Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l September 2008

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum september 2008

 

Mot sosial dumping i renhold

Dag Terje Andersen- Nye bransjer vil komme inn i handlingsplanen mot sosial dumping del II. Det gjelder renhold, hotell- og restaurant, landbruk og industri, sa arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen på en konferanse i Fagforbundet i dag. Han kunne ikke være mer konkret før statsbudsjettet legges fram 7. oktober, men nestleder Geir Mosti i LO ga uttrykk for at man hadde noe godt i vente tirsdag i neste uke. (LO Aktuelt, 30.09.08) Les mer>>

 

 

 

 

 

- Meglere i renholdsbransjen fokuserer bare på pris, ikke på kvalitet og miljø

LogoFri lønnsfastsettelse, og fri og ukontrollert etablering er blant de største utfordringene i renholdsbransjen, sa Petter Furulund, adm. dir. i NHO Service, da han innledet på konferanse om sosial dumping. NHO Service kjemper derfor for allmenngjøring, og ønsker Id-kort og bedre etableringskontroll. (NHO Service, 30.09.08) Les mer>>

 

 

- Regjeringen må ta stilling til tjenestedirektivet senest våren 2009

LogoFellesforbundets forbundsstyre mener at Stoltenberg-regjeringen må ta stilling til EUs tjenestedirektiv senest våren 2009. Samtidig vises det til landsmøtets vedtak om at regjeringen skal si nei til EU-direktivet "for å unngå å svekke vilkårene for å bekjempe sosial dumping". Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener at dommene i EF-domstolen (Laval, Viking, Rüffert) ikke har betydning for rekkevidden av eller innholdet i tjenestedirektivet. Fellesforbundet ber regjeringen foreta en tilsvarende gjennomgang av det norske lov- og regelverket som følge av avgjørelsen i den såkalte Luxembourg-saken, den siste domsavsigelsen. (Magasinet for fagorganiserte, 30.09.08) Les mer>>

 

Konferanse 30. september: Sosial dumping - en felles utfordring

Line Eldring"Offentlig sektor må gå foran - Sosial dumping - en felles utfordring" er tittelen på dagens konferanse for tillitsvalgte og ledere i renholdsbransjen. Blant innlederne er statsråd Dag Terje Andersen, Fagforbundets forbundsleder Jan Davidsen, adm.dir Petter Furulund i NHO Service, KS-direktør Gudrun Haabeth Grindaker, NAF-forbundsleder Erna Dynge og Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring (bildet). Konferansen arrangeres av LO, Arbeidsmandsforbundet og Fagforbundet. (Fafo Østforum, 30.09.08) Les mer>>

Se også: Stort svart marked (Halden Dagblad/ANB, 30.09.08)

 

 

 

 

Deilig å være polsk i Norge?
Fafo Østforum seminar 14. oktober om i integrering av arbeidsinnvandrere

Hanne C. KavliI løpet av de siste fire årene har det kommet svært mange arbeidsinnvandrere fra de nye EU-landene til Norge. Flertallet kommer fra Polen, og mange av dem bosetter seg i landet for lengre tid, også med familie. De fleste er i jobb, men er de integrert i Norge? Og ønsker de å bli det? Det blir innledninger av Fafo-forsker Hanne Kavli (bildet), Bård Jacobsen, læringssenteret i Larvik kommune, Aleksandra Eriksen, Polish Connection, Anne Jensen, KS og Linn-Kaja Rogstad, Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), og Adam Glowacki, prosjektdeltaker. Seminaret arrangeres på Fafo tirsdag 14. oktober kl 14-16. Påmeldingsfrist: 10. oktober. (Fafo Østforum, 29.09.08) Program og påmeldingsinformasjon>>

 

 

 

- Noreg kan setje EØS-avtalen i fare

Percy WesterlundDersom Noreg ikkje godtar EU sitt tenestedirektiv, kan heile grunnlaget for EØS-avtalen vera truga! Det meiner EU-kommisjonen sin ambassadør til Noreg, Percy Westerlund. Han seier det er lite truleg at Noreg sier nei, nettopp fordi følgjene blir så alvorlege. (NRK, 29.09.08) Les mer>>

Se også: Ambassadørens EU-blogg

 

 

 

 

 

Styrker streikeretten i EU

Et bredt flertall i EU-parlamentets sysselsettingsutvalg ber kommisjonen styrke de faglige rettighetene på bekostning av den økonomiske friheten. – Dette lyder meget godt i ørene til de europeiske fagforeningene, sier Lasse Breen, forhandlingssjef i NITO. (NITO, 29.09.08) Les mer>>

Se også:
Ber EU-kommusjonen styrke de faglige rettighetene på bekostning av den økonomiske friheten (Fri fagbevegelse, 24.09.08)
Utfordringer for EUs kollektive avtaler (NHO Europanytt, 23.09.08)

 

 

Danmark: Svart arbeid florerer blant polakker

Hver fjerde polske arbeider i København arbeider svart eller vet ikke om de betaler skatt, viser A4-undersøkelse blant polakker i København. Svart arbeid er især utbredt i rengjøringsbransjen. Østarbeidernes inntog på det danske arbeidsmarked kan være en av grunnene til at danskene arbeider mindre svart, mener forsker Claus Larsen fra Rockwool Fonden. (Dansk LOs Ugebrev A4, 29.09.08) Les mer>>

 

 

Ny polskspråklig medarbeider

EL & IT Forbundet har etter hvert fått mange polske medlemmer. Samtidig har forbundet et økende behov for å komme i kontakt med polske elektrikere på norske arbeidsplasser. Men språkbarrierene har vært mange. EL & IT Forbundet har nå engasjert Ellisiv Rognlien i halv stilling fram til 1. mars. Etter over 15 år i Polen kan hun språket, og er også kjent med kulturen. Rognlien skal blant annet serve forbundets mange polske medlemmer og være et verktøy mot sosial dumping innen installasjonsbransjen. (EL & IT, 26.09.08) Les mer>>

Se også: Jobber i spagaten (Nettverk, 26.09.08)

 

 

Sysselsetting: Rådet vil ha Blue Card

På gårsdagens møte i Rådet for justis og innenriks støttet EUs innenriksministere opp om direktivforslaget om Blue Card. Blue Card skal være et virkemiddel i kampen om å tiltrekke høyt kvalifisert arbeidskraft til EU. Tall viser at ikke-europeisk høyt kvalifisert arbeidskraft kun utgjør 1,7 prosent av de sysselsatte i Europa. I land som EU konkurrerer med, er andelen mye høyere. Blant annet kan Australia vise til ti prosent, Canada sju og USA tre prosent. (NHO Europanytt / EUobserver.com, 26.09.08) Les mer>>

 

 

Konferanse 9. oktober: Et arbeidsliv i endring

"Et arbeidsliv i endring. Utfordringer for håndverksfagene i det nye arbeidsmarkedet" er tittelen på årskonferansen til Oslo Håndverks- og Industriforening. Allmenngjøring er et av konferansetemaene, og det blir innledninger blant annet ved tariffnemdas leder, lagdommer Ellen Mo og seniorinspektør Stein Bjørndal, Arbeidstilsynet. Møteleder: Aslak Bonde. Konferansen arrangeres på Håndverkeren i Oslo, torsdag 9. oktober, kl 13.30-17.00. Konferansen er åpen for alle interesserte og det er fri adgang, men de ønsker påmelding. (Fafo Østforum, 26.09.08) Program og påmeldingsinformasjon>>

 

 

Debatt: - NHO sender tvetydige signaler om sosial dumping

Jonas Bals- Sigrun Vågeng svarer ikke på ett eneste av de punktene NHO kritiseres for i Dagbladet 22.09: At NHO motarbeider allmenngjøring av tariffavtaler, og at de går inn for at utenlandske arbeidere skal jobbe i Norge etter bruk-og-kast-prinsippet. I stedet bruker hun mye plass på å snakke om EUs utstasjoneringsdirektiv. Kanskje gjør hun det fordi hun ønsker å fremstille fagbevegelsen som motstandere av direktivet. Det er vi ikke, skriver Jonas Bals, ombud i Oslo Bygningsarbeiderforening. (Dagbladet, 26.09.08) Les mer>>

 

 

 

 

Flåthen: EØS-bidraget bør gå til sosial dialog

EU-kommisjonen ønsker seg flere milliarder på bordet og at Norges EØS-bidrag blir en permanent ordning. LO-leder Roar Flåthen er av dem som mener EØS-midlene i større grad bør spisses mot sosial utjevning. Han ønsker seg mer sosial dialog og mindre «isolering av offentlige bygninger i Polen». – Disse midlene skal være med på å utvikle landene og da er den sosiale dialogen viktig, sier Flåthen til NTB. Han mener en slik dialog blant annet vil bidra til kampen mot sosial dumping. (NTB, 25.09.08) Les mer>>

 

 

Debatt: – Urimelige beskyldninger

Fafo image/bildeSigrun Vågeng, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, reagerer på det hun mener er urimelige beskyldninger fra to ombud i Oslo bygningsarbeiderforening. - NHO ønsker et seriøst arbeidsliv, skriver hun. - Hele ideen med at bedriftene har gått sammen og dannet NHO er å bruke organisasjonen som redskap for å sikre ordnede rammer for å håndtere lønns- og arbeidsvilkår overfor myndigheter og øvrige parter i arbeidslivet. Bransjene i NHO-fellesskapet arbeider målrettet med å fremme seriøsitet i tett samarbeid med bl.a. LO-forbund. (Dagbladet, 24.09.08) Les mer>>

Se også: Kronikk: - Ønsker NHO en polsk underklasse? (Dagbladet, 22.09.08)

 

 

Immigrantene til EU holder populasjonen ved like

EUs populasjon holdes oppe ved hjelp av immigranter fra andre deler av verden, informerer EUobserver.com, i dag. EUs totale populasjon økte med 2,39 millioner mennesker i 2007, hvorav 80 prosent av økningen skyldes netto innflytting. EUs befolkning var på 497,5 millioner innbyggere ved inngangen til 2008. (NHO Europanytt, 24.09.08) Les mer>>

 

 

Utfordringer for EUs kollektive avtaler

Europaparlamentets sysselsettingskomité støttet i går opp om en rapport om utfordringene de kollektive avtalene står overfor i EU. I følge parlamentarikerne er friheten til å yte tjenester en av hjørnesteinene i EU. Samtidig må man balansere denne retten opp i mot de traktatfestede grunnleggende rettigheter og sosiale formål. Rapporten er et svar på dommene i EF-domstolen i blant annet Rüffert- og Viking-sakene. (NHO Europanytt, 23.09.08) Les mer>>

Se også: Ber EU-kommusjonen styrke de faglige rettighetene på bekostning av den økonomiske friheten (Fri fagbevegelse, 24.09.08)

 

 

 

- Kampanjen mot Tjenestedirektivet

Percy Westerlund- Kampanjen som er satt i gang for at Norge skal si nei til EUs tjenestedirektiv vekker mildt sagt forbauselse blant de få som vet om den utenfor Norge, skriver ambassadør Percy Westerlund, Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island. - I Europa er debatten om Tjenestedirektivet over; i og med at sosialistene i Europaparlamentet og Det europeiske fagbevegelsen (ETUC) har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Det er nok ikke mange utenfor Norges grenser som bekymrer seg over at direktivet vil føre til sosial dumping og undergraving av velferdsstaten, mener Westerlund. (Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island, 16.09.08) Les mer>>

 

Se også:
- Useriøse anklager mot Nei til EU (Aftenposten, 23.09.08)
EUs handelsminister: - LO misforstår og forvrenger (E24, 23.09.08)
Høyre: - Nei til EU driver skremselspropaganda om tjenestedirektivet (Aftenposten, 21.08.09)
Leder: EU-ambassadøren blander seg inn (Nationen, 18.09.08)
EU-ambassadøren: - Særnorsk EU-protest (Aftenposten, 17.09.08)

 

 

Norsk Industri vil se LOs dokumentasjon på sosial dumping

Fellesforbundet har i lang tid samlet inn dokumentasjon på sosial dumping ved norske verft. Mange av opplysningene har kommet fra utenlandske arbeidere som har hjulpet forbundet med informasjon om lønns- og arbeidsvilkår. Norsk Industri krever å få se dokumentasjonen LO har oversendt tariffnemda. LO er provosert, og frykter dette kan få følger for arbeidere som har varslet om snusk i næringa. (Magasinet for fagorganiserte, 23.09.08) Les mer>>

 

 

Polakker jobbet på tak uten sikring

Publikum slo alarm da de så tre arbeidere jobbe tilsynelatende uten sikring på taket til Myhregaarden Hotell i Rogaland mandag. – Jeg var der nede i morges. Da lå sikringsutstyret ved inngangspartiet, og jeg ga dem beskjed om å være nøye med å bruke det, sier byggeleder Tor Egil Olsen i Bygg-Visjon. Arbeiderne er polske og leid inn fra firmaet Ludwig Neubauer. - Dette handler ikke om at de ikke forstår. De fleste snakker godt engelsk. Dette handler om holdning, mener Olsen. (Stavanger Aftenblad, 23.09.08) Les mer>>

Se også: Mistet jobben etter usikret arbeid på tak (Stavanger Aftenblad, 23.09.08)

 

 

Kronikk: - Ønsker NHO en polsk underklasse?

Jonas Bals- Polske arbeidsinnvandrere i Norge har langt alvorligere problemer enn byggmesteren i Tønsberg, skriver Julia Maliszewska og Jonas Bals (bildet), begge Ombud for utenlandske arbeidere i Oslo Bygningsarbeiderforening. - Den alvorligste trusselen kommer fra NHO. NHO ønsker nemlig færre virkemidler mot sosial dumping, skriver de i en kronikk i Dagbladet. (22.09.08) Les mer>>

 

 

 

 

 

Arbeidsledigheten i EU er stabil

I en analyse lagt fram av Europakommisjonen i dag, går arbeidsmarkedet i EU noe tilbake som følge av den nylige nedgangen i økonomisk aktivitet. Til tross for at veksten i sysselsettingen falt til 0,2 prosent fra første til andre kvartal i år, holdt ledighetsraten seg stabil på 6,8 prosent. Samtidig var det i andre kvartal i år 2,9 millioner flere sysselsatte enn på samme tid i fjor. (NHO Europanytt, 22.09.08) Les mer>>

 

 

Danmark: Polakkene er kommet for å bli

En undersøkelse av A4 viser at tre av fire polske arbeidere i København sier de har tenkt til å bli i Danmark. Det gleder Dansk Arbejdsgiverforening, og fagbevegelsen håper at polakkene i høyere grad blir likestilt med danskene på arbeidsmarkedet. (Dansk LOs Ugebrev A4, 22.09.08) Les mer>>

Se også: Polakkene blir i Norge og i Danmark (Fri Fagbevegelse, 22.09.08)

 

Høringsuttalelser om fortsatt allmenngjøring

Tariffnemnda må snart vurdere om de eksisterende forskriftene om allmenngjorte tariffavtaler skal videreføres. Tariffnemnda la i juni de eksisterende forskriftene om tre allmenngjorte tariffavtaler ut på høring. LO sier ja, mens NHO lader opp til ny kamp. (Nettverk, 17.09.08) Les mer>>

Se dokumenter:
Høring – Forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler (AID, 19.06.08) Høringsfrist: 05.09.08
- Høringsbrev (AID/Tariffnemda, 19.06.08)
- Utkast til forskrifter
- Alle høringsuttalelsene (AID/Tariffnemda, sep 2008)

Se også:
EL & IT, LO og YS vil videreføre allmenngjøring (EL & IT Forbundet, 17.09.08)
NHOs kamp mot allmenngjøring (EL & IT Forbundet, 16.09.08)
- Allmenngjøring er ikke permanent (NHO, 12.09.08)

 

 

Usikkerhet etter dommene

Europeisk fagbevegelse og venstreside i politikken leter etter veien videre. Et seminar på det Europeiske sosial forum i Malmø viser at det råder stor usikkerhet etter EF-domstolens avgjørelser. (LO-Aktuelt, 19.09.08) Les mer>>


 

Danmark: Begrenset bruk av utenlandsk arbeidskraft i det offentlige

Nye tall fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser at det østeuropeiske tog med arbeidskraft har kjørt forbi offentlig sektor. Per mai 2008 var det 10.565 østeuropeere med aktive arbeidstillatelser i Danmark, men kun 632 av dem er ansatt i det offentlige, på tross av den utbredte mangel på arbeidskraft i sektoren. (Agenda, 18.09.08) Les mer>>

 

 

Kontrollerte byggeplasser

Skatt Midt-Norge og kommunale skatteoppkrevere har denne uka gjennomført en storaksjon rettet mot byggeplasser i Midt-Norge. Av totalt 655 arbeidere var 13 % ikke innmeldt til Arbeidstakerregisteret. 172 av arbeiderne var utlendinger. Andelen uregistrerte er 32 %. Til tross for økning i andelen utenlandske arbeidere fra 19 til 26 %, har andelen av disse som ikke er registrert falt fra 52 til 32 % siden 2006. (Driva, 18.09.08) Les mer>>

 

 

Leder: Innvandringen ved et veiskille

- Danmark strammer inn, Sverige åpner opp. Det er uklart hvilken vei Norge går, men Utviklingsutvalget peker i riktig retning, skriver kulturredaktør Kristian Meisingset i Minerva. Med dissens fra SVs representant Audun Lysbakken og Frps representant Kristian Norheim anbefaler utvalget å liberalisere innvandringspolitikken i retning av Sveriges reform. Enhver som får arbeid i Norge skal få arbeidstillatelse. Uansett om personen er faglært eller ufaglært. Uavhengig av hvorvidt personen kommer reisende fra EØS-området eller fra andre land. (Minerva, 18.09.08) Les mer>>

 

 

Høyt antall dødsfall som følge av arbeidsulykker

LogoDe første seks månedene i år omkom 32 personer som følge av arbeidsulykker her i landet. Ti av dem var utenlandske arbeidere. Arbeidstilsynet har grunn til å tro at gruppen kan være spesielt utsatt for arbeidsskader på grunn av tidsbegrensede arbeidsavtaler, språkproblemer, dårlige arbeidsbetingelser, og fordi de arbeider i risikoutsatte næringer. Det er imidlertid ingen overvekt av arbeidstakere fra nye EU-land. (Arbeidstilsynet, 17.08.09) Les mer>>

 

 

Begrenset eksport av kontantstøtte

Ny statistikk fra NAV viser en økning i kontantstøtte til personer i EØS-området. Det er først og fremst polske statsborgere som står for veksten i antall mottakere. - Til tross for økningen utgjør eksport av kontantstøtte bare i overkant av to prosent av totale utbetalinger i første halvår 2008, sier Hilde Olsen, direktør for pensjon og ytelser i NAV. (NAV, 17.09.08) Les mer>>

 

 

Faktahefte om innvandring og integrering

LogoIntegrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har laget et faktahefte, iFAKTA 2008, der de har samlet utvalgte begreper, tall og informasjon om innvandring og integrering. Innvandringen til Norge er sterkt økende, noe som først og fremst skyldes økende arbeidsinnvandring. Polakkene var den desidert største gruppen innvandrere, fulgt av tyskere og svensker. Arbeid tok i 2006 for første gang over for familie som viktigste innvandringsgrunn for ikke-nordiske førstegangsinnvandrere. De siste årene har andelen som kommer til Norge for å arbeide økt, mens andelen som kommer for å få beskyttelse, har minket. Til tross for at innvandringen til Norge øker, var innvandrerbefolkningens størrelse ved inngangen til 2008 fortsatt relativt lav i forhold til folketallet, og ligger midt på treet i OECD-sammenheng. (Fafo Østforum, 17.09.08) Last ned iFakta 2008

 

 

Leder: - Vanskelig for regjeringen å begrunne et nei til tjenestedirektivet

- Norge bør føre en tøffere linje i EØS, men å si nei til tjenestedirektivet vil være en dårlig start, skriver Bergens Tidende på lederplass. - En ting er at direktivets innhold og historikk gjør det vanskelig å begrunne et nei. Verre er det at en slik reservasjon vil gi EU muligheten til å sette ut av spill alle deler av EØS tjenestedirektivet berører - nemlig godt over halve avtalen. Det er vanskelig å skjønne at nei-siden vil risikere at EØS bryter sammen. (Bergens Tidende, 17.09.08) Les mer>>

 

 

Hvitbok om solidaransvar

LogoOslofjordkonferansen gikk 27. mars 2008 inn for innføring av solidaransvar for lønn, overtidsbetaling og feriepenger i byggenæringa. Kjell Skjærvø, Fellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening, har på oppdrag av Oslofjordkonferansen skrevet "Hvitbok om solidaransvar for lønn i byggenæringa - del I". Del II, som tar sikte på å dokumentere det nærmere behovet for solidaransvar i byggenæringa, kommer høsten 2008. Oslofjordkonferansen er et landsomfattende samarbeid av 20 fagforeninger i Fellesforbundet som organiseres bygningsarbeidere. (Fafo Østforum, 16.09.08) Last ned Hvitboka Byggenæringa må ta ansvar – solidaransvar

 

 

Allmenngjøringsloven: Ulike tolkninger av Justisdepartementets tolkning

NHO og LO er uenige om hvem som kan innkassere en "seier" etter at Justisdepartementets lovavdeling tok stilling til om norsk allmenngjøringslov er i strid med EØS-regelverket. Allmenngjøringsloven er, ifølge departementet, ikke i strid med EØS-avtalen - noe både Fellesforbundet og LO var meget fornøyd med. – Men det er ikke det som er saken. Lovavdelingen skulle vurdere om allmenngjøring må skje i lys av EØS-regelverket. Departementets vurdering er dermed en støtte til vårt syn, sier avdelingsdirektør og advokat i NHO, Nina Melsom. (Magasinet for fagorganiserte, 15.09.08) Les mer>>

Se også: - Allmenngjøring må skje i tråd med EØS-avtalen (NHO, 12.09.08)

 

 

EUs tjenestedirektiv: Konferanse og fanemarkering 17. oktober

Nei til EU inviterer til åpen konferanse om tjenestedirektivet og de siste EU-dommene fredag 17. oktober. I etterkant av konferansen blir det en fanemarkering ved regjeringskvartalet. Det er også laget et opprop i forbindelse med direktivet, hvor beskjeden er at LO må be regjeringen bruke reservasjonsretten. (EL & IT-forbundet, 15.09.08) Les mer>>

 

 

Arbeidskraftkostnadene steg mest i Latvia og Romania

Nye tall fra Eurostat viser at lønnskostnadene i andre kvartal 2008 hadde steget mest i Latvia og Romania, med henholdsvis 24,8 og 23 prosent. Arbeidskraftkostnadene i EU-27 steg totalt med 3,4 prosent. Økningen var størst i bygg og anlegg (Eurostat, 15.09.08). Les mer>>

 

- Overgangsordninger oppmuntrer til svart arbeid

EU-parlamentets komité for sysselsetting og sosiale saker har vedtatt en rekke tiltak for å styrke kampen mot svart arbeid. Blant annet oppfordrer komiteen land som har begrenset arbeidsinnvandringen fra de nyeste EU-landene om å oppheve disse begrensningene. Komiteen mener slike begrensninger både er i strid med EUs grunnprinsipper og oppmuntrer til svart arbeid. (Fri Fagbevegelse, 15.09.08) Les mer>>

 

 

Kronikk: De fire dommene i EF-domstolen og tjenestedirektivet

Dag SeierstadDe fire dommene Viking Line, Laval, Rüffert og Luxemburg har på hver på sin måte forrykket maktforhold mellom fagbevegelse og arbeidsgivere i en situasjon der fagbevegelsen er på defensiven i de fleste land i Europa, skriver Dag Seierstad. - For oss i Norge er det av avgjørende betydning at ikke EFTA-domstolen feller tilsvarende dommer over forhold i norsk arbeidsliv. I debatten om tjenestedirektivet er det nødvendig å se hvordan disse dommene griper inn i forholdet mellom tjenestedirektivet, utstasjoneringsdirektivet og EU-traktatens grunnleggende bestemmelser om de fire markedsfrihetene, etableringsretten og konkurransereglene. (Nationen, 13.09.08) Les mer>>

 

 

Høringsuttalelse fra NHO: - Allmenngjøring er ikke permanent

LogoAllmenngjorte tariffavtaler skal ikke fornyes automatisk, men kreve samme dokumentasjon som første gangs allmenngjøring, mener NHO. - Ved vurderingen av om et allmenngjøringsvedtak skal videreføres, er det etter NHOs oppfatning helt sentralt å ta tilbørlig hensyn til at det ikke skal være noen automatikk i ”fornyelse” slik at ordningen med allmenngjøring får preg av en permanent ordning, skriver direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Sigrun Vågeng, i en høringsuttalelse til Tariffnemnda. (NHO, 12.09.08) Les mer>>

Last ned Høringsuttalelse om fortsatt allmenngjøring (NHO, 26.08.08)

 

 

 

BNL stiller spørsmål ved behovet for ny allmenngjøring

LogoBNLs styre aksepterer likevel som en midlertidig ordning, en fornyet allmenngjøring av minstelønnssatser for alt byggearbeid i Norge i 2 år. Dette går frem av en uttalelse som Byggenæringens Landsforening har sendt til Tariffnemnda i forbindelse med høring om fortsatt allmenngjøring for en ny tariffperiode. (BNL, 12.09.08) Les mer>>

 

 

 

 

Fellesforbundet: - Diskriminerende skiftplan

LogoFellesforbundets bedriftsklubb i BIS Industrier AS i Sandnes har påklaget Arbeidstilsynets godkjenning av en arbeidstidsordning for 50 polakker. - Den forskjellsbehandler arbeiderne, sier hovedtillitsvalgt Roger M. Berg-Hansen (Magasinet for fagorgainserte, 12.09.08) Les mer>>

 

 

 

 

Stordalen må betale regningen

Det ser ikke ut til at de østeuropeiske ansvarlige rydder opp i byggeskandalen som ble avdekket etter Arbeidstilsynet gjennomførte en razzia på Ansgar hotell i Oslo. Østeuropeiske arbeidere jobbet for å pusse opp hotellet, som skal inn i Stordalens Choice-kjede. Dermed blir etter alt å dømme Petter Stordalen sittende med en regning på 1,4 millioner kroner. (P4, 12.09.08) Les mer>>

 

 

Utsatt tjenestesektor

Nesten all oppmerksomhet om sosial dumping har rettet seg mot bygg og industri, men også innen tjenestesektoren er det klare trekk med dumping av lønninger og usikre arbeidsforhold, heter det i en kommentar i LO-Aktuelt (LO-Aktuelt, 12.09.08). Les mer>>

Se også: SV - Sosial dumping skjer også i tjenestesektoren (SV, 12.09.08)

 

 

EL & IT vil bruke reservasjonsretten mot tjenestedirektivet

LogoInnen 15. september må LO gi sitt svar i den ekstra høringsrunden om EUs tjenestedirektiv. I dag oversendte EL & IT forbundet sine anbefalinger til LO. – Konklusjonene regjeringen trekker i utredningen om konsekvenser ved gjennomføring av tjenestedirektivet i norsk rett er ikke holdbare, fastslår forbundet. I uttalelsen karakteriseres utredningene Nærings- og handelsdepartementet har fått gjennomført som «svært omdiskuterte» og preget av «juridiske øyeblikksbilder» og «spissfindig juridisk diskusjon». (Fri Fagbevegelse, 11.09.08) Les mer>>

 

 

 

Storaksjon mot skattesvindlere

Skatteetaten har gjennomført kontroller over hele landet, og denne uka er det arbeidsplasser på Østlandet som vil få besøk av 200 skattekontrollører fra Skatt øst. Skatteetaten er spesielt opptatt av om utenlandske arbeidstakere er registrert på de 540 byggeplassene som er tenkt besøkt. – Fellesforbundet støtter skatteetatens jakt på firmaer og utenlandske arbeidere som driver svart og gir sin tilslutning til slike aksjoner, gjerne oogså i samarbeid med arbeidstilsynet og UDI, sier sekretær Per Skau i Fellesforbundet. (Fri Fagbevegelse, 11.09.08) Les mer>>

 

 

Fellesforbundet: - Politikk viktigere enn jus

Logo- Vi må passe oss for å gjøre europeisk fagbevegelse og utstasjonerte kamerater en bjørnetjeneste, sier forbundssekretær Halvor Langseth i Fellesforbundet. Han sikter til ytringer hvor EF-dommene i sakene Viking Line, Laval, Rüffert og Kommisjonen mot Luxembourg blir stemplet som fagforeningsfiendtlige. (Fellesforbundet, 11.09.08) Les mer>>

 

 

 

Kartlegging av østeuropeiske ingeniører i Norden

Steinar Simonsen- Antall utenlandske ingeniører er stigende, men vi har dessverre liten oversikt over utenlandske medlemmer, forteller organisasjonssjef i NITO, Steinar Simonsen. NITO har derfor initiert en undersøkelse i regi av Fafo og i samarbeid med de øvrige nordiske ingeniørorganisasjonene for å få kartlagt hvor mange ingeniører av ikke nordisk herkomst, som jobber i de respektive nordiske land. - Her er vi spesielt på jakt etter hvor mange som kommer fra de gamle øststatene, sier Simonsen. (NITO, 11.09.08) Les mer>>

 

 

 

 

Vil demonstrere for lønna til Langemyhr-polakkene

Jonas BalsFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening mener Byggmester Harald Langemyhr AS skylder 38 polske arbeidere til sammen 2 769 614 kroner. - Hvis vi ikke får klare garantier fra kommunen om at de er sitt ansvar, vil vi vurdere politiske aksjoner og mobilisering av byens fagbevegelse, sier Jonas Bals, ombudsmann for østeuropeiske arbeidere i Oslo Bygningsarbeiderforening. (Dagbladet, 10.09.08) Les mer>>

 

 

 

 

 

NHO-foreninger støtter allmenngjøring

Både Byggenæringens Landsforening og NHO Service støtter fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler på byggeplasser i Norge. (Magasinet for fagorganiserte, 10.09.08) Les mer>>

 

 

Justisdepartementet: Allmenngjøring ikke i strid med EØS-avtalen

Justisdepartementet slår fast at norske regler om allmenngjøring av tariffavtaler ikke er i strid med EØS-avtalen. LO kaller dette fullt medhold, mens NHO hadde ønsket klarere svar. (Klassekampen, 10.09.08) Les mer>>

Se også:
LO-seier om allmenngjøring (Magasinet for fagorganiserte, 10.09.08)
Lovavdelingens svar til Tariffnemnda (Justis- og politidepartementet, 05.09.08)
Tariffnemndas brev til lovavdelingen vedrørende EØS-rettslige problemstillinger (Tariffnemda, 27.06.08)

 

 

Tegninger skal hindre ulykker

LogoGruppen med fremmedspråklige arbeidere vokser i Norge, og de havner også i flest arbeidsulykker. Byggenæringens Landsforening vil nå ta i bruk til sammen 122 tegninger av ulike arbeidssituasjoner, som gjør det tydelig hva som er sikkert eller ikke. (Aftenposten, 10.09.08) Les mer>>

 

 

 

Utviklingsutvalget: - Ja til fri arbeidsinnvandring

Samtlige personer fra lavinntektsland som får jobb hos bedrifter i Norge, bør få arbeidstillatelse selv om de er ufaglærte. Det er ett av forslagene til hvordan norsk politikk kan bidra til å bekjempe fattigdom, ifølge en rapport fra Utviklingsutvalget. Leder i utvalget, Gunstein Instefjord, mener dét vil være en vinn-vinn situasjon for begge parter. (P4, 10.09.08) Les mer>>

 

 

Mange mangler påbudt id-kort

LogoArbeidstilsynet i Midt-Norge har nylig gjennomført en kontrollaksjon for å sjekke bruken av id-kort på bygg- og anleggsplassene i regionen. I løpet av aksjonen fikk et 80-talls virksomheter pålegg om å få orden på systemet. - Dette er langt fra et resultat vi kan si oss fornøyd med, påpeker seniorinspektør Gunnar Løvås i Arbeidstilsynet Midt-Norge. (Adresseavisen, 09.09.08) Les mer>>

 

 

- Kun myndighetenes egne id-kort som gjelder

Morten Eie som driver eget enkeltmannsforetak som tømrer i Stavanger ble nylig kontaktet av et firma som tilbød id-kort til kr 1.990. Men id-kort kan bestilles via nettstedet byggekort.no, som er myndighetenes portal for tjenesten, til kun kr 50 per kort. Det nye identitetskortet myndighetene krever for alle ansatte i byggebransjen, skal blant annet bidra til å sikre utenlandske arbeidere mot sosial dumping. Seniorinspektør Sissel Storebø i Arbeidstilsynet understreker at det kun er myndighetenes egne kort som gjelder. (Opdalingen/ANB, 09.09.08) Les mer>>

 

Får vi de hodene og hendene vi trenger?

Norske virksomheter trenger flere medarbeidere. NAVs bedriftsundersøkelse for 2008 avdekker en mangel på 98 800 personer. NHOs halvårsrapport støtter dette bildet. LO-Aktuelt stiller spørsmålene: Har vi behov for 50 000 eller 80 000 nye omsorgsarbeidere de neste 30 årene? Vil vi ha nok ingeniører? Og hvem vil ta «drittjobbene» når «alle» har utdanning? (LO-Aktuelt, 09.09.08) Les mer>>

 

 

Arbeidstillatelser til borgere fra nye EØS-land

LogoForeløpige tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) for juli 2008 viser at antall gyldige arbeidstillatelser totalt er nå over 108 000. Oversikten over varighet av tillatelser viser at andelen vedtak gitt med varighet på 60 mnd er over 12 prosent. Dette var en økning med over tre prosentpoeng fra samme periode 2007 og med syv prosentpoeng siden 2006. Selv om det meste av økningen fra juni skyldte arbeid i jordbruket mv, var det en økning innen de fleste bransjer. (Fafo Østforum/UDI, 08.09.08) Les statistikken fra UDI her>>

 


Kronikk: - Høringsnotatet om tjenestedirektivet er verdiløst, ja uverdig!

Dag Seierstad- Kampen om tjenestedirektivet er inne i sin avgjørende fase. Nærings- og handelsdepartementet har på vegne av regjeringen sendt ut et høringsnotat med høringsfrist 20. oktober. Notatet er uten en setning om virkeligheten i arbeidslivet og går utenom alt som burde vært, skriver SV-politiker Dag Seierstad i en kronikk. (Nationen, 08.09.08) Les mer>>

Last ned høringsnotatet (NHD, 01.07.08)

 

 

 

 

Danmark: Arbeidsgivere snyter polske ansatte

En ny undersøkelse av polakkers arbeidsvilkår i Danmark avslører at hver tredje polske arbeider i København er blitt snytt av deres arbeidsgiver og like mange har aldri sett en lønnsslipp. Verst står det til i byggefagene. (Dansk LOs Ugebrev, nr. 29, 08.09.08) Les mer>>

 

England og de nye EU landene har lengst arbeidsdager

En ny undersøkelse fra Eurofound viser at Bulgaria, Romania og England har de lengste arbeidsdagene i Europa. Danmark, Italia og Frankrike har den korteste faktiske arbeidstiden. Gjennomsnittlig faktisk arbeidstid i hele Europa er 40 timer. Norge ligger langt nede på listen med 38,9 timer. (NHO Europanytt, 05.09.08) Les mer>>

 

 

Strategi for et anstendig arbeidsliv

Logo- Regjeringen etablerer en strategi i sju punkter for å styrke og samordne Norges innsats for arbeidstakerrettigheter i andre land. Strategien vil komplettere innsatsen mot sosial dumping her hjemme, skriver Arbeids- og inkluderingsdepartementet i en pressemelding. (AID, 05.09.08) Les mer>>

 

 

 

 

Utlendinger jobber svart i nord

Byggeplasskontrollen til Skatt nord har avdekket at to av tre utenlandske arbeidstakere i de nordligste byene ikke er registrert. Tallene kan tyde på at mange av de utenlandske arbeidstakerne jobber svart, heter det i en pressemelding fra Skatteetaten. (ANB-NTB, 04.09.08) Les mer>>

Se også: Svarte tall i Alta (Altaposten, 05.09.08)

 

Ny ETUI-rapport: Lønnsforskjeller i Øst- og Vest-Europa

En ny rapport fra ETUI om lønnsforskjeller i ulike bransjer i land i Øst- og Vest-Europa viser at lønnsforskjellene mellom bransjene er større i land der lønnsforhandlingene i hovedsak er organisert på bedriftsnivå. (Fafo Østforum, 04.09.08) Les mer og last ned ETUI Working Paper 5/2008>>

 

 

Regjeringen varslet ny handlingsplan mot sosial dumping

Jan-Erik StøstadRegjeringens handlingsplan 2 mot sosial dumping vil dreies mer mot hotell, restaurant, renhold og landbruk, sa statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet da han deltok med innledning og i debatt på Fafo Østforum seminar i går. Planen blir lagt fram 7. oktober (Magasinet for fagorganiserte (04.09.08). Les mer>>

 

 

 

 

Ny masteroppgave om polske arbeidsinnvandrere i Bergen

Juni Skjold Lexau har skrevet oppgaven "Hva er det med Norge? En studie av polske arbeidsinnvandrere i Bergen" basert på kvalitative intervjuer med polske arbeidsinnvandrere, om deres opplevelse av å arbeide i Norge, deres levekår og framtidsplaner. (Fafo Østforum, 04.09.08) Last ned oppgaven her>>

 


Arbeidsinnvandring uten overgangsordninger:
Lysark fra Fafo Østforum seminar 3. september

Line Eldring Jon Erik Dølvik Ellen Stensrud Jan-Erik Støstad Sigrun Vågeng

Fafos auditorium var fullsatt - 130 personer - da Fafo Østforum inviterte til seminar om temaet Arbeidslivet etter overgangsordningene. I løpet av våren 2009 utløper de norske overgangsordningene for arbeidsinnvandrere fra Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn. Det innebærer blant annet at kravet om arbeidstillatelse, heltidsarbeid og «norsk lønn» faller bort. Vi hadde invitert partene og myndighetene, ved Ellen Stensrud, LO, Sigrun Vågeng, NHO og Jan-Erik Støstad, AID til å snakke om hvilke grep de mener er nødvendig når overgangsordningene fases ut. Innledningsvis oppsummerte Fafos forskningssjef Jon Erik Dølvik erfaringene med overgangsordningene, og han pekte på utfordringer framover. (Fafo Østforum, 03.09.08) Last ned innledningene>>

 

 

Fellesforbundet støtter krav om solidaransvar

Oslo Bygningsarbeiderforening gjennomfører en landsomfattende underskriftskampanje for innføring av solidaransvar. - Dette er et krav som har forbundets fulle støtte, og vi oppfordrer medlemmer og andre til å skrive under på oppropet, sier leder i Fellesforbundet, Arve Bakke. (Fellesforbundet, 04.09.08)

 

Langemyhr-ansatte har gitt opp å få pengene

Polakkene som arbeidet for Harald Langemyhr, har nå gitt opp å få pengene han skylder dem. Til tross for at kommunen har sagt at de vil betale det Langemyhr ikke har betalt, har arbeiderne også mistet troen på at pengene kan komme fra den kanten. (Aftenposten, 03.09.08) Les mer>>

 

 

Polske arbeidsinnvandrere vil ikke hjem

Mens polske arbeidsinnvandrere reiser hjem fra resten av Europa, velger stadig flere av dem som kommer til Norge å bli. - Kombinasjonen mellom gode lønns- og arbeidsvilkår og gode velferdsordninger gjør det attraktivt for polske arbeidere å hente familiene sine til Norge. Dermed blir det mindre viktig å dra tilbake til Polen, sier ambassadesekretær Magda Modrzinska ved den polske ambassaden i Norge (E24, 03.09.08). Les mer>>

 

 

Polakker jobber dobbelt

19,5 timer på et døgn og 304 timer totalt samme måneden. Det var en arbeidsmåned for en polakk på en gård i Lier. En fersk tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet viser også at flere av polakkene som jobber på gården, har arbeidet ti til 11 timer i strekk ved flere anledninger. Ifølge seniorinspektør Vera Helgerud i Arbeidstilsynet er dette slett ikke uvanlig i landbruket. (Drammens Tidende, 03.09.08). Les mer>>

 

 

Advarer mot EØS-veto

Mange LO-forbund krever at regjeringen nedlegger veto mot EUs tjenestedirektiv, blant annet fordi de mener direktivet vil hindre effektive tiltak mot sosial dumping. Utenriksminister Jonas Gahr Støre har advart LO-sekretariatet om at veto kan medføre at hele EØS-avtalen ryker. EUs omstridte tjenestedirektiv kan dermed bli en vanskelig sak i forholdet mellom LO og regjeringen før valget neste år, skriver Dagens Næringsliv i papirutgaven. (Økonomisk Rapport, 02.09.08) Les mer>>

 

 

Storaksjon mot sosial dumping

Arbeidstilsynet gjennomfører tirsdag en storaksjon på byggeplasser mot sosial dumping. Under aksjonen retter også Arbeidstilsynet et fokus på helse, miljø og sikkerhet.Gunn Berit Gjevestad i Arbeidstilsynet, sier at inspeksjonen så langt har vært nedslående (NRK Telemark, 02.09.08). Les mer>>

 

 

Aktiv rekruttering fører til økt fagorganisering

Line EldringOslo Bygningsarbeiderforening er en av foreningene som har opplevd en kraftig økning i medlemstallet - blant utlendinger. Bare siden mars i år har foreningen gått fra 700 til 1000 utenlandske medlemmer, noe som gjør at fire av ti medlemmer er utenlandske. De fleste av disse er polakker. Fafo-forsker Line Eldring sier til Norgesglasset at nettopp den aktive rekrutteringen fra foreningenes side, er en viktig grunn til at utlendinger som bygger husene til nordmenn, nå fagorganiserer seg. (NRK, 01.09.08) Les mer>>

Hør: Fagorganiserte polakker (NRK Norgesglasset, 01.09.08)

 

 

 

Strømmer til fagforeningene

Utenlandske arbeidstakere i Norge har begynt å organisere seg i stort monn. I løpet av årets sju første måneder fikk Fellesforbundet over 3.900 nye medlemmer. Minst 1.300 av disse er polakker. I Oslo Bygningsarbeiderforening er nå fire av ti av de totalt 2.500 medlemmene utenlandske. Avsløringer av sosial dumping og uverdige arbeidsforhold er hovedårsak til økningen. (Dagsavisen, 01.09.08) Les mer>>

Se også:
Ros til fagbevegelsen (Dagsavisen, 02.09.08)
Utenlandske bygningsarbeidere sørger for rekordhøye medlemstall i LO (Fri Fagbevegelse, 01.09.08)

 


Norsk-latvisk samarbeid mot dumping

LogoI mai avdekket Arbeidstilsynet grov sosial dumping på et hyttefelt i Rauland i Telemark: latviske snekkere fikk 25 kroner timen i lønn, og jobbet 60 timer i uka uten overtidsbetaling. Nylig var ansatte i Arbeidstilsynet på besøk hos sine latviske kolleger. Med seg hadde de timelister og arbeidskontrakter for de latviske hyttebyggerne i Rauland. Det tok det latviske arbeidstilsynet ett tastetrykk å finne ut at ingen hadde betalt skatt og at lønnsavregningene var milevidt fra sannheten. (Fri Fagbevegelse, 01.09.08) Les mer>>

Se også:
Felles kamp mot sosial dumping
(Varden, 01.09.08)
Slavekontrakt ga svartelisting (Varden, 01.09.08)

 

 

Fellesforbundet krever lønn for 20 latviere

Logo20 latviske bygningsarbeidere får hjelp av Fellesforbundet slik at de kan fremme sine lønnskrav etter at den norsk-latviske utleiebedriften Darbs Arzemes SIA ble slått konkurs. (Magasinett, 01.09.08) Les mer>>

 

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700