Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Mai 2010

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum mai 2010

 

Kommentar: Et oppgjør med "sosial dumping"

- Fellesforbundet streiket i fire dager før Byggenæringens Landsforbund gikk med på å heve minstelønningene i byggfagene til et mer anstendig nivå. Det tjener Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforbund til ære at de så raskt fant en løsning som begge parter er i stand til å leve med. Resultatet er et handslag til bygningsarbeidere fra andre EØS-land som kommer til Norge for å søke arbeid. Det er de som i første rekke vil tjene på den nye tariffavtalen, skriver stortingsrepresentant Steinar Gullvåg (Ap) i en kommentar (bygg.no, 31.05.10) Les kommentaren

 

 

Arbeidstilsynet tok båt

En del hytteeiere benytter sjansen til å få gjort utbedringer og utbygginger på hyttene sine før feriesesongen setter inn for fullt. I disse dager bruker Arbeidstilsynet sjøveien for å sjekke byggeplassene. På jakt etter ulovlig bruk av utenlandsk arbeidskraft, kontrollerer de også at sikkerhetsbestemmelsene blir fulgt, og at ingen blir utsatt for sosial dumping. (NRK Vestfold, 28.05.10) Mer om byggekontroll på hytteeiendommer

 

 

- Svart arbeid er sosial akseptert i store grupper

En undersøkelse fra Skattedirektoratet i fjor viste at 28 prosent av de spurte i Oslo og Akershus hadde betalt svart for tjenester i løpet av de siste to årene. – Undersøkelsen viser at omfanget av, og tilbøyeligheten til å bruke svart arbeid, har økt klart. Vi tror økning har sammenheng med minst to forhold. Det er blitt bedre økonomi blant folk. Det andre er at nye medlemsland i EU førte til at billig arbeidskraft i betydelige mengder har kommet til landet, sier Ingebjørg Harto avdelingsdirektør i NHO. – Så lenge noen etterspør svart arbeid, så vil det eksistere. Det mange glemmer, er at de ofte bidrar til sosial dumping og at folk utnyttes. Man blir nok ofte sin egen lommebok nærmest, og så stopper det med det, sier Erik Nilsen i Skatt Øst. (Budstikka, 28.05.10) Mer om svart arbeid i Asker og Bærum

 

 

NHO: – Tvinges til å finansiere fagforeningene

NHO-direktør Svein Oppegaard mener regjeringens forslag til regionale verneombud i renholds- og hotell- og restaurantbransjen pålegger arbeidsgiverne å finansiere ansettelser i fagforeningene. Utvidelsen med nye 15 vernombud, som arbeidsminister Hanne Bjurstrøm lanserte 1. mai, skal blant annet motvirke useriøsitet og sosial dumping. Akkurat det stiller NHO seg tvilende til. – Ordningen er ikke egnet til å redusere useriøsiteten bransjene sliter med, ei heller styrke HMS-arbeidet i disse næringene, mener Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i arbeidsgiverforeningen. (Magasinett, 27.05.10) Mer om NHOs reaksjon på nye regionale verneombud

 

Kommentar: Uten navn - med jobb?

- Det må skilles klart mellom flyktninge- og asylpolitikken og arbeidsinnvandringspolitikken, skriver Baard Meidell Johannesen, spesialrådgiver i NHO i en kommentar til UDIs forslag om å gjøre det enklere for asylsøkere uten identitet å få arbeidstillatelse. (NA24, 27.05.10) Les hele kommentaren

Se også: UDI åpner for arbeidstillatelse til asylsøkere uten bekreftet identitet (Aftenposten, 26.05.10)

 

Dumpingjegerne skal ut i åkeren

Rose Maiken Flatmo og Robert Orholm i Fellesforbundet skal bruke sommerferien til å avsløre sosial dumping i landbruk og gartnerinæring på Nordmøre og i Romsdal. Avsløringer om sosial dumping i grønn sektor i andre fylker, gjør at de forventer å finne det samme i sitt distrikt. 1. januar ble minstesatsen i tarifflønnen i grønn sektor allmenngjort. Dette innebærer at uansett om en arbeider er organisert eller ikke, eller er norsk eller utenlandsk, så skal det betales tarifflønn. Det er ikke lenger lov å betale akkord; lønn ut fra hvor effektivt man jobber. (Tidens Krav, 25.05.10) Les mer

 

Anklager Statoil for sosial dumping

LO ber staten gripe inn når Statoil nå vil flagge ut sin logistikkavdeling til Latvia. – I Latvia har man bare en sjudel av norsk lønn. Dette er sosial dumping, mener LO i Oslo. – Statoils verdier om samfunnsansvar og å være «caring» synes jeg er bortkasta og gir null mening, sier hovedtillitsvalgt Ketil Johannessen i Statoil Norge. Leder i LO i Oslo, Roy Pedersen, er enig. – Sosial dumping kan skje på to måter: Enten kan man underbetale folk i Norge, eller man kan flagge ut, sier Pedersen. (Dagsavisen, 21.05.10) Les mer om reaksjonene på Statoils utflagging

Se også: Leder i energi- og miljøkomiteen legger press på egen statsråd (Dagsavisen, 23.05.10)

 

Litauen: Vil sparke folk på dagen

Parlamentet i Litauen begynte i går behandlingen av en «kriselov», som skal gi arbeidsgivere rett til oppsigelser på en dags varsel, og uten å oppgi grunn. - Etter uavhengigheten fra Sovjet innførte vi en veldig progressiv arbeidslovgivning, blant annet etter modell fra de skandinaviske landene. Men mye av optimismen, og den politiske debatten, er blitt borte etter at vi ble med i EU, sier filosof og politiker Andrius Bielskis. - Og det aller mest utbredte trekket ved det litauiske demokratiet, er at folk stemmer med beina, som det heter. De emigrerer, sier Bielskis. (Klassekampen, 22.05.10) Les mer om situasjonen i Litauen

 

På ferie eller på luselønn...

Går to litauiske arbeidere som utfører et byggeoppdrag i Porsgrunn på luselønn, ferierer de mesteparten av tiden i Norge, eller er alt under ordnede forhold? Seniorinspektør Gunn Gjevestad ved Arbeidstilsynet i region Sør Norge liker ikke hva hun ser, og kan foreløpig ikke konkludere i den konkrete saken. - Men generelt ser vi at utenlandsk arbeidskraft i økende grad jobber svart og blir utnyttet av arbeidsgivere i Norge. Bakgrunnen for det ligger langt på vei i den store arbeidsledigheten nedover i Europa, sier hun. (Telemarksavisa, 21.05.10) Les mer om arbeidsforholdene til de to litauerne

 

Menneskerettighetsekspert vil ha forbud mot tigging for utlendinger

I Oslo og andre byer har det vært heftig debatt om østeuropeiske tiggere, spesielt rumenske. De har vært kritisert for aggressive metoder og for å være en del av et organisert nettverk. Tigging ble lovlig da løsgjengerloven ble opphevet i 2006. Nå vil menneskerettighetsekspert Hanne Sophie Greve vil ha forbud mot tigging for utlendinger. Hun mener det er naivt å tro tiggerne ikke er ofre for menneskehandel. Men NOVA-forsker Ada Engebrigtsen, som har intervjuet flere rumenske tiggerne, kjenner ikke igjen bildet av hverken tvang eller bakmenn. (Aftenposten, 20.05.10) Les mer om rumenske tiggere her

 

 

Boikott av slepebåter kjent ulovlig

Oslo tingrett har kjent sjømannsorganisasjonenes planer om boikott av slepebåtene «North Crusader» og «Ocean Supplier» ulovlig. - Dette er et negativt slag i kampen mot sosial dumping i norsk farvann og på norsk sokkel, uttaler Nordiske Transportarbeiderføderasjonen (NTF). Kystverket leide i fjor høst inn slepebåtene for å styrke slepebåtberedskapen i Nord-Norge. Båtene har for det meste utenlandsk mannskap om bord, på hyrer langt under norsk nivå. Både Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF) og Norsk Sjømannsforbund karakteriserer dette som statlig sosial dumping. I mars i år varslet sjømannsorganisasjonene at de ville boikotte de to slepebåtene, men retten forbyr nå forby sjømannsorganisasjonene å iverksette boikotten. (Fri Fagbevegelse, 19.05.10) Les mer

 

Jukser seg til jobb i norsk helsevesen

Hundrevis av utenlandske helsearbeidere har skaffet seg jobb i det norske helsevesenet med falske dokumenter eller manglende kvalifikasjoner. En granskning av arbeidsmetodene til Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell (SAFH), viser at kontrollen med kvalifikasjonene til de som får lov til å ta jobber i helsevesenet, er svært mangelfull. Bystyrepolitiker i Oslo Erling Folkvord (partiet Rødt), har sett nærmere på sosial dumping som følge av import av utenlandske helsearbeidere, og kjenner til SAFHs arbeidsmetoder. - Det kan få dramatiske konsekvenser når helseministerne har unnlatt å utstyre SAFH med den kompetansen og antall personer som skal til for å kontrollere helsepersonell på en seriøs måte, mener Folkvord. (VG, 19.05.10) Les mer om mangelfull kontroll av kvalifikasjonene til utenlandske helsearbeidere

Se også: Utenlandske sykepleiere strøk på eksamen i hjemlandet, men fikk jobb i Norge (VG, 20.05.10)

 

 

Norge setter ofre for sosial dumping i kjempegjeld

Utenlandske arbeidere som har jobbet for luselønn i Norge, får i tillegg en kjemperegning fra norske skattemyndigheter. Grunnen er at arbeidsgiver oppgir en helt annen lønn til skattevesenet enn den arbeiderne faktisk får. I mai 2008 aksjonerte Økokrim og Arbeidstilsynet mot Ansgar hotell i Oslo. Årsaken var mistanke om luselønn til de bosniske arbeiderne som pusset opp hotellet. Etter å ha jobbet for 28 kroner i timen, fikk bosniske bygningsarbeidere krav om å betale skatt som tilsvarte mer enn det de hadde tjent totalt. (NRK, 18.05.10) Les mer om skattekravet

Se også:
Oslo Bygningsarbeiderforening: Dette er med på å gjøre kampen mot sosial dumping vanskeligere (NRK, 18.05.10)
Stordalen ber Skatteetaten ta til fornuft (NRK, 18.05.10)
LO: Frafall skattekrav mot bosniere (Fri Fagbevegelse, 19.05.10)

 

 

Trygd som emigrerer

I løpet av det siste tiåret har trygdeutbetalingene til personer bosatt i utlandet nesten doblet seg, og tallet øker stadig gjennom økt utflytting og arbeidsinnvandring. Nå har NAV opprettet et eget team som skal jobbe med å få kontrollert og verifisert opplysningene NAV trenger i forbindelse med utbetalingene. Kontrollteamet for utlandssaker vil ha spesielt fokus på de seks landene Polen, Marokko, Pakistan, Sverige, Spania og Thailand. (Arbeidsmiljøsenteret, 14.05.10) Les mer om kontroll av trygdeutbetalinger

 

 

Solidaritet på tvers av etnisitet

Line Eldring- Norske arbeidere og arbeidsinnvandrere må stå sammen i kampen for felles rettigheter, var gjennomgangstonen i et seminar om arbeidslivsdiskriminering som ble arrangert 30. april av Likestillings- og diskrimineringsombudet. Fafo-forsker Line Eldring (bildet) har som fagområde de nye gruppene arbeidsinnvandrere som har kommet til Norge siden EUs østutvidelse i 2004. Hun mener utfordringene ligger først og fremst i at utvidelsen har åpnet dører mellom veldig ulike arbeidsmarkeder. Det mener Eldring har forsterket forskjellene i Norge. (Utrop, 18.05.10) Les mer om seminaret om arbeidslivsdiskriminering

 

 

Nasjonal konferanse i Oslo 22. juni: Sosial dumping

Anne Mette ØdegårdAOF Norge inviterer til nasjonal sommerkonferanse om sosial dumping. Bidragsytere fra blant annet LO, Økokrim, Fellesforbundet, Aarbeidstilsynet og Bravo Bemanning vil innlede om status og arbeidet mot sosial dumping. Fafo-forsker Anne Mette Ødegård (bildet) skal innlede om "Sosial dumping - status og forskning". Konferansen arrangeres på Operaen tirsdag 22. juni 2010 kl 10.00-15.00. Konferanseavgift kr 1950,- (inkl. lunsj på Restauranthuset Operaen). Påmelding innen 8. juni

Konferanseprogram

 

 

Enklere regler for faglærte

Logo- Godkjenning av utenlandsk utdannelse og manglende språkkunnskaper har vært to viktige hindringer for faglærte som ønsker å bruke fagkompetansen sin i Norge. Nå gjør vi det enklere for faglærte å komme i jobb i Norge, og legger dermed til rette for ønsket arbeidsinnvandring, sier avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt i UDI. For nå kan faglærte søke om oppholdstillatelse i inntil ett år for å gå på norskkurs, eller inntil to år for å ta tilleggsutdanning, praksis eller annet kurs for å få godkjent utdanningen sin i Norge. Begge tillatelsene gir automatisk rett til deltidsarbeid ved siden av studiene og fulltidsarbeid i feriene. (UDI, 12.05.10) Les mer om de to tillatelsene

 

 

Fafo Østforum seminar om sosial dumping - 2 juni 2010 kl 13-16

Hanne BjurstrømStein Lier-HansenGerd KristiansenMagnus TakvamElin ØrjasæterLine EldringJon Erik DølvikAnne Mette ØdegårdSeminaret skal omhandle sosial dumping. Stikkord er regjeringens handlingsplaner og tiltak, allmenngjøring, minstelønn og ILO 94. Hva er status? – utfordringer? – løsninger? Det vil bli innledninger av arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri, Gerd Kristiansen fra LO, Fafo-forskere, samt kommentarer fra Magnus Takvam og Elin Ørjasæter. Påmelding via web innen 28. mai. (Fafo Østforum, 11.05.20)
Program for seminaret om sosial dumping

 

Seminar i Oslo 21. mai: Bolig, arbeid og økonomi blant polske arbeidsimmigranter

LogoHusbanken Region øst inviterer til frokostseminar om boforhold, arbeidsforhold og uformell økonomi blant polske immigranter i Oslo. Innledninger ved Professor Magdalena Mostowska fra Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology og assisterende direktør Rolf Mæhle i Finansnæringens Fellesorganisasjon. Seminaret arrangeres i Husbankens lokaler, Støperigata 1, Vika, Oslo, kl 08.30-10.00 fredag 21. mai. Påmeldingsinformasjon på Husbankens nettside

 

 

Hele verden på jobb i Norge, men innvandrere mest utsatt i nedgangstider

Kristian Rose TronstadMange norske bransjer stopper helt opp uten innvandrerne, samtidig er det de som rammes hardest i økonomiske nedgangstider. Ledigheten blant bosatte innvandrere er i dag på rundt 8 prosent. I resten av befolkningen ligger ledigheten på 2,5 prosent. – Menn i bygg- og anleggsnæringen er hardest rammet og i denne næringen er det mange innvandrere fra Polen. Innvandrere fra Afrika og Asia jobber i næringer som er mindre konjunkturutsatte og er i mindre grad rammet, sier Fafo-forsker Kristian Tronstad. (Dagsavisen, 11.05.10) Les mer

Se også: Registrert arbeidsledighet blant innvandrere, 1. kvartal 2010. Størst økning blant menn fra EU-land i øst (SSB, 06.05.10)

 

Familieinnvandrere på arbeidsmarkedet

Det har vært en sterk økning i familiegjenforeninger de siste årene, og det henger sammen med veksten i tallet på arbeidsinnvandrere, særlig fra EØS-området. En ny SSB-rapport viser at litt over halvparten av familieinnvandrerne er sysselsatt. Hvilket land innvandrere kommer fra, har mye å si for sjansene for å være i jobb. Sjansen for at en familieinnvandret kvinne fra Tyskland, Polen, Thailand, Filippinene og Russland er sysselsatt, er mellom fem og ti ganger så stor som for en somalisk kvinne. (IMDi, 07.05.10) Les mer om statistikken

Se også artikkelen Halvparten av kvinnene er i jobb (SSB-magasinet, 07.05.10)

Last ned SSB-rapporten Familieinnvandring, kjønn og sysselsetting (pdf)

 

Romania strammer til

I Romania ventes det nå protester etter at et forslag om innstramminger i offentlige utgifter ble presentert i går for å møte utenlandske lånegiveres vilkår, og for å unngå å havne i samme situasjon som Hellas. Nedskjæringene betyr at alle offentlig ansatte går ned 25 prosent i lønn, også de med minstelønn. (HegnarOnline, 07.05.10) Les mer om økonomiske innstramminger i Romania

 


Befolkningsstatistikk: Høy innvandring og utvandring i 2009

LogoNye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det ble registrert 65 200 innvandringer til Norge i 2009, og 26 600 utvandringer. Dette er den nest høyeste innvandringen noensinne, og den tredje høyeste utvandringen. Både blant dem som vandret inn og som flyttet ut, var det flest polakker. Nettoinnvandringen- det vil si innvandring minus utvandring - til Norge var på 38 600. I 2008 og 2009 var det redusert nettoinnvandring fra Polen. (SSB, 06.05.10) Les mer om innvandringsstatistikken

Se også: Størst tilvekst av personer fra Polen (IMDi, 03.05.10)

 


Unngå brann hos gjestearbeiderne

Flere dødsbranner rammet utenlandske arbeidere i Norge i fjor. Byggebransjen hadde de alvorligste tilfellene i fjor, men landbruket slapp heller ikke unna tap av liv i brann. Nå ber Landbrukets brannvernkomité om tryggere innkvarteringsforhold i landbruket, og de oppfordrer alle arbeidsgivere til å ta brannvernberedskapen på alvor i sine gjestearbeiderboliger. (Bondebladet, 06.05.10) Les mer om brannvern for arbeidsinnvandrere

 

 

Bjurstrøm i dialog med ESA om lønns- og arbeidsvilkår

Hanne BjurstrømArbeidsminister Hanne Bjurstrøm har i møte med ledelsen i EFTAs overvåkningsorgan ESA diskutert den norske forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. ESA åpnet i juli i fjor sak mot Norge fordi de mener at forskriften er i strid med EØS-avtalen. - Vi ønsker å sikre at det offentlige skal opptre som en seriøs aktør med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår og gå foran som et godt eksempel. Dette må til for å bekjempe sosial dumping, sier Bjurstrøm. Dersom Norge skulle etterkomme ESA i denne saken, må Norge gjøre vesentlige endringer i vår allmenngjøringsordning eller alternativt å innføre lovfestet minstelønn. I møtene med ESA understreket Bjurstrøm at dette ikke er aktuelt. (EU-Norge, 05.05.10) Les mer

 

 

Britiske velgere opptatt av innvandring

Etter utvidelsen av EU har flere hundretusen øst-europeere kommet til Storbritannia, og det er særlig fattige øst-europeere som har søkt lykken på de britiske øyer. Innvandring er ved siden av økonomien det som opptar britiske velgere mest i valgkampen. I en meningsmåling i the Daily Mail nylig sa 69 prosent av velgerne at de var veldig bekymret for antallet innvandrere til Storbritannia. Men fra de store partiene er det stort sett taust. Det skaper stemmer til det britiske nasjonalistpartiet. (NRK, 05.05.10) Les mer om arbeidsinnvandring til Storbritannia

 

 

Regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og i renholdsbransjen

Regjeringen innfører regionale verneombud i to nye bransjer. Noe av hensikten er å motvirke sosial dumping. Som følge av faren for arbeidsulykker og helseskader ble det alt i 1981 opprettet regionale verneombud innen bygg- og anleggsbransjen. Fra og med 1. januar 2011 skal 15 nye verneombud være på plass, 11 i hotell og restaurant og fire i renholdsbransjen. – Dette er et stort framskritt i kampen mot useriøse arbeidsgivere, sier LO-leder Roar Flåthen. Også arbeidsgiverne burde se nytten av dette. De som driver seriøst, taper i konkurransen mot de useriøse når lønns- og arbeidstidsbestemmelsene ikke er like, sier han. Det er arbeidsgiverne selv som, gjennom en avgift til staten, betaler for de regionale verneombudene, men de er oppnevnt og ansatt av fagbevegelsen. (HMS-Magasinet, 04.05.10) Les artikkelen om regionale verneombud

 

 

Fellesnordisk innsats for mer utenlandsk arbeidskraft

For en indisk spesialist er de nordiske arbeidsmarkedene mer like enn forskjellige. De nordiske landene bør utveksle kunnskap om rekruttering fra tredjeland og samarbeide om en felles markedsføring av Norden over for kvalifisert arbeidskraft fra land utenfor EU og Norden. Det konkluderte representanter for nordiske myndigheter, forskere og arbeidsmarkedets parter, som mandag var samlet i København på en konferanse om hvordan de nordiske virksomheter kan tiltrekke og fastholde høytutdannede medarbeidere fra utlandet. (Arbeidsliv i Norden, 04.05.10) Les mer

Se også sakene nedenfor om ny forskningsrapport.

 

Nordisk balansegang mellom behov for arbeidskraft og risiko for sosial dumping

Alle de nordiske landene som vil lokke til seg høykompetent arbeidskraft må gjøre samme avveining: Hvordan skal arbeidsgiverne lettere få tilgang til den arbeidskraften de trenger og hvordan skal landene samtidig beskytte sine arbeidsmarkeder mot sosial dumping? - dette er problemstillinger som drøftes i den nye rapporten "Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden”. Jakten på kompetansen kan ha sine mørke sider. Den kan lett føre til at migranter verdsettes ulikt og at de får rettigheter i forhold til hvilke kvalifikasjoner de har, påpekes det i rapporten. (Arbeidsliv i Norden, 03.05.10) Les artikkelen om kompetanserekrutteringsrapporten

Les mer om rapporten i nyhetssaken nedenfor.

 

 

Ny rapport: Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden

Line EldringÅsmund Arup SeipPå en nordisk konferanse i København lanseres det i dag en ny rapport: ”Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden: Reguleringer, strategier og realiteter”. Fafo-forskerne Åsmund Arup Seip og Line Eldring er blant forfatterne. Rapporten har et særlig fokus på innvandring og rekruttering av ingeniører fra tredjeland, samt nasjonale og nordiske utfordringer i arbeidsinnvandringspolitikken. (Fafo Østforum, 03.05.10) Last ned rapporten Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden (pdf)

Se også: København: Konferanse om rekruttering av høytutdannede fra utlandet 3. mai 2010

Se også nyhetssaken om rapporten nedenfor

 

Savner en aktiv holdning til arbeidsinnvandring

LogoI dag legges en rapport om arbeidsinnvandring til de nordiske landene fra land utenfor EØS-området frem i København. Rapporten peker på en rekke utfordringer i Norge og Norden. Passivitet og treg saksgang gjør Norge lite attraktivt for høykompetente arbeidstakere fra land utenfor EØS. – Myndighetene må bli mer aktive i å profilere Norge som et interessant land å arbeide i, hvis ikke kan dette bidra til å svekke norsk konkurranseevne, sier president i NITO Marit Stykket. (NITO, 03.05.10) Les mer

 

Kommentar: Sosial dumping i norsk sjøfart

- I Norge i dag skaper nærmere 100 000 mennesker i maritim næring verdier for over 100 milliarder kroner årlig, skriver stortingsrepresentant Steinar Gullvåg (Ap). - Sosial dumping av norske sjøfolk kaster skygger over denne bransjen. Til forskjell fra Norges Rederiforbund har Byggenæringens Landsforbund gjort felles sak med arbeidstakerorganisasjonene for å bli kvitt useriøse byggefirma som undergraver arbeidsvilkårene i deres næring. Rederforbundet går motsatt vei når de forsøker å blokkere en allmenngjøring av tariffavtalene i norsk innenriksfart, skriver Gullvåg. (Arbeiderpartiet, 03.05.11) Les kommentaren

 

Arbeidsledigheten i Europa stiger fortsatt

Nye tall fra Eurostat viser at arbeidsledigheten i Europa fortsatt stiger. Høyest arbeidsledighet hadde Latvia med 21,7 prosent. Lavest var ledigheten i Nederland med 4,0 prosent. (Fafo Østforum / LO Eurologgen, 03.05.10) Les mer

 

 

Statsministerens 1. mai tale: - Må sikre oss mot sosial dumping

Jens StoltenbergJens Stoltenberg feiret 1.mai på Lillehammer og Hamar, og han kunne fortelle at regjeringen har vedtatt å innføre regionale verneombud i to nye bransjer: renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen, som begge preges av useriøsitet. – Dette er spesielt viktig for å sikre et godt arbeidsmiljø og sikre oss mot sosial dumping. Jeg synes det er utrolig bra at folk fra utlandet kommer hit for å jobbe i Norge, men det er ikke bra dersom det undergraver lønns-og arbeidsforhold, sier Stoltenberg. (NRK, 01.05.10) Les mer

 

 

Arbeidsministerens 1. mai tale: Regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen

Hanne BjurstrømArbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) løftet fram kampen mot sosial dumping i sin tale på årets 1. mai-arrangement i Sarpsborg. Hun lanserte en ny ordning med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen, samt renholdsbransjen. Hun gikk i sin tale i rette med dem som mener at man for å unngå sosial dumping simpelthen kunne innføre en lovbestemt minstelønn. Hun mener det ville svekke fagbevegelsens rolle. (Sarpsborg Arbeiderblad, 01.05.10) Les mer

Se også: Regjeringen oppretter regionale verneombud i nye bransjer  (Arbeidsdepartementet, pressemelding, 01.05.10)

 

 

LO-lederens 1. mai tale: Til kamp mot sosial dumping

Roar FlåthenI sin tale manet LO-leder Roar Flåthen til kamp mot sosial dumping og arbeidsledighet. Han frykter konsekvensene av den stadig sterke økningen ledighet blant unge i Europa. LO ønsker at regjeringen pålegger bedrifter sterkere solidaransvar, samt at det blir lettere å allmenngjøre tariffavtaler og at useriøse bemanningsbyråer må fjernes. (Nettavisen, 01.05.10) Les mer

Les LO-leder Roar Flåthens 1. mai tale (LO, 01.05.10)

Se også:
1. mai: LO-sjefen i strupen på Norsk Sjømat (Sunnmørsposten, 01.05.10)
Norsk Sjømat krev ei orsaking av LO-leiar Roar Flåten (Sunnmøringen, 01.05.10)

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700