Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l April 2009

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum april 2009

 

Fafo Østforum årskonferanse 29. april 2009
Arbeidsvandringer i krisetid: Fri flyt eller full stopp?

Line EldringKarin AndersenKnut KjelstadliFrøydis BakkenRolf K. AndersenAnne Mette ØdegårdZilvinas BeliauskasJane HardyCathrine BronkenJan-Erik StøstadPer SkauOskar RønbeckLise SolvangKim NordlieJon Erik Dølvik

Fem år etter EU-utvidelsen er Norge og resten av Europa preget av finanskrisen. Hvilke konsekvenser har dette for arbeidsmarkedene og arbeidsvandringen? Reiser østeuropeerne hjem, eller er det flere som finner veien til Norge via land som Irland og Storbritannia? Og hvordan er situasjonen for dem som vender hjem? 1. mai fases overgangsordningene ut, og vilkåret om ”norsk lønn” for å få arbeidstillatelse forsvinner. Vil dette føre til at lønningene til utenlandsk arbeidskraft dumpes? Eller vil de ulike tiltakene mot sosial dumping motvirke økt lavlønnskonkurranse? Disse spørsmålene og andre aktuelle temaer ble belyst på den femte årskonferansen i Fafo Østforum onsdag. (Fafo Østforum, 30.04.09) Last ned lysark fra noen av innledningene
Konferanseprogrammet
Presentasjon av innlederne

Nyheter fra konferansen:
Stadig flere fra øst i industrien (NRK, 29.04.09)
Uten østeuropeere og svensker stopper Norge (Dagbladet, 29.04.09)
35% bruker øst-europeere (Magasinet for fagorganiserte, 29.04.09)

 

Rekordhøy vekst i innvandrerbefolkningen

Tilveksten blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i 2008 var høyere enn noen gang tidligere, med 48 600 personer. En fjerdedel av disse har bakgrunn fra Polen, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I løpet av de siste fem årene har det blitt 35 700 flere innvandrere fra Polen – fra 6 800 bosatte per 1. januar 2004 til 42 500 per 1. januar 2009. Hele 95 prosent i denne gruppen har selv innvandret til Norge, og bare 2 000 personer er norskfødte barn av to polske innvandrere (SSB, 30.04.09) Les mer

 

 

Oppnevner ny Tariffnemnd

– Vi er glade for å ha fått på plass svært kompetente personer som kan ivareta det viktige arbeidet i tariffnemnda, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen. Den nye Tariffnemnda er oppnevnt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet med virkning fra 1. mai. Nemnda har følgende sammensetning:

* Lagdommer Håvard Holm, Borgarting lagmannsrett
* Professor Steinar Holden, Universitetet i Oslo
* Nestleder/dommer Johan Kr. Øydegard, Arbeidsretten
* 1.sekretær Ellen Stensrud, LO (vara Knut Bodding)
* Advokat Margrethe Meder, NHO (vara Nina Melsom)

(Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 30.04.09) Les mer

 


- Urovekkende signaler, mener Fellesforbundet

Fellesforbundet og Jussbuss melder om flere henvendelser fra Østeuropeiske arbeidstagere og grovere saker med sosial dumping. Problemet er særlig stort innen bygg- og anleggsbransjen. Et fåtall av arbeidstagerne er fagorganiserte. - Vi har nå fått noen urovekkende signaler fra våre utekontorer om at problemet tar seg opp i lys av finanskrisen, sier Per Skau i Fellesforbundet. (Østlandets Blad, 30.04.09) Les mer

 

 

NNN fornøyd etter Fatland-møte

Forbundssekretær Svein-Erik Simonsen i Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) er fornøyd etter møtet med ledelsen i kjøttprodusenten Fatland Ølen torsdag. (NRK, 30.04.09) Les mer

Se også: Lite konkret etter møtet hos Fatland (Fri Fagbevegelse, 30.04.09)

 

 

3700 polakker på norsk trygd

Arbeidsledigheten blant polske arbeidsinnvandrere har økt med 555 prosent fra april i fjor til april i år. Ved utgangen av april i år er det rundt 3700 ledige polakker i Norge, av totalt 72.700 helt ledige, viser tall fra NAV. - Det er en fortvilet situasjon for mange, og vi ser at mange tvinges til å reise hjem til et arbeidsmarked i Polen der utsiktene til en ny jobb kanskje er enda verre enn her, sier Roy Pedersen, leder i Oslo Bygningsarbeiderforening. Mange velger mange også å bli, og Pedersen frykter at dette gir økt grobunn for svart arbeid. (E24, 30.04.09) Les mer

Se også:
Hovedtall om arbeidsmarkedet (pdf) (NAV, 30.04.09)
Rapporten Arbeidsmarkedet nå (pdf) (NAV, 30.04.09)

 

 

Oppvask på Fatland Ølen

Det er mye som skal ryddes opp i når ledelsen ved Fatland Ølen møter fagforeningen og NHO i dag. Påstander om sosial dumping er de alvorligste. Bedriften i Ølen i Rogaland har betalt flere arbeidere fra Litauen en timelønn på 40 kroner. I tillegg har de fått 66 kroner dagen i kostpenger, en hjemreise til Litauen og en hybel på 10 kvadratmeter. (NRK, 30.04.09) Les mer

Se også: - Har kniven på strupen (Grannar, 30.04.09)

 

 

Mener Stordalen ikke holder ord

Jonas BalsJonas Bals i Oslo Bygningsarbeiderforening mener Petter Stordalen har lovet bort en million kroner til bosniske bygningsarbeidere. Da saken rundt arbeidsforholdene til de bosniske arbeiderne ved Ansgar Hotell i Oslo sto på som verst våren og høsten i fjor, lovet Stordalen at Choice-kjeden, som skal leie hotellet, skulle rydde opp. Det mener han nå at han har gjort, da 500 000 kroner allerede er utbetalt fra Stordalen og Choice-kjeden til Bals sine medlemmer. Selv om de fem av arbeiderne som var medlemmer av Oslo Bygningsarbeiderforening nå har fått penger, mener foreningen at det totale kravet er på 1,5 millioner kroner. (E24, 29.04.09) Les mer

Se også: Stordalen betaler bosniske arbeidere (E24, 28.04.09)

 

 

 

 

Kritiserer Statoil for sosial dumping

Stortingsrepresentant Steinar Gullvåg mener StatoilHydro bidrar til sosial dumping. Det norske oljeselskapet bruker utflaggede bøyelastningsskip med filippinsk mannskap. – Dette er sosial dumping av verste merke. Det er ikke pent for av et selskap som påstår å ha etiske retningslinjer, sier stortingsrepresentant Steinar Gullvåg (Ap). StatoilHydro avviser kritikken ved å vise til at selskapet følger myndighetenes krav. (ANB/NTB, 29.04.09) Les mer

 

 

Danmark: Lei en vikar for 90 kroner i timen

Dansk fagbevegelse frykter en kraftig vekst i sosial dumping når østavtalen utløper 1. mai. Vikarbyrå tilbyr østeuropeiske vikarer for 90 kroner timen fra 1. mai, inkludert alle kostnader til rekruttering, administrasjon, transport og losji. Ifølge Arne Grevsen, gruppeformann i 3Fs Grønne Gruppe, vil det typisk bli maks 50 kroner i timen tilbake til vikaren som lar seg ansette under slike vilkår. - Vi skal være veldig varsomme med å ikke skape et A-, B- og C-lag på arbeidsmarkedet. Dette er et faresignal som vi skal reagere på når vi møter det, sier han. (Fri fagbevegelse, 29.04.09) Les mer

 

 

Grande Røys åtvarar mot sosial dumping

Heidi Grande RøysFornyingsminister Heidi Grande Røys åtvara mot auka fare for sosial dumping under eit innlegg på ein innjøpskonferanse i Stavanger. Statsråden gav Oslo kommune ros for å heve ein kontrakt med eit renhaldsfima som hadde lønn langt under kravet. (Fornyings- og administrasjonsdepartementet, 28.04.09) Les meir

Les heile innlegget til fornyingsministeren her

 

 

 

 

 

 

- Mange bemanningsselskaper bryter loven

logoSiden 1. mars har det vært forbudt å leie inn folk fra bemanningsselskaper som ikke er registrert hos Arbeidstilsynet. Seniorinspektør Alf Helgeland i Arbeidstilsynet sier regelen ikke har gått helt inn, blant annet i deler av håndverkbransjen. - Det er tydelig, ut fra henvendelser vi har fått, at bedrifter ikke kjenner til at det er krav om å være registrert, sier Helgeland. (NRK, 28.09.04) Les mer

 

 

LO-lederen i Haugesund er ikke overrasket over Fatland-saken

Jeg er ikke overrasket over det Norges nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har funnet ut. For to år siden var LOs sommerpatrulje på besøk hos Fatland. Da ble det avdekket at litauiske arbeidere jobbet for 40–42 kroner timen etter alle fratrekk. En del av dem måtte også bo i campingvogner, sier Helge Larsen, leder for LO i Haugesund og omegn (Haugesunds avis, 28.04.09). Les mer

Se også:
NNN krever fast jobb for litauere (Fri fagbevegelse, 28.04.09).

 

 

Innvandringen er halvert til kriserammet Spania

Økonomikrisen har rammet Spania knallhardt, og landet sliter nå med en arbeidsledighet på over 17 prosent. De bekmørke økonomiske utsiktene fører nå til at immigrantene holder seg hjemme. Antall immigranter som forsøker å ta seg til Spania er halvert i årets første kvartal, mens innvandringen sank med 30,7 prosent i fjor, viser tall fra det spanske innenriksministeriet (Dagsavisen, 28.04.09). Les mer

 

 

Frp protesterer mot avskaffelse av overgangsordningene

Fra kommende fredag er det ikke lenger forbudt å gi polakker og andre øst-arbeidere ti kroner timen, i bransjer som ikke har allmenngjort norske lønns- og arbeidsvilkår. Stortinget avskaffer i kveld overgangsordningene for arbeidsinnvandring fra åtte øst-europeiske EU-land. Vedtaket skaper usikkerhet i grønn sektor. Fremskrittspartiet protesterer (Magasinet for fagorganiserte, 28.04.05). Les mer

Se også: - Åpner for fri arbeidsinnvandring (Fremskrittspartiet, 29.04.09)

 

 

Referat fra Odelstingets debatt om overgangsordningene

Odelstinget vedtok 23. april opphør av overgangsordningene for EU8-landene fra 1. mai 2009. - Med denne saken avsluttes en femårsperiode med overgangsordninger for flere EU-land, sa saksordfører Arild Stokkan-Grande (A) da han innledet debatten i Odelstinget. Mot stemmene fra Fremskrittspartiet vedtok Odelstinget å forlenge overgangsordningen for Bulgaria og Romania fram til 1. januar 2012, men slik at disse overgangsordningene vurderes årlig og kan oppheves hvis behov for det. Les referat fra debatten på Stortingets nettside, sak 2. (Stortinget, 27.04.09) Les mer

Se også: Oversikt over saksgangen (Stortinget)

 

 

- NHO er ikke på banen når det gjelder å bekjempe sosial dumping

- NHO er ikke på banen i det hele tatt når det gjelder å bekjempe sosial dumping, mener forbundssekretær i Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Svein Erik Simonsen. NHO mener påstanden er dypt urettferdig. Torsdag får han imidlertid med seg en representant fra arbeidsgiverorganisasjonen NHO til et møte på slakteribedriften Fatland Ølen i Rogaland. Bedriften Fatland Ølen er anklaget for å utnytte innleid utenlandsk arbeidskraft. (NRK, 27.04.09) Les mer

Se også:
Fatland inn på teppet (NRK, 27.04.09)
Unyansert og feilaktig oppslag om Fatland (KLF, 27.04.09)

 

 

 

Innlegg: - Bemanningsbyrådirektivet - et grep for seriøsitet

- Personalutleie er ikke en del av det mye omtalte Tjenestedirektivet fra EU. I stedet er det kommet et eget direktiv for byråer som leier ut arbeidskraft. Dette direktivet vil få dyptgripende konsekvenser for bransjen: Direktivet vil være en garanti for gode arbeidsvilkår for den enkelte medarbeider, med positive bieffekter for utleiebransjen.  Temporary Agency Workers Directive er navnet på direktivet som allerede er vedtatt av Europaparlamentet (sommeren 2008) og som Arbeids- og inkluderingsdepartementet nå har tre år på seg for å implementere i norsk lovverk. La oss gi det navnet bemanningsbyrådirektivet, skriver Geir Dølvik, adm. direktør i Manpower Professional Engineering. (Offshore, 27.04.09) Les mer

 

 

Danmark: Ingen hjelp til hjemløse østeuropeere

Østarbeidernes innsats på det danske arbeidsmarked har gitt en gevinst på opp til fire milliarder kroner årlig. Nå er konjunkturen vendt, og alarmerende mange østarbeidere er endt som hjemløse. 6 av 10 hjemløse i København stammer fra et østeuropeisk land. Og antallet stiger stadig, godt hjulpet på vei av den økonomiske krisen, forteller hjelpeorganisasjonene. Men hverken de eller kommunen får ifølge regjeringen hjelpe de utenlandske hjemløse. (Dansk LO, Ugebrevet A4 nr 15, 27.04.09) Les mer

Se også: Det indre markedets sorte skygger (Dansk LO, Ugebrevet A4 nr 15, 27.04.09)

 

 

Beskylder Fatland for sosial dumping

Litauiske arbeidere med støtte fra Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbundet (NNN) beskylder kjøttprodusenten Fatland for sosial dumping. NNN mener lønns- og arbeidsforholdene for de utenlandske arbeiderne på fabrikken på Ølen i Rogaland er så elendige at det er en skandale. Forbundet mener at utnyttelsen av arbeiderne på fabrikken i Ølen er så stygg at de «aldri har sett maken». (NRK, 25.04.09) Les mer

Se også:
– 40 kroner i timen er for oss sosial dumping (Haugesunds Avis, 26.04.09)
Avviser påstander om sosial dumping (Radio Haugaland, 26.04.09)
NNN: - Tenk deg om før du handler (NRK, 26.04.09)


 

Sponheim vil gi innvandrere grønt kort

Venstre-leder Lars Sponheim mener Norge bør åpne for arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS-området. – Asylveien til Norge er én mulig vei til Norge. EØS-borgere kan ta en annen vei til Norge. Nå bør vi åpne en tredje vei, utenom asyl og EØS, sier Sponheim til NTB. Han ser for seg en ordning med grønne kort, etter mønster fra Canada og USA. Hvert år skal et visst antall slike kort deles ut, etter bestemte kriterier. – La oss si at vi i 2010 ønsker å legge til rette for at 200 mennesker fra afrikanske land får komme til Norge, forutsatt at de har relevant utdanning og er i arbeidsdyktig alder, sier Sponheim. (Dagsavisen/NTB, 25.04.09) Les mer

 

 

Tjenestedirektivet i EØS-komiteen

Tjenestedirektivet stod på dagsorden i EØS-komiteen 24. april. Norges forståelse av direktivet - i form av en erklæring - ble bekreftet av Kommisjonen, og protokollført, med støtte også fra Island. Men direktivet ble ikke innlemmet i EØS-avtalen, på grunn av Islands forbehold. Island har etter møtet informert om at de ikke kan godkjenne beslutningen om Tjenestedirektivet i dag, men forventer å kunne gjøre dette i løpet av kort tid. (Utenriksdepartementet, 24.04.09) Les mer

Se også: EU-delegasjonens nettside

 

Bruk og kast?

Jon Horgen FribergDe hjalp til i høykonjunkturen. Nå vil mange ha dem ut av Norge. Skal vi behandle polakkene slik? «På grensen til det uansvarlige,» mener FrPs Per-Willy Amundsen om at overgangsordningene oppheves 1. mai. Også Sps Per Olaf Lundteigen har ropt varsku om en flom av polakker på trygd i Norge. Men tall Morgenbladet har innhentet viser at innvandringen fortsatt slår positivt ut for norsk økonomi, selv om ledigheten øker blant arbeidsinnvandrerne: Det er prosentvis færre EU-borgere på trygd i Norge enn det er nordmenn. Og det norske samfunnet har heller ikke betalt for utdannelsen til dem som kommer hit. Fafo-forsker Jon Horgen Friberg er betenkt over de politiske reaksjonene på at antallet EU-borgere på trygd øker: – Det virker som om enkelte mener at det europeiske arbeidsmarkedet burde være organisert slik at relativt fattige land som Polen skal bære utgiftene for utdannelse, helsetjenester, pensjon, samt arbeidsledighet i lavkonjunkturperioder, mens rike land som Norge skal nyte godt av folks arbeidskraft og skattepenger – men bare så lenge det er bruk for dem i høykonjunkturperioder. Jeg tror de fleste skjønner at det er ganske urimelig, sier Friberg (Morgenbladet, 24.04.09) Les mer

Se også:
Leder: Gammel, redd og rik
(Morgenbladet, 24.04.09)
Kleppe: - Fremskrittspartiet er for fri arbeidsinnvandring (ABC Nyheter, 23.04.09)

 

 

Tjenestedirektivet vedtatt

Stortinget vedtok i torsdag det omstridte Tjenestedirektivet, mot Senterpartiets og SVs stemmer. Dermed fulgte de opp dissensen i regjeringen, mens Arbeiderpartiet og opposisjonspartiene sørget for flertall for innlemmelse. EU vedtok direktivet allerede i 2006. De enkelte medlemsland har frist til å gjøre direktivet gjeldende innen 1. januar 2010. SVs parlamentariske leder Inge Ryan konkluderte med at direktivet undergraver arbeidstakernes rettigheter og vil føre til økt sosial dumping. Han fikk klart svar fra nærings- og handelsminister Sylvia Brustad (Ap).– Arbeiderpartiet er rett og slett uenig med SV og Senterpartiet på dette punktet. Direktivet er ikke til hinder for allmenngjøring, den offentlige styringen av viktige samfunnsoppgaver kan fortsette, og det berører ikke nasjonale arbeidsrettslige spørsmål, sa hun. (NTB, 23.04.09) Les mer

Se også:
Kronikk-Seierstad: - Flau stortingsdebatt (Nationen, 27.04.09)
Spekter støtter innføringen av Tjenestedirektivet (Spekter, 24.04.09)
EU sier seg enig med LO (ABC Nyheter, 24.04.09)
Fanemarkering foran Stortinget (EL & IT Forbundet, 24.04.09)
Nei til EU: - Direktivet er bare en forsmak (Nationen, 24.04.09)
Sp sier nei til Tjenestedirektivet (SP, 23.04.09)
Fortsatt LO-skepsis om tjenestedirektivet (LO-Aktuelt, 23.04.09)
Garanti mot sosial dumping (KrF, 23.04.09)
Europabevegelsen jubler for tjenestedirektivet (ABC Nyheter, 23.04.09)
Tjenestedirektivet vedtatt (YS, 23.04.09)

 

Anklaget for slavearbeid - godkjent av Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets nye register over godkjente bemanningsforetak fanger ikke opp useriøse virksomheter, fastslår Fagforbundet. Norsk Helseforetak, som er anmeldt for ulovlig import av ukrainske helsearbeidere, er stemplet godkjent. (Fri Fagbevegelse, 23.04.09) Les mer

 

 

 

Raser mot NHO-stevning

Fafo image/bildeNHO og Norsk Industri har som mål å fjerne fagbevegelsens reelle verktøy mot sosial dumping, hevder LOs 1. sekretær Ellen Stensrud. NHO og Norsk Industri støtter de ni verftenes stevning, datert 24. mars, mot staten ved Tariffnemnda og det saksøkerne mener er en ugyldig allmenngjøringsforskrift. – Det er et stort tankekors at vår motpart i privat sektor er villig til å gå så langt for at deler av norsk industri kan fortsette med sosial dumping. De har brukt store ressurser på stevningen og vil fortsette med det til saken er avklart i retten. Dette forsurer klimaet mellom partene. Vi skal jo samarbeide i hverdagen om mange viktige saker, sier Stensrud. (LO-Aktuelt, 23.04.09) Les mer


 

 

 

 

Nytt Fafo-notat: Tjenestedirektivet og arbeidsretten

Kristin Alsos og Stein EvjuHvilken betydning vil tjenestedirektivet ha for norsk arbeidsliv, og bør Norge reservere seg mot direktivet? Dette er temaer som har vært flittig debattert i norsk samfunnsliv de siste årene. I notatet ”Er garantier nok?” kritiserte De facto konklusjonene i Fafo-notatet ”Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping”. I det nye Fafo-notatet ”Tjenestedirektivet og arbeidsretten” drøftes og kommenteres De Factos utredning. Notatet er forfattet av Fafo-forsker Kristin Alsos, med bidrag og vedlegg av professor Stein Evju, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Notatet er utarbeidet på oppdrag av LO, og er en del av saksfremlegget når LOs sekretariat i dag behandler tjenestedirektivet. (Fafo Østforum, 20.04.09) Les mer og last ned notatet

 

 

 

 

FrP vil forlenge overgangsordningene

Samtidig som arbeidsledigheten øker i Norge, vil øst-europeere fra 1. mai få lettere adgang til arbeidsmarkedet.– Dette er på grensen til det uansvarlige, sier Per-Willy Amundsen i Frp. EU åpner for at overgangsordningene kan fortsette i enda to år hvis det nasjonale arbeidsmarkedet "forstyrres" ved en avvikling, men det er det bare Frp som vil. – Vi mener vi neppe hadde hatt anledning til å bruke denne klausulen hvis vi skulle ønske det, sier statssekretær Jan Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Han mener vi kan oppleve økt arbeidsinnvandring fra Øst-Europa de nærmeste månedene, men det skyldes blant annet en annen konjunkturutvikling i Norge enn i Øst-Europa og ikke lovendringen, ifølge Støstad. Han får støtte av Fafo-forsker Jon Erik Dølvik. – Det norske arbeidsmarkedet relativt sett vil være mer attraktivt nå enn det har vært tidligere, sier Dølvik. (NRK, 22.04.09) Les mer

 

 

Sp: – Aps garantiar er ingenting verdt

Åslaug Haga seier til Bergens Tidende at ho er overraska over kor lettlurte EU-motstandarane er, som trur på «garantiar» om tenestedirektivet.– Historia har vist at det ikkje er mogeleg å gje den typen garantiar som Ap seier dei gjev LO, av di EØS-avtalen er dynamisk. Ja-sida har prøvd seg på garantiar tidlegare med dårleg resultat, seier Haga. (Senterpartiet, 22.04.09) Les mer

 

 

LO-sekretariatet aksepterte ikke tjenestedirektivet

LO-sekretariatet sa mandag nei til Roar Flåthens forslag om å akseptere at alle LOs krav for å innføre EUs tjenestedirektiv i Norge, er innfridd. - Vi registrerer at flertallet i regjeringen har vedtatt ja til tjenestedirektivet. Men vårt råd står ved lag: Her skulle regjeringen ha nedlagt veto i EØS-avtalen, sier Stein Gulbrandsen fra Fagforbundet. Allerede fredag vil Norge undertegne på godkjennelse av tjenestedirektivet. Det skjer på et møte i EØS-komiteen, der EU, Norge, Island og Liechtenstein fatter beslutninger om EØS-avtalen. (ABC Nyheter, 20.04.09) Les mer

Se også: Finter ut LO-kongressen (ABC Nyheter, 17.04.09)

 

 

Minstelønnskrav fra Gartnerhallen

Gartnerhallen krever at medlemmene skal følge norske lover og regler for arbeidslivet. I tillegg er det nå stilt krav om at produksjonen som omsettes gjennom Gartnerhallen skal skje i henhold til kravene om minstelønn på kr 95,50 også etter 1.mai. (Handelsbladet FK 21.04.09) Les mer

 

 

Teekay-sjøfolk settes på land

Tankrederiet Teekay startet denne uken utflaggingen av fem skip som går for StatoilHydro i Nordsjøen. Opp mot 200 sjøfolk mister jobben i forbindelse med utflaggingen. Teekay sparer mye på dette. En asiatisk matros tjener rundt 1000 dollar i måneden - om lag 6700 kroner - og seiler lengre perioder enn norske sjøfolk. - Her står vi overfor tilfeller av sosial dumping av verste slag. Det er ikke bedre om det skjer på sjøen enn om det skjer på land, sier stortingsrepresentant Steinar Gullvåg (Ap). (TV2 Nyhetene, 17.04.09) Les mer

 

 

A- og B-overenskomst i Danmark

Partene i dansk arbeidsliv forbereder nå å lage en A-overenskomst for danske bedrifter og en B-overenskomst for utenlandske bedrifter i Danmark. Når et utenlandsk firma kommer til Danmark med sine ansatte for å jobbe vil de altså i framtida bli møtt av en overenskomst på et lavere nivå enn det som er vanlig for danske firmaer. Om dette er i tråd med EU-retten er et åpent spørsmål. – Du skal ikke se bort fra at det kan komme en «Laval-sak» fra Danmark også, sier Finn Sørensen fra Fagligt Ansvar i Danmark. (LO-Aktuelt, 17.04.09) Les mer

 

 

LO får ingen garanti om tjenestedirektivet fra EU

Regjeringen har ikke fått EU med på en felleserklæring om at tjenestedirektivet i EØS-avtalen ikke gir uønskede virkninger for norsk arbeidsliv. Det går fram av et utkast til erklæring som Utenriksdepartementet har sendt Stortingets Europautvalg til behandling neste uke, og som ABC Nyheter sitter på. Der er det bare Norge som ensidig erklærer at tjenestedirektivet ikke vil ha de uheldige virkningene i Norge som LO er bekymret for. (ABC Nyheter, 16.04.09) Les mer

Se også:
Vil ha omkamp om tjenestedirektivet i LO (ABC Nyheter, 16.04.09)
Debatt: EUs tjenestedirektiv i Stortinget (Varden, 17.04.09)

 

 

Arbeidstillatelser til borgere fra nye EØS-land

LogoForeløpige tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) for mars 2009 viser at antall gyldige arbeidstillatelser gitt til borgere av de nye EU-landene (EU12) de to første månedene i år er på 13 216, hvorav 8 870 fornyelser. Til sammenligning ble det i løpet av de to første månedene i fjor gitt 15 741 tillatelser, hvorav 8 361 fornyelser. EØS-rapporten gir blant annet oversikt over arbeidstillatelser gitt til borgere av EU12 i perioden 2004 - 2009. EØS-rapporten skal legges ned, men siden registreringsordningen har blitt utsatt vil EØS-rapporten bli produsert fram til og med juli 2009. (Fafo Østforum/UDI, 16.04.09) Les statistikken fra UDI

 

 

- Polske arbeidere er velkommen

Libe Riber MohnI Aftenposten 4. april beskrives tilbakevendingsordninger for utenlandske arbeidere som en ny sak med bakgrunn i et utspill fra Per Olaf Lundteigen. Forslaget om å utrede incentiver eller ordninger for arbeidsinnvandrere, slik at de eventuelt kunne fortsette en yrkeskarriere i hjemlandet, ble imidlertid bebudet i stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring som ble lagt frem for Stortinget i april 2008, skriver statssekretær Libe Rieber-Mohn (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. - Nettopp fordi arbeidsmarkedet er konjunkturavhengig, kan det være viktig og riktig for enkelte arbeidsinnvandrere å få tilbud om et realistisk alternativ.Hvorvidt Regjeringen vil foreslå endringer i politikken på dette området, er med andre ord ikke diskutert, og langt fra avklart. Det viktigste er å slå fast at arbeidsinnvandrere har bidratt til de gode tidene i norsk økonomi. Vi har ønsket dem velkommen og vil fortsatt gjøre det, srkiver Rieber-Mohn. (Aftenposten, 14.04.09) Les mer

Se også: Ledige arbeidsinnvandrere skal fristes hjem (Aftenposten, 04.04.09)

 

 

Skal sikre ansatte ved konkurranseutsetting

Fafo image/bildeRegjeringen tar nå nye grep for å motvirke sosial dumping. Denne gangen gjelder det i forbindelse med konkurranseutsetting i kollektivtransporten. Ansatte skal ha de samme rettighetene, heter det, som ved virksomhetsoverdragelse. Likeledes skal det stilles krav til de som får kontrakt, om at de må forplikte seg til visse lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Forbud mot sosial dumping skal dessuten lovfestes. Det er yrkestransportloven og jernbaneloven som nå skal endres. Dette fremgår av forslag som Regjeringen nå har lagt fram for Stortinget. (Doffin, 14.04.09) Les mer

 

 

Debatt: - Nei til EU med feilinformasjon om tjenestedirektivet

Den 23. april skal EUs tjenestedirektiv debatteres og vedtas i Stortinget. - Nei-sidens høylytte påstander om hva EU-direktivet kan påføre oss av ubotelige skader, er ikke basert på fakta men på feilinformasjon, skriver Johnny Olsrud, leder i Europabevegelsen i Vestfold. (Østlands-Posten, 15.04.09) Les mer

 

 

Vil gi byggherren mer ansvar

Byggherren kan ikke lenger skylde på useriøse underentrepenører som ikke betaler arbeiderne den lønna de har krav på, de må ta hele ansvaret. Det blir framtida hvis arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) går inn for å lovfeste solidaransvar for utbetaling av lønn. Regjeringen vil forsikre seg om at utenlandske arbeidstakere har like lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidere, og ministeren mener solidaransvar kan være et effektivt virkemiddel i kampen mot sosial dumping. - Vi mener at solidaransvar kan være med på å heve bransjens omdømme, sier konserndirektør Pål P. Syse i Skanska, mens NHO-direktør Sigrun Vågeng er bekymret for de små og mellomstore bedriftene som ikke har nok kapital til å sikre at alle får den lønna de har krav på. (Dagsavisen, 14.04.09) Les mer

Se også: Høyst sannsynlig solidaransvar (Byggmesteren, 15.04.09)

 

 

Det blir en kraftig økning i behovet for arbeidsinnvandring

Ifølge en ny rapport fra Verdensbanken vil verden innen 2050 bli delt i to: Europa, Kina og deler av Øst-Asia vil få en enorm mangel på arbeidskraft, mens Midtøsten og Afrika får en kraftig økning av folk uten jobb. Også Norge vil få store problemer med å skaffe nok arbeidskraft på grunn av aldring i befolkningen. For Norge vil det derfor være svært viktig at vi både har et skolesystem som er verdensledende, og at vi er et attraktiv land for de best kvalifiserte arbeidsinnvandrerne, skriver Sunnmørsposten på lederplass (11.04.09) Les mer

 

 

Polakker får bedre trygd enn høytlønnede norske

En polakk som nettopp har kommet til Norge får bedre trygdeytelser enn nesten 900.000 norske arbeidstakere. De norske reglene er nemlig slik at jo mer du betaler i trygdeavgift, desto dårligere økonomisk sikkerhetsnett har du den dagen du blir permittert eller arbeidsledig. Fra 1. mai kan østeuropeiske arbeidsinnvandrere få norske trygdeytelser etter kun åtte uker her i landet. Da åpnes grensene for 70 millioner innbyggere i land med høy arbeidsledighet. (Nettavisen, 08.04.09) Les mer

 

 

- Sosial dumping offshore

Fagforbundet Industri Energi oppdager stadig flere selskaper og personer offshore som ikke har tariffavtale, og derfor jobber for dårligere lønns- og rotasjonsordninger enn de ville hatt ved tariffavtale. - Etter tariffavtalen plikter oljeselskapene å ta dette på alvor, noe jeg mener de ikke gjør, sier reisesekretær i Industri Energi, Arne Geir Mehl. (IE-Aktuelt, 07.04.09) Les mer

 

 

Arbeidsinnvandrere på trygd tidoblet

logoTall fra Nav viser en enorm økning i østeuropeere som går på dagpenger. I mars i fjor var det 340. Nå er det 3.084 som mottar støtte fra Nav. Mens arbeidsledigheten her til lands generelt sett har økt med en tredel, har den nærmest eksplodert bland arbeidsinnvandrere. - Veldig mange av arbeidsinnvandrerne jobber i bygg og industri, og det er jo nettopp de bransjene som er hardest rammet, sier seksjonsleder i NAV, Stein Langeland. Han tror utviklingen vil fortsette i lang tid framover: - Ut ifra prognosene vil utviklingen i arbeidsledigheten fortsette ut året, og et godt stykke inn i 2010 også, sier han. (VG, 06.04.09) Les mer

Se også:Feil om ledighet blant arbeidsinnvandrere (NAV, 03.04.09)

 

 

Advarte mot polakkene

Norske politikere ble advart mot å importere arbeidskraft utenfra, skriver Nettavisen. - Med mindre regelverket hadde vært slik at arbeidsinnvandrerne ikke tjente opp rettigheter på den norske staten og kunne bli bedt om å flytte ut av landet ved neste lavkonjunktur, er arbeidsinnvandring med andre ord et uegnet virkemiddel for å glatte konjunktursvingninger, skrev postdokter Espen Henriksen ved Universitetet i Oslo i tidsskriftet Økonomisk Forum i 2007. I norsk debatt ble det snakket om mangel på arbeidskraft, men det mener postdoktor Espen Henriksen er et meningsløst begrep. (Nettavisen, 06.04.09) Les mer

Se også: Norsk trygd etter bare åtte uker

 

 

Varsler hardere fronter

Line EldringDet er sannsynlig at økt ledighet vil føre til spissere albuer mellom nordmenn og arbeidsinnvandrere. Polakker og litauere blir landets nye skyteskive, tror sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen. – Det første som kan komme er holdningen «ikke kom og ta arbeidsplassene våre». I neste fase vil man oppdage at det er noe galt med kulturen deres, akkurat som man knytter tvangsekteskap til muslimer, sier Hylland Eriksen. Fafo-forsker Line Eldring (bildet) tror polakker som underbyr arbeidskraften for en billig penge vil bli mer uglesett. – I flere år har vi trengt utenlandsk arbeidskraft, men nå er det kamp om arbeid, sier hun. (Dagsavisen, 06.04.09) Les mer

 

 

 

Ledige arbeidsinnvandrere skal fristes hjem

Fafo image/bildeArbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen vil få flere polakker, litauere og andre arbeidsinnvandrere til å vende hjem, i stedet for å bli gående på norsk trygd. Han har bedt om en «utredning av tilbakevendingsordninger for arbeidsinnvandrere» for at polakkene skal «fortsette en yrkeskarriere i hjemlandet». Studiestøtte for utdanning i hjemlandet er ett av tiltakene som vurderes. Om en måned kan østeuropeere fra de nye EU-landene få trygd i Norge etter bare åtte uker i arbeid i Norge. 7500 EU-statsborgere har allerede meldt seg som arbeidsledige i Nav. Det utgjør hele 10 prosent av de totalt tallet helt ledige i Norge. Antallet polakker som går på dagpenger er femdoblet på ett år. (Aftenposten, 04.04.09) Les mer

 

 

 

Polakker jobber svart for å overleve

Fafo image/bildePolske arbeidsinnvandrere havner på det svarte markedet mens de venter på dagpenger fra Nav. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik mener det er sannsynlig at flere utenlandske arbeidstakere med oppholdstillatelse i Norge havner på det svarte markedet når ledigheten fortsetter å stige. – For mange utenlandske arbeidstakere kan svartemarkedet framstå som et bedre alternativ enn ledighet og usikre framtidsutsikter i hjemlandet. Arbeidsinnvandrere er som regel mindre informert om sine rettigheter enn nordmenn. De vil ofte stille svakere i konkurranse om andre jobber og kan derfor være lettere å presse ut i svart arbeid, sier Dølvik. (Dagsavisen, 04.04.09) Les mer

 

 

 

Konkurranseverket i Sverige utreder sosial dumping-tiltak

LogoEF-domstolen har trukket grenser for hva den enkelte stat kan foreta seg for å hindre sosial dumping. Nå vil Konkurrensverket i Sverige ha utredet hva EF-domstolens signaler betyr for hvilke krav mot sosial dumping det er lov å stille i anbudskonkurranser. (NHO Service, 03.04.09) Les mer

 

 

Skandinavisk fagbevegelse og EUs nye medlemsland

Odd Bjørn UreFafo-forsker Odd Bjørn Ure har på oppdrag fra LO skrevet rapporten Skandinavisk fagbevegelse og EUs nye medlemsland, der han undersøker hvordan regional kompetanseutvikling kan inngå i erfaringsutveksling over landegrensene. Ure anbefaler å søke etter relevante erfaringer framfor gode eksempler, fram mot en metode som verdsetter fagorganisasjonenes erfaringer fra internasjonalt samarbeid. (Fafo Østforum, 03.04.09) http://www.fafo.no/../bilder/arrow1.gif Last ned rapporten

 

 

 

 

Stort flertall for tjenestedirektivet

Det er klart flertall på Stortinget for at Norge skal godta EUs omstridte tjenestedirektiv. Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre vil gjennomføre direktivet. Kristelig Folkeparti tar forbehold. Hvis ikke LOs krav om garantier blir innfridd, må saken legges fram igjen på nytt for Stortinget mener partiet. (NTB, 03.04.09) Les mer

 

 

Altfor mange manglar id-kort

LogoAlle på ein byggjeplass skal ha id-kort. Berre halvparten har det. - Dette er for dårleg, seier inspektør Pål Erdal i Arbeidstilsynet Vestlandet. Han har kontrollert om lag 30 verksemder i Voss og omland sidan nyttår, og halvparten har ikkje id-korta på plass. (Avisa Hordaland, 02.04.09) Les mer

 

 

- Fri flyt uten regler skaper ikke frie arbeidsfolk

Fafo image/bilde- Vi må stille krav til anstendig lønn og fulltidsarbeid og en rimelig opptjeningstid i Norge før arbeidsinnvandrere blir del av velferdsordningene, skriver Per Olaf Lundteigen, finanspolitisk talsmann i Sp. - Av samme grunn som jeg er i mot tjenestedirektivet, er jeg i mot fri flyt av arbeidskraft mellom land som har svært ulike økonomiske og sosiale forhold. Jeg ønsker ikke et dagpengeregelverk som får folk til å velge Norge som arbeidsland, hvis vi ikke kan tilby dem helårsarbeid. Det vil på sikt kunne undergrave de samme velferdsordningene. (Moss Avis, 03.04.09) Les mer

 

 

 

 

Begjæring om allmenngjøring i grønn sektor

LO og Fellesforbundet vil ha allmenngjort overenskomsten for jordbruks- og gartnernæringene i inneværende tariffperiode (fram til våren 2010). Begjæringen om lovfesting av norsk lønn er nå sendt til Tariffnemnda. Det begynner å haste med å få et vedtak på plass. 1. mai vil de norske overgangsordningene etter den første EU-utvidelsen fra mai 2004 bli opphevet. Tariffnemndas sekretariat tar snart kontakt med nemndas medlemmer for å finne et møtetidspunkt. (Magasinet for fagorganiserte, 02.04.09) Les mer

Last ned begjæringen

 

 

Filosofi sikrer arbeidsplassen

Hvorfor sier ikke polske arbeidere fra om sikkerhetsbrudd, mens det er naturlig for nordmenn? Tre filosofer har forsket på arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser. – Vi har funnet mange gode praksiser og rutiner, som vi samler i en håndbok som er tenkt for personalledere og tillitsvalgte på arbeidsplassen, sier sosialfilosof Hans Christian Farsethås ved UiB. (På Høyden, 02.04.09) Les mer

 

Lundteigen slår tilbake

Fafo image/bilde– Beskyldningene om at jeg går inn for sosial dumping av polakker og vil ta ledighetstrygden fra folk er primitive, sier Per Olaf Lundteigen. I en samtale med Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) tar Senterpartiets frittalende stortingsrepresentant til motmæle mot den massive kritikken han har fått de siste dagene. Lundteigen viser til at noe av bakgrunnen for å reise dette spørsmålet nå er at overgangsreglene i EØS-avtalen utløper 1. mai – Jeg minner om at man både i Tyskland og Østerrike vil forlenge overgangsreglene til 2011. Hvorfor skulle ikke da også vi kunne diskutere det, spør han. (Fri Fagbevegelse/ANB, 01.04.09) Les mer

Se også:
Leder: Lite egnet for løse kanoner (Tønsbergs Blad, 01.04.09)
Leder: Lundteigens frieri (Nationen, 31.03.09)
Leder: Lundteigen på ville veier (Østlands-Posten, 31.03.09)
Leder: Lundteigen på villspor (Bergensavisen, 31.03.09)
LO-refs til Lundteigen (ANB, 30.03.09)
Økt sosialhjelp til østeuropeere (Aftenposten 30.03.09)

 

 

Raser mot NHO-stevning

Fafo image/bilde- NHO og Norsk Industri vil fjerne fagbevegelsens viktigste verktøy mot sosial dumping, hevder LOs 1. sekretær Ellen Stensrud. Hun mener NHO skaper et dårlig klima for samarbeid med sin støtte til kravet om å få kjent vedtaket om å allmenngjøre Verkstedoverenskomsten ugyldig. – Hvis de får medhold i retten, vil det få ringvirkninger for de andre overenskomstene som er allmenngjort. Det vil uthule hele allmenngjøringsinstituttet, tømme det for innhold. Og de går lenger enn noen arbeidsgiverorganisasjon i Europa når de hevder at allmenngjøring av tariffavtaler er mot EØS-avtalen, mener Stensrud. (LO-Aktuelt, 01.04.09) Les mer

Se også: Roar Flåthen: NHO - med rett til sosial dumping? (Fri fagbevegelse, 30.03.09)

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700