Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l August 2009

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum august 2009

 

ESA griper inn mot sosial dumping-forskrift

Overvåkingsorganet i EFTA (ESA) mener at den norske ”sosial dumping”-forskriften bryter med regler og grunnprinsipper i EØS/EU. Norske myndigheter er nå bedt om å forklare seg innen en bestemt frist. Ingen har bedt EFTA-organet ta fatt i saken – det er skjedd etter eget initiativ. (Doffin, 31.08.09) Les mer

Se også: Lønnsforskrift for fall (NHO, 28.08.09)

 

 

Rumensk og bulgarsk fagbevegelse på besøk hos LO

logoLOs leder Roar Flåthen deltok i juni på åpningen av et felles HMS-prosjekt i Romania og Bulgaria. Nå var det rumensk og bulgarsk fagbevegelse sin tur til å besøke Norge, og få et innblikk i LOs HMS-arbeid. Flåthen benyttet anledningen til å understreke at slike prosjektbesøk er med på å styrke samarbeidsbåndene mellom landene både sosialt og faglig. (LO, 26.08.09) Les mer

 

 

 

Offentlige virksomheter tror på økt behov for arbeidsinnvandring

logoTil nå har tre av ti offentlige virksomheter brukt arbeidskraft fra Europa. Neste år kan tallet bli høyere, viser en undersøkelse fra NAV EURES. Mens private bedrifter forventer å rekruttere færre arbeidstakere fra EU, råder det større optimisme blant offentlige virksomheter. Nesten én av fire bedrifter tror de vil rekruttere europeisk arbeidskraft i året som kommer. Blant de offentlige er det mer enn én av tre som tror det samme. (NAV, 26.08.09) Les mer

 

Fafo Østforum seminar 8. september: Arbeidsinnvandring og lønnsutvikling

Bjørn BratsbergOddbjørn RaaumDet har vært rettet mye oppmerksomhet mot arbeidsinnvandreres lønnsvilkår, men mindre mot hvilken betydning innvandring kan ha for det generelle lønnsnivået i en bransje. På dette seminaret vil forskerne Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum (bildene) fra Frischsenteret ved Universitetet i Oslo presentere en studie av lønnsutviklingen i bygg og anlegg, og hvordan den er påvirket av bruken av utenlandsk arbeidskraft. Et viktig funn i undersøkelsen er at lønnsveksten har vært betraktelig lavere i bransjer med høy innvandring. Partene i arbeidslivet, representert ved Stein Reegård i LO og Olav Magnussen i NHO, er invitert til å kommentere. Seminaret arrangeres i auditoriet i Fafos anneks, kl 14-16. Påmeldingsfrist: 4. september. (Fafo Østforum, 26.08.09) Program og påmeldingsinformasjon

 

Mange polske arbeidere misser jobben ved Havyard Leirvik

40 tilsette må gå, og mange av dei meiner behandlinga dei har fått er svært dårleg. Distriktssekretær Oddbjørn Aalen i Fellesforbundet følgjer situasjonen ved skipsverftet og er bekymra for at bedrifta er slepphendt med ansiennitetsprinsippet. Verfts- og personaldirektør Bente Nesse ved Havyard Leirvik avviser at dei har gjort noko gale i oppseiingsprosessen (NRK Sogn og Fjordane, 24.08.09). Les mer

 

 

Krav om arbeidstillatelse for utenlandske sjøfolk

Regjeringen gjeninnfører kravet om at utenlandske sjøfolk i norsk kystfart må ha arbeids- og oppholdstillatelse. Hensikten er å hindre redere i drive sosial dumping ved å flagge ut skip som går i norsk kystfart og bytte ut norske sjøfolk med billigere utlendinger. (Fri Fagbevegelse, 21.08.09) Les mer

Se også: Pressemelding fra AID (21.08.09)

 

 

Økning i utenlandske arbeidere i fiskeflåten

Norske fiskebåter får flere og flere utenlandske arbeidere i mannskapet sitt. Sjømannsforbundet frykter at rederene ansetter utlendinger for å spare penger, og vil se nærmere på saken. - Vi har fått henvendelser fra fiskere som er bosatt i Øst-Europa hvor vi har sett kontrakter som helt klart er under tariff, sier nestleder Johnny Hansen. (NRK Møre og Romsdal, 20.08.09) Les mer

 

 

- Solidaransvar bra for NHO-bedrifter

Logo- Seriøse NHO-bedrifter slipper å konkurrere med useriøse bedrifter på grunn av ordningen med solidaransvar, sa Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen da han møtte småbedriftene i NHO. (NHO, 19.08.09) Les mer

 

 

 

 

Mer sosial dumping i krisetider?

Jan-Erik StøstadPå et møte med statssekretær Jan-Erik Støstad i går opplyste Arbeidstilsynet at de gjennom våren og sommeren har sett tegn til at antallet grove tilfeller av sosial dumping igjen øker i bygg- og anleggsbransjen. – Dette kan tyde på at finanskrisa fører til at antallet tilfeller av sosial dumping øker i deler av bygg- og anleggsbransjen, sier statssekretæren. (AID, 18.08.09) Les mer

 

 

 

 

 

 

Arbeidstillatelser til borgere fra nye EØS-land

LogoForeløpige tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) for juli 2009 viser at det de syv første månedene i år ble registrert 30 752 arbeidstillatelser til borgere fra de nye EU-landene (EU12), hvorav 20 522 var fornyelser. I samme periode i fjor ble det registrert 24 873 førstegangstillatelser og 22 401 fornyelser. (Fafo Østforum/UDI, 17.08.09) Les statistikken fra UDI

 

 

Sentraliseringen fortsetter

Bosettingsmønsteret i Norge blir stadig mer sentralisert. Fra 1980 til 2009 har andelen av folkemengden som bor i de mest sentrale kommunene økt fra 61 til 67 prosent. Innvandring betyr mer og mer for kommunenes befolkningsutvikling, men virkningene avhenger av innvandringsårsak. Når det er arbeidsinnvandring som dominerer, slik som i de siste årene, virker innvandringen sterkt sentraliserende. (SSB, 17.08.09) Les mer

 

 

Færre nye arbeidsinnvandrere med tillatelse

Både antallet førstegangstillatelser og fornyelser fortsetter å gå ned. Antall nye arbeidstillatelser gikk ned med 43 prosent fra første halvår 2008 til samme periode i år. Nye tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at det også ble gitt færre arbeidstillatelser i juli enn i juni. Antall førstegangstillatelser gikk ned fra 2 727 til 2 116, mens antall som fikk fornyet en tillatelse de hadde fra før, gikk ned fra 3 645 til 2 809. (IMDi, 14.08.09) Les mer

 

 

Gavepakken til norske sjøfolk fremdeles ikke klar

Dag Terje AndersenI februar lovte regjeringen at kravet om arbeidstillatelse for utenlandske sjøfolk på utenlandske skip som opererer på norsk sokkel skulle gjeninnføres. Nå lover arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen at ventetiden snart er over. - Den vil være klar i løpet av noen uker, sier han. (Fri fagbevegelse, 13.08.09) Les mer

 

 

 

 

 

 

 

 

Til sak mot Tariffnemnda

Ni av Norsk Industris medlemsverft krever at Tariffnemndas allmenngjøringsvedtak for verftene kjennes ugyldig og har stevnet Staten for Oslo tingrett. Partene er innkalt til et planleggingsmøte 31. august. Saksøkerne ber om at Tariffnemndas fem medlemmer forklarer seg som vitner for å fortelle tingretten om arbeidet i nemnda og grunnlaget for allmenngjøring av deler av Verkstedoverenskomsten for verftene over hele landet. (Magasinet for fagorganiserte, 11.08.09) Les mer

 

 

Høyre vil reversere lov om solidaransvar

Om høyresiden vinner valget 14. september, blir loven om solidaransvar reversert, slår Høyres nestleder og finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner fast. Høyre mener loven bryter med rettsprinsippet om at den som foretar lovbrudd, er ansvarlig. Dessuten mener partiet at loven rammer arbeidsplasser, særlig små og mellomstore bedrifter. Partiet vil heller pålegge oppdragsbedriften å gjennomgå en kontrolliste, og styrke Arbeidstilsynet for å avdekke sosial dumping (Dagsavisen, 10.08.09). Les mer

 

 

Åpner for deltidsarbeidende fra Russland

Arbeids- og inkluderingsdepartementet endrer vilkårene for arbeidstillatelse for russiske grensependlere, slik at det kan gis tillatelse til deltidsarbeid. - Dette er en oppfølging av forslag i arbeidsinnvandringsmeldinga og av Regjeringens nordområdestrategi, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 06.08.09). Les mer

 

 

Fornyelse av arbeidsinnvandringspolitikken i EØS-landene

Line EldringFornyelse av arbeidsinnvandringspolitikken i forhold til høykvalifiserte arbeidstakere fra land utenfor EØS var hovedtemaet for EU-kommisjonens ”Peer Review” i Estland 11.-12. juni. I forbindelse med konferansen ble det utarbeidet papers fra en rekke europeiske land, blant annet Norge - ved Line Eldring, Fafo (bildet). En oppsummeringsrapport og alle landrapportene kan lastes ned her.

 

 

 

 

 

Byggherren får mer ansvar

Regjeringa vedtar i dag ny byggherreforskrift. Den er et nytt tiltak mot sosial dumping, og sier at byggherren kan holdes ansvarlig hvis det forekommer brudd på reglene. Foreløpige rapporter fra Arbeidstilsynet viser at tilfeller av sosial dumping er økende, etter en periode med tilbakegang (Magasinet for fagorganiserte, 03.08.09). Les mer

LO er fornøyd med den nye byggherreforskriften (03.08.09)

 

 

Massivt skattekrav mot bosniere

Over 40 bosniske arbeidere jobbet for luselønn på et av Petter Stordalens prestisjehoteller. Arbeidstilsynet og Økokrim avdekket i mai i fjor et av de groveste eksemplene på sosial dumping i Norge noensinne. Razziaen mot selskaper som sto for byggingen av hotellprosjektet «Ansgar Hotell i Oslo avdekket grov utnytting av bosniske arbeidere. Nå kreves de for millioner i skatt av norske myndigheter (Dagsavisen, 03.08.09). Les mer

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700