Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Juli 2010

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum juli 2010

 

Lastebileigar trugar med utflagging av 33 vogntog

Ein av Norges største fisketransportørar, Byrknes Auto i Gulen, trugar med utflagging av heile bilparken. – Vi merkar no at anboda og lasta forsvinn til billegare aust-europeiske selskap. Og det er kun på pris vi taper, seier administrerande direktør Stein Inge Larsen i Byrknes Auto (NRK Sogn og Fjordane, 26.07.10). Les meir om vilkåra for lastebileigarane

 

 

Vil ha rett til å slåss mot sosial dumping

Sjømannsforbundet vil i norsk farvatn boikotta skip som ikkje betalar norske lønningar til sjøfolka om bord. Men lagmannsretten skal avgjera om slik boikott er lovleg (Stavanger Aftenblad, 21.07.10). Meir om boikotten

 

 

Byggmester Langemyhr tiltalt for bedrageri av over 18 millioner

Harald Langemyhr er tiltalt for grovt bedrageri og forsøk på bedrageri overfor Omsorgsbygg og Oslo kommune. Langemyhr og selskapet er også tiltalt for overtredelser av Arbeidsmiljøloven. Ifølge tiltalen har arbeiderne jobbet for mye, de har sovet for trangt og de har jobbet uten tilstrekkelig sikring (NRK Østlandssendinga, 20.07.10). Mer om tiltalen

 

 

Polakkene er kommet for å bli

Line EldringPolakkene kom da vi trengte hjelp. Nå har mange bestemt seg for å bli i Norge. I seks år har arbeidsforsker Line Eldring forsket på polske arbeidsinnvandrere som kommer til Norge. Selv om mange er motivert for å bli integrert, er det ikke lett å overvinne nordmenns fordommer og forventninger om at de er billig arbeidskraft, mener hun (Aftenposten, 19.07.10). Mer om polakker som bosetter seg fast i Norge

 

Nor Lines flagger ut til Færøyene

Norske sjøfolk skal bli byttet ut med utenlandske på fraktskipene som trafikkerer norskekysten. Nestleder i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen, mener at denne typen utflagging er alvorlig og en skremmende tendens blant norske redere (TV2, 14.07.10). Les mer om utflaggingen

Les også: Truer Sjømannsforbundet med represalier (Fri Fagbevegelse, 15.07.10).

 

 

Felles tilsyn avslørte mange brudd

Mattilsynet var, sammen med representanter fra politiet, Arbeidstilsynet og Trondheim kommunes stabsenhet for byutvikling, på en planlagt, uanmeldt kontrollrunde hos en rekke skjenke- og spisesteder i Trondheim sentrum (Adresseavisen, 14.07.10). Mer om mangler og ulovlige arbeidsforhold i Trondheim

 

 

Utenlandsjobb frister EU-borgere

Halvparten av innbyggerne i EU kan tenke seg å flytte utenlands for å finne arbeid, hvis de mister jobben. En ny EU-rapport oppdaterer utviklingen for arbeidsinnvandringen. - Altfor få mennesker bruker i dag retten til å bo og arbeide utenlands. Hadde flere gjort det, ville det ha kunnet bidra til å redusere arbeidsledigheten i EU, sier László Andor, EU-kommissær for arbeid, sosialpolitikk og inkludering (Fri Fagbevegelse, 14.07.10). Mer om undersøkelsen om utenlandsjobbing

 

 

Renholdere på luselønn i LO-borgen

LO-lederen i Trondheim, Arne Byrkjeflot, er blant de mest profilerte i kampen mot sosial dumping. Han er også styreleder for Nova Hotell Kurs og Konferanse i det som før het Folkets Hus. Nå sitter han selv som medansvarlig for sosial dumping (Adresseavisen, 09.07.10). Les mer om underbetaling av renholdere ved Nova Hotell

 

 

Følgte seg urimelig behandlet av Villa Malla

Janutis Mindaugas (28) jobbet 36 dager med tre fridager imellom. Han har ikke fått et øre i overtidsbetaling. Etter en krangel med daglig leder på Villa Malla, sa han opp jobben (Røyken og Hurum Avis, 08.07.10). Mer om arbeidsforholdene for de utenlandske arbeidstakerne

LO i Buskerud: Sterkt kritikkverdig (Røyken og Hurum Avis, 08.07.10)

 

 

Lover full opprydding i renholdsbransjen

Hanne BjurstrømArbeidsminister Hanne Bjurstrøm lover kamp på alle fronter for ordnede forhold i renholdsbransjen. Dagbladet har blant annet omtalt svart vask hos kemneren i Bærum, LO-anklager om sosial dumping på statseide Sem Gjestegård, og renholdsbransjens skyggeside med konkurs, narko og underbetaling (Dagbladet, 07.07.10). Mer om forholdene i renholdsbransjen

 

 

 

Les også:

Line EldringKristin AlsosRene hjem, svarte penger. Norske husholdninger velger enkleste løsning til billigste pris. Slik kan polske kvinner fortsette å vaske norske hjem mot svart betaling, under dårlige vilkår, skriver Fafo-forskerne Line Eldring og Kristin Alsos i denne kronikken (Dagbladet, 07.07.10).

 

 

 

 

Høring - endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og Arbeidsdepartementet (AD) har i fellesskap sendt på høring et forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Høringsfrist er 30. september 2010 (Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet, 01.07.10). Les høringsbrevet her

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700