Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Juli 2009

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum juli 2009

 

 

Utleid - med 80 kroner timen

Utleiefirmaet Unic Management tilbyr norske hoteller estisk arbeidskraft for 99 kroner timen. Bruttolønn er nede i 80 kroner. – Dette er helt lovlig, sier daglig leder i Unic AS, Terje Andersen. Han understreker at det bare er sesongarbeid som tilbys, og jobben i Norge varer ikke lengre enn tre måneder. 90 prosent av de som leies ut, er ufaglært arbeidskraft, og jobber med renhold av rom, fellesarealer og kjøkken (Magasinet for fagorganiserte, 29.07.09). Les mer

 

 

Regjeringen vil vurdere om velferdsordninger bør endres som følge av økt innvandring

Utenlandsk arbeidskraft lokkes av norske velferdsgoder. Regjeringen vil ha svar på om økt innvandring krever endring av velferdsordningene. Forskerne mener den svake utnyttelsen av innvandrernes arbeidskraft skyldes en kombinasjon av dårlige jobbmuligheter og gode velferdsordninger (Aftenposten, 28.07.09). Les mer

 

 

Sesongarbeidere krever 200 000 etterbetalt i lønn

Tre filippinske sesongarbeidere går rettens veg for å få utbetalt lønn fra en gård i Rauma. De forteller om månedsvis med knallhard jobbing - opptil 18 timer i døgnet på gården hvor de produserte vårruller og grillspyd som ble solgt på ulike festivaler i Møre og Romsdal. Arbeidstilsynet mener det foregikk sosial dumping på gården - basert på et uanmeldt besøk de hadde i fjor høst. Gårdeieren sier at de ikke har jobbet (Romsdals Budstikke, 23.07.09). Les mer

 

 

ESA avviser NHO-klage

NHO-foreningen Norsk Teknologi sin klage over loven om allmenngjøring av tariffavtaler er avvist i Brussel, skriver Dagens Næringsliv (DN). Det vil si at allmenngjøring ikke i strid med EU-regelverket. ESA konkluderer med at loven er legitim siden målet er å beskytte arbeidstagerne. Deres interesser må få forrang over den frie flyten av tjenester, mener ESA (E24, 21.07.09). Les mer

- Seier for det seriøse arbeidslivet (LO-Aktuelt, 20.07.09)

 

 

ESA truer forskrift om offentlige anskaffelser

Regjeringens har bestemt at de som jobber for det offentlige må betale tarifflønn. Nå kan forskriften ryke på grunn av EØS-avtalen. ESA mener den norske forskriften er i strid med utsendingsdirektivet i EØS-avtalen, som skal regulere utenlandske arbeidstakeres arbeid. Ifølge deres tolking kan man bare stille krav om et visst lønnsnivå dersom man lovfester en minstelønn, eller gjennom allmenngjøring gjør tariffavtaler gjeldende for alle innen en bransje (Klassekampen, 21.07.09). Les mer

 

 

Arbeidsinnvandringen stuper

Første halvår i år fikk drøyt 4600 polakker arbeidstillatelse for første gang, mot over 12000 i samme periode i fjor. Også når det gjelder arbeidere fra Litauen og Tyskland har nedgangen vært dramatisk, melder Aftenposten (P4, 16.07.09). Les mer

 

 

Finanskrisen har ført til tøffere forhold i byggebransjen

Arbeidstilsynet frykter grovere misbruk av utenlandsk arbeidskraft på norske byggeplasser. Tilsynets undersøkelser har den siste tiden avdekket uverdige boforhold, uforsvarlig sikkerhet og manglende lønnsutbetalinger. En litauisk snekker NRK har snakket med har ikke fått lønn for hverken mai eller juni. Nå må ektefellen i hjemlandet trå til for å brødfø ham (NRK 15.07.09). Les mer

- Bra at uverdige forhold avdekkes (Byggeindustrien, 15.07.09)

 

 

Øst-europeere overtar fiskeindustrien

Bare i Møre og Romsdal kan det jobbe så mye som 1000 østeuropeere i fiskeindustrien. Flommen av billig arbeidskraft kan føre til at NNN ber om at lønnstariffene blir lovfestet. – Jeg ser ikke bort fra at NNN sentralt må ta situasjonen i fiskeindustrien opp til politisk behandling for å vurdere om vi skal følge opp det som har skjedd i bygg- og anlegg. Det betyr i så fall at vi må starte en krevende prosess med å samle dokumentasjon før vi kan gå til tariffnemnda med et slikt krav, sier Hans Johan Dahl i NNN (Fiskaren, 13.07.09). Les mer

 

 

Sjokkert over lønnsforskjeller

LOs sommerpatruljehar avdekket store lønnsforskjeller utlendinger og nordmenn. Sommerpatruljen i Hordaland sender bekymringsmelding til Arbeidstilsynet ettr å ha avdekket store lønnsforskjeller mellom etnisk norske og utenlandske arbeidstakere (Bergensavisen, 11.07.09). Les mer

 

 

Allmenngjøring i landbruket på høring

Det går mot norsk lønn i grønn sektor. Tariffnemnda har sendt utkastet til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale i jordbruks- og gartnerinæringene på høring, med frist 1. september. Tariffnemnda understreker at den med dette ikke har tatt stilling til om vilkårene for allmenngjøring er oppfylt i denne saken. Nemnda legger til grunn at høringsrunden vil kunne gi ytterligere informasjon og dermed gi nemnda et bedre grunnlag før det eventuelt treffes vedtak om allmenngjøring i saken (Magasinet for fagorganiserte, 01.07.09. Les mer

Høringsnotat fra Tariffnemnda (29.06.09)

 

 

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700