Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l August 2008

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum august 2008

Stoppet antidumpingtiltak

På onsdagens bystyremøte led et SV-forslag om skjerpet regelverk mot sosial dumping nederlag. Forslaget ville stilt strengere krav til leverandører som utfører arbeid for kommunen. Byggmesterforbundet i Oslo er skuffet. (Klassekampen, 30.08.08) Les mer>>

 

 

Rekordmange utlendinger i arbeid

LogoAntallet utenlandske arbeidstakere i Norge er høyere enn noen gang, viser UDIs ferske statistikk. Over 107 600 utenlandske arbeidstakere hadde arbeidstillatelse i Norge 1. august. Det er en økning på over 30 000 siden 1. januar. Arbeidere fra Polen utgjør nesten halvparten av alle tillatelsene. Over 50 600 polske borgere hadde i august gyldig arbeidstillatelse i Norge (UDI, 27.08.08). Les mer>>

 

 

SV vil ta bandittene i byggebransjen

- Innføring av solidaransvar vil tvinge fram bedre kontroll med arbeidsforholdene og gi arbeidere en forsikring mot utnytting, sier nesleder i SV Audun Lysbakken etter besøk på byggeplass i Oslo tidligere i uka. (SV.no, 29.08.08) Les mer>>

 

 

Nekter for sosial dumping

Bergen Group sier at de nå har rettet opp forholdene som førte til anmeldelse fra UDI og Arbeidstilsynet i sommer. Men sosial dumping har de ikke holdt på med. (Magsinet for fagorganiserte, 28.08.08) Les mer>>

 

 

Fagforeningsleder truet med erstatningskrav

Arne Hagen i Grenland Bygningsarbeiderforening ble via sms truet med erstatningskrav og anmeldelse, etter at han gikk ut og hevdet at Linjerydd Sør var innblandet i sosial dumping. Jarle Igland avviser kategorisk påstandene. - Jeg kan forsikre Arne Hagen om at det ville bli tatt ut søksmål dersom vi ikke hadde vunnet anbudskonkurransen. Den saken ville vi garantert vunnet, hevder han (Telemarksavisa, 28.08.08). Les mer>>

 

Åpner rekkene for utenlandske arbeidere

Organisasjonsgraden er langt lavere blant utenlandske arbeidere enn nordmenn. At de sterke fagforeningsrekkene svekkes fordi nesten ingen utenlandske arbeidere er organisert, er ikke noe fagforeningslederen Raymond Marthinsen vil sitte stille å se på. Han har vervet som LO-sjef for Larvik og Lardal, i tillegg til jobben i Fellesforbundet, som nærmest har utklasset de andre organisasjonene i kampen mot sosial dumping (Østlands-Posten, 27.08.08). Les mer>>

 

- Gi norskkurs til alle

Rektorene ved Stjørdal og Trondheim voksenopplæringssenter mener arbeidsinnvandrere bør få gratis norskkurs. - Vi etterlyser utenlandsk arbeidskraft, og derfor burde det være en oppgave for myndighetene å sikre alle arbeidsinnvandrere språkkunnskaper, sier Stjørdal-rektor Arve Pettersen. (Adresseavisa, 25.08.08) Les mer>>

 

 

- Dansk fagbevegelse må overveie lov om minstelønn

LogoSkal problemene med underbetalte østarbeidere løses, må fagbevegelsen overveie å oppgi sin motstand mot en lovbestemt minstelønn for hele arbeidsmarkedet, mener Ole Pedersen, formann for 3F Nordøstsjælland. Han frykter for 1. mai 2009, når overgangsordningen utløper. (Dansk LOs Ugebrev, nr. 27, 25.08.08). Les mer>>

Se også: Norsk LO mot lovfestet minstelønn (FriFagvegelse, 25.05.08)

 

 

Kjemper for lønna

Tretti permitterte ungarske veiarbeidere kjemper fortsatt for lønn de mener de ikke har fått for arbeid på E18 mellom Kristiansand og Grimstad (NRK Sørlandet, 22.08.08). Les mer>>

 

 

Oppgitt over EU-dommer

Kampen mot sosial dumping står høyt på agendaen i alle de nordiske landene. Det kom frem da forbundsledere og representanter fra møttes til kongress i Nordisk Elføderasjon. – Vi hadde aldri i våre villeste fantasier trodd at blokaden i Vaxholm kunne få slike konsekvenser. Men vi mener fremdeles vi hadde rett som reagerte mot Laval, sier forbundsleder Stig Larsson i det svenske elektrikerforbundet. (Nettverk, 22.08.08) Les mer>>

Se også:
Jan-Erik Støstad: - Allmenngjøringsinstituttet må forbedres (EL & IT Forbundet, 22.08.08)

 

 

Arbeidsinnvandring i Aust-agder gir befolkningsvekst

Befolkningsutviklingen siste kvartal viser at Arendal og Grimstad vokser i rekordfart. Prosentvis er det Tvedestrand som fører. Den største forklaringen på at det blir flere og flere austegder, er arbeidsinnvandring, hovedsakelig fra Øst-Europa, og da særlig Polen. (Agderposten, 22.08.08) Les mer>>

 

 

Dumpa på sokkelesten

Utan mat, pengar eller plass å bu, troppa tre latviske bygningsarbeidarar opp på Fellesforbundet sitt kontor i Leirvik for å be om hjelp. Dette er eit av dei grovaste tilfella av sosial dumping me har sett her på Stord, seier Roald Agdestein i Fellesforbundet. (Magasinet for fagorganiserte, 22.08.08) Les mer>>

 

 

- Haster med ny lov om solidaransvar

Selv om minstelønna i byggebransjen er lovfestet, må mange arbeidere se langt etter lønna si. Det vil Fellesforbundet og Oslofjordkonferansen få slutt på. Kravet er en ny lov: loven om solidaransvar før lønn. (Magasinet for fagorganiserte, 21.08.08). Les mer>>

 

 

Rekordlav arbeidsinnvandring til Storbritannia

Antallet jobbsøkere fra Sentral- og Øst-Europa er på sitt laveste siden EU-utvidelsen i 2004. I løpet av de siste fire årene har mer enn 875 000 arbeidstakere søkt arbeid i Storbritannia. Høyere arbeidsledighet og lavere kurs på pundet regnes som hovedforklaringer på den dalende interessen for Storbritannia (EUObserver, 22.08.08). Les mer>>

 

 

OECD skeptisk til allmenngjøring

Da OECD la fram sin landrapport for Norge i dag, satte de blant annet fokus på ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler. Hovedforfatter av rapporten, Paul O'Brien, understrekte overfor frifagbevegelse.no at OECD ikke ønsker å fjerne allmenngjøringen, men at de setter spørsmålstegn ved ordningen (LO-Aktuelt, 20.08.08). Les mer>>

Se også: Kommentar: Naivt fra OECD (LO-Aktuelt, 22.08.08)

 

 

Offentlige millioner tapt

Firmaer som driver med sosial dumping og svart økonomi pålegger samfunnet store ekstrautgifter. Bare i Maba-saken fikk skattebetalerne en regning på rundt fem millioner kroner (LO-Aktuelt, 20.08.08). Les mer>>

 

 

Seminar i Stockholm 22. september:
Innvandringen fra de nye EU-landene og den svenske velferdsstaten

Foto: FafoDet svenske instituttet for europapolitiske studier, Sieps, inviterer til seminar. Professor Eskil Wadensjö og Christer Gerdes ved SULCIS, Stockholms universitet, skal presentere sin nye rapport der de analyserer effekter i Sverige av den frie bevegelsen vis-à-vis de sentral- og østeuropeiske landene. Fafo-forsker Line Eldring (bildet) er kommentator, og Sieps-forsker Anna Michalski er moderator. Seminaret finner sted mandag 22. september 2008 kl 10.00-11.30 i Medelhavsmuseet, Stockholm. (Fafo Østforum, 19.08.08) Program og påmeldingsinformasjon>>

 

 

- Å flytte fra Polen ga frihet

Fafo la i fjor fram en rapport om levekårene for polske arbeidsinnvandrere i Norge som viser at polske kvinner i Norge vasker norske hjem, og flertallet arbeider svart. - Å flytte fra Polen ga frihet, sier imidlertid de polske kvinnene Kristin Prøitz Narum intervjuet i forbindelse med sin masteroppgave Migration as freedom. – Fafo-rapporten er et svært viktig arbeid, men mitt utgangspunkt er annerledes, sier Narum. - Jeg har sett på andre sider ved det å være migrant, på hvordan det å flytte kan gi folk bedre liv. (Kilden, 19.08.08) Les mer>>

Se også: Polonia i Oslo En studie av arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet
Fafo-rapport 2007:27, Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum (red.)

 

Fafo Østforum seminar 3. september: Arbeidsinnvandring uten overgangsordninger

Line Eldring Jon Erik Dølvik Ellen Stensrud Jan-Erik Støstad Sigrun Vågeng

I løpet av våren 2009 utløper de norske overgangsordningene for arbeidsinnvandrere fra Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn. Det innebærer blant annet at kravet om arbeidstillatelse, heltidsarbeid og «norsk lønn» faller bort. Vi har invitert partene og myndighetene, ved Ellen Stensrud, LO, Sigrun Vågeng, NHO og Jan-Erik Støstad, AID til å snakke om hvilke grep de mener er nødvendig når overgangsordningene fases ut. Innledningsvis vil Fafos forskningssjef Jon Erik Dølvik oppsummere erfaringene med overgangsordningene, samt peke på utfordringer framover. Seminaret arrangeres på Fafo onsdag 3. september kl 14-16. Påmeldingsfrist: 29. august. (Fafo Østforum, 19.08.08) Les mer om program og påmeldingsinformasjon>>

 

 

Transportarbeiderforening til kamp mot sosial dumping

I Vestfold er det satt i gang et prosjekt mot økonomisk kriminalitet og sosial dumping. - Vi i transport skal settes fokus på langtransport, renovasjon, taxi og buss, sier Ole Einar Adamsrød, leder i Transportarbeiderforeningen i Vestfold-Telemark. Hovedmålet med prosjektet er å bidra til at arbeidsinnvandrere får norske lønns- og arbeidsvilkår, og drive informasjonsarbeid om lover og regler for arbeidslivet. (Norsk Transportarbeiderforbund, 18.08.08) Les mer>>

 

- Bruk veto mot tenestedirektivet

- Slik utviklinga har vore i EU-systemet med dette, så ønsker vi at ein bruker vetoen, seier fylkesleiar i Møre og Romsdal SV Olav Hauge. Han meiner direktivet kan føre til at det blir meir sosial dumping også i Noreg om direktivet blir innført. (NRK Møre og Romsdal, 18.08.08) Les mer>>

 

Krever id-kort av håndverkere

Alle håndverkere, enten de jobber for firmaer eller private, skal kunne vise frem et spesielt identitetskort som bekrefter at de er registrert i offentlige registre. Nå skjerpes kontrollen på byggeplassene i landet. Sju måneder etter at kravet til id-kort ble innført vil ikke myndighetene vente lenger på at firmaer og selvstendige næringsdrivende skal få orden i formalitetene. (NRK Østafjells, 15.08.08) Les mer>>

 

Uverdige boforhold for slovakiske bussjåfører

På Romsås i Oslo bor et 30-talls slovakiske bussjåfører under uverdige forhold i et ulovlig hybelbygg. Rune Aasen og Andreas Lauvstad i Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) krever nå at det ordnes opp i saken (Fagbladet, 15.08.08). Les mer>>

 

For høye lønninger i Estland

Lønningene i Estland er blitt for høye for Sveriges største tekstilkonsern, Borås Wäfveri. Ifølge Dagens Arbete har tekstilselskapet sagt opp 1500 tekstilarbeidere i Narva det siste halvåret. Nå stenges spinneriet og veveriet. Borås Wäfveri kjøpte Kreenholms tekstilfabrikk i Narva 1994 (Magasinet for fagorganiserte, 14.08.08). Les mer>>

 

Pilotprosjekt for arbeidsinnvandrere

LogoLO sentralt bruker rundt 330.000 kroner i et nytt pilotprosjekt med utspring i Vestfold denne sommeren. Ett av virkemidlene er et nytt kontor for arbeidsinnvandrere. Det åpner i kveld og blir det første i landet drevet av LO. Rolf-Geir Hillestad er satt inn i den første øremerkede stillingen merket sosial dumping i landet (Østlandsposten, 14.08.08). Les mer>>

Se også: - De må stå på kravene selv (NRK Vestfold, 14.08.08)

 

Nyankomne polske ungdommer på skolebenken

Den polske arbeidsinnvandringen til Norge er rekordstor. Også familieinnvandring fra Polen skutt til værs. Skoler over hele landet står derfor overfor en ny utfordring ved skolestart om få dager, når nyankomne polske ungdommer setter seg på skolebenken her i landet for første gang. (NRK, 13.08.08) Les mer>>

 

Kirkenes: Estiske arbeidere grovt utnyttet

Parthal og fem andre bygningsarbeidere fra Estland har den seinere tid vært ansatt ved Arctic Bemanning i Kirkenes. Arbeidstilsynet avdekket i går at både arbeidsforhold og boforhold er i strid med arbeidsmiljøloven. I tillegg avdekket brannvesenet grove brudd på brannforskriftene i arbeidernes bolig. (Finnmarken, 13.08.08) Les mer>>

Se også:
«Jeg har ikke lest arbeidsmiljøloven..» (Fri Fagbevegelse, 14.08.08)
Tatt med buksene nede (Finnmarken, 14.08.08)

 

- Yrkesfagopplæringen må styrkes

Tore Eugen Kvalheim- Vi ser at søknaden til mange yrkesfagutdanninger faller. Det er alarmerende. Vi kan ikke kun basere oss på arbeidsinnvandring når det gjelder de typiske yrkesfagene, sa YS-leder Tore Eugen Kvalheim på den nasjonale opplæringskonferansen for videregående opplæring. Han nevner flere tiltak for å gjøre den yrkesfaglige utdanningen mer attraktiv: løfte lønnsnivået, sikre gode og stabile arbeidsplasser, sørge for at faglige rettigheter respekteres, tilby etter- og videreutdanning. (YS, 12.08.08) Les mer>>

 

 

 

Sogn og Fjordane: EU-arbeidskraft hos hver tredje bedrift

Arbeidsinnvandringen til Sogn og Fjordane øker. I juni brukte 33 prosent av bedriftene i fylket arbeidskraft fra EU. Den største delen av rekrutteringa til Sogn og Fjordane skjer fra Polen og de baltiske landene. En ny trend er at flere har med seg familien. – Arbeidsinnvandringen bidrar til å holde oppe folketallet og en sunn alderssammensetting, men utviklingen gir kommunene en ekstra utfordring på språkopplæring, sier Kristine Kopperud Timberlid, EURES-rådgiver i NAV Sogn og Fjordane. (Sogn Avis, 12.08.08) Les mer>>

 

- Arbeidskraftimport avgjørende for høy produkteksport

Brunvoll i Molde har 250 ansatte, og produserer propeller - høyteknologivarer som tilpasses den enkelte. Bedriften eksporterer produktene til tjue land, og har vært nødt til å importere arbeidskraft. - Det er en utfordring å skaffe seg kompetente medarbeidere, sier Adm. direktør Terje Dyrseth. - Vi har vært nødt til å importere arbeidskraft fra blant annet Romania, Polen og Portugal. Flere av dem er blitt fast ansatte. Vi kunne ikke drevet i det volumet vi gjør i dag uten arbeidsinnvandring. (Norsk Industri, 12.08.08) Les mer>>

 

 

Clemet vil åpne Norges grenser

Kristin ClemetFri innvandring er det eneste riktige, både moralsk og i et nytteperspektiv, mener Civita-leder Kristin Clemet. – Hvis vi mener at det bør være fri flyt av varer og tjenester, slik vi prøver å få til gjennom Verdens handelsorganisasjon (WTO), bør det prinsipielt også gjelde for mennesker. Det er det eneste riktige standpunktet, både moralsk og ut fra et nytteperspektiv, sier Clemet. Nytten er som følger: Norge trenger arbeidskraft, mange andre land har overskudd av det. (Dagsavisen, 09.08.08) Les mer>>

Se også:
Venstre: vår visjon er fri arbeidsinnvandring (Dagsavisen, 12.08.08)
Jon Michelet: - Velkommen etter! (Dagsavisen, 10.08.08)

 

 

Tariffnemda gir justisdepartementet kort frist

Skal utenlandske arbeidstakere ved norske verft ha 37,5 eller 40 timers arbeidsuke? Dette er ett av spørsmålene Justisdepartementet må ta stilling til i høst. Etter en rekke kontroversielle dommer i EF-domstolen ble Tariffnemnda i tvil om den norske allmenngjøringsloven er i overensstemmelse med EUs regelverk. 27. juni sendte nemnda derfor en rekke spørsmål til Justisdepartementet, og avventer svar før den jobber videre med LOs krav. Tariffnemnda har en rekke saker til behandling og ønsker svar fra Justisdepartementet innen 15. september. (Magasinett, 08.08.08) Les mer>>

 

 

Nedgang i byggebransjen

LogoBygg- og anleggsbransjen har merket nedgangen i enkelte markeder og innenfor noen geografiske områder. Frykter norske bygningsarbeidere at bedriftene prioriterer utlendingene ved permitteringer eller oppsigelser? – Utlendinger er ingen ensartet gruppe. Mange bygningsarbeidere fra de tidligere østeuropeiske landene har kommet inn gjennom bemanningsbyråene og arbeider primært for underentreprenører. Lavere aktivitet fører nærmest automatisk til mindre bruk av innleid arbeidskraft, svarer Halvor Langseth forbundssekretær i Fellesforbundet. (Fri Fagbevegelse, 06.08.08) Les mer>>

 

 

Melde- og registreringspliktig utleie av arbeidskraft

LogoI mange foretak som driver utleie av arbeidskraft, er det avdekket useriøsitet og sosial dumping. Derfor vil myndighetene nå stille nye krav til slike selskap, slik at utleievirksomhet blir lettere å gå etter i sømmene, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider. (04.08.08) Les mer>>

Se også:
Fellesforbundet er fornøyd med nye krav til utleiefirmaer (Fri Fagbevegelse, 07.08.08)

 

 

Romania og Tsjekkia i skuddet

Romania, Tsjekkia og Estland er tre land som bemanningsbyråer nå støvsuger på jakt etter høyt kvalifisert arbeidskraft til it-sektoren, samt olje- og gassindustrien. Bare i Rogaland er det behov for 8000 nye medarbeidere i år. – Hadde jeg hatt 50 elektroingeniører foran meg nå, skulle jeg skaffet dem jobb på dagen i Stavanger-regionen, sier Odd H. Ueland, daglig leder i Vest Bemanning (Stavanger Aftenblad, 01.08.08). Les mer>>

 

 

Arbeidstilsynet savner kunnskap blant arbeidsgivere

LogoArbeidstilsynet etterlyser mer bevissthet om sosial dumping, for å forhindre uverdige arbeidsforhold og -vilkår. – Rundt halvparten av tilsynene fører til at vi må stanse en del av et byggeprosjekt, oftest grunnet dårlig sikkerhet. Dette er også sosial dumping, opplyser Geir Kåre Wollum, seniorinspektør i Arbeidstilsynet Indre Østland. (glomdalen.no, 01.08.08) Les mer>>

 

 

 

SV vil skjerpe kampen mot sosial dumping

Audun LysebakkenDe rødgrønne må vise mer handlekraft i kampen mot sosial dumping, krever SV-nestleder Audun Lysbakken. Han vil bekjempe svake meningsmålinger med knallharde krav til arbeidsgiverne, og ber nå den rødgrønne regjeringen snarest iverksette tre konkrete tiltak: Innføre solidaransvar, ny godkjenningsordning for bedrifter og strengere straffer for sosial dumping (Dagsavisen, 30.07.08). Les mer>>

Se også:
LO og YS roser SV-utspill (Byggmesteren, 01.08.08)
Høyre og FrP vil myke opp arbeidsmiljøloven
(Byggmesteren, 31.07.08)

 

 

 

- 450.000 østeuropeere i Norge om 20 år

Linda OrvedalIfølge en rapport om konsekvensene av globaliseringen utarbeidet av en gruppe samfunnsøkonomer ved senter for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) og Norges Handelshøyskole (NHH) kan vi vente opp til 450.000 arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa i Norge i 2030. – Vi anser 450.000 til å være det høyeste realistiske tallet på innvandring fra Øst-Europa, forklarer førsteamanuensis Linda Orvedal ved NHH (Stavanger Aftenblad, 29.07.08). Les mer>>

Se også:
Leder: Auka arbeidsinnvandring (Sunnmørsposten, 02.08.08)

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700