Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l November 2010

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum november 2010

 

Ny rapport om rekruttering av utenlandsk arbeidskraft

Fafo-forsker Øyvind Berge Anne Britt Djuve, forskningssjef på Fafo Fafo-forsker Kristian Rose TronstadFafo-forskerne Øyvind Berge, Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad har skrevet rapporten Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Norge. Rapporten er del av et nordisk forprosjekt, der formålet er å gi et overblikk over eksisterende kunnskap og praksis på dette feltet. (Fafo Østforum, 30.11.10) Last ned rapporten Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Norge

Les mer om forprosjektet Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

 

Leder: - LOs skremmebilde av vikarbyråene har lite med virkeligheten å gjøre

Oslo LO arrangerer en fanemarkering utenfor Stortinget i morgen i anledning et nytt EU-direktiv som skal gjøre det enklere for bedrifter å benytte vikarer. - Foreløpig har ikke LO sentralt tonet flagg i saken, men flere lokale LO-lag krever et norsk veto av direktivet, og snakker om en useriøs bransje som driver med sosial dumping, skriver Dagens Næringsliv på lederplass. - LOs skremmebilde av vikarbyråene har imidlertid lite med virkeligheten å gjøre- Spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne og innvandrere kan vikartilværelsen være en viktig døråpner til arbeidslivet, skriver DN. (30.11.10) Les hele lederen her

Se også: Fanemarkering mot vikarbyrådirektivet (Nettverk, 25.11.10)

 

 

Arbeidsinnvandring viktig for landbruket i Rogaland

I ein trendanalyse gjennomført av Norsk senter for bygdeforskning går det fram at 17 % av gardane i Rogaland nytta utanlandsk arbeidskraft i 2009. Dei fleste som svarte at dei hadde brukt arbeidsinnvandrarar hadde hatt hjelp av ein person (54 %), og arbeidsforholdet varte stort sett i ein til tre månader. 20 % svarer at dei truleg kjem til å bruke arbeidsinnvandrarar i tida framover. (Fylkesmannen i Rogaland, 30.11.10) Mer om bruk av utenlandsk arbeidskraft i landbruket

 

Omgår loven ved å opprette enkeltpersonforetak

Tradisjonelle håndverkere trues av konkurrenter som jobber for under halve prisen ved å omgå den lovfestede minstelønnen. - Et økende problem, sier Arbeidstilsynet. Stadig flere utenlandske bygningsarbeidere er ikke ansatt i noe selskap, men har egne enkeltpersonforetak og leies inn som kontraktører. Og dette er gunstig for selskapene, for ved å hyre inn enkeltpersonforetak - fremfor å ansette arbeidere - omgår de nemlig de lovmessige kravene om minstelønn. (Bergens Tidende, 29.11.10) Mer om økning i utenlandske enkeltpersonforetak

 

 

Kommentar: - Enda flere polakker

- Norge har ledige jobber og gode velferdsordninger. Noe for irsk ungdom, nå som landet deres går ad undas? Neppe. Derimot kan Norge komme til å overta noen av deres polske gjestearbeidere, skriver Elin Ørjasæher (E24, 26.11.10) Les hele kommentaren her

 

 

Støstad: - Useriøse bedrifter truer vår samfunnsmodell

Statssekretær Jan-Erik Støstad - Sosial dumping utfordrer hele vår samfunnsmodell. Denne modellen bygger på et organisert og anstendig arbeidsliv, sa statssekretær i Arbeidsdepartementet, Jan-Erik Støstad under Fellesforbundets konferanse om sosial dumping. Fafo skal nå, ifølge Støstad, foreta en helhetlig vurdering av hvordan tiltakene mot sosial dumping har virket og virker. Støstad poengterte at innsatsen mot useriøsitet langt fra er over. - Vi ser nå at sosial dumping har bredt seg til andre deler av arbeidslivet som renholdsbransjen, hotell og restaurant, landbruket, fiskeindustrien og sjøfart. Det vil kreve nye tiltak, framholdt Støstad. (Fellesforbundet, 25.11.10) Mer om Fellesforbundets konferanse

Se også: Arve Bakke: - Vi er langt fra målet (Byggeindustrien, 25.11.10)

 

 

Fanemarkering mot vikarbyrådirektivet

Regjeringen har sendt EUs vikarbyrådirektiv ut på høring, og før jul skal alle ha sagt sitt. Planen er at Stortinget til våren skal avgjøre om direktivet skal innarbeides i norsk lov eller ikke. På arbeidsgiversiden er de positive. I fagbevegelsen er skepsisen økende. Det er grunnen til at det nå planlegges fanemarkering mot direktivet 1. desember. (Nettverk, 25.11.10) Mer om fagbevegelsens vurderinger av vikarbyrådirektivet

 

 

Arbeidstilsynet vil straffe sosial dumping hardere

Arbeidsgivere slipper for lett unna grove tilfeller av sosial dumping og lovbruddene straffes ikke hardt nok, mener ansatte i Arbeidstilsynet. Det kommer fram i Fafo-notatet «Evaluering av tiltak mot sosial dumping» som ble offentliggjort i dag. (Fri Fagbevegelse/ANB-NTB, 24.11.10) Les mer

Se også saken nedenfor

 

 

Nytt Fafo-notat: Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Fafo-forsker Rolf K. Andersen Fafo-forsker Mona Bråten Line EldringAnne Mette Ødegård Hvordan har regjeringens tiltak og Arbeidstilsynets innsats mot sosial dumping virket? Fafo-forskerne Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård har i en evaluering av myndighetenes innsats gjennomført undersøkelser både blant bedrifter og tillitsvalgte. Selv om tilsynsaktiviteten har vært stor, etterlyser bedriftene enda flere tilsyn, og det gis bred støtte til ulike reguleringer. Id-kortene i bygg og anlegg har stor utbredelse og får «stå-karakter» av de som er berørt. (Fafo Østforum, 24.11.10) Les mer om Fafo-notatet

Last ned Fafo-notatet Evaluering av tiltak mot sosial dumping


 

Ny IMDi-direktør ønsker bredere integreringspolitikk

IMDi-direktør Geir BarvikDen nye direktøren i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Geir Barvik, vil videreutvikle integreringsarbeidet. - Regionene må ha et mer langsiktig perspektiv for integrering enn kun bosetting av flyktninger og gjennomføring av introduksjonsprogrammet, mener Barvik. - Å ta i bruk etablerte apparat til mennesker som kommer til Norge gjennom arbeidsinnvandring og familiegjenforening ligger det et stort potensiale i. (Utrop, 24.11.10) Mer om integreringsarbeidet

 

 

Byggeplass stengt på grunn av sosial dumping

Arbeidstilsynet stanset tirsdag arbeidet ved et bygg i Rana. Bygningsarbeiderne manglet ID kort, verneutstyr, og noen bodde også på arbeidsstedet. Tre av de som jobbet på byggeplassen var litauiske statsborgere. Det var også disse som bodde i bygningen. Firmaet som har ansvaret for de utenlandske arbeiderne må bære hovedansvaret for forholdene. - Det er blitt flere og flere slike tilfeller, sier seniorinspektør John Herulf Jacobsen i Arbeidstilsynet. Han frykter utviklinga de har sett på flere byggeplasser i Nordland de siste årene. (NRK Nordland, 23.11.10) Mer om forholdene på byggeplassen

 

 

Tariffavtale mellom EL & IT og Adecco

LogoEL & IT Forbundet har inngått tariffavtale med bemanningsbyrået Adecco. Fra 1. januar i år gjelder avtalen for Adeccos avdelinger i Oslo, Bergen og Stavanger. - Vi er fornøyd med at vi har etablert et avtaleforhold for våre polske medlemmer i Adecco. Tiden fremover vil vise om dette er et verktøy for å sikre likeverdige lønns- og arbeidsvilkår, sier forhandlingsleder Jan Olav Andersen. (EL & IT, 23.11.10) Mer om avtalen mellom EL & IT og Adecco

LogoSe også: Tariffavtale for Adecco-elektrikere (Adecco, 22.11.10)

 

 

 

Tilsyn avdekket arbeidstid på 18,5 timer i døgnet på Frosta

LogoTilsynsrapportene fra Arbeidstilsynets uanmeldte tilsyn på Frosta viser omfattende brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsforskriften ved bedriftene Caesar Salad, Frostagrønt og Frostaflor. Bedriftene får frist til 6. desember med å ordne opp i arbeidsavtalene, og til 15. desember med å etterbetale overtidstillegg, innføre lovlig arbeidstid og etterbetale arbeiderne. (Trønder-Avisa, 23.11.10) Mer om arbeidstilsynets tilsynsrapport fra Frosta

 

 

Fafo-frokost 8. desember: Antall innvandrere i arbeidslivet doblet på ti år

Fafo-forsker Kristian Rose TronstadDe siste ti årene har det norske arbeidslivet blitt mer mangfoldig, og per i dag er mer enn 250 000 innvandrere sysselsatt. På dette frokost-seminaret lanserer Fafo-forsker Kristian Rose Tronstad rapporten ”Mangfold og likestilling i arbeidslivet”, der han har analysert arbeidsgivere og tillitsvalgtes erfaringer med å rekruttere og ha innvandrere i sin virksomhet. Mer enn halvparten av arbeidsgiverne i bedriftsundersøkelsen rapporterer at de har fastlagt konkrete mål for likestilling, og Tronstad har kartlagt hva slags tiltak arbeidsgivere og tillitsvalgte har iverksatt. Seminaret holdes hos Fafo i Borggata 2 B, kl 08.30-09.45. (Fafo Østforum, 22.11.10) Seminarprogram

Påmeldingsskjema

 

NHO Service hilser EUs vikarbyrådirektiv velkommen

LO bekymrer seg for vikarenes situasjon. Men NHO Service mener vikarer tilknyttet byrå får flere rettigheter. - Sett fra NHO Service sin side er vi positive til allmenngjøring av tariffavtaler. Det har vært større fokus på seriøsitet i bransjen, bemanningsbransjen har tatt større ansvar for ryddighet, men dessverre finnes det eksempel på at ting ikke fungerer så bra som det burde. Vi tror implementering av vikarbyrådirektivet vil ha positiv effekt for dem som jobber i bemanningsbransjen, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service. (E24, 22.11.10) Mer om partenes vurdering av vikarenes situasjon

 

 

Norden styrker innsatsen for å integrere utenlandsk arbeidskraft

En ny rapport peker på en rekke utfordringer med å integrere arbeidstakere fra land utenfor Norden. Både overenskomster og arbeidsmiljø er presset og sosial dumping er et problem. Ny nordisk satsning skal se på mulige løsninger. De nordiske arbeidsministrene møtes 25/11, heter det i en pressemelding fra Nordisk Ministerråd. - Jeg håper i høy grad prosjektet vil bidra til å styrke de nordiske lands tiltrekningsevne i forhold til utenlandsk arbeidskraft, som Norden har bruk for nå og fremover, uttaler Nordisk Ministerråds generalsekretær Halldór Ásgrimsson. Rapporten ”Udenlandsk arbejdskraft i Norden” er første ledd i innsatsen. (Nordisk Ministerråd, 22.11.10) Les mer

Se også: Felles nordisk angrep på sosial dumping (E24, 22.11.10)

 

 

EU-penger til prosjekt mot sosial dumping

LogoDen europeiske næringsmiddel arbeiderføderasjonen (EFFAT) har fått 2,4 millioner norske kroner til et prosjekt som skal undersøke problemene knyttet til sosial dumping, arbeidsinnvandrere og midlertidige ansettelser. Pengene kommer fra EU-kommisjonen. - Vi skal dokumentere, beskrive og komme med forslag til hva som skal gjøres, sier NNN-leder Jan Egil Pedersen, Nordens representant i prosjektet. (LO-Aktuelt, 19.11.10) Mer om sosial dumping-prosjekt innen europeisk næringsmiddelbransje

 

 

Lysbakken vil trappe opp kampen mot sosial dumping i kvinnebransjer

Likestillingsminister Audun Lysbakken- Kampen mot sosial dumping må utvides, og den handler ikke bare om menn i byggebransjen. Det foregår mye stygt i arbeidslivet på de områdene kvinner jobber også, sa likestillingsminister Audun Lysbakken på en likestillingskonferanse i regi av Fellesforbundet. Blant tiltakene er etablere regionale verneombud også i renholds- og hotell- og restaurantbransjen. Tove Rita Melgård, rådgiver på likestillingsfeltet i LO roser myndighetene for å ha fokus på kvinner og sosial dumping. (Aura Avis, 19.11.10) Mer om sosial dumping tiltak mot renholdsbransjen

 

 

 

Krav om lønnsetterbetaling for til sammen 19 litauere

LogoFellesforbundet har sendt krav om lønnsetterbetaling for 19 litauere til deres norske arbeidsgiver, Gulventreprenøren AS. Sum: 540.000 kroner. Det er gjort gjeldende solidaransvar for både lønn og feriepenger for litauerne overfor Gulventreprenørens oppdragsgiver Hogne Myrvold Entreprenør & Co AS. - Entreprenørselskapet vil først kunne fri seg fra solidaransvaret når feriepengene er utbetalt, sier Kjell Skjervø, ombud Fellesforbundets avd. 603, Oslo Bygningsarbeiderforening. (Magasinett, 19.11.20) Mer om krav om etterbetaling

Se også: Fellesforbundet krever lønn for 16 latviske arbeidere (Magasinet for fagorganiserte, 16.11.10)

 

 

De etterlatte har ikke fått noe etter brannen i Drammen

Sju polske menn brant inne i trehuset ved Gulskogen stasjon i november 2008. For ett år siden fulgte de etterlatte enkene rettssaken etter Gulskogen-brannen i tingretten i Drammen. En polsk mann ble dømt, men i ankesaken i mars i år ble han frikjent i lagmannsretten. Dermed mistet de etterlatte muligheten til oppreisning. Nå vurderer de etterlatte rettssak mot Gjensidige Forsikring. (NRK Buskerud, 19.11.10) Mer om boligforholdene i brannhuset

 

 

 

Fafo Østforum seminar tirsdag 7. desember kl 14-16

Eivind Hoffmann Hans Kure Lene Solheim Hagen Helge Nome Næsheim Line Eldring

Dette seminaret har tittelen "Arbeidsinnvandringen til Norge - status og statistikk i 2010". Representanter fra UDI, NAV og SSB vil legge fram oppdaterte registertall og vurderinger, og Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo vil presentere besøkstall og andre erfaringer fra 2010. (Fafo Østforum, 18.11.10) Seminarprogram
Påmelding via web innen 6. desember

 

Innrømmet underbetaling - etterbetaler nå tarifflønn til litauiske gartneriarbeidere

Fellesforbundet anklaget Frostaflor og Frostagrønt for sosial dumping i 2008. Innleide gartneriarbeidere fra Litauen kunne fortelle om et fryktregime og underbetaling. Verken Fellesforbundet eller Arbeidstilsynet har klart å komme i noen dialog med eierne. Vold/Viken-gartneriene på Frosta har nå skværet opp med Fellesforbundet. Bedriften har innrømmet at de har betalt sine ansatte for lav lønn i lang tid. Det ble enighet om å etterbetale tarifflønn og at Caesar Salad og Terje Viken avslutter alt samarbeid med det litauiske rekrutteringsselskapet Generalta. (Magasinett, 17.11.10) Les mer

Se også: Arbeidstilsynet avdekket grov underbetaling (Trønader-Avisa, 18.11.10)
Gartnerigrossisten på Frosta røkte fredspipe med Fellesforbundet (Trønder-Avisa, 16.11.10)
Utenlandske arbeidere ble truet med hjemsendelse(Aftenposten, 15.11.10)
Bama og Gartnerhallen stanser innkjøp fra Frosta (NRK Trøndelag, 12.11.10)
Arbeidstilsynet undersøker nå tips om sosial dumping (NRK Trøndelag, 11.11.10)
Truet litauske ansatte med hjemsendelse dersom de fagorganiserte seg (Trønder-Avisa, 11.11.10)

 

 

Ordfører støtter EL & IT

4. november gikk EL & IT Forbundet til politisk streik i protest mot at forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE) og kompetanseforskriften for nettselskap ikke kommer. Streiken fikk oppslutning i hele landet, og nå også støtte fra de rødgrønne partiene i Skien. I et brev til regjeringen skriver Skiens ordfører Rolf Erling Andersen (Ap): – På vegne av de tre partiene (Ap, SV og SP) ber vi innstendig om at EL & IT Forbundets politiske streik møtes med konstruktive vedtak som styrker den faglige elsikkerheten i Norge, og som samtidig vil være med på å motvirke sosial dumping innen dette arbeidsfeltet. (Nettverk, 17.11.10) Mer om EL & ITs streik

Se også:
EL & ITs vurdering av endringer i FKE-forskriften (Demokraten, 03.11.10)
EL & IT streiker mot forskriftssomling (Nettverk, 22.10.10)

 

 

 

Ressurskrevende å etterforske anmeldelser om sosial dumping

Flere byggeplasser i Stavanger har den siste tiden blitt stanset på grunn av sosial dumping, skriver Rogalands Avis. Årsaken til at sakene ikke er påbegynt er ifølge politiet at de krever store ressurser, som viser til at mange av de involverte er utlendinger. (P5/Rogalands Avis, 17.11.10) Les mer

Se også: Ti kontrollerte byggeplasser - ingen hadde lovlig ID-kort (Rogalands Avis, 12.11.10)

 

 

Oppretter regionale verneombud i nye bransjer

Regjeringen har besluttet å etablere regionale verneombud også i renholds- og i hotell- og restaurantbransjen, og følger dermed opp regjeringens Handlingsplan 2 mot sosial dumping. Arbeidsdepartementet har i dag fastsatt forskrift om dette som skal tre i kraft 1. januar 2011. (Arbeidsdepartementet, 16.11.10)

Se også: Forskrift om regionale verneombud for visse bransjer

 

 

Fellesforbundet krever lønn for 16 latviske arbeidere

Fellesforbundet krever lønn for 16 latviske arbeidere som har jobbet for Gulventreprenøren AS i Oslo i oktober. Oppdragsgiveren, Hogne Myrvold Entreprenør & Co AS, vil sørge for at latvierne får sitt (Magasinet for fagorganiserte, 16.11.10). Les mer om mangel på lønnsutbetaling

 

 

Utenlandske arbeidere ble truet med hjemsendelse

- Hvis én arbeider melder seg inni Fellesforbundet, må alle reise hjem, sa daglig leder Johannes Vinge i Caesar Salad AS i et skjult lydopptak, som Trønderavisa fikk tilgang til i forrige uke. - Krev forhandlingsmøte, fremsett krav og varsle søksmål hvis du opplever slike trusler, råder Aftenpostens jobbekspert Henning M. Heitmann. (Aftenposten, 15.11.10) Mer om truslene, og mer om oganisasjonsfrihet

Se også: Bama og Gartnerhallen stanser innkjøp fra Frosta (NRK Trøndelag, 12.11.10)
Arbeidstilsynet undersøker nå tips om sosial dumping (NRK Trøndelag, 11.11.10)
Truet litauske ansatte med hjemsendelse dersom de fagorganiserte seg (Trønder-Avisa, 11.11.10)

 

 

Flest innvandrere fra Polen og Sverige

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i dag er over en halv million personer bosatt i Norge som enten har innvandret selv eller er født i Norge med innvandrerforeldre. Til sammen utgjør disse gruppene 11,4 prosent av befolkningen. Med EU-utvidelsen i 2004 har det skjedd en markant økning i innvandringen fra nye EU-land, som Polen og de baltiske statene. Av innvandrere er det flest fra Polen, Sverige, Tyskland og Irak, og 35 prosent av innvandrerne har norsk statsborgerskap. (Fosna-Folket, 15.11.10) Mer om innvandringstallene

 

Bama og Gartnerhallen stanser innkjøp fra Frosta

– Bama har bedt om å få en avklaring i spørsmålet om organisasjonsfrihet ved ansatte på Frostagrønt. Inntil vi har fått denne redegjørelsen har vi stoppet innkjøpene. Organisasjonsfrihet er grunnleggene prinsipper i Bama og det gjelder enten det er norske eller utenlandske leverandører, sier Hanne Linnert, pressekontakt i Bama. – Frostagrønt har ikke noen problemer med at ansatte organiserer seg, sier daglig leder i bedriften, Johan Morten Vold. Han mener Bama har misforstått og blander sammen Frostagrønt med Ceasar Salad og uttalelser lederen der har kommet med i samtale med Litauiske arbeidere. (NRK Trøndelag, 12.11.10) Mer om konflikten rundt litauiske ansattes rett til å organisere seg

Se også: Arbeidstilsynet undersøker nå tips om sosial dumping (NRK Trøndelag, 11.11.10)
Truet litauske ansatte med hjemsendelse dersom de fagorganiserte seg (Trønder-Avisa, 11.11.10)

 

 

Ti kontrollerte byggeplasser - ingen hadde lovlig ID-kort

LogoArbeidstilsynet har denne uken aksjonert mot sosial dumping i Stavanger. Ingen av de kontrollerte utenlandske arbeiderne hadde ID-kort. Én stakk av, og flere byggeplasser fikk påbud om å stoppe arbeidet. - Vi ser at det fremdeles er polske arbeidere som er i flertall. Men også arbeidere fra Litauen, Romania og Russland treffer vi på våre kontroller. I dag var det også arbeidere fra Vietnam som ikke hadde ID-kort, forteller inspektør David Slåttebrekk. (Rogalands Avis, 12.11.10) Mer om tilsynsbesøkene i Stavanger

Se også: Etterforskning av de anmeldte sakene krever

 

 

Undervisningsbygg Oslo KF: - Offensiv mot sosial dumping

Aftenposten Aften hadde onsdag 10. november omtale av Kommunerevisjonens revisjon av Undervisningsbyggs arbeid mot sosial dumping. - Vi mener at revisjonsrapportens anmerkninger om å dokumentere og presisere våre skriftlige prosedyrer bedre, nå er godt ivaretatt. Vi er opptatt av å bidra til verdige forhold for alle som arbeider på våre byggeplasser og vi har etablert rutiner som skal forhindre sosial dumping, forteller avdelingsdirektør Terje Stepaschko i Undervisningsbygg. Undervisningsbygg er en stor byggherre med utstrakt byggevirksomhet for over 2 milliarder kroner årlig. (Oslo kommune, 12.11.10) Mer om Undervisningsbygg arbeid mot sosial dumping

 

 

 

Avtale mellom India og Norge skal forenkle arbeidsvandring mellom landene

«Dette er en milepæl i forholdet mellom Norge og India. Nærmere 13.000 indere som jobber innen telekom og IT i Norge vil nyte godt av denne avtalen». Dette sa den indiske ministeren for utenriksaffærer, Vayalar Ravi, om skatte- og trygdeavtalen som Norge og India undertegnet 29. oktober. Avtalen skal sørge for at arbeiderne ikke bli dobbeltbeskattet, og forenkle arbeidsinnvandring mellom landene, skriver den indiske avisen Economic Times 30. oktober. Avtalen ble formelt undertegnet under næringsminister Trond Giskes besøk i India i oktober. (Ny Tid, papirutgaven, 12.11.10)

Les artikkelen: India signs social security agreement with Norway (The Economic Times, 30.10.10)

Se også pressemeldinger fra Næringsdepartementet (ND):
Styrket India-samarbeid (ND, 02.11.10)
Giske ser mot India (ND, 29.10.10)

 

 

Truet litauske ansatte med hjemsendelse dersom de fagorganiserte seg

Trønder-Avisa er i besittelse av flere av lydopptakene som er gjort av litauiske arbeidere i møter med ledelsen i selskapene Caesar Salad AS og Frostagrønt AS. - Hvis én arbeider melder seg inn i Fellesforbundet, må alle reise hjem, sier daglig leder Johannes Vinge i Caesar Salad AS i et skjult lydopptak.– Dette viser hvor sinte og aggressive de er over Fellesforbundets arbeid mot sosial dumping på Frosta siden mai 2008, sier prosjektmedarbeider Rose Maiken Flatmo i Fellesforbundet. (Trønder-Avisa, 11.11.10) Mer om bedriftsledernes advarsler

Se også: Arbeidstilsynet undersøker nå tips om sosial dumping (NRK Trøndelag, 11.11.10)

 

 

I lov eller avtale?

Skal rettigheter i arbeidslivet slås fast i tariffavtalene, eller bør fagbevegelsen satse på å få det inn i lovverket? Hva er fagbevegelsens strategi?: Rettigheter kun for medlemmene, eller presse frem lovfesting så det kommer alle arbeidstakere til gode? Dette er temaet i HK-Nytts artikkel, og ett av eksemplene er allmenngjøring:
Flere forbund har kjempet for å allmenngjøre deler av sine tariffavtaler, for å stoppe sosial dumping. Det betyr at utenlandske arbeidstakere får enkelte tariffestede rettigheter, som lønn og arbeidstid, uten nødvendigvis å være medlemmer i fagforbund. – Det kan gjøre det vanskeligere å rekruttere medlemmer når de får det samme uansett, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard, og påpeker at LO og forbundene først og fremst har til oppgave å sikre sine medlemmers lønn- og arbeidsvilkår. (HK-Nytt, 10.11.10) Mer om diskusjonen lov vs avtale

 

 

Ja eller nei til vikarfrislipp?

Betyr innføring av EUs vikarbyrådirektiv farvel til viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven og tariffavtalene? Vel, det finnes det ulike svar på. På arbeidsgiversiden er de positive til direktivet. I fagbevegelsen er meningene delt. Regjeringen har sendt EUs vikarbyrådirektiv ut på høring, og før jul skal alle ha sagt sitt. Til våren skal Stortinget avgjøre om dette direktivet skal innarbeides i norsk lov eller ikke. (HK-Nytt, 10.11.10) Mer om vikarbyrådirektivet

 

 

Flytting mellom EU-land - begrunnelser og begrensninger

Hvorfor flytter folk innad i EU? Og hvor lett eller vanskelig er det å få informasjon om rettigheter og plikter i det nye landet? Dette er tema i en ny undersøkelse fra EU-kommisjonen, der det er gjort intervjuer med folk som har flyttet mellom EU-land. Nær halvparten av de som er med i undersøkelsen har flyttet på grunn av arbeid, mens en fjerdedel dro for å studere i et annet land. Deltakerne i undersøkelsen kommer fra 17 ulike land. Les mer i rapporten som har tittelen European Citizenship - Cross border mobility (EU-kommisjonen, 27. oktober 2010).

 

 

Arbeidstilsynet mener fire latviske arbeidere har jobbet for luselønn

Vinje er blant kommunene i landet hvor det bygges flest nye hytter. Mange av dem som jobber her kommer fra Øst-Europa. Arbeidstilsynet sitter med en hel haug alvorlige saker etter en inspeksjonsrunde på Rauland, og en av de mest alvorlige sakene handler om en hytte satt opp av det latviske firma Sia Ekla. - Vi har dokumentasjon fra virksomheten hvor de ut i fra det vi ser, får rundt 14 til 15 kroner timen brutto i grunnlønn, sier Gunn Gjevestad i Arbeidstilsynet. (NRK Telemark, 08.11.10) Mer om lønningene til latviske arbeidere

Se også:
Latvisk firma har fått vedtak om tvangsmulkt (NRK Telemark, 11.11.10)
Hovedentreprenør legger seg flat og lover å rydde opp (NRK Telemark, 10.11.10)

 

 

Kommentar: Skyhøy innvandrer-ledighet

Nye tall fra SSB viser at innvandrere har tre ganger høyere arbeidsledighet enn etniske nordmenn – og forskjellene øker. - En bakside ved norske kampanjer mot såkalt sosial dumping og for gode arbeidsvilkår for alle er at det priser ut de minst attraktive på arbeidsmarkedet, og det vil ofte være innvandrere uten norskkunnskaper, skriver Gunnar Stavrum i en kommentar i Nettavisen (05.11.10) Les kommentaren her

 

 

 

Fortsatt økt ledighet blant innvandrere

LogoNye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at den registrerte arbeidsledigheten blant bosatte innvandrere gikk opp fra 7,4 prosent i august 2009 til 7,9 prosent i august 2010. I resten av befolkningen ser vi nå en svak nedgang fra 2,4 til 2,3 prosent. Når det gjelder gruppen fra EU-landene i Øst-Europa (8,9 prosent ledige), skyldes ledighetsnivået at mange arbeidsinnvandrere i denne gruppen mistet jobben som følge av konjunkturnedgangen som særlig har rammet bygge- og anleggsnæringen. Ledighetsøkningen i denne gruppen er imidlertid nå mye svakere enn i de foregående kvartalene. (SSB, 04.11.10) Mer om arbeidsledighet blant innvandrere

 

 

EL & IT streik: Vil ha lik utdanning for likt arbeid

EL & IT logo- Vi har intet i mot at spanske og polske elektrikere kommer hit for å jobbe så sant de kan dokumentere kravene til kvalifikasjoner som gjelder for dette faget i Norge, sier Bjørn Lie og Tor Erik Lundberg, tillitsvalgte i EL & IT. Torsdag tar elektrikerforbundet sine medlemmer ut i en landsomfattende politisk streik. Bakgrunnen er at endringene av den såkalte FKE-forskriften vil bety at elektrikere i andre EU-land vil kunne utføre arbeide i Norge uten at fagpersonen har den samme kvalifikasjonsbakgrunnen som de norske elektrikerne har. (Demokraten, 03.11.10) Mer om EL & ITs vurdering av endringer i FKE-forskriften

Se også: EL & IT streiker mot forskriftssomling (Nettverk, 22.10.10)

 

 

Nytt bokkapittel om arbeidsvilkår for polakker i Norge

Jon Horgen FribergFafo-forsker Jon Horgen Friberg har skrevet kapitlet “Working Conditions for Polish Construction Workers and Domestic Cleaners in Oslo: Segmentation, Inclusion and the Role of Policy” i Richard Black, Godfried Engbersen, Marek Okólski & Cristina Pantîru (eds.): A Continent Moving West? EU enlargement and labour migration from Central and Eastern Europe (2009). (Fafo Østforum, 03.11.10) Les mer – og bestill boken – på Amazon.com

 

 

 

 

- Arbeidsinnvandrere skal lønnes etter norske forhold

Arbeidsminister Hanne BjurstrømÅ øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne, var hovedfokus i arbeidsminister Hanne Bjurstrøms innledning på landsmøte til NTL. Hun var også opptatt av at partene i samarbeid med regjeringen fortsetter å fokusere på sosial dumping. - Arbeidsinnvandring er bra, men når folk kommer hit skal de lønnes etter norske forhold. Noe annet er helt uakseptabelt, sa hun. (Magasinet Aktuell, 03.11.10) Mer om arbeidsministerens innledning

 

 

 

Seminar 6. november i Oslo:
Norge-Russland: Håndslag over en grense gjennom kultur og integrasjon

Norsk-russisk kultursenter inviterer til seminar. Innledninger ved norske og russiske eksperter innen feltet kulturkontakter mellom de to land og integrasjon i forhold til russiske innvandrere i Norge. Seminaret finner sted lørdag 6. november 2010 kl. 09.30-15.30 i NFF og Fritt Ords lokaler, Uranienborgveien i Oslo. Seminaret har norsk som arbeidsspråk med noe tolkning. Inngang: kr 100. (Fafo Østforum / Norsk-russisk kultursenter, 03.11.10) Les mer program og påmelding

 

 

Fellesforbundet går for vikarbyrådirektivet

LogoEUs vikarbyrådirektiv kan implementeres i norsk rett, mener Fellesforbundet. Hovedbegrunnelsen er likebehandlingsprinsippet som vil styrke rettighetene for innleide arbeidstakere, og at dette kan være et viktig bidrag i kampen mot sosial dumping. Forslaget vil blant annet sikre bedre lønns- og arbeidsvilkår for innleide arbeidstakere enn hva som sikres gjennom allmenngjøring. Allmenngjøring er av mer midlertidig karakter, men dette vil bli en varig bestemmelse i loven. Samtidig foreslår forbundet at LO ber regjeringen vurdere en strengere autorisasjonsordning for bemanningsselskaper enn den vi har i dag. (Fellesforbundet, 01.11.10) Mer om Fellesforbundets vurdering av vikarbyrådirektivet

Se også: Fellesforbundets forslag i brev til LO (28.10.10)

 

 

Danmark: EU-borgere oppfører seg akkurat som dansker

I fjor mottok 5.350 EU-borgere barselsdagpenger, viser nye tall. Hver fjerde av dem er svensker, men på bare ett år er østeuropeerne den gruppe på dansk barsel, som har økt mest. Tross økningen er det ganske få som tar barselsdagpengene med ut av landet. Det viser at EU-borgerne ikke misbruker ordningen, men bare agerer som dansker, sier forsker Jens Arnholz Hansen ved FAOS i København. (Dansk LO Ugebrevet A4, nr 37, 01.11.10). Mer om bruk av sosiale ytelser blant østarbeidere i Danmark

Se også: Leder: Integrasjonsvitaminer til østarbeidere i Danmark (Dansk LO Ugebrevet A4, nr 37, 01.11.10)

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700