Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Desember 2008

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum desember 2008

 

Polakkene går først

Nordmenn vil lande mykt i kriseåret 2009. Takket være polakkene. - Pjotr og Petr har kortest ansiennitet og får oppsigelsen først. Hvis de da ikke er leid inn fra et polsk firma og derfor sitter enda løsere, skriver Elin Ørjaseter. Spørsmålet er om de virkelig drar. Polsk ledighet eksploderer, og mange har meldt seg ledige, i stedet for å dra tilbake til Polen. (E24, 30.12.08) Les mer>>

 

 

Politisk strid om dumping

Høyre mener regjeringens skjerping av tiltak mot sosial dumping setter arbeidsplasser i fare. - Risikabel symbolpolitikk og elendig timing, sier Høyres næringspolitiske talsmann Torbjørn Hansen. - Det er greit å få på bordet hvor høyresida står i forhold til arbeidstakeres rettigheter og tiltak mot sosial dumping, kontrer SVs Karin Andersen. (Klassekampen, 24.12.08) Les mer>>

 

 

Avviser alle innvendinger

I statsråd i fredag gikk regjeringen inn for å innføre EUs tjenestedirektiv. De garanterer at det ikke vil føre til sosial dumping. (Klassekampen, 20.12.08) Les mer>>

Se også:
LO vil studere direktivet (Telemarksavisa, 19.12.08)
Sp-dissens om tjenestedirektivet (Senterpartiet, 19.12.08)
KrF: - Tvilsom julegave fra de rødgrønne (KrF, 19.12.08)


 

I kø for å lære norsk på jobben

Norskkurs slår an i håndverksbedriften Alliero. 60 utenlandske ansatte er i gang med å lære seg norsk. (Aftenposten, 20.12.08) Les mer>>

 

Regjeringen anbefaler Stortinget å si ja til tjenestedirektivet

Regjeringen har i dag oversendt proposisjonen om å innlemme EUs tjenestedirektiv i EØS-avtalen til Stortinget. Statsrådene fra SV og Senterpartiet tok dissens da saken ble behandlet i statsråd. (Utenriksdepartementet, 19.12.08) Les mer>>

 

 

Vil skaffe erklæring om sosial dumping

LO vil få sin erklæring om at EUs tjenestedirektiv ikke hindrer kampen mot sosial dumping når saken kommer opp i EØS-komiteen. Ifølge en regjeringsproposisjon ABC Nyheter sitter på vil regjeringen vedta at det tas «sikte på å fremme en erklæring som understreker at det ikke er noen motsetning mellom å føre en ambisiøs politikk mot sosial dumping og innlemming av tjenestedirektivet i EØS.» (Frifagbevegelse.no, 19.12.08) Les mer>>

 

 

Strammar inn for vikarbyrå frå nyttår

Dag Terje AndersenAlle vikarbyrå som leiger ut arbeidskraft i Noreg må frå nyttår registrere seg i eit nytt offentleg register over bemanningsforetak. – Registeret blir eit viktig verktøy for å hindre sosial dumping og useriøse aktørar i utleiebransjen, seier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen. (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 19.12.08) Les mer>>

 

 

 

 

Arbeidsinnvandrerne rammes først av den økende arbeidsledigheten

Line EldringDe siste ledighetstallene fra Nav bekrefter at nedgangskonjunkturen nå slår ut på arbeidsmarkedet. Mer enn 50.000 er nå ledige. Den økende ledigheten rammer særlig arbeidsinnvandrere fra de nye EU-landene, spesielt polakker og litauere. – Vi ser at det er arbeidsinnvandrere innen bygg og anlegg som merker de dårlige tidene først. Årsaken er at dette ofte er personer med kort ansiennitet og midlertidig ansettelse. Mange av dem er også innleid arbeidskraft, og bruken av denne typen arbeidskraft har falt de siste månedene, sier Fafo-forsker Line Eldring. (Dagens Næringsliv/NTB, 18.12.08) Les mer>>

 

 

 

Ledigheten blant polakker i Norge eksploderer

Ved utgangen av desember er 1700 polske statsborgere registrert som helt arbeidsløse, viser fersk statistikk fra Nav torsdag. Dette er en økning på rundt 1350 personer, eller svimlende 436 prosent, sammenlignet med desember ifjor. (E24, 18.12.08) Les mer>>

 

 

Ikke landsdekkende allmenngjøring for elektrikere

Tariffnemnda har 18. desember 2008 truffet vedtak mot to stemmer om ikke å etterkomme LOs begjæring om delvis allmenngjøring av Elektrofagsoverenskomsten (2008 – 2010) for hele landet. Flertallet, medlemmene Austbø, Lindholt og Melsom, legger vekt på at den foreliggende dokumentasjonen er begrenset og delvis motstridende. (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 18.12.08) Les mer>>

Se også:
- En nedtur (EL & IT Forbundet, 18.12.08)
Fellesforbundet: - Dramatisk vedtak (Magasinet for fagorganiserte, 18.12.08)

 

 

Vil ha allmenngjøring i landbruket

På nyåret skal Fellesforbundet ta standpunkt til om deler av tariffavtalen i landbruket bør allmenngjøres for å unngå sosial dumping. – Da både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er interessert i en avgjørelse, og arbeidstilsynet støtter forslaget om en allmenngjøring, burde behandlingen skje relativt raskt. Også næringen har vist positiv interesse for å unngå ulike konkurransevilkår, sier Arvid Eikeland i Fellesforbundet. (Fri Fagbevegelse, 18.12.08) Les mer>>

 

 

Dobbelt så mange ledige i bygg og anlegg

Den registrerte arbeidsledigheten økte med 3300 personer i desember, justert for vanlige sesongvariasjoner, viser NAV-tall som ble presentert torsdag. Arbeidsledigheten er nå på 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Bygg og anlegg og industriarbeid har den sterkeste økningen i antallet ledige med henholdsvis 98 og 49 prosent. (Aftenposten, 18.12.08) Les mer>>

 

 

Oppgitt over anklager fra Fellesforbundet

Landbrukets Arbeidsgiverforening føler at Fellesforbundet mistenkeliggjør både dem og landbruket generelt etter gårsdagens utspill i Dagsavisen om lønna til sesongarbeidere. – Vi hadde et møte med Fellesforbundet på fredag hvor vi sa at vi var beredt til å allmenngjøre. Hvis Eikeland er sitert riktig, sier han at det kan bli fritt fram for å lønne som man vil, og at det er det landbruket ønsker. Hvis han har signalisert dette, spiller han med falske kort, sier Petter Nilsen i LA (Nationen, 17.12.08). Les mer>>

 

Leder: Lønna i landbruket

Fra 1. mai oppheves overgangsordningen som har sikret minstelønn for innbyggerne i landene som kom med i EU 2004 – blant annet Polen og de baltiske landene. Derved kan det være fritt fram for de reneste cowboy-tilstander, både i landbruket og i andre næringer. Saken står stille, og de ansvarlige må sette opp farta. Det gjelder både bøndene, fagorganisasjonene og myndighetene, skriver Nationen på lederplass. (Nationen, 17.12.08) Les mer>>

 

Kan dumpe lønna helt lovlig

Arbeidsinnvandrere kan jobbe lovlig for en slikk og ingenting fra 1. mai neste år. – Det blir fritt fram for arbeidsgivere å tilby så lav lønn de vil, helt lovlig, sier Arvid Eikeland i Fellesforbundet. 1. mai faller overgangsordningen for nye EU-land bort, og med det retten til minstelønn. – Jeg frykter at vi får to arbeidsmarkeder, der utlendinger blir en sosial underklasse, sier Michella Maria Jensen, tillitsvalgt på Radisson SAS Plaza Hotel i Oslo (Dagsavisen, 16.12.08). Les mer>>

Les også: Bortfall av overgangsordningene pr. 01.05.2009 (LO, 16.12.08)

 

Kommer til Norge til tross for krisen

Til tross for høye ledighetstall vil arbeidsinnvandrerne fortsatt strømme til Norge. De neste tre årene er det ventet 100.000 nye arbeidsinnvandrere. – Det går dårligere i Norge, men det går ikke så bra andre steder heller. Folk vil fortsatt komme fordi Norge tross alt er et rikere land enn der de kommer fra, og hvis de først får jobb, er lønnen mye høyere, forklarer SSB-forsker Torbjørn Eika (ANB, 15.12.08). Les mer>>

 

Krever jobb til dumpede filippinere

Oslo kommune må tilby fast ansettelse til filippinske helsearbeidere som risikerer å miste jobben i vikarbyrået ASOR. Det mener Erling Folkvord i partiet Rødt i Oslo bystyre. Kravet kommer etter Dagsavisens avsløring om at Oslo kommune bruker filippinske helsearbeidere som føler seg grovt utnyttet av vikarbyrået ASOR (Dagsavisen, 15.12.08). Les mer>>

Les også: Sosial dumping i Oslo kommune (Dagsavisen, 28.11.08)

 

Økende ledighet blant arbeidsinnvandrere

LogoNye tall fra NAV viser en kraftig økning i arbeidsledigheten blant innvandrere fra de nye EU-landene. Antallet arbeidsledige er nær fordoblet de siste tre månedene. De fleste av dem kommer fra Polen, med litauere som den nest største gruppa.  (Fafo Østforum, 12.12.08). Les mer>>

 

 

Sverige: Laval-utredning får blandede reaksjoner

Laval-utredningen som ble presentert i dag innebærer at partene får et større ansvar for å bestemme vilkårene for utenlandske bedrifter i Sverige. Utredningen møtes av blandede reaksjoner. Den svenske arbeidssmarkedsministeren Sven Otto Littorin er fornøyd, mens fagbevegelse og arbeidsgiverne er kritiske.

Se også: Utredning föreslår begränsad strejkrätt (Sveriges Radio, 12.12.08)
Wanja Lundby-Wedin: Forslaget er et steg i riktig retning, men det europeiske problemet gjenstår (Svensk LO, 12.12.08)
TCO om Lavalutredningen (TCO, 12.12.08)
Saco kommenterar Lavalutredningen (Saco, 12.12.08)

 

 

Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen

Den 10 april 2008 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till sådana förändringar i svensk lagstiftning som behöver vidtas till följd av EG-domstolens förhandsavgörande i det s.k. Lavalmålet (Regeringskanseliet, 12.12.08) Les mer>>

Last ned: Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen, SOU 2008:123 (pdf 3,3 MB)

 

 

Kronikk: Begränsad strejkrätt räddar svensk modell

- EF-domstolens dom i Vaxholmskonflikten er ikke slutten for den svenske arbeidsmarkedsmodellen, skriver Lavalutrederen Claes Stråth sammen med hovedsekretæren Marianne Tejning og sekreterene Tommy Larsson og Martin Nilsson. I dag presenterer de sine forslag til svenske lovedringer i forbindelse med EF-domstolens dom i Lavalsaken. (dn.se, 12.12.08) Les mer>>

 

 

Reiser hjem uten trygd

Mange polske arbeidere som nå blir sagt opp reiser fra Norge uten å få utbetalt trygd de har krav på. 1300 polakker var ved utgangen av november meldt arbeidsløse til NAV. I fjor på samme tid var det 300 polske arbeidere som hadde meldt seg ledige. Fortsatt gjelder overgangsbestemmelsene for polske arbeidstakere. Det innebærer at polske arbeidstakere må ha vært i arbeid i Norge i minst 12 måneder sammenhengende for å få rett til arbeidsledighetstrygd (LO-Aktuelt, 11.12.08). Les mer>>

 

Overgangsordningene for arbeidstakere fra nye EØS-land videreføres

Overgangsordningane for landa som blei medlem i EØS i 2004 blir vidareført til 1. mai 2009. For Bulgaria og Romania vidarefører ein overgangsordningane inntil vidare fram til 1. januar 2012, men desse overgangsordningane vil bli vurdert årleg (AID, 10.12.08). Les mer>>

 

 

- Lite sosial dumping i verftsindustrien

Per Arne Nygård, tillitsvalgt ved Ulstein Verft avdeling Vanylven AS, er kritisk til Tariffnemndas vedtak om allmenngjøring. – Jeg syns ikke allmenngjøringen skulle blitt vedtatt. NHO drev kanskje saken litt langt. Men jeg mener at bedriftene blir straffet. Verftsbransjen er blitt offer for snusk og humbug i byggebransjen. Jeg tror ikke det er mye sosial dumping på verftene. Iallfall har jeg ikke fått noen klager hos oss, sier Nygård (Magasinet for fagorganiserte, 09.12.08). Les mer>>

Ikke presset av ledelsen (Magasinet for fagorganiserte, 09.12.08)

 

 

Bedre for arbeidsinnvandrere i byggebransjen

Vilkårene for arbeidsinnvandrere i byggebransjen er bedret i 2008, melder Arbeidstilsynet. I deler av renhold og restaurantbransjen er det betingelser langt fra norsk regelverk. Tilsynet har i årets tre første kvartaler gitt pålegg etter 80 prosent av tilsynene i byggebransjen, noe som er en vesentlig økning fra 2007. Per 30. september var det gjennomført i alt 1100 tilsyn på byggeplasser med arbeidsinnvandrere fra de ti nyeste EU-landene (Magasinet for fagorganiserte, 09.12.08). Les mer>>

 

 

THT betaler polakkene

Magasinets omtale forrige torsdag og press fra oppdragsgiver Skanska fikk fart på THT Bygg & anlegg AS. Dagen etter utbetalte THT 20.000 kroner til hver av sine 15 polske arbeidere - en del av det bedriften skylder dem. Innen onsdag skal det bli mer, sier Skanska (Magasinet for fagorganiserte, 09.12.08). Les mer>>

 

 

Kommentar: Sosial dumping og tjenestedirektivet

Dag Terje Andersen- Tjenestedirektivet endrer ikke muligheten til å bestemme egen arbeidslovgivning, til å forhandle fram tariffavtaler og til å bekjempe sosial dumping. Tjenestedirektivet er ikke et hinder for godt arbeidsmiljø, men en mulighet som norsk næringsliv trenger, skriver statsråd Dag Terje Andersen i LO-Aktuelt. (08.12.08) Les mer>>

 

 

 

 

 

Vi blir flere og yngre - av økt innvandring

Aldri før har Norges folketall økt så mye i løpet av ett år som i 2007. Nettoinnvandring utgjorde over 70 prosent av befolkningsveksten. Polske statsborgere var den desidert største innvandrergruppa, etterfulgt av statsborgere fra Tyskland, Sverige, Litauen, Somalia, Filippinene, Russland og Thailand. Mens det tidligere var omtrent like mange menn og kvinner som innvandret til Norge, har menn vært sterkt overrepresentert de to siste årene. (SSB, 08.12.08) Les mer>>

 

 

35 kr timen i drivhuset

To bedrifter i Nord-Trøndelag har tjent seg steinrike på billig utenlandsk arbeidskraft, sier Rose Maiken Flatmo, som siden mai har jobbet for Stjørdal og Omegn Fagforening for å avdekke sosial dumping i nordtrøndersk landbruk. Men arbeiderne er livredde for å stå fram. (Magasinet for fagorganiserte, 08.12.08) Les mer>>

Se også:
Følges nøye av Coop (Trønder-Avisa, 09.12.08)
Flere gartnerier på Frosta anklages for sosial dumping (NRK Trøndelag/Klassekampen, 06.12.08)

 

 

NHO: - Ikke behov for solidaransvar

Logo- Et solidaransvar er ikke et nødvendig tiltak i arbeidet mot et useriøst arbeidsliv, sier Sigrun Vågeng, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO. Vi ser ikke noe dokumentasjon på at det er behov for en slik ordning. Tvert imot, Arbeidstilsynet rapporterer at erfaringen fra tilsynet med byggebransjen viser en klar tendens til bedring av lønns- og arbeidsvilkårene for arbeidsinnvandrere, sier Vågeng. (NHO, 05.12.08) Les mer>>

 

 

 


Regjeringen foreslår solidaransvar

Dag Terje Andersen– Et solidaransvar vil være et kraftfullt tiltak mot sosial dumping som vi vurderer å innføre, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen. I dag sender regjeringa ut forslag om solidaransvar ut på høring. Solidaransvar innebærer at også oppdragsgiveren er ansvarlig for at arbeidstakerne mottar korrekt lønn (LO-Aktuelt, 05.12.08). Les mer>>

Les høringsnotatet her (AID, 05.12.08)
Les konsekvensutredning fra Agenda her (AID, 05.12.08)

 

 

 

Milliontap og nedbemanning for skipsverft pga allmenngjøring

Verftsindustrien protesterte kraftig mot at minsteløna skal gjelde for alt arbeid etter fyrste desember. Men styresmaktene avviste klagen. Personalsjef Bente Nesse i Havyard Leirvik veit ikkje korleis dei skal dekke ekstrautgiftene. Innføring av minsteløn frå fyrste desember, også kalla allmenngjering, skal hindre underbetaling av utanlandsk arbeidskraft. Dei får no 45 kroner meir i timeløn. (NRK Sogn og Fjordane, 05.12.08) Les mer>>

 

 

Bama gransker seg selv

Drammens Tidende avslørte i november at Bama Industrier hadde leid inn polakker fra det polske bemanningsselskapet Jobselect. Flere av polakkene manglet ansettelsesbevis og arbeidsavtaler, de fikk heller ikke overtidsbetaling eller tilstrekkelig hviletid mellom skiftene. Både LO Buskerud og NNN reagerte kraftig på saken og betegnet det hele som grov utnyttelse og sosial dumping. Bama Gruppen legger seg nå flat etter avsløringene om lønnsrot og beskyldninger om sosial dumping ved Bama Industriers salatavdeling i Lier. (Drammens Tidende, 05.12.08) Les mer>>

Se også: Leide polakker uten arbeidsavtale (Drammens Tidende, 05.12.08)

 

 

Gir bosniere 100.000 hver

I dag betaler Choice-kjeden 100.000 kroner til fem bosniske bygningsarbeiderne som har jobbet for luselønn på Ansgar Hotell. – Med dette vil vi vise at vi står ved løftene om å rydde opp, sier advokat Henrik A. Christensen (Magasinet for fagorganiserte, 05.12.08). Les mer>>

 

 

Polen på tallerkenen

Grisemage, surkål, sild og sure agurker. Polske håndverkere feller tårer når de entrer dørene til Oslos første polske spesialbutikk. Savnet etter ekte polske matvarer, ble så sterkt at Jan Figacz la fra seg hammer og sag, og startet delikatessebutikk. (Østkantavisa, 05.12.08) Les mer>>

 

 

Nå kvitter vi oss med arbeidsinnvandrerne

Østeuropeiske bygningsarbeidere blir sagt opp og reiser hjem. Det er en av grunnene til at regjeringen ikke har hatt hastverk med å sette inn dyre tiltak mot ledigheten. – Det har aldri skjedd før at vi har hatt 100.000 utenlandske arbeidere her. Vi vet ikke hvor mange som vil miste jobben eller hva som vil skje. Hva om 80 prosent av dem reiser hjem, spør Marianne Aasen (Ap) i Stortingets finanskomité (Dagsavisen, 04.12.08). Les mer>>

 

 

Snart tre mnd. uten lønn

15 polakker som jobber for firmaet THT på en utbygging i regi av Skanska i Oslo, har gått snart tre måneder uten lønn. Arbeidsgiveren skylder dem rundt en million kroner, sier ombud Julia Maliszewska i Oslo Bygningsarbeiderforening (Magasinet for fagorganiserte, 04.12.08). Les mer>>

 

 

Verftenes krav om å utsette allmenngjøringsvedtaket avvist

Det blir ingen utsettelse av allmenngjøringsvedtaket om norsk lønn ved norske skips- og offshoreverft. – Tariffnemnda har ikke funnet grunn til å gjøre om vedtaket, sa nemndas leder Ellen Mo. I et brev til Tariffnemnda for to uker siden ba Maritim Forening Søre Sunnmøre og seks verft på Vestlandet om at allmenngjøring av Verkstedoverenskomsten (VO) ikke skulle gjelde kontrakter inngått før 1. desember (Magasinet for fagorganiserte, 03.12.08). Les mer>>

Les også:
Skipsindustrien fryktar milliontap (NRK Sogn og Fjordane, 02.12.08)
Økte kostnader for verftene (NHO, 01.12.08)

 

 

Finanskrise alene løser ikke rekrutteringskrise

Økende arbeidsledighet som følge av finanskrisen løser nødvendigvis ikke rekrutteringsproblemene i kommune-Norge, ifølge en ny rapport fra Econ Pöyry. Gode lønns- og arbeidsvilkår er viktige i en rekrutteringsstrategi, slås det fast. Også arbeidsinnvandring kan hjelpe på rekrutteringen i kommunene. Men da må kommunene som arbeidsgivere gjøre en målrettet innsats. – Dette gjelder både gjennom generelle kommunale integreringstiltak som språkopplæring, men også gjennom kompetansetiltak overfor innvandrere som allerede arbeider eller er aktuelle for arbeids i kommunen (LO-Aktuelt, 03.12.08). Les mer>>

Les også: Kommunene på frierføtter (KS 27.11.08)

 

 

Register for vikarbyråer fra nyttår

Alle vikarbyråer må fra 1. januar 2009 registrere seg i et nytt register. Dette er ett av regjeringas våpen mot sosial dumping. D blir det forbudt for bedrifter å bruke vikarbyråer som ikke er lovlig registrert etter ordningen i Arbeidstilsynets register. Da skal også vikarbyråer som skal drive i Norge, enten de er norske eller utenlandske, ha en fast representant i landet med juridiske fullmakter (Magsinet for fagorganiserte, 03.12.08). Les mer>>

 

 

Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere flytter

Den 9. desember flytter Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo til nye lokaler. Servicesenteret blir en del av tilbudet i Skattens hus, som blir det største skattekontoret i Norge. Servicesenteret har vært en suksess siden starten for ett år siden. Mer enn 60 000 personer har benyttet seg av tilbudet (UDI, 01.12.08). Les mer>>

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700