Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Oktober 2009

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum oktober 2009

 

Varsler storaksjon mot sosial dumping

logoUtenlandske, illegale arbeidere florerer i norske bedrifter. Nå varsler Arbeidtilsynet storaksjon. På grunn av finanskrisen har antallet bemanningsselskaper som formidler arbeidskraft fra Øst-Europa og Afrika økt, og tilsynet mistenker flere norske arbeidsgivere for å utnytte disse arbeiderne. (TV 2 Nyhetene, 30.10.09) Les mer

 

 

Ny rapport om allmenngjøring fra Fellesforbundet

- Vi trenger en allmenngjøringsordning med bred politisk aksept, sa Kjell Asbjørn Skjærvø da han presenterte for forbundsstyret i Fellesforbundet en rapport med forslag til endring av allmenngjøringsordningen. Skjærvø har konkludert med at det kan være behov for endringer for å gjøre ordningen mer velfungerende. Et av forslagene er allmenngjøring av minstelønnssatsene og eventuelt andre bestemmelser i tariffavtalen gjennom en partstyrt ordning. Det kan være et supplement til dagens ordning. (Fellesforbundet, 29.10.09) Les mer

 

 

Indere strømmer til Norge

Indere topper innvandringsstatistikken for faglært arbeidskraft til Norge. Det viser tall som nylig ble lagt frem av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Statistikken viser en bratt oppadgående kurve over indere som har innvandret til Norge de siste årene. Det finnes totalt 8500 nordmenn med indisk bakgrunn, 24 prosent av disse kom i løpet av 2007 og 2008. Indiske nordmenn er i høy grad økonomisk selvhjulpne, de fleste er i jobb og brorparten har høy utdannelse. (Journalen, 29.10.09) Les mer

 

 

BIR frikjenner seg selv

Tidligere i måneden ble det avdekket at flere polske arbeidere jobbet for 30 kroner timen. BIRs advokater konkluderer med at selskapet ikke driver sosial dumping. Det hevdes det at kontoutskrifter fra Polen viser at polakkene fikk de pengene de hadde krav på. EL & IT forbundet tror ikke på rapporten. - Her har det foregått grovt sosial dumping som er dokumenter. Det vil vi har en slutt på, sier organisasjonssekretær Åge Blummenfelt. (NRK Hordaland, 29.10.09) Les mer

Se også:
Protesterte mot sosial dumping (Bergens Tidende, 02.11.09)
Aksjonerer mot BIR (Bergens Tidende, 29.10.09)
Får 30 kroner i timen (NRK Hordaland, 01.10.09)

 

 

Lysark fra Fafo Østforum seminar om norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft

Mona BråtenJon Horgen Friberg Anne Mette Ødegård Rolf K. Andersen Om lag 70 var tilstede på gårsdagens Fafo Østforum seminar der vi lanserte en ny Fafo-rapport om norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft. De siste årene har mange norske bedrifter fått erfaring med bruk av arbeidskraft fra EUs nye medlemsland. Vinteren 2009 gjennomførte Fafo en omfattende bedriftsundersøkelse i tre næringer: Bygg og anlegg, industri og hotell og restaurant. Dette var en oppfølging av en tilsvarende undersøkelse i 2006. Den nye Fafo-rapporten har funn fra begge undersøkelsene, og dermed også endringer fra 2006 til 2009 når det gjelder bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft, og motiver og erfaringer. (Fafo Østforum, 28.10.09) Les mer og last ned lysark

 

 

– Ulovlige arbeidere dumpes i Norge

Det er trolig tusenvis av illegale arbeidere i Norge. De har ikke oppholdstillatelse, arbeidstillatelse, personnummer eller skattekort. Mange av dem formidles av bemanningsbyråer, og i finanskrisetider kaster norske bedrifter seg over dem. Nesten halvparten av østeuropeiske arbeidere blir formidlet gjennom bemanningsbyråer. Og, til tross for at norske arbeidgivere plikter å forsikre seg om at ansatte har med seg alle papirer fra byrået og at disse er i orden, er det kun 43 prosent av de undersøkte bedriftene som oppgir at de sjekker dette. Tallet er overraskende lavt, mener Fafo-forsker Anne Mette Ødegård. (TV2 Nyhetene, 28.10.09) Les mer

 

Ny Fafo-rapport om norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft

OmslagI 2009 brukte 35 prosent av bedriftene i bygg og anlegg, deler av industrien og hotell og restaurant arbeidskraft fra nye EU-land. Dette er en økning fra 15 prosent i 2006. Det var mer enn en fordobling av bedrifter som svarte at de både ansatte folk og brukte arbeidskraft via innleie og underentreprenører. Mangel på felles språk og mangel på kunnskap om HMS-regler viser seg å være et økende problem i de bedriftene som bruker østeuropeisk arbeidskraft. Dette viser rapporten Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft, som er utarbeidet av Fafo-forskerne Rolf Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg og Anne Mette Ødegård. (Fafo Østforum 27.10.09) Last ned rapporten
Les mer om rapporten

Se også:
Vet lite om sikkerhet (Magasinet for fagorganiserte, 28.10.09)
Dobling fra øst (NHO Service, 28.10.09)

 

 

Arbeidsinnvandrere sliter med språket

Anne Mette ØdegårdFlere bedriftsledere enn for tre år siden innrømmer at språket skaper problemer på arbeidsplasser med østeuropeere, ifølge Fafo-rapport. – Bedriftseierne har nok fått mer erfaring, og de er blitt mer oppmerksomme på disse utfordringene knyttet til østeuropeisk arbeidskraft. Man trodde kanskje det var lettere enn det viste seg å være – og bare putte inn flere arbeidsfolk. Men det viste seg at de har andre måter å jobbe på, annet verktøy, andre tradisjoner, sier Fafo-forsker Anne Mette Ødegård. Fafo har kartlagt bedriftslederes erfaringer med arbeidere fra de nye EU-landene, blant annet polakker, litauere og latviere, som det har kommet mange av siden EU-utvidelsen i 2004. (Aftenposten, 27.10.09) Les mer

Se også: Språkproblemer på norske arbeidsplasser (Fædrelandsvennen/NTB, 27.10.09)

 

 

Til sak mot tarifflønn - tapte

Arbeidstilsynet ga et litauisk byggefirma pålegg fordi det ikke betalte arbeiderne lovfestet minstelønn etter allmenngjøringsforskriften. Selskapet gikk til sak, men tapte på alle punkter. - Dette er en viktig dom - både for våre tillitsvalgte og for offentlige tilsynsmyndigheter. Den slår fast hvordan allmenngjøringsforskriften skal forstås, påpeker Per Skau, sekretær i Fellesforbundet. (Fri fagbevegelse, 26.10.09) Les mer

 

 

NHO Service fraråder regionale verneombud i renholdsbransjen

- Det er gledelig at Arbeids- og inkluderingsdepartementet viser vilje til å bidra til økt seriøsitet i renholdsbransjen, men NHO Service vil sterkt fraråde etablering av en ordning med regionale verneombud for renholdsbransjen, skriver NHO Service i sitt høringssvar på forslaget om å etablere regionale verneombud. - Det haster med å få på plass en offentlig registreringsordning for renholdsbedrifter og en ordning med id-kort for renholdere, jf. Regjeringens handlingsplan 2 mot sosial dumping. Disse tiltakene vil raskt og effektivt kunne bidra til bedrede lønns- og arbeidsvilkår i bransjen, skriver NHO Service. (NHO Service, 26.10.09) Les mer

 

 

Adecco: - Solidaransvar vil medføre "opprydding" i byggebransjen

– Endringen i loven innebærer stor risiko ved bruk av underentreprise eller innleieselskaper som ikke følger satser i allmenngjøringsforskriften, eller ikke har økonomisk evne til å utføre betaling, sier direktør for Adecco Bygg & Industri, Erling Kornkveen. Han tror regelendringen vil medføre en ”opprydding” i byggebransjen. Samtidig ser han en mulighet for bemanningsfirmaer som holder seg til forskriftene, herunder hans eget selskap. (Rørfag, 21.10.09) Les mer

 

 

Ny faktaside hos Arbeidstilsynet: Solidaransvar for oppdragsgivere

logoAllmenngjøringsloven § 13 - Solidaransvar for oppdragsgivere trer i kraft 1. januar 2010. Denne lovendringen medfører at oppdragsgivere er solidaransvarlig for lønnspliktene til underleverandører nedover i en kontraktskjede på de områdene som dekkes av allmenngjøringsforskrifter. Arbeidstilsynet har laget en egen faktaside med informasjon om ordningen. (Arbeidstilsynet, 20.10.09) Les mer

Se også: Nye regler for solidaransvar (Rørfag, 21.10.09)

 

 

Nordland vil ha innvandrere

- Nordland vil ha 10000 nye innvandrere, for å få jobbene gjort, men også for å fylle opp med innbyggere i kommuner med fraflytting. Det er fastboende innvandrere Nordland vil ha, Fastboende arbeidsinnvandrere motvirker risikoen for sosial dumping, skriver Nationen på lederplass. (Nationen, 19.10.09) Les mer

Se også: Innvandring helt nødvendig (Avisa Nordland, 20.10.09)

 

 

Til sak mot pålegg om tarifflønn - tapte

Arbeidstilsynet ga et litauisk byggefirma pålegg fordi det ikke betalte arbeiderne lovfestet minstelønn etter allmenngjøringsforskriften. Selskapet gikk til sak, men tapte på alle punkter. (Magasinet for fagorganiserte, 16.10.09) Les mer

 

 

Debatt: - Hva er egentlig dumping?

- Sosial dumping er det alle er mot, men ingen er enige om hva egentlig er. Dermed blir det lett å gripe til i debatten – den som kan klistre «sosial dumping» til motparten, har vunnet. Dette ødelegger en riktig og viktig diskusjon, skriver Nina Melsom, avdelingsdirektør for arbeidslivspolitikk i NHO. (Dagsavisen, 16.10.09) Les merUavklart for polske elektrikere i Bergen

De polske elektrikerne som arbeider ved søppelanlegget BIR i Bergen, får fortsattt kun halvparten av det de har krav på. Nå tas saken opp som interpellasjon i Bergen bystyre. I tillegg til at lønna var lav, fikk polakkene heller ikke utdelt lønnsslipper. - Dermed kan de ikke bevise at de har betalt skatt og myndighetene ser på dette som svart arbeid, sier forbundssekretær Jan Henrik Larsen i EL & IT Forbundet. (EL & IT Forbundet, 16.10.09) Les mer

 

 

 

Ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vedtok torsdag ny utlendingsforskrift. Det blir enklere ordninger for arbeidsinnvandring. - Det etableres nye ordninger som letter tilgangen til arbeidsmarkedet for faglærte arbeidstakere og spesialister fra områder utenfor EØS med et lønnstilbud over 500 000 kr. Blant annet gis det adgang til å begynne i jobben før oppholdstillatelsen er innvilget, sier Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 15.10.09) Les mer

 

 

 

Ny rapport fra Baltic Development Forum

Mandag ble årets State of the Region Report om konkurransedyktighet og regionalt samarbeid i Østersjøområdet lansert på Baltic Development Forums toppmøte. Hovedtemaene i årets rapport er finanskrisens konsekvenser i regionen og mottiltakene som er iverksatt, regionens konkurransedyktighet og EUs regionale strategi for Østersjøområdet. (Fafo Østforum/Baltic Development Forum, 14.10.09)
Les mer og last ned rapporten

 

 

Nytt tiltak mot sosial dumping – fleire regionale verneombod

Regjeringas handlingsplanar mot sosial dumping har hatt god effekt, men tilsynsstyresmaktene finn framleis utanlandske arbeidstakarar som blir utnytta i form av lågare løn og dårlegare tryggings- og arbeidsmiljøstandard enn det som er akseptabelt på den norske arbeidsmarknaden. Regjeringa foreslår ei løyving på 6 millionar kroner til oppstart av dei regionale verneomboda i hotell-, restaurant- og reinhaldsbransjen i statsbudsjettet for 2010. (AID, pressemelding, 13.10.09) Les mer

Se også: Nye vaktbikkjer mot sosial dumping (Teknisk Ukeblad, 13.10.09)

 

 

FrP tror innvandring skader økonomien

Slik det allerede er gjort i Danmark av Danmarks Nationalbank, krever Siv Jensen at regjeringen utarbeider et regnskap over hvilken innvirkning innvandringen har på norsk økonomi. - Stadig hører vi at Norge ikke klarer seg uten arbeidsinnvandring, men denne undersøkelsen viser at innvandring ikke nødvendigvis bare bidrar til velferden, sier Jensen. - Vi mener arbeidsinnvandring kan være bra - særlig for arbeidsgivere som trenger øyeblikkelig arbeidskraft, men det gir også noen utfordringer for systemet rundt. Særlig hvis det innebærer permanent opphold. (Dagbladet, 13.10.09) Les mer

 

 

Tillitsvalgte er sjokkert over at verftene går til sak mot tariffnemda

Vestlandskonferansen i Fellesforbundet - som består av tillitsvalgte fra skip- og offshoreverksteder fra Trøndelag til Oslofjorden - mener at rettssaken mot Tariffnemnda og allmenngjøring av norsk lønn ved norske verft er "en provokasjon mot de ansatte på verftene". Vestlandskonferansen er særlig provosert over at NHO går til rettssak mot myndighetene som stiller opp for dem, og i en uttalelse oppfordrer de til en landsomfattende politisk streik på verftene og en markering når rettssaken starter 7. desember i Oslo tingrett. (FriFagbevegelse, 12.10.09) Les mer

 

 

Fafo Østforum seminar 27. oktober: Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft

Mona BråtenJon Horgen Friberg Anne Mette Ødegård Rolf K. Andersen De siste årene har mange norske bedrifter fått erfaring med bruk av arbeidskraft fra EUs nye medlemsland. Vinteren 2009 gjennomførte Fafo en omfattende bedriftsundersøkelse i tre næringer: Bygg og anlegg, industri og hotell og restaurant. Dette var en oppfølging av en tilsvarende undersøkelse i 2006. På dette seminaret lanseres en ny Fafo-rapport med funn fra begge undersøkelsene, og dermed også endringer fra 2006 til 2009 når det gjelder bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft, og motiver og erfaringer. Seminaret arrangeres i auditoriet i Fafos anneks, kl 14-16. Påmeldingsfrist: 22. oktober. (Fafo Østforum, 12.10.09) Program og påmeldingsinformasjon

 

 

NHO Service ønsker opprydning

- Næringslivet må slutte å undergrave arbeidslivet ved å benytte useriøse bemanningsbedrifter. Fagsjef Even Hagelien kommenterer i VG at Tommy Sharif har leid inn personell fra "Sjanse Limited". (NHO Service, 09.10.09) Les mer

Se også:
Sharif har ansvar som arbeidsgiver (P4, 08.10.09)
Sharif har ryddet opp (P4, 08.10.09)


 

Ny i Norge

Mange arbeidsinnvandrarar opplever vanskar med å finne fram til viktig informasjon om det norske samfunnet. Boka Ny i Norge skal gjera arbeidsinnvandrarar i betre stand til å gjera si plikt, og krevja sin rett. Ny i Norge inneheld informasjon om rettar og plikter ved arbeid og opphald i Noreg, samt dei generelle ordningane knytt til born, skule og helse. Boka gir også praktiske råd og tips for korleis meistra ein ny kvardag. Ny i Norge skal delast ut gratis til brukarar, og kan bestillast kostnadsfritt frå IMDi. (Inytt nr. 16, 09.10.09) Les mer

 

 

Internasjonal konferanse om anstendig arbeidsliv 7. oktober 2009
- se innledninger på web-tv og last ned lysark

LogoI anledning den internasjonale dagen for Anstendig Arbeid (World Day for Decent Work) 7. oktober 2009 inviterte LO og Fafo til internasjonal konferanse om fagbevegelse og arbeidsmigrasjon. Hensikten med konferansen var å belyse ulike sider ved arbeidsmigrasjon, dele erfaringer og å diskutere fagbevegelsens utfordringer og strategier for å sikre alle et anstendig arbeidsliv og en lønn å leve av. (Fafo Østforum, 08.10.09) Innledninger og lysark

Les mer om Decent Work på ILOs nettsider

Se også nyhetssak: Støre - Anstendig arbeidsliv hugget i stein (LO-Aktuelt, 08.10.09)

 

 

Til kamp mot rasismen i LO

LO-nestleder Gerd Kristiansen vet at Norge vil trenge stadig flere arbeidsinnvandrere i årene som kommer. Derfor lover hun å trappe opp innsatsen i kampen mot fremmedfrykt på norske arbeidsplasser. – Vi har en jobb å gjøre her. Vi må sette dagsorden, vi kan ikke la det passere at mange – også av våre medlemmer – går rundt og tror at 90 prosent av innvandrerne i Norge ikke har lovlig rett til å oppholde seg her, sier hun. (Dagsavisen, 08.10.09) Les mer

 

 

Krafttak mot sosial dumping

Regjeringen vil ha flere kontroller mot sosial dumping og økonomisk kriminalitet i næringslivet. De tre regjeringspartiene lover i sin nye politiske plattform at staten skal ta et krafttak i de bransjene som har størst problemer med sosial dumping, gjennom bransjeprogrammer med eierne, ansatte og staten. (Magasinet for fagorganiserte, 07.10.09) Les mer

 

 

Stordalen: - Jeg holder løftene

Hotell-eier Petter Stordalen understreker at han vil holde løftet om å betale bygningsarbeiderne fra Ansgar hotell, hvis Økokrim kommer fram til at det har foregått sosial dumping. (Magasinet for fagorganiserte, 06.10.09) Les mer

Se også:
Stordalen nekter å betale byggarbeidere (Dagbladet, 01.10.09)
- I Choice holder vi det vi lover (P4, 01.10.09)
Stordalen vil se på saken på nytt (Hegnar online/NTB, 01.10.09)
Stordalen garanterer for lønnen (Dagens Næringsliv, 21.05.08)

 

 

 

Danmark: Sosial dumping utfordrer fagbevegelsen

Den danske arbeidsmarkedsmodellen er satt under sterkt press av arbeidskraftens fri bevegelighet innenfor EU's indre marked. Den har skapt en invasjon av billig østeuropeisk arbeidskraft, som underbyr danske lønn- og ansettelsesvilkår. - Vi kan ikke klare kampen mod sosial dumping alene, lyder nødropet fra fagbevegelsen. (Dansk LOs Ukebrev A4 33/2009, 05.10.09) Les mer

Se også: Slår alarm om sosial dumping (Fri Fagbevegelse, 06.10.09)

 

 

Lover opprydning i sosial dumping

Polakker som bygger ut BIRs anlegg i Rådalen tjener 30 kroner i timen, hevder El- og IT-forbundet. Forbundssekretær Jan Henrik Larsen sier at polakkene har fått utlevert to arbeidskontrakter: - En som de blir lønnet etter, og en som skal vises frem til norske myndigheter. BIR-direktør Steinar Nævdal lover opprydning. - Dersom opplysningene om de to kontraktene stemmer, er det jo svindel. Det vil i så fall få konsekvenser for vår leverandør, sier Nævdal. (Bergens Tidende, 02.10.09) Les mer

 

 

Blir tvunget til å jobbe svart for å overleve

Finanskrisen tvinger polske og baltiske arbeidere til å jobbe svart i Norge. For mange handler det om overlevelse. - De må ta jobbene for å klare å overleve, og er et lett bytte for useriøse aktører, sier forbundssekretær Halvor Langseth i Fellesforbundet til ABC Nyheter. Han forteller at de utenlandske arbeiderne faller utenfor norske velferdsordninger. Når de i tillegg som regel har kortest ansiennitet, blir problemet åpenbart (ABCNyheter, 01.10.09). Les mer

 

 

Fruktbonde hjelper rumenske plukkere

Fruktbonden Jan Olav Eilevstjønn på Akkerhaugen ville gi noe tilbake til sine rumenske sesongarbeidere. Resultatet ble Apple Aid. I desember sender Apple Aid i Sauherad av gårde en ny semitrailer proppfull av klær, tepper, møbler og leker til traktene rundt den rumenske byen Onesti. Grunnlaget for Apple Aid ble lagt da Jan Olav Eilevstjønn besøkte den rumenske provinsen i påsken 2007. – Jeg hadde hatt rumenske sesongarbeidere på gården i sju–åtte år. Når noen stadig vender tilbake, blir man jo godt kjent. Derfor ble også vi på gården invitert til Romania, forteller Jan Olav Eilevstjønn (Varden, 01.10.09). Les mer

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700