, 26.08.11) Les mer

Se også andre saker i Teknisk Ukeblad om Statnett og Dalekovod:
Energientreprenører skuffet over Statnetts iver etter utenlandske aktører (25.08.11)
Statnett-sjef Auke Lont avviser å kommentere spørsmål om sosial dumping (25.08.11)
– Sosial dumping kan endre kabelvurderingene (18.08.11)
Entreprenøren: - Bruker samme regler i Norge som i Kroatia (16.08.11)
EL & IT: – Statnett driver sosial dumping i Hardanger (15.08.11)

 

LO-lederen om stortingsmelding for mer anstendig arbeidsliv

Roar Flaathen- I kampen for å skape et mer anstendig arbeidsliv, har vi en regjering som er med oss og ikke mot oss, sier LO-leder Roar Flåthen etter at arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i dag presenterte stortingsmeldingen om et felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv. - Viktig at vi har en regjering og en arbeidsminister som så klart ser verdien av trepartssamarbeid, sier Flåthen. LO og regjeringen står sammen for å bekjempe sosial dumping. - Vi registrerer at meldingen omtaler sosial dumping, men at den endelige evalueringsrapporten fra Fafo ikke foreligger enda og at det vil bli et eget løp for oppfølgingen på dette området, sier han. (LO, 26.08.11) Les mer

 

 

Ny stortingsmelding om anstendig arbeidsliv

St.meld 29 (2010-2011)For første gang blir det lagt fram en melding til Stortinget om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv. – Med meldingen ”Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv” ønsker vi både å gi en grundig tilstandsbeskrivelse og invitere Stortinget til en drøfting om grunnleggende forhold og utfordringer i arbeidslivet, sier statsminister Jens Stoltenberg. Og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm sier utfordringene må løses gjennom et systematisk arbeid sammen med partene i arbeidslivet. - En videre utvikling av bransjerettet samarbeid, slik vi har startet sammen med partene innen renholdsbransjen, står sentralt, sier Bjurstrøm. (Arbeidsdepartementet, pressemelding, 26.08.11) Les mer


Se også: Arbeidsdepartementets temaside om stortingsmeldingen

Last ned St.meld. nr 26 (2010-2011): Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit Pdf-format (5,9Mb)


Tøffere linje mot kommunene i arbeidsmiljømelding

Strengere sanksjonsmuligheter overfor stat og kommuner for å hindre sosial dumping er et sentralt tema i stortingsmeldingen om arbeidsmiljø og arbeidsforhold som blir lagt fram i dag. Stortingsmeldingen vil ikke inneholde konkrete forslag. Forslagene vil komme som endringsforslag i arbeidsmiljøloven. (Byggeindustrien/NTB, 26.08.11) Les mer

 

Rogaland: Arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa kan prege valget

De siste årene har svært mange østeuropeere kommet til Rogaland for å jobbe. Ved valget i høst har en stor andel av dem vært her lenge nok til å få stemmerett. Arbeidsinnvandringen til Rogaland har vært rekordstor de siste årene. Nå bor rundt 28 000 europeere i fylket, 19 000 av dem har stemmerett. Innvandrere fra andre nordiske land får stemmerett ved kommunevalget i det de har fast bosted her i landet. For dem som kommer fra andre europeiske land er regelen at de må ha hatt oppholdstillatelse i tre år før de får stemme. (NRK Rogaland, 25.08.11) Les mer

 

Innvandrere, etter innvandringsgrunn, tall for 2010: Høy arbeidsinnvandring

LogoNye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at to tredeler av de 50 000 innvandrerne i 2010 kom fra EU-/EØS-landene, USA, Canada, Australia og New Zealand. Arbeidsinnvandringen var, som i de siste fem årene, den vanligste innvandringsgrunnen blant ikke-nordiske statsborgere. Det var 31 200 personer som innvandret til Norge på grunn av arbeid i fjor. Hele 22 000 av disse kom fra de nye EU-landene i Øst-Europa. I løpet av 2010 kom det flest innvandrere fra Polen, med i alt 10 300. I tillegg til Polen kom de fleste arbeidsinnvandrerne fra Litauen, Tyskland og Latvia. (SSB, 25.08.11) Les mer

Se også: Kommentar: - Oslo blir snik-polakkifisiert (Nettavisen, 25.08.11)

 

Energientreprenører skuffet over Statnetts iver etter utenlandske aktører

Den kroatiske entreprenøren Dalekovod betaler ikke lønn til arbeiderne på Statnetts Hardanger-linje når arbeidet innstilles på grunn av dårlig vær. El & IT Forbundet kaller det sosial dumping. Det er 15-20 prosent billigere for Statnett å bruke kroatiske arbeidere til å bygge høyspentlinjer. Alle de større oppdragene de siste årene er gått til Dalekovod. Norske energientreprenører mener det kan true forsyningssikkerheten, fordi den innenlandske kompetansen på linjebygging forvitrer av mangel på oppdrag. (Teknisk Ukeblad, 25.08.11) Les mer

Se også andre saker i Teknisk Ukeblad om Statnett og Dalekovod:
Statnett-sjef Auke Lont avviser å kommentere spørsmål om sosial dumping (25.08.11)
– Sosial dumping kan endre kabelvurderingene (18.08.11)
Entreprenøren: - Bruker samme regler i Norge som i Kroatia (16.08.11)
EL & IT: – Statnett driver sosial dumping i Hardanger (15.08.11)

 

Kommentar: Carl I. Hagens spanjoler

Elin Ørjasæter- Carl I. Hagen vil ha spanjoler i brakkebyer for å bygge norske veier. Det er godt tenkt og helt på jordet. Samtidig, skriver Elin Ørjasæter i en kommentar. - Spanjoler kan ikke jobbe lovlig på spanske lønner her i landet. Hvem som helst i EU-området kan komme hit å jobbe, også spanjoler, men det må skje på norske lønninger og innenfor norske verne- og arbeidstidsordninger. Innenfor dagens lovverk er forslaget umulig av et halvt dusin grunner, skriver hun. - Men hvor mulig er det å beskytte norske arbeidstakere fra konkurranse fra land med vesentlig lavere lønner, på litt lengre sikt? spør Ørasæter (E24, 24.08.11) Les kommentaren

Se også: Hagen vil ansette spanjoler i tolvtimersskift (Fredrikstad Blad, 20.08.11)

 

- De fleste samfunn i Finnmark har stor nytte av arbeidsinnvandring

Tre av fire finnmarkinger mener antallet bosatte utlendinger i kommunen er bra eller bør økes. Det viser en meningsmåling utført for NRK. Stortingsrepresentant for FrP i Finnmark, Jan Henrik Fredriksen, er ikke overrasket over resultatet i undersøkelsen. – Jeg vil tro at for de fleste samfunn i Finnmark så snakker vi om arbeidsinnvandring, som hvert enkelt samfunn har stor nytte og bruk av, sier han. (NRK, Troms og Finnmark, 24.08.11) Les mer

 

Arbeidstilsynet kom utan varsel

Saman med Arbeidstilsynet kom politi og skatteetat til Westcon i Ølen på uvarsla tilsynsbesøk. Westcon er inne i ein særs hektisk periode med nær 2000 arbeidsfolk innanfor portane samtidig. Nær 1500 av desse er innleigde, dei fleste frå Aust Europa. - Arbeidstilsynet har nå ei nasjonal satsing i høve industrien, med stor del innleigd utanlandsk arbeidskraft. Verftsindustrien er høgt prioritert Her finst høg risiko for ulukker. I denne typen industri er det stort tidspress og store mengder arbeid som skal utførast, ofte i løpet av kort tid, seier regiondirektør i Arbeidstilsynet Kari Birkeland. Ho legg til at Arbeidstilsynet mellom anna skal sjå til her ikkje skjer sosial dumping. (Stavanger Aftenblad, 24.08.11) Les mer

 

Sterk motstand mot innvandring i Europa

LogoEn internasjonal undersøkelse gjennomført av Ipsos viser at europeere er mest skeptiske til innvandring. I EU-landene var det et flertall som mente at innvandring medfører problemer for innbyggerne i søken etter ny jobb og et press på offentlige tjenester som helse og utdanning. Denne utbredte oppfatningen av innvandring får konsekvenser for praktisk politikk i Europa. Blant annet nevnes Spania nylige restriksjoner rettet mot rumenske arbeidstakere, EU-landenes utsettelse av Bulgaria og Romanias inntreden i Schengen-samarbeidet og de danske og nederlandske regjeringene som er avhengig av støtte fra politiske partier fra ytre-høyre. (LO-kontoret i Brussel, 23.08.11) Les mer

Se også: The Commission accepts that Spain can temporarily restrict the free movement of Romanian workers (European Commission, 11.08.11)

 

Steilt i striden om ”sosial dumping”-forskrift

LogoEFTAS overvåkingsorgan (ESA) viker ikke en tomme i striden om den norske ”sosial dumping”-forskriften i offentlige innkjøp. Hvis ikke Norge legger seg flat og endrer forskriften, kan EFTA-domstolen meget vel bli neste. I Rüffert-saken fant ikke EU-domstolen det godtgjort at en beskyttelse av lønns- og arbeidsvilkår som ledd i en kamp mot sosial dumping, bare var nødvendig i offentlig, ikke i privat sektor. Overvåkingsorganet peker på at den samme betraktning gjelder den norske forskriften. Arbeidsdepartementet har utviklet en ny versjon av forskriften, men endringen er ennå ikke iverksatt. Overvåkingsorganet tar derfor ikke stilling til denne. (Doffin, 23.08.11) Les mer

 

Hagen vil ansette spanjoler i tolvtimersskift

Frp-veteran Carl I. Hagen foreslår å leie inn spanjoler som skal arbeide tolvtimersskift i 14 dager til spansk tariff for å bygge firefelts veitunnel mellom Østfold og Vestfold. – For ikke å skape press i økonomien kunne vi fly inn arbeidere fra Spania – der er det 20 prosent arbeidsledighet – til brakkebyer ved Rygge. De kunne arbeide lange skift på sitt hjemlands tarifflønn før de ble sendt tilbake. Slik bygget vi ut Nordsjøen dere, sa Hagen. – Vi tar fullstendig avstand fra den arbeidslivspolitikk Hagen står for. Dette er ulovlig i forhold til arbeidsmiljøloven, sa LO-leder i Fredrikstad, Tore Leif Gundersen. Gundersen kaller en slik løsning for «sosial dumping av verste sort». – Vi har allerede en stor arbeidsinnvandring til Norge og de skal ha like lønns- og arbeidsvilkår som norsk arbeidskraft, sa Gundersen. (Fredrikstad Blad, 20.08.11) Les mer

 

SSB-forsker: - SIAN fører folk bak lyset

Den islamkritiske organisasjonen «Stopp islamiseringen av Norge» (SIAN) hevder at islam utgjør en trussel for det norske demokratiet, og skriver i en brosjyre at "Ifølge beregninger vil det i året 2026 være et flertall av innbyggere med islamsk tilhørighet i Oslo. I løpet av 2060-2100 vil de være i flertall i Norge." Seniorforsker Helge Brunborg i Statistisk sentralbyrå (SSB) sier SIAN feiltolker tall om muslimer. - De regner alle innvandrere som muslimer, og tar med alle etterkommere i alle generasjoner. Faktum er at de siste årene er det arbeidsinnvandring fra Øst-Europa, vesentlig kristne, som har økt mest. SIANs leder Arne Tumyr mener statistikerne driver med «flisespikkeri». (ABC Nyheter, 19.08.11) Les mer

 

Øyner håp for råtten renholdsbransje

En ny Fafo-rapport om renholdsbransjen dokumenterer, gjennom intervjuer, en knallhard renholdsbransje hvor under halvparten av de ansatte orker å bli mer enn to år, hvor bare en av fire bedrifter overlever i mer enn fem år, og hvor det er hardt press på priser, arbeidstider og lønninger. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm forsikrer at hun nå har tatt kraftig tak i forholdene. Blant tiltakene som enten allerede er på plass, eller skal være på plass i løpet av få måneder, er allmenngjøring av tariffen i renholdsbransjen, regionale verneombud som skal være ansatt i Arbeidstilsynet, og en statlig godkjenningsordning for renholdsfirmaer. - Jeg er veldig fornøyd med pakka nå, sier NHO Service-leder Petter Furulund. Erna Hagensen, leder i Arbeidsmandsforbundet, er også optimist. - Hvis vi ikke får det til nå, får vi det aldri til. Da kan vi bare glemme renhold som en seriøs bransje, sier hun. (Dagbladet, 18.08.11) Les mer

Fafo-rapporten "Til renholdets pris" har fått stor medieoppmerksomhet. Her er noen av nyhetssakene:

Offentlig skitten vask (Lederartikkel fra Renhldsnytt 4/2011)
Renholdere må unngjelde i anbudsrunder (Aftenposten, 18.08.11)
HSH: - Kommunene må ta bestillerrollen alvorlig (HSH, 18.08.11)
Bjurstrøm ga honnør til partene i arbeidslivet (NHO Service, 18.08.11)
Mye møkk i renholdsbransjen (LO-Aktuelt, 18.08.11)
Intervju med arbeidsminister Bjurstrøm (P4, 18.08.11)
Tøffere forhold i renholdsbransjen (Byggeindustrien, 18.08.11)
Tre av fire sjekker ikke lønnsvilkårene (Renholdsnytt, 18.08.11)
Tenker bare pris (Klassekampen, papirutg., 19.08.11)
Presser ned renholdernes lønn (Aftenposten papirutg., 19.08.11)
Tøffere i renholdsbransjen, og: Tid er penger (Dagsavisen papirutg., 19.08.11)
og NTB-melding gjengitt i en rekke andre aviser

 

Lysark fra presentasjon av ny renholdsrapport

Hanne BjurstrømArbeidsminister Hanne Bjurstrøm inviterte i dag media til presentasjon av Fafo-rapporten "Til renholdets pris". Rapporten er laget på oppdrag fra arbeidsdepartementet. Forskningsleder Sissel Trygstad og forskningskoordinator Kristine Nergaard presenterte rapporten. Statsråd Hanne Bjurstrøm orienterte om status for regjeringens tiltak for renholdsbransjen. Administrerende direktør i NHO Service, Petter Furulund og leder i Norsk Arbeidsmandsforbund Erna C. Hagensen kommenterte. (Fafo Østforum, 18.08.11) Les mer og last ned lysark

 

 

 

Ny Fafo-rapport: Til renholdets pris

Fafo-rapport 2011:18Når renhold topper nyhetene er det sjelden godt nytt. Vi leser om arbeidstakere som jobber lange dager eller netter, som mottar en lønn som ligger langt under hva vi anser som akseptabelt, og som tidvis også jobber uten kontrakt. Det handler i tillegg om skatteunndragelse og hvitvasking av penger. Men renholdsbransjen har også en annen side. Det er virksomheter som daglig forsøker å holde seg innenfor lovverket, som har tegnet tariffavtale og som byr ansatte anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Problemet er imidlertid at de seriøse presses av de useriøse. I denne rapporten ser Fafo-forskerne Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård på forholdene i renholdsbransjen slik de framstår i 2011. (Fafo Østforum, 18.08.11)

Last ned Fafo-rapporten Til renholdets pris
Les mer om Fafo-rapporten Til renholdets pris

 

- Kjører buss på slavekontrakter

Utenlandske bussjåfører som bruker sommerhalvåret på å kjøre turister rundt i Norge har elendige arbeidsforhold og jobber under slavekontrakter, mener fagforeningene. Mange sjåfører må bo i bussene sine og jobber for svært lave lønninger. Nå krever fagforeningene strengere regelverk. (NRK Hordaland, 18.08.11) Les mer

 

– Sosial dumping kan endre kabelvurderingene

Mastebyggerne på Sima-Samnager-linjen får ikke lønn når arbeidet innstilles på grunn av tåke. - Sosial dumping, mener EL & IT. - Hvis regnestykket der luftlinje foretrekkes framfor kabel i Hardanger er tuftet på sosial dumping, må hele prosjektet revurderes, mener Hardangeraksjonen. (Teknisk Ukeblad, 18.08.11) Les mer

Se også:
Entreprenøren: - Bruker samme regler i Norge som i Kroatia (Teknisk Ukeblad, 16.08.11)
EL & IT: – Statnett driver sosial dumping i Hardanger (Teknisk Ukeblad, 15.08.11)

 

EFTA-domstolen: Island kan ikke kreve sykelønn

LogoIslands lov om utstasjonerte arbeidere går for langt, og stiller ulovlige krav til firmaer som ønsker å leie ut arbeidskraft. Det bryter mot EØS-avtalen å kreve at utenlandske bedrifter betaler islandsk sykelønn og tegner arbeidsskadeforsikring, fastslår Efta-domstolen i ny dom mot Island. Striden står om tolkningen av EUs utstasjoneringsdirektiv, der det er uklart hva som inngår i begrepet minstelønn. (Magasinett, 18.08.11) Les mer

Se også: EFTA-domstolen felte Island (EU&arbetsrätt nr 2/2011)

 

Ulstein Group: - Polske, norske og kroatiske arbeidarar skal lære om og av kvarandre

Medan representantar frå høgskulesystemet, NAV og den maritime næringa møttest på Quality Hotell i Ulsteinvik for å diskutere korleis den maritime næringa skal tiltrekkje seg fleire høgt utdanna utanlandsk tilsette og få dei til å trivast, møttest dei Ulstein-tilsette i etasjen over. Ulstein Group tek konsekvensen av at selskapet har tilsette frå mange kulturar. No skal polske, norske og kroatiske arbeidarar lære om og av kvarandre. (Sunnmørsposten, 18.08.11) Les mer

Se også saken nedenfor

 

Leder: Import av kunnskap

Masterstudent Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim har i samarbeid med Møreforsking gjort en studie av møtet mellom høgkompetent utenlandsk arbeidskraft og den maritime klyngen på Møre. Konklusjonen hennes bør interessere både næringslivsledere og lokalpolitikere. Mange utenlandske ansatte føler seg ensomme, både på jobb og privat, og har vanskelig for å finne seg til rette. Selv om undersøkelsen gjelder maritime bedrifter, er det liten grunn til å tro at forholdene er så mye annerledes i andre næringer, skriver Sunnmørsposten på lederplass (17.08.11) Les lederen

Se også: – Ei kjensle av å ikkje sleppe til (Vikebladet Vestposten, 17.08.11)

Les mer om, og last ned, rapporten På Nebo Bjerg? Ein studie av møtet mellom høgkompetent utanlandsk arbeidskraft og den maritime klynga på Møre Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim (2011)

 

Askeladden flyttar også småbåtproduksjonen til Polen

Tida for lokalproduksjon av Askeladden no er over. Grunna sviktande volum på mindre båttypar flyttar Askeladden Boats AS all produksjon til Polen. Over 30 tilsette mister jobben, men administrasjon med produktutvikling blir sitjande igjen i Os. (Midtsiden, 17.08.11) Les mer

 

Spania stopper fri flyt av rumenske arbeidstakere

EU-kommisjonen har på bakgrunn av den alvorlige økonomiske situasjonen i Spania tillatt at Spania innfører restriksjoner for rumenere som ønsker å arbeide i landet. Restriksjonene gjelder for alle sektorer og regioner og vil gjelde frem til og med 31. desember 2012. EU-kommisjonen la vekt på i sin vurdering at arbeidsledigheten blant rumenske arbeidstakere i Spania lå på ca 30 prosent, eller over 191 000 arbeidsledige. Samtidig fortsetter antallet rumenere som kommer til Spania å stige. (LO-kontoret i Brussel, 17.08.11) Les mer

 

Betinget bekvemmelighets-erklæring for færøysk flagg

Det internasjonale skipsregisteret på Færøyene (FAS) vil bli erklært som bekvemmelighetsflagg i november dersom det ikke oppnås enighet mellom de involverte organisasjonene og rederiene. Bakgrunnen er at norske rederier flagger skip ut til FAS, for deretter å bemanne skipene som går i norsk kystfart med lavtlønte sjøfolk fra Asia og Øst-Europa. Denne formen for sosial dumping er «lovlig» grunnet en avtale fra 1858 mellom Norge og Danmark som sikrer færøyske skip fri tilgang til å seile på norske havner. Sjømannsorganisasjonene har vært i kontakt med norske myndigheter for å få avtalen reforhandlet, slik at man kan hindre denne formen for sosial dumping. Samtidig har man jobbet opp mot Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF) for å få et bekvemmelighetsvedtak. Og i juni vedtok ITF en betinget erklæring av FAS som bekvemmelighetsflagg. (Fri Fagbevegelse, 17.08.11) Les mer

 

Renovasjonsgigant refses av Arbeidstilsynet igjen

Arbeidstilsynet ga i fjor RenoNorden syv pålegg etter tilsyn ved deres avdelinger i Oslo, Akershus og Vestfold. Nå har Arbeidstilsynet gjennomført nytt tilsyn i selskapet. Denne gangen i Drammen, Ålesund og Oslo. Tilsynet viste at lite hadde endret seg siden i fjor. RenoNorden, som er markedsledende i innsamling av husholdningsavfall, er nå gitt varsel på nytt om de samme pålegg som i fjor. Arbeidstilsynet er overrasket over å finne at lite var endret siden i fjor. (Fri Fagbevegelse, 17.08.11) Les mer

Se også: Razzia mot norsk renovasjonsgigant (Aftenposten, 23.08.10)

 

Informasjonsmøte om EØS-midlene 2009 - 2014. Litteraturhuset i Oslo 1. september

LogoUtenriksdepartementet og Den norske Helsingforskomité inviterer norske organisasjoner og andre relevante aktører til informasjonsmøte om EØS-midlene 2009-2014 og norsk støtte til sivilt samfunn i mottakerlandene, med spesiell vekt på hvilke muligheter EØS-midlene gir for norske organisasjoner og sivilt samfunn for øvrig. Møtet finner sted på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo, torsdag 1. september 2011 kl10.00-12.30. Påmelding skjer til Helsingforskomiteen ved Anders Nielsen: nielsen@nhc.no innen tirsdag 30. august 2011.

 

EL & IT: – Statnett driver sosial dumping i Hardanger

LogoDe kroatiske arbeiderne som bygger Hardanger-linjen (Sima-Samnanger) for Statnett får ikke lønn når arbeid må utsettes på grunn av tåke og dårlig vær. – Sosial dumping, mener EL & IT Forbundet. - Den type arbeidsforhold er fullstendig uakseptable. At de skal sitte i dagevis uten lønn på grunn av værforhold på arbeidsstedet går ikke an. Statnett må rydde opp og sørge for at kontraktene harmonerer med det som er vanlig praksis i Norge, sier Jan Olav Andersen i EL & IT. Men det har ikke Statnett tenkt å gjøre. (Teknisk Ukeblad, 15.08.11) Les mer

Se også: Bruker samme regler i Norge som i Kroatia (Teknisk Ukeblad, 16.08.11)

 

- Har du sjekket lønnen til renholderne i bedriften?

Mange bedrifter benytter eksterne leverandører til rengjøring av bedriftens kontorer og lokaler. Fra 1. september 2011 skal timelønnen for renholdere holde et minstenivå på kr. 151,67 pr. time. Tariffnemdas allmenngjøringsvedtak av renholdsoverenskomsten, datert 21. juni 2011, pålegger bedrifter å påse at renholdere faktisk får utbetalt korrekt lønn. (Abelia, 15.08.11) Les mer

 

Danmark: Arbeidsministeren sier nei til kompetansekort i byggebransjen

Både lønnsmottakere og arbeidsgivere i dansk byggebransje har krevd kompetansekort for å bedre den skrantende sikkerhet i bransjen. Men den danske arbeidsministeren avviser ideen, fordi hun frykter at EU vil tolke det som begrensning av utenlandske arbeidere i Danmark. I mangel på lovgivning tar bransjer og virksomheter nå saken i egen hånd. (Dansk LOs Ugebrev A4, nr 24) Les mer

 

Kommentar: - Mye å hente på samarbeid i kampen mot sosial dumping

Logo- Fagforbundets medlemmer har mye å hente på å samarbeide med privat sektor, skriver NHO Service i et innlegg i Harstad Tidene i dag. - Stein Sivertsen i Teknisk Fagforbundet Troms har et innlegg i Harstad Tidene (08.08) som uriktig prøver å sverte private renholdsbedrifter. Sivertsen og Fagforbundet fører nå en landsomfattende kampanje mot konkurranseutsetting generelt. Fagforbundet burde gjøre som LO og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), komme seg opp av skyttergraven og utvikle nye løsninger som vil bekjempe sosial dumping og dårlige arbeidsvilkår i renholdsbransjen, skriver NHO Service. (NHO Service, 15.08.11) Les mer

 

Nytt hefte: "Fortsatt kamp mot sosial dumping"

Flere fagforeninger har gitt De Facto i oppdrag å lage heftet "Fortsatt kamp mot sosial dumping". Heftet vil blant annet ta for seg arbeidsmiljøkriminalitet, allmenngjøring av tariffavtaler, innsynsrett, NUF-selskap og EUs vikarbyrådirektiv. Heftet kommer ca 20. august. Fagforeninger kan bestille eksemplarer av heftet på forhånd. (Fagforbundet, 15.08.11) Les mer

 

Nytt nummer av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

Logo15. juli kom det nytt nummer av EU&arbetsrätt. Én av sakene er at EFTA-domstolen felte Island. Islands krav om at utenlandske bedrifter må betale sykelønn til sine ansatte er i strid med utstasjoneringsdirektivet, ifølge EFTA-domstolen. (Fafo Østforum, 12.08.11) Les nyhetsbrev Nr 2 2011

Se også: Tidligere numre av nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

 

Arbeidstilsynet vil bøtelegge verstingbedrifter

LogoByggebransjen, hotell- og restaurant og renholdsbransjen er gjengangere når det gjelder sosial dumping og brudd på arbeidsmiljøloven. Nå ønsker Arbeidstilsynet å straffe bedrifter som gang på gang bryter arbeidsmiljøloven med kraftige bøter. – Vi håper at en ny forskrift om dette vil bli sendt på høring til arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i løpet av høsten, opplyser direktør Ingrid Finboe Svendsen i Direktoratet for arbeidstilsynet. (Demokraten / ANB-NTB, 10.08.11) Les mer

 

Allmenngjøring for renholdsbransjen - konsekvenser for byggenæringen

Fra 1. september 2011 trer allmenngjøringsforskrift for renholdsbransjen i kraft. Forskriften får betydning også for byggenæringen, ved blant annet at ordinære regler om informasjons- og påseplikt samt innsynsrett for tillitsvalgte gjelder i alle de tilfelle der bedriften benytter renholdere på ulike kontorer, lokaler og prosjekter, og der bedriften benytter en innleid renholdsbedrift. Der renholdsbedriften er et ledd i kontraktskjeden, gjelder også solidaransvaret. Et eksempel er der renholdet inngår som en del av kontrakten før ferdigstillelse av bygget. (Byggenæringens Landsforening, 05.08.11) Les mer

 

Sjømannsorganisasjonene om Teekay-planer: - Sosial dumping satt i system

Teekay Marine Services har i samarbeid med Norges Rederiforbund sett på mulighetene som ligger i NIS-regelverket når det gjelder dispensasjon for å flagge ut to skip fra NOR-registeret. Rederiet skriver i sin «Monthly Report» at et flaggskifte vurderes for å erstatte både mannskap og offiserer med utenlandsk mannskap. – Dette er sosial dumping satt i system, sier lederne for de tre sjømannsorganisasjonene: Hilde Gunn Avløyp (Det norske maskinistforbund), Jacqueline Smith (Norsk Sjømannsorganisasjon) og Hans Sande (Norsk Sjøoffisersforbund). (Norsk Sjømannsforbund, 05.08.11) Les mer

 

Stabil arbeidsmarknad

LogoArbeidsmarknaden heldt seg stabil frå februar til mai 2011 viser tal frå Arbeidskraftundersøkinga (AKU). Dei arbeidslause utgjorde 3,3 prosent av arbeidsstyrken i mai, ifølgje sesongjusterte tal. AKU dekkjer berre dei som er registrerte som busette i folkeregisteret. Personar som til dømes arbeider i Noreg utan å vere busette her, eller som reknar med å vere busette mindre enn seks månader, er difor ikkje med i talet på sysselsette i AKU. (SSB, 04.08.11) Les mer

 

Arbeidsløysa går ned i EU15 og opp i USA

I EU15-landa sett under eitt var 9,4 prosent av arbeidsstyrken arbeidslause i mai 2011. Det er ein nedgang på 0,1 prosentpoeng frå februar. Alle dei internasjonale tala er sesongjusterte og henta frå Eurostat skriver Statistisk sentralbyrå (SSB, 04.08.11) Les mer

 

Frykta sosial dumping av plukkarar

Stadig fleire austeuropearar ønskjer seg til Norge i sommarsesongen for å plukke jordbær. Opptil fem gongar høgare løn enn dei kan få i heimlandet lokkar. Men sjansen aukar samstundes for sosial dumping. Forskar Anne Mette Ødegård i forskingsstiftinga Fafo seier at arbeidstid generelt eit problem når det gjeld austeuropeiske arbeidstakarar. Dei som ikkje har flytta hit, men reiser fram og tilbake, jobbar mest mogleg når dei er i Norge, fortel Ødegård. UDI seier dei i sommar har hatt strengare kontroll på at bøndene følgjer tariffen. (NRK Sogn og Fjordane, 02.08.11) Les mer

 

Arbeidstilsynet roser landbruket for god informasjon

LogoArbeidstilsynet mener sesongarbeidernes arbeidsforhold ble bedre da nye regler kom på plass i fjor. Landbruket får ros for god informasjon til arbeidsgiverne. I løpet av året skal Arbeidstilsynet utføre 200 tilsyn der lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidere undersøkes. Av de 60 som er ferdigstilt så langt, fikk rundt halvparten av arbeidsgiverne pålegg. - Noen har fått reaksjoner på forhold i forbindelse med innkvartering, og to-tre av sakene gikk på allmenngjøring av tariffavtaler, sier Kjell Haugen, regiondirektør og nasjonalt ansvarlig for Arbeidstilsynets satsing i forhold til landbruket (Nationen, 01.08.11). Les mer

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700