Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Januar 2009

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum januar 2009

 

- Bare gode erfaringer med allmenngjøring

Leder i Oslo Bygningsarbeiderforening, Roy Pedersen, var en av innlederne på Trondheimskonferansen lørdag. Han oppsummerte entydig gode erfaringer med at medlemmene jobber på en allmenngjort tariffavtale. Men han hadde et tillegg. – Vi må organisere. Når vi driver vanlig gammeldags organisasjonsarbeid, virker allmenngjøring bra, sa Pedersen. (LO-Aktuelt, 31.01.09) Les mer

 

 

- Offentlig innkjøpere sitter med nøkkelen

– Vi ser muligheter for å bekjempe sosial dumping. Den viktigste nøkkelen sitter det offentlige med, sa leder Norsk Arbeidsmandsforbund, Erna Hagensen på Trondheimskonferansen lørdag. (Arbeidsmanden, 31.01.09) Les mer

 

 

Språkkurs mot sosial dumping

Roar FlåthenI samarbeid med LO har Rengjøring & Vedlikehold AS gjennomført et forsøksprosjekt med språkopplæring. LO mener kurset har vært vellykket. - Vi har brukt veldig mye ressurser de siste åra på å motarbeide dette med sosial dumping, sånn at de som kommer til oss skal bli behandlet ordentlig. De skal ha skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Det er vanskelig å komme utenom at språk er en viktig faktor for at de skal bli ordentlig integrert i det norske samfunn, sier LO-leder Roar Flåthen. (NRK Østafjells, 30.01.09) Les mer

 

 

 

– Ville aldri skjedd med solidaransvar

- THT-saken understreker behovet for solidaransvar for lønn i byggebransjen, sier Julia Maliszewska, ombud i Oslo Bygningsarbeiderforening. Foreningen har i flere måneder kjempet for at de 16 THT-arbeiderne skal få utbetalt desember- og januar-lønna si. – Dette ville aldri skjedd hvis vi hadde hatt solidaransvar for lønn og feriepenger. (Magasinet for fagorganiserte, 29.01.09) Les mer

 

Frykter sosial dumping som følge av finanskrisen

Leder i Fellesforbundet Arve Bakke frykter at finanskrisen vil øke den sosiale dumpingen gjennom lønnskuttordninger som går ut over tariffbestemmelsene. Statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet tror også sosial dumping kan bli enda mer utfordrende i tida som kommer. – Sosial dumping er uakseptabelt, og regjeringen fortserker nå innsatsen på grunn av den vanskelige situasjonen på arbeidsmarkedet. Med færre andre jobber å gå til, kan mange arbeidstakere lett bli mer utsatt nå. (Dagsavisen, 29.01.09) Les mer>>

 

 

Får LO-beskyttelse etter drapstrusler

LO har grepet inn for å beskytte ukrainske sykepleiere etter at de har blitt drapstruet. De skal ha jobbet for 100 kroner dagen, og forteller om grov utnyttelse. LO-nestleder Geir Mosti er sjokkert og opprørt. – Jeg har aldri før hørt om så grove tilfeller av menneskeutnytting der norske kommuner og helseinstitusjoner er tjenestemottaker. (Dagsavisen, 29.01.09) Les mer

Se også:
SV: Forlanger intern oppvask (Haugesunds Avis, 20.01.09)
Ukrainske sykepleiere uten rettigheter (Sykepleien, 19.01.09)
LO Haugesund og Omegn: - Ukrainerne var slaver i landet (Fri fagbevegelse, 19.01.09)
Stortingsrepresentant: - Sykepleierne må få bli i Norge (NRK Rogaland, 19.01.09)
Ukrainske sykepleiere fikk 100 kroner dagen (NRK Rogaland, 15.01.09)

Servicesenteret i nye lokaler

Tirsdag 27. januar ble servicesenteret for utenlandske arbeidstakere offisielt åpnet i nye lokaler. Nå kan utenlandske arbeidstakere få ordnet arbeids- og oppholdstillatelse, D-nummer, innmelding til Folkeregisteret og skattekort i Schweigaards gate 17 i Oslo. Arbeidsgivere for utenlandske arbeidstakere kan også få veiledning ved senteret. I 2008 ble det innlevert omlag 15 500 søknader til servicesenteret. (UDI, 28.01.09) Les mer

 

 

EU-kommisjonen vil ikke revidere utstasjoneringsdirektivet

EU-kommisjonen mener at det ikke er nødvendig å foreta endringer i EUs arbeidsrettslige lovgivning, ifølge Brysselkontoret til svensk fagbevegelse. Dette betyr at kravet om en revisjon av utstasjoneringsdirektivet er tilbakevist. I kjølvannet av blant annet Laval-dommen vedtok EU-parlamentet i fjor høst en rapport fra den svenske EU-parlamentarikeren Jan Andersson der Kommisjonen blir oppfordret til å klargjøre utstasjoneringsdirektivet (Fafo Østforum/Brysselkontoret, 26.01.09). Les mer

Se også:
ETUC concerned about the Commission’s inaction on the protection of fundamental social rights (ETUC 22.01.09)
Endnu et hug til europæisk fagbevægelse (danske LOs nyhetssider fra EU, 23.01.09)
Jan Anderssons Lavalrapport antagen (Brysselkontoret, 03.11.08)

 

 

Utlendinger på dagpenger

870 polakker, litauere og andre østeuropeere med EU-pass går nå på arbeidsledighetstrygd fra NAV. Dagpenger i Norge gir langt mer enn full lønn i hjem-landet. I november gikk antallet nye arbeidstillatelser til utlendinger ned med 40 prosent. Men av dem som har kommet til Norge, er det så langt svært mange som har valgt å bli – særlig blant dem som har opparbeidet seg trygderettigheter. (Aftenposten, 26.01.09) Les mer

 

 

Danmark: - Indvandring er nødvendig trods stigende ledighed

- Hvis ikke grensene hurtig åpnes for høytutdannede innvandrere, tvinges Danmark til å importere ufaglært arbeidskraft fra Kongo. Advarselen kommer fra Britta Thomsen, sosialdemokratisk medlem av Europa-Parlamentet. Hun har nettopp utgitt boken ”Den nødvendige indvandring”, der hun blant annet anbefaler å opprette danske rekrutteringskontorer i utlandet. (Dansk LOs ugebrev A4, 26.01.09) Les mer

 

 

Politianmeldt etter slavelønn

En 58 år gammel polakk er slått konkurs og politianmeldt av Arbeidstilsynet. Han skal ha betalt polske arbeidere en timelønn på under 43 kroner. (Drammens Tidende, 25.01.09) Les mer

 

 

Kontantstøtteutbetaling til utlandet øker

Tall fra NAV viser at eksporten av kontantstøtte stadig øker, mens antall mottakere av kontantstøtte som bor og jobber i Norge synker. – Økningen i eksport gjenspeiler økningen i arbeidsinnvandringen til Norge fra Polen, sier Hilde Olsen, direktør i NAV. (NAV, 23.01.09) Les mer

 

 

UDI påklager Langemyhr-henleggelse

Utlendingsdirektoratet (UDI) påklager henleggelsen av Langemyhr-saken til statsadvokaten. UDI mener det er gitt uriktige opplysninger i søknadene om oppholdstillatelse for om lag 50 polske arbeidere. Politiet i Vestfold etterforsket saken, men henla den ved juletider på grunn av mangel på bevis. (NA24, 23.01.09) Les mer

 

 

Arbeidstillatelser til borgere fra nye EØS-land

LogoForeløpige tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) for desember 2008 viser at antall gyldige arbeidstillatelser gitt til borgere av de nye EU-landene (EU12) er på nesten 80 000. Omlag halvparten er fornyelser. Polen topper listen med 52 291 tillatelser. Deretter kommer Litauen (13 409). Romania er tredje største land. (Fafo Østforum/UDI, 22.01.09) Les statistikken fra UDI

 

 

Fafo Østforum seminar 5. februar. Finanskrisa og arbeidsinnvandring: Hva skjer nå?

Årets første Fafo Østforum seminar skal omhandle finanskrisas innvirkning på arbeidsmarkedet når det gjelder arbeidsinnvandring. Vi får en oppdatering på innvandringstall og ledighetsstatistikk for arbeidsinnvandrere, informasjon om utviklingen i Polen, samt innlegg fra bedrifter som har rekruttert mye østeuropeisk arbeidskraft de senere årene. Seminaret arrangeres i auditoriet i Fafos anneks, kl 14-16. Kaffe og registrering fra kl 13.30. Påmeldingsfrist: 2. februar. (Fafo Østforum, 22.01.09) Program og påmeldingsinformasjon

Seks verft til sak mot Tariffnemda

Fem-seks toneangivende verft går til sak mot Staten og Tariffnemnda. Mål: Å få omgjort vedtaket om norsk lønn ved verftene over hele landet. Verftene, Norsk Industri og NHO mener at allmenngjøringsforskriften er ugyldig. (Magasinet for fagorganiserte, 21.01.09) Les mer

 

 

Motstridende signaler fra departementene

Regjeringens arbeid for å lette arbeidsinnvandringen fra Russland møter massiv kritikk fra næringslivet i Finnmark. I et brev til stortingsrepresentant Bent Høie (H), datert 19. januar, skriver arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen at russiske arbeidssøkere likevel ikke kommer til å bli prioritert inn i Norge. Utenriksminister Jonas Gahr Støre har tidligere sagt at dette skal det bli en ordning på. (NRK Troms og Finnmark, 20.01.09) Les mer

Se også:
Leder: - Rydd opp (Nordlys, 21.01.09)
Båtsfjord-ordfører krever løsning (FiskeribladetFiskaren, 21.01.09)

 

 

Massiv kritikk fra næringslivet i Finnmark

Bjarne Håkon HanssenDet skulle bli så lett å importere arbeidskraft fra Russland, lovte arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen i Kirkenes 18. april i fjor. Men nå kommer det massiv kritikk mot regjeringens arbeid for å lette arbeidsinnvandring fra Russland. I går sto bedriftslederne frem i tur og orden og fortalte at det er liten endring og at det i noen tilfeller faktisk er blitt verre. (NRK Troms og Finnmark, 20.01.09) Les mer

 

 

 

 

 

Ukrainske sykepleiere uten rettigheter

Daglig leder i firmaet Norsk Helsepersonell, Hildegunn Lindaas, føler seg uthengt etter å ha prøvd å hjelpe 24 ukrainske sykepleiere. - I beste fall er dette naivt. Å få papirer og autorisasjon kan ta år, sier rådgiver i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Rogaland, Bjørg Dons. (Sykepleien, 19.01.09) Les mer

Se også:
SV: Forlanger intern oppvask (Haugesunds Avis, 20.01.09)
LO Haugesund og Omegn: - Ukrainerne var slaver i landet (Fri fagbevegelse, 19.01.09)
Stortingsrepresentant: - Sykepleierne må få bli i Norge (NRK Rogaland, 19.01.09)
Ukrainske sykepleiere fikk 100 kroner dagen (NRK Rogaland, 15.01.09)

 

 

UDI: Pressekonferanse 22. januar om innvandringstall og -tendenser

Ida BørresenArbeidsinnvandring – hva skjer etter kraftig vekst i mange år? Dette er ett av temaene for UDIs pressekonferanse der UDI-direktør Ida Børresen vil gi tall og tendenser fra innvandringsfeltet. Arrangementet finner sted torsdag 22. januar kl 12 i UDIs lokaler i Hausmanns gate, Oslo (1. etasje). (UDI, 19.01.2009) Les mer

 

 

 

 

 

Kampen om tjenestedirektivet

Det ble splittelse i regjeringa på spørsmålet om tjenestedirektivet. Hva er historien bak tjenestedirektivet? LO-Aktuelt ser nærmere på bakgrunnen for direktivet, splittelsen i regjeringen og fagbevegelsens rolle. (LO-Aktuelt, 18.01.09) Les mer

 

 

 

Fellesforbundet: - Må bli lettere å allmenngjøre

LogoKravet til dokumentasjon må reduseres vesentlig for å få til allmenngjøring av tariffavtaler, mener Fellesforbundet. Det bør holde at en av partene i arbeidslivet kan sannsynliggjøre at det pågår sosial dumping, eller at det er sannsynlig at dumping kan oppstå. (Magasinet for fagorganiserte, 18.01.09) Les mer

 

 

 

 

Langemyhr lurte presssen

Lørdag morgen gikk den bedrageri- og sosial dumping-siktede byggmesteren Harald Langemyhr (43) tungt ut i media og erklærte stor lettelse over at politiet har frafalt den alvorlige siktelsen om sosial dumping, som han pådro seg i forbindelse med behandlingen av polske arbeidstakere. Henleggelsen gjaldt imidlertid kun en mindre sak i Vestfold. Oslo-siktelsene, som både går på overfakturering og brudd på utlendings- og arbeidsmiljøloven, opprettholdes som før. (Dagbladet, 17.01.09) Les mer>>

 

 

Arbeidstilsynet styrkes

LogoRegjeringen vil hindre flere tilfeller av sosial dumping i utsatte bransjer som følge av lavkonjunktur og svekket arbeidsmarked. Regjeringens tiltakspakke styrker Arbeidstilsynet med 5 millioner kroner i 2009. Det vil bli lagt vekt på tiltak på informasjonssiden. (AID, 16.01.09) Les mer

 

 

Høringssvar om solidaransvar og allmenngjøring

Fellesforbundet mener at en begjæring om allmenngjøring fra en av partene i arbeidslivet skal føre til vedtak om allmenngjøring når det kan sannsynliggjøres at det pågår sosial dumping, eller at det er sannsynlig at sosial dumping vil kunne oppstå. Dette innebærer en reell lemping i forhold til de krav til dokumentasjon som gjelder/praktiseres i dag. (Fellesforbundet, 16.01.09) Les mer>>

Se også: Høring om effektivisering av allmenngjøringsordningen og solidaransvar (AID, 05.12.08)

 

 

Ny rapport: Norge kan tiltrekke seg flere kvalifiserte arbeidsinnvandrere

OmslagNorge er lite kjent i utlandet, og landet må fremstå mer attraktivt. Men Norge har potensial til å tiltrekke seg flere utenlandske fagspesialister. Dette kommer frem i en ny forskningsrapport fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI), og DIFI har nå publisert rapporten (UDI, 15.01.09) Les mer

Les mer og last ned rapporten fra DIFIs nettside:
Utenlandsk arbeidskraft i sikte? Hvordan kommunikasjon kan brukes for å rekruttere flere kloke hoder til Norge

 

 

 

Ukrainske sykepleiere fikk 100 kroner dagen

Sykepleierne er leid inn via rekrutteringsfirmaet "Norsk Helsepersonell AS". De er med i et trainee-program, og har ikke arbeidstillatelse i Norge. Karmøy kommune sa i går opp avtalen med rekrutteringsbyrået. LO har nå slått alarm for å få ryddet opp i saken. (NRK Rogaland, 15.01.09) Les mer

 

 

– Parkerer kommune-revisoren på sidelinja

Oslo kommune vil slå sammen tre store granskninger om sosial dumping. Kommunerevisoren blir henvist til sidelinja i ASOR-saken av byråd Jøran Kallmyr, mener Erling Folkvord (Rødt). – Den uretten og utnyttingen som filippinske arbeidere har vært utsatt for skyldes byrådens forsømmelse de siste årene. Da er det etter mitt syn helt uholdbart at Kallmyr prøver å overta styringen av etterkontrollen av sin egen forsømmelse. (Dagsavisen, 15.01.09) Les mer>>

 

 

– Lite effektive forslag

EL & IT Forbundet er ikke imponert over regjeringens forslag til endringer i allmenngjøringsordningen. – Regjeringen foreslår tiltak som skal gjøre det lettere å få reist en sak for allmenngjøringsnemnda. Men det hjelper lite om en sak blir reist, så lenge det nesten er umulig å få et positivt vedtak i nemnda. Dokumentasjonskravene er blitt betydelig skjerpet siden første vedtak ble fattet i 2004, sier Jan Olav Andersen, leder av forhandlingsavdelingen i EL & IT. (Nettverk, 14.01.09) Les mer>>

 

 

Harde gateopptøyer i Riga

Latviske demonstranter gikk tirsdag kveld amok i protest mot politikernes håndtering av finanskrisen. President Valdis Zatlers er under tøft press. Latvia hadde EUs raskest voksende økonomi, men har blitt kraftig rammet av finanskrisen. I 2009 forventes en nedgang på 5 % i Latvias økonomi. Landet har tatt opp lån på 70 milliarder, og regjeringen må kutte i offentlige bevilgninger. (VG, 14.01.09) Les mer>>

 

 

Nytt nummer av EU & arbetsrätt

Det nye nummeret av EU & arbetsrätt er ute, med saker om blant annet Europaparlamentets forslag om revisjon av utstasjoneringsdirektivet og om kritikk fra partene i arbeidslivet mot den svenske Laval-utredningens forslag. (EU & arbetsrätt, 4-2008). Les mer>>

 

 

Færre restriksjoner på EUs arbeidsmarked

EU er kommet nærmere et felles arbeidsmarked etter at fire nye EU-land - Hellas, Spania, Ungarn og Portugal - har opphevet restriksjonene for arbeidere fra Romania og Bulgaria. Det er nå 11 EU-land som fremdeles har restriksjoner. - Jeg er glad for dette, og oppfordrer medlemsland som fortsatt har restriksjoner til å fjerne dem så fort som mulig, sier EUs arbeidskommissær Vladimir Špidla. (EU-nytt 2/09, 13.01.09) Les mer

 

Færre polske bedrifter tar oppdrag i Norge

Årsstatistikken fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker viser samlet sett en reduksjon i antallet østeuropeiske bedrifter som tar oppdrag i Norge. I 2008 ble det registrert til sammen 1 845 bedrifter fra Polen, Baltikum, Romania og Bulgaria, mot 2 109 i 2007. (Fafo Østforum, 13.01.09) Les mer

 

 

Ny artikkel: Labour Mobility and Wage Dumping

Kristin AlsosFafo-forskerne Kristin Alsos (bildet) og Line Eldring har publisert artikkelen «Labour Mobility and Wage Dumping: the Case of Norway» i tidsskriftet European Journal of Industrial Relations 2008,14(4). I artikkelen sammenliknes den norske modellen for allmenngjøring av tariffavtaler med liknende ordninger i andre europeiske land, og med Sverige og Danmark som ikke har lovbaserte minstelønnsordninger. (Fafo Østforum, 13.01.09) Les sammendrag av artikkelen

 

 

 

 

FrP ønsker mer norsk til arbeidsinnvandrerne

Etter å ha vært på Norskskolen i Larvik, reiser Anders Anundsen (Frp) tilbake til Stortinget med tanker om å sikre arbeidsinnvandrere bedre språkkunnskaper. I dag må de betale alt selv. Og det gjør de færreste. - Jeg er åpen for å se hvordan vi kan finansiere mer norskundervisning til arbeidsinnvandrere, sier Anundsen. - Det kan nok vise seg lønnsomt i et lengre perspektiv. (Østlands-posten, 13.01.09) Les mer

 

 

- Goliat beste krisepakke

Det siste året har vore hektisk hos Aker Stord med 4300 arbeidsfolk på innsida av porten på det meste i samband med bygginga av dei to nye djupvassriggane. Langt over tusen utanlandske arbeidarar har gjesta Aker Stord, dei fleste frå Aust Europa. Berre frå Polen kom omlag 1000. Men klubbleiar ved Aker Stord, Rune Rafdal er redd kompetansen kan forsvinna om ikkje nye oppdrag snart blir tildelte. - Bygging av Goliat-plattforma ved norske verft kan gi arbeid til 9000 personar og vil dermed bli ein særs effektiv og rimeleg krisepakke til norsk industri, seier Rafdal. (Stavanger Aftenblad, 12.01.09) Les mer>>

 

Nordisk samarbeid på arbeidslivsområdet

Det nye programmet for Nordisk Ministerråds arbeidslivsområdet trer i kraft fra januar 2009 og gjelder til og med 2012. De nordiske landene skal arbeide for å styrke Norden som et attraktivt og fleksibelt arbeidsmarked, og fokusere på beskyttelse av lønnsmottakerne, likestilling og likebehandling. De nordiske samarbeidsministrene vil også bygge ut samarbeidet med de baltiske landene, Polen og Nordvest-Russland. - For Norge er det viktig å opprettholde gode og regelmessige kontakter med de nyere EU-landene, særlig Polen og de baltiske statene, sier Jørund Leknes, politisk rådgiver i FAD. (Arbeidsmiljø, 08.01.09) Les mer>>

 

Bama blar opp 1,3 millioner

Drammens Tidende avslørte i midten av november at det polske bemanningsselskapet Jobselect leide ut polakker uten godkjente arbeidsavtaler til Bama Industrier. 180 personer skal nå få tilbakebetalt til sammen 1,3 millioner kroner etter at Bama har tatt tak i de kritikkverdige lønnsforholdene. (Drammens Tidende, 09.01.09) Les mer>>

 

 

Kommentarer til regjeringens vedtak om EUs tjenestedirektiv

- Ap spytter LO i ansiktet Innføringen av tjenestedirektivet bør medføre full stopp i all valgkampstøtte for 2009 og at LO trekker seg fra det fagligpolitiske samarbeidet med Arbeiderpartiet, mener Jo Skårderud, LO Ungdom Trondheim.

- Riktig med ja til direktivet - Jeg har vært medlem av LO i snart 40 år og av Arbeiderpartiet i snart 35 år, og jeg slutter meg helt og fullt til dem som mener at statsministeren og AP handler riktig når de nå brukte sitt flertall i regjeringen til å få vedtatt EUs tjenestedirektiv, skriver Halle Jørn Hansen

- LO svikter LOs standpunkt til Regjeringens beslutning om tjenestedirektivet viser at LO ikke klarer å stå i mot når Arbeiderpartiet tar et standpunkt. All ære til SV og SP som står på LOs krav, fastslår Lill Sæther, NTL Sentralforvaltningen. (LO-Aktuelt, 06.01.09)

 

 

Masteroppgave: Kortvarig ansettelse - langvarig læring?

Gunn Camilla Stang har gjennomført en studie av sammenhengen mellom arbeidsinnvandring, organisasjonsendring og læring i to utvalgte entreprenørbedrifter. Studien omhandler hvilken betydning bruk av utenlandsk arbeidskraft kan ha for entreprenørbedrifter i Norge. Utgangspunktet for oppgaven var en forventning om at arbeidsinnvandring i kjølvannet av EU-utvidelsen kan påvirke endrings- og læringsprosesser i byggebransjen. (Fafo Østforum, 05.01.09) Les mer og last ned oppgaven>>

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700