Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l September 2009

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum september 2009

 

EØS-borgere trenger ikke søke oppholdstillatelse

logoFra 1. oktober trenger ikke lenger EØS-borgere søke oppholdstillatelse i Norge, det er nok å registrere seg når de kommer. Den nye registreringsordningen erstatter dagens oppholdstillatelser for EØS-borgere. I første omgang er det en midlertidig ordning før den permanente trer i kraft sammen med ny utlendingslov 1. januar. (UDI, 30.09.09) Les mer

 

 

 

Finanskrisen gjør byggebransjen farligere

Finanskrisen har gått hardt utover byggebransjen. Færre oppdrag gjør at prisene presses og sikkerheten neglisjeres. Seniorinspektør Per Granerød ved Arbeidstilsynet i Oslo forteller om hårreisende eksempler på behandling av arbeidere. Blant annet har Arbeidstilsynet sett eksempler på at arbeidere som utsettes for ulykker blir satt i en bil og kjørt tilbake til Øst-Europa, fordi norske sykehus er dyre. (ABC Nyheter, 30.09.09) Les mer

 

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere åpner i Kirkenes

1. oktober åpnes Servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Kirkenes. Her kan både arbeidsgivere og arbeidstakere få veiledning om arbeidsvilkår i Norge og rask behandling av nødvendige søknader. Servicesenteret i Kirkenes er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI). (Arbeidstilsynet, 30.09.09) Les mer

 

 

Ba om lønn, kastet på gaten

To polske gjestearbeidere i Stavanger fikk sparken og ble kastet ut fra boligen sin da de ba om å få lønn. Polakkene har arbeidet og bodd på to forskjellige pizzarestauranter i Stavanger i en måned uten å få betalt (NRK Rogaland, 30.09.09). Les mer

 

 

Kommuner bryter allmenngjøringsloven

Surnadal kommune på Nordmøre har valgt å gi anbudet på rehabilitering av fasaden til ungdomsskolen i bygda til et latvisk selskap. Kommunen har utelukkende valgt billigste pris – men problemet er at både kommunen og entreprenørselskapet bryter norsk lov på en rekke områder. Allmenngjøringsloven som er vesentlig i nettopp denne saken, synes å være lite kjent i nordmørskommunen. (Bygg.no, 29.09.09) Les mer

Se også: Fellesforbundet: - Kommunen mangler grunnleggende kunnskap om lønns- og arbeidsvilkår (Bygg.no, 30.09.09)

Irsk LO: - Sosial dumping på grunn av den irske regjeringens manglende arbeidslivsregulering

Fredag 2. oktober stemmer Irland over Lisboa-traktaten og irene er splittet i synet på om traktaten vil gjøre livet lettere eller verre for arbeidstakerne. På både ja- og nei-siden skremmes det med økonomisk undergang. Etter at landet åpnet for arbeidsinnvandring fra nye EU-land i 2005, har det vært storforbruk av utenlandske underleverandører og billig utenlandsk arbeidskraft i Irland. Mange velgere forbinder den sosiale dumpingen med EU, men Macdara Doyle, talsmann for irsk LO, mener at hovedproblemet ikke er EU, men regjeringens manglende regulering av arbeidslivet. (LO-Aktuelt, 29.09.09) Les mer

 

 

- Fellesforbundet må skjerpe seg!

På ett av fjellhotellene jobbet latviske stuepiker for 10.000 kroner måneden – med 72 timers uke. En av Fellesforbundets avdelinger i distriktet mente det kostet for mye i forhold til hva de fikk igjen for å jobbe med organisering av jentene. De skulle jo bare være her i tre måneder, så blir de borte. - Er stuepiker fra de baltiske landene mindre verd enn andre? spør Elisabeth Jørgensen, leder for avdeling 267, Hedmark og Oppland. - Vi kan ikke godta sosial dumping fordi folk bare jobber her i tre måneder av gangen. Da godtar vi det jo! (Magasinett, 29.09.09) Les mer

 

 

Byggeplassaksjon i Sør-Rogaland

LogoHele åtte byggefirmaer med byggeprosjekter på Nord-Jæren er stanset av Arbeidstilsynet på grunn av manglende sikkerhet. Seks mindre firmaer er også anmeldt for sosial dumping, der de ansatte hadde timelønn som lå under minstelønnen. - Det kommer fortsatt utenlandsk arbeidskraft til Norge som er villig til å ta seg arbeid til luselønn, sier tilsynsleder Terje Lunde ved Arbeidstilsynets tilsynskontor i Stavanger. (NRK Rogaland, 28.09.09) Les mer

 

 

Danske virksomheter flytter hjem igjen

Mange virksomheter som flytter produksjonen ut av hjemlandet, rykker tilbake igjen etter noen år. Fenomenet ses for tiden i både Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Japan - og Danmark. Flere firmaer har vært blendet av lave lønninger og har kjempet med mentalitetsforskjeller, lyder noen av forklaringene. (Dansk LOs Ukebrev A4 32/2009, 28.09.09) Les mer

 

 

- Umenneskelige boforhold

I tre uker har tre arbeidere fra Polen og Litauen bodd på ett rom på Kirkenes camping. Leder i Fellesforbundet i Finnmark og Nord-Troms, Stein Tore Sebergsen nøler, ifølge Finnmarken, ikke med å kalle boforholdene for umenneskelige. Han påpeker at Finnmark fylkeskommune, som i dette tilfelle er byggherre, har et påse-ansvar for at arbeidsfolkene har akseptable betingelser. Det gjelder lønn, bolig og HMS. (Finnmarken, 28.09.09) Les mer

 

 

Konflikt om gulrothøsteres lønn og vilkår

- Uholdbare lønns- og arbeidsforhold, hevder Fellesforbundet om vilkårene for de utenlandske sesongarbeiderne som høster gulrøtter for bedriften Knaskerøtter. - Vi har ikke gjort noe galt, sier bedriftens personalansvarlige. (Østlands-Posten, 25.09.09) Les mer

Se også: UDI: Må oppfylle oppgitt minstelønn (Østlands-Posten, 25.09.09)
Bama krever skriftlig rapport (Østlands-Posten, 25.09.09)

 

 

Rekordhøy arbeidsinnvandring

I løpet av 2008 innvandret 48 000 ikke-nordiske statsborgere til Norge for første gang. Siden 2006 har arbeid vært den vanligste innvandringsgrunnen blant ikke-nordiske statsborgere. I 2008 kom det 23 200 arbeidsinnvandrere, det høyeste antallet noen gang. To tredeler av disse kom fra de nye EU-landene i Øst-Europa, og to tredeler av dem igjen kom fra Polen. Siden 1990 har i alt 91 300 personer innvandret til Norge på grunn av arbeid, og omtrent halvparten av dem har kommet fra de nevnte landene i Øst-Europa. I denne perioden har kun 12 100 av arbeidsinnvandrerne kommet fra land utenom Europa. (Statistisk sentralbyrå, 24.09.09) Les mer

 

 

Tror på samarbeid mot dumping

Statssekretær Jan Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet lovte før valget å invitere til møte om sosial dumping. Tirsdag 22. september ble møtet med representanter fra Transportarbeiderforbundet, Arbeidsmandsforbundet og NNN avholdt, og også representanter fra LO var til stede. – Dette var et positivt møte der den politiske ledelsen i departementet viste stor interesse for kampen mot sosial dumping. Ofte blir vi møtt med at tiltak må virke før nye tiltak settes i verk, men denne gang vises det handlekraft, sier Transport-leder Roger Hansen. (Transportarbeideren, 24.09.09) Les mer

 

 

Søknadstraum av utanlandske arbeidarar mot norske verft

Utanlandske arbeidarar i hopetal kontaktar no norske skipsverft på jakt etter jobb. Årsaka er ordretørke i heile Europa, og dei 5000 norske skipsarbeidarane får no konkurranse. Fleire NRK har vore i kontakt med peikar på at når verfta tener mindre pengar, og ei mengde arbeidarar i jaktar på jobb, er det større fare for sosial dumping. Leiaren i Artic Personal fryktar at utanlandske aktørar tilbyr billeg arbeidskraft og at norske verft seier ja takk. (NRK Sogn og Fjordane, 23.09.09) Les mer

 

 

Internasjonal konferanse om anstendig arbeidsliv 7. oktober 2009

LogoI anledning den internasjonale dagen for Anstendig Arbeid (World Day for Decent Work) 7. oktober 2009 inviterer LO og Fafo til internasjonal konferanse om fagbevegelse og arbeidsmigrasjon. Hensikten med konferansen er å belyse ulike sider ved arbeidsmigrasjon, dele erfaringer og å diskutere fagbevegelsens utfordringer og strategier for å sikre alle et anstendig arbeidsliv og en lønn å leve av. Konferansen finner sted i Folkets Hus kl 09-16. (Fafo Østforum, 22.09.09) Les mer om program og påmelding

Les mer om Decent Work på ILOs nettsider

 

 

Høvik Lys Produksjon flytter til Estland

23 ansatte ved Glamox-eide Høvik Lys Produksjon på Sørlifeltet mister jobben. Produksjonen flyttes til lavkostlandet Estland. Tillitsvalgt Tor Arne Hansen og de øvrige ansatte håpet i det lengste at deres argumenter skulle bli hørt. I forrige styremøte ble avgjørelsen utsatt i 14 dager til mandag 21. september. De ansatte fikk muligheten til å komme med forslag til forbedret lønnsomhet (Halden Arbeiderblad, 22.09.09). Les mer

Les også: Dette er nesten kriminelt (Halden Arbeiderblad, 22.09.09)

 

 

- Sjansen for å bli tatt er minimal

logoSeniorinspektør Alf Helgeland i Arbeidstilsynet Sør-Norge mener svart arbeid har forflyttet seg fra store byggeplasser til privatmarkedet. Han ønsker flere kontroller av private arbeidsgivere. (Fædrelandsvennen, 22.09.09) Les mer

 


Lurt av fiktiv oljerigg

19 unge menn fra Latvia og Litauen landet på Stavanger Lufthavn, Sola, rett etter midnatt natt til mandag. De kom via London, og alle hadde fått jobb på en oljerigg i Norge – trodde de iallfall. Men selskapets mann som skulle møte dem, dukket aldri opp (Stavanger Aftenblad, 22.09.09). Les mer

 

 

Byggplassaksjonen Midt-Norge: Færre uregistrerte utenlandske arbeidstakere

Skatteetaten gjennomførte i forrige uke en aksjon rettet mot byggeplasser i hele landet. I Midt-Norge har 61 kontrollører fra Skatt Midt-Norge vært ute på 86 byggeplasser. Resultatene fra Midt-Norge viser at andelen uregistrerte utenlandske arbeidstakere er kraftig redusert, fra 32 til 14 prosent i forhold til i fjor. (Fosna-Folket, 22.09.09) Les mer

 

 

Byggeplassaksjonen Region Sør: Lavere lønninger og økning i svart arbeid

I Region Sør viser byggeplassaksjonen en økning i svart arbeid og at lønningene går ned. Fortsatt er det mange uregistrerte virksomheter i sving på mindre byggplasser rundt omkring i regionen. En fant 14 av 92 firmaer uten registering i MVA-manntallet, og mange utenlandske ansatte uten registrering eller ID-kort (Telemarksavisa, 22.09.09). Les mer

 

 

Femdoblet ledighet blant polakker

Arbeidsledigheten blant borgere fra nye EU-land i Norge har økt med 400 prosent siden i fjor. Finanskrisen har ikke skremt arbeidsinnvandrere fra å komme til Norge. Antallet i år er like stort som i fjor. Men mange av de som kommer, får ikke jobb. Ifølge NAV er registrerte arbeidsledige fra nye EU-land femdoblet siden i fjor. (TV2 Nyhetene, 21.09.09) Les mer

 

 

Grande Røys trekker kritikken av LO-krav

Heidi Grande RøysFellesforbundet og LO krever at alle gårdbrukere og gartnerier skal betale kost og losji for utenlandske ansatte. Saken er til behandling i den offentlig oppnevnte Tariffnemnda, som deler seg i to. Et flertall støtter Fellesforbundets krav. Et mindretall bestående av representanter for arbeidsgiverne, vil ikke dekke kost og losji. Fornyings- og administrasjonsdepartementet, som ledes av Heidi Grande Røys (SV), advarte først mot LOs krav, men trekker nå tilbake dette brevet. (Magasinet for fagorganiserte, 21.09.09) Les mer

Les også: Grande Røys uenig med LO (Magasinet for fagorganiserte, 18.09.09)

 

 

 

Arbeidstakere på kortidsopphold lettet presset på arbeidsmarkedet

Statistisk Sentralbyrå har laget en ny rapport om sysselsatte på korttidsopphold i Norge i fjerde kvartal 2007. På den tiden var det stor etterspørsel etter arbeidskraft, og SSB konkluderer med at de mange arbeidstakerne som kom til Norge lettet på presset. Over halvparten av de rundt 64 000 kortidsinnvandrerne som kom i denne perioden var fra Sverige og Polen. Les hele rapporten her

 

 

Gir etter for fagbevegelsen

Fafo image/bildeI sin kamp for å bli gjenvalgt er EU-kommisjonens leder, José Manuel Barroso, i ferd med å gi etter for kravet om å revidere utstasjoneringsdirektivet. På et møte med den sosialdemokratiske partigruppa i Europaparlamentet i forrige uke innrømmet Barroso at EF-domstolens tolkning av utstasjoneringsdirektivet er et problem, og tok til orde for at det trengs ny lovgivning for å sikre likebehandling av arbeidstakere i EU-området. (Fri Fagbevegelse, 14.09.09) Les mer

 

 

 

Enighet om delvis allmenngjøring i landbruket

- Vi ønsker å opptre ansvarlig, og vi er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Tarifflønn er en god rettesnor for avlønning av arbeidskraft per i dag, og en forskriftsfesting av minstelønn vil således være en formalisering av gjeldene praksis for mange. Dette skriver en rekke organisasjoner knyttet til landbruket i et felles høringssvar til forslaget til forskrift om delvis allmenngjøring av overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene. (Norges Bondelag, 14.09.09) Les mer

 

 

Griper fatt i dumpingkravene

Jan Erik Støstad– Dersom det ikke blir regjeringsskifte, vil vi innkalle LO, NNN, Arbeidsmand og Transportarbeiderforbundet til et møte for å diskutere hva som videre kan gjøres, om det trengs en handlingsplan III mot sosial dumping, sier statssekretær Jan Erik Støstad. (Fri Fagbevegelse, 14.09.09) Les mer

Se også: Krever grep mot sosial dumping (Nationen, 10.09.09)

 

 

 

 

 

NHO: - Unyansert om bemanningsbransjen

logoFafos bedriftssurvey viser at 39 % av de undersøkte bedriftene ansetter arbeidere fra Øst Europa. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund (NNN) mener sosial dumping florerer, og bemanningsbransjen blir utpekt som synder.  - Virkeligheten er mer nyansert, sier Even Hagelien, Fagsjef i Bemanningsbransjen i NHO Service. (NHO, 14.09.09) Les mer

Se også: Krever grep mot sosial dumping (Nationen, 10.09.09)
- NHO er selvfølgelig for gode arbeidsforhold (NHO, 14.09.09)

 

 

 

 

 

Solidaransvar i Danmark?

Den danske Enhedslisten tror tida jobber for solidaransvar også på danske byggeplasser. Flere ferske eksempler på at utenlandske selskaper stikker av fra lønnskrav, skatt og moms uten at det får konsekvenser, gjør at Enhedslisten nå tar opp spørsmålet på nytt. – Det er rett og slett nødvendig med en lovgivning på dette området, sier Lene Barfod, Enhedslistens talsperson i arbeidsmarkedsspørsmål, til Fagbladet 3F (Magasinet for fagorganiserte, 11.9.09). Les mer

Se også: Polske firmaer løper fra regningen (Dansk LOs ukebrev, 14.09.09)
Danske LO-forslag mot sosial dumping (Fri Fagbevegelse, 16.09.09)

 

 

Krever grep mot sosial dumping

Nesten halvparten av bedriftene i næringsmiddelindustrien melder om at de benytter seg av utenlandsk arbeidskraft. Det er en tredobling siden 2006, viser ferske tall fra Fafos bedriftssurvey. Tillitsvalgte i bransjen frykter at omfanget av sosial dumping har økt tilsvarende, og i går gjorde tre fagforbund felles front med nye krav om tiltak for å stoppe utviklingen. (Nationen, 10.09.09) Les mer

Se også: Slaget om sosial dumping står på mandag (Radio Riks, 10.09.09)

 

 

Debatt: - Mer dumping med Frp

- Sosial dumping er et økende problem innenfor flere sektorer, og kampen mot dumping skiller klart mellom høyre og venstresiden, skriver tre fagforbundsledere i et debattinnlegg. - Her snakker vi ikke bare om at de to høyrepartiene generelt er passive, akkurat som arbeidsgiverne i NHO, men for oss er det viktigst at de klart tar avstand fra å bruke det som trolig blir et av de aller viktigste våpnene mot sosial dumping, solidaransvar. (Dagsavisen, 10.09.09) Les mer

 

 

Lysark fra Fafo Østforum seminar om arbeidsinnvandring og lønnsutvikling

Bjørn BratsbergOddbjørn Raaum72 var til stede på høstens første Fafo Østforum seminar i går. Tema var hvilken betydning innvandring kan ha for det generelle lønnsnivået i en bransje. På seminaret presenterte forskerne Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum (bildene) fra Frischsenteret ved Universitetet i Oslo en studie av lønnsutviklingen i bygg og anlegg, og hvordan den er påvirket av bruken av utenlandsk arbeidskraft. Et viktig funn i undersøkelsen deres er at lønnsveksten har vært betraktelig lavere i bransjer med høy innvandring. Partene i arbeidslivet, representert ved Stein Reegård i LO og Olav Magnussen i NHO, kommenterte studien. (Fafo Østforum, 09.09.09) Les mer og last ned lysark

Se også:
Lav lønnsvekst med arbeidsinnvandring
(Teknisk Ukeblad, 09.09.09)
Høy arbeidsinnvandring = lavere lønnsvekst (Magasinet for fagorganiserte, 08.09.09)

 

 

 

Moja Norwegia – internettside for polakker i Norge

Aleksandra F. EriksenMoja Norwegia er polsk og betyr Mitt Norge. Det er også navnet på et nettsamfunn som henvender seg til polakker i Norge. Her presenteres både kultur, sport og nyheter. Eksempelvis oversettes pressemeldinger fra AID om sosial dumping til polsk. - Et møtested på tvers av grenser. En alternativ vei til integrering, sier Aleksandra F. Eriksen, daglig leder i Polish Connection. Hun startet opp nettstedet for snart ett år siden, og utvikler nå et tilsvarende nettsted om Polen for nordmenn. (Fafo Østforum, 09.09.09) Les presentasjon av nettstedet på norsk (pdf)

www.mojanorwegia.pl
Norske sider

 

 

UDI stopper distribusjon av statistikk om arbeidstillatelser gitt til borgere av EØS medlemsland

LogoUDI har siden 2004 hver måned distribuert statistikk om arbeidstillatelser gitt til borgere av EØS medlemsland, med særlig vekt på borgere av de land som har vært omfattet av overgangsordningene. Denne statistikken vil ikke lenger bli distribuert, siden den etter UDIs vurdering ikke lenger kan speile utviklingen i arbeidsinnvandringen til Norge av de grupper som statistikken omfatter. (UDI, 07.09.09) Les mer

Se statistikk fra UDI på Fafo Østforums statistikkside

 

 

 

Tjenestedirektivet må implementeres i tide

BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, publiserte nylig en uttalelse vedrørende tjenestedirektivet. Direktivet skal være implementert innen 28. desember i år. Organisasjonen understreker viktigheten av at direktivet blir implementert i tide, riktig og likt i alle landene i EU EØS. For bedrifter, særlig små og mellomstore, har direktivet potensial til å fjerne mange av de gjenstående barrierene for fri bevegelse av tjenester. (NHO Europanytt, 07.09.09) Les mer

 

 

- Norske sjøfolk står i fare for å bli utryddet

- Stadig flere norske rederier flagger ut og ansetter utenlandske sjøfolk. Av de 100 000 menneskene som jobber i maritim næring i dag, vil 70 000 av disse forsvinne dersom vi ikke får en fortsatt rødgrønn regjering. De har vist at de kjemper for å unngå sosial dumping – og har sagt at de vil fortsette å kjempe sammen med oss for at vi skal få rettferdige konkurransevilkår, skriver Norsk Sjømannsforbund i en pressemelding. (NTB, 07.09.09) Les mer

 

 

Dansk fagbevegelse har vansker med å få fatt i østarbeidere

- Det er avgjørende for dansk fagbevegelse, at flere av østarbeiderne i det danske arbeidsmarkedet blir organisert, mener Arne Grevsen, i Den Grønne Gruppe i 3F. - Blir ikke fagbevegelsen bedre til å rekruttere østeuropeerne, står den danske model for fall, mener han. (Dansk LOs Ukebrev A4 29/2009, 07.09.09) Les mer

 

 

Har vi sendt hjem polakker og baltere med ufine metoder?

Jon Erik DølvikDa Rødt-leder Torstein Dahle ble spurt om hvorfor Norge har klart seg bedre gjennom finanskrisen enn mange andre land, trakk han blant annet frem behandlingen av utenlandske arbeidere. - Vi har sendt hjem en del polakker og baltere som jobbet her. Til dels med ufine metoder, sa Dahle til NRK. Ifølge Fafo-forsker Jon Erik Dølvik (bildet) finnes det ikke belegg for å si at den norske stat har sendt polakker og baltere hjem. - Tvert imot viser tallene at mange polakker og baltere blir værende i Norge, ikke minst etter 1. mai i år, sier Dølvik. (Bergens Tidende, 02.09.09) Les mer

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700