Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Mars 2010

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum mars 2010

Norge styrker forpliktelser om arbeidstakerrettigheter i handelsavtaler

- Regjeringen har bestemt at Norge skal arbeide for økt fokus på arbeidstakerrettigheter i fremtidige handelsavtaler, både de som inngås gjennom EFTA-samarbeidet og de vi inngår bilateralt, sier nærings- og handelsminister Trond Giske. Ingen skal være i tvil om at regjeringen er offensiv i spørsmål om sosial dumping, også når vi forhandler om å øke norsk næringslivs tilgang til markeder i andre land, sier Giske. (Nærings- og handelsdepartementet, 29.03.10) Les mer

 

Landbruksinntekta ned 34 prosent

På 20 år er dei samla inntektene i landbruket pressa ned 34 prosent. I same periode er matproduksjonen frå norsk landbruk samla auka. Landbruket produserer altså stadig meir for stadig mindre. Nå slår fagfolk alarm. – Grunnen til at inntekta til den norske bonden ikkje har gått tilsvarande ned som dei samla tala viser, er blant anna kraftig auke i bruken av billig importert arbeidskraft, seier forskar på Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking (Nilf), Svenn Arne Lie. (Nationen, 28.03.10) Les mer

 

Servicesenteret en viktig brikke i kampen mot sosial dumping og svart arbeid

I utgangspunktet skulle Senter for utenlandske arbeidstagere hjelpe utenlandske arbeidstakere i Norge med å komme seg raskt ut i jobb. Men etter to år i drift har senteret på Grønland fått en utilsiktet funksjon og blitt en brikke i kampen mot svart arbeid. Med nesten 70 000 brukere årlig, har senteret også fått inn en rekke tips om mulig sosial dumping og uholdbare arbeidsforhold. - Ofte henger svart økonomi og sosial dumping sammen, sier leder for senteret, Lene Hagen. Det har også blitt oppdaget en rekke falske pass og id-papirer. (NRK Østlandssendingen, 27.03.10) Les mer

 

Hjelper arbeidsinnvandrere med å navigere i norsk byråkrati

Senteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo skulle i utgangspunktet være et sted utlendinger kunne ordne alle formalia på sted for å komme raskere ut i jobb. Men etter at fire etater bestemte seg for å dele kontor, har senteret i tillegg til å hjelpe nesten 70 000 brukere i året også blitt en viktig brikke i kampen mot sosial dumping og svart arbeid. (NRK Østlandssendingen, 26.03.10) Les mer

 

Eldrebølge. Selv ikke hjelp utenfra blir nok

Smestadhjemmet i Oslo har ansatte fra 30 forskjellige nasjoner, og uten arbeidsinnvandrerne ville ikke sykehjemmet hatt nok folk til daglig drift. I dag jobber ca. 200000 i helse- og omsorgstjenesten i Norge. Om 50 år må det være mer enn dobbelt så mange. Minst. Redningen så langt har vært å ansette mange innvandrere fra vårt fargerike fellesskap. Men selv ikke høy innvandring vil være nok til å dekke fremtidens pleiebehov, fremgår det av tall fra SSB. (Aftenposten, 25.03.10) Les mer

 

Dobbelt så mange polske elever i Asker og Bærum

Antallet polske elever er doblet i skolene i Asker og Bærum i løpet av tre år. I dag er det barn med 51 ulike språklige bakgrunner i skolene i de to kommunene, og elevgruppen med polsk som morsmål er den største. – Arbeidsinnvandringen har økt veldig bare de siste årene. Tidligere var det mest barn av flyktninger og asylsøkere i våre skoler, sier skolesjef i Bærum, Solveig Juel. (Asker og Bærum Budstikke, 25.03.10) Les mer

 

Polsk arbeider frikjent for dødsbrann

Polakken som er blitt dømt til fengsel etter dødsbrannen i Drammen i 2008, ble mandag ettermiddag frikjent av Borgarting Lagmannsrett. Dommen var enstemmig. Han ble også frikjent fra å betale erstatning til 24 etterlatte. Syv arbeidere omkom. (Magasinett, 25.03.10) Les mer

Se også: Fagforeningsmann: - Huseier og selskapet som formidlet den polske arbeidskraften må stilles til ansvar (Drammens Tidende, 25.03.10)
Det elektriske anlegget tålte ikke 20-30 beboere (Magasinett, 18.03.10)
Sosial dumping i Gulskogen? (Magasinett, 17.03.10)

 

Nytt Fafo-notat: Bemanningsforetak og likebehandling

Kristin AlsosEUs direktiv om arbeid i bemanningsforetak skal gjennomføres i norsk rett i 2011. Direktivet inneholder et prinsipp om likebehandling i bemanningsforetak og i innleiebedrift, noe som krever endring i norsk lovgivning. Fafo-forsker Kristin Alsos har studert reguleringsmodeller i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland, og viser i et nytt notat at spennvidden er stor. Alle landene synes å ha utviklet modeller basert på nasjonale tradisjoner på arbeidsrettsområdet. (Fafo Østforum, 24.03.10)
Last ned notatet "Bemanningsforetak. Reguleringsmodeller i utvalgte europeiske land"
Les mer om notatet

Se også saken nedenfor om Fafo-notatet "Useriøsitet i bemanningsbransjen"

 

Nytt Fafo-notat: Useriøsitet i bemanningsbransjen

Anne Mette ØdegårdØyvind BergeFafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Øyvind Berge forteller i et nytt notat fire ulike historier om useriøs virksomhet i byggebransjen. Ved å intervjue ansatte i både seriøse og useriøse bemanningsbyråer, myndighetene, entreprenører og partene i arbeidslivet, viser de fram en del av arbeidslivet som er skjult for de fleste. Notatet er en del av et større prosjekt om inn- og utleie av arbeidskraft, på oppdrag fra LO. (Fafo Østforum, 23.03.10)
Last ned notatet "Useriøsitet i bemanningsbransjen"
Les mer om notatet

Se også: Lysark fra Fafo Østforum seminar tirsdag 16. mars Bemanningsbransjen: Uregulert vekst og nytt regelverk

 

Fellesforbundet har i dag brutt forhandlingene for frontfagene

– Vi har forhandlet i godt over ei uke uten at vi har kommet framover. Norsk Industri står fortsatt på sine krav om utvidelse av normalarbeidsdagen og reduksjon av minstelønnsgarantien for Verkstedoverenskomsten. Et angrep på de laveste lønte, sier leder i Fellesforbundet, Arve Bakke. Også i spørsmålene rundt allmenngjøring og rotasjonsordninger har man slitt med å bevege seg fremover i forhandlingene. (Magasinett, 23.03.10) Les mer

Se også:
Fellesforbundet kommer til å kjøre fram allmenngjøring i tariffoppgjøret (Fri Fagbevegelse, 10.03.10)
NHO: Allmenngjøring blir et vanskelig spørsmål i vårens lønnsoppgjør (Aftenposten, 09.03.10)

 

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Line EldringArbeidsdepartementet har tildelt Fafo oppdraget med å evaluere regjeringens tiltak mot sosial dumping. Hovedspørsmålene i evalueringen er hvordan tiltakene har blitt gjennomført og fulgt opp, og i hvilken grad de har bidratt til å forhindre sosial dumping i norsk arbeidsliv. Evalueringen skal blant annet omfatte Arbeidstilsynets myndighetsinnsats og reaksjonsbruk, ordningen med id-kort i bygge- og anleggsbransjen, gjennomførte endringer i allmenngjøringsordningen og endringer i inn- og utleieregelverket. I forbindelse med evalueringen vil det bli gjennomført både spørreundersøkelser og casestudier, samt analyse av data fra andre relevante Fafo-prosjekter. Prosjektet vil bli gjennomført av en gruppe Fafo-forskere, med Line Eldring (bildet) som prosjektleder, i perioden 1. mars 2010 til 30. juni 2011. (Fafo Østforum, 22.03.10)

 

Håndverkerforening frykter sosial dumping

Halden håndverkerforening er bekymret over at billig arbeidskraft fra Polen og Baltikum tar stadig flere jobber fra dem. - Det er tre firmaer i Halden som driver utleie av polske arbeidstakere. Vi kan ikke dokumentere hvilke lønns- og arbeidsbetingelser som gjelder for de arbeiderne som blir leid ut. Men vi vet at 150 til 200 kroner timen er normale satser utleiefirmaene tar. Men hvor mye får arbeidstakeren? spør Renè Antonsen, Per Nordlie, Egil Andersen og Trond Hansen i Halden håndverkerforening. (Halden Arbeiderblad, 20.03.10) Les mer

 

Boikottvarsel levert

I dag fikk Troms Offshore oversendt det formelle varselet om boikott av de to slepebåtene som er leid inn av Kystverket for å operere i Nord-Norge. Både den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF) og de norske sjømannsorganisasjonene kaller kontrakten med Kystverket statlig sosial dumping. En boikottaksjon kan gjennomføres ved at ansatte i havnene nekter et skip service, for eksempel bunkring av drivstoff. I den aktuelle saken med slepebåtene er det ennå ikke bestemt hvilken form boikottaksjonen vil få. (Fri Fagbevegelse, 19.03.10) Les mer

Se også: Spørsmål fra stortingsrepresentant Steinar Gullvåg (Ap) til arbeidsministeren (Stortinget, 18.03.10)

Samt tidligere nyhetssaker:
Varsler boikott av slepebåter (Fri Fagbevegelse, 17.03.10)
Fiskeriministeren lover norsk lønn (Sarpsborg Arbeiderblad/ANB 26.02.10)
LO støtter Sjømannsforbundet: - Dette er sosial dumping (Firda/ANB, 25.02.10)
Sjømannsforbundet truer med boikott (Avisenes Nyhetsbyrå, 19.02.10)

 

 

Skriver bok om boforhold for østeuropeiske arbeidere

Forfatteren Frode Rønning kartlegger øst-europeisk arbeidsinnvandring i Norge og brannen i Gulskogen i Drammen der sju polske menn mistet livet. Rønning skriver om sosial dumping og boforhold for østeuropeiske arbeidere. - Det er overraskende mange østeuropeere som jobber under dårlige arbeidsforhold og bor dårlig, slik vi ser under denne rettssaken, sier Rønning. (NRK Buskerud, 19.03.10) Les mer

Se også: Skriver bok om øst-europeisk arbeidsinnvandring i Norge og brannen i Drammen (Drammens Tidende, 19.03.10)

 

Det elektriske anlegget tålte ikke 20-30 beboere

– Man skulle gjort noe med det elektriske anlegget allerede da eneboligen ble bygd om til tre leilgheter, sa den tiltalte i dødsbrannen i Drammen. Et anlegg som ikke var laget for å kunne forsyne opptil 30 beboere med strøm - polske bygningsarbeidere på dumpinglønn. Den tiltaltes forklaring handlet om en tragisk brann med dødelig utgang. Men den var også et sterkt vitnesbyrd om hvordan arbeidsinnvandrere faktisk har det i mørke kroker i dagens Norge. Som for eksempel at de må overnatte i halvferdige bygg når de er på arbeid. (Magasinett, 18.03.10) Les mer

Se også: Sosial dumping i Gulskogen? (Magasinett, 17.03.10)

 

NHO om implementeringen av Tjenestedirektivet i Norge

LogoDirektør ved NHO Brussel, Trine Radmann, uttalte under høringen i Europaparlamentets indre markedskomité i dag at EØS-avtalen er svært viktig for norsk næringsliv og nødvendig for å skape økonomisk vekst. NHO oppfordrer norske myndigheter til en sterkere forpliktelse til de fire friheter for å oppfylle formålet med direktivene. Minimumsimplementering er ikke tilstrekkelig for å skape et velfungerende indre marked, mener NHO. (NHO Europanytt, 18.03.10) Les mer

 

 

Danmark: Byggefag dropper b-overenskomster

Sosial dumping har vært tema i vårens lønnsoppgjør i Danmark. Bygge- og anleggsarbeiderne fikk ikke oppfylt kravet om solidaransvar for arbeidsgiverne, for å motvirke sosial dumping. Til gjengjeld fikk transportbransjen visse garantier mot sosial dumping. Byggefagenes Samvirke, en sammenslutning av 13 fagforeninger på bygge- og anleggsområdet i København, vedtok på sitt årsmøte 16. mars å anbefale et klart nei til det samvirket kaller "Laval-overenskomster". - Laval-dommen var et politisk overgreb, som siden er blevet omsat i dansk lovgivning, uttalte årsmøtet. (Byggefagenes Samvirke, 17.03.10) Les mer

Se også: Dansk lønnsoppgjør inn i kritisk fase (Fri Fagbevegelse, 18.03.10)

 

Sverige: LO-tap gir Laval-lov

Den svenske fagbevegelsen og den rødgrønne opposisjonen i riksdagen har tapt kampen om å utsette en lov, tilpasset EU-domstolens beslutning i Laval-saken. Loven gjøres gjeldende fra 1. april. LO, med støtte av de rødgrønne partiene, mener at ”Laval-loven” vil svekke fagorganisasjonens rettigheter, ikke minst når det gjelder i vareta utenlandske arbeidstakeres rettigheter ved arbeid i regi av utenlandske selskap i Sverige. (Fri Fagbevegelse, 17.03.10) Les mer

 

EU-utvidelsen viktigste årsak til vekst i antall utenlandske lønnstakere på korttidsopphold

LogoEn ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antallet utenlandske lønnstakere på korttidsopphold har økt betraktelig de senere årene. EU-utvidelsen i øst er den viktigste årsaken til veksten. 4. kvartal 2008 var det om lag 77 00 lønnstakere på korttidsopphold i Norge, dvs at siden 4. kvartal 2003 har det blitt 51 000 flere med korttidsopphold i Norge. Veksten i sysselsettingen blant lønnstakere på korttidsopphold har i stor grad kommet i industri, bygge- og anleggsvirksomhet og utleie av arbeidskraft. (SSB, 17.03.10) Les mer

Les rapporten: Sysselsatte på korttidsopphold i Norge 4. kvartal 2008 (Rapport 2010/15, SSB)

 

Sosial dumping i Gulskogen?

Det lukter sosial dumping av branntragedien i Drammen. Og klare brudd på allmenngjøringsforskriften. Det kom fram under ankesaken for Borgarting Lagmannsrett tirsdag. Den tragiske brannen i november 2008 kostet sju polske arbeidere livet. (Magasinett, 17.03.10) Les mer

 

Lysark fra Fafo Østforum seminar tirsdag 16. mars
Bemanningsbransjen: Uregulert vekst og nytt regelverk

Line EldringKristine Nergaard Anne Mette Ødegård Øyvind Berge Kristin Alsos Even Hagelien Karen Sophie Steen107 var til stede da bemanningsbransjen var tema i Fafo Østforum. Kristine Nergaard presenterte tall og fakta om bemanningsbransjen i Norge. Anne Mette Ødegård og Øyvind Berge presenterte et nytt Fafo-notat om useriøsitet i utleiebransjen. Notatet offentliggjøres i løpet av våren. Kristin Alsos belyste hvilke virkninger det nye EU-direktivet vil få for Norge. Partene ved Even Hagelien, NHO Service og Karen Sophie Steen, LO var invitert til å kommentere hvilke utfordringer de ser for seg ved innføring av EU-direktivet, og dagen før seminaret - 15. mars - forhandlet LO og NHO seg frem til en midlertidig tariffavtale for bransjen. (Fafo Østforum, 16.03.10) Les mer og last ned lysark

Se nyhetssak: Tariffavtale i bemanningsbransjen (Fri Fagbevegelse, 16.03.10)
Les mer og last ned overenskomsten Prinsippavtale for bemanningsbransjen (NHO Service, 16.03.10)

 

EU-direktiv OG norske regler

Et EU-direktiv om bemanningsfirmaer skal innføres i november 2011. På Fafo Østforum seminar om bemanningsbransjen snakket Fafo-forsker Kristin Alsos om hvilke virkninger EUs direktiv vil få i Norge. Intensjonene med direktivet er ifølge Alsos at arbeidstakerne skal beskyttes, og at det skal redusere behovet for restriksjoner i de enkelte land. Even Hagelien fra NHO Service presiserte at NHO er positive til direktivet. - Det vil bidra til å utvikle fleksible former for arbeid, mener han. - Våre regler om midlertidige ansettelser må opprettholdes, mener LO-advokat Karen Sophie Steen. (LO-Aktuelt, 16.03.10) Les mer

 

Varsler boikott av slepebåter

To slepebåter som er leid inn av Kystverket for å operere i Nord-Norge har siden nyttår gått uten godkjent tariffavtale. Mandag brøt forhandlingene sammen. Nå går det mot boikott av skipene. Siden slepebåtene har base i Norge og opererer kun på norsk sokkel, karakteriserer både den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF) og Norsk Sjømannsforbund avtalen med Troms offshore som statlig sosial dumping. (Fri Fagbevegelse, 17.03.10) Les mer

Se også:
Fiskeriministeren lover norsk lønn (Sarpsborg Arbeiderblad/ANB 26.02.10)
LO støtter Sjømannsforbundet: - Dette er sosial dumping (Firda/ANB, 25.02.10)
Sjømannsforbundet truer med boikott (Avisenes Nyhetsbyrå, 19.02.10)

 

Tariffavtale i bemanningsbransjen

LO har godkjent en midlertidig tariffavtale for bemanningsbransjen. Dermed er en av tuene som truet med å velte hele frontfagoppgjøret ryddet av veien. - En liten milepæl er passert, sier en tilfreds Knut Bodding i LOs forhandlingsavdeling. – Vi har skaffet tariffdekning i en voksende bransje der vi tidligere har hatt problemer og som til nå vært et tarifftomt rom. (Fri Fagbevegelse, 16.03.10) Les mer

Les mer og last ned overenskomsten Prinsippavtale for bemanningsbransjen (NHO Service, 16.03.10)

 

Regjeringen vurderer ikke poengsystem for arbeidsinnvandrere

Innvandrere må kjempe for poeng i Danmark. - Inhumant, mener Antirasistisk senter. - Flott for motivasjonen, sier Frp. Statssekretær for Arbeiderpartiet, Pål Lønseth, sier at regjeringen ikke ønsker å vurdere noe poengsystem, og han tror heller ikke det blir aktuelt med et poengsystem i forbindelse med arbeidsinnvandring. - Når det er snakk om arbeidsinnvandring vurderer vi søker i forkant av oppholdet. Dermed trenger vi heller ikke poengsystemet i denne forbindelse, sier Lønseth. (VG, 16.03.10) Les mer

Se også: Danmark: Nye regler for at få permanent opholdstilladelse (Politiken, 15.03.10)

 

Fiskeindustrien: - Har hørt historier om 22 kroner timen

LogoMens arbeidere i fiskeindustrien tjener ned i 22 kroner timen, henter små vikarbyrå ut millionutbytte. Tillitsvalgt i Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeidet forbund (NNN), Stein Mathiesen er overbevist om at det er høye mørketall, både når det gjelder sosial dumping og grov utnytting av utenlandske innleide rundt om på kysten. – Det er slike som ødelegger for oss andre som er seriøse og som kanskje til slutt vil sørge for at også vi i fiskeindustrien må innføre en allmenngjøring av tariff slik de har gjort i byggebransjen, sier han. (Dagens Næringsliv, 15.03.10) Les mer

 

Sperre Støperi dreier mot Riga

Sperre Støperi AS vil i løpet av 2010 investere over 20 millioner kroner i datterselskapet Sperre Baltic og flytte kompetanse og store deler av produksjonen fra Elverum til Riga. – Vi kaller det ikke utflagging. Dette er ikke som å legge ned i Elverum, sier Sperre-direktør Rune Midtun. Han er åpen på at det har vært mye diskusjoner internt. – Men når det ble avgjort, har våre folk lojalt sluttet opp om det, sier Midtun. (Østlendingen, 13.03.10) Les mer

 

- Må sikre minstelønna gjennom allmenngjøring

LogoFellesforbundets Eldar Myhre tok et oppgjør med "rabiate arbeidsgivere som vil ta ut norsk avtaleverk som en sak mellom partene for å gjøre det til et spørsmål om EU-rett". - Det nytter jo ikke med all verdens likelønnspotter hvis vi ikke har golvplanker, hvis vi ikke sikrer minstelønna gjennom allmenngjøring, understreket den tidligere verftsmannen. (Fri Fagbevegelse, 12.03.10) Les mer

 

 

Sverige: Riksdagen utsatte Laval-loven

Den svenske Riksdagen har oversendt til konstitusjonskomiteen forslaget om å tilpasse loven EUs regelverk etter Laval-dommen. Saken kan bli hett tema i valgkampen. –Dersom regjeringens forslag om å tilpasse svensk lov i henhold til Laval-dommen, åpnes dørene for konkurranse basert på stadig dårligere lønnsvilkår og arbeidsvilkår. Regjeringens forslag går lenger enn EU-domstolen dom i Laval-saken og innebærer kraftige innskrenkninger i fagorganisasjonens muligheter til å opprettholde svenske lønnsvilkår og andre betingelser i det svenske arbeidslivet, sier LO-leder Wanja Lundby-Wedin (Fri Fagbevegelse, 11.03.10). Les mer

Se også: Riksdagen vil vingeklippe LO (Fri Fagbevegelse, 10.03.10)

 

NHO: Allmenngjøring blir et vanskelig spørsmål i vårens lønnsoppgjør

- Allmenngjøringen av tariffavtaler – som skal sikre alle arbeidstagere de samme vilkår i norsk arbeidsliv – blir et vrient spørsmål i vårens forhandlinger, sier NHOs arbeidslivsdirektør Svein Oppegaard. Sosial dumping har vakt sterke reaksjoner i fagbevegelsen. NHO brakte loven om allmenngjøring inn for EØS-avtalens kontrollorgan ESA fordi arbeidsgiverne mente at loven hindrer en reell konkurranse fra utenlandske firmaer i Norge. NHO fikk ikke medhold i ESA i fjor sommer. (Aftenposten, 09.03.10) Les mer

Se også: Fellesforbundet kommer til å kjøre fram allmenngjøring i tariffoppgjøret (Fri Fagbevegelse, 10.03.10)

 

Id-kort i renholdsbransjen på høring

Hanne Bjurstrøm– Id-kort er et viktig tiltak i regjeringens innsats mot sosial dumping og vil bidra til å øke seriøsiteten i en kvinnedominert bransje. I samarbeid med partene i bransjen og Arbeidstilsynet har vi jobbet for å finne en god løsning, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Høringsfristen er 8. juni 2010. (Arbeidsdepartementet, pressemelding, 08.03.10) Les mer

Høringsbrev om id-kort i renholdsbransjen (AD, 08.03.10)

Se også: ID-kort skal hindre svart arbeid (ledernett.no, 08.03.10)
Håper ID-kort skal gi renere vaskebransje (TV2, 06.03.10)

 

Er de polske arbeidsinnvandrerne de nye pakistanerne?

Dette spørsmålet reises på et seminar i regi av Oslo kommune. Arbeidsinnvandringen fra 70-årene – og polske arbeidsinnvandrere i dag er tittelen på seminaret, som holdes den 17. mars i Oslo. Innledere er Mahmona Khan, forfatter av boken ”Tilbakeblikk – Da pakistanerne kom til Norge”, Tariq Shahbaz, mangeårig bystyrerepresentant og Edith Stylo fra Den Polske Klubben. Les mer om programmet her

 

Familiene følger etter de øst-europeisk arbeidsinnvandrerne

LogoFamilieinnvandrere deles i to grupper: de som kommer for å gjenforenes med familie, og de som kommer for å etablerere familie. Det er særlig antallet familiegjenforeninger som har økt etter tusenårsskiftet, først og fremst på grunn av den økte arbeidsinnvandringen fra nye EØS-land. Antallet familieetableringer har vært stabilt. Det viser rapporten Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2008, skrevet av SSB-rådgiver Kristin Henriksen. (SSBmagasinet, 04.03.10) Les mer

Les mer om rapporten Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2008 (Rapport 2010/10, SSB)

Les rapporten

 

Flere rørleggere på vei fra Polen til Norge

50-60 polske rørleggere er på utleie gjennom Adecco i Norge. Og flere skal det bli. Ved Adeccos skole i Polen er det kurs på fire uker, og der får håndverkerne lære språk, systemer og byggeregler til norske byggeplasser. Det forventes en økning i antallet rørleggere som skal leies ut i 2010 (Rørfag, 03.03.10). Les mer

 

 

Åpent seminar tirsdag 16. mars kl 14-16. Bemanningsbransjen: Uregulert vekst og nytt regelverk

Line EldringKristine Nergaard Anne Mette Ødegård Øyvind Berge Kristin Alsos Even Hagelien Karen Sophie SteenI løpet av de siste 10 årene har bemanningsbransjen blitt totalt forvandlet. Arbeidsinnvandring, høykonjunktur i arbeidslivet og liberaliseringen av regelverket har ført til en omfattende bruk av innleid arbeidskraft. Samtidig har det kommet nye reguleringstiltak og et EU-direktiv om bemanningsbransjen skal gjennomføres innen 2011. LO og NHO forhandler dessuten om en ny tariffavtale for bransjen. På seminaret presenteres blant annet et nytt notat om useriøsitet i utleiebransjen. Deretter ser vi på hvilke virkninger det nye EU-direktivet vil få for Norge, før vi åpner for inviterte kommentatorer og debatt. Seminaret arrangeres i auditoriet i Fafos anneks, kl 14-16. Påmeldingsfrist: 15. mars. (Fafo Østforum, 03.03.10) Seminarprogrammet finner du her

Meld deg på seminaret her

 

Allmenngjøringssaken: NHO, Norsk Industri og verftene roper på EFTA-domstolen

NHO, Norsk Industri og verftene har i dag formelt anket dommen i allmenngjøringssaken. I anken anmoder saksøkerne Borgarting lagmannsrett om å forelegge EØS-rettslige spørsmål til tolkning for EFTA-domstolen i Luxemburg. Sier lagdommerne ja til arbeidsgivernes anmodning, sendes EØS-rettslige tolkningsspørsmål til EFTA-domstolen i Luxemburg. Sier de nei, setter de samtidig en stopper for arbeidsgivernes iver etter å trekke Europa-dommere inn i saken. Da blir neste og siste ankeinstans norsk høyesterett - hvis saken går gjennom ankeutvalget. (Magasinett, 02.03.10) Les mer

 

Danmark: Får vern mot sosial dumping

Den nye tariffavtalen for transportarbeidere betyr rett til å kikke arbeidsgiverne i kortene. Kommentator tror storkonflikt nå er avblåst. - Vi har fått løst problemet rundt lønnsdumping. Vi kan nå i samarbeid med Dansk Industri kontrollere arbeidsgiverne og få lønnsopplysninger utlevert, om vi har mistanke om underbetaling og juks i danske transportbedrifter, sier Jan Villadsen formann i 3Fs transportgruppe (Fri Fagbevegelse, 02.03.10). Les mer

 

Bruken av europeisk arbeidskraft har økt - svensk arbeidskraft mest brukt

LogoFire av ti virksomheter i offentlig sektor bruker arbeidskraft fra EU. I det private næringslivet gjør nesten tre av ti det samme. Svensker er nå mest brukt i begge sektorene. - De siste årene har polakkene toppet listen i privat sektor, men nå dominerer svenskene både i offentlig og privat sektor, sier Erik Oftedal, direktør i NAV. Kun 13 prosent av bedriftene har brukt utenlandsk arbeidskraft som ikke kommer fra et EU/EØS-land det siste året. Dette er en nedgang på fire prosentpoeng siste året. (NAV, 02.03.10) Les mer og last ned undersøkelsen fra NAV EURES

 

Danmark: Krav om solidaransvar sentralt i lønnsoppgjøret

100 bygningsarbeidere dannet i går kjede foran hovedkvarteret til arbeidsgiverforeningen Dansk Byggeri. Formålet var å skape oppmerksomhet rundt kravet om kjedeansvar - solidaransvar på norsk - mot sosial dumping. Før gårsdagens aksjon var forhandlingene for byggebransjen brutt sammen søndag kveld, mens det fortsatt ble forhandlet på transportområdet hele mandagen. På begge områder er det helt sentrale kravet å få innført regler i tariffavtalen som kan stanse sosial dumping av utenlandsk arbeidskraft. (Fri Fagbevegelse, 02.03.10) Les mer

Se også: Mestre krever vern mot sosial dumping inn i overenskomster (Dansk LO Ugebrevet A4, 22.02.10)

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700