Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l April 2011

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum april 2011

 

Slutt på overgangsordningene

I 2004 ble Kypros, Malta, Tsjekkia, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Polen, Slovakia og Slovenia medlemmer av EU. Medlemskap medfører full tilgang til det interne markedet, men ingen regel uten unntak. Eksisterende medlemmer kunne for en periode på maks 7 år få unntak fra regelen om fri flyt av arbeidskraft. Fra og med 1. mai 2011 opphører Tyskland og Østerrikes unntak for regelen om fri flyt av arbeidskraft fra de åtte medlemmene fra 2004. (LO-kontoret i Brussel, 29.04.11) Les mer

Se også:
Free movement: workers from eight Member States that joined EU in 2004 finally enjoy full rights (EU-kommisjonen, pressemelding 28.04.11)
Germany opens doors to Central European workers (EurActiv.com, 28.04.11)

Les notatet:
The end of transition period – Can Poland expect a new wave of emigration?
(av forsker Maciej Duszczyk ved Universitetet i Warszawa)

 

- Tyskland på vei til et kastesamfunn

Tyskland beveger seg fra et klassesamfunn til et kastesamfunn, hevder den kjente, tyske journalisten Günter Wallraff. Han har i samarbeid med lederne for to av de største fagforbundene innenfor tysk LO, skrevet bok om de fattige og underbetalte i Tyskland. Over 7,3 millioner tyskere jobber i såkalte minijobber med månedslønn på inntil 3200 kroner. - Vi mangler regler og standarder for sosiale forhold i arbeidslivet, sier Wallraff. – Og dette er i første rekke et problem for kvinner, innvandrere og ungdom, sier han. Boka presenteres tre dager før Tyskland åpner sine grenser og tillater fri arbeidsinnvandring fra ytterligere åtte øst- og sørøsteuropeiske EU-land. Tyskerne regner med en betydelig innvandring fra Polen. (Fri Fagbevegelse, 28.04.11) Les mer

 

 

24.-25.05.11 Seminar på Lillehammer: "Polen og Norge – en historie om solidaritet"

Seminaret vil rette søkelyset på situasjonen i Polen under unntakstilstanden i perioden 1981-1989, de politiske flyktningene som kom til Norge og samarbeidet mellom nordmenn og polakker om Solidaritet Norge-Polen. Hvordan var nordmenns holdninger og hva var Norges offisielle politikk? Hvordan opplevde polakkene å etablere seg i et nytt land med et annet styresett og en annen kultur? Seminaret avholdes på Radisson Blue Lillehammer Hotell. Ta kontakt med arrangøren angående seminaravgift, den kan være noe lavere enn det som står i programmet. Les mer om seminarprogram og påmeldingsinformasjon

 

 

Krever anstendighet for bøtteballetten

Kampen mot sosial dumping vil stå sentralt når Arbeidsmandsforbundet (NAF) starter sitt landsmøte 10. mai. I renholdsbransjen kan tariffavtalen bli allmenngjort allerede 21. juni. Kravet om allmenngjøring er fremmet av LO etter anmodning fra NAF og NHO Service. På NAF-landsmøtets andre dag skal Fafo presentere sin undersøkelse om konsekvensene av anbud og konkurranseutsetting i bransjene renhold, vakt og anlegg. (LO-Aktuelt, 26.04.11) Les mer

 

 

Bedre tider i vente for arbeidsinnvandrere

Hans KureMens ledigheten generelt går ned i Norge, øker den for arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa. – Svært mange av arbeidsinnvandrerne fra Polen og de baltiske landene jobber i næringer med høyest ledighet. I tillegg har flere av dem kort arbeidserfaring, og derfor er det ofte de som må gå først dersom bedriften skal nedbemanne, sier seksjonssjef i NAV Hans Kure. Nå venter NAV at trenden vil snu og at det snart blir færre ledige østeuropeere. (NAV, 20.04.11) Les mer

 

 

 

Litauere tjente 16 kroner i timen

Håndverkere fra Litauen jobbet 210 timer for 3400 kroner hos firmaet Norwegian Service Team Batilja (NST). - Grovt eksempel på sosial dumping, sier Arbeidstilsynet til Maleren.no. Juridisk rådgiver i Arbeidstilsynet Kjersti Marie Gjerd sier til Aftenposten.no at NST allerede fikk et pålegg i 2008, som de har fått utsettelse på, fordi saken er til behandling i rettsapparatet. (Aftenposten/Maleren, 19.04.11) Les mer

 

Slutt for Thy Ferries?

Thy Ferries startet ved nyttår sine seilinger mellom Kristiansand – Hanstholm. Ferjen er eid av det danske rederiet Cargo-Link, og bemannet av et ukrainsk managementselskap. Danske fagorganisasjoner har varslet aksjoner mot skipet på grunn av manglende lønnsutbetalinger til mannskapet. De mener også at de skal ha 20.000 kroner i månedslønn og ikke 9.000 som i dag. Det ukrainske
selskapet sier nå at de kommer til å stanse seilingene. - Det er bra at det blir startet et lokalt foretak som Thy Ferries. Men vi kan ikke akseptere sosial dumping av den grunn, sier Morten Bach, inspektør i Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF). (Fedrelandsvennen, 18.04.11) Les mer

 

Tyskland og Østerrike opphever overgangsreglene for arbeid og tjenester 1. mai

Maciej Duszczyk1. mai 2011 opphever Tyskland og Østerrike overgangsreglene for Polen og de andre østeuropeiske landene som ble med i EU i 2004. Overgangsreglene har omfattet både arbeids- og tjenestevandringer, og det knytter seg stor spenning til om åpningen av særlig det tyske arbeidsmarkedet vil endre migrasjonsstrømmene østfra. Forsker Maciej Duszczyk ved Universitetet i Warszawa har publisert et notat hvor dette drøftes nærmere. (Fafo Østforum, 14.04.11)

Les notatet her:
The end of transition period – Can Poland expect a new wave of emigration?

 

Allmenngjøringsordningen må forandres for å overleve

Ett av de viktigste verktøyene mot sosial dumping er nå til debatt i Fellesforbundet: Lov om allmenngjøring. Men det er problemer med loven. Det er blant annet vanskelig å få gjennomslag for allmenngjøring. Kjell Skjærvø i Fellesforbundet mener tilhengerne av allmenngjøring må være villig til å se på endringer for å bevare ordningen (Magasinet for fagorganiserte, 14.04.11). Les mer om diskusjonen om allmenngjøring

Se også:
Uenighet om allmenngjøring i Fellesforbundet (Magasinet for fagorganiserte, 11.04.11)
Fellesforbundet foreslår færre krav for minstelønn (Fri Fagbevegelse, 02.03.11)

 

 

Frokostseminar 14. april på Blindern, Oslo:
De andre polakkene: Om ressurssterke innvandrere i Norge

Jon Horgen FribergFlertallet av dem som dro fra Polen etter EU-utvidelsen i 2004, var ikke polske bygningsarbeidere, men unge, utdannede mennesker som søkte høyere lønninger og bedre muligheter. Hvordan opplevde og opplever den unge polske eliten møte med en norsk kultur? Det er temaet på et frokostseminar torsdag 14. april 2011 kl 08:15 - 10:00, Aud 7, Eilert Sundts hus på Universitetet i Oslo. Det blir innledninger ved Iwona Kilanowska, HR-sjef for Adecco Norges avdeling Bygg & Industri og Mariusz Blochowiak, forsker ved SINTEF, og kommentar ved blant annet Fafo-forsker Jon Horgen Friberg (bildet). Seminaret er gratis og åpent for alle, ingen påmelding.

 

 

Tviler på NHO-støtte

Line EldringFafo-forsker Line Eldring mener det er fornuftig å vurdere endringer i lov om allmenngjøring. – Loven er prøvd ut noen ganger, og man har høstet mange erfaringer. Det er absolutt riktig å gjøre en vurdering av om loven fungerer bra, sier Eldring. Men hun tviler på at NHO støtter et nytt forslag Fellesforbundet diskuterer. (Magasinett, 13.04.11) Les mer

Se også: Fellesforbundet foreslår færre krav for minstelønn (Fri Fagbevegelse, 02.03.11)

 

 

 

Uenighet om allmenngjøring i Fellesforbundet

Fellesforbundets ledelse fikk ikke med seg forbundsstyret på en endring av lov om allmenngjøring. Nå er det usikkert hva forbundet skal mene om saken. Striden står blant annet om følgende: Fellesforbundets ledelse mener lov om allmenngjøring må endres slik at det blir enklere å allmenngjøre deler av en tariffavtale. For å få med NHO på dette vil forbundet godta at bare lønn allmenngjøres, og ingen andre goder som for eksempel arbeidstid eller overtid ut over arbeidsmiljølovens bestemmelser (Magasinet for fagorganiserte, 11.04.11). Les mer

Se også: Arve Bakke: Allmenngjering og veien vidare (Fellesforbundet, 30.03.11)

 

Sverige diskriminerer utenlandske leger

LogoEU-kommisjonen truer Sverige med EU-domstolen hvis de ikke endrer sin praksis. Sverige bryter EU-retten når de opererer med to forskjellige godkjenningsnivåer for leger. (LO, 07.04.11) Les mer

Se også: Commission asks Sweden to change its laws on the recognition of general practitioners' qualifications (Pressemelding fra EU-kommisjonen, 06.04.11)

 

 

- Arbeidsinnvandrere har krav på gode trygdeordninger

- Norge er avhengig av - og ønsker - arbeidsinnvandring, sier Ap-politiker Anette Trettebergstuen, som sitter i Stortingets arbeids- og sosialkomité. - De som jobber i Norge, skal jobbe på norske lønninger og ha norske trygderettigheter. Vi vil verken dumpe lønningene våre eller trygdene fordi de er dårligere i andre land, sier Trettebergstuen (Nettavisen, 07.04.11) Les mer

 

 

Familiegjenforente arbeidsinnvandrere

Jonas Gahr StøreSiden 2001 har Norge familiegjenforent tre ganger så mange innvandrere som Danmark. Utenriksminister Jonas Gahr Støre hevder arbeidsinnvandring fra Øst-Europa er den viktigste årsaken til at tallene i Norge er langt høyere enn i Danmark. Fra 2009 til 2010 falt familieinnvandringen i Norge fra 18.111 til 9.988. Hovedårsaken var at EØS-borgere ikke lenger trengte å søke om familieinnvandringstillatelse for å få bo sammen med et familiemedlem i Norge. (Vårt Land, 07.04.11) Les mer

 

 

 

Ledigheten stiger for arbeidssøkere fra Øst-Europa

Nedgang i byggebransjen har ført til at andelen polakker som får trygd i Norge har eksplodert. Ifølge NAV skyldes økningen en nedgang i bygg- og anleggsbransjen etter finanskrisen. Ettersom lønns- og kostnadsnivået i de fleste europeiske land er mye lavere enn i Norge utgjør dagpengene en mye større kjøpekraft i de arbeidslediges hjemland enn de ville gjort om de bodde i Norge. (NA24, 06.04.11) Les mer

 

 

Allmenngjøring i renhold?

Tariffnemnda avgjorde i dag at dokumentasjonskravet for allmenngjøring i renhold holder. Nå skal saken ut på høring. Høringsfristen er 1. juni, og neste møte i nemnda er 21. juni. Da kan allmenngjøring bli vedtatt. (Fri fagbevegelse, 06.04.11) Les mer

 

 

Island for EFTA-domstolen

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, mener at Island har innført EUs utstasjoneringsdirektiv på en uholdbar måte, og har gått for langt i å kreve at utenlandske gjestearbeidere skal ha islandske arbeidsvilkår. Da EFTA-domstolen gjennomførte sin høring i saken i forrige uke, holdt den norske regjeringsadvokaten et innlegg til støtte for islendingenes praksis. EU-kommisjonen støttet ESAs syn. Dommen vil trolig foreligge før sommeren. (Fri Fagbevegelse, 05.04.11) Les mer

 

Utlendingene tar jobben

Hver åttende arbeidstager i Norge er utlending. Og mer skal det bli: Norges Bank spår rekordhøy innflytting til Norge i fire år. I tallrekkene bakover er det spor av gode og dårlige tider i økonomien. Er økonomien på opptur, så stiger både nettoinnflyttingen og antallet utenlandske arbeidstagere. Men det store skillet er før og etter 2004. Da ble EU utvidet østover, og det ble mye lettere for arbeidssøkere fra Øst-Europa å komme til Norge. (Aftenposten, 04.04.11) Les mer

Se også: Utlendinger i hvit frakk presser renten nedover (Aftenposten, 05.04.11)

 

Debatt om fagbevegelse og forskning

Norske fagforeninger har mistet makt, har for liten vilje og pågangsmot til å klekke ut nye strategier mot sosial dumping og vikarbyråer. Fagforeningene setter ikke i gang forskning om arbeidslivsspørsmål, og overlater dermed til arbeidsgiverne å sette dagsorden, sa seniorforsker Ann Cecilie Bergene ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i et intervju i Dagsavisen 18.03.11 (kun papirutg.).

Line Eldring, FafoAnne Mette Ødegård, Fafo- Norske arbeidstakerorganisasjoner, og ikke minst LO og LO-forbund, har gjennom mange år vært pådrivere og igangsettere av forskning på spørsmål knyttet til sosial dumping, bemanningsbransjen, vikarbyrådirektivet og tjenestemobilitet – faktisk i en langt større grad enn arbeidsgiversiden, skriver Fafo-forskerne Line Eldring og Anne Mette Ødegård (bildene) i en kronikk i Dagsavisen. - Oppslaget i Dagsavisen er i liten grad tuftet på det som faktisk skjer ute på arbeidsplassene, og det er synd at arbeidslivsforskere bidrar til å skape et feilaktig bilde av norsk fagbevegelse, skriver Fafo-forskerne. (Dagsavisen, 30.03.11) Les kronikken

Se også: Fafo-forskere svarer (LO-Aktuelt, 12.04.11)
Debatt: - Forskning først (Dagsavisen, 12.04.11)
Debatt: - Er Fafo LOs informasjonskontor? (Dagsavisen, 05.04.11)

 

 

Danmark: Ønsker å begrense utlendingers adgang til velferdsgoder

Et tverrministerielt utvalg med Venstre i spissen har avlevert en rapport om mulighetene til å begrense utlendingers adgang til velferdsdgoder i deres første år i landet. EU setter grenser for Venstres innstramningsplan. Avtaler mellem EU og Tyrkia forhindrer nemlig, at de planlagte innstramninger kan gjennomføres overfor tyrkiske statsborgere med adresse i Danmark. (Dansk Los Ugebrev A4, 04.04.11) Les mer

 

Lex Amelie - en utfordring

Logo”Lex Amelie” er en individuell tilpasning som skal anvendes generelt. Det kan bli en stor utfordring å lage et velfungerende regelverk, mener NHO. - Justisdepartementet begrunner ”Lex Amelie” med hensynet til bedriftene. NHO har ikke bedt om en slik endring, sier Svein Oppegaard, direktør for Område Arbeidslivspolitikk. - Vi mener det snarere bør utvises forsiktighet med å blande asylinstituttet og arbeidsinnvandring. (NHO, 01.04.11) Les mer

Se også: Storberget: Ingen særbehandling av Amelie (P4, 01.04.11)

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700