Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Februar 2009

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum februar 2009

 

LO ønsker sterkere tiltak mot sosial dumping

Roar Flåthen- Vi har fått kvittert ut mange av de kravene vi stilte. Men det gjenstår noen felt, sier LO-leder Roar Flåthen. I alt er det 15 ulike tiltak LO ønsker å få på plass for å motvirke sosial dumping. Blant de mest sentrale er solidaransvar, yrrkesskadeforsikring for utenlandske arbeidere, forenkling av loven om allmenngjøring og bedre innsynsrett for tillitsvalgte. - Dette er krav vi vet er sterkt forankret der ute i organisasjonen. Det ser vi tydelig av medlemsdebatten vår, sier Flåthen. (Klassekampen, 28.02.09) Les mer

 

 

 

 

ESA vurderer LO-henvendelse

Eftas overvåkingsorgan ESA har fortsatt ikke avgjort om de skal realitetsbehandle henvendelsen fra LO i Stavanger eller ikke. – Problemet er at ESAs kompetanse bare gjelder direktiv som er implementert i EØS-avtalen og det er ikke tjenestedirektivet ennå, sier informasjonsmedarbeider i ESA, Inge Hausken Thygesen. – Vi har ennå ikke avgjort hvordan vi skal behandle henvendelsen, men LO i Stavanger skal få svar, sier han. (LO-Aktuelt, 27.02.09) Les mer

 

 

Siste frist for vikarbyråene

Dag Terje AndersenFra 1. mars 2009 blir det forbudt for virksomheter å leie inn vikarer fra uregistrerte vikarbyråer. Arbeidstilsynet har til nå mottatt meldinger fra ca 470 virksomheter som driver utleie av arbeidskraft. – Bemanningsforetaksregisteret blir et viktig verktøy for å hindre sosial dumping og useriøse aktører i utleiebransjen, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen. (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 27.02.09) Les mer

 

 

 


- Polakker nektes dagpenger

Polske bygningsarbeidere i Telemark som har mistet jobben får ikke dagpenger av NAV til tross for å ha vært i fullt arbeid over ett år og skattet til Norge. Dermed presses de til å reise tilbake til hjemlandet. (Telemarksavisa, 26.02.09) Les merAnklages for sosial dumping

LogoFellesforbundet anklager stortingsrepresentant Leif Helge Kongshaug (V) for sosial dumping og utnyttelse av fem polske gjestearbeidere han hadde på gården sin. (Tidens Krav, 25.02.09) Les mer

Se også:
– Lukter politikk (Tidens Krav, 26.02.09)
Leder:Liv og lære (Tidens Krav, 26.02.09)

 

 

Fafo Østforum seminar 10. mars
Solidaransvar for lønn: Hva er det og hvordan vil det virke?

Kristin Alsos Som en del av oppfølgingen av handlingsplan 2 mot sosial dumping, har Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) lagt frem forslag til endringer i allmenngjøringsloven og utredning av en modell for solidaransvar på alminnelig høring. Den norske modellen er sterkt inspirert av den tyske ordningen for solidaransvar, og forslaget har så langt fått blandede reaksjoner. På seminaret vil leder i IG Bau, Gregor Asshoff og Fafo-forsker Kristin Alsos (bildet) redegjøre for solidaransvar i hhv Tyskland og Norge. Det blir en presentasjon av AGENDAs utredning, og partene i byggenæringen vil presentere sine synspunkter. Seminaret arrangeres i auditoriet i Fafos anneks, kl 14-16. Påmeldingsfrist: 6. mars. (Fafo Østforum, 25.02.09) Program og påmeldingsinformasjon

 

 

 

Rekordhøy arbeidsinnvandring gir ny rekordvekst for folketallet

For tredje året på rad vokste folketallet i 2008 mer enn noen gang før i norsk historie. Folkemengden økte med 62 000, 6 000 personer flere enn året før. Den høye veksten skyldes særlig rekordhøy innvandring. De største nettoinnvandringsstrømmene til Norge fra enkeltland bestod av statsborgere fra Polen, Tyskland, Sverige og Litauen, alle dominert av arbeidsinnvandring. (SSB, 23.02.09) Les mer

 

 

Utenlandske arbeidere får lite hjelp i Norge

Utenlandske arbeidere som ender opp i tvist om lønn og arbeidsforhold med arbeidsgiveren, får lite eller ingen hjelp fra det norske samfunnet. På grunn av uklare ansvarsforhold og en komplisert organisering av småselskaper, blant de som bruker utenlandsk arbeidskraft, blir håndverkerne stående alene. (NRK Buskerud, 23.02.09) Les mer

 

 

Kommentar: Fortsatt tjenesteveto

- Det er viktig å støtte mindretallet i regjeringa og en rekke store LO- forbund og LO-avdelingers krav om veto mot EUs tjenestedirektiv. Dette vil tjene kampen mot privatisering, sosial dumping og økonomisk kriminalitet, skriver Boye Ullmann, Faglig leder i Nei til EU. (Dagsavisen, 23.02.09) Les mer


 

- Allmenngjøring er en vanskelig utgift

– Allmenngjøringen har verftet stort sett tatt regningen for. Den ga en uforutsett kostnad som er vanskelig for mange verft, sier direktør Einar Myklebust ved BG Halsnøy. (Magasinet for fagorganiserte, 20.02.09) Les mer

 

- Et sparetiltak

- At all utenlandsk arbeidskraft skal få dekket kost. losji og hjemreiser, ville gi verftene så store utgifter at flere vil gå overende, mener Rune Arnøy, konserndirektør HR i Bergen Group. – Vi har gitt polske arbeidere tilbud om å jobbe i Amia på Halsnøy. De som søker, er dermed inntatt på arbeidsstedet, og skal selv betale kost, losji og hjemreise, sier Arnøy. (Magasinet for fagorganiserte, 20.02.09) Les mer

Se også:
Fellesforbundet vil avklare retningslinjer (Magasinet for fagorganiserte, 20.02.09)
Allmenngjøringens tid (Magasinet for fagorganiserte, 21.02.09)

 

Buskerud fylkeskommune beklager brudd på arbeidsmiljøloven

Janusz Michalski overlevde dødsbrannen i Drammen i fjor. Han har ikke fått lønn siden brannen 9. november i fjor. Nå anmelder han den polske arbeidsgiveren for brudd på arbeidsmiljøloven. Buskerud fylkeskommune er byggherre for Åssiden videregående skole og beklager episoden. (NRK Buskerud, 20.02.09) Les mer

 

Ønsker europeisk profesjonskort

Europaparlamentet vedtok torsdag en rapport for innføring av et europeisk profesjonskort for tjenesteytere. Hensikten er å øke mobiliteten av personer og tjenester mellom medlemslandene og mellom regioner, gjennom å fjerne eksisterende hindre for mennesker som ønsker å arbeide i et annet EU-land. Profesjonskortet blir sett på som et viktig bidrag for å oppnå målene i Lisboastrategien for vekst og jobber. (NHO Europanytt/Europaparlamentet, 19.02.09) Les mer

 

 

Teekay revurderer utflagging

Etter hardt press fra sjømannsorganisasjonene i Teekay-saken, har regjeringen kommet med nye tiltak som skal hindre utflagging av norske arbeidsplasser til sjøs. - Jeg har fått signal om at Teekay-ledelsen vil holde igjen to eller tre av sine bøyelastere under norsk flagg, sier hovedtillitsvalgt for Sjømannsforbundet, Jan Lundgren. Men han legger til at siste ord langt fra er sagt i denne saken. (Stavanger Aftenblad, 19.02.09) Les mer

Se også: Teekay reduserer utflaggingen (27.02.09)

 

LO: - Dårlig nytt fra EU

LogoEF-domstolen har i løpet av det siste året avsagt fire beryktede dommer som berører norsk og europeisk arbeidsrett på en negativ måte. NHO er tilfreds, men europeisk fagbevegelse veksler mellom fortvilelse og sinne. - Det er ikke noen grunn til å være optimistisk når det gjelder EF-domstolens praksis, skriver Einar Stueland, advokat i LOs juridiske avdeling. (LO-Aktuelt, 19.02.09) Les mer

 

 

 

Protestbølge over Europa

Fra Storbritannia i vest til Bulgaria i øst var forrige uke kjennetegnet av protester og ville streiker mot myndigheter, arbeidsgivere og hardnende vilkår. Størst oppmerksomhet fikk den ukelange streiken arbeiderne på et byggeprosjekt ved oljeraffineriet i Lindsey iverksatte mot eieren, franske Total. (LO-Aktuelt, 18.02.09) Les mer

Se også:
Kommentar fra arbeidsråden i Brussel: Utstasjoneringsdirektivet og streiker i Storbritannia (13.02.09)
Utstasjonering positivt for vekst og jobber (BUSINESSEUROPE, 10.02.09)
Ulovlig streik sprer seg i Storbritannia (E24, 03.02.09)
Jobs dispute questions EU rulebook (BBC, 03.02.09)

 

 

Norske jobber for nordmenn?

I Storbritannia streiker britiske arbeidere mot at utenlandske arbeidere overtar jobbene deres i oljesektoren. Frykter LO at voksende arbeidsløshet vil føre til økt krav om «norske jobber for nordmenn»? - En proteksjonistisk strategi er ingen løsning på de globale problemene vi står oppe i, mener LOs 1.- sekretær Ellen Stensrud. (LO-Aktuelt, 18.02.09) Les mer

 

 

Jobber for allmengjøring

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) jobber knallhardt for å få innført lovpålagt tarifflønn i renholdsbransjen. LO-forbundet har ansatt en egen person for å skaffe dokumentasjon for å fremme et slikt krav. (Renholdsnytt, 18.02.09) Les mer

 

 

Fellesforbundet ønsker allmenngjøring i jordbruk og gartneri

LogoForbundsstyret i Fellesforbundet vedtok i går å gå inn for at overenkomsten for jordbruks- og gartnerinæringene blir allmenngjort. Det er LO som i tilfelle vil kreve allmenngjøring overfor Tariffnemnda. På bakgrunn av erfaring fra Verkstedoverenskomsten og Fellesoverenskomsten for byggfag, vil Fellesforbundet at bare deler av overenskomsten kreves allmenngjort. (Fellesforbundet, 18.02.09) Les mer

 

 

Gartneriearbeiderne fra Litauen er redde for å stå fram

- Jeg arbeidet 340 timer på en måned, sa en anonym gartneriarbeider til Klassekampen i desember. Arbeidstilsynet har likevel ikke kunnet påpeke lovbrudd i forhold til 27 litauere på Frosta. Men saken er under etterforskning. (Fri Fagbevegelse, 17.02.09) Les mer

 

 

Arbeidstillatelse for utenlandske sjøfolk

Jan-Erik StøstadOffentliggjøringen av utflaggingen av rederiet Teekay i forrige uke med oppsigelser av norske sjøfolk, har illustrert at sosial dumping også er en aktuell utfordring i skipsfarten. – En gjeninnføring av arbeidstillatelse vil være et viktig bidrag i arbeidet mot sosial dumping i skipsfarten, sier statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Forskrift om arbeidstillatelse for utenlandske sjøfolk på utenlandsregistrerte skip er på fornyet høring med frist 24. april. (AID, pressemelding, 17.02.09) Les mer

Se også:
Ny kamp om milliardstøtte (Stavanger Aftenblad, 18.02.09)
Teekay-offiserer truer med å si opp (Hegnar Online, 17.02.09)
Frykter offisersflukt fra Teekay (Stavanger Aftenblad, 17.02.09)
Uenige om utflagging (Fri Fagbevegelse, 13.02.09)
Statssekretær refser Teekay (Stavanger Aftenblad, 14.02.09)
- Regjeringa har skjønt alvoret nå (Fri Fagbevegelse, 13.02.09)
LO/NSF og NSOF møter næringsministeren 3. mars (Norsk Sjømannsforbund, 13.02.09)

 

 

Refser Nei til EUs motstand mot tjenestedirektivet

Trine Skei GrandeNestleder i Venstre, Trine Skei Grande, mener nei-sidas motstand mot tjenestedirektivet skyter over mål, men hun heller fortsatt mot et Nei til EU-standpunkt. – Kampen mot tjenestedirektivet forsto jeg ikke. Jeg har en grunnleggende liberal tankegang. Jeg synes folk skal få bevege seg fritt rundt og jobbe der de vil. Da må du regulere markedet, sier Skei Grande. Hun mener flere av overgangsordningene som fagbevegelsen kjempet for hindret arbeidstakere fra øst gode betingelser og lønn. (Nationen, 17.02.09) Les mer

 

 

 

Ny runde i LO om EU-direktiv

Roar FlåthenSiste ord er ikke sagt i den interne striden i LO om holdningen til EUs tjenestedirektiv. Det gjorde Roar Flåthen klart overfor LO-representantskapet i formiddag. - Vi har satt i gang en intern prosess blant våre egne jurister, og vi har også engasjert ekstern bistand. Når disse utredningene foreligger vil vi avgi en ny rapport til sekretariatet, sa Flåthen, som antydet at den nye rapporten vil foreligge i løpet av noen uker. Ifølge LOs informasjonssjef er det forskningsstiftelsen Fafo som er engasjert som ekstern ekspertise for LO i denne nye utredningsrunden. (Fri Fagbevegelse, 17.02.09) Les mer

 

 

Arbeidsmandsforbundet: Forsiktig ja til allmenngjøring i renholdsbransjen

– Vi er åpen for å allmenngjøre tariffavtalen for renhold, men det avhenger av dokumentasjonen, sier forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Erna C. Hagensen. Hun åpner nå for å bruke allmenngjøring for å bekjempe sosial dumping i renholdsbransjen, men hun understreker at flere virkemidler må tas i bruk. (Arbeidsmanden, 17.02.09) Les mer

 

 

Petroleumstilsynet tapte klagesak

Det nederlandske selskapet NEM klaget Petroleumstilsynet inn til departementet etter at tilsynet 13. oktober forlangte at 100 arbeidere tilknyttet NEM ved StatoilHydros raffineri på Mongstad skulle legge ned arbeidet. Petroleumstilsynet hadde ikke rett til å stanse arbeidet på Mongstad i fem dager i oktober i fjor, konkluderer Arbeids- og inkluderingsdepartementet. (NRK Hordaland, 16.02.09) Les mer

 

 

- Folk droppes helt uten rettigheter

- Etter finanskrisa har vi sett en markant økning av arbeidstakere som opplever at de er blitt dårlig behandlet. Vi ser at utenlandske arbeidstakere er særlig utsatt, og at det er de svakeste som rammes først. Vi har sett mange eksempler på at det å ha sterke rettigheter på papiret ikke er nok i virkeligheten, sier Gjermund Aasbrenn, medarbeidet i Juss-Buss, som opplyser at de får flest henvendelser fra folk som har jobbet i byggebransjen. (Dagbladet, 16.02.09) Les mer

 

 

Bulgarerne vant over gartneri

Timlistene fra Eik Gartneri og de seks bulgarerne var etter rettens mening ikke å stole på. Gartneriet oppga 533 arbeidstimer, og bulgarnerne oppga 1.312 timer. Retten har nå dømt Eik Gartneri til å betale sine innleide gjestearbeidere 900 timer med garantert minstelønn. I tillegg må de dekke bulgarernes saksomkostninger på over 108.000 kroner. (Gjengangeren, 16.02.09) Les mer

Se også: Bulgarere saksøker gartneri (NRK Østafjells, 02.02.09)

 

Uenige om utflagging

Norges Rederiforbund avviser at det finnes noe smutthull i lovverket som Teekay har benyttet seg av. Rederne frykter et svekket Norsk Internasjonalt Skipsregister om LO får viljen sin. LO kaller utflaggingen sosial dumping. (Fri Fagbevegelse, 13.02.09) Les mer

Se også:
Statssekretær refser Teekay (Stavanger Aftenblad, 14.02.09)
- Regjeringa har skjønt alvoret nå (Fri Fagbevegelse, 13.02.09)
LO/NSF og NSOF møter næringsministeren 3. mars (Norsk Sjømannsforbund, 13.02.09)

 

 

Sosial dumping i landbruket

Rosene som Sør-Trøndelag Arbeiderparti delte ut til velgere i forrige valgkamp, var produsert av underbetalte litauere ved Frostaflor. - Uheldig, mener partisekretær Martin Kolberg. Fellesforbundet vil hindre lønnsdumping i grønn sektor, og vurderer å kreve allmenngjøring. Saken skal opp på forbundsstyremøtet denne uka, og LO tror Fellesforbundet kan få gjennomslag for allmenngjøring av tariffavtalen: «En begjæring om allmenngjøring bør ha store muligheter for å føre fram», konkluderer LO-advokat Håkon Angell i et brev til forbundet. (Fri Fagbevegelse, 13.02.09) Les mer

 


Tvilsomt om ESA ser på klage

Det er tvilsomt om ESA i det hele tatt ser på klagen fra LO i Stavanger, om regjeringas garantier rundt tjenestedirektivet. Informasjonssjef Inge Hausken Thygesen i ESA sier til NTB at ESA svært sjelden uttaler seg om hypotetiske problemstillinger. Tjenestedirektivet er ennå ikke formelt innlemmet i EØS-avtalen, og dermed kan ESA fomelt sett ikke ta hensyn til direktivet, ifølge NTB. (Nationen, 13.02.09) Les mer

 

 

Kommentar fra arbeidsråden i Brussel: Utstasjoneringsdirektivet og streiker i Storbritannia

- I Storbritannia stilles det spørsmål om det er riktig å rekruttere utenlandsk arbeidskraft på minstelønn, samtidig med at den innenlandske arbeidsledigheten stiger. Streikene har fått stor politisk oppmerksomhet, ikke bare i Storbritannia men også i Brussel, der utstasjoneringsdirektivet og kampen mot sosial dumping igjen har kommet i fokus, skriver Gustav Solvang, som er arbeids- og sosialråd ved Norges delegasjon til EU. (13.02.09) Les mer

 

 

Truer Teekay med havneblokade

Havneblokade er ett av tiltakene Sjømannsforbundet nå vurderer i kampen som skal hindre at rederiet Teekay flagger ut sine ni norskregistrerte tankskip. Tariffansvarlig i Norsk Sjømannsforbund, Geir Hagerupsen, tviler på at store operatørselskap på norsk sokkel, som StatoilHydro, vil ta sjansen på benytte slike skip. (Stavanger Aftenblad, 13.02.09) Les mer

Se også:
Prøver å tette smutthullet i loven (Radio Riks, 13.02.09)
Vil ha filippinske lønninger i Nordsjøen (Dagbladet, 11.02.09)
NSFs og NSOFs oppfølging (Norsk Sjømannsforbund, 11.02.09)
- Krever svar fra regjeringen (FriFagbevegelse, 11.02.09)


 

Bør ha offentlig godkjenning av renholdsbedrifter

– Det høres ut som om man burde ha hatt en offentlig godkjenningsordning. Vi får se hva vi klarer å få til. Slik konkluderte LO leder Roar Flåthen da han fikk presentert resultatene fra LO-prosjektet ”Informasjon og rekruttering i forhold til innvandrere og utenlandske arbeidstagere”. (Arbeidsmanden, 12.02.09) Les mer

 

 

LO klager regjeringens løfter inn for ESA

LO i Stavanger ber ESA avklare om regjeringens garantier rundt tjenestedirektivet har noen verdi. – Spørsmålet er om regjeringen faktisk kan gjøre dette, om den kan gi LO slike garantier. Vi vil ha vurdert om løftet er i orden, eller om det bare er tomme politiske ord som var ment godt, men som det ikke var hold i, sier leder Rolf Bersås i LO i Stavanger og omegn til NTB. Klagerne mener EØS-avtalens karakter gjør at en nasjonal regjering ikke har myndighet til å utstede slike garantier. (Nationen/NTB, 12.02.09) Les mer

 

Europaparlamentet vil innføre solidaransvar

I følge en rapport vedtatt i Europaparlamentets sysselsettingskomité i går, må bedriftene være ansvarlige for arbeidsforholdene for arbeidstakere som er ansatt av underleverandører. Opprettelsen av en rettsakt i EU som introduserer solidaransvar vil være et passende instrument for å sikre at bedriftene er ansvarlige for underleverandørenes praksis. (NHO Europanytt/Europaparlamentet, 12.02.09) Les mer 

 

 

Vil ha filippinske lønninger i Nordsjøen

198 norske sjømenn som jobber på norsk sokkel i Nordsjøen mister nå jobben, som følge av at det kanadiske rederiet Teekay flagger ut og bytter ut mannskapet med filippinske sjømenn. Ytterligere 10.000 arbeidsplasser på norsk sokkel står i fare, ifølge Norsk Sjømannsforbund. - Sosial dumping av verste sort, sier forbundets nestleder Johnny Hansen. (Dagbladet, 11.02.09) Les mer

Se også:

NSFs og NSOFs oppfølging (Norsk Sjømannsforbund, 11.02.09)
- Krever svar fra regjeringen (FriFagbevegelse, 11.02.09)


Arbeidstillatelser til borgere fra nye EØS-land

LogoForeløpige tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) for januar 2009 viser at antall gyldige arbeidstillatelser gitt til borgere av de nye EU-landene (EU12) er på 4 628, hvorav 3 152 er fornyelser. EØS-rapporten gir blant annet oversikt over arbeidstillatelser gitt til borgere av EU12 i perioden 2004 - 2009. EØS-rapporten skal legges ned, men siden registreringsordningen har blitt utsatt vil EØS-rapporten bli produsert fram til og med juli 2009. (Fafo Østforum/UDI, 11.02.09) Les statistikken fra UDI

 

 

Status for bruk av EØS-midler i Polen

LogoEØS-midlene skal bidra til økonomisk og sosial utjevning, og de skal bidra til å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Polen mottar nesten halvparten av midlene. Ambassaden i Warszawa ønsker gjennom reglemessig utsendelse av nyhetsbrev å informere om status for bruk av midlene i Polen. (Fafo Østforum, 11.02.09) Les nyhetsbrev Des08-Feb09 her

 

 

Selger norske jobber ute

Interessen å jobbe i Norge er fortsatt stor. På en messe i Warszawa i oktober i fjor hadde de norske arbeidsformidlerne nærmere 6000 interesserte på besøk i løpet av to dager, mens hundrevis strømmet til Norges stand på jobbmesser som nylig ble holdt i Wroclaw og tre andre byer sør i Polen. (E24, 11.02.09) Les mer

 

 

Vil bytte polakker mot nordmenn

Skipsverftet Havyard Leirvik har i flere år hatt problemer med å få norske arbeidere. I dag er 300 av 500 ansatte utenlandsk arbeidskraft. Nå ser personaldirektør Bente Nesse muligheten for å utnytte konkursen hos felgprodusenten Fundo Wheels i Høyanger, og vil ha hjelp fra NAV til å omskolere norske industriarbeidere. - Det er mye rimeligere og mer praktisk å ha norske ansatte, sier Nesse. (NRK Sogn og Fjordane, 10.02.09) Les mer

Se også: - Bør tilsetje etter kompetanse (NRK Sogn og Fjordane, 10.02.09)

 

 

ID-kort hjelper i bygg og anlegg

Dag Terje AndersenTallet på registrerte virksomheter i byggenæringen har økt kraftig. Det samme har skatteinngangen etter at id-kort ble tatt i bruk. - Det er gledelig at id-kortet viser seg å ha effekt, sier arbeids- inkluderingsminister Dag Terje Andersen. Myndighetene innførte krav om id-kort for alle som arbeider innen bygg og anlegg fra 1. januar i fjor. Krav om id-kort ble rettet både mot norske og utenlandske arbeidstakere. (Fri Fagbevegelse, 10.02.09) Les mer

 

 

 

 

Sju skipsverft varsler søksmål

Mandag sendte NHO varsel om søksmål til Tariffnemnda. NHO og Norsk Industri representerer verftene STX Europe ASA, Kleven Verft, Myklebust Verft AS, Bergen Group Maritime Service AS, Bergen Group Shipsbuilding AS, Ulstein Verft AS og Havyard Group AS. Verftene mener at Tariffnemndas vedtak om allmenngjøring av tariffavtalene for skips- og verftsindustrien er å anklage dem for å behandle ansatte dårlig. (Dagens Næringsliv, 10.02.09) Les mer

Se også:
Pressemelding fra NHO (09.02.09)
Seks verft til sak (Magasinet for fagorganiserte, 21.01.09)

 

 

- Utstasjonering positivt for vekst og jobber

BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, sendte nylig brev til Europakommisjonen vedrørende det de mener er proteksjonistiske tiltak for å hindre lovlig arbeidsinnvandring. I brevet uttaler Philippe de Buck, direktør for BUSINESSEUROPE, at et velfungerende indre marked og utstasjonering av arbeidstakere bidrar til vekst og flere arbeidsplasser i EU. De Buck uttaler at BUSINESSEUROPE er overbevist om at utstasjoneringsdirektivet gir tilstrekkelig beskyttelse av arbeidstakerne og sikrer rettferdig konkurranse i det indre marked. (NHO Europanytt, 10.02.09) Les mer

 

 

Kronikk: - Er vi klar til den næste Laval-dom?

- Sverige og Danmark er kommet med to forskellige svar på den såkaldte Laval-dom, som sidste år rystede den nordiske arbejdsmarkedsmodel. Det er næppe det bedste udgangspunkt, skriver Klaus Pedersen, forsker ved det danske forskningssenteret FAOS, Københavns Universitet, i en kronikk i danske Politiken 29. januar i år. (Fafo Østforum, 10.02.09) Les kronikken

 

 

Sveitsisk ja til EU-utvidelse

Sveitsiske velgere sa klart ja til å utvide de nåværende avtalene med EUs medlemsland til også å omfatte Romania og Bulgaria. – Flertallet av velgerne har erkjent at åpenhet er den eneste rette strategien for en økonomi som er sterkt rettet mot utenrikshandel, selv i vanskelige økonomiske tider, uttalte LO i Sveits da resultatet var klart. (NRK Utenriks/NTB, 08.02.09) Les mer

Les også: Switzerland opens to Bulgarian and Romanian workers (EUobserver, 09.02.09)

 

 

Storaksjon mot moms- og skattejuks

Skatteetaten er i gang med en landsomfattende storaksjon mot moms- og skattejuks. Skattegranskerne avslørt seks mulige viderefaktureringsnettverk på Østlandet. Myndighetene frykter at lovbruddene innebærer omfattende sosial dumping. Et kjennetegn med slike fakturanettverk er nemlig at firmaene leier inn billig arbeidskraft fra utlandet eller ansetter trygdede personer. (Østlandets Blad, 07.02.09) Les mer

 

 

Trygdesvindel gir fett liv i Polen

LogoOver tusen arbeidssøkere fra Øst-Europa har nå meldt seg som arbeidsledige, og mottar ifølge NAV dagpenger. NAV sjekket 160 polakker som mottar norsk ledighetstrygd. I 35 saker er det mistanke om trygdesvindel, og at de lever fett på norske dagpenger i Polen. (E24, 07.02.09) Les mer

 

 

Sosial dumping eller tvangsarbeid?

- Tvangsarbeid er et problem, også i Norge, sier leder for Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM), Birgitte Ellefsen. Hun tror mye av det som kalles sosial dumping i dag, i realiteten kan være tvangsarbeid. - Vi kan være bevisste forbrukere av varer og tjenester. Hvis det er skrekkelig billig å få vasket bilen din eller å få en annen type vare så bør du tenke over om dette er en vare som er produsert på rett måte, sier Ellefsen. (NRK, 06.02.09) Les mer

 

 

Hyller polske arbeidere med CD

Med ny plate og storslått turné skal artist og filmkomponist John Erik Kaada hylle de polske arbeiderne. We Salute You, Polish Working Man» er blant låttitlene på det nye albumet til Kaada, «Junkyard Nostalgias», som utgis i slutten av februar. Musikken er inspirert av øst-europeiske klanger og instrumenter, og tematikken er inspirert av skjebnene til polske gjestearbeidere i Norge (Dagsavisen, 06.02.09). Les mer

 

 

Finanskrisa og arbeidsinnvandring: Hva skjer nå?
Lysark fra Fafo Østforum seminar 5. februar

111 var til stede på årets første Fafo Østforum seminar som omhandlet finanskrisas innvirkning på arbeidsmarkedet når det gjelder arbeidsinnvandring. Vi fikk en oppdatering på innvandringstall og ledighetsstatistikk for arbeidsinnvandrere, informasjon om utviklingen i Polen, samt innlegg fra bedrifter som har rekruttert mye østeuropeisk arbeidskraft de senere årene. (Fafo Østforum, 06.02.09) Last ned innledningene

 

 

Aksjon etter tips om sosial dumping

LogoEn bekymringsmelding om mulig sosial dumping utløste storaksjon ved Gulskogen Senter i Drammen i går. Arbeidstilsynet avslørte at 13 litauere som jobbet for en underentreprenør ikke hadde papirene i orden. Arbeiderne manglet arbeidskontrakter, lønnsslipper, kontrakter, identifikasjonspapirer og oppholdstillatelse. (Drammens Tidende, 06.02.09) Les mer

 

 

Skepsis til solidaransvar

I en pressemelding nylig fra BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, gir organisasjonen uttrykk for sitt syn vedrørende solidaransvar for underleverandørers arbeidsrettslige forpliktelser. Europaparlamentets sysselsettingskomité skal neste uke stemme over et rapportutkast om oppdragsgivers ansvar for de arbeidsrettslige forpliktelsene til underleverandører i produksjonskjedene. BUSINESSEUROPE uttaler at europeisk lovgivning som introduserer solidaransvar for underleverandører vil være skadelig og at man må prioritere bedre kunnskap og informasjonsutveksling (NHOs Brusselkontor, 06.02.09). Les mer

 

 

Ap-program mot sosial dumping

– Arbeidsliv og sysselsetting blir hovedsakene i valgkampen, sa Helga Pedersen, leder av programkomiteen da hun presenterte partiprogrammet. Mer konkret ble det ikke. Leder i Oslo bygningsarbeiderforening, Roy Pedersen, er ikke imponert - Det som står i partiprogrammet om solidaransvar ligger allerede i departementets forslag og bør være vedtatt før Stortinget tar sommerferie, mener Pedersen. Han er også skuffet over at Arbeiderpartiet ikke går lenger når det gjelder allmenngjøring. (LO-Aktuelt, 05.02.09) Les mer

 

 

Arbeidsløsheten blant polakker øker med rekordfart

LogoDet er nå registrert over 2.100 helt arbeidsløse fra Polen, Litauen og andre EU-land i øst, får Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) opplyst av NAV. – De aller fleste av dem som blir ledige er bygningsarbeidere, men det er også en del som jobber i industrien, sier Berit Alfsen, som leder det europeiske arbeidsformidlingsnettverket NAV EURES. (ANB, 05.02.09) Les mer

 

 

Kommentar: Tjenestedirektivet, Stoltenberg og arbeidsretten

Det er ikke fornuftig å feie de problematiske sidene ved tjenestedirektivet under teppet, selv om det kan være fristende foran LO-kongressen, skriver Kjell Skjærvø, ombud i Oslo Bygningsarbeiderforening. (LO-Aktuelt, 05.02.09) Les mer

 

 

Måneder uten lønn

LogoKravene etter konkursen i Fagvikar nærmer seg 20 millioner kroner. Polske arbeidere mangler lønn for flere måneder. EL & IT Forbundet hjelper polakkene med å få det de har krav på. (EL & IT Forbundet, 04.02.09) Les mer

 

 

 

 

Ulovlig streik sprer seg i Storbritannia

Tusenvis av rasende arbeidere over hele Storbritannia marsjerer nå ut i ulovlige streiker og protestaksjoner. Bakgrunnen er at et oljeraffineri har hentet inn italienere og kastet ut briter. Statsminister Gordon Brown fordømmer streikene, og sier at også britiske arbeiderne må forholde seg til EU-reglene, hvor fri flyt av arbeidskraft er en av bærebjelkene i det indre marked. (E24, 03.02.09) Les mer

Se også:
Foreign labour row deal rejected
(BBC, 04.02.09)
Q&A: What is the dispute about? (BBC, 04.02.09)
Jobs dispute questions EU rulebook (BBC, 03.02.09)

 


Den femte dommen

EF-domstolen felte 22. desember en ny dom som blir oppfattet som et angrep på faglige rettigheter. Denne gangen er det Østerrike som er dømt. De forsøkte å stoppe falske enkeltmannsforetak. Dommen omhandler i utgangspunktet bare Østerrikes overgangsordninger, og disse er snart avviklet. Utreder i kunnskapssenteret DeFacto, Stein Stugu, mener at dommen like fullt har prinsipiell betydning. Retten slår fast at en stat som skal fravike prinsippet om etableringsfrihet skal framlegge grundig dokumentasjon for dette. Landet må også vise at tiltaket står i forhold til problemet. (LO-Aktuelt, 03.02.09) Les mer

Se også:
EF-domstolen stopper Østrigs forsøg på at bekæmpe social dumping
(eufagligt.dk, 14.01.09)
Ny EU-dom opprører fagbevegelsen (05.02.09)
- EU sier ja til sosial dumping (LO-Aktuelt, 05.02.09)

Les hele dommen her (dansk)

 

 

- Utredningene står på egne ben

Regjeringen har ikke tatt hensyn til ubehagelige virkninger av å innføre EUs tjenestedirektiv, som har kommet fram i utredninger Nærings- og handelsdepartementet (NHD) selv har bestilt. - Nei, vi har ikke gått inn i utredningen som sier at vi får mye mer import enn eksport som følge av tjenestedirektivet, bekrefter statssekretær Rikke Lind. (ABC Nyheter, 03.02.09) Les mer

 

 

Fortsatt bruk for arbeidsinnvandrere

LogoNesten tre av ti norske bedrifter forventer å bruke arbeidskraft fra EU i år. Samtlige bransjer vil bruke mindre enn i fjor, unntatt hotell- og restaurant som forventer økt bruk. 28 prosent av norske bedrifter mener det er sannsynlig at de vil benytte EU-arbeidskraft kommende år. For ett år siden sa 34 prosent det samme. Innen hotell- og restaurantbransjen er det 59 prosent som forventer å rekruttere arbeidskraft fra EU, en økning på 5 prosentpoeng sammenlignet med for ett år siden (NAV, 03.02.09). Les mer

 

 

Ny strid om tjenestedirektivet

LOs nestleder ga i dag Stortinget beskjed om at LO godtar EUs omstridte tjenestedirektiv. LOs største medlemsforbund sier det motsatte. Det skjedde på en høring Stortingets næringskomité i dag gjennomførte som ledd i sin behandling av regjeringens forslag om å slutte seg til dette omstridte direktivet (ABC Nyheter, 02.02.09). Les mer

Se også: Leder: - Faneflukt (Klassekampen, 03.02.09)

 

 

Millioner til fagbevegelsen i Øst-Europa

LogoRegjeringen har i forhandlingene med EU-kommisjonen krevd at det opprettes et eget fond som fremmer et anstendig arbeidsliv og trepartssamarbeid i de «nye» EU-landene. Det innebærer en bevilgning til fagbevegelsen i Øst-Europa på over 100 millioner kroner. Utenriksdepartementet (UD) gir eksempler på tiltak som kan støttes: Arbeid i mottakerlandene knyttet til arbeidsmigrasjon, helse og sikkerhet på arbeidsplassen, EUs tjenestedirektiv, ikke-diskriminering og likestilling. (LO-Aktuelt, 02.02.09) Les mer

Se også: Norge foreslår økt innsats for sosial dialog i arbeidslivet (UD, 30.01.09)

 

 

Bulgarere saksøker gartneri

Seks bulgarere har saksøkt et gartnerifirma i Horten for nærmere 260 000 kroner etter det de mener er sosial dumping. Nå skal tingretten avgjøre saken. (NRK Østafjells, 02.02.09) Les mer

 

 

Danmark: Østarbeidere fredes i finanskrisen

Danske direktører setter pris på østeuropeerne, som er stabil og kvalifisert arbeidskraft. Derfor hopper direktørene ofte over polske maskinarbeidere og litauiske håndverkere, når oppsigelsesbrevene deles ut, viser ny undersøkelse. (Dansk LOs Ugebrev, 02.02.09) Les mer

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700