Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Desember 2010

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum desember 2010

 

Timelønn på 20 kroner ikke lenger forbudt

Nå kan det bli lovlig å betale utlendinger på anlegget Snøhvit mindre enn deres norske kolleger. Fra 2004 har det vært forbudt å lønne utenlandske ansatte under norsk tarifflønn på sju olje- og gassanlegg langs norskekysten. Nå er denne forskriften opphevet, og LO frykter at arbeidstakere fra land med stor arbeidsløshet vil underby hverandre for å få jobb, og takke ja til latterlig lave lønninger. (NRK Troms og Finnmark, 29.12.10) Mer om LOs frykt for sosial dumping på norske petroleumsanlegg

 

 

 

Fafo Østforum fortsetter

Line Eldring, prosjektleder i Fafo ØstforumEtter seks vellykkede år, er det klart at Fafo Østforum fortsetter med å arrangere seminarer og gi nyhetsoppdateringer om arbeids- og bedriftsvandringer til Norge. - Temaene er fremdeles svært aktuelle og derfor er vi glade for at prosjektet ikke avsluttes nå. Det er fortsatt stor tilstrømming av arbeidskraft og tjenesteytere fra de nye medlemslandene i EU, sier prosjektleder Line Eldring, som ønsker seg flere deltakere til forumet. (Fafo Østforum, 22.12.10) Les intervju med Fafo Østforums prosjektleder

Last ned Prosjektbeskrivelse for Fafo Østforum 2011-2012

 

 

Nytt nummer av det nordiske nyhetsbrevet EU & arbetsrätt

Blant sakene i dette nummeret:

  • Danska måleribranschen vill pröva allmängiltigförklarade kollektivavtal
  • ESA underkänner Islands tolkning av vad som ingår i minimilön
  • Vaga förslag om utstationering och grundläggande rättigheter i kommissionens strategi för inre marknaden

(Fafo Østforum, 22.12.10) Les nyhetsbrev Nr 4 2010

Se også: Tidligere numre av nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

 

Tariffnemda fjerner krav om tarifflønn

LO gikk på et sviende tap i tariffnemnda mandag, da tariffnemnda vedtok å fjerne allmenngjøring på to områder: For dem som jobber på petroleumsanlegg på land, og for elektrikere i byggebransjen. LO mener vedtaket er et tilbakeslag i kampen mot sosial dumping». Hos NHO er stemningen en annen. - Vi synes det er en riktig avgjørelse. Den viser at lovgivernes ønsker følges opp, sier direktør i NHOs arbeidsrettsavdeling Nina Melsom. (Klassekampen, 22.12.10) Mer om LOs og NHOs vurdering av Tariffnemdas vedtak

Se også:

Kommentar: Alarmklokkene i fagbevegelsen ljomer (Fri Fagbevegelse, 22.12.10)
LO frykter vill vest
(Fri Fagbevegelse, 21.12.10)
- Nå må vi se på andre virkemidler i kampen mot sosial dumping (Fellesforbundet, 21.12.10)
EL & IT krever lovendring (Fri Fagbevegelse, 21.12.10)
Sosial dumping tillatt på norske landanlegg (Teknisk Ukeblad, 21.12.10)

 

 

Solidarisk julegave

Nær én million kroner er utbetalt fordelt på 25 ansatte hos Gulventreprenøren AS. Fellesforbundet og forbundets latviske søsterforbund, LCA har samarbeidet om lønnskravet mot Gulventreprenøren AS, som i oktober plutselig sluttet å betale lønn til flere av sine ansatte. Fellesforbundet holdt oppdragsgiver Hogne Myrvold Entreprenør & Co AS solidarisk ansvarlig for den manglende lønna. - Myrvold har hele veien har vært klar på at arbeiderne skulle få lønna si, og han valgte å holde tilbake utbetalinger til sin underentreprenør Gulventreprenøren AS, sier Kjell Skjærvø, ombud i Fellesforbundets avdeling 603 (Oslo Bygningsarbeiderforening). (Magasinett, 21.12.10) Les mer

Se også: Fellesforbundet krever lønn for 16 latviere (Magasinet for fagorganiserte, 16.11.10)

 

Ingen allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektrofagene

Tariffnemnda har i en kjennelse 20. desember avvist forlengelse om allmenngjøring av landsoverenskomsten ved byggeplasser i Oslo-regionen og ved 7 landbaserte petroleumsanlegg. Det betyr at det ikke finnes noen lovfestet minstelønnssats innen elektrobransjen noe sted i landet. Det får størst konsekvenser for uorganiserte og spesielt utenlandske elektroarbeidere .- Dette er kritisk sier forhandlingsleder Jan Olav Andersen. (EL & IT, 21.12.10) Mer om EL & ITs vurdering av allmenngjøringsordningen

 

 

Allmenngjøring byggeplasser i osloregionen (elektro) og på petroleumsanleggene forlenges ikke

Tariffnemnda vedtok å videreføre forskriften for byggeplasser i Norge (byggfag), med den endring at overtidsbestemmelsen går ut. Det vil si at lovens bestemmelse blir gjeldende. For øvrig forlenges allmenngjøringsforskriften for skips- og verftsindustrien. Nærmere begrunnelse og detaljer i vedtaket vil bli lagt ut senere. (NHO, 20.12.10) Les mer

 

 

Vedtak om allmenngjøring av tariffavtaler: to av fire forskrifter videreføres

Tariffnemnda har besluttet ikke å videreføre forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land og forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Osloregionen. Tariffnemnda har besluttet å videreføre forskriften om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge og forskriften om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien, med visse endringer. (Arbeidsdepartementet, 20.12.10) Les hele pressemeldingen fra Tariffnemda

Se også: Protokollene fra vedtakene (Tariffnemda, 20.12.10)

Se også:

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge, fastsatt av Tariffnemnda 6. oktober 2008 (Lovdata)

Forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien, fastsatt av Tariffnemnda 6. oktober 2008 (Lovdata)

 

 

 

Kommentar: - Slipp innvandrere til

- Hver fjerde bedrift hevder ifølge Pama-undersøkelsen (Proffice Arbeidsmarkedsundersøkelse) at de vil få problemer med å dekke behovet for arbeidskraft i fremtiden. Hvorvidt økt arbeidsinnvandring er svaret på problemet, strides det om. En ting er i alle fall sikkert: Skal arbeidsinnvandring være lønnsomt må vi la innvandrere som allerede er her, samt de som kommer, slippe til så de får uttelling for sin utdanning og benyttet sin kompetanse, skriver Per Bergerud, administrerende direktør i bemanning- og rekrutteringsselskapet PROFFICE i en kommentar. (E24, 20.12.10) Les hele kommentaren her

 

 

– Norske rederier kan drive sosial dumping lovlig

En over 150 år gammel lov gjør at norske rederier kan flagge ut til Færøyene, erstatte det norske mannskapet med billig, utenlandsk arbeidskraft - og fremdeles operere som før langs norskekysten. Norske sjøfolk blir kastet i land, den utenlandske arbeidskraften er mye billigere, og filippinere og østeuropeere erstatter norsk mannskap. (NRK, 20.12.10) Mer om sosial dumping til sjøs

 

 

Vil dumpe useriøse arbeidsgivere

Økokrim ønsker en innsats mot sosial dumping i arbeidslivet og tror veien å gå er å dumpe useriøse arbeidsgivere inn i fengsel. - Straffene for arbeidsmiljøkriminalitet er blitt hengende etter utviklingen de siste årene, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskelang. Kriminalisering av sosial dumping har til hensikt å beskytte utenlandske arbeidstagere mot grådige norske arbeidsgivere. (HegnarOnline, 18.12.10) Mer om tiltak mot sosial dumping

 

 

Polakker tok opp samtalen da Adecco truet dem til å si opp

Polske arbeidere som jobbet med å tømme søpla for innbyggerne i Asker kommune, ble truet til å si opp på dagen. Samtalene med selskapet Adecco tok de selv opp med mobiltelefonen sin. – Det som kommer frem opprører meg, og vi beklager det på det aller sterkeste. Oppsigelsene er ikke gyldige, sier konsernsjef for Adecco i Norge Anders Øwre-Johnsen. (NRK, 18.12.10) Mer om oppsigelsen av polakkene

 

 

Blokkerte forslag om å åpne EU for sesongarbeidere fra tredjeland

Europa-Parlamentet stemte ned EU-kommissær Cecilia Malmströms forslag om å åpne EU for sesongarbeidere fra tredjeland. Et ja kunne ha resultert i sosial dumping. Ole Christensen, dansk sosialdemokrat, sier til fagligt.eu at det er en gave for lønnstakerne at parlamentet stoppet forslaget. Det ville ha ført til urettferdig konkurranse om lønns- og arbeidsforhold, slik forslaget var skrudd sammen. (Fri Fagbevegelse, 17.12.10) Mer om forslaget om å åpne EU for sesongarbeidere fra tredjeland

 

 

Foreslår minstepris for hjemmerenhold

Fafo-forskerne Line Eldring og Kristin Alsos har studert situasjonen for polske hushjelper i Oslo-området, og kommet frem til at en minsteprisregulering av renholdstjenester i private hjem vil bedre forholdene for dem og andre i samme bransje. Flertallet av hushjelpene i undersøkelsen jobbet som selvstendig næringsdrivende og en lovbestemt minstelønn vil derfor ikke gjelde disse. For å sikre hushjelpene en form for minstelønn, foreslår Alsos og Eldring en minsteprisregulering av renholdstjenester i private hjem. (Renholdsnytt, 17.12.10) Les mer

 

 

 

Vil rydde i reinhaldsbransjen

Jan-Erik StøstadRegjeringa vil setje i verk ein tung offensiv for å stoppe dei useriøse aktørane i reinhaldsbransjen. ID-kort og offentleg godkjenningsordning står sentralt. - Vi har lenge visst at det har vore mykje useriøsitet i denne næringa, sier statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet. - Med den store arbeidsinnvandringa frå Baltikum og andre land har problematikken vorte aktualisert. (Sunnmørsposten, 16.12.10) Meir om tiltak for å betre tilhøva i reinhaldsbransjen

 

 

 

Symposium i Sverige: "After the Crisis: Labour Market Regimes in Flux"

Line Eldring Pufendorfinstitutet ved Lunds Universitet i Sverige inviterer til symposium torsdag 13. januar med innledninger om arbeidsmigrasjon, utstasjonering og utviklingen i de europeiske arbeidsmarkedene. Fafo-forsker Line Eldring skal holde innledningen The construction of a posted worker: Regulations and realities. Programmet ligger som wordfil på nettsiden. Påmeldingsinformasjon

 

 

 

Anmelder Asker kommune for sosial dumping

Fagforbundet anmelder Asker kommune for brudd på arbeidsmiljøloven. Ragn-Sells drifter renovasjonen i Asker med arbeidere fra Polen på midlertidige kontrakter, innleid gjennom vikarbyrået Adecco. - Å basere ordinær drift på kortidskontrakter er i strid med arbeidsmiljøloven. Asker kommune tilrettelegger for massivt brudd på loven når de tillater at renovasjonen driftes slik som Ragn-Sells gjør det, fastslår Stein Guldbrandsen i Fagforbundet. (FriFagbevegelse, 14.12.10) Mer om kontraktene for de polske renovasjonsarbeiderne

Se også: Anmeldt for usosial søppeldumping (Kommunal Rapport, 17.12.10)

 

 

Ny artikkel: Husarbeid uten grenser?

Kristin Alsos, FafoLine Eldring, FafoFafoforskerne Kristin Alsos og Line Eldring har skrevet artikkelen «Husarbeid uten grenser?» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 4/10. Etter EUs østutvidelse i 2004 har et stort antall polske kvinner kommet til Norge for å arbeide med rengjøring i private hushold. Til tross for at regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å beskytte østeuropeiske arbeidstakere mot sosial dumping, synes det som få av tiltakene er innrettet mot, eller treffer de polske hushjelpene. Hovedspørsmålet i denne artikkelen er hvordan de norske reguleringene for betalt husarbeid i private hjem har utviklet seg over tid, hvordan de virker, og hva som er mulige forklaringer på at de ikke fungerer. Artikkelen er basert på dokumentanalyse samt en survey og intervjuundersøkelse gjennomført blant polakker i Oslo-området i 2006 og 2009. (Fafo Østforum, 14.12.10)
Se artikkel om artikkelen: Underbetalte hushjelper (Kilden, 14.12.10)
Artikkelen kan kjøpes her: Nr. 4/10: Husarbeid, Tidsskrift for kjønnsforskning

 

 

Flere ledige og flere arbeidsinnvandrere i 2012

LogoLedigheten kan øke med 10 000 personer på to år. Økt etterspørsel etter arbeidskraft er ikke nok til å forhindre økt ledighet, viser ny prognose fra NAV. Fram til oktober i år har nettoinnvandringen til Norge vært nesten like høy som i rekordåret 2008. Polakkene topper lista etterfulgt av litauere og NAV venter at utviklingen vil fortsette. (NAV, 14.12.10) Mer om prognosene fra NAV

 

 

Kolossal katolsk kyrkjevekst

Den romersk katolske kyrkja går mest fram og er størst av alle kristne trussamfunn utanfor Den norske kyrkja. Det syner tal frå Statistisk sentralbyrå. Informasjonskonsulent Andreas Dingstad i Oslo katolske bispedømme trur at veksten hovudsakleg skuldast arbeidsinnvandring, mellom anna frå Polen. (DagenMagazinet, 14.12.10) Meir om medlemsauken i Den romersk katolske kyrkja i Noreg

 

 

Verdsetter innvandrernes arbeidsinnsats

LogoEn holdningsundersøkelse gjennomført av Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at vel tre av fire mener innvandrere gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv. Dette er den høyeste oppslutningen om dette utsagnet som har vært målt. 13 prosent mener imidlertid det motsatte. En liten oppgang kan også iakttas i oppslutningen om at ”Arbeidsinnvandring fra land utenom Norden bidrar for det meste positivt til norsk økonomi”. 70 prosent er enige i dette i 2010, mens 15 prosent er uenige. (SSB, 13.12.10) Mer om statistikk om Holdninger til innvandrere og innvandring

 

 

Dårlege løns- og arbeidsvilkår i reinhaldsbransjen

LO har aldri sett verre kontraktar enn det Ålesund-selskapet SunnRent har hatt med sine estiske tilsette. – Dette er hårreisande og grov utnytting av utanlandsk arbeidskraft, seier LO-rådgjevar Geir Høibråten. Sunnmørposten har fått tak i fleire arbeidskontraktar for estiske arbeidarar som har jobba for SunnRent. Kontraktane opnar for store mulkter for ei rekkje forhold, mellom anna for å røpe inntekt til ein tredjepart. Ifølgje tidlegare SunnRent-tilsette, måtte dei for å få jobb i norske SunnRent først registrere sine personlege selskap, i Estland kalla FIE. Deretter skreiv arbeidarane under korttidskontraktar med EuroRent Estonia, som så leigde dei ut til SunnRent. Høibråtenseier at dette er ein typisk måte å prøve å vri seg unna norsk lovgjeving. (Sunnmørsposten, 11.12.10) Meir om kontraktane

 

 

Arbeidsmigrasjon for å dekke arbeidskraftsbehov i framtida

4 av 10 leiarar i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane seier bedrifta vil få problem med å dekke behovet for arbeidskraft i framtida. Det viser ein landsdekkjande arbeidsmarknadsgransking utført av Respons Analyse for bemannings- og rekrutteringsselskapet Proffice. På spørsmål om korleis norsk næringsliv best kan møte behovet for arbeidskraft i framtida meiner halvparten av leiarane på Nordvestlandet at det må satsast på omstilling og etterutdanning. 1 av 4 meiner derimot at det prioriterte satsingsområdet bør vere auka arbeidsinnvandring av faglært arbeidskraft. (Vikebladet, 08.12.10) Meir om arbeidsmarknadsgranskinga

 

Lysark fra Fafo Østforum seminar tirsdag 7. desember

Eivind Hoffmann Hans Kure Lene Solheim Hagen Helge Nome Næsheim Line Eldring

Dette seminaret hadde tittelen "Arbeidsinnvandringen til Norge - status og statistikk i 2010". Representanter fra UDI, NAV og SSB la fram oppdaterte registertall og vurderinger, og Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo presenterte besøkstall og andre erfaringer fra 2010. (Fafo Østforum, 07.12.10) Les mer og last ned lysark fra seminaret

 

 

Klare krav fra LO til vikarbyrådirektivet

LO går ikke inn for veto mot vikarbyrådirektivet, men stiller sterke betingelser for å godta det. Vedtaket i sekretariatet var enstemmig. - Lovlige ansettelsesvilkår, reelt stillingsvern og lovfesting av effektive håndhevingstiltak for likebehandling er en forutsetning for at LO skal støtte implementering av vikarbyrådirektivet, sier LO-leder Roar Flåthen. (LO-Aktuelt, 07.12.10) Mer om LOs høringssvar

Se også: Vikarbyrådirektivet: LO stiller sterke betingelser (LO, pressemelding, 06.12.10)

 

 

Kommentar: Et anstendig arbeidsliv

Kjell Atle Brunborg- Størstedelen av Jernbaneverkets budsjett er ute på anbud. Det vil sjølsagt være helt umulig for norske firmaer å vinne anbud mot firma som eksempelvis opererer med rumenske lønns- og arbeidsvilkår. Lønn, arbeidsvilkår, boforhold, sikkerhet, kvalitet og sikring av fremtidig kompetanse bør veie tungt når Jernbaneverket skal tildele kontrakter, skriver Kjell Atle Brunborg, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund. Han poengterer at kampen mot sosial dumping og for et anstendig arbeidsliv er viktig, ikke bare for norske, men også for utenlandske arbeidstakere. (Aktuell, 06.12.10) Les kommentaren her

 

 

Fellesforbundet forlanger tøffere tilsyn med ulovlig arbeid

Bruk av utenlandsk svart arbeidskraft må forfølges hardere med tilsyn, pålegg og politianmeldelse. Fellesforbundet mener det er det eneste som kan hjelpe. (P4, 06.12.10) Hør intervju med representant fra Fellesforbundet

 

 

Fafo-undersøkelse viser at en av tre mangler ID-kort

Fafo-forsker Rolf K. AndersenEn fersk undersøkelse fra Fafo viser alarmerende tall for andelen som bærer ID-kort på norske byggeplasser. ID-kortene er ett av tiltakene som skal hindre sosial dumping. Det viser blant annet hvem den ansatte er og hvilket selskap han jobber for. På landsbasis har en av tre utenlandske bygningsarbeidere ikke et slikt ID-kort. I Oslo-området, hvor andelen utenlandske arbeidere i bygg- og anleggsnæringen er høy, oppgir 39 prosent av polske anleggsarbeidere i Oslo – altså fire av ti – at de ikke har ID-kort. - Færrest ID-kort i den mindre seriøse delen av byggenæringen, sier Fafo-forsker Rolf K. Andersen. (Teknisk Ukeblad, 02.12.10) Mer om ID-kortmangelen på norske byggeplasser

Les mer om undersøkelsen og Fafo-notatet
Last ned Fafo-notatet Evaluering av tiltak mot sosial dumping

 

 

Vanskeligere, ikke enklere, for russiske arbeidstakere å få oppholds- og arbeidstillatelse

Utenriksministrene i Norge og Russland underskrev tidligere i høst en erklæring på å forenkle arbeidsinnvandringen mellom de to landene. Utlendingsdirektoratet sier det er blitt enklere for russere å få arbeids- og oppholdstillatelse nå - og ikke verre. Men flere russiske arbeidstakere i Kirkenes nektes videre oppholds- og arbeidstillatelse i Norge. Helt uholdbart, mener både næringslivet og LO. (NRK Troms og Finnmark, 02.12.10) Mer om problemene med å få nødvendige tillatelser for russere i Finnmark

 

 

Rogalands-bøndene meste skeptiske til utenlandsk arbeidskraft

På landsbasis er 33 prosent av bøndene skeptiske til økt arbeidsinnvandring, går det fram av en analyse av landbrukstrender fra Norsk senter for bygdeforskning. I Rogaland er 43 prosent av bøndene mer eller mindre skeptiske til økt arbeidsinnvandring i landbruket, mot 29 prosent i Trøndelag. Utenlandsk arbeidskraft gjør seg likevel gjeldende i stadig flere produksjoner. (Landbruk, 02.12.10) Mer om bruken av utenlandsk arbeidskraft i landbruket

Se også: Arbeidsinnvandring viktig for landbruket i Rogaland (Fylkesmannen i Rogaland, 30.11.10)

 

 

KPMG-partner: - Vikarbyrådirektivet kan bli fatalt

- I sin iver etter å motarbeide sosial dumping, er regjeringen i ferd med å ta strupetak på flere store bransjer, sier KPMG-partner Torbjørn Amundsen. Reaksjonen kommer i kjølvannet av en mulig implementering av et vikarbyrådirektiv fra EU som har vært ute på høring siden slutten av september. - Direktivet kan bli fatalt, mener Amundsen. - En innføring av likebehandlingsprinsippet vil kunne føre til at en rekke virksomheter fjerner kollektive goder, slik at vikarer ikke automatisk får tilgang til dem. (Dagens Næringsliv, 01.12.10) Mer om vurderingene av vikarbyrådirektivet

Se også:
NHO Service: - Lønnsbegrepet en utfordring, men KPMG krisemaksimerer (DN, 02.12.10)
Fanemarkering mot vikarbyrådirektivet. Forbundsleders appell (EL & IT, 01.12.10)
- Nei til vikarbyrådirektivet (Norsk Transportarbeiderforbund, 01.12.10)

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700