Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Desember 2009

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum desember 2009

 

Tjenesteloven har trådt i kraft

Trond GiskeDen etterlengtede tjenesteloven trer i kraft fra i dag. – Tjenesteloven gjør det enklere for norske bedrifter å operere i utlandet, og for utenlandske bedrifter å etablere seg her, sier nærings- og handelsminister Trond Giske. Tjenesteloven gjennomfører EUs tjenestedirektiv. Også andre EØS-lands tjenestelover trådte i kraft 28.desember. Om lag 80 prosent av all norsk handel skjer med EØS-landene. – Gjennomføringen av tjenestedirektivet gjør at det blir mindre byråkrati, mer åpenhet og færre sperrer i form av tungrodd og ubegrunnet lang saksbehandling, lover Giske. (Nærings- og handelsdepartementet, 28.12.09) Les mer

Lov om tjenestevirksomhet (tjenesteloven) (Lovdata) Kunngjort 19.06.2009. Ikrafttredelse 18.12.2009.

Se også: Omstridt flyt av tjenester (E24, 04.01.10)
EU ends 'discrimination' against businesses (European Voice, 28.12.09)

 

 

Fafo Østforum seminar 28. januar 2010, men først juleferie...

Nyhetstjenesten tar juleferie fra lille julaften, og er tilbake 4. januar 2010. Arbeidet med seminarer fortsetter i 2010. Det planlegges fire Fafo Østforum seminar i løpet av våren 2010, og den 28. januar kl 14-16 arrangeres det første. Seminarene er gratis og åpne for alle, og datoer og seminarprogram annonseres fortløpende. (Fafo Østforum, 22.12.09)

 

 

Rettssak om allmenngjøring i skips- og verftsindustrien

Ni av Norsk Industris medlemsverft krever at Tariffnemndas allmenngjøringsvedtak for verftene kjennes ugyldig og har stevnet Staten for Oslo tingrett. Verftsarbeidere over hele landet vil protestere, og Fellesforbundets avd. 5 i Bergen har oppfordret samtlige verftsansatte till arbeidsstans i to timer for å uttrykke sin protest mot at verftene. Verftene, støttet av NHO og Norsk Industri, mener at vedtaket om å allmenngjøre lønnsvilkår, en rekke tilleggsytelser, arbeidstid osv går altfor langt i forhold til formålet om å sikre sosial beskyttelse av utenlandske arbeidere som kommer til Norge på midlertidige oppdrag for en arbeidsgiver fra hjemlandet. Den neste to uker lange rettssaken ble avsluttet før helgen. - Tariffnemndas vedtak om allmenngjøring ved verftene bryter ikke med EØS-rett og var korrekt, sa regjeringsadvokatene i sin sluttprosedyre i verftenes rettssak mot Tariffnemnda (og Staten). Dommen til Oslo tingrett ventes i månedsskiftet januar/februar. (Fafo Østforum, 21.12.09)

Se nyhetssaker om rettsaken:

Regjeringsadvokatene: – Allmenngjøring korrekt (FriFagbevegelse, 18.12.09)
- Tariffnemnda gikk for langt (Magasinet for fagorganiserte, 17.12.09)
Ville ikke ha slaver på verftet (Magasinet for fagorganiserte, 15.12.09)
Tariffnemdas leder: – Vedtak i tråd med EU-rett (Fri Fagbevegelse, 15.12.09)
Tore Lindholdt i Tariffnemda: – Fornærmelig vås fra NHO! (Magasinett, 14.12.09)
Norsk Industri: Utlendingene fikk 90 kr timen, men ikke behov for allmenngjøring (Magasinett, 14.12.09)
Knallhard konkurranse blant underleverandørene (Magasinet for fagorganiserte, 13.12.09)
- 90 kroner nok for utlendinger (Magasinet for fagorganiserte, 11.12.09)
Verftene ville hale ut tid (Magasinet forfagorganiserte, 10.12.09)
Mange bevis på dumping (Magasinet for fagorganiserte, 09.12.09)
Verftene: - Minstelønna til de utenlandske arbeiderne er for høy (Magasinet for fagorganiserte, 08.12.09)
– NHO er for sosial dumping! (Magasinett, 07.12.09)
Allmenngjøring truer arbeidsplasser (NHO, 07.12.09)
Massiv protest ventet (Magasinet for fagorganiserte, 04.12.09)

 

 

Norsk forskrift i strid med EØS-avtalen?

Eftas overvåkingsorgan ESA mener at den norske forskriften som stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår på offentlige kontrakter er i strid med EØS-avtalen. Regjeringa vil endre teksten, men forsvare innholdet. ESA åpnet sak mot Norge i juli, med påstand om at forskriften, som skal hindre sosial dumping på offentlige kontrakter, er i strid med EU’s regelverk (Fri Fagbevegelse, 17.12.09). Les mer

Se også:
- Regjeringen tar til fornuft og følger NHO (NHO, 17.12.09)
Dialog for å beholde forskrift mot sosial dumping (Fornyings- og administrasjonsdepartementet, 16.12.09)

 

Veiledning i regelverket om sosial dumping

Entreprise- og innleiekontrakter som er inngått fra 1. januar 2010 vil omfattes av den nye ordningen med solidaransvar for lønn i kontraktskjedene. Byggenæringens Landsforening (BNL) har i samarbeid med bransjeforeningene utarbeidet en veileder om allmenngjøring, påseplikt og solidaransvar. I veilederen finner du også forslag til kontraktsbestemmelser som ivaretar disse hensyn. (BNL, 17.12.09) Last ned veilederen her (pdf)

 

 

Solidaransvar fra 1. januar 2010

Fra og med 1. januar 2010 vil en leverandør som setter ut arbeidsoppdrag eller leier inn arbeidstakere være solidarisk ansvarlig for lønn og feriepenger til underleverandørens arbeidstakere, dersom disse er omfattet av en allmenngjøringsforskrift (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.12.09). Les mer

Arbeidstilsynets faktaside om solidaransvar

 

- Staten driv sosial dumping til sjøs

Statlege Kystverket har vraka norske skip og norske sjøfolk til fordel for skip med Panama- og Bahamas-flag til å utføra slepebåtberedskapen utanfor kysten av Nord-Norge. – Dette kan ikkje kallast anna enn sosial dumping, seier Johnny Hansen, nestleiar i Norsk Sjømannsforbund (Stavanger Aftenblad, 10.12.09). Les mer

Se også:
Norske lønns- og arbeidsvilkår for norske skip (Stavanger Aftenblad, 16.12.09)
Sjømenn i strupen på Kystverket (Stavanger Aftenblad, 15.12.09)
Krev norske lønningar i utanlandske skip (Stavanger Aftenblad, 11.12.09)

 

 

Debatt: - Innvandring er verdiskaping

- Fra ulikt hold får vi bekreftet at det trengs langt større arbeidsinnvandring til Norge. Ikke minst av hensyn til den lite tilfredsstillende demografiske utvikling Norge nå er inne i. Hvorfor er det da så vanskelig å vinne fram for oss som klart ser et behov – ikke for en strammere innvandringspolitikk – men for et mer liberalt innvandringsregime enn det vi er på vei mot i dag? spør Lars Petter Soltvedt og Arnt Farbu, hhv førsteamanuensis og førstelektor ved Høgskolen i Buskerud i et debattinnlegg i Dagsavisen (15.12.09) Les mer

 

 

Entreprenører aner ikke hvor arbeidere er ansatt

Arbeidstilsynet gjennomførte flere kontroller i november. De viste at mange entreprenører ikke aner hvor de innleide arbeiderne er ansatt. Seniorinspektør Georg Mork hadde forventet at bedriftene skulle ha bedre kontroll. - Vi forventer at hovedleverandørene tar større ansvar. Nå tar solidaransvaret til å gjelde fra nyttår. Dermed har entreprenørene en sterk egeninteresse i å sjekke hvor de som jobber faktisk er ansatt, sier Mork. (NRK Møre og Romsdal, 11.12.09) Les mer

 

 

Bemanningsbyrået Bravo tar oppgjør med egen bransje

- Også bemanningsbyrå kan ta hensyn til norsk lov, etikk og moral, sier Morten Klementsen, daglig leder for bemanningsbyrået Bravo. Sammen med Nina Fjellstad og Øyvind Klementsen fikk han nok av hvordan utenlandsk arbeidskraft ble behandlet av bemanningsbyrået der de var ansatt. Sammen startet de Bravo bemanning. De tre er svært kritiske til bemanningsbransjen i Norge. – Det finnes seriøse aktører, men det store flertallet er useriøse, sier markedssjef Øyvind Klementsen. (Bergensavisen, 07.12.09) Les mer

 

 

Lavere sykefravær blant østeuropeiske arbeidstakere

NHOs medlemmer i Vestfold melder om lavere sykefravær blant østeuropeere, enn blant norske ansatte. – Vi har ikke statistikk, men får mange positive tilbakemeldinger, sier næringspolitisk rådgiver Ingvild Holth (Sandefjords Blad, 07.12.09). Les mer

 

 

Rettssak om allmenngjøring i skips- og verftsindustrien

Ni av Norsk Industris medlemsverft krever at Tariffnemndas allmenngjøringsvedtak for verftene kjennes ugyldig og har stevnet Staten for Oslo tingrett. Verftsarbeidere over hele landet vil protestere, og Fellesforbundets avd. 5 i Bergen har oppfordret samtlige verftsansatte till arbeidsstans i to timer for å uttrykke sin protest mot at verftene. Verftene, støttet av NHO og Norsk Industri, mener at vedtaket om å allmenngjøre lønnsvilkår, en rekke tilleggsytelser, arbeidstid osv går altfor langt i forhold til formålet om å sikre sosial beskyttelse av utenlandske arbeidere som kommer til Norge på midlertidige oppdrag for en arbeidsgiver fra hjemlandet. (Fafo Østforum, 07.12.09)


 

Ny deltaker i Fafo Østforum

LogoIndustri Energi blir med i Fafo Østforum i 2010. Administrasjonssjef Espen Løken blir Industri Energis representant i styringsgruppen. NHO, NHO Mat og Drikke, Norsk Industri, Byggenæringens Landsforening, KS, Oljeindustriens Landsforening, Norsk Teknologi og HSH har varslet at de ikke blir med i 2010. Det betyr at Fafo Østforum vil ha 19 deltakere neste år. (Fafo Østforum, 07.12.09) Oversikt over deltakere i Fafo Østforum i 2009 finner du her

 

 

 

 

 

Ny leder av styringsgruppen i Fafo Østforum

Terje NygaardTerje Nygaard er valgt som leder for styringsgruppen i Fafo Østforum i 2010. Nygaard er direktør for arbeidsliv i NHO Service. Tidligere styringsgruppeledere i Fafo Østforum er Norvald Mo, Fellesforbundet (2009), Kim Nordlie, HSH (2008), Wenche Paulsrud, YS (2007), Vidar Lindefjeld, NHO (2006), og Stein Reegård, LO (2005). (Fafo Østforum, 04.12.09)

 

 

 

 

 

Lysark fra Fafo Østforum seminar: Arbeidsinnvandringen til Norge - status og statistikk i 2009

LogoLogo Logo Logo

 

 

 

I 2009 har arbeidsinnvandringsdebatten handlet mye om virkninger av finanskrisa, utfasingen av overgangsordningene, situasjonen for arbeidsledige arbeidsinnvandrere - og om de reiser hjem eller blir i Norge. På Fafo Østforum seminaret i går gjorde vi opp status, med bidrag fra representanter fra de sentrale offentlige institusjonene på dette feltet. Representanter for UDI, NAV og SSB la fram oppdaterte registertall og vurderinger, og IMDi presenterte resultater fra en undersøkelse om hvordan finanskrisen påvirker bosatte litauere og polakkers fremtidsplaner i Norge. (Fafo Østforum, 04.12.09) Les mer og last ned lysark

 

 

To forbund må betale til Laval

– Dommen åpner for sosial dumping, fastslår lederen i svenske Byggnad etter at Arbeidsretten har dømt to forbund til å betale erstatning til entreprenørselskapet Laval. Bakgrunnen for vedtaket i Arbeidsretten er at Byggnads og Elektrikerförbundet aksjonerte mot selskapet Lava lun Partneri, som brukte arbeidskraft fra hjemlandet under byggeoppdrag i Sverige. De to forbundene innførte blokade av arbeidsplassen i 2004 fordi selskapet ikke ville tegne tariffavtale. Arbeiderne hadde betydelig dårlige lønns- og arbeidsvilkår enn hva svenske tariffavtaler hjemlet (Fri Fagbevegelse, 03.12.09). Les mer

Arbetsdomstolens dom i Lavalmålet väcker frågor om rättssäkerheten (LO i Sverige, 02.12.09)

Lavaldommen (svensk, pdf) (Arbetsdomstolen, 02.12.09)

 

 

Integreringskart 2009: Integrering i økonomiske nedgangstider

Forside Integreringskart 2009Inkluderingsminister Audun Lysbakken lanserte i forrige uke Integreringskart 2009. Flere av Fafos forskere har bidratt til årets utgave. Line Eldring, Hanne Kavli og May-Len Skilbrei har sammen med Anniken Hagelund ved ISF skrevet artikkelen: «Krise for alle? Finanskrisas konsekvenser for ulike typer innvandrere», mens Jon Horgen Friberg står for artikkelen: «Arbeidsinnvandring fra Øst – Nye mønstre for migrasjon, sysselsetting og integrering i kjølvannet av finanskrisa?» (Fafo Østforum, 02.12.09) Last ned rapporten

 

 

 

 

 

Arbeidsledigheten i EU stiger

Ifølge tall lagt fram av Eurostat i går, er arbeidsledigheten i EU for oktober 9,3 prosent. Dette er en økning på 2,0 prosentpoeng fra samme periode i fjor. Dette innebærer at 22,5 millioner av EUs innbyggere er arbeidsledige. På et år har ledigheten økt med 5 millioner mennesker. Lavest ledighet har Nederland med 3,7 prosent, Latvia har høyest med 20,9 prosent, etterfulgt av Spania med 19,3. Ungdomsledigheten i EU er på 20,7 prosent, i Spania er tallet 42,9 prosent. (NHO Europanytt / Eurostat, 02.12.09) Les mer

 

 

NHO: Fakta om solidaransvar for lønn

Lov om solidaransvar for allmenngjort lønn trer i kraft fra nyttår. -Kjernen i solidaransvaret er at en entreprenør eller leverandør som har påtatt seg å utføre et oppdrag, et arbeid, for en byggherre, og ved utførelsen av dette arbeidet benytter underleverandører, vil være solidarisk ansvarlig med underleverandøren for lønn, overtidsbetaling og feriepenger på det aktuelle lønnskravet til de ansatte hos underleverandøren, sier advokat og avdelingsdirektør Nina Melsom i NHO. - Slikt ansvar gjelder kun dersom det utførte arbeidet ligger innen området til en allmenngjøringsforskrift, og det er begrenset til å gjelde den fastsatte lønn etter forskriften. (NHO, 01.12.09) Les mer

Se også:

Arbeidstilsynet: Faktaside om solidaransvar for oppdragsgivere

Petroleumstilsynet: Fakta om solidaransvar for oppdragsgiver (13.11.09)

 

 

NHO til felts mot sosial dumping-forskriften

Fortolkningen av en dom i EF-domstolen – Rüffert-saken – er kjernen i en strid mellom norske myndigheter og NHO. Striden gjelder om forskriften mot sosial dumping bryter mot EØS-avtalen og en dom i EF-domstolen. Myndighetene fastslår at forskriften er ok, mens NHO er av stikk motsatt mening. NHO har nå skrevet brev til EFTAs overvåkingsorgan ESA med sitt syn. Avgjørelsen i saken ligger nettopp hos overvåkingsorganet, som på eget initiativ har ønsket å se nærmere på gyldigheten av nevnte forskrift. (Doffin, 01.12.09) Les mer

Se også:
Sosial dumping-forskriften: Avviser brudd på EØS-avtalen (Doffin, 25.11.09)
ESA griper inn mot sosial dumping-forskrift (Doffin, 31.08.09)
Vil ha utredet sosial dumping-tiltak (Doffin, 31.03.09)

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700