Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l September 2010

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum september 2010

 

Lysark fra Fafo Østforum seminar 30. september 2010

Sofia Murhem, forsker ved Uppsala UniversitetNana Wesley Hansen, forsker ved FAOS i DanmarkMarit Stykket, president i NITOÅsmund Arup Seip, Fafo-forskerLine Eldring, Fafo-forsker

Fafo Østforum seminaret "Indiske ingeniører til Norden? Reguleringer, strategier og realiteter" omhandlet rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft. Forskere fra FAOS København Universitet, Uppsala Universitet og Fafo presenterte hovedfunn fra undersøkelsen og rapporten ”Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden: Reguleringer, strategier og realiteter”. NITO-president Marit Stykket var invitert til å kommentere rapporten. (Fafo Østforum, 30.09.10) Lysark fra seminaret om rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland

Last ned rapporten: Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden (pdf)

 

 

Immigrasjon: Støtter en enkelt arbeids- og oppholdstillatelse

EU logoEuropaparlamentets komité for sivile friheter stemte i går for et direktivforslag som tar sikte på å forenkle de administrative prosedyrene og gi lik behandling til arbeidstakere fra land utenfor EU som den nasjonale arbeidstakere får når det gjelder lønn, arbeidsforhold og sosial sikkerhet. Direktivforslaget vil la innbyggere fra land utenfor EU få arbeids- og oppholdstillatelse i EU gjennom en enkelt prosedyre. (NHO Europanytt / European Parliament, 29.09.10) Mer om direktivforslaget

 

 

Europeisk aksjonsdag

Det er ventet over 100 000 deltakere i Brussel når europeisk fagbevegelse markerer sin misnøye med regjeringenes krisepolitikk. Den europeiske faglige samorganisasjonen (DEFS) krever at finansministrene i EU innfører skatt på finanstransaksjoner, utvikler en bærekraftig industripolitikk og et bedre samarbeid om å hindre sosial dumping i Europa. Hovedparolen for aksjonen i Brussel er «Nei til innstramminger – prioritér arbeidsplasser og vekst». (Fri Fagbevegelse, 28.09.10) Mer om aksjon mot bl.a. sosial dumping i Europa

 

 

Fellesforbundet: - Vi må fortsatt angripe sosial dumping

Logo- Vi må ikke la oss lure til å tro at sosial dumping ikke lenger eksisterer, sier hovedkasserer i Fellesforbundet, Steinar Karlsen. Forbundet setter derfor fokus på sosial dumping når de arrangerer en konferanse for sine medlemmer i november. - Vi kan ikke passivt være vitne til at utenlandske arbeidstakere skal bli grovt utnyttet på det norske arbeidsmarkedet. Det er også slik at dersom sosial dumping får florere, kan det undergrave våre tariffavtaler og forringe lønns- og arbeidsvilkårene for våre medlemmer, sier Karlsen. (Fellesforbundet, 28.09.10) Mer om Fellesforbundets medlemskonferanse om sosial dumping

 

 

- Kan arbeidsgivere søke arbeidsinnvandring for asylsøkere som har vært lenge i landet ?

- Vil det formelt være mulig for arbeidsgivere å søke om arbeidsinnvandring for disse, gjennom å dokumentere behov for manglende ressurser og kompetanse lokalt?, spurte stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen (FrP) i et skriftlig spørsmål til arbeidsministeren 20.09.10. Fredriksen presiserer: "Da selvfølgelig dokumentert av arbeidsgivere vedrørende behovet for både arbeidskraft og kompetanse lokalt, på en sådan måta at de kan bli gitt arbeids og oppholdstillatelse." Spørsmålet ble besvart av arbeidsminister Hanne Bjurstrøm 24.09.10. (Stortinget, 24.09.10) Les spørsmålet fra stortingsrepresentanten og svaret fra arbeidsminister Hanne Bjurstrøm

 

 

- Livsfarlige språkproblemer på sokkelen

Innleid, utenlandsk, billig arbeidskraft har inntatt offshore-installasjonene og norsk sokkel. Både offshore-installasjoner og landanlegg innen petroleumsindustrien øker bruken av utenlandsk arbeidskraft, med overvekt av polske arbeidere. Faggruppen isolatører, stillas- og overflatebehandling, også kalt ISO-fagene, mener at manglende språkkunnskap skaper livsfarlige situasjoner. - Vi får ofte tilbakemeldinger på at utenlandsk personell verken behersker norsk eller engelsk innen ISO-fagene, sier Bjørn Romsbotn, Fellesforbundet i Rogaland, Han stiller seg undrende til at arbeiderne klarer seg gjennom sikkerhetskurset. (Petromagasinet, 24.09.10) Mer om kommunikasjonsproblemene mellom de norske offshore-arbeiderne og de utenlandske

 

 

Stadig mer sosial dumping av utenlandske arbeidere

Sosial dumping av utenlandske arbeidere sprer seg til nye bransjer – og nye deler av landet. – Det har gått fra å gjelde byggfag, verft og landbruk, til også å gjelde hotell- og restaurant, renhold, transport og næringsmiddelindustrien, sier nasjonal prosjektleder for sosial dumping i Arbeidstilsynet, Magne Kristensen. Fenomenet kjennetegnes av luselønn og uverdige arbeidsforhold. - Bygg, verft og landsbruk har innført såkalte allmenngjorte tariffavtaler, som sikrer alle arbeidere ei minimumslønn, men de nye bransjene innenfor sosial dumping mangler dette vernet, påpeker Kristensen. (NRK Nordnytt, 24.09.10) Mer om spredning av sosial dumping til flere bransjer og nye deler av landet

 

 

Regjeringen inviterer sjømatnæringen og fagbevegelsen til møte om innleid arbeidskraft

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen- Jeg vet at dere er opptatt den økende bruken av utenlandsk arbeidskraft i fiskerinæringa, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen da hun holdt innledning på Norsk Sjømannsfordbunds landsmøte. - Jeg og Arbeidsministeren, Hanne Bjurstrøm,vil derfor invitere representanter fra sjømatnæringa og fagbevegelsen til et møte den 12. november for å drøfte utfordringer ved innleid arbeidskraft på sjø og land. Jeg tror at bruken av innleid arbeidskraft varierer, og selv om vi hører om tilfeller av sosial dumping, tror jeg vi skal være forsiktige med å generalisere for hele næringa. (Fiskeri- og kystdepartementet, 24.09.10) Les ministerens innledning om fiskernes sosiale rettigheter

 

 

Norske sjøfolk krever økt innsats mot sosial dumping til sjøs

Jacqueline Smith, Sjømannsforbundets leder– Vi har brukt mye tid og ressurser på å få sosial dumping til sjøs på den politiske dagsorden og med LOs hjelp har vi langt på vei klart det. Dessverre har vi de siste fire årene opplevd at skip flagges ut av NOR-registeret, og at underordnede sjøfolk erstattes med billigere arbeidskraft mens skipene fortsetter å operere i norsk farvann, konstaterer Sjømannsforbundets leder, Jacqueline Smith. (Sarpsborg Arbeiderblad/ANB, 23.09.10) Mer om kampen mot sosial dumping til sjøs

Se også:
LOs nestleder krever allmenngjøring til sjøs (Fri Fagbevegelse, 23.09.10)
Kommentar: - Kampen mot sosial dumping er viktigst, også til sjøs (Fri Fagbevegelse, 23.09.10)
Sjømannsforbundet vil utvide virkeområdet til allmenngjøringsloven (Fri Fagbevegelse, 22.09.10)

 

 

Grønn sektor fikk ny forskrift om allmenngjøring

2. juli sendte Tariffnemnda utkast til fem nye allmenngjøringsforskrifter om norske lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidere på høring. I gårsdagens møte i Tariffnemda ble forskriften for grønn sektor - jordbruk og gartneriene - fornyet. Flere begjæringer rakk ikke nemda, og de fire sakene som gjenstår må vente til neste møte 29. november. (Magasinett, 21.09.10) Mer om allmenngjøringsforskriftene

Se også: Høringer - Forslag om videreføring av forskriften om allmenngjøring av tariffavtale innen diverse næringer (Tariffnemda, 02.07.10)
Viderefører allmenn tariff i jordbruk og gartneri (Norsk Landbruk, 22.09.10)

 

 

Ny rapport fra De Facto om EUs vikarbyrådirektiv

"Vikarbyrådirektivet. Fra vondt til verre?" er tittelen på en rapport om EUs nye direktiv. Rapporten er laget av Stein Stugu og Roar Eilertsen i De Facto, og ble presentert av Stein Stugu, tidligere konserntillitsvalgt i Orkla, på en konferanse 3. september. Stugu mente EU-direktivet, som Stortinget får til behandling våren 2011, ville sikre vikarbyråene større legitimitet. I rapporten skriver de "Regjeringen hevder at Vikarbyrådirektivet ikke vil tvinge frem endringer av dagens begrensninger i lov- og avtaleverket. Ikke uventet er NHO av stikk motsatt oppfatning, og arbeidsgivernes organisasjon har allerede reist krav om endringer i Arbeidsmiljøloven." (Fafo Østforum, 20.09.10)

Last ned rapporten Vikarbyrådirektivet. Fra vondt til verre?

Les reportasje fra rapportlanseringen: Vikarbruken eksploderer (LO-Aktuelt, 03.09.10)

 

Danmark: Påstand om fusk med lønnsnivå for indiske it-konsulenter

Danmark har bruk for høytkvalifisert arbeidskraft fra utlandet, men utenlandske medarbeidere får ikke underby det danske lønnsnivået. It-virksomheden CSC er mistenkt for å ha ansatt indiske it-konsulenter i Danmark i strid med disse reglene. - Integrasjonsminister Birthe Rønn Hornbech har mørklagt saken om fusk med indiske it-eksperters opphold i Danmark. Ministeren lovet å avlevere en redegjørelse av saken for tre uker siden, men i dag vil hun intet se hverken om saken eller redegjørelsen. Taushet skaper mistro, skriver dansk LOs Ugebrev på lederplass. (Dansk LOs Ugebrev A4 nr 31, 20.09.10) Mer om dansk LOs kritikk av myndighetene

Se også: Fusk med indiske it-ansatte mørklagt af myndighederne (Dansk LOs Ugebrev A4 nr 31, 20.09.10)

 

 

Snart innspurt for sentrale innkjøpssaker

Om få uker begynner innspurten i arbeidet med å forberede viktige elementer i hverdagen for alle offentlige innkjøpere og deres leverandører: Hva blir KOFAs (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fremtidige rolle, hvilke straffereaksjoner skal møte dem som foretar ulovlige direkteanskaffelser og hvordan skal ”sosial dumping”-reglene se ut? Høringsfristen for disse løper ut med ti dagers mellomrom i slutten av september, og både KOFA og sosial dumping er stikkord for forventet strid. (Doffin, 17.09.10) Mer om håndhevingsutvalgets innstilling og "sosial dumping”-forskriften

 

 

Lysark fra Internasjonal konferanse om utstasjonering av arbeidstakere

Jon Erik Dølvik2.-3. september 2010 ble det i Oslo avholdt en internasjonal konferanse, ”The FORMULA Conference 2010”, om EUs utstasjoneringsdirektiv og EU-domstolens rettspraksis, spesielt i sakene Laval, Viking, Rüffert og Luxemburg. Blant innlederne var Fafo-forsker Jon Erik Dølvik. Lysark fra presentasjonene er nå tilgjengelig på konferansens nettside. (Fafo Østforum, 17.09.10) Lysark fra "The FORMULA Conference 2010"

Se også Fafo Østforums temaside EF-domstolen: Laval, Viking Line, Rüffert og Luxemburg

 

 

Verftene omgår allmenngjøring

Mens NHO hevder at det ikke er grunnlag for å videreføre allmenngjøring av norsk lønn ved verftene, viser rapporter fra Arbeidstilsynet at en rekke verft unngår forskriften. -Ofte med ulovlige metoder, skriver tilsynet. Arbeidstilsynet har gjennomført rundt 90 tilsyn ved verftene i 2009 og 2010 så langt, for å undersøke om verftene overholder allmenngjøringsforskriften (Magasinet for fagorganiserte, 15.09.10). Mer om omgåelser av allmenngjøringsforskriften

 

 

Fafo Østforum seminar 30. september 2010 kl 14-16

Sofia Murhem, forsker ved Uppsala UniversitetNana Wesley Hansen, forsker ved FAOS i DanmarkMarit Stykket, president i NITOÅsmund Arup Seip, Fafo-forskerLine Eldring, Fafo-forsker

Det første høstseminaret har fått tittelen "Indiske ingeniører til Norden? Reguleringer, strategier og realiteter", og skal omhandle rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft. Forskere fra FAOS København Universitet, Uppsala Universitet og Fafo skal presentere hovedfunn fra undersøkelsen og rapporten ”Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden: Reguleringer, strategier og realiteter”. Til å kommentere funnene har vi invitert Marit Stykket, president i NITO. Rapporten er utarbeidet for Nordisk Ministerråd og en rekke ingeniør- og arbeidsgiverorganisasjoner i Norden. (Fafo Østforum, 15.09.10)
Seminarprogram
Påmelding via web innen 28. september

Last ned rapporten: Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden (pdf)

 

 

Ny Fafo-rapport: Sirkulær migrasjon

Åsmund Arup Seip Kaja Reegård Anne Marte Skaland Sirkulær migrasjon handler om personer som reiser til et annet land for kortere eller lengre tid, for deretter å reise videre eller vende tilbake til sitt opprinnelsesland. Fafo-forskerne Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland ser i denne rapporten på ulike migrasjonsordinger for ufaglærte både i Norge og andre land. Sentralt står spørsmålet om migrasjon fører til utvikling og om det bidrar til å redusere fattigdom. (Fafo Østforum, 14.09.10) Last ned rapporten Sirkulær migrasjon (pdf)
Les mer om rapporten Sirkulær migrasjon

 

- Dette løser vi

Fellesforbundet og Oslo Bygningsarbeiderforening tror på en løsning i solidaransvarsaken etter møte mellom partene. – Vi kom ikke i mål når det gjelder summer, men hovedentreprenøren viste en klar vilje til å rydde opp i saken, og vil om kort tid ta kontakt angående et konkret tilbud til de to arbeiderne, sier ombud Jonas Bals. (Magasinett, 14.09.10) Mer om ombudets vurdering

Se også: Håper på snarlig løsning (Magasinet for fagorganiserte, 10.09.10)
Malte skoler, fikk ikke lønn - første sak om solidaransvar (Aftenposten, 06.09.10)

 

 

Finnmark er avhengig av arbeidsinnvandring

Hele 85 prosent av arbeidsgiverne i Finnmark mener at innvandrere tilfører arbeidslivet viktig kompetanse. I forbindelse med gjenåpningen av AS Sydvaranger Gruve har ledelsen i selskapet ved en rekke anledninger bedt myndighetene tilrettelegge bedre for arbeidsinnvandring fra Russland. Man opplevde nemlig at arbeidsmarkedet lokalt, eller i Nord-Norge, kunne dekke de behov selskapet hadde for arbeidskraft. Stillinger ble utlyst over hele verden, og nå arbeider det mennesker fra et 70-talls nasjoner i Sør-Varanger. (TV2 Nyhetene, 14.09.10) Mer om finnmarkingenes holdninger til arbeidsinnvandring

 

 

Nettbasert konsultasjonsprosess for fremtidig NGO-finansiering

En uavhengig rapport slår fast at EØS-midlene har gitt et sentralt bidrag til det sivile samfunn i Sentral- og Øst-Europa. NGO-fondene for EØS-midlene for 2009-14 skal nå planlegges, og det er behov for å fokusere innsatsen, lette rapporterings- og styringssystemet og skape klarere retningslinjer for samarbeid med norske partnere. Utenriksdepartementet har derfor invitert NGO-miljøet, både i giver- og mottakerlandene, til en åpen, nettbasert konsultasjonsprosess der deltakerne selv kan komme med sine egne syn på hva som bør videreføres og hva som kan forbedres med dagens støtteordninger. Den åpne konsultasjonsprosessen ble lansert fredag 10. september og er åpen i seks uker frem til 22. oktober. (EEA Grants, 10.09.10). Ler mer om rapporten her

Logg deg på her for å delta i den åpne konsultasjonsprosessen

Grønt lys for vikarbyrådirektivet

Arbeidsdepartementet gir grønt lys for implementering av vikarbyrådirektivet, som i dag sendes ut på høring. I praksis vil en innføring av direktivet ifølge regjeringen gjøre at vikarer får bedre rettigheter i arbeidslivet. Dette grunnet det såkalte likebehandlingsprinsippet: vikarer skal ha like lønns- og arbeidsforhold som de faste ansatte på bedriften de er innleid ved (Dagsavisen, 10.09.10). Mer om vikarbyrådirektivet

Les høringsnotatet fra Arbeidsdepartementet
Se også: De Facto: - Nye regler vil øke vikarbruk (Dagsavisen, 11.09.10)

 

 

Latviere på slavelønn i Sverige

Svenske Byggnads har oppdaget seks latviske bygningsarbeidere som jobbet for 16 kroner i timen i Skåne. I dag svarte forbundet med blokade mot det latviske firmaet Metto Jumtis. Offisielt har bedriften tegnet tariffavtale med det svenske bygningsarbeiderforbundet, men ved siden av finnes det en skyggeavtale der de seks arbeiderne aksepterer en lønn på 16 kroner i timen, skriver LO-Tidningen (Magasinet for fagorganiserte, 09.09.10). Mer om slavekontrakten i Skåne

 

 

BNL er ikke imot fortsatt allmenngjøring

Byggenæringens Landsforening, BNL, vil ikke motsette seg en forlengelse av allmenngjøringsforskriften for tariffperioden 2010 – 2012, dersom LO/Fellesforbundet reiser krav om det (Byggmesteren, 09.09.10). Mer om høringsuttalelsen til allmenngjøring

Les også: NHO angriper allmenngjøring (Magasinet for fagorganiserte, 06.09.10)

 

 

Malte skoler, fikk ikke lønn - første sak om solidaransvar

To unge litauere har gjort noen brutale erfaringer i det norske arbeidsmarkedet. Han hadde fått 4,50 kr timen og hun hadde ikke fått lønn i det hele tatt da de to fikk sparken på dagen etter en drøy måneds arbeid. Malerarbeidet har foregått på skolebygg i Oslo og Røyken. De var ansatt i et enkeltmannsforetak, mens hovedentreprenøren har rammeavtale med Oslo kommunes Undervisningsbygg. Ved hjelp av såkalt solidaransvar - for manglende lønn fra underleverandør - håper de, sammen med fagforeningsorganisator Jonas Bals, at hovedentreprenøren på jobben Marienlyst skole i Oslo vil hjelpe dem til et sluttoppgjør. (Aftenposten, 06.09.10) Mer om den første saken om solidaransvar i Norge

Se også: Håper på snarlig løsning (Magasinet for fagorganiserte, 10.09.10)

 

 

Frykter sosial dumping på Hurtigruta

LO i Vesterålen skriver i en pressemelding at de er kjent med at det i kriteriene for nytt anbud for Hurtigruta er beskrevet flere vilkår som kan oppfattes å åpne for sosial dumping. Det er bl.a. ikke krav til norske lønns- og arbeidsvilkår for de deler av besetningen som ikke er omfattet av tjenesten. Dette kan være kokker, hotell- og serveringspersonell og lugartjenester. - Vi støtter de oppfatninger som blant annet er kommet fra Norsk Sjømannsforbund og forbundets ansattevalgtes styrerepresentanter i Hurtigruten, heter det i pressemeldingen. (Vesterålen Online, 06.09.10) Mer om LOs vurdering av de nye anbudskriteriene

 

 

Aksjon mot sosial dumping i hotell- og restaurantbransjen

Ulovlige arbeidere, mangel på kontrakter og mistanke om svart betaling. Det er noen av de mange funnene Arbeidstilsynet, politiet, brannvesenet og skattemyndighetene gjorde, da de lørdag kveld aksjonerte mot ni spisesteder i Drammen sentrum. - Dette var skikkelig ille, oppsummerer seniorinspektør Tom Egil Leret ved Arbeidstilsynets kontor i Drammen. (Drammens Tidende, 06.09.10) Mer om sosial dumping aksjonen i Drammen

 

RenoNord: - Vi har sikkert gjort feil, men å anklage oss for sosial dumping er helt på jordet

Edward Koszalka ble varig ufør etter at han ble overkjørt på jobb for RenoNorden. Arbeidsulykken ble aldri meldt fra til Arbeidstilsynet og Koszalka fikk heller aldri sykepenger fra selskapet. - Her har vi sannsynligvis gjort en feil. Hvis det viser seg at vi har gjort noe galt skal vi gi ham et rettferdig økonomisk oppgjør, sier konsernsjef i RenoNorden, Svein Tore Aurland. Når det gjelder anklagene om sosial dumping og uverdig boforhold aviser Aurland dette på det sterkeste. (Dagbladet, 05.09.10) Mer om sosial dumping anklagene mot RenoNord

Se også:
Mer om bakgrunnen for arbeidstilsynets aksjon (Arbeidstilsynet, 25.08.10)
Kronikk: - En politisk søppelsak (Dagbladet, 25.08.10)
Manifest: - Anbudskapitalismens sanne ansikt (Fagbladet, 25.08.10)
- Østeuropeiske søppelkjørere er redde for å organisere seg (Drammens Tidende, 24.08.10)
Razzia mot norsk renovasjonsgigant (Aftenposten, 23.08.10)

 

 

NBTF krever solidaransvar for hovedentreprenører

Nordisk Bygg- og Trearbeiderføderasjon (NBTF) mener at hovedentreprenør skal stilles til ansvar hvis deres underleverandører ikke oppfyller sine forpliktelser når det gjelder lønn og skatt – et solidaransvar. Den beste måten å unngå problemet på er at hovedentreprenør får større ansvar, heter det i en uttalelse fra NBTF (EL & IT, 03.09.10) Mer om NBTFs uttalelser om solidaransvar som tiltak mot sosial dumping

 

 

NHO: - Allmenngjøring ikke permanent

LogoI høringsbrev 2. juli har Tariffnemnda sendt ut spørsmål om fortsatt allmenngjøring av forskriften for byggeplasser i Osloregionen, forskriften for enkelte petroleumsanlegg på land, forskriften for skips- og verftsindustrien, forskriften for byggeplasser i Norge, samt forskriften for jordbruks- og gartnernæringen. NHO mener det ikke er grunnlag for å videreføre allmenngjøring på flere områder. - Skal ikke være permanent, understreker NHO-direktør Svein Oppegaard. (NHO, 03.09.10) Mer om NHOs høringssvar om fortsatt allmenngjøring

Se også: Oversikt over høringer fra tariffnemda
NHO angriper allmenngjøring (Magasinet for fagorganiserte. 06.09.10)

 

 

Ansatte slår ring rundt søppelgigant

Ansatte og tillitsvalgte rykker nå ut og forsvarer renovasjonsbedriften RenoNorden mot anklager om sosial dumping. Tidligere RenoNorden-ansatte har hevdet at de ikke mottok lønn og at de ble sendt hjem da de ble syke. - Vi kjenner oss overhode ikke igjen i historiene som kommer fra tidligere ansatte, sier hovedtillitsvalgt Suad Bejtovi til Romerike Blad. (Dagbladet, 02.09.10) Mer om de ansattes støtte til RenoNorden

 

Tyske delstater utfordrer EU-domstolen

Thorsten SchultenFlere tyske delstater forlanger nå at firmaer må betale tarifflønn for å få offentlige oppdrag - stikk i strid med EU-domstolens kjennelse i «Rüffert-saken». – Det er tydelig at de fleste har kommet seg igjen etter Rüffert-sjokket, sier forsker Thorsten Schulten fra Böckler-stiftelsen. Med «Rüffert-sjokket» sikter Schulten til en kjennelse i EU-domstolen i 2008, der delstaten Niedersachsen ble dømt for brudd på EUs tjenestedirektiv. (Fri Fagbevegelse, 01.09.10) Mer om tariffkrav i anbudskonkurranser i Tyskland

Se også Fafo Østforums temaside:
EF-domstolen: Laval, VIking Line, Rüffert og Luxemburg

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700