Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Juni 2008

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum juni 2008

 

Få vil jobbe i Norge

Rekrutteringsfirmaet Manpower har spurt 31.0000 arbeidstagere i 27 land om hvor de helst vil jobbe. Norge havner helt nede på 23. plass. - Det er generelt altfor for liten rekrutteringsaktivitet, og for lite kunnskap om Norge, sier konsernsjef Terje Nygaard i Manpower. Han savner en en klar rekrutteringsstrategi for ufaglært arbeidskraft (E24, 30.06.08). Les mer>>

 

 

- Oslo ville vært en fraflyttingsby uten innvandrere

- Uten innvandringen ville Oslo opplevd fortsatt fraflytting. Det ville betydd mindre inntekter til byen og store mangler i tjenestetilbudet. Vi ville vært inne i en negativ spiral, mener Erling Lae, byrådsleder i Oslo. Men det er omdiskutert hvilken økonomisk effekt innvandring har (Minerva, 30.06.08). Les mer>>

 

 

Enklere for EØS-borgere å arbeide i Norge

Dag Terje AndersenRegjeringen legger nå frem forslag til endringer i utlendingsloven som vil gjøre det enklere for EØS-borgere og familiene deres å oppholde seg og arbeide i Norge. – Den sentrale endringen er at det nåværende kravet om oppholdstillatelse etter tre måneder i Norge, blir erstattet av en enklere registreringsordning for EØS-borgere. En annen viktig endring er at etter fem år sammenhengende i Norge får EØS-borgere en varig oppholdsrett, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (AID, 27.06.08). Les mer>>

 

 

 

Norsk allmenngjøringslov kan være i strid med EU-retten

Tariffnemnda har stilt begjæringene om allmenngjøring i bero. Grunn: EF-domstolens siste avgjørelser. Nå skal Justisdepartementets lovavdeling vurdere om norsk allmenngjøringslov holder mål i forhold til EU-retten, sier nemndas leder Ellen Mo. Fellesforbundets og LOs begjæring om allmenngjøring av Verkstedoverenskomsten ved norske verft er blitt utsatt på ubestemt tid - inntil landets fremste jurister har sagt sitt om norsk allmenngjøringslov. Likedan EL & IT Forbundets om allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene. (magasinett.org, 25.06.08) Les mer>>

Se også:
Kronikk av Dag Seierstad: - Påbud om lønnsdumping? (Nationen, 28.06.08)
Kommentar: - Større enn polakklønninger (LO-Aktuelt, 27.06.08)
AID: Må vurdere loven på nytt (Nettverk, 26.06.08)
Arve Bakkke: - Nedrakking fra NHO førte fram (Fellesforbundet, 26.06.08)
Nei til EU: Nok en norsk EU-skandale (LO-Aktuelt, 26.06.08)
Fellesforbundet: - Ny begjæring må fremmes (magasinett.org, 26.06.08)
LO: - Et alvorlig tilbakeslag for arbeidet med sosial dumping (LO, 26.06.08)
EL & IT ber regjeringen komme på banen (Nettverk, 26.06.08)
Tariffnemnda stanser allmenngjøring (NHO, 26.06.08)
Departementets pressemelding (AID, 25.06.08)

 

 

UDI: - Nyttig møte med arbeidslivet

Fredag 6. juni arrangerte Utlendingsdirektoratet (UDI) møte i brukerrådet for representanter fra arbeidslivet, med temaet tilrettelegging for arbeidsinnvandring. Representanter fra UDI, Skatteetaten, Oslo politidistrikt og Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere holdt innlegg og besvarte spørsmål. - Møtene er en viktig arena der vi får konkrete innspill til hvordan vi kan bedre tilretteleggingen for denne brukergruppen, sier UDIs servicekoordinator Gro Bjerkvoll (UDI, 25.06.08). Les mer og last ned lysark>>

 

 

13 lovbrudd hos jordbærbonde

LogoFor to uker siden var Arbeidstilsynet på kontroll hos jordbærbonde Gjermund Bergaust i Kvelde i Vestfold. Nå er rapporen klar - Jeg mener dette vitner om sosial dumping, sier seniorinspektør Gunn Gjevestad i Arbeidstilsynet Sør-Norge (NRK Østafjells, 25.06.08). Les mer>>

 

 

Kamp mot svart arbeid viktig for å bekjempe illegal innvandring

Antallet illegale innvandrere i Norge kan være 18.000 personer. Dette kommer fram i forskningsrapporter fra SSB og Fafo. – Sammen med et effektivt returarbeid er kampen mot svart arbeid sentral for å forebygge og hindre illegal innvandring, sier statssekretær Libe Rieber-Mohn. Og hun trekker fram handlingsplanen mot sosial dumping som viktig for å sikre at alle som jobber i Norge har skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. (AID, 23.06.08) Les mer>>

Se også: – 18.000 kan være ulovlig i Norge (Jarlsberg Avis/ANB-NTB, 23.06.08)

 

Ny dom fra EF-domstolen

Logo- EF-domstolen avsa torsdag den tredje dommen på et halvt år som understreker betydningen av å overholde EU-traktaten og prinsippene om fri bevegelse av tjenester, skriver NHO på sin nettside. Luxemburg ble felt på grunn av for streng tolkning av utstasjoneringsdirektivet, blant annet ved å stille krav til lønn og tilsyn som domstolen mener er til hinder for retten til fritt å tilby tjenester. (NHO, 23.06.08) Les mer>>

Les dommen (dansk) her>>

Se også:
– Enormt problematisk dom (LO-Aktuelt, 20.06.08)
Luxemburg dømt i EU (Magasinnett.org, 19.06.08)
Ny dom fra EF-domstolen bekrefter linjen fra Laval-saken (Svensk LOs Brysselkontor, 19.06.08)

 

 

Lovendring skal fremtidssikre dansk modell

Både fagbevegelse og arbeidsgivere i Danmark, og et bredt flertall i Folketinget støtter opp om Laval-kommisjonens nye forslag til hvordan den danske konfliktrett og avtalemodel kan sikres uten å stride mot EU-reglene. (Dansk LOs Ugebrev nr. 23, 23.06.08) Les mer>>

Se også: Dansk LO: – Har løst Vaxholm-problemene (LO-Aktuelt, 23.06.08)

 

 

Norge er polakkenes førstevalg

- Flere østeuropeere vender hjem - men ikke fra Norge. Ingen nordiske land tiltrekker seg så mange arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa som Norge. Siden 2004 er det registrert seks ganger så mange østeuropeiske arbeidsfolk i Norge som i Danmark - selv om også danske bedrifter skriker etter arbeidskraft og reglene for arbeidsinnvandring fra nye EU-land er lik de norske. (Mandag Morgen, Ukebrevet nr. 22, 22.06.08) Les mer>>

 

 

3.000 polske gruvearbeidere møtte Sydvaranger

Interessen for å få jobb i gruvene i Sør-Varanger var enorm da Sydvaranger Gruve as deltok på jobbmesse i Polen i forrige uke. - Vi er avhengig av å hente spisskompetanse fra land med levende gruveindustri, og Polen er et av disse landene, sier Per Helge Høgaas, direktør for Sydvaranger Gruve AS. (Finnmarken, 21.06.08) Les mer>>

 

 

Kommentar: - Reglene må følges

- Ved bruk av utenlandsk arbeidskraft i landbruket må regelverket for lønn og arbeidsforhold følges. Dette ut fra hensyn til de ansatte, av hensyn til konkurransevridning mellom produsenter, og for å opprettholde tilliten til produktene våre, skriver Hans Edvard Torp og Vidar P. Andresen, hhv leder og organisasjonsjef i Vestfold Bondelag. (Østlands-Posten, 21.06.08) Les mer>>

 

 

Sosial dumping: Polsknorsk samarbeid om etisk arbeidsliv

LogoArbeidstilsynene i Norge og Polen har en enestående avtale om utveksling av informasjon for å hindre sosial dumping i arbeidslivet, og fører an på dette området sammenlignet med andre land i Europa. Bakgrunnen for avtalen mellom Norge og Polen er den store arbeidsinnvandringen fra Polen til Norge. 44 000 polske arbeidere har arbeidstillatelse i Norge, men Arbeidstilsynet estimerer at det er nesten 100 000 polske arbeidere her. (Arbeidstilsynet, 20.06.08) Les mer>>

 

 

Speed-dating med østeuropeiske ambassadører 25. august

Utenriksdepartementet, Innovasjon Norge og Veiledningskontoret for Næringsutvikling i sør arrangerer ”Åpent Hus”,  med "speed dating" mellom næringslivet Norges ambassadører i Asia, Latin-Amerika, Afrika, Sentral-/Øst-Europa og Midt-Østen. Arrangementet finner sted mandag 25. august 2008, kl 16–18, i Ingeniørenes Hus i Oslo. Bedrifter som er interessert i slike korte bilaterale møter bes sende en e-post til naeringsliv2008@mfa.no med angivelse av hvilken/hvilke utenriksstasjoner og/eller institusjoner det ønskes møte med. (Fafo Østforum, 20.06.08)

 

 

Polakker vil bli i Norge

Polakker vender tilbake til hjemlandet i andre europeiske land, men i Norge er det stadig flere som flytter familien til Norge, skriver Aftenposten. Per i dag har 51 690 polske borgere arbeids- og oppholdstillatelse i Norge, viser ferske tall fra UDI. Dette er det høyeste registrert hittil. Hittil i år har UDI gitt 1590 polske borgere tillatelse til familieinnvandring (Byggeindustrien, 20.06.08). Les mer>>

 

 

Dansk løsning vedr. Laval-dommen

Det danske Laval-utvalget har nå avsluttet sitt arbeid for å tilpasse dansk lovgivning til dommen. Utvalget har kommet fram til en løsning som skal sikre konfliktrettens sentrale posisjon i den danske modellen, ved at lønnsmottakere fortsatt skal kunne bruke kollektive kampmidler for å oppnå en overenskomst – også ovenfor utenlandske virksomheter (Dansk LO, 20.06.08). Les mer>>

 

 

Ny dom fra EF-domstolen bekrefter linjen fra Laval-saken

Luxemburg har brutt mot utstasjoneringsdirektivet og mot prinsippene om fri rørlighet for tjenester. I dag kom et nytt utslag fra EF-domstolen som befester den linje som domstolen tidligere tatt i Viking-, Laval- og Rüffertsakene. - Domstolen understreker nok en gang at vertslandet ikke kan kreve mer enn minimumslønn, noe som innebærer at utstasjonert arbeidskraft diskrimineres, sier den svenske EU parlamentarikeren Jan Andersson. (Svensk LOs Brysselkontor, 19.06.08) Les mer>>

Se også:
– Enormt problematisk dom (LO-Aktuelt, 20.06.08)
Luxemburg dømt i EU (Magasinnett.org, 19.06.08)


 

Vekst i sysselsatte på korttidsopphold

I 4. kvartal 2007 var det 64 297 lønnstakere på korttidsopphold i Norge, en økning på 16,2 prosent (8 954 personer) fra 4. kvartal 2006. 23 405 av disse kommer fra de nye EU-landene i Øst-Europa. Lønnstakere fra Øst-Europa står for den største veksten, med en økning på 18 830 personer siden EU-utvidelsen i 2004 (SSB, 19.06.08). Les mer>>

 

 

Skjerper kontrollen etter dødsulykker

LogoStadig flere arbeidsulykker hvor utenlandske arbeidere er involvert fører til at Arbeidstilsynet nå vil skjerpe tilsynet med flere av næringene. Antallet dødsulykker i arbeidslivet er nær tredoblet så langt i år, sammenlignet med første halvår i fjor. Om lag hver tredje omkomne er utenlandsk statsborger (Utrop, 19.06.08). Les mer>>

Se også: Sjokkøkning i dødsulykker (Dagsavisen, 19.06.08)

 

 

Nyhetsbrev "EU & arbetsrätt"

20. juni kommer det et nytt nummer av det nordiske nyhetsbrevet "EU & arbetsrätt". Blant sakene er NHOs klage til ESA. (Fafo Østforum, 18.06.08) Les EU & arbetsrätt nr 2/2008 >>

 

 

95.000 utlendinger jobber i Norge

LogoArbeidsinnvandringen stopper ikke. Alle søkergrupper øker, og flere bosetter seg i landet. Rundt 95 000 utlendinger hadde gyldig arbeidstillatelse i Norge 1. juni, nesten 30 000 flere enn på samme tid i fjor (UDI, 18.06.08). Les mer>>

 

 

 

Regjeringen vurderer solidaransvar

Jan-Erik StøstadRegjeringen vurderer solidaransvar som en del av den nye handlingsplanen mot sosial dumping. – Vi planlegger å komme med en ny handlingsplan mot sosial dumping til høsten. Et av de temaene vi vurderer i den sammenhengen er å innføre solidaransvar i byggebransjen, sier statssekretær Jan Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (LO-Aktuelt, 18.06.08). Les mer>>

Se også:
Oslo Bygningsarbeiderforening krever solidaransvar (Byggmesteren, 17.06.08)
Byggenæringen må ta ansvar - Solidaransvar (Byggaktuelt, 17.06.08)

 

 

 

Stavanger får kontor for arbeidsinnvandring

Stortinget gikk tirsdag kveld inn for at det settes av penger i statsbudsjettet til et servicekontor for arbeidsinnvandring i Stavanger. Kontoret vil åpne allerede til neste år (Stavanger Aftenblad, 18.06.08).
Les mer>>

 

 

 

Allmenngjøring ventet 25. juni

Tariffnemnda skal på sitt møte 25. juni stemme over allmenngjøringen av Verkstedoverenskomsten ved skips- og offshoreverftene. Da er det gått ni måneder siden den tok fatt i saken. (Magasinett, 16.06.08) Les mer>>

 

 

- Kampen mot sosial dumping er et verdispørsmål

Kampen mot sosial dumping og mot useriøsitet er egentlig et grunnleggende verdispørsmål - om hvilket samfunn vi skal ha. Det gjelder alles rett til anstendige lønns- og arbeidsvilkår og retten til fast ansettelse og det gjelder kampen for et anstendig arbeidsliv, sa Fellesforbundets 1. nestleder, Anders Skattkjær, under forbundets representanskapsmøte i Stavanger (Fellesforbundet, 13.06.08). Les mer>>

 

 

- Allmenngjøring et nyttig verktøy

- LO bør kjempe for å utvide grunnlaget for allmenngjøring slik at det ikke bare er når sosial dumping har foregått en kan allmenngjøre tariffavtalene, men at det er mulig å gjøre det på forhånd som en forebyggende handling, skriver Torgny Hasås i en kommentar (LO-Aktuelt, 13.06.08). Les mer>>

Se også: Fellesforbundet: - Allmenngjøring må bli enklere (LO-Aktuelt, 08.06.08)

 

 

Arbeidskraftsmangel i Øst-Europa

EUs nye medlemsland i Øst- og Sentral-Europa har utarbeidet strategier for å lokke tilbake arbeidstakere som har dratt til Vest-Europa for å finne arbeid. Men lønningene i avsenderlandene er ofte likevel under arbeidernes forventninger. En rekke av de nye medlemslandene opplever nå mangel på faglært arbeidskraft, og utfordringen er størst for de fattigste landene i Øst-Europa (NHO Europanytt/Euractiv.com, 12.06.08). Les mer>>

 

 

Fagforbundet krever veto om tjenestedirektivet

Fagforbundet krever at regjerningen benytter reservasjonsretten i EØS-avtalen, for å hindre at Norge må implementere EFs tjenestedirektiv. Det har forbundets landsstyre vedtatt. Dermed krever forbundet, med over 90 prosent av LOs medlemsmasse, at regjeringen må nedlegge Norges første veto i EØS-avtalen (Nationen, 12.06.08). Les mer>>

Se også:
- Tjenestedirektivet må ikke få ødelegge norsk arbeidsliv (Pressemelding fra Fagforbundet, 12.06.08)

 

Stortinget vil gi arbeidsgiver større ansvar

Kommunalkomiteen på Stortinget har avgitt innstilling til stortingsmelding om arbeidsinnvandring. Også Stortinget går inn for å gi arbeidsgiver større ansvar for å ta inn og godkjenne fag- og nøkkelpersonell fra land utenfor EU/EØS og at disse arbeidssøkerne kan komme i jobb fra dag én (HSH, 11.06.08). Les mer>>

Se også: Behandling av St.meld nr. 10 (2007-08) Arbeidsinnvandring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite - dokumenter, referater, høringsprogram

 

 

Bygg- og anleggsarbeidere hyres inn på jordbrukstariff

LogoArbeidstilsynet har i sine kontroller avslørt at utenlandske arbeidere som har fått sesongjobb som jordbærplukkere i Norge i virkeligheten kommer for å arbeide i byggebransjen. Dette gjøres av agenter eller mellommenn fordi minstelønnssatsen for jordbærplukkere ligger lavere enn minstelønnssatsen i byggfagoverenskomsten (Hegnar Online, 11.06.08). Les mer>>

 

 

Høyre: - Arbeidsinnvandring må bli enklere

Høyres innvandringspolitiske talskvinne, Kari Lise Holmberg, mener arbeidsinnvandring bør bli mye enklere, og at Regjeringen i dag setter for strenge krav til både kompetanse og lønn (Ledernett, 11.06.08). Les mer>>

 

 

Tariffnemda utsatte vedtak om allmengjøring igjen

I går ble det avholdt åpen høring om sosial dumping i regi av tariffnemnda. Bakgrunnen er EL & ITs krav om å få allmengjort landsoverenskomsten for elektrofag. Høringen tok så lang tid at nemnda måtte utsette sitt møte som skulle ha vært holdt i etterkant av høringen. Det er ikke avklart når tariffnemnda vil avholde et nytt møte for å behandle saken (Nettverk, 11.06.08). Les mer>>

 

 

Larvik: - Norske bedrifter utnytter utenlandsk arbeidskraft

Det største problemet med økt arbeidsinnvandring ikke er ansatte som jobber svart - men de norske bedriftene som utnytter dem. - Det er vi nordmenn som er problemet nå, sier skatteoppkrever Jon Mathisen. Han ser lyst på holdningene han mener har fått rotfeste i de utenlandske miljøene i Larvik, spesielt i det polske (Østlandsposten, 11.06.08). Les mer>> 

 

 

Arbeidstillatelser til borgere fra nye EØS-land

Logo: UDIForeløpige tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) for april 2008 viser at antall innvilgelede tillatelser for arbeid til EU12-landene økte merkbart fra forrige måned. Antall gyldige arbeidstillatelser totalt er nå over 90 000. Romania er nå det tredje største landet (870 tillatelser), etter hhv Polen (15 494) og Litauen (3 920). (Fafo Østforum/UDI, 10.06.08) Les statistikken fra UDI her>>

 

Nok en anmeldelse av firmaet Harald Langemyhr AS

Arbeidstilsynet i Oslo politianmelder nå firmaet Harald Langemyhr AS for flere brudd på arbeidsmiljøloven og brudd på forskriften om allmenngjøring. Tilsynet foretok i mars tilsyn ved byggeplassene på Økern sykehjem og Sinsen barnehage. Der avdekket de brudd som var knyttet til sosial dumping, og som berørte et stort antall arbeidstakere. (NRK Østlandssendingen, 10.06.08) Les mer>>

 

 

– EU-domstolen gjør sosial dumping lovlig

På et seminar om tyske og svenske erfaringer i kjølvannet av Vaxholm- og Rüffertdommene oppfordret Heinz Werner Schuster fra tysk fagbevegelse og sosialdemokrati, norsk fagbevegelse til å delta i kampen for ILO-konvensjon 94 om offentlige kontrakter. Både i Sverige og Tyskland gjør de kontroversielle EU-dommene arbeidstakere mer utsatt for sosial dumping, både formelt og i praksis. (LO-Aktuelt, 10.06.08) Les mer>>

 

 

- Agenter trikser med arbeidsavtaler

Kyniske agenter trikser med avtalene til utenlandske arbeidere for å slippe unna minstelønnssatsen innenfor bygg- og anleggsbransjen, viser kontroller Arbeidstilsynet har utført. (Avis2/NTB, 10.06.08) Les mer>>

 

 

Høring om allmenngjøring

I dag møtes EL & IT Forbundet og NHO i tariffnemnda til åpen høring om sosial dumping. Forbundet ønsker å allmenngjøre landsoverenskomsten for elektrofag. Saken startet for over et år siden da EL & IT Forbundet for første gang tok kontakt med LO og viste til at det forekom dumping i bransjen. Dokumentasjonen ble sendt videre til tariffnemnda, som siden har hatt den på sitt bord uttallige ganger (Nettverk, 10.06.08). Les mer>>

 

 

Stadig flere utenlandske arbeidstakere organiserer seg

Rundt 130 arbeidere i Vestfold uten norsk statsborgerskap har meldt seg inn i Fellesforbundet. De kommer hovedsakelig fra Polen, Romania og de baltiske landene. - Ikke alle arbeidsgivere i fylket liker at de organsiserer seg, sier Morten Magnussen i Bygg- og steinarbeiderforeningen i Fellesforbundet (NRK Vestfold, 09.06.08). Les mer>>

 

 

 

Sverige vil tiltrekke østeuropeere

LogoFør EU-utvidelsen i 2004 var svenskene bekymret for å bli innvadert av østeuropeere som ble tiltrukket av de svenske velferdsytelser. Men det kom ingen velferdsturister og heller ikke særlig mange østarbeidere. Sverige har fått langt færre østarbeidere enn både Danmark og Norge, og nå mener flere svenske debattører at Sverige bør arbeide for å gjøre landet mer attraktivt for utenlandsk arbeidskraft. (Dansk LOs Ugebrev nr. 21, 09.06.08) Les mer>>

 

 

 Fellesforbundet: - Allmenngjøring må bli enklere

- Allmenngjøring må bli enklere før overgangsreglene fases ut. Om dette ikke skjer, står fagbevegelsen uten en måte å håndtere sosial dumping på etter 1. mai 2009, skriver Kjell Skjærvø, ombud i Oslo Bygningsarbeiderforening. - Når overgangsreglene blir borte, vil vi trenge et allmenngjøringsinstitutt som er mer lettdrevet enn i dag og mer robust mot NHOs spekkhoggervirksomhet, mener Skjærvø (LO-Aktuelt, 08.06.08). Les mer>>

 

 

EU får felles regler for retur av illegale innvandrere

EUs medlemsland kom torsdag til enighet om felles regler for retur av illegale innvandere. Den nye loven - kalt returneringsdirektivet - etablerer "felles standarder og prosedyrer" for retur av innvandrere som ikke oppfyller kravene for adgang til eller opphold i et medlemsland (EUobserver, 05.06.08). Les mer>>

 

 

Støre avviser å endre reglene mot sosial dumping

Jonas Gahr StøreDomsavsigelser i EF-domstolen, sist i den tyske Rüffert-saken, som er relevante for de norske reglene mot sosial dumping, medfører ikke at regjeringen gjør noe for å endre norsk regelverk på dette punktet. Det slo utenriksminister Jonas Gahr Støre fast i en redegjørelse for Europa-utvalget i Stortinget nylig. Blant grunnene til at man fastholder et uendret regelverk erer norges erforpliktelser etter ILO-konvensjonen, og at den norske ordningen avviker fra den tyske (Doffin, 05.06.08). Les mer>>

 

 

 

 

 

Tone FløttenLine EldringOsmund KaldheimPael KaczmarczykThorsten SchultenJan-Erik StøstadIda BørresenAnne Mette ØdegårdArne Marco KirsebomLene S. HagenMorten S. HagedalJonas BalsAli EsbatiHenrik Aasheim

Fafo Østforums årskonferanse 3. juni 2008

For fjerde gang inviterte Fafo Østforum til årskonferanse 3. juni. Fire år etter EU-utvidelsen er det stadig flere arbeidsinnvandrere som blir bofaste i Norge. Dette var ett av temaene på konferansen og IMDi-direktør Osmund Kaldheim innledet. Neste år skal overgangsordningene for arbeidsinnvandrere fases ut, noe som var tema for innledningen til statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Jan-Erik Støstad. Andre aktuelle temaer på programmet var minstelønnsordninger i Europa og situasjonen på arbeidsmarkedet i Polen. En av Europas fremste forskere på minstelønnsordninger, Thorsten Schulten fra Hans Böckler-stiftelsen var blant innlederne. (Fafo Østforum, 05.06.08)

Last ned lysark fra noen av innledningene>>
Presentasjon av innlederne>>

 

 

Ny obligatorisk melde- og registreringsordning for vikarbyråer

Bjarne Håkon HanssenI dag fastsetter regjeringen nye krav til vikarbyråene. – Dette er et viktig tiltak for å stoppe den ukontrollerte veksten i useriøse vikarbyråer. Med forskriften får vi på plass et regelverk som blir et nyttig verktøy for å hindre sosial dumping og useriøsitet i utleiebransjen, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Forskriften trer i kraft til høsten (AID, 04.06.08). Les mer >>

Se også: Strengere regler for vikarbyråer (Fri Fagbevegelse/ANB, 04.06.08)

 

 

 

 

Utstasjoneringsdirektivet ble diskutert i Europaparlamentet

EF-domstolen har tolket utstasjoneringsdirektivet feil, mener den svenske sosialdemokraten Jan Andersson, som også har laget en rapport om temaet. Direktivet var oppe til debatt i Europaparlamentet i går, og Andersson ber nå Kommisjonen om å ta initiativ til å endre direktivet. Jan Anderssons hovedpoeng er at utstasjoneringsdirektivet, som annen arbeidsrett på EU-nivå, var ment som et minimumsdirektiv der det enkelte medlemsland selv kunne bestemme hvilke ekstra goder landet ville gi utsendte arbeidstakere. EF-domstolen har nå tolket minimum som et maksimum, mener han (EU-delegasjonen, 03.06.08). Les mer>>

Les rapporten her

 

 

Utflytting av arbeidsplasser ikke hovedårsak til jobbtap

EU-byrået Eurofound la i dag frem en ny studie som viser at off-shoring, altså utflytting av arbeidsplasser, ikke er en av de største årsakene til tap av arbeidsplasser i Europa. I perioden 2003 til 2006 utgjorde utflytting av arbeidsplasser til et annet sted kun åtte prosent av jobbtapet (NHOs Brusselkontor/Eurofound, 03.06.08). Les mer>>

 

 

Offentlige kontrakter tema på ILOs arbeidskonferanse

ILO-konvensjon 94 var tema på den årlige konferansen til den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO i forrige uke. Denne konvensjonen skal sikre nasjonale lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere ved oppdrag for det offentlige. NHOs represententant kritiserte konvensjonen og hevdet at den hindrer fri konkurranse. Dette er fagbevegegelsens representanter sterkt uenige i (YS, 02.06.08). Les mer>>

Skuffende holdning fra NHO (LO, 02.06.08)

 

 

Danske innvandrere frykter østeuropeerne

Annenhver innvandrer frykter at østeuropeiske arbeidere skal ødelegge deres muligheter på arbeidsmarkedet. Særlig innvandrer i lavtlønte serviceyrker kan være utsatt, mener arbeidsmarkedsforsker Anders Ejrnæs fra Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitetscenter. Blant de danske innvandrerne vekker det forundring at man fokuserer så sterkt på mangel på arbeidskraft så lenge det er stor arbeidsledighet blant innvandrergrupper, sier Mehmet Yüksekkaya, som er integrasjonskonsulent og forfatter (Dansk LOs Ugebrev, 02.06.08). Les mer>>

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700