Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Juni 2009

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum juni 2009

 

Aktuelt Nå: Finanskrisens virkninger i de nye EU-landene

Fem år etter EU-utvidelsen er de nye medlemslandene i Sentral- og Øst-Europa spesielt hardt rammet av den internasjonale finanskrisen. Etter en periode med sterk økonomisk vekst er regionen inne i en alvorlig resesjon, med økende arbeidsledighet og synkende økonomisk aktivitet. Fafo Østforums nye side inneholder en innføring om temaet, samt statistikk, publikasjoner, overskrifter fra nyhetssaker og andre relevante linker. (Fafo Østforum, 26.06.09) Les mer

 

Nye landrapporter

Fafo Østforum har oppdatert landrapportene om de østeuropeiske medlemslandene i EU. Landrapportene inneholder nøkkeltall og kortfattet informasjon om de nye EU-landene under temaene økonomi, næringsstruktur, arbeidsmarked og partene i arbeidslivet. Vi har nå også samlet relevante lenker til mer informasjon om hvert land. (Fafo Østforum, 25.06.09) Gå til landrapportene

 

 

Bring beskyldes for sosial dumping

I et oppslag i VG i dag beskrives arbeidsforholdene ved Posten Bring-terminalen ved Borgeskogen i Stokke i Vestfold; innleide østeuropeiske sjåfører som bor i bilene i ukesvis mens kjører pakker for Bring. De kjører for det Bring-eide selskapet Blomquist. – Statlig sosial dumping på sitt verste, sier Tor Øyvind Fevang, Postkoms kretsleder i Vestfold og Telemark. (Posthornet, 25.06.09) Les mer

 

 

Regionale verneombod i reinhald og hotell og restaurant

Dag Terje Andersen– Vi foreslår å innføre regionale verneombod også i reinhalds- og hotell- og restaurantbransjen for å skape meir ordna forhold i desse bransjane, seier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen. Forslaget, som er eit av tiltaka i handlingsplan 2 mot sosial dumping, blir sendt på høyring i veke 26. – Auka arbeidsinnvandring har forsterka problema knytt til useriøsitet og sosial dumping i deler av reinhalds- og hotell- og restaurantbransjen, og det er naudsynt å ta nye grep. Dei regionale verneomboda skal fungere som pådrivarar ikkje minst ovanfor små og mellomstore bedrifter, seier statsråden. (Arbeiderpartiet, 25.06.09) Les mer

Se også: – Skal styrke det seriøse næringslivet (LO-Aktuelt, 25.06.09)

 

 

Ukrainske helsearbeidere søker seg til usikre jobber i Norge

- Det er ikke overraskende at helsearbeidere fra Ukraina søker seg til usikre jobber i Norge. Ukrainsk helsepersonell står i kø for å komme til Norge, men mangler både arbeids- og oppholdstillatelse. Situasjonen i Ukraina gjør at folk står i svært vanskelige situasjoner, mener lederen for helsearbeidernes fagforening i Odessa. (Fontene, 24.06.09) Les mer

Se også:
Ukrainerne lever på nåde
Ukrainere i kø for Norge (Fri Fagbevegelse, 15.06.09)

 

Beskyldes for sosial dumping

Norsk Nærings- og nytelsesmiddelforbund (NNN) i LO anklager fiskeribedriften Karlsøybruket for sosial dumping, og har tatt kontakt med arbeidstilsynet. Det hevdes at Karlsøybruket, som eies av fiskerikonsernet Fjordlaks, har permittert deler av staben og ansatt østeuropeere på ulovlige kontrakter. Det påstås også at bedriften ikke tar imot fiskeleveranser fra den lokale fiskeflåten. (NRK Troms og Finnmark, 24.06.09) Les mer

Se også: Hevder utenlandske arbeidere blir utnyttet (TV2, 25.06.09)

 

Grønn allmenngjøring på høring

Tariffnemnda vedtok onsdag å sende ut en forskrift om allmenngjøring innen grønn sektor på høring. Frist for å svare er 1. september. Nemndas leder Håvard Holm sier nemnda ikke har fattet vedtak om allmenngjøring. – Vi sender dette ut på høring først, sier han. Forskriften som sendes ut på høring skal ligge tett opptil begjæringa om allmenngjøring som Fellesforbundets har levert. Forbundet har blant annet krevd at "nybegynnere" som jobber som ferie og innhøstingshjelp skal ha minst 95.50 kroner i timen, så lenge de jobber inntil 12 uker. (Magasinet for fagorganiserte, 23.06.09) Les mer

Se også: Ikke lenger krav på minstelønn (NRK Buskerud, 25.06.09)

 

Arbeidstillatelser til borgere fra nye EØS-land

LogoForeløpige tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) for mai 2009 viser at antall gyldige arbeidstillatelser gitt til borgere av de nye EU-landene (EU12) de fem første månedene i år er på 23 091, hvorav 15 473 fornyelser. Det ble gitt 5 761 tillatelser i mai, mot 4 134 i april. En del av denne økningen skyldes en dugnad for å få ned restansene av slike saker i UDI. Likevel er det slik at det bak disse vedtakene står det arbeidstilbud. EØS-rapporten gir blant annet oversikt over arbeidstillatelser gitt til borgere av EU12 i perioden 2004 - 2009. EØS-rapporten skal legges ned, men siden registreringsordningen har blitt utsatt vil EØS-rapporten bli produsert fram til og med juli 2009. (Fafo Østforum/UDI, 22.06.09) Les statistikken fra UDI

 

 

Fellesforbundet vil hindre sosial dumping i grønn sektor

Fellesforbundet i Nord-Trøndelag varsler kamp mot sosial dumping i grønn sektor, og vil blant annet kontrollere lønnsnivået i trønderske jordbæråkere i sommer. – Vi vil gå til avisa om vi avdekker grove tilfeller av sosial dumping. Etter at overgangsordningen, som sikret tarifflønn til utenlandske arbeidere i grønn sektor, gikk ut 1. mai i år, er det ingen lover og regler som hindrer sosial dumping i grønn sektor. Derfor kan vi ikke anmelde det, men vi kan ikke la det foregå i stillhet, sier Rose Maiken Flatmo, prosjektmedarbeider i Fellesforbundet. (Steinkjer Avisa, 19.06.09) Les mer

 

 

Tiltak mot utflagging manglar

Regjeringa var i vinter ute og lova å gjeninnføra krav om arbeidsløyve for utanlandske sjøfolk på utanlandsregisterte skip. Men snart to månader etter at høyringsfristen er ute, er det ikkje kome på bordet noko konkret framlegg til vedtak. Regionlaga i Sjømannsforbundet er i ferd med å mista tolmodet, mens Rederiforbundet mener innføring av arbeidsløyve utfordrar viktige internasjonale reglar og prinsipp som flagstatprinsippet og navigasjonsfridomen. (Stavanger Aftenblad, 19.06.09) Les mer

 

 

Siktet for skatteunndragelse gjennom bemanningsbyrå

Fellesforbundet har over lang tid mistenkt selskaper i grønn sektor i Nord-Trøndelag for sosial dumping. Forbundet har også hatt mistanke om svart økonomi knyttet til det litauiske bemanningsbyrået Generalta. To brødre er nå siktet for skatteunndragelse i millionklassen gjennom uttak fra en utenlandsk konto ved hjelp av et kort registrert på UAB Generalta. Politiet ser ikke bort fra at pengene som er tatt ut med kortene kan ha blitt brukt til å betale lønn til ansatte i Generalta. (Trønder-Avisa, 18.06.09) Les mer

Se også: Siktet for skattesvik (Magasinet for fagorganiserte, 18.06.09)

 

 

Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser

Hans Christian FarsethåsUniversitetet i Bergen har nå fullført prosjektet "Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser". Prosjektet har undersøkt erfaringer bedrifter har gjort seg med arbeidsinnvandrere, både når det gjelder rekruttering og kvalifikasjonsgrunnlag, språk og kommunikasjon og rutiner eller tradisjoner for håndtering av kvalitets- og sikkerhetsspørsmål. Sluttresultatet er en håndbok som kan brukes av ledelsen og de ansvarlige HMS-instanser på den enkelte arbeidsplass. Foreløpig distribueres den i 2000 eksemplarer. Universitetet i Bergen vil også arrangere kurs i arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser. (Fafo Østforum, 17.06.09) Les mer

 

 

Fagbevegelsen og arbeidsinnvandring: Strategier og resultater i Norge og Danmark

Jens Arnholtz HansenLine EldringNorge og Danmark har mottatt langt flere arbeidsinnvandrere enn de andre nordiske landene etter EU-utvidelsen i 2004. Den store tilstrømningen har skapt nye utfordringer for fagbevegelsen i begge land, ikke minst innenfor byggebransjen. Fafo-forsker Line Eldring og Jens Arnholtz Hansen ved FAOS har sett på strategier og resultater i de to landene. På tross av mange likhetstrekk mellom dansk og norsk arbeidsliv, finner de vesentlige ulikheter når det gjelder virkningen av fagforeningenes strategier i forhold til den nye arbeidsinnvandringen. Mens norske byggfagforeninger har hatt suksess med å rekruttere medlemmer blant de nye arbeidsinnvandrerne, er dette ikke tilfellet i Danmark. (Søkelys på arbeidslivet, 17.06.09) Les mer

Se også: Politi eller kamerat?(Magasinet for fagorganiserte, nr. 6/09 s. 14)

 

NHO: - Solidaransvar er konkurransevridende

Sigrun VågengInnenfor områder der tariffavtaler er allmenngjort har Stortinget besluttet at bedrifter skal pålegges ansvar for lønnen til andre enn sine egne ansatte. NHO frykter konkurransevridning: - Dette vil ramme små og mellomstore virksomheter som ofte ikke har de samme resurssene som større virksomheter, sier Sigrun Vågeng, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO. - I praksis vil hovedentreprenører måtte holde deler av kontraktssummen tilbake eller stille krav til bankgaranti. Dette vil presse mindre aktører uten stor kapitalbeholdning ut av markedet og påvirke nyetablering i negativ retning. (NHO, 16.06.09) Les mer

 

 

 

 

Behandler grønn allmenngjøring i juni?

Tariffnemnda vil ikke bruke lang tid på Fellesforbundets ønske om allmenngjøring i grønn sektor. Den nye nemndlederen Håvard Holm regner med at nemnda behandler ferdig saken på neste møte, 23. juni. Hvis nemnda mener dokumentasjonen er tilstrekkelig, vil den utarbeide en forskrift som sendes ut på høring. (Magasinet for fagorganiserte, 15.06.09) Les mer

 

 

Flertall for solidaransvar

Stortingets arbeids- og sosialkomité gikk torsdag inn for regjeringens forslag om å innføre solidaransvar for allmenngjort lønn og effektivisering av Loven om allmenngjøring av tariffavtaler. Snart kan en arbeidstaker som ikke får lønna si fra sin egen arbeidsgiver kreve den utbetalt fra andre bedrifter i kontraktskjeden. Ordningen om solidaransvar er helt ny, og blir en del av nettopp allmenngjøringsloven. Odelstinget behandler innstillingen mandag ettermiddag. (Magasinet for fagorganiserte, 11.06.09) Les mer

Se også: Arbeids- og sosialkomiteens innstilling (Stortinget, 11.06.09)
Flåthen: - Viktig vedtak mot sosial dumping (LO, 15.06.09)

 


Allmenngjøring av tariffavtaler: Behov for endringer?
Lysark fra Fafo Østforum seminar 10. juni

Stein EvjuLine EldringJohan Fredrik RyeRolf NegårdPer SkauPetter Nilsen Anne Mette Ødegård

 

 

 

 

 

 

Allmenngjøring som virkemiddel er omstridt, både når det gjelder utformingen av ordningen og virkningene. Formålet med allmenngjøring er å sikre utenlandske arbeidstakere akseptable arbeids- og lønnsvilkår. Noen næringer har nå en viss erfaring med allmenngjøring, mens andre står for tur. På gårsdagens Fafo Østforum seminar innledet professor Stein Evju ved UiO, Fafo-forsker Line Eldring og førsteamanuensis Johan Fredrik Rye ved NTNU. Dernest var det kommentarer ved partene, før både innledere, partene og salen diskuterte noen av utfordringene knyttet til allmenngjøring og minstelønnsregulering framover. (Fafo Østforum, 11.06.09) Last ned innledningene

 

 

Bedriftene støtter allmenngjøring

Bedrifter som bruker øst-europeisk arbeidskraft er fornøyd med allmenngjøring av tariffavtaler. 70 prosent av bedriftene innen byggebransjen som bruker arbeidskraft fra Øst-Europa sier de er fornøyd med allmenngjøring. Blant industribedrifter som bruker øst-europeere, og omfattes av allmenngjøring, er 50 prosent fornøyd med allmenngjøring. Det viser nye tall fra Fafos bedriftssurvey 2009, presentert på onsdagens seminar. (Magasinet for fagorganiserte, 11.06.09) Les mer

Se også: Norske bedrifters erfaringer med allmenngjøring (.pdf) (Presentasjon på Fafo Østforum seminar 10.06.09)

 

 

Nettoinnvandring fra EØS ventes å avta raskt

På grunn av den økende arbeidsledigheten nådde nettoinnvandringen fra EØS-området trolig en topp i 2008, og vil framover avta raskt. Det viser en befolkningsfremskrivning fra Statistisk sentralbyrå. Antall innvandrere i landet vil likevel øke sterkt i årene framover, fra 420 000 i dag til mellom 0,8 og 2,0 millioner i 2060. Nettoinnvandringen til Norge, det vil si innvandringsoverskuddet, økte fra 13 000 i 2004 til 43 000 i 2008. Det er særlig arbeidsinnvandringen som har økt, fra 2 400 i 2003 til 21 400 i 2007. Det er stor usikkerhet knyttet til nettoinnvandringen fremover. Finanskrisen og den økende arbeidsledigheten i Norge på slutten av 2008 – særlig i bygge- og anleggssektoren – påvirket ganske raskt innvandringen. Nettoinnvandringen vokste betydelig langsommere gjennom året 2008 enn i 2007, og denne trenden har fortsatt i 2009. (Statistisk Sentralbyrå, 11.06.09) Les mer

 

 

- Solidaransvar for lønn gir et tryggere arbeidsliv

- Regjeringen går inn for at solidaransvar for lønn innføres i Norge. Dette innebærer at ansatte er garantert lønn fra oppdragsgiver oppover i kontraktskjeden, dersom useriøse underleverandører ikke betaler ut den lønna de skal. Dette er et viktig verktøy i kampen for et anstendig arbeidsliv og mot sosial dumping, skriver stortingsrepresentant Sverre Myrli. (Arbeiderpartiet, 10.06.09) Les mer

 

 

Kronikk: Migrasjon skaper utvikling

- I realiteten er Norges politikk for arbeidsinnvandring nærmest upåvirket av at økt migrasjon kan bidra til utvikling, skriver Kristin Clemet, leder i Civita. - Innvandringspolitikken dreier seg fortsatt bare om Norges behov for arbeidskraft; om hvor vi kan bruke innvandrere til å tette hull i den ellers så plettfrie «norske modellen». Hvorfor er Regjeringen så tilbakeholden med å diskutere migrasjon som et mulig virkemiddel i utviklingspolitikken? (Kommunal Rapport, 10.06.09) Les mer

 

 

– Det går for seint med regjeringen

Snart tre måneder er gått siden regjeringens høringsfrist for gjeninnføring av forskriften om krav om arbeids- og oppholdstillatelse for utenlandske sjøfolk på utenlandske skip som opererer i norsk territorialfarvann, gikk ut. Forskriften som ble fjernet av Høyre-leder Erna Solberg da hun satt i regjering, er fremdeles ikke gjeninnført. – Jeg synes det går for seint med å få innført forskriften igjen, sier leder i Region Sør-Øst i Norsk Sjømannsforbund, Jarl Steinar Odinsen. (Magasinet for fagorganiserte, 08.06.09) Les mer

 

 

Anti-islam, anti-Tyrkia og anti-innvandring

Historisk lav valgdeltakelse, tilbakeslag for sosialdemokratene og framgang for de konservative og de høyreekstreme partiene.
Det er det foreløpige resultatet av valget til Europaparlamentet. - Jeg tror valget vil gjøre utslag i forhold til framtidige EU-utvidelser. Også når det gjelder de partiene som tilhører sentrum eller de moderate, sier statsviter og tidligere forskningsleder for Europa-programmet, Kate Hansen Bundt. - Flere vil reise innvendinger mot EU-utvidelse: De opprinnelige tungvekterne i EU taper makt, det er mye penger som strømmer østover og hvem skal betale for det? (Dagbladet, 08.06.09) Les mer

 

 

Østvold vil henge ut useriøse

Fafo image/bildeDa leder i Transportarbeiderforbundet Per Østvold åpnet landsmøtet til forbundet i Tromsø, foreslo han å opprette en «svarteliste» på forbundets nettside, der forbundet til en hver tid skal offentliggjøre navn og adresse på lastebilfirmaer og andre transportselskaper som utnytter arbeidskraft på det groveste. Østvold åpnet også for å allmenngjøre av tariffavtaler innen transportnæringa, men pekte på at dette vil kunne være et problem i forhold til at transportbransjen er internasjonal, og kontroll og oppfølging vil være vanskelig. (LO-Aktuelt, 07.06.09) Les mer

 

 

 

 

- Fagbevegelsen ved en korsvei

Ifølge ETFs generalsekretær Eduardo Chagas følges den økonomiske krisa av et systematisk angrep på fagbevegelsen. Særlig EF-domstolen får gjennomgå for dommene i Viking-, Laval-, Rüffert- og Luxembourg-sakene: - Disse dommene er et enormt angrep på de faglige rettighetene i Europa, og begrenser fagbevegelsens muligheter til å forsvare medlemmenes interesser. Massiv, sosial dumping vil bare være ett av de alvorlige resultatene. Kombinert med den finansielle og økonomiske krisa blir de bare enda mer ødeleggende. Derfor må fagbevegelsen møte disse utfordringene med sterk motstand, for å motarbeide dommene og deres følger. (Transportarbeiderforbundet, 07.06.09) Les mer

 

 

- Useriøst fra byggenæringen

- Adm.dir. Ketil Lyng i Byggenæringens Landsforening (BNL) går i Dagbladet 28. mai 2009 ut mot regjeringas forslag om å innføre solidaransvar for lønn, og til forsvar for at hans medlemsbedrifter fortsatt skal kunne utnytte billig østeuropeiske arbeidskraft. At BNL mener at slik utnytting er legitimt, er ikke nytt. BNL mener at det ikke foregår underbetaling av utenlandske bygningsarbeidere i et omfang som tilsier allmenngjøring av tariffavtalen. Men måten det argumenteres på er et nytt lavmål, skriver Kjell Sjærvø, ombud i Oslo Bygningsarbeiderforening. (Dagbladet, 07.06.09) Les mer

Se også: Kronikk: Urimelig om solidaransvar (Dagbladet, 28.05.09)

 

 

Krever blodpris for bolig

Fem utenlandske arbeidere deler kjøkken, bad og toalett. For dette trekkes alle 8.000 kroner i måneden av arbeidsgiver. Bygningen de fem bor i ligger så å si vegg i vegg med arbeidsplassen: dekkgjenvinningsfirmaet Nocas AS på Jessheim. – Vi mener dette er en uakseptabel høy husleie. For denne prisen kunne de funnet seg et langt bedre bosted i området, sier organisasjonsarbeider Kay Melby i Fellesforbundet Oslo og Akershus avdeling 1. (Dagsavisen, 06.06.09) Les mer

 

 

Arbeidssøkere kan ha rett på økonomisk støtte

Ifølge en dom fra EF-domstolen kan arbeidssøkere, som kan vise til en reell tilknytning til arbeidsmarkedet i et EU-medlemsland, motta finansielle ytelser som skal lette adgangen til arbeidsmarkedet. Domstolen slår fast at arbeidssøkere som søker om slik støtte er omfattet av likebehandlingsprinsippet som garanteres i EU-retten. (NHO Europanytt/Europakommisjonen, 04.06.09) Les mer

 

 

Dansk debatt om norsk modell

Ideer og erfaringer fra Oslo Bygningsarbeiderforening om hvordan en kan få organisert utenlandske arbeidere har satt i gang debatt i danske byggefagforeninger. Formann i Malernes Fagforening, Bo Rosschou, går inn for å innføre den norske modellen med allmenngjøring av tariffavtaler. Mange i den danske fagbevegelsen er derimot skeptiske til å endre den danske avtalemodellen. - Vår modell virker, og vi skal ikke slippe staten og politikerne inn på dette området, sier John Larsen, formann i Bygge-, Anlægs- og Træ-kartellet (BAT). (Byggefagens samvirke, 04.06.09) Les mer

 

 

"Bulgarske lastebilsjåfører" overtar for "polske rørleggere" i EU-valg

Den ultrakonservative franske politikeren Philippe de Villers lanserte stereotypen "polsk rørlegger" før folkeavstemningen om EU-grunnloven i 2005. Nå er det "bulgarske lastebilsjåfører" som kommer for å stjele franske jobber. Men på tross av friske utspill og skandaler er interessen rundt valget til nytt EU-parlament lav. (EUobserver, 04.06.09) Les mer

 

 

- Latvias krise rammer Litauen

Latvia nærmer seg fullstendig kollaps og trekker nabolandet Litauen med seg i uføre. Litauen har planlagt å utstede et obligasjonslån på 500-600 millioner euro, men sliter nå med å gjennomføre lånet. Latvia er i en dyp økonomisk krise, dypere enn det Island opplevde i fjor høst. Tidligere denne uken gikk det knallharde rykter om devaluering av landets valuta, lat. Latvias statsminister Valdis Dombrovskis ønsker en avtale med det internasjonale pengefondet IMF i løpet av kort tid. (E24, 04.06.09) Les mer

Se også:
Latvia tror på snarlig hjelp fra IMF
(E24, 04.06.09)
Latvia fails to raise money on market (EUobserver, 04.06.09)


 

Trakk beskyldninger om sosial dumping ved Fatland Ølen

Etter harde beskyldninger og oppfordring til boikott i to NRK-programmer i april har påstandene om sosial dumping hos Fatland Ølen stilnet. – Undersøkelsene så langt viser at det utleiefirmaene i Litauen betaler ut når avtalte ting som reise, bostøtte og mat er trukket fra, tilsvarer det de skal ha ut fra norsk lønn som bruttolønn, sier visekonsernsjef Terje Wester i Fatland. Forbundssekretær Svein-Erik Simonsen mener NNN ikke har gjort noe kritikkverdig. (Haugesunds Avis, 04.06.09) Les mer

Se også:
- Nødvendig reaksjon
(Haugesunds Avis, 04.06.09)
Fatland ansetter flere (NRK, 05.06.09)

 

 

 

Arbeidsledigheten i EU opp til 8,6 prosent

Arbeidsløsheten i EU27 steg fra 8, 4 prosent i mars til 8, 6 prosent i april, viser nye tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat. Høyest er arbeidsløsheten i Spania med 18, 1 prosent, fulgt av de baltiske statene der Latvias ledighet er høyest, 17, 4 prosent. (Eurostat, 02.06.09) Les mer

 

 

Rekrutterer polske førskolelærere

Adecco logoVikarbyrået Adecco har hentet 23 polske førskolelærere til norske barnehager. 30 nye er på vei. Sandnes har 70 personer på dispensasjon som pedagogiske ledere i barnehager. Kommunen har vært i kontakt med vikarbyrået Adecco om polske førskolelærere. (Stavanger Aftenblad, 28.05.09) Les mer

Se også: Verdensbarnehagen (Sandnesposten, 02.06.09)

 

 

Gjestearbeidere reiser hjem

Finanskrisen får stadig flere utenlandske arbeidere til å reise hjem og færre til å reise ut. Dette er tendensen i Europa, USA og Midtøsten. Men i Danmark er det motsatt. Østarbeiderne strømmer fortsatt til landet, til tross for finanskrise og stigende arbeidsledighet. (Dansk LOs Ugebrev A4, nr. 19, 01.06.09) Les mer

 

 

Venstre vil ha mindre byråkratisk arbeidsinnvandring

- Konkurransen om arbeidskraft vil øke, og Norge trenger både ufaglært og velkvalifisert arbeidskraft, skriver Venstre. Partiet vil modernisere arbeidsinnvandringsreglene, og et av forsalgene er å utvide dagens jobbsøkervisum slik at folk utenfor EØS lettere kan få søke jobb i Norge. (Venstre, 01.06.09) Les mer

 

 

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700