Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Mai 2009

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum mai 2009

 

 

Lysark fra Formula-konferanse i Oslo 28. mai 2009:

Fafo-forsker Jon Erik Dølvik"Tjenestemobilitet, utstasjonering av arbeidstakere og arbeidsmarkedsregulering" var tema på gårsdagens Formula-konferanse. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik (bildet) holdt innledningen "The struggle over the Services Directive – a turning point for EU-decision-making?", basert på et paper av ham og Fafo-kollega Anne Mette Ødegård. Konferansen ble arrangert av Formula-prosjektet, ”Free movement, labour market regulation and multilevel governance in the enlarged EU/EEA – a Nordic and comparative perspective”. Prosjektet ledes av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, og finansieres av Norges Forskningsråd. (Fafo Østforum, 29.05.09) Last ned lysark fra Fafos innledning

Les mer om Formula-prosjektet

 

 

- Fikk sparken på dagen fordi jeg var medlem i Fellesforbundet

Fellesforbundet truer med søksmål mot en av Sørlandets største utleiere av polsk arbeidskraft. Tidligere polske arbeidere hevder å ha fått sparken på dagen fra firmaet Mørk-Jacobsen & Arbeidspartner AS i Kristiansand. Fellesforbundet vurderer nå å ta ut søksmål mot firmaet. (NRK Sørlandet, 29.05.09) Les mer

 

 

Kronikk: Urimelig om solidaransvar

- Dersom regjeringen vil ha sterkere lønnsgaranti for arbeidsinnvandrere, bør den vurdere andre virkemidler enn å innføre et kollektivt ansvar. Det skriver Ketil Lyng, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL) i en kronikk i Dagbladet i dag. (28.05.09) Les kronikken

 

 

 

EU: Tjenestedirektivet må implementeres

Rådet for konkurranseevne oppfordrer i dag Europakommisjonen, Europaparlamentet og EUs medlemsland om å sette fortgang i arbeidet med å forenkle lovgivning og kutte administrative byrder for industri og næringsliv. Ministrene oppfordrer medlemslandene til å ta særlig hensyn til små og mellomstore bedrifter når nytt regelverk utformes, og at næringslivet må få anledning til å tilpasse seg nye krav før ny lovgivning blir introdusert. Ministrene uttaler også at full implementering av tjenestedirektivet er avgjørende for industrien. (NHO Europanytt, 28.05.09) Les mer

 

 

Polsk professor tror migrasjonen snur om ti år

Pawel Kaczmarczyk- Det er ekstremt vanskelig å forutse den framtidige utviklingen i den massive arbeidsutvandringen til Vest-Europa, forteller professor Pawel Kaczmarczyk ved Senter for migrasjonsforskning ved Universitetet i Warszawa. I 2008 befant 2,3 millioner polakker befant seg utenfor hjemlandet for å jobbe. De fleste polakker har reist til England, Tyskland og Irland, der det jobber henholdsvis 700.000, 500.000 og 200.000 polakker. Om polakker i Danmark og Norge - se sak nedenfor (FriFagbevegelse, 28.05.09) Les mer

 

 

 

 

 

Ny rapport fra FAOS: Polonia i København

Jens Arnholtz HansenPolske arbeidsinnvandrere i Storkøbenhavn får dårligere betalt enn dansker for samme type jobb. Det viser en ny rapport av Jens Arnholtz Hansen (bildet) og Nana Wesley Hansen ved det danske forskningssenteret FAOS ved Universitetet i København. FAOS har gjennomført en studie av polske arbeidsinnvandreres lønn-, arbeids- og levevilkår i Storkøbenhavn. Fafo har bistått FAOS med det metodiske opplegget for undersøkelsen, som har tatt utgangspunkt i Fafos undersøkelse blant polakker i Oslo-området i 2006. (Fafo Østforum, 28.05.09) Les mer

Last ned rapportene
Polonia i København (2009) LO-Dokumentation nr. 1 / 2009
Polonia i Oslo (2007) Fafo-rapport 2007:27

 

 

 

Nytt hefte om useriøsitet

Fellesforbundet logoFellesforbundet har nå trykket opp et nytt hefte om useriøsitet og sosial dumping. Heftet har som formål å gi veiledning og hjelp til forbundets tillitsvalgte i den enkelte virksomhet og i våre lokale organisasjonsledd for å forebygge ulovlig og useriøs virksomhet. (Fellesforbundet, 28.05.09) Les mer

 

 

 

 

- Det må ryddes opp i transportbransjen

Eksemplene er mange på at lønns- og arbeidsvilkårene stadig svekkes for yrkessjåførene. Aviser og andre media er fulle av eksempler på sosial dumping innenfor transportsektoren. Faglige tillitsvalgte innenfor sektoren mener at vi bare ser toppen av isfjellet. - EU-utvidelsen østover har gjort det mulig å øke lønnspresset enda noen ganger. Så enkelt kan det sies. Overgangsordningen som ble opphevet fra 1. mai gjør det enda enklere å utnytte og presse lønninger, sier Pål Aronsen, leder i Oslo Transportarbeiderforening (OTF). (Norsk Transportarbeiderforbund, 27.05.09) Les mer

 

 

Bekymret for ledige arbeidsinnvandrere

Fellesforbundet logo- Myndighetene må ta ansvar for ledige arbeidsinnvandrere, sier Bjørn Romsbotn, leder av Fellesforbundets avdeling 730. Arbeidsledigheten blant innvandrere i Rogaland har økt med nesten 300 prosent fra april i fjor, og NAV tror den vil fortsette å øke. Nå krever Fellesforbundet at myndighetene oppretter et eget servicesenter i Stavanger for utenlandske arbeidstagere. (NRK Rogaland, 26.05.09) Les mer

 

 

 

Spania: 27 utlendinger tvunget til å jobbe gratis

To spanjoler og to bulgarere er arrestert etter å ha utnyttet 27 bulgarere som ble hentet til Spania for å jobbe. Arbeiderne bodde under miserable forhold i Sevilla og tjente knapt penger. Til tross for trusler valgte fire av bulgarerne å varsle politiet, som reagerte momentant. (Spaniaavisen, 26.05.09) Les mer

 

 

Siste kamp før solidaransvar

Komitéhøringen i Stortinget om solidaransvar for lønn ble som forventet. Også komitéhøringen viste at arbeidsgiver- og arbeidstakersiden særlig er uenige om to ting: fristens lengde - og krav til dokumentasjon. Arbeidsgiverne vil begrense virkningen av ordningen som skal bli lov, mens Fellesforbundet og LO gjorde det klart at de trenger solidaransvar for at arbeiderne kan få den lønna de har krav på. (Magasinett, 26.05.09) Les mer

Se også: EL & ITs presentasjon på stortingshøring om allmenngjøringsloven (EL & IT, 26.05.09)

 

 

115 000 ledige neste år

NAV logoEtter flere år med sterkt fallende arbeidsledighet, kom det et kraftig omslag i fjor høst. Fra rundt årsskiftet 2003/2004 og fram til i fjor sommer ble arbeidsledigheten mer enn halvert. I denne perioden var det også stor arbeidsinnvandring. Polske arbeidstakere som nå er ledigmeldt og har rett til dagpenger, vil forbli i landet. Antall inngåtte arbeidstillatelser har gått ned. (FriFagbevegelse, 26.05.09) Les mer


 

Framleis behov for arbeidsinnvandring

Det er altså framleis behov for arbeidsinnvandring, men den kraftige veksten vi har sett i fleire år i bruk av arbeidskraft frå EU har no stoppa opp, og for første gang forventar næringslivet at bruken framover blir noko lågare, syner Nav si bedriftsundersøking. (Vikebladet Vestfossen, 26.05.09) Les mer

Se også: Fortsatt mangel på arbeidskraft (NAV, 26.05.09) Der det er link til artikkel om NAVs bedriftsundersøkelse i Arbeid og velferd nr. 2 / 2009

 

 

Bønder frykter utnytting

Bondelaget frykter at det nå vil bli store lønnsforskjeller og ujevn konkurranse i arbeidsmarkedet. - I landbruket er det nå ingen tariffavtale som er gjeldende. Vi frykter sosial dumping fordi tilbudet av arbeidskraft fra Baltikum og Øst-Europa blir stort, sier nestleder Johan Arnt Hærnes i Nord-Trøndelag Bondelag. (NRK Trøndelag, 26.05.09) Les mer

 

 

EU har vedtatt blue card

Rådet vedtok i går et direktiv som skal gjøre det enklere for høyt kvalifisert arbeidskraft fra tredjeland å få arbeids- og oppholdstillatelse i EU. Direktivet skal gjøre det mer attraktivt for høyt kvalifisert arbeidskraft å søke arbeid i EU. Innehavere av blue card vil få lettere tilgang til arbeidsmarkedet, sosioøkonomiske rettigheter, og ordningen vil forenkle familiegjenforening og bevegelse innad i EU. Direktivet vil gjelde i 24 av EUs 27 medlemsland. (NHO Europanytt, 26.05.09) Les mer

 

 

EU vil straffe ansettelser av ulovlige immigranter

Rådet vedtok i går et direktiv som tar sikte på å bekjempe illegal immigrasjon til EU. Direktivet forbyr ansettelse av borgere fra tredjeland som ikke har oppholdstillatelse, og setter felles minimumsstandarder for sanksjoner og tiltak som EUs medlemsland skal iverksette mot arbeidsgivere som bryter forbudet. (NHO Europanytt, 26.05.09) Les mer

 

 

 

Oslo kommune skjerper innsatsen mot sosial dumping

PricewaterhouseCoopers (PwC) har på oppdrag fra Oslo kommune gransket vikarbyrået ASOR etter Dagsavisens artikler om sosial dumping. PwC fastslår at Oslo kommune har hatt manglende fokus og rutiner på sosial dumping, og gir kommunen en klar anbefaling om å styrke innsatsen mot sosial dumping. Tilsyn på området ble ikke gjennomført før i november 2008 – etter Dagsavisens artikler. – Der har vi en jobb å gjøre, sier Sylvi Listhaug (Frp), som er byråd for velferd og sosiale tjenester i Oslo kommune. (Dagsavisen, 26.05.09) Les mer

 

 

 

Arbeidstilsynet vurderer politianmeldelse

Logo40 timer overtid på ei uke. Ikke overtidstillegg. 14 dagers sammenhengende arbeid uten ukentlig fritid. Dette er bare noe av det Arbeidstilsynet har avdekket hos to underleverandører på STX' verft i Brevik i Telemark. Nå vurderer tilsynet politianmeldelse. STX er ett av ni verft som har gått til sak mot den statlige Tariffnemnda, etter at nemnda vedtok å gjøre det forbudt for verft i Norge å tilby lønns- og arbeidsvilkår som ligger under verkstedoverenskomsten. (Magasinett, 25.05.09) Les mer

Se også: Tariffnemda stevnet (Magasinett 30.03.09)

 

 

Grenselaus kamp mot svart økonomi i nord

Auka handel og arbeidsinnvandring på Nordkalotten gjer at det no vert teke eit tak mot svart økonomi. Skattemyndigheitene i dei tre nordlegaste fylka i Noreg møter sine kollegaer på russisk side av grensa denne veka for å skjerpe kampen mot svart økonomi landa imellom. (Nationen/Nynorsk Pressekontor, 25.05.09) Les mer

 

 

Fafo Østforum seminar 10. juni
Allmenngjøring av tariffavtaler: Behov for endringer?

Stein EvjuLine EldringJohan Fredrik RyeRolf NegårdPer SkauPetter Nilsen Anne Mette Ødegård

 

 

 

 

 

 

Allmenngjøring som virkemiddel er omstridt, både når det gjelder utformingen av ordningen og virkningene. Formålet med allmenngjøring er å sikre utenlandske arbeidstakere akseptable arbeids- og lønnsvilkår. Noen næringer har nå en viss erfaring med allmenngjøring, mens andre står kanskje for tur. Innledninger ved professor Stein Evju ved UiO, Fafo-forsker Line Eldring og førsteamanuensis Johan Fredrik Rye ved NTNU. Avslutningsvis vil representanter fra partene diskutere noen av utfordringene knyttet til allmenngjøring og minstelønnsregulering framover. Møteleder er Anne Mette Ødegård, Fafo. Seminaret arrangeres i auditoriet i Fafos anneks, kl 14-16. Påmeldingsfrist 5. juni. (Fafo Østforum, 20.05.09) Program og påmeldingsinformasjon

 

 

Danske bønder vil importere slaktere

Danske slaktere er for dyre, mener bransjeforeningen Danske Svineproducenter som vil avskaffe danske tariffer og importere billig arbeidskraft fra Øst-Europa. (FriFagbevegelse, 20.05.09) Les mer

 

 

Solidaransvar: Åpen høring i Stortinget 26. mai 2009

Stortingets arbeids- og sosialkomite har besluttet å holde åpen høring i følgende sak: Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) (Ot.prp. nr. 88 (2008-2009)). Hæringen holdes i Stortinget tirsdag 26. mai, og høringsprogrammet er lagt ut på Stortingets nettside. Foreløpig dato for behandling i Odelstinget er 15. juni 2009. (Fafo Østforum, 20.05.09) Les mer

 

 

Arbeidstilsynet dobler tilsynet med jord- og skogbruksnæringen

Logo- Veldig positivt, sier Oddleiv Juvkam, bonde i Bagn og styremedlem i Oppland Bondelag. - Arbeidstilsynets krav til enkelte bransjer til tider kan være urimelige, men så lenge de hindrer sosial dumping og fremmer sikkerhet så bør man følge de, sier han.  – Det er nok større sannsynlighet at de finner kritikkverdige forhold til oppbevaring av giftige kjemikalier på gårder, enn sosial dumping, legger han til. (Avisa Valdres, 20.05.09) Les mer

 

 

Innleigde sjukepleiarer arbeider utan tariffløn

Utanlandske sjukepleiarar som er leigde inn, får ikkje tariffløn, hevdar Sjukepleieforbundet. - Vi arbeider mot sosial dumping, og difor må dei utanlandske sjukepleiarane få like rettar som dei norske, seier Oddgeir Lunde i Sjukepleieforbundet. (NRK Sogn og Fjordane, 19.05.09) Les mer

 

 

- Innvandrere mindre på uføretrygd enn nordmenn

Statistikken har i årevis vist at innvandrere i Norge er mer uføretrygdet enn andre. Men nå har det kommet en ny rapport som tyder på at det i realiten ikke er noen forskjell, kanskje er til og med ikke-vestlige innvandrere og østeuropeere mindre uføretrygdet enn nordmenn. Rapporten er laget av en gruppe forskere ved UIO ledet av professor i sosialmedisin Bjørgulf Claussen. (Dagbladet, 18.05.09) Les mer

 

Baltikum på billigsalg

Bråbrems i den baltiske økonomien skremmer ikke norske selskaper hjem. Minst 850 norske bedrifter er etablert i Baltikum, og lukrative støtteordninger og billig og kompetent arbeidskraft gjør at flere øker aktivitetene. – Norske selskaper har nå en gylden mulighet til å vokse i de baltiske landene, sier Tiina Link, direktør for Innovasjon Norge i Baltikum. (Økonomisk Rapport, 18.05.09) Les mer

 

 

Arbeidstillatelser til borgere fra nye EØS-land

LogoForeløpige tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) for april 2009 viser at antall gyldige arbeidstillatelser gitt til borgere av de nye EU-landene (EU12) første kvartal i år er på 17 333, hvorav 11 570 fornyelser. Til sammenligning ble det i løpet av første kvartal i fjor gitt 22 977 tillatelser, hvorav 12 187 fornyelser. EØS-rapporten gir blant annet oversikt over arbeidstillatelser gitt til borgere av EU12 i perioden 2004 - 2009. EØS-rapporten skal legges ned, men siden registreringsordningen har blitt utsatt vil EØS-rapporten bli produsert fram til og med juli 2009. (Fafo Østforum/UDI, 18.05.09) Les statistikken fra UDI

 

 

Formula-konferanse i Oslo 28. mai 2009:
Tjenestemobilitet, utstasjonering av arbeidstakere og arbeidsmarkedsregulering  

LogoKonferansen fokuserer på utviklingen av EU-regimet for regulering av fri bevegelse av tjenester og vilkår for utstasjonering av arbeidstakere i et tverrfaglig perspektiv. Samspillet mellom rettspraksis i EF-domstolen og utformingen av sentrale direktiv, som utstasjoneringsdirektivet og tjenestedirektivet, vil stå sentralt. Konferansen arrangeres av Formula-prosjektet, ”Free movement, labour market regulation and multilevel governance in the enlarged EU/EEA – a Nordic and comparative perspective” som finansieres av Norges Forskningsråd. Konferansen arrangeres 28. mai 2009 kl 08:30-17:30 på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo. (Fafo Østforum, 18.05.09) Les mer om program og påmeldingsinformasjon

 

Ukrainske helsearbeidere frykter å have på gaten

Underbetalte, arbeidsløse og nå også hjemløse. Situasjonen for de ukrainske helsearbeiderne på Vestlandet blir stadig vanskeligere. Som Dagsavisen skrev i januar, ble de betalt 100 kroner dagen for heldagsstillinger av bemanningsfirmaet Norsk Helsepersonell AS (NH). Det førte til at LO anmeldte NH for sosial dumping, noe som i sin tur første til at ingen i gruppen på 24 ukrainere som kom til Norge i fjør høst, har jobbet siden midten av januar. (Dagsavisen, 16.05.09) Les mer

 

 

Sikrer arbeidsinnvandrere lik tilgang på informasjon

Dag Terje AndersenRegjeringen setter av tre millioner kroner til en informasjonspakke til arbeidsinnvandrere. – Dette vil sikre lik tilgang på enhetlig offisiell informasjon uansett hvor i Norge du bor og arbeider, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen. Informasjonspakken til arbeidsinnvandrere skal blant annet inneholde informasjon om rettigheter og plikter ved arbeid og opphold og de generelle ordningene knyttet til barn, skole og helse. (AID, 15.05.09) Les mer

 

 

 

 

Samlet landbruksnæring stiller krav om riktige arbeidsforhold

Overgangsordningene for sesongarbeidere fra de nye EU-landene opphørte 1. mai. En samlet landbruksnæring vil forlenge reglene i overgangsordningene - inntil et eventuelt nytt regelverk er på plass. Norges Bondelag, Norges Gartnerforbund, Landbrukets Arbeidsgiverforening, Norske Landbrukstjenester og Gartnerhallen vil stoppe uryddige arbeidsforhold for utenlandske arbeidstakere i norsk landbruk. (Norsk Landbruk, 15.05.09) Les mer

 

 

Kommentar: - Lønnsdumping er uakseptabelt

Lars Peder Brekk- Norsk landbruk trenger hvert år et stort antall sesongarbeidere i tillegg til utenlandsk arbeidskraft som jobber mer permanent både på gårdsbruk og i næringsmiddelindustrien. Som landbruks- og matminister vil jeg være helt klar på at det er uakseptabelt med sosial dumping i norsk landbruk, skriver Lars Peder Brekk i Aftenposten (15.05.09) Les mer

 

 

 

 

 

HSH krever minstelønn

Vibeke MadsenHSH utfordrer regjeringen for å få en lovfestet minstelønn som gjelder alle som jobber i Norge. – Regjeringen viser ikke handlekraft om den nå ikke tar et skikkelig tak mot sosial dumping, sier Vibeke H. Madsen. HSH-sjef Madsen, som organiserer handels- og servicebedriftene, foreslår at regjeringen utreder og vurderer en minstegrense for lønn for alle personer som jobber i Norge. –Enkelt, ryddig og anstendig, slår Madsen fast. Forslaget hennes er omstridt, fordi det ligger i kortene at generell minstelønn er lavere enn tarifflønn. (E24, 14.05.09) Les mer

 

 

 

 

Østeropeere byttes ut med enda billigere østeuropere

Først ble nordmenn byttet ut med østeuropeere. Nå blir østeuropeerne byttet ut med andre østeuropeere som kan jobbe for enda mindre. Esteren Aleksander Ivatsenko tjente mindre enn sine norske kollegaer, men likevel mente hans norske sjef at han tjente for mye, hevder Ivatsenko. Esteren ble sagt opp, og det norske selskapet har overlatt jobben til et firma i Litauen som betaler sjåførene sine enda mindre. - Jeg tror stadig flere østeuropeere som inntil nå har fått «anstendig lønn», risikerer å dele Ivatsenkos skjebne, sier leder for Oslo Transportarbeiderforening, Pål Aronsen. (Dagbladet, 14.05.09) Les mer

 

 

Økt ledighet blant menn fra EU-landene

Ny statistikk fra SSB viser at den registrerte arbeidsledigheten blant bosatte innvandrere gikk opp fra 4,4 prosent i februar 2008 til 6,6 prosent i februar 2009. I resten av befolkningen gikk ledigheten opp fra 1,4 til 2,2 prosent. Innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa hadde størst økning. (SSB, 13.05.09) Les mer

 

Kronikk: En kamp for anstendighet

Jens StoltenbergDag Terje Andersen- Sosial dumping truer vår samfunnsmodell. Nå forsterker vi innsatsen mot useriøse aktører, skriver statsminister Jens Stoltenberg og arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen på kronikkplass i Dagbladet. - Solidaransvar skal sikre at folk får lønna si. Vi startet kampen mot sosial dumping i oppgangstider, og vi forsterker innsatsen i nedgangstider. Useriøse virksomheter bidrar ikke til å redde oss ut av krisen, tvert imot undergraver de sentrale verdier i vårt samfunn, skriver de. (Dagbladet, 13.05.09) Les mer

 

 

 

Krever omkamp om tjenestedirektivet

Garantiene regjeringen ga for å godta tjenestedirektivet, er ikke lovfestet. - Derfor må vi si et klart og tydelig nei til direktivet, sier Rolf Bersås fra LO i Stavanger og EL & IT Forbundet. Stortinget valgte å vedta tjenestedirektivet, uten å vente på hva LO-kongressen eventuelt måtte mene om saken. Bersås mener at hele saken om tjenestedirektivet må reises på nytt, og håper å få med seg kongressen på omkamp. (Nettverk, 13.05.09) Les mer

 

 

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter fungerer ikke

Hensikten med forskriften er å bekjempe såkalt sosial dumping gjennom reglene om offentlige anskaffelser. Oppdragsgiver pålegger å stille krav som at arbeidstakerne sikres lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som er fastes i tariffavtale, eller det som er normalt. Advokat Kurt Weltzien i NHO skriver i tidsskriftet Arbeidsrett at forskriften ikke virker etter sin hensikt, fordi ingen er i stand til å definere hva som er ”normale” lønns- og arbeidsvilkår (NHO, 12.05.09). Les mer

Når alle skal følge det "normale" - og ingen vet hva som er normalt (Arbeidsrett vol 6, nr 1 2009).

 

 

Sosial dumping og allmenngjøring tema på LO-kongressen

Flere delegater på LOs kongress som holdes i Folkets Hus denne uka er opptatt av virkemidler mot sosial dumping. Roy Pedersen fra Fellesforbundet tok til orde for å fjerne kravene til dokumentasjon i allmenngjøingsloven. – Sosial dumping undergraver hele det norske arbeidslivet og gjør det vanskelig å oppnå seriøsitet og verdighet for mange arbeidsfolk, sa leder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Erna C. Hagensen.

Allmenngjøring under press (Magasinet for fagorganiserte, 12.05.09)
Kamp mot sosial dumping (Arbeidsmanden, 12.05.09)
Vil forsterke allmenngjøringsordningen (Fellesforbundet, 12.05.09)
Byggenæringa preget av useriøsitet (Fellesforbundet, 12.05.09)

 

 

– Frp feilslutter om solidaransvar

Jan-Erik StøstadFrp frykter at solidaransvar for lønn vil koste dyrt for bedriftene, men statssekretær Jan-Erik Støstad mener Frp feilslutter. – Om de ansatte får sin lønn, og det skal de ha, er ikke dette kostnadsdrivende. Vi ser dette på en helt annen måte enn Siv Jensen. Nå er det slik at de seriøse bedriftene blir utkonkurrert av useriøse bedrifter. Vårt forslag vil gi ryddigere forhold for arbeidstakerne, men også for bedriftene, hevder Støstad. (Magasinett, 12.05.09) Les mer

 

 

 

 

 

NHO: - Positivt at arbeidstakersiden ser på alternativer til dagens allmenngjøringslov

Sigrun VågengFellesforbundets leder Arve Bakke tar nå inn over seg at Tariffnemndas praktisering av allmenngjøringsloven er problematisk i forhold til EØS-avtalen, skriver NHO og viser til Bakkes uttalelser i FriFagbevegelse 5. mai. - Dette er en riktig erkjennelse som åpner for en god dialog med NHO, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Sigrun Vågeng. (NHO, 12.05.09) Les mer

Se også:
Allmenngjøre bare minstelønna?
(Fri Fagbevegelse, 05.05.09)
Fellesforbundet foreslår ny allmenngjøringsordning (Magasinet for fagorganiserte, 05.05.09).

Last ned rapporten Trenger vi et alternativ eller supplement til dagens allmenngjøringsordning? (Skjærvø, mai 09)

 

 

NHO: – Skittkasting fra LO mot verftene som saksøker Tariffnemda

LogoNHO mener LO driver med skittkasting mot verftene som har gått til sak mot Tariffnemnda. LO-leder Roar Flåthen angrep i sin åpningstale på LO-kongressen verftene som går til sak mot Staten og Tariffnemnda på grunn av vedtaket om allmenngjøring av lønns- og arbeidsvilkår ved verftene over hele landet. (FriFagbevegelse, 12.05.09) Les mer

Se også:
LO anklager verftene og NHO for dumping
(ABC Nyheter, 11.05.09)

 

 

 

Arbeidstilsynet: - Grove lovbrudd ved verft

Arbeidstilsynet har funnet «til dels grove brudd» på arbeidstidsbestemmelsene hos underleverandører ved STX Norways verft i Brevik. STX er blant dem som har gått til sak mot Tariffnemnda og Staten, etter at nemndas flertall i oktober i fjor vedtok allmenngjøring av Verkstedoverenskomsten ved verftene over hele landet. (Magasinett, 11.05.09) Les mer

 

 

LO anklager verftene og NHO for dumping

Roar Flåthen- LOs kamp mot sosial dumping møter sterke motkrefter i Norge! sa LO-leder Roar Flåthen i sin åpningstale til LO-kongressen. Han trakk fram verft på Vestlandet som skrekkeksempel. Bakgrunnen er at disse ikke aksepterer allmenngjøring av tariffavtalen. Verftsindustrien på Vestlandet, med full støtte fra NHO og Norsk Industri, har gått til rettssak mot staten, framholdt LO-lederen og slo fast: - De vil ha retten til å drive sosial dumping. Flåthen er mindre kritisk til EUs omstridte tjenestedirektiv, som han anbefaler godtatt i Norge. (ABC Nyheter, 11.05.09) Les mer

 

 

 

 

Solidaransvar: NHO kritisk og fagbevegelsen jubler

NHO er bekymret for effekten av solidaransvaret for små og mellomstore bedrifters. De mener det finnes langt bedre alternativer for å hindre sosial dumping. Fagbevegelsen er derimot svært fornøyd. (Absentia, 11.05.09) Les mer

Se også nyhetssaker:
Oslo Bygningsarbeiderforening: - Solidaransvar light (Magasinett, 12.05.09)
EL & IT: - Fornøyd med solidaransvar, men regjeringen går ikke langt nok (Nettverk, 12.05.09)
Sp-politiker: - Denne forma for solidaransvar er meir til skade enn til gagn (Tidens Krav, 11.05.09)
BNL: Solidaransvar er å gå for langt (BNL, pressemelding, 08.05.09)
NHO Service: - Andre og mindre inngripende tiltak må få tid til å virke først (NHO Service, 08.05.09)
Fellesforbundet: - Et viktig krav er innfridd! (Fellesforbundet, 08.05.09)
NHO: - Dette vil ramme små og mellomstore virksomheter (NHO, 08.05.09)

 

 

- Det haster med å få på plass allmenngjøring av tariffen for jordbruks- og gartnerinæringa

Både Bondelaget og Senterpartiet bør stå sammen med LO for å få til en rask allmenngjøring av tariffen for jordbruks- og gartnerinæringa. Dette fastslår tre forskere knyttet til landbruksnæringen i en kronikk i dagens Aftenposten. (Fri Fagbevegelse, 11.05.09) Les mer

Les kronikken av Reidar Almås, Jostein Vik og Johan Fredrik Rye:
- Fire forhold gjer at vi alt no kan varsle auka sosial dumping i landbruket i 2009 (Aftenposten, 11.05.09)

 

 

Flåthen: - Sosial dumping blir en hovedsak på LO-kongressen

Roar Flåthen- Aftenpostens saker om latviske og russiske arbeiderne viser en sterk og brutal virkelighet. Vi kommer til å stille nye krav og kreve tettere oppfølging fra myndighetene for å bekjempe sosial dumping, sier LO-leder Roar Flåthen. Han varsler at kampen mot sosial dumping slett ikke er over, selv om blant annet EUs tjenestedirektiv skal innføres også i Norge. (E24, 11.05.09) Les mer

 

 

 

 

 

Kamp mot sosial dumping i grønn sektor

Fellesforbundet i Nord-Trøndelag har satt søkelyset på sosial dumping i grønn sektor - og nå er det Namdalen som skal under lupen. Siden prosjektet startet for snart ett år siden, har flere tilfeller av sosial dumping blitt avdekket i gartnerier og på gårder i sørdelen av fylket. Gårdbrukerne har til nå fått muligheten til å rette opp eventuelle mangler, men i Namdalen kommer ingen til å få noen «second chance». (Namdalsavisa, 11.05.09) Les mer

 

 

Transport: - Erstattes av billige vikarsjåfører fra utlandet

Transportbedrifter bruker finanskrisa til å sparke ansatte. - Vi har i det siste fått vite om flere sjåfører som er permittert eller sagt opp og erstattet av billige vikarsjåfører fra utlandet, sier forbundssekretær i Transportarbeiderforbundet Geir Kvam. Han sier at sosial dumping har blitt et svært omfattende problem i transportbransjen, og særlig innen godstrafikk på vei. (Klassekampen, 11.05.09) Les mer

 

 

 

Danmark: Kommuner snyter arbeidsledige østarbeidere

Tusenvis av polakker bor og lever i Danmark med rett til kontanthjelp. Men det har ingen fortalt dem. I stedet er mange av dem, som rammes av arbeidsløshet, henvist til svart arbeid, et liv på gaten eller kriminalitet. Når polakkene har arbeidet tre måneder i Danmark, har de ifølge EU-regler rett til samme sosiale ytelser som danske statsborgere. Allikevel nekter to av tre store kommuner å hjelpe arbeidsledige østarbeidere økonomisk, avslører en rundspørring foretatt av Ugebrevet A4. (Dansk LO, Ugebrevet A4 nr 17, 11.05.09) Les mer

 

 

Midlertidig bråstopp for tjenestedirektivet

Da alle trodde at tjenestedirektivet var endelig vedtatt, sa Island nei. Island sa ikke nei til selve direktivet, men nei til at EØS-komiteen i Brussel skulle undertegne avtalen dagen før det islandske alltingsvalget. Tjenestedirektivet kan tidligst komme opp i EØS-komiteen 29. mai. Før det har LO avholdt sin kongress. Med det opprinnelige løpet vil behandlingen av tjenestedirektivet da allerede være avsluttet. – Islands krav om utsettelse gjør at det kan bli mer nerve i debatten på LO-kongressen, mener Hans Felix, leder i EL & IT Forbundet. (LO-Aktuelt, 10.05.09) Les mer

 

 

Overgangsreglene utfases

Nå er det slutt på overgangsregimet for arbeidstakere fra EU8-landene. Fra 1. mai gjelder samme regler for dem som for andre EØS-borgere. Det betyr at personer fra disse landene kan reise inn i Norge uten oppholdstillatelse og ta opphold eller arbeid her i inntil tre måneder eller inntil seks måneder som arbeids søkende. For personer fra Romania og Bulgaria opprettholdes overgangsreglene fortsatt. (LO-Aktuelt, 10.05.09) Les mer

 

 

Lovforslag om solidaransvar: - Skal luke ut useriøse virksomheter

LogoRegjeringen legger fram lovforslag for Stortinget om solidaransvar for lønn. –Vi følger dermed opp et viktig punkt i handlingsplan 2 mot sosial dumping. Solidaransvaret styrker seriøse bedrifters konkurransemuligheter i forhold til useriøse, og skal gjelde for oppdragsgivere i områder der tariffavtaler er allmenngjort, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen i en pressemelding fra AID. I debatten som har vært etter at statsministeren presenterte saken 1. mai, er det uttrykt bekymring for hvilke konsekvenser solidaransvaret kan få, særlig for små og mellomstore virksomheter. –Solidaransvaret vil først og fremst luke ut useriøse virksomheter som er underleverandører. Seriøse virksomheter som konkurrerer med disse, vil dermed få mer rettferdige konkurransevilkår, sier ministeren. (AID, pressemelding, 08.05.09) Les mer

Last ned lovforslaget:
Ot.prp. nr. 88 (2008-2009) Om lov om endringer i almenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)
(AID, 08.05.09)

Se også nyhetssaker:
Sp-politiker: - Denne forma for solidaransvar er meir til skade enn til gagn (Tidens Krav, 11.05.09)
BNL: Solidaransvar er å gå for langt (BNL, pressemelding, 08.05.09)
Fellesforbundet: - Et viktig krav er innfridd! (Fellesforbundet, 08.05.09)
NHO: - Dette vil ramme små og mellomstore virksomheter (NHO, 08.05.09)

 

 

NLF og Norsk Transportarbeiderforbund samarbeider mot sosial dumping

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Norsk Transportarbeiderforbund har startet et samarbeid mot sosial dumping. - Positivt at NLF tar dette problemet på alvor, mener forbundssekretær Geir Kvam. - Vi kan ikke se passivt på at krav til profitt går foran hensynet til trygge arbeidsforhold, miljø og trafikksikkerhet, sier adm.dir. Olav Slaatsveen i NLF. - Norske transportbedrifter mister i dag oppdrag til transportører som bruker utenlandsk arbeidskraft på elendige lønns- og arbeidsvilkår. En slik kynisk utnyttelse av arbeidstakere bør ikke få lov til å gjøre noen til vinner i konkurransen om oppdragene, sier Slaatsveen. (Norsk Transportarbeiderforbund, 08.05.09) Les mer

 

 

Ny innvandringsrekord også i 2008

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nettoinnvandringen til Norge var i 2008 på 43 000, noe som er 3 700 flere enn året før. Fortsatt er det flest polakker som kommer til Norge. Den store nettoinnvandringen skyldes arbeidsinnvandring - særlig fra Polen, men også fra land som Tyskland, Litauen og Sverige. Over halvparten av nettoinnvandringen av statsborgere fra de nye EU-landene – 9 000 av 16 800 – fant vei til Oslo/Akershus og Rogaland/Hordaland. (SSB, 07.05.09) Les mer

 

 

Jobber for luselønn

De latviske og russiske arbeiderne i Maxbad, eller Aker Container som selskapet het tidligere, har trolig hatt en timelønn på mellom 45 og 80 kroner brutto. Arbeidsgiveren benekter dette. Arbeiderne i Maxbad sier at de tjente «dobbelt så mye som i Latvia». Det er fortsatt langt under den norske tarifflønnen de lovmessig har krav på. Den ligger på rundt 120 kroner timen. Hverken feriepenger, sykepenger eller overtidsbetaling har de sett snurten av, forteller tidligere arbeidere. De hevder også at de aldri har fått betalte hjemreiser. (Aftenposten, 07.05.09) Les mer

Se også:
- Mange har sett de dårlige boforholdene, men ingen grep inn (E24, 08.05.09)
Slitte og nedgrisede brakker (Aftenposten, 07.05.09)
Slik bor arbeiderne (Aftenposten, billedserie, 07.05.09)

 

FrP: – Lønnsgaranti for dyrt

Siv JensenOpposisjonen mener regjeringens nye tiltak mot sosial dumping påfører mange bedrifter umulige kostnader. Frp-formann Siv Jensen tok opp saken i den muntlige spørretimen onsdag. Hun minnet statsminister Jens Stoltenberg (Ap) om at det faktisk er økonomiske krisetider. Jensen fikk følge av Høyres Thorbjørn Hansen, som betegnet forslaget som symbolpolitikk som kun påfører bedriftene utgifter og merarbeid. (Fri Fagbevegelse/ANB-NTB, 06.05.09) Les mer

Se også: Kommentar: Norges Margaret Thatcher (LO-Aktuelt, 07.05.09)

 

 

 

 

Fem års siden EU-utvidelsen: Konferanse i Oslo 11. mai 2009

"The great enlargement of 2004, - how has it changed Europe?" er tittelen på en konferanse som arrangeres av EU-kommisjonens delegasjon til Norge og Island, og ambassadene til Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Polen og Slovakia. Konferansen feirer 5-årsdagen for EUs østutvidelse, og diskuterer hvilke konsekvenser utvidelsen har hatt for EU og Norge. Konferansen holdes på engelsk, mandag 11. mai 2009 kl 14-16 på Litteraturhuset i Oslo. Les mer om program og påmeldingsinformasjon

 

 

- Frp og Høyre tar feil om solidaransvar

I dagens spørretime hevdet Fremskrittspartiets og Høyres representanter at Regjeringens bebudete forslag om solidaransvar vil føre til vanskeligheter for små og mellomstore bedrifter. - Dette er en helt feil innfallsvinkel til problemstillingen hevder Per Rune Henriksen, Arbeiderpartiets arbeidslivspolitiske talsmann i Stortinget. - I dag er det slik at det først og fremst er de små og mellomstore bedriftene i byggebransjen som sliter i konkurranse med de useriøse bedrifter som betaler sine arbeidstakere dårlig, eller ikke i det hele tatt, sier Henriksen. (Arbeiderpartiet, 06.05.09) Les mer

 

 

Dømt for å ha erstattet arbeidstaker med enmannsforetak

Ellen StensrudUlovlig, sa Borgarting lagmannsrett da badekarimportøren Victory Spa Norge ville erstatte en norsk arbeidstaker med et polsk enkeltmannsforetak. Førstesekretær Ellen Stensrud i LO mener retten her stadfester norske regler om at stillingsvern ikke kan svekkes ved at arbeidsgiver benytter seg av enkeltmannsforetak registrert i lavkostland (LO-Aktuelt, 06.05.09). Les mer

 

 

 

 

 

 

Fellesforbundet foreslår ny allmenngjøringsordning

ForsidePå Oslofjordkonferansen i dag la Fellesforbundets Arve Bakke og Kjell Skjærvø fram forslag om en ny allmenngjøringsordning, kun basert på tariffavtalenes minstelønn. – Formålet med å foreslå dette, er å skaffe oss en ordning som er mer robust både overfor EF-retten og vekslende norske regjeringer, sa Kjell Skjærvø da han la fram en rapport han har skrevet på oppdrag fra Fellesforbundet (Magasinet for fagorganiserte, 05.05.09). Les mer

Last ned rapporten Trenger vi et alternativ eller supplement til dagens allmenngjøringsordning? (Skjærvø, mai 09)

 

 

 

 

Kraftig nedgang for bemanningsbransjen i 2009

Aktiviteten i bemanningsbransjen sank med nesten 30 prosent i løpet av årets tre første måneder. I byggebransjen har det nesten vært bråstopp etter årsskiftet, mens hoteller vil ha flere vikarer. De ferske tallene fra NHO Service er holdt opp mot tallene fra fjerde kvartal i fjor. I forhold til samme periode i fjor er nedgangen 17 prosent. NHO Service tror aktiviteten i bemanningsbransjen nå vil stabilisere seg (Magasinet for fagorganiserte, 05.05.09). Les mer

 

Fremskrittspartiet frykter sosial dumping, men har stemt imot tiltak

Per SkauFremskrittspartiet frykter sosial dumping når det blir fri innvandring for øst-europeere fra 1. mai. Per Skau i Fellesforbundet minner om at Frp er mot flere av forslagene som skal stoppe sosial dumping. – Vi har i vårt avtaleverk fått inn bestemmelser som sikrer de tillitsvalgte verktøy til å gripe inn mot sosial dumping. Dette er avtaler som Fremskrittpartiet er i mot, i og med at de er i mot sentrale tariffavtaler, sier Skau (Fri Fagbevegelse, 05.05.09). Les mer

 

 

 

 

 

Uenighet i regjeringen om solidaransvar

Det er usemje både i Senterpartiet og den raudgrøne regjeringa om tiltak mot sosial dumping. I 1. mai-talen sin sa statsminister Jens Stoltenberg at regjeringa vil innføre "solidaransvar". Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) seier det blir feil å stille ei bedrift til ansvar for noko ei anna bedrift har gjort. - Eg vil presisere at det er usemje i Senterpartiet om solidaransvar. Tonegivande næringspolitikarar og truleg storparten av grasrota er i mot at ei bedrift skal kunne stå økonomisk ansvarleg for noko ei anna bedrift har gjort. Ho seier at tiltak mot sosial dumping er viktig, men at dette ikkje er rette tiltaket. (NRK Møre og Romsdal, 04.05.09) Les mer

 

 

Fremmer lovforslag om solidaransvar 8. mai

Fredag 8. mai legger Stoltenberg-regjeringen fram lovforslag om solidaransvar for lønnskrav for Stortinget. Forslaget er basert på den tyske modellen for solidaransvar for utsendte arbeidstakere. Dette er lovforslaget Fellesforbundet og LO har ventet på, og som forbundet og byggemiljøet rundt Oslo Bygningsarbeiderforening og Oslofjordkonferansen har ivret for lenge. Etter at lovforslaget er fremmet, vil Stortingets arbeids- og sosialkomité behandle lovforslaget. Under behandlingen vil det bli gjennomført såkalt åpen høring hvor utvalgte organisasjoner osv kan legge fram sine synspunkter om lovforslaget. (Magasinett, 04.05.09) Les mer

Se også: YS: - Solidaransvar nødvendig mot sosial dumping (YS, 04.05.09)

 

 

48 politianmeldt for lønnsdumping i 2008

LogoI 2008 utførte Arbeidstilsynet totalt 2057 tilsyn mot sosial dumping fordelt på flere ulike bransjer, og Arbeidstilsynet leverte i fjor 48 politianmeldelser etter mistanke om sosial dumping – en kraftig økning fra 2007. Det ble gjennomført 1500 tilsyn i byggebransjen, og selv om hele 79 prosent av tilsynene endte med reaksjoner, var det færre grove tilfeller av sosial dumping. Direktør Ingrid Finboe Svendsen skryter av de regionale verneombudene i byggebransjen. – Vi får god hjelp fra de regionale verneombudene, som kjenner sin bransje veldig godt. Vi er opptatt av å følge opp de tipsene vi får, understreker Finboe Svendsen. Arbeidstilsynet får 10 millioner kroner til tilsyn mot sosial dumping neste år. (Fri Fagbevegelse, 04.05.09) Les mer

 

 

Kommentar: Solidaransvar – og hva så?

Solidaransvar ble framhevet som den eneste nyheten i Jens Stoltenbergs 1. mai-tale, og hva så? skriver Torgny Hasås i en kommentar. - En passende nyhet 1. mai hadde vært at regjeringa forsterker og forenkler allmenngjøringsloven. Det hadde vært en gladnyhet. Men det er ikke for seint å komme med slike nyheter fortsatt. Mye tyder på at allmenngjøringsloven kommer til å bli det viktigste verkøyet mot sosial dumping. Det er bare så synd at regjeringa ikke virker som de er på hogget i dette spørsmålet, skriver Hasås. (LO-Aktuelt, 04.05.09)

 

 

Fatland-saken: Skarpe utfall fra NNN lagt døde

NNN har lagt ned alle skarpe påstander mot Fatland Ølen, og oppfordring til boikott av varer produsert på Fatland Ølen er trukket tilbake, står det på nettsidene til Fatland-konsernet. Fatland Ølen har lovt å rydde opp i uakseptable forhold som eventuelt avdekkes. (Fri Fagbevegelse, 04.05.09) Les mer

Se også: God dialog med NNN og NHO på møte i Ølen (Fatland, 03.05.09)

 

 

Formula-konferanse i Oslo 28. mai 2009:
Tjenestemobilitet, utstasjonering av arbeidstakere og arbeidsmarkedsregulering  

LogoKonferansen fokuserer på utviklingen av EU-regimet for regulering av fri bevegelse av tjenester og vilkår for utstasjonering av arbeidstakere i et tverrfaglig perspektiv. Samspillet mellom rettspraksis i EF-domstolen og utformingen av sentrale direktiv, som utstasjoneringsdirektivet og tjenestedirektivet, vil stå sentralt.  Konferansen arrangeres av Formula-prosjektet, ”Free movement, labour market regulation and multilevel governance in the enlarged EU/EEA – a Nordic and comparative perspective” som finansieres av Norges Forskningsråd. Konferansen arrangeres 28. mai 2009 kl 08:30-17:30 på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo. (Fafo Østforum, 04.05.09) Les mer om program og påmeldingsinformasjon

 

 

Østarbeidere havner på gata i Danmark

Bare i København er det 600 som er blitt hjemløse etter å ha søkt lykken i Danmark. Uten formell tilknytning til arbeidsmarkedet har man ingen rett til sosialhjelp, overnatting på herberge, å få mat på varmestuer eller suppekjøkkener, eller legebehandling. - Som EU-borger har du rett til å flytte fritt på tvers av grensene, men du skal kunne forsørge deg selv. Ellers har du rett til å få betalt turen hjem med Polen-ferga. Det er det, sier Kirsten Ketscher, professor i sosialrett ved Københavns Universitet. (Fri Fagbevegelse, 04.05.09) Les mer

Se også:
Danmark: Ingen hjelp til hjemløse østeuropeere (Dansk LO, Ugebrevet A4 nr 15, 27.04.09)
Det indre markedets sorte skygger (Dansk LO, Ugebrevet A4 nr 15, 27.04.09)

 

 

Ansgar Hotell-saken: Skattekrav mot Ansgar-arbeiderne

Den bosniske entreprenøren Engra, som skulle bygge om Ansgar Hotell i Oslo til å bli Petter Stordalens nyeste og hippeste hotell, betalte de bosniske arbeiderne mellom 20 og 30 kroner timen. Men til norske skattemyndigheter ble det innrapportert at arbeiderne tjente minstelønnen for bygningsarbeidere i Norge – 125 kroner. Dermed er skattekravet mot bosnierne trolig langt større en hva de mottok i lønn. (E24, 03.05.09) Les mer

Se også: Ansgar-saken kan sette presedens (E24, 03.05.09)

 

 

Frp vil kaste ut polakker

Utenlandske arbeidere som mister jobben bør reise hjem, istedenfor å konkurrere med nordmenn på et stadig tøffere jobbmarked, mener Frp. Men polakker i gårsdagens 1. maitog svinger fanen og knytter neven. (Dagsavisen, 02.05.09) Les mer

 

 

Kronikk: EUs femte markedsfrihet

- Fire dommer fra EF-domstolen forrykker hver på sin måte maktforhold mellom fagbevegelse og arbeidsgivere i en situasjon der fagbevegelsen er på defensiven i de fleste land i Europa. Dommene innfører ikke noe mindre enn en femte markedsfrihet i EU og i EØS. Det er friheten til å dumpe lønninger og arbeidsvilkår bare du har registrert selskapet ditt i et land der lønningene er lave og arbeidsvilkåra elendige og lar dine ansatte jobbe i et annet, skriver Dag Seierstad i kronikk i Nationen (02.05.09) Les mer

 

 

Leder: Dagen derpå for mange arbeidere

- Når overgangsordningen nå har opphørt, står hver arbeidsgiver fritt til å avtale den lønnen hun eller han vil. Sammenfallet i tid med finanskrisen vil gjøre faren for sosial dumping stor. Vi mener landbruket bør stå for tur – og at det må settes fortgang i arbeidet i den statlige tariffnemnda. Regjeringen har allerede tatt initiativ til at det skal bli enklere for LO og andre organisasjoner å fremme forslag om allmenngjøring. Det er et prisverdig tiltak – organisasjonene gjør jo i utgangspunktet en jobb for arbeidere som ikke er medlemmer, skriver Nationen på lederplass. (02.05.09) Les mer

 

 

Regjeringen vil innføre solidaransvar for lønn

Jens StoltenbergStatsminister Jens Stoltenberg varslet i sin 1. mai-tale på Youngstorget at regjeringen vil legge fram et lovforslag om solidaransvar for lønn allerede neste fredag. Solidaransvar innebærer at hovedentreprenør gjøres ansvarlig også for at innleide selskaper nedover i kontraktskjeden betaler ut lønn og sosiale ytelser. - Dette er et meget kraftfullt tiltak for å sikre at lønn blir utbetalt som forutsatt i de områder som er såkalt allmenngjorte. LO har krevd dette i lang tid. Arbeidsgiversiden har vært mot. Men for denne regjeringen er hensynet til arbeidstakernes rettigheter viktigst. Vi er for arbeidsinnvandring, men mot sosial dumping, sa Stoltenberg. (Statsministerens kontor, 01.05.09) Les mer

Les talen her

Se også:
Solidaransvar mot sosial dumping (AID, pressemelding, 01.05.09)
Garanterer lønn for ansatte (E24, 01.05.09)
Stoltenberg: - Arbeidere fra Kongsberg og Krakow har like krav (E24, 01.05.09)
Siv Jensen: - Uansvarlig forslag fra Stoltenberg (Adresseavisen, 01.05.09)
Regjeringen lover lønn til alle arbeidstakere (Dagsavisen, 01.05.09)

 

 

 

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700