Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l November 2009

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum november 2009

 

Polakker stues sammen i brannfeller

Et halvt år etter at syv polakker omkom i brann i Drammen, stengte brannvesenet en låve i Lier der 60 polakker bodde uten tilstrekkelig rømningsvei og uten brannvarslingsanlegg. Både i Oslo og Drammen samarbeider brannvesen, politiet, Arbeidstilsynet og skatteetaten for å hindre dødsbranner og sosial dumping (E24, 29.11.09). Les mer

 

 

Offensiv mot sosial dumping i offentlig sektor

Fagforbundets mektige leder, Jan Davidsen, vil ha en offensiv mot sosial dumping i offentlig sektor. – Vi har sett flere eksempler på at det foregår sosial dumping også i offentlig sektor. For eksempel når et firma leier ut personell til helsesektoren, og betaler 10.000 kroner i månedslønn og kaller det opplæring, selv om personen går ordinære vakter, sier Davidsen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB, 27.11.09). Les mer

 

 

Arbeidstilsynet: Mindre ryddige arbeidsforhold igjen

LogoDeler av byggebransjen er i ferd med å bli mer rufsete igjen. Etter at finanskrisa slo inn, forekommer det mye svart arbeid og sosial dumping, særlig innen hyttebygging, rehabilitering og vedlikehold på private boliger. Det fastslo seniorrådgiver Berit Bøe i Arbeidstilsynet på et BNL-seminar om solidaransvar og påseplikt. (Byggmesteren, 26.11.09) Les mer

 

 

Bok: "Den nye kampen om arbeidslivet"

Dag SeierstadI boka "Den nye kampen om arbeidslivet" roser Dag Seierstad navngitte tillitsvalgte i Oslo Bygning for å gjøre en viktig jobb for å bevare avtaleverket og sikre utenlandske arbeidstakere. Undertittelen på boka er EF-domstolen og europeisk fagbevegelse, og Seierstad mener at EU gjennom disse fire dommene - Laval, Viking Line, Rüffert og Luxemburg - innfører en femte markedsfrihet i tillegg til den frie flyten av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. "Det er friheten til å dumpe lønninger og arbeidsvilkår for dine ansatte", skriver han. (LO-Aktuelt, 25.11.09) Les mer

 

 

 

Populært BNL-seminar om solidaransvar og påseplikt

Logo- Vi har vært prinsipielt i mot påseplikt og solidaransvar. Men som næringsaktør og samfunnsaktør skjønner vi hvorfor det har kommet, sa BNL-direktør Ketil Lyng da han åpnet seminaret om solidaransvar og påseplikt og bedriftenes ansvar i forhold til nye lover og regler. - Vi er kjempefornøyde med responsen på seminaret som ble arrangert i Oslo i dag. Seminaret ble fulltegnet etter kort tid og flere måtte avvises. Temaet er helt tydelig viktig for våre medlemsbedrifter, sier advokat  og seminaransvarlig Annicken Iversen i BNL. Neste seminar arrangeres i Bergen 28. januar 2010 og flere byer vil etterhvert få tilbud om seminaropplegg. (BNL, 25.11.09) Les mer

 

LO i Trondheim: Klar tarifftale

Staten må bla opp milliarder til likelønn og arbeidsgiverne må innstille sin kamp mot allmenngjøring av tariffavtalene, krever LO i Trondheim. (Fri Fagbevegelse, 25.11.09) Les mer

 

 

Sosial dumping-forskriften: Avviser brudd på EØS-avtalen

LogoDen norske forskriften mot sosial dumping i offentlige anskaffelser bryter ikke med EØS-avtalen. Dette slår Norge fast i et svarbrev til EFTAs overvåkingsorgan ESA, som i sommer bad om en redegjørelse om forholdet mellom forskriften og prinsipper og regler i EØS-avtalen. (Doffin, 25.11.09) Les mer

Se også:
ESA griper inn mot sosial dumping-forskrift (Doffin, 31.08.09)
Vil ha utredet sosial dumping-tiltak (Doffin, 31.03.09)

 

 

To av tre er enige i at arbeidsinnvandring bidrar positivt til norsk økonomi

Statistisk sentralbyrå (SSB) har en årlig undersøkelse av holdninger til innvandrere og innvandring. I år stilte SSB et helt nytt spørsmål om arbeidsinnvandring. To av tre sa seg enige i at arbeidsinnvandring fra land utenom Norden bidrar positivt til norsk økonomi. Undersøkelsen viser også at sju av ti fortsatt er helt eller nokså enige i at ”innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv”. Samtidig er det blitt en strengere holdning til asylsøkere. (SSB, 24.11.09) Les mer

Se også: Vi vil ha innvandrere, men bare når vi trenger det (Journalen, 24.11.09)

 

 

 

FN: Arbeidsmigrasjon er en gevinst for verden

Det er langt flere gevinster enn ulemper forbundet med at folk krysser grenser for å arbeide. Det konkluderer FN i ny rapport. Og derfor anbefaler den internasjonale sammenslutning av nasjoner, at statene fjerner de barrierer som forhindrer at folk kan flytte fritt mellom land. En anbefaling som møter støtte blant danske eksperter, skriver dansk LOs Ugebrevet A4 (nr 40, 23.11.09) Les mer

 

 

Allmenngjering i jordbruks- og gartnerinæringane - lenke til forskrift

- Tariffnemnda fastsette 16. november 2009 forskrift om allmenngjering av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringane i heile landet. Forskrifta gjeld frå 1. januar 2010, heter det i en pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID, 23.11.09) Les mer

Se også:
Nemnda sitt vedtak er tilgjengeleg på Tariffnemndas nettsider
Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene i Norge Fastsatt av Tariffnemda 16.11.09

 

 

Tariffavtale i Jobzone

Fredag ettermiddag undertegnet Fellesforbundet og NHO Service tariffavtale i bemanningsselskapet Jobzone. Forbundet har 51 medlemmer i bedriften, de fleste er polske og tyske. (Magasinett, 23.11.09) Les mer

Se også: Polske bygningsarbeidere i Jobzone vil streike for tariffavtale (E24, 18.11.09)

 

 

Norge gir ikke etter for ESA når det gjelder offentlige anbud

Regjeringa hevder kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud ikke er i strid med EØS-avtalen. Overvåkingsorganet for EØS-avtalen - ESA - sendte i sommer brev til Norge med påstand om at det norsk lovverket stiller for strenge krav til leverandører til offentlig sektor (Magasinet for fagorganiserte, 23.11.09). Les mer

 

 

Byggeplasser med dårlig kontroll

Oslo kommunes Omsorgsbygg og Undervisningsbygg får kritikk for kontrollen på sine byggeplasser. Arbeidstilsynet mener de ikke er gode nok til å forebygge utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft. -Ifølge papirene skulle det være 25 personer i arbeid på Marienlyst skole. Vi sluttet å telle da vi hadde kommet til 117, forteller ansvarlig for aksjonen, Per Granerød i Arbeidstilsynet i Oslo (E24/Aftenposten, 23.11.09). Les mer

 

 

Skremmende dårlig sikring

Bilder av flere polske arbeidere som jobbet på et tak i Røyken kommune i Buskerud skremmer Arbeidstilsynet. Arbeiderne jobbet tilsynelatende uten nødvendig sikring. - Dette er stikk i strid med alle regler, sier Jan Muggerud, tilsynsleder i Arbeidstilsynet i Buskerud, til Dagbladet etter at han har sett bildene (Dagbladet, 21.11.09). Les mer

 


Kamp mot sosial dumping - markeringer i Oslo 7. desember

Fagbevegelsen demonstrerer i Oslo. Bakgrunnen er at NHO og Norsk Industri er partshjelpere for ni skipsverft som har stevnet staten på grunn av Tariffnemndas vedtak om allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien. LO i Oslo og Vestlandskonferansen i Fellesforbundet som har tatt initiativ til to markeringer mandag 7. desember: kl 08.45 blir det fanemarkering mot NHO utenfor Oslo Tinghus, og kl 11.00 blir det markering utenfor Stortinget med overrekkelse av krav om enklere regelverk for allmenngjøring av tariffavtaler. (EL & IT, 20.11.09) Les mer

 

 

Høyre: - Polakker er ikke velferdsimmigranter

Erna SolbergHøyres Erna Solberg reagerer sterkt på at Raymond Johansen ser på polakker som en belastning. - Vi trenger deres arbeidskraft, men vi må hjelpe til med omskolering, sier Solberg. Hun henviser til talen Aps partisekretær holdt på LOs kartellkonferanse på Gol, der han  advarte sterkt mot at polakkene som nå hentes til Norge som billig arbeidskraft, i fremtiden vil bli en stor belastning på trygdesystemet. (Aftenposten, 19.11.09) Les mer

Se også:
Oslo bygningsarbeiderforening: - Bruk- og kast mentalitet
(Aftenposten, 19.11.09)
Johansen: - Import av polakker truer velferdsstaten
(Aftenposten, 19.11.09)

 

 

 

Ap-sekretæren: - Umoralsk todeling av arbeidsmarkedet

Raymond JohansenAps partisekretær Raymond Johansen mener altfor mange nordmenn aksepterer et todelt arbeidsmarked, blant annet med billig polsk arbeidskraft. – Vi har stadig sjokkerende avsløringer når det gjelder blant annet ren utbytting av polsk arbeidskraft, sier han til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Han frykter at en slik todeling av arbeidsmarkedet også kan ramme selve velferdsstaten på sikt.  (Telemarksavisa/ANB, 19.11.09) Les mer

 

 

 

 

Seksdoblet innvandring fra Island

Den dype økonomiske krisen på Island har ført til massiv utflytting fra landet, blant annet til Norge. Hittil i år har det flyttet 1300 islendinger hit. Det tilsvarer 0,4 prosent av hele befolkningen på sagaøya, melder Statistisk sentralbyrå (E24, 19.11.09). Les mer

 

 

Industribygg i Stavanger blir brukt til overnatting for polske arbeidere

Organisasjonsarbeider i Fellesforbundet, Inge Dunseth, har undersøkt industribygget og mener det kan ha bodd opp til 30 personer der.  –Nå viser det seg at bygget fungerer som bolig for mange polakker. Her ligger det skitne madrasser på gulvet, skittent sengetøy. Det er forferdelige toalettforhold, sier Dunseth. NRK Rogaland, 18.11.09) Les mer

 

 

 

Polsk prest: - På folkemunne kalles migrasjonsarbeidet for hvitt slavearbeid

To millioner polakker som har reist fra Polen de siste fem årene for å forsørge familien. Polske gjestearbeidere i Europa sender hjem over en milliard euro i året, men velstanden har sin pris. - På folkemunne kalles migrasjonsarbeidet for hvitt slavearbeid, sier prest Czeslaw Szewczyk. - Vi vet at polske arbeidere er blitt behandlet dårlig mange steder der de har reist. Men selv for dem som blir behandlet bra, er det ikke bare solskinn. Mange ektefeller er borte fra hverandre i årevis, påpeker presten. Og et nytt uttrykk har dukket opp i Polen: «Euro-orphans», barn som blir foreldreløse fordi mor og far reiser til utlandet for å jobbe. (Bergens Tidende, 18.11.09) Les mer

 

 

Polske bygningsarbeidere i Jobzone vil streike for tariffavtale

De bryter opp fra familie i Polen for å jobbe i Norge, men uforutsigbarheten sliter på dem. Nå krever de polske bygningsarbeiderne ryddigere arbeidsforhold. Bygningsarbeidere i bemanningsbyrået Jobzone krever tariffavtale. Nei, sier byrået. Nei, sier NHO. Bare ett av landets vikarbyråer har tariffavtale, nemlig Adecco. De andre stritter imot. (E24, 18.11.09) Les mer

 

 

Allmenngjøring i grønn sektor

Bestemmelser i jordbruks- og gartneroverenskomstene blir allmenngjort fra 1. januar. Det er en enstemmig tariffnemnd som har truffet denne beslutningen. Allmenngjøringen innebærer at det nå er fastsatt minstelønn innenfor jordbruk og gartneri. Dette får betydning både for sesongarbeidere, men også for mange som i dag er ansatt på ridesentre, trav- og galoppbaner for eksempel. (Fellesforbundet, 16.11.09) Les mer

Se også: Vedtak om norsk lønn i åkeren (Fri Fagbevegelse, 18.11.09)

 

 

Tid for fornyelse av ID-kort for bygge- og anleggsplasser

LogoI 2008 innførte Arbeids- og inkluderingsdepartementet ny forskrift om ID-kort for bygge- og anleggsplasser som et ledd i arbeidet mot sosial dumping. ID-kortene har en gyldighet på 2 år og i 2010 er det for første gang tid for å fornye disse. Ansvaret ligger hos virksomheten, dvs at ID-kortene er virksomhetens eiendom, og ikke kortinnehavers. Siden 1. januar 2008 har rundt 250.000 mottatt ID-kort. (Arbeidstilsynet, 16.11.09) Les mer

 

 

Litauer arbeidet for Oslo kommune - fikk 17 kr timen

Bygningsarbeider fra Litauen fikk 17 kroner timen for å bygge barnehage for Oslo kommune. - Grov sosial dumping, mener Arbeidstilsynet. Trio Entreprenør er hovedentreprenør på byggeplassen i Drammensveien, mens Omsorgsbygg KF Oslo er byggherre. Det var underentreprenøren Asfalt og Grønt AS som hadde leid inn litaueren. Seniorinspektør Per Granerød ved Arbeidstilsynet i Oslo sier at Omsorgsbygg har et overordnet ansvar, i henhold til Byggherreforskriften (ABC Nyheter, 16.11.09) Les mer

Se også: - Dette er skandaløst, sier stortingsrepresentant Håkon Haugli (Ap) (ABC Nyheter, 16.11.09)

 

 

LO vil ha ombud på heltid i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen

LogoMens NHO ikke vil ha "LO-inspektører", mener LO at det var på høy tid med regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen. Og de må jobbe på heltid. Fellesforbundet og Arbeidsmandsforbundet har lenge tatt til ordet for en slik ordning. Forslaget til utforming av ordningen ble sendt ut på offentlig høring i høst. I dag vedtok LO-sekretariatet sin uttalelse. (Fri fagbevegelse, 16.11.09) Les mer

Se også : Nytt tiltak mot sosial dumping – flere regionale verneombud (AID, 13.10.09)

 

 

IMDi-publikasjonen "Ny i Norge" er nå på nett

OmslagMange arbeidsinnvandrarar opplever vanskar med å finne fram til viktig informasjon om det norske samfunnet. Boka Ny i Norge inneheld informasjon om rettar og plikter ved arbeid og opphald i Noreg, og skal gjera arbeidsinnvandrarar i betre stand til å gjera si plikt, og krevja sin rett. Les mer

Portal til hhv norsk, engelsk og polsk versjon: www.nyinorge.no

 

 

 

Krever svar fra Bergen byråd om sosial dumping

Oddny MiljeteigSVs gruppeleder i Bergen bystyre Oddny Miljeteig, er lite fornøyd med byrådets jobb for å forebygge sosial dumping. Miljeteig ønsker svar på hva byrådet har gjort for å forebygge sosial dumping i Bergen kommune og i selskap Bergen kommune er eier. I dag skal saken opp i bystyret i Bergen. (Bergensavisa, 16.11.09) Les mer

 

 

 

 

 

 

Arbeidstilsynet fant flere lovbrudd

LogoArbeidstilsynet var på inspeksjon hos to innleide selskap på anlegget i forrige måned. Der fant de flere brudd på arbeidsmiljøloven. De polske arbeiderne på BIRs anlegg i Rådalen har jobbet for mye og fått for lite betalt. Forbundssekretær Jan Henrik Larsen i EL & IT Forbundet mener tilsynets funn tydelig viser at det har foregått sosial dumping ved anlegget. Han er meget kritisk til at forholdene ikke har blitt fulgt opp av den offentlige eieren (Bergen kommune og omkringliggende kommuner). (Bergens Tidene / EL & IT Forbundet, 16.11.09) Les mer

 

 

Grov sosial dumping, men henleggelse i ENGRA-saken

Rigmor Aasrud- Det er sterkt beklagelig at utenlandske arbeidstakeren blir utsatt for grov sosial dumping og at de ansvarlige ikke kan straffeforfølges. Vi har gått grundige runder med Økokrim og Arbeidstilsynet for å forsikre oss om at det som kan gjøres er gjort i denne konkrete saken, og vi vil nå se på hvordan vi kan unngå liknende saker i framtiden, sier arbeidsminister Rigmor Aasrud. (AID, 13.11.09) Les mer

Se også:
Choice beklager manglende tiltale i Ansgar-saken (Boarding, 13.11.09)
- Byggherre ansvarlig for byggelønninger (Byggeindustrien, 13.11.09)
Tjente 24 kroner i timen og jobbet 60 timer i uka (Dagbladet, 13.11.09)
Henlegger Ansgar-saken (E24/NTB, 13.11.09).

 

 

Ansettelse først, godkjenning etterpå

Fra 1. januar 2010 innføres nye regler for ansettelse av utenlandske arbeidstakere utenfor EØS-området. Bedriftene kan da ansette spesialister og kompetansearbeidskraft med et lønnstilbud over 500.000 kr. direkte, og få godkjenning fra myndighetene etterpå. Dette er et viktig gjennomslag for NHO, som lenge har arbeidet for forenklinger på dette feltet (NHO, 13.11.09). Les mer

Ny utlendingsforskrift

 

 

Eksplosjon i antallet østeuropeere som søker fri rettshjelp

I 2008 eksploderte tallet på østeuropeiske bygningsarbeidere som fikk juridisk assistanse av Fri Rettshjelp. Norsk byggeboom har skapt et klondyke for useriøse arbeidsgivere. – Jeg har fått et kynisk forhold til hvor langt arbeidsgivere er villig til å gå for å tjene penger, sier advokat Bente Oftedal Roli. Hun er leder for Fri Rettshjelp, et kontor finansiert av staten og Oslo kommune, som bistår mennesker som omfattes av Lov om fri rettshjelp (E24, 13.11.09). Les mer

 

 

EU-parlamentarikere: - Tjenestedirektivet må implementeres korrekt

Fafo image/bildeUnder en debatt i Europaparlamentets indre markedskomité nylig, uttrykte en rekke parlamentarikere tvil om Tjenestedirektivets implementering i EUs medlemsland, skriver EurActiv.com. Parlamentarikerne oppfordrer medlemslandene til å få fortgang i implementeringen som har frist 31. desember i år, men understreker samtidig at det er viktig at direktivet blir implementert rett. Direktivet vil være et bidrag til små og mellomstore bedrifter og gjøre adgangen til europeiske markeder enklere. (NHO Europanytt / EurActiv.com, 13.11.09) Les mer

 

 

 

Fafo Østforum seminar 3. desember: Arbeidsinnvandringen til Norge - status og statistikk i 2009

LogoLogo Logo Logo

 

 

I 2009 har arbeidsinnvandringsdebatten handlet mye om virkninger av finanskrisa, utfasingen av overgangsordningene, situasjonen for arbeidsledige arbeidsinnvandrere - og om de reiser hjem eller blir i Norge. Ved slutten av året vil vi gjøre opp status i Fafo Østforum, med bidrag fra representanter fra de sentrale offentlige institusjonene på dette feltet. Representanter for UDI, NAV og SSB vil legge fram oppdaterte registertall og vurderinger, og IMDi vil presentere resultatene fra en undersøkelse om hvordan finanskrisen påvirker bosatte litauere og polakkers fremtidsplaner i Norge. Seminaret arrangeres i auditoriet i Fafos anneks, kl 14-16. Påmeldingsfrist: 1. desember. (Fafo Østforum, 12.11.09) Program og påmeldingsinformasjon

 

 

 

Au pair: Arbeidsinnvandring eller kulturutveksling?

Cecilie ØienAu pair-ordningen reiser kompliserte spørsmål knyttet til arbeid, migrasjon og kjønn. Omsorg eller jobb? Arbeidsinnvandring eller kulturutveksling? Utnytting eller gjensidig utbytte? Opprinnelig ble ordningen definert som kulturutveksling, men kritikere hevder at norske familier utnytter au pairene som billig arbeidskraft. Fafo-forsker Cecilie Øien har evaluert au pair-ordningen på oppdrag fra UDI. - Å definere au pairene som arbeidstakere er ikke uproblematisk i forhold til norsk innvandringspolitikk, sier Øien i et intervju med forskning.no. – Så langt har offisiell politikk forsøkt å hindre såkalt ufaglært arbeidsinnvandring, men de aller fleste hushjelper – inkludert au pairene – er jo ufaglærte. Det blir spennende å se hvilket standpunkt myndigheter og for eksempel LO inntar på sikt i dette spørsmålet, sier hun. (forskning.no, 12.11.09) Les mer

Last ned rapporten (skrevet på engelsk): On equal terms?

 

 

Allmenngjøring i grønn sektor avgjøres til uken

Fellesforbundet har sammen med LO krevd allmenngjøring av blant annet minstelønna i overenskomsten for grønn sektor. Tariffnemnda møttes i går for å behandle et forslag, men venter til mandag med å konkludere. (Magasinett, 11.11.09) Les mer

 

 

Kommentar: - Nordland trenger innvandrere

- Forslaget om å få 10 000 nye innvandrere til Nordland i løpet av 5 år, har skapt stor oppmerksomhet. Tallet 10 000 ble nevnt for å utfordre den enkelte kommune til å ha en mer aktiv målsetting for sitt engasjement i å rekruttere nye innbyggere, skriver Arve Knutsen, fylkesråd Næring og regional utvikling. - I dag har kommunene en rekke virkemidler for tilrettelegging for flyktninger og asylsøkere. Denne gruppen utgjør 30 prosent av innvandrerne. Den største gruppen av innvandrere får i dag ingen særskilt tilrettelegging. De mest tallrike i denne gruppen i Nordland kommer fra Sverige, Russland, Polen, Tyskland, Thailand, Filippinene og Danmark. Også for disse må Nordland tilby en ”pakke” med god kvalitet på bolig, språkopplæring og integrering, skriver Knutsen. (Avisa Bodø, 09.11.09) Les mer

Se også:
Nordland vil ha innvandrere (Nationen, 19.10.09)
Innvandring helt nødvendig (Avisa Nordland, 20.10.09)

 

Fortsatt økende ledighet blant innvandrere

Den registrerte arbeidsledigheten blant bosatte innvandrere gikk opp fra 4,6 prosent i august 2008 til 7,5 prosent i august 2009. I resten av befolkningen gikk den registrerte ledigheten opp fra 1,5 til 2,5 prosent. Ledigheten blant innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa økte med 6 prosentpoeng fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009; fra 2,3 prosent til 8,3 prosent. Totalt var 4027 bosatte innvandrere fra EU-land i Øst-Europa registrert som arbeidsledige per august 2009. (Statistisk sentralbyrå, 05.11.09) Les mer

 

 

BNL: - Regionale verneombud bør slås sammen med Arbeidstilsynet

LogoOrdningen med regionale verneombud i regi av fagforeningene bør slås sammen med Arbeidstilsynet slik at man får en mer effektiv kontroll og utnyttelse av ressursene, mener Byggenæringens Landsforening. Arbeids- og inkluderingsdepartementets forslag om å etablere en felles RVO-ordning for flere bransjer, støttes ikke av BNL. - Men BNL mener oppgaven hører inn under Arbeidstilsynet ordinære tilsynsansvar og bør finansieres over tilsynets drift, sier adm. direktør Ketil Lyng. (BNL, 05.11.09) Les mer

Les hele BNLs høringsuttalelse her

 

 

Varsler protest ved verftene

Fellesforbundets avdeling 5 i Bergen oppfordrer alle verftsklubbene i landet til en politisk demonstrasjon: to timers arbeidsstans som protest mot rettssaken som ni verft har anlagt mot Tariffnemnda og Staten.– Dette er en viktig prinsipiell sak som kan få stor betydning for det arbeidet vi i Fellesforbundet har lagt ned for å stanse sosial dumping. Vi oppfordrer til arbeidsstans for å markere vår uenighet med NHO og Norsk Industri, understreker Kjell Sørensen, leder av Fellesforbundets avd. 5 i Bergen. (Magasinet for fagorganiserte, 05.11.09) Les mer

 

 

Sammen om allmenngjøring?

Dagens allmenngjøringsordning er for omstridt, mener Fellesforbundet. Løsningen på problemet kan være såkalt partsstyrt allmenngjøring, altså at LO og NHO sammen ber om å få allmenngjort norsk tarifflønn. – Vi kan ikke ha et allmenngjøringsinstitutt som er så omstridt som i dag. Vi trenger noe som kan overleve et regjeringsskifte, mener Kjell Skjærvø i Fellesforbundet. (Magasinet for fagorganiserte, 03.11.09) Les mer

 

 

Skuffet over norske bedrifters oppførsel i Litauen

Nina Helland, forbundssekretæri Industri Energi, er misfornøyd over norske bedrifters oppførsel i Litauen. Hun er nylig tilbake fra sin årlige inspeksjonstur. Mest skuffet er hun over Hjellegjerde Baltija, der den lokale ledelsen, og med støtte fra norgessjefen, nektet dem innpass på fabrikken (IE-aktuelt, 03.11.09). Les mer

 

Servicekontor for utenlandske arbeidstakere opna i Stavanger

Måndag 2. november opna Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) eit nytt Servicesenter for utanlandske arbeidstakarar i Stavanger. Servicesenteret er lokalisert hjå Skattekontoret i Stavanger. - Her vil arbeidsgjverarar og arbeidstakarar få rettleiing om arbeidsvilkår i Norge. Dei vil og få rask handsaming av ulike, naudsynte søknadar, opplyser Kristin Tøllefsen. Ho er tilsett som leiar for det nye servicesenteret – det tredje i sitt slag i Noreg (Arbeidstilsynet).

 

Kronikk: - Dobling i bruk av østeuropeere

Anne Mette Ødegård- Hver tredje bedrift i tre undersøkte bransjer har brukt østeuropeisk arbeidskraft i løpet av det siste året. Dette er mer enn en dobling siden 2006, skriver Fafo-forsker Anne Mette Ødegård i denne kronikken. - På tross av finanskrise og økonomisk vanskelige tider for deler av næringslivet, var det rundt 60 prosent av brukerbedriftene som fortsatt vil bruke østeuropeisk arbeidskraft i løpet av det nærmeste året. Dette tyder på en normaliseringsprosess i bedriftene når det gjelder bruk av østeuropeisk arbeidskraft, skriver Ødegård. (forskning.no, 03.11.09) Les mer

 

 

 

 

Forlik med Skatvedt

Oppsigelsessaken mellom langtransportsjåføren Charlie Gabriel Spenser og Skatvedt transport er løst ved et forlik. Transportarbeideren spør fagforeningsleder Ole Einar Adamsrød om forliket får konsekvenser for det videre arbeidet overfor Skatvedt transport. – Vi vil fortsette å arbeide hardt mot sosial dumping. I forhold til denne konkrete bedriften vil vi jobbe opp mot Arbeidstilsynet og sørge for at de sju påleggene de har gitt blir fulgt opp og ordnet opp i. Det er mye som må på plass før vi er fornøyd, sier Adamsrød. (Transportarbeideren, 03.11.09) Les mer

Se også: Rettssak mot Skatvedt (Transportarbeideren, 02.11.09)

 

 

Protesterte mot sosial dumping

16 fagforeninger demonstrerte mot det de mener er ulovlige arbeidsvilkår hos BIR. Det har gått to måneder siden fagforeningene først hevdet at polakkene som bygger ut anlegget i Rådalen ble utsatt for sosial dumping. Det foregår fortsatt sosial dumping på BIRs anlegg i Rådalen, mener fagforeningene, og mandag demonstrerte de utenfor anlegget. (Bergens Tidende, 02.11.09) Les mer

Se også:
- Tjener 30 kroner timen (Bergens Tidende, 01.10.09)
Vellykket fanemarkering mot sosial dumping (EL & IT Forbundet, 03.11.09)

 

 

Flere østeuropeere blir gjeldsofre

En ny studie viser at lett tilgjengelige lån er blitt en felle for låntakere med lav inntekt i Bulgaria og Romania. Siden begynnelsen av 2000-tallet har antallet konsumentlån skutt i været. Ifølge Verdensbanken har rumenske husholdningers lån vokst fra nær null i år 2000 til å tilsvare 20 prosent av landets BNP i 2008. Mange har nå store problemer med å betjene lånene sine, og andelen fattige stiger. (Flamman, 02.11.09) Les mer

 

BNL-seminar 25. november: Bedriftenes ansvar for ansatte i kontraktskjeden

LogoHva er solidaransvar? Dette og flere spørsmål får seminardeltakere svar på når Byggenæringens Landsforening (BNL) 25. november informerer om den eksisterende påseplikten og den nye ordningen med solidaransvar, som innføres fra nyttår. BNL-direktør Ketil Lyng var mot innføringen av solidaransvarsbestemmelsen. (Byggmesteren, 02.11.09) Les mer

Se også: Program og påmeldingsinformasjon (BNL)

 

Rettssak mot Skatvedt

I dag startet rettsaken Charlie Gabriel Spenser har reist mot Skatvedt Transport AS. Saken dreier seg om usaklig oppsigelse og for lav utbetalt lønn. Spenser er yrkessjåfør og støttes av Norsk Transportarbeiderforbund. - Bedriften har kutta ut alle nordmenn som sjåfører og bruker nå bare utlendinger. Bedriften utnytter et system som er svakt fra før av, nå er det ikke enklere for de ansatte. Ikke har de arbeidsavtaler og ikke får de den lønna de har avtalt, sier Ole Einar Adamsrød i Transportarbeiderforeningen i Vestfold Telemark (Transportarbeideren, 02.11.09). Les mer

 

 

Midlertidig registreringsordning for EØS-borgere

Fra 1. oktober 2009 gjelder det en midlertidig registreringsordning for EØS-borgere. Denne gjelder frem til en permanent ordning trer i kraft sammen med ny utlendingslov 1. januar 2010. Den midlertidige registreringsordningen gjelder for alle EØS-borgere (statsborgere av et EU/EØS/EFTA-land), med unntak av arbeidstakere fra Romania og Bulgaria. De er omfattet av overgangsreglene for nye EU-land, og må fortsatt søke om oppholdstillatelse. (UDI, 02.10.09) Les mer

Se også: Ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 15.10.09)

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700